فهرست جمعیت شهر و روستاهای استان تهران

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست جمعیت روستاهای ایران بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ به شرح زیر می‌باشد.


استان شهرستان بخش شهر دهستان آبادی خانوار جمعیت
تهران           ۳۷۲۹۰۱۰ ۱۳۲۸۱۸۵۸
تهران اسلام‌شهر         ۱۱۴۰۰۹ ۴۴۷۱۹۲
تهران اسلام‌شهر چهاردانگه       ۱۳۵۷۱ ۵۳۰۴۱
تهران اسلام‌شهر چهاردانگه   فیروزبهرام   ۲۷۸۰ ۱۰۸۸۲
تهران اسلام‌شهر چهاردانگه   فیروزبهرام نصیرآباد * *
تهران اسلام‌شهر چهاردانگه   فیروزبهرام فیروزبهرام ۴۸۷ ۱۸۴۱
تهران اسلام‌شهر چهاردانگه   فیروزبهرام شمس‌آباد ۸۵ ۳۹۲
تهران اسلام‌شهر چهاردانگه   فیروزبهرام ترشنبه ۳۰ ۱۰۰
تهران اسلام‌شهر چهاردانگه   فیروزبهرام گلدسته ۲۱۷۵ ۸۵۳۷
تهران اسلام‌شهر چهاردانگه چهاردانگه     ۱۰۷۹۱ ۴۲۱۵۹
تهران اسلام‌شهر مرکزی شهرستان اسلام‌شهر       ۱۰۰۴۳۸ ۳۹۴۱۵۱
تهران اسلام‌شهر مرکزی شهرستان اسلام‌شهر   ده عباس   ۵۶۳۵ ۲۲۸۲۶
تهران اسلام‌شهر مرکزی شهرستان اسلام‌شهر   ده عباس شاطره ۲۳۱۵ ۹۴۷۷
تهران اسلام‌شهر مرکزی شهرستان اسلام‌شهر   ده عباس بهرام‌آباد ۴۰۷ ۱۷۷۰
تهران اسلام‌شهر مرکزی شهرستان اسلام‌شهر   ده عباس حسین‌آباد سیاه‌اب ۱۷ ۶۹
تهران اسلام‌شهر مرکزی شهرستان اسلام‌شهر   ده عباس ده عباس ۲۳۸ ۹۱۷
تهران اسلام‌شهر مرکزی شهرستان اسلام‌شهر   ده عباس کرک اینکچه ۲۱ ۷۰
تهران اسلام‌شهر مرکزی شهرستان اسلام‌شهر   ده عباس سیمون ۴۸ ۲۱۱
تهران اسلام‌شهر مرکزی شهرستان اسلام‌شهر   ده عباس لهک * *
تهران اسلام‌شهر مرکزی شهرستان اسلام‌شهر   ده عباس مهران‌آباد ۶۴ ۲۴۵
تهران اسلام‌شهر مرکزی شهرستان اسلام‌شهر   ده عباس نظام‌آباد ۲۹۵ ۱۱۱۶
تهران اسلام‌شهر مرکزی شهرستان اسلام‌شهر   ده عباس ایرین ۴۵۷ ۱۸۵۹
تهران اسلام‌شهر مرکزی شهرستان اسلام‌شهر   ده عباس ملک‌آباد ۱۰۶ ۳۱۹
تهران اسلام‌شهر مرکزی شهرستان اسلام‌شهر   ده عباس چیچکلو ۵۷۰ ۲۱۹۶
تهران اسلام‌شهر مرکزی شهرستان اسلام‌شهر   ده عباس علی‌آباد طپانچه ۱۰۹۴ ۴۵۶۲
تهران اسلام‌شهر مرکزی شهرستان اسلام‌شهر   احمدآباد مستوفی   ۳۵۱۰ ۱۴۱۵۴
تهران اسلام‌شهر مرکزی شهرستان اسلام‌شهر   احمدآباد مستوفی احمدآباد مستوفی ۲۷۸۱ ۱۱۲۵۹
تهران اسلام‌شهر مرکزی شهرستان اسلام‌شهر   احمدآباد مستوفی بهمن‌آباد ۴۴ ۱۸۹
تهران اسلام‌شهر مرکزی شهرستان اسلام‌شهر   احمدآباد مستوفی رضی‌آباد ۱۳۴ ۵۶۱
تهران اسلام‌شهر مرکزی شهرستان اسلام‌شهر   احمدآباد مستوفی علی‌آباد ۶ ۲۷
تهران اسلام‌شهر مرکزی شهرستان اسلام‌شهر   احمدآباد مستوفی قلعه اکبربک * *
تهران اسلام‌شهر مرکزی شهرستان اسلام‌شهر   احمدآباد مستوفی حسن‌آباد خالصه ۵۴۲ ۲۱۰۸
تهران اسلام‌شهر مرکزی شهرستان اسلام‌شهر اسلام شهر۱     ۳۱۱۳۵ ۱۲۱۹۰۱
تهران اسلام‌شهر مرکزی شهرستان اسلام‌شهر اسلام شهر۲     ۴۷۷۰۳ ۱۸۷۶۶۹
تهران اسلام‌شهر مرکزی شهرستان اسلام‌شهر اسلام شهر۳     ۱۲۴۵۵ ۴۷۶۰۱
تهران پاکدشت         ۶۱۲۳۴ ۲۴۰۸۴۱
تهران پاکدشت شریف‌آباد       ۹۷۵۸ ۳۷۷۹۱
تهران پاکدشت شریف‌آباد   جمال‌آباد   ۳۳۶۱ ۱۲۷۱۸
تهران پاکدشت شریف‌آباد   جمال‌آباد جمال‌آباد ۴۳۹ ۱۷۱۷
تهران پاکدشت شریف‌آباد   جمال‌آباد عباس‌آباد ۷۲ ۲۹۰
تهران پاکدشت شریف‌آباد   جمال‌آباد حسین‌آباد قاجار ۱۰ ۳۳
تهران پاکدشت شریف‌آباد   جمال‌آباد خسرو ۲۴۶ ۸۹۷
تهران پاکدشت شریف‌آباد   جمال‌آباد کبودگنبد ۱۶۸ ۷۳۸
تهران پاکدشت شریف‌آباد   جمال‌آباد الویک ۴۲۷ ۱۷۶۲
تهران پاکدشت شریف‌آباد   جمال‌آباد مجتمع شهیدنامجو ۱۹۹۹ ۷۲۸۱
تهران پاکدشت شریف‌آباد   شریف‌آباد   ۲۳۶۸ ۸۸۷۸
تهران پاکدشت شریف‌آباد   شریف‌آباد علی‌آباد ابوالقاسم خانی ۳۱۳ ۱۲۳۸
تهران پاکدشت شریف‌آباد   شریف‌آباد عبدل‌آباد ۹۹ ۴۰۳
تهران پاکدشت شریف‌آباد   شریف‌آباد قرمزتپه ۳۰۹ ۱۱۹۵
تهران پاکدشت شریف‌آباد   شریف‌آباد ابراهیم‌آباد ۴۳۶ ۱۷۲۵
تهران پاکدشت شریف‌آباد   شریف‌آباد افرین ۱۷۰ ۷۰۵
تهران پاکدشت شریف‌آباد   شریف‌آباد قلعه عبدل‌آباد ۱۶۸ ۷۲۴
تهران پاکدشت شریف‌آباد   شریف‌آباد عباس‌آباد ضرغام ۷۸۲ ۲۵۱۸
تهران پاکدشت شریف‌آباد   شریف‌آباد شهرک سیاه‌چشمه ومناطول ۷۴ ۳۰۳
تهران پاکدشت شریف‌آباد   شریف‌آباد مرغداری رجبی کیا ۹ ۵۰
تهران پاکدشت شریف‌آباد   شریف‌آباد شرکت بتن شن * *
تهران پاکدشت شریف‌آباد   شریف‌آباد شرکت ماهان راه ۷ ۱۲
تهران پاکدشت شریف‌آباد   کریم‌آباد   ۱۷۸۰ ۷۳۲۵
تهران پاکدشت شریف‌آباد   کریم‌آباد خلیف‌آباد ۳۵ ۱۲۵
تهران پاکدشت شریف‌آباد   کریم‌آباد علی‌آباد خرابه ۱۲ ۵۰
تهران پاکدشت شریف‌آباد   کریم‌آباد قشلاق کریم‌آباد ۱۸۶ ۷۹۶
تهران پاکدشت شریف‌آباد   کریم‌آباد کهریزک ۸۵ ۳۳۸
تهران پاکدشت شریف‌آباد   کریم‌آباد مزرعه قره گل * *
تهران پاکدشت شریف‌آباد   کریم‌آباد مندکان ۸۴ ۳۴۴
تهران پاکدشت شریف‌آباد   کریم‌آباد حصارمهتر ۵۷ ۲۲۶
تهران پاکدشت شریف‌آباد   کریم‌آباد حیدرآباد ۷۱ ۳۲۲
تهران پاکدشت شریف‌آباد   کریم‌آباد صفاییه ۱۸ ۹۰
تهران پاکدشت شریف‌آباد   کریم‌آباد قلعه عارف ۱۴ ۴۰
تهران پاکدشت شریف‌آباد   کریم‌آباد کلین خالصه ۵۲۳ ۲۱۱۳
تهران پاکدشت شریف‌آباد   کریم‌آباد کلین سادات (قلعه سادات) ۱۲۵ ۵۴۶
تهران پاکدشت شریف‌آباد   کریم‌آباد کریم‌آباد ۵۶۷ ۲۳۳۲
تهران پاکدشت شریف‌آباد شریف‌آباد     ۲۲۴۹ ۸۸۷۰
تهران پاکدشت مرکزی شهرستان پاکدشت       ۵۱۴۷۶ ۲۰۳۰۵۰
تهران پاکدشت مرکزی شهرستان پاکدشت   حصارامیر   ۱۱۱۲۵ ۴۵۰۸۲
تهران پاکدشت مرکزی شهرستان پاکدشت   حصارامیر توچال ۴۲۳ ۱۵۵۱
تهران پاکدشت مرکزی شهرستان پاکدشت   حصارامیر چهل قزوسیاه‌دره ۲۰۱ ۸۷۵
تهران پاکدشت مرکزی شهرستان پاکدشت   حصارامیر شهرک انقلاب ۲۴۵۶ ۱۰۳۴۴
تهران پاکدشت مرکزی شهرستان پاکدشت   حصارامیر حصارامیر ۶۰۷۲ ۲۵۲۸۱
تهران پاکدشت مرکزی شهرستان پاکدشت   حصارامیر پارچین ۱۱۸۶ ۴۱۱۱
تهران پاکدشت مرکزی شهرستان پاکدشت   حصارامیر حمامک ۲۴۸ ۹۷۰
تهران پاکدشت مرکزی شهرستان پاکدشت   حصارامیر نیک ۳۱ ۱۱۱
تهران پاکدشت مرکزی شهرستان پاکدشت   حصارامیر چنگی ۵۰۷ ۱۸۳۷
تهران پاکدشت مرکزی شهرستان پاکدشت   حصارامیر سرخ حصار * *
تهران پاکدشت مرکزی شهرستان پاکدشت   فرون‌آباد   ۴۰۸۴ ۱۷۰۶۵
تهران پاکدشت مرکزی شهرستان پاکدشت   فرون‌آباد فرون‌آباد ۳۰۲۷ ۱۲۶۳۲
تهران پاکدشت مرکزی شهرستان پاکدشت   فرون‌آباد قشلاق حاجی‌آباد ۲۰۳ ۹۰۶
تهران پاکدشت مرکزی شهرستان پاکدشت   فرون‌آباد قشلاق فرون‌آباد ۱۲۵ ۵۱۳
تهران پاکدشت مرکزی شهرستان پاکدشت   فرون‌آباد حاجی‌آباد املاک ۱۷۳ ۶۸۶
تهران پاکدشت مرکزی شهرستان پاکدشت   فرون‌آباد قشلاق قلعه نواملاک ۸۹ ۴۰۷
تهران پاکدشت مرکزی شهرستان پاکدشت   فرون‌آباد قلعه نواملاک ۴۴۲ ۱۸۵۱
تهران پاکدشت مرکزی شهرستان پاکدشت   فرون‌آباد مزرعه کشاورزی ابوریحان ۲۵ ۷۰
تهران پاکدشت مرکزی شهرستان پاکدشت   فیلستان   ۳۶۴۲ ۱۴۶۲۲
تهران پاکدشت مرکزی شهرستان پاکدشت   فیلستان گلزار ۱۳۵۴ ۵۴۵۱
تهران پاکدشت مرکزی شهرستان پاکدشت   فیلستان دامپروری باهری ۴۱ ۱۵۹
تهران پاکدشت مرکزی شهرستان پاکدشت   فیلستان ارمبویه ۳۸۲ ۱۵۷۷
تهران پاکدشت مرکزی شهرستان پاکدشت   فیلستان فیلستان ۱۱۲۱ ۴۴۷۶
تهران پاکدشت مرکزی شهرستان پاکدشت   فیلستان محمودآباد خالصه ۲۸۵ ۱۱۸۵
تهران پاکدشت مرکزی شهرستان پاکدشت   فیلستان جیتو ۴۵۹ ۱۷۷۴
تهران پاکدشت مرکزی شهرستان پاکدشت پاکدشت     ۳۲۶۲۵ ۱۲۶۲۸۱
تهران تهران         ۲۳۱۳۰۰۲ ۷۸۸۲۸۴۳
تهران تهران کن       ۱۵۸۳۷ ۶۳۵۱۴
تهران تهران کن   سولقان   ۱۵۸۳۷ ۶۳۵۱۴
تهران تهران کن   سولقان سنگان ۱۹۵ ۷۴۹
تهران تهران کن   سولقان کشارعلیا ۱۲۷ ۵۴۱
تهران تهران کن   سولقان وردیج ۷۷ ۲۸۱
تهران تهران کن   سولقان امامزاده‌عقیل ۵ ۱۸
تهران تهران کن   سولقان رندان ۶۵ ۲۲۳
تهران تهران کن   سولقان طالون ۵۶ ۱۹۶
تهران تهران کن   سولقان کشارسفلی ۴۱ ۱۸۳
تهران تهران کن   سولقان امام زاده داود ۵۰ ۱۷۹
تهران تهران کن   سولقان کیگاه ۸۱ ۳۳۳
تهران تهران کن   سولقان واریش ۱۵ ۵۶
تهران تهران کن   سولقان کوی سینا و خلیج مر کز ی ۱۵۱۲۵ ۶۰۷۵۵
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران       ۲۲۹۱۶۶۸ ۷۷۹۶۴۳۱
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران   سیاهرود   ۴۸۸۱ ۱۶۸۳۷
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران   سیاهرود طاهرآباد ۷۸ ۲۸۹
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران   سیاهرود کرشت ۳۹۹ ۱۵۲۸
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران   سیاهرود گل خندان قدیم ۶۶ ۲۵۰
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران   سیاهرود اصطلک پایین ۴۰ ۱۲۷
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران   سیاهرود اصطلک دانشور ۴۵ ۱۱۴
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران   سیاهرود سیاه‌سنگ جدید ۴۱۴ ۱۳۵۰
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران   سیاهرود واصفجان ۲۸ ۹۶
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران   سیاهرود گلدره ۶۴ ۲۴۳
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران   سیاهرود باغ کمش ۳۵۸ ۱۳۵۸
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران   سیاهرود تختچنار ۳۴ ۱۰۲
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران   سیاهرود تماشا ۱۹ ۷۵
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران   سیاهرود خجیر ۱۵۹ ۵۷۹
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران   سیاهرود زردستان ۱۱ ۳۸
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران   سیاهرود سنجریان ۹۵ ۳۶۱
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران   سیاهرود کردنبرد ۲۲ ۸۶
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران   سیاهرود گل خندان جدید ۴۹ ۱۹۷
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران   سیاهرود یوردشاد ۱۳ ۴۴
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران   سیاهرود هاجرآباد ۷۰ ۲۶۳
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران   سیاهرود همه سین ۲۶۹ ۹۸۲
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران   سیاهرود سعیدآباد ۱۴۱۹ ۵۰۸۲
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران   سیاهرود خسروآباد ۳۸۶ ۱۱۸۰
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران   سیاهرود تلوبالا ۱۴ ۲۳
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران   سیاهرود تلوپایین * *
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران   سیاهرود باغک ۱۶ ۴۳
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران   سیاهرود کمرد ۱۴۱ ۵۳۳
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران   سیاهرود اشترگردن ۲۹ ۶۱
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران   سیاهرود شمس‌آباد ۲۸ ۷۸
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران   سیاهرود درازمینک * *
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران   سیاهرود منطقه صنعتی کمرد ۶۱۲ ۱۷۴۲
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران تهران ۱     ۱۱۲۹۱۱ ۳۷۲۷۵۸
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران تهران ۲     ۱۸۲۸۹۴ ۵۹۹۹۱۵
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران تهران ۳     ۹۱۹۳۳ ۲۸۴۴۵۷
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران تهران ۴     ۲۳۴۸۵۶ ۸۱۳۲۳۸
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران تهران ۵     ۲۰۲۳۳۸ ۶۷۷۵۶۹
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران تهران ۶     ۷۰۲۹۵ ۲۱۷۱۲۷
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران تهران ۷     ۹۹۲۷۷ ۳۰۵۲۴۰
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران تهران ۸     ۱۱۶۵۹۴ ۳۷۸۵۱۹
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران تهران ۹     ۴۷۷۲۰ ۱۶۲۱۵۸
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران تهران ۱۰     ۹۹۴۵۳ ۳۱۵۱۷۳
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران تهران ۱۱     ۸۴۶۸۷ ۲۶۹۳۷۶
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران تهران ۱۲     ۷۲۱۱۶ ۲۴۴۱۹۰
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران تهران ۱۳     ۷۳۴۹۰ ۲۴۲۵۷۵
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران تهران ۱۴     ۱۳۹۷۳۷ ۴۷۵۵۲۰
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران تهران ۱۵     ۱۷۴۱۸۷ ۶۴۳۰۲۹
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران تهران ۱۶     ۸۱۴۶۰ ۲۹۰۶۳۰
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران تهران ۱۷     ۷۰۵۶۳ ۲۵۵۸۶۴
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران تهران ۱۸     ۸۵۱۰۷ ۳۱۷۱۱۰
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران تهران ۱۹     ۶۴۲۸۵ ۲۴۸۳۱۵
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران تهران ۲۰     ۹۱۵۱۴ ۳۳۴۸۶۷
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران تهران ۲۱     ۴۳۴۸۹ ۱۵۷۹۳۹
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران تهران ۲۲     ۲۸۹۸۶ ۱۰۵۶۶۱
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران بومهن     ۱۱۶۶۷ ۴۳۰۰۴
تهران تهران مرکزی شهرستان تهران پردیس     ۷۲۲۸ ۲۵۳۶۰
تهران تهران آفتاب       ۵۴۹۷ ۲۲۸۹۸
تهران تهران آفتاب   آفتاب   ۳۵۲۰ ۱۴۸۴۷
تهران تهران آفتاب   آفتاب آفتاب ۲۸ ۱۱۶
تهران تهران آفتاب   آفتاب نعمت‌آباد غار ۱۵ ۶۲
تهران تهران آفتاب   آفتاب رشیدآباد ۱۴ ۶۰
تهران تهران آفتاب   آفتاب قلعه نوحاجی‌موسی ۲۰۹ ۹۰۳
تهران تهران آفتاب   آفتاب جعفرآباد باقراف ۱۰۹ ۵۱۸
تهران تهران آفتاب   آفتاب حسن‌آباد باقراف ۱۳۴ ۵۳۱
تهران تهران آفتاب   آفتاب صالح‌آباد صیدآباد ۵۶۴ ۲۴۲۰
تهران تهران آفتاب   آفتاب شهرک رسالت ۲۴۲۹ ۱۰۱۷۳
تهران تهران آفتاب   آفتاب کریم‌آباد ۱۸ ۶۴
تهران تهران آفتاب   خلازیر   ۱۹۷۷ ۸۰۵۱
تهران تهران آفتاب   خلازیر جعفرآباد جنگل ۹۸ ۳۸۶
تهران تهران آفتاب   خلازیر جهان‌آباد ۱۵ ۶۱
تهران تهران آفتاب   خلازیر کاشانک ۱۱۰ ۴۲۱
تهران تهران آفتاب   خلازیر مرجان‌آباد ۷۴ ۲۹۲
تهران تهران آفتاب   خلازیر دینارآباد ۲۸ ۱۱۶
تهران تهران آفتاب   خلازیر رحیم‌آباد ۱۶ ۴۶
تهران تهران آفتاب   خلازیر شکرآباد ۷۳ ۳۰۵
تهران تهران آفتاب   خلازیر مرادآباد ۸ ۲۹
تهران تهران آفتاب   خلازیر عباس‌آباد رستم‌آباد ۱۳ ۷۳
تهران تهران آفتاب   خلازیر مرتضی گرد ۸۳۷ ۳۵۵۶
تهران تهران آفتاب   خلازیر ولی‌آباد ۹ ۳۱
تهران تهران آفتاب   خلازیر پلایین ۸۱ ۳۶۱
تهران تهران آفتاب   خلازیر خلازیر ۶۱۵ ۲۳۷۴
تهران دماوند         ۲۷۴۱۹ ۹۶۸۶۰
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند       ۱۹۶۴۳ ۶۹۸۲۹
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   ابرشیوه   ۲۹۵۱ ۱۰۰۵۹
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   ابرشیوه ارو ۳۰۴ ۱۰۵۷
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   ابرشیوه دهنار ۲۵ ۵۹
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   ابرشیوه مومج ۸۰ ۲۴۲
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   ابرشیوه هویر ۶۱ ۱۹۰
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   ابرشیوه اندراب * *
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   ابرشیوه خورمندان * *
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   ابرشیوه رودافشان ۱۹ ۴۷
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   ابرشیوه کلاک ۴۹ ۱۵۶
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   ابرشیوه مشهدفیروزکوه ۵۴ ۱۵۴
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   ابرشیوه یدره ۱۴ ۴۶
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   ابرشیوه سیدآباد ۸۳ ۲۹۳
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   ابرشیوه کهنک ۳۷ ۱۰۳
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   ابرشیوه یهر ۲۷ ۶۴
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   ابرشیوه درختبید ۴ ۱۰
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   ابرشیوه زرشکی * *
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   ابرشیوه سربندان ۶۱۸ ۲۳۰۴
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   ابرشیوه شاه بلاغی ۶ ۹
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   ابرشیوه قلفک * *
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   ابرشیوه گرمابسرد ۲۴۶ ۸۹۹
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   ابرشیوه گویج * *
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   ابرشیوه سقزدره ۱۲ ۳۷
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   ابرشیوه باغ سرهنگ طاهری ۱۱ ۲۸
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   ابرشیوه خسروان ۳۶ ۱۲۶
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   ابرشیوه ایینه ورزان ۲۴۶ ۸۸۹
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   ابرشیوه مقانک ۴۹ ۱۶۹
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   ابرشیوه جابان ۷۵۷ ۲۵۴۰
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   ابرشیوه سرخه ده ۲۰۵ ۶۱۷
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   تاررود   ۱۵۸۶ ۵۶۶۱
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   تاررود مشا ۴۵۴ ۱۵۴۲
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   تاررود اسلام‌آباد ۱۱۴ ۴۵۷
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   تاررود اشندر * *
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   تاررود چشمه سبزی * *
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   تاررود چنارعربها ۹۳ ۳۳۰
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   تاررود حصارک * *
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   تاررود کالدشت ترقی ۷ ۲۲
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   تاررود گل گنگک * *
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   تاررود لونه * *
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   تاررود مرکزتحقیقات مراتع ابسرد ۱۱ ۴۰
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   تاررود مرغداری حیدری ۷ ۲۴
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   تاررود سردخانه یکهزارتنی * *
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   تاررود حسین‌آباد ۱۲ ۵۶
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   تاررود علی‌آباد والی ۱۹ ۵۷
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   تاررود کالدشت ابوطالبی /کالدشت بالا/ ۲۰۶ ۷۳۷
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   تاررود اوزن دره پایین ۴ ۱۷
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   تاررود حصاربالا ۱۷۵ ۶۹۵
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   تاررود حصارپایین ۱۰۹ ۴۲۱
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   تاررود مرای ۲۳۸ ۸۱۵
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   تاررود ابکلاه * *
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   تاررود خرم ده ۲۱ ۸۰
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   تاررود اصلان * *
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   تاررود تمیسیان ۳۶ ۱۰۷
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   تاررود زره در ۳۶ ۱۳۴
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   تاررود کاجان ۲۷ ۷۲
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   تاررود کبوددره * *
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   جمع‌آبرود   ۱۴۷۶ ۴۷۷۳
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   جمع‌آبرود اهران ۱۱۳ ۴۶۷
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   جمع‌آبرود بیدک ۱۲۳ ۴۳۸
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   جمع‌آبرود زان ۱۳۰ ۳۹۶
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   جمع‌آبرود همندلمسار ۵ ۱۱
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   جمع‌آبرود لومان ۹۸ ۲۰۷
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   جمع‌آبرود همندکوهان وکردر ۳۷ ۴۵
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   جمع‌آبرود همندکیلان ۸ ۱۲
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   جمع‌آبرود اتابک کتی ۴۵ ۱۴۶
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   جمع‌آبرود اتابکشمس اولیاء ۱۹ ۷۲
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   جمع‌آبرود جوزدار ۹ ۳۰
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   جمع‌آبرود دامداری همندابسرد ۵ ۲۰
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   جمع‌آبرود رستم‌آباد ۷ ۱۹
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   جمع‌آبرود سرخ چشمه * *
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   جمع‌آبرود اسبی خونیک * *
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   جمع‌آبرود سنگ اسیابک * *
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   جمع‌آبرود شمس‌آباد * *
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   جمع‌آبرود صالح‌آباد ۱۲ ۲۸
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   جمع‌آبرود محمودیه * *
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   جمع‌آبرود می‌شینه * *
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   جمع‌آبرود وادان ۴۴۷ ۱۶۲۷
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   جمع‌آبرود هاشمک ۳۰ ۱۱۱
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   جمع‌آبرود دلی * *
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   جمع‌آبرود همندخالصه وادان ۹ ۴۰
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   جمع‌آبرود اجان ۱۲ ۲۴
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   جمع‌آبرود اوچونک ۱۷۰ ۴۷۱
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   جمع‌آبرود اوزدر * *
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   جمع‌آبرود بولان ۲۷ ۱۱۸
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   جمع‌آبرود تنگه ۳۶ ۱۵۳
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   جمع‌آبرود خزکدر * *
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   جمع‌آبرود دزدآباد ۴ ۶
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   جمع‌آبرود دواب ۱۴ ۳۶
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   جمع‌آبرود زیارت بالا ۴۵ ۹۷
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   جمع‌آبرود شکن کلک * *
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   جمع‌آبرود وردانه ۴۵ ۱۱۳
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   جمع‌آبرود هورینه * *
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند   جمع‌آبرود زیارت پایین ۸ ۲۰
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند دماوند     ۱۰۲۷۹ ۳۶۴۳۳
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند کیلان     ۹۱۳ ۳۰۳۸
تهران دماوند مرکزی شهرستان دماوند آبسرد     ۲۴۳۸ ۹۸۶۵
تهران دماوند رودهن       ۷۷۷۶ ۲۷۰۳۱
تهران دماوند رودهن   آبعلی   ۵۷۸ ۲۰۴۷
تهران دماوند رودهن   آبعلی پیست ابعلی ۸ ۲۰
تهران دماوند رودهن   آبعلی تجرکبالا * *
تهران دماوند رودهن   آبعلی تجرک پایین * *
تهران دماوند رودهن   آبعلی تیرک ۴ ۶
تهران دماوند رودهن   آبعلی جعفرآباد ۱۰ ۱۹
تهران دماوند رودهن   آبعلی ساداتمحله ۳۸۰ ۱۳۹۶
تهران دماوند رودهن   آبعلی هزاردشت * *
تهران دماوند رودهن   آبعلی اردینه ۵۳ ۱۸۹
تهران دماوند رودهن   آبعلی جورد ۷۶ ۲۷۰
تهران دماوند رودهن   آبعلی مندانک ۱۶ ۵۳
تهران دماوند رودهن   آبعلی وسکاره ۲۴ ۷۵
تهران دماوند رودهن   مهرآباد   ۷۷۸ ۲۸۴۲
تهران دماوند رودهن   مهرآباد مهرآباد ۴۱۷ ۱۵۹۲
تهران دماوند رودهن   مهرآباد اروژقلی ۴ ۱۱
تهران دماوند رودهن   مهرآباد تخته‌ها ۴ ۲۵
تهران دماوند رودهن   مهرآباد چشمه‌ها ۳۰ ۱۰۶
تهران دماوند رودهن   مهرآباد چناران ۱۰۹ ۳۷۲
تهران دماوند رودهن   مهرآباد خورین ۴۱ ۱۱۶
تهران دماوند رودهن   مهرآباد شاطرمحمدسفلی ۴ ۱۳
تهران دماوند رودهن   مهرآباد باغ گمرک * *
تهران دماوند رودهن   مهرآباد عباس‌آباد ۱۵ ۶۸
تهران دماوند رودهن   مهرآباد کولیک * *
تهران دماوند رودهن   مهرآباد گل اهک ۸۳ ۲۵۳
تهران دماوند رودهن   مهرآباد گندک ۱۱ ۳۰
تهران دماوند رودهن   مهرآباد نوده ۴۰ ۱۷۲
تهران دماوند رودهن   مهرآباد ولی‌آباد * *
تهران دماوند رودهن   مهرآباد یلقان دره ۱۵ ۶۳
تهران دماوند رودهن رودهن     ۵۶۹۳ ۱۹۵۳۵
تهران دماوند رودهن آبعلی     ۷۲۷ ۲۶۰۷
تهران رباط‌کریم         ۱۴۹۴۴۴ ۶۰۸۵۳۰
تهران رباط‌کریم گلستان       ۷۸۲۹۸ ۳۱۷۷۳۱
تهران رباط‌کریم گلستان   میمنت   ۱۶۹۱ ۷۱۰۷
تهران رباط‌کریم گلستان   میمنت ریه ۲۴۴ ۹۷۲
تهران رباط‌کریم گلستان   میمنت میمنت‌آباد ۱۴۴۷ ۶۱۳۵
تهران رباط‌کریم گلستان   صالح‌آباد   ۱۷۳ ۷۲۲
تهران رباط‌کریم گلستان   صالح‌آباد امامزاده‌باقر ۱۷۳ ۷۲۲
تهران رباط‌کریم گلستان گلستان     ۵۷۲۱۶ ۲۳۱۸۸۲
تهران رباط‌کریم گلستان صالح‌آباد     ۱۳۴۵۴ ۵۴۲۱۸
تهران رباط‌کریم گلستان نصیرآباد     ۵۷۶۴ ۲۳۸۰۲
تهران رباط‌کریم مرکزی شهرستان رباط‌کریم       ۳۱۷۳۶ ۱۲۲۰۴۶
تهران رباط‌کریم مرکزی شهرستان رباط‌کریم   امامزاده‌ابوطالب   ۱۲۵۱ ۴۹۲۱
تهران رباط‌کریم مرکزی شهرستان رباط‌کریم   امامزاده‌ابوطالب ادران ۶۶۴ ۲۵۶۲
تهران رباط‌کریم مرکزی شهرستان رباط‌کریم   امامزاده‌ابوطالب ده حسن ۲۹۳ ۱۱۵۳
تهران رباط‌کریم مرکزی شهرستان رباط‌کریم   امامزاده‌ابوطالب کاظم‌آباد ۲۹۴ ۱۲۰۶
تهران رباط‌کریم مرکزی شهرستان رباط‌کریم   منجیل‌آباد   ۱۲۴۴۲ ۴۸۶۷۹
تهران رباط‌کریم مرکزی شهرستان رباط‌کریم   منجیل‌آباد انجم‌آباد ۱۲۵۸ ۴۸۵۰
تهران رباط‌کریم مرکزی شهرستان رباط‌کریم   منجیل‌آباد منجیل‌آباد ۸۱۷ ۳۰۶۲
تهران رباط‌کریم مرکزی شهرستان رباط‌کریم   منجیل‌آباد پیغمبر ۴۱۴ ۱۶۶۱
تهران رباط‌کریم مرکزی شهرستان رباط‌کریم   منجیل‌آباد حسین‌آباد ینگجه ۲۶ ۱۱۸
تهران رباط‌کریم مرکزی شهرستان رباط‌کریم   منجیل‌آباد حصارمهتر ۲۴۰ ۸۶۵
تهران رباط‌کریم مرکزی شهرستان رباط‌کریم   منجیل‌آباد یقه ۹۸ ۴۰۹
تهران رباط‌کریم مرکزی شهرستان رباط‌کریم   منجیل‌آباد پرندک ۱۰۸۸ ۴۶۱۳
تهران رباط‌کریم مرکزی شهرستان رباط‌کریم   منجیل‌آباد شهرآباد ایلات ۱۶۲ ۶۶۶
تهران رباط‌کریم مرکزی شهرستان رباط‌کریم   منجیل‌آباد معدن منگنزرباط‌کریم * *
تهران رباط‌کریم مرکزی شهرستان رباط‌کریم   منجیل‌آباد پادگان گروه ۳۳ * *
تهران رباط‌کریم مرکزی شهرستان رباط‌کریم   منجیل‌آباد خانه‌های مسکونی لشگر۲۳نوحه ۱۵۷۶ ۵۷۲۱
تهران رباط‌کریم مرکزی شهرستان رباط‌کریم   منجیل‌آباد الارد ۲۵۸۷ ۱۰۶۱۹
تهران رباط‌کریم مرکزی شهرستان رباط‌کریم   منجیل‌آباد اصغرآباد ۱۲۴ ۵۰۹
تهران رباط‌کریم مرکزی شهرستان رباط‌کریم   منجیل‌آباد شهرک یرندک ۲۴۸ ۸۸۵
تهران رباط‌کریم مرکزی شهرستان رباط‌کریم   منجیل‌آباد کیگاور ۱۰۴۲ ۴۲۰۱
تهران رباط‌کریم مرکزی شهرستان رباط‌کریم   منجیل‌آباد سفیدار ۱۱۵۷ ۴۷۰۱
تهران رباط‌کریم مرکزی شهرستان رباط‌کریم   منجیل‌آباد شهرجدیدپرند ۱۶۰۳ ۵۷۹۱
تهران رباط‌کریم مرکزی شهرستان رباط‌کریم   وهن‌آباد   ۱۳۶۸ ۵۵۰۹
تهران رباط‌کریم مرکزی شهرستان رباط‌کریم   وهن‌آباد شترخوار ۶۳۲ ۲۵۶۷
تهران رباط‌کریم مرکزی شهرستان رباط‌کریم   وهن‌آباد نوده ۱۱۴ ۴۸۲
تهران رباط‌کریم مرکزی شهرستان رباط‌کریم   وهن‌آباد وهن‌آباد ۳۲۵ ۱۳۴۴
تهران رباط‌کریم مرکزی شهرستان رباط‌کریم   وهن‌آباد حکیم‌آباد ۳۶ ۱۲۹
تهران رباط‌کریم مرکزی شهرستان رباط‌کریم   وهن‌آباد شهرستانک ۷۶ ۳۱۵
تهران رباط‌کریم مرکزی شهرستان رباط‌کریم   وهن‌آباد علی‌آباد ۱۸۵ ۶۷۲
تهران رباط‌کریم مرکزی شهرستان رباط‌کریم رباط‌کریم     ۱۶۶۷۵ ۶۲۹۳۷
تهران رباط‌کریم بوستان       ۳۹۴۱۰ ۱۶۸۷۵۳
تهران رباط‌کریم بوستان   اسماعیل‌آباد   ۱۰ ۳۵
تهران رباط‌کریم بوستان   اسماعیل‌آباد مجتمع کشت وصنعت احمدآباد ۱۰ ۳۵
تهران رباط‌کریم بوستان   همدانک   ۷۷۸۰ ۳۲۸۹۴
تهران رباط‌کریم بوستان   همدانک خیرآباد ۳۲۴۰ ۱۴۰۱۸
تهران رباط‌کریم بوستان   همدانک همدانک ۲۲۰۰ ۹۲۶۱
تهران رباط‌کریم بوستان   همدانک اورین ۲۳۴۰ ۹۶۱۵
تهران رباط‌کریم بوستان نسیم شهر     ۳۱۶۲۰ ۱۳۵۸۲۴
تهران ری         ۷۱۷۱۱ ۲۹۲۰۱۶
تهران ری فشاپویه       ۷۳۲۵ ۲۹۳۴۳
تهران ری فشاپویه   حسن‌آباد   ۱۳۹۰ ۵۰۳۳
تهران ری فشاپویه   حسن‌آباد حاجی‌آباد * *
تهران ری فشاپویه   حسن‌آباد شمس‌آباد ۷۱۷ ۲۲۷۸
تهران ری فشاپویه   حسن‌آباد عزیزآباد ۴ ۹
تهران ری فشاپویه   حسن‌آباد فرودگاه بین الملی هفت و تیر ۵۱ ۱۷۸
تهران ری فشاپویه   حسن‌آباد قلعه محمدعلیخان ۲۲ ۶۵
تهران ری فشاپویه   حسن‌آباد کنارگردپایین ۵۲ ۲۰۷
تهران ری فشاپویه   حسن‌آباد شرکت کشت وصنعت احنام ۴ ۱۷
تهران ری فشاپویه   حسن‌آباد یونس‌آباد * *
تهران ری فشاپویه   حسن‌آباد سلمان‌آباد ۲۲۵ ۹۳۸
تهران ری فشاپویه   حسن‌آباد قلعه نوفشاپویه ۹۴ ۳۸۶
تهران ری فشاپویه   حسن‌آباد کمالیه ۱۰ ۵۲
تهران ری فشاپویه   حسن‌آباد ویجین بالا ۱۷۹ ۷۷۷
تهران ری فشاپویه   حسن‌آباد ویجین پایین ۲۸ ۱۱۴
تهران ری فشاپویه   کلین   ۹۴۲ ۳۸۵۹
تهران ری فشاپویه   کلین ابراهیم‌آباد ۲۸۴ ۱۲۴۲
تهران ری فشاپویه   کلین اراد ۲۰ ۹۱
تهران ری فشاپویه   کلین خانلق ۱۸۳ ۷۴۰
تهران ری فشاپویه   کلین کلین ۱۳۰ ۴۸۰
تهران ری فشاپویه   کلین اشتهازان ۵ ۱۴
تهران ری فشاپویه   کلین انیس‌آباد * *
تهران ری فشاپویه   کلین بوالقیطاس ۴ ۱۱
تهران ری فشاپویه   کلین حسین‌آباد ۱۱ ۴۱
تهران ری فشاپویه   کلین حصارچوپان ۴ ۲۳
تهران ری فشاپویه   کلین خمارآباد ۳۲ ۱۵۲
تهران ری فشاپویه   کلین زلف‌آباد ۱۲ ۳۸
تهران ری فشاپویه   کلین زیوان ۱۷۱ ۶۹۳
تهران ری فشاپویه   کلین صفرآباد * *
تهران ری فشاپویه   کلین علی‌آباد موقوفه ۲۰ ۹۵
تهران ری فشاپویه   کلین قنبرآباد ۲۰ ۷۶
تهران ری فشاپویه   کلین کوشک فشاپویه ۵ ۲۹
تهران ری فشاپویه   کلین محمدآباد ۳۵ ۱۱۳
تهران ری فشاپویه   کلین اسدآباد * *
تهران ری فشاپویه حسن‌آباد     ۴۹۹۳ ۲۰۴۵۱
تهران ری کهریزک       ۳۱۲۹۵ ۱۲۹۶۰۷
تهران ری کهریزک   قلعه‌نو   ۸۱۳۹ ۳۳۱۱۵
تهران ری کهریزک   قلعه‌نو ده خیر ۶۴۵ ۲۵۴۲
تهران ری کهریزک   قلعه‌نو نجم‌آباد ۸۶ ۳۳۶
تهران ری کهریزک   قلعه‌نو فیروزآباد ۲۱۰۶ ۸۵۷۹
تهران ری کهریزک   قلعه‌نو محمودآباد ۷۶۴ ۳۳۲۲
تهران ری کهریزک   قلعه‌نو قاسم‌آباد تهرانچی ۵۳۱ ۲۲۸۱
تهران ری کهریزک   قلعه‌نو شمس‌آباد ۱۲ ۲۹
تهران ری کهریزک   قلعه‌نو علی‌آباد قیصریه ۲۳ ۱۱۰
تهران ری کهریزک   قلعه‌نو کریم‌آباد تهرانچی ۱۷۹ ۸۰۴
تهران ری کهریزک   قلعه‌نو گل تپه کبیر ۲۵۰ ۹۳۶
تهران ری کهریزک   قلعه‌نو حمیدآباد ۴۳ ۱۵۵
تهران ری کهریزک   قلعه‌نو عشق‌آباد ۲۱۶ ۹۱۷
تهران ری کهریزک   قلعه‌نو قمی‌آباد ۱۸۵ ۷۳۲
تهران ری کهریزک   قلعه‌نو مقیم‌آباد ۴۱ ۱۷۲
تهران ری کهریزک   قلعه‌نو چاله طرخان ۱۷۲ ۶۵۸
تهران ری کهریزک   قلعه‌نو نظرآباد ۴ ۱۶
تهران ری کهریزک   قلعه‌نو طالب‌آباد ۶۱۶ ۲۵۳۰
تهران ری کهریزک   قلعه‌نو زمان‌آباد ۵۸۴ ۲۳۴۳
تهران ری کهریزک   قلعه‌نو قلعه نوخالصه ۱۱۹۵ ۴۷۱۸
تهران ری کهریزک   قلعه‌نو عباس‌آباد علاقبند ۴۵۶ ۱۸۸۶
تهران ری کهریزک   قلعه‌نو مجتمع صنعتی بهارستان ۳۱ ۴۹
تهران ری کهریزک   کهریزک   ۸۵۰۰ ۳۵۲۱۳
تهران ری کهریزک   کهریزک تورقوزآباد ۶۶۹ ۲۸۰۳
تهران ری کهریزک   کهریزک قیصرآباد ۱۶۷ ۶۹۲
تهران ری کهریزک   کهریزک محمدآباد چمبورک * *
تهران ری کهریزک   کهریزک جلالیه * *
تهران ری کهریزک   کهریزک سلمان‌آباد ۳۵ ۱۹۹
تهران ری کهریزک   کهریزک عبدل‌آباد گردنه ۱۶۶ ۶۶۱
تهران ری کهریزک   کهریزک کبیرآباد ۸۳ ۳۹۱
تهران ری کهریزک   کهریزک محمودآباد * *
تهران ری کهریزک   کهریزک مهدی‌آباد ۵۱ ۲۱۸
تهران ری کهریزک   کهریزک سیدآباد * *
تهران ری کهریزک   کهریزک حمزه‌آباد ۷۶ ۲۸۶
تهران ری کهریزک   کهریزک حسین‌آباد گردنه * *
تهران ری کهریزک   کهریزک شهرک امام حسن مجتبی ۱۲۷۵ ۵۳۹۴
تهران ری کهریزک   کهریزک منطقه صنعتی تهران * *
تهران ری کهریزک   کهریزک محمدآباد امین ۸۳ ۲۸۰
تهران ری کهریزک   کهریزک دوتوهه سفلی ۲۱۲ ۸۶۷
تهران ری کهریزک   کهریزک ده توهه علیا ۳۱ ۱۲۶
تهران ری کهریزک   کهریزک ده نو ۶۵ ۲۷۶
تهران ری کهریزک   کهریزک عبداله‌آباد اجاق ۷ ۲۵
تهران ری کهریزک   کهریزک قاسم‌آباد قنات شور ۱۱ ۴۳
تهران ری کهریزک   کهریزک قلعه سید ۶۸ ۳۰۷
تهران ری کهریزک   کهریزک قلعه شریفی * *
تهران ری کهریزک   کهریزک قلعه نوچمن زمین ۱۰۶ ۴۴۲
تهران ری کهریزک   کهریزک میدان تیرژاندارمری ۴ ۱۴
تهران ری کهریزک   کهریزک اسماعیل‌آباد ۳۹ ۱۷۲
تهران ری کهریزک   کهریزک شریف‌آباد ۷ ۳۱
تهران ری کهریزک   کهریزک قاسم‌آباد شورآباد ۶۶۲ ۲۴۳۳
تهران ری کهریزک   کهریزک کریم‌آباد موقوفه ۱۰۳ ۴۶۴
تهران ری کهریزک   کهریزک صادق‌آباد ۲۳۶ ۹۶۷
تهران ری کهریزک   کهریزک تبایین ۱۵۵ ۸۰۴
تهران ری کهریزک   کهریزک قلعه شیخ ۳۴۴ ۱۴۰۲
تهران ری کهریزک   کهریزک خیرآباد ۱۴۱ ۵۴۲
تهران ری کهریزک   کهریزک قلعه سنگی ۱۹۱ ۷۵۸
تهران ری کهریزک   کهریزک عظیم‌آباد ۷۳ ۲۸۸
تهران ری کهریزک   کهریزک خورایین ۵ ۲۶
تهران ری کهریزک   کهریزک بی بی مریم * *
تهران ری کهریزک   کهریزک درسون‌آباد ۲۳۲ ۹۵۷
تهران ری کهریزک   کهریزک قمصر ۱۱۴۰ ۴۷۳۲
تهران ری کهریزک   کهریزک کلاغ ایه * *
تهران ری کهریزک   کهریزک مافتون ۳۶ ۱۵۵
تهران ری کهریزک   کهریزک اسماعیل‌آباد معین ۳۳۲ ۱۳۴۱
تهران ری کهریزک   کهریزک قوچ حصار ۱۰۴۶ ۴۳۹۹
تهران ری کهریزک   کهریزک سلمبر ۶۳۶ ۲۶۴۳
تهران ری کهریزک باقرشهر     ۱۲۴۷۸ ۵۲۵۷۵
تهران ری کهریزک کهریزک     ۲۱۷۸ ۸۷۰۴
تهران ری مرکزی شهرستان ری       ۳۳۰۹۱ ۱۳۳۰۶۶
تهران ری مرکزی شهرستان ری   غنی‌آباد   ۱۶۸۹۰ ۶۷۹۳۳
تهران ری مرکزی شهرستان ری   غنی‌آباد قیام دشت ۹۷۸۱ ۴۰۳۹۶
تهران ری مرکزی شهرستان ری   غنی‌آباد توتک ۳۸ ۱۶۱
تهران ری مرکزی شهرستان ری   غنی‌آباد سنگ تراشان ۳۲ ۱۲۰
تهران ری مرکزی شهرستان ری   غنی‌آباد لپه زنک ۲۰۱ ۶۲۸
تهران ری مرکزی شهرستان ری   غنی‌آباد خاورشهر ۴۳۴۲ ۱۶۱۷۱
تهران ری مرکزی شهرستان ری   غنی‌آباد غنی‌آباد ۴۴۱ ۱۷۵۴
تهران ری مرکزی شهرستان ری   غنی‌آباد اسلام‌آباد ۱۲۲۱ ۵۲۶۸
تهران ری مرکزی شهرستان ری   غنی‌آباد مسگرآباد ۸۳۴ ۳۴۳۵
تهران ری مرکزی شهرستان ری   عظیمیه   ۱۶۲۰۱ ۶۵۱۳۳
تهران ری مرکزی شهرستان ری   عظیمیه اندرمان ۱۱۵ ۴۲۴
تهران ری مرکزی شهرستان ری   عظیمیه قلعه عظیم‌آباد ۹۸۷ ۴۰۷۳
تهران ری مرکزی شهرستان ری   عظیمیه صا لح ا باد شر قی ۱۳۴۹ ۵۷۵۳
تهران ری مرکزی شهرستان ری   عظیمیه ولی‌آباد ۹۱۸ ۳۲۵۲
تهران ری مرکزی شهرستان ری   عظیمیه بهشتی ۲۲۶۲ ۸۵۶۹
تهران ری مرکزی شهرستان ری   عظیمیه فتح ا باد ۱۱۱ ۴۰۴
تهران ری مرکزی شهرستان ری   عظیمیه عمادآور ۲۲۰ ۸۴۲
تهران ری مرکزی شهرستان ری   عظیمیه دولت‌آباد قیصریه ۲۳۰ ۹۲۰
تهران ری مرکزی شهرستان ری   عظیمیه علیان ۶۵ ۲۷۱
تهران ری مرکزی شهرستان ری   عظیمیه علایین ۶۲۲۱ ۲۴۱۷۹
تهران ری مرکزی شهرستان ری   عظیمیه عباس‌آباد ۱۳۷۳ ۵۶۸۳
تهران ری مرکزی شهرستان ری   عظیمیه اسلام‌آباد ۲۳۵۰ ۱۰۷۶۳
تهران ساوجبلاغ         ۵۷۴۹۷ ۲۱۵۰۸۶
تهران ساوجبلاغ طالقان       ۷۵۷۴ ۲۵۷۸۱
تهران ساوجبلاغ طالقان   بالاطالقان   ۱۹۳۲ ۶۶۰۹
تهران ساوجبلاغ طالقان   بالاطالقان ابصار ۸ ۳۲
تهران ساوجبلاغ طالقان   بالاطالقان حصیران ۷ ۱۹
تهران ساوجبلاغ طالقان   بالاطالقان خودکاوند ۱۲۱ ۴۲۴
تهران ساوجبلاغ طالقان   بالاطالقان سفج خانی ۴۰ ۱۱۳
تهران ساوجبلاغ طالقان   بالاطالقان کرکبود ۳۹ ۱۲۷
تهران ساوجبلاغ طالقان   بالاطالقان کرود ۴۶ ۱۰۰
تهران ساوجبلاغ طالقان   بالاطالقان گلیرد ۴۲ ۲۳۲
تهران ساوجبلاغ طالقان   بالاطالقان گوران ۱۷۵ ۵۵۳
تهران ساوجبلاغ طالقان   بالاطالقان محسن‌آباد ۲۱ ۷۹
تهران ساوجبلاغ طالقان   بالاطالقان نویزعلیا ۷۲ ۲۸۳
تهران ساوجبلاغ طالقان   بالاطالقان هشان ۴۰ ۱۲۷
تهران ساوجبلاغ طالقان   بالاطالقان ایین کلایه ۴ ۵
تهران ساوجبلاغ طالقان   بالاطالقان جوستان ۱۲۵ ۴۲۱
تهران ساوجبلاغ طالقان   بالاطالقان کویین علیا ۲۵ ۶۶
تهران ساوجبلاغ طالقان   بالاطالقان کیامحله ۵ ۳۱
تهران ساوجبلاغ طالقان   بالاطالقان منگلان ۸۱ ۲۷۹
تهران ساوجبلاغ طالقان   بالاطالقان مهران ۱۱۶ ۳۴۷
تهران ساوجبلاغ طالقان   بالاطالقان مرجان ۲۴ ۱۰۷
تهران ساوجبلاغ طالقان   بالاطالقان پراچان ۷۹ ۲۹۲
تهران ساوجبلاغ طالقان   بالاطالقان خیکان ۴۳ ۱۴۳
تهران ساوجبلاغ طالقان   بالاطالقان دیزان ۱۹۴ ۵۷۰
تهران ساوجبلاغ طالقان   بالاطالقان ناریان ۱۳۳ ۴۴۰
تهران ساوجبلاغ طالقان   بالاطالقان اسکان ۲۰ ۶۵
تهران ساوجبلاغ طالقان   بالاطالقان اورازان ۷۶ ۲۰۸
تهران ساوجبلاغ طالقان   بالاطالقان تکیه جوستان ۱۷ ۵۲
تهران ساوجبلاغ طالقان   بالاطالقان خچیره ۸۹ ۳۱۷
تهران ساوجبلاغ طالقان   بالاطالقان دراپی ۴۳ ۱۴۴
تهران ساوجبلاغ طالقان   بالاطالقان دهدر ۲۷ ۱۲۳
تهران ساوجبلاغ طالقان   بالاطالقان گته ده ۹۶ ۴۱۲
تهران ساوجبلاغ طالقان   بالاطالقان گراب ۴۰ ۱۴۲
تهران ساوجبلاغ طالقان   بالاطالقان نساعلیا ۸۴ ۳۵۶
تهران ساوجبلاغ طالقان   پایین‌طالقان   ۱۸۷۵ ۶۰۱۸
تهران ساوجبلاغ طالقان   پایین‌طالقان اسفاران ۳۴ ۹۹
تهران ساوجبلاغ طالقان   پایین‌طالقان امیرنان ۷۷ ۲۱۵
تهران ساوجبلاغ طالقان   پایین‌طالقان انگه ۴۰ ۱۸۰
تهران ساوجبلاغ طالقان   پایین‌طالقان اوچان ۲۷ ۶۰
تهران ساوجبلاغ طالقان   پایین‌طالقان اهوارک ۲۷ ۱۰۴
تهران ساوجبلاغ طالقان   پایین‌طالقان پرگه ۳۲ ۹۶
تهران ساوجبلاغ طالقان   پایین‌طالقان تکیه ناوه ۵۳ ۱۵۷
تهران ساوجبلاغ طالقان   پایین‌طالقان خوران ۷۸ ۳۱۱
تهران ساوجبلاغ طالقان   پایین‌طالقان خورانک ۲۹ ۸۰
تهران ساوجبلاغ طالقان   پایین‌طالقان عالی سر ۲۲ ۵۷
تهران ساوجبلاغ طالقان   پایین‌طالقان کجیران ۳۱ ۱۲۲
تهران ساوجبلاغ طالقان   پایین‌طالقان کلارود ۲۴ ۹۴
تهران ساوجبلاغ طالقان   پایین‌طالقان لهران ۲۰ ۳۹
تهران ساوجبلاغ طالقان   پایین‌طالقان موچان ۱۰ ۲۵
تهران ساوجبلاغ طالقان   پایین‌طالقان میر ۱۲۱ ۲۸۶
تهران ساوجبلاغ طالقان   پایین‌طالقان ارموت ۴۰ ۱۳۵
تهران ساوجبلاغ طالقان   پایین‌طالقان تکیه ارموت ۲۶ ۹۴
تهران ساوجبلاغ طالقان   پایین‌طالقان دنبلید ۲۳۲ ۷۶۶
تهران ساوجبلاغ طالقان   پایین‌طالقان روشنابدر ۱۴ ۳۶
تهران ساوجبلاغ طالقان   پایین‌طالقان سنگبن ۹۲ ۴۲۱
تهران ساوجبلاغ طالقان   پایین‌طالقان سوهان ۲۱۲ ۷۷۵
تهران ساوجبلاغ طالقان   پایین‌طالقان شهراسر ۴۰ ۱۰۱
تهران ساوجبلاغ طالقان   پایین‌طالقان کش ۷۴ ۱۶۸
تهران ساوجبلاغ طالقان   پایین‌طالقان کلانک ۳۵ ۱۱۳
تهران ساوجبلاغ طالقان   پایین‌طالقان کشرود ۴۲ ۹۵
تهران ساوجبلاغ طالقان   پایین‌طالقان نساسفلی ۵۵ ۱۹۱
تهران ساوجبلاغ طالقان   پایین‌طالقان فشندک ۳۸۸ ۱۱۹۸
تهران ساوجبلاغ طالقان   میان‌طالقان   ۲۷۷۹ ۹۸۷۳
تهران ساوجبلاغ طالقان   میان‌طالقان ارتون ۹۱ ۳۵۸
تهران ساوجبلاغ طالقان   میان‌طالقان زیدشت ۲۳۱ ۷۳۳
تهران ساوجبلاغ طالقان   میان‌طالقان میراش ۲۱۶ ۵۷۲
تهران ساوجبلاغ طالقان   میان‌طالقان اردکان ۶۶ ۲۵۱
تهران ساوجبلاغ طالقان   میان‌طالقان جزینان ۹۷ ۳۶۳
تهران ساوجبلاغ طالقان   میان‌طالقان حسن جون ۲۲۲ ۷۴۱
تهران ساوجبلاغ طالقان   میان‌طالقان سیدآباد ۲۳۳ ۹۴۹
تهران ساوجبلاغ طالقان   میان‌طالقان کولج ۱۴۰ ۴۴۰
تهران ساوجبلاغ طالقان   میان‌طالقان هرنج ۱۲۲ ۴۹۸
تهران ساوجبلاغ طالقان   میان‌طالقان باریکان ۹۵ ۳۰۶
تهران ساوجبلاغ طالقان   میان‌طالقان پرده سر ۶۳ ۲۰۹
تهران ساوجبلاغ طالقان   میان‌طالقان خسبان ۲۹۲ ۱۰۰۹
تهران ساوجبلاغ طالقان   میان‌طالقان گلینک ۲۸۳ ۹۲۷
تهران ساوجبلاغ طالقان   میان‌طالقان مزرعه شریف کلایه * *
تهران ساوجبلاغ طالقان   میان‌طالقان اوانک ۳۰ ۱۱۳
تهران ساوجبلاغ طالقان   میان‌طالقان بزج ۸۴ ۳۳۵
تهران ساوجبلاغ طالقان   میان‌طالقان جزن ۶۶ ۳۲۹
تهران ساوجبلاغ طالقان   میان‌طالقان سگران چال ۳۲ ۹۴
تهران ساوجبلاغ طالقان   میان‌طالقان سگران ۶۱ ۲۳۶
تهران ساوجبلاغ طالقان   میان‌طالقان میناوند ۱۰۱ ۳۴۵
تهران ساوجبلاغ طالقان   میان‌طالقان نویزک ۵۶ ۳۰۲
تهران ساوجبلاغ طالقان   میان‌طالقان ورکش ۸۲ ۲۵۸
تهران ساوجبلاغ طالقان   میان‌طالقان وشته ۱۱۰ ۳۸۸
تهران ساوجبلاغ طالقان   میان‌طالقان سالن مرغداری رنجبران * *
تهران ساوجبلاغ طالقان   میان‌طالقان صابون سازی * *
تهران ساوجبلاغ طالقان   میان‌طالقان مرغداری اسمکچال * *
تهران ساوجبلاغ طالقان طالقان     ۹۸۸ ۳۲۸۱
تهران ساوجبلاغ مرکزی شهرستان ساوجبلاغ       ۲۸۴۱۳ ۱۰۶۸۷۹
تهران ساوجبلاغ مرکزی شهرستان ساوجبلاغ   سعیدآباد   ۷۹۴۶ ۳۱۵۷۶
تهران ساوجبلاغ مرکزی شهرستان ساوجبلاغ   سعیدآباد سیف‌آباد خالصه ۱۲۸۱ ۵۲۴۹
تهران ساوجبلاغ مرکزی شهرستان ساوجبلاغ   سعیدآباد سیف‌آباد بزرگ ۱۴۹۴ ۵۷۶۴
تهران ساوجبلاغ مرکزی شهرستان ساوجبلاغ   سعیدآباد دامداری وحدت * *
تهران ساوجبلاغ مرکزی شهرستان ساوجبلاغ   سعیدآباد درخشانیه ۲۴ ۸۷
تهران ساوجبلاغ مرکزی شهرستان ساوجبلاغ   سعیدآباد حسین‌آباد کوشکذر ۴۵ ۱۷۴
تهران ساوجبلاغ مرکزی شهرستان ساوجبلاغ   سعیدآباد شرکت مرغک * *
تهران ساوجبلاغ مرکزی شهرستان ساوجبلاغ   سعیدآباد ینگی امام ۱۳۷۵ ۵۲۳۴
تهران ساوجبلاغ مرکزی شهرستان ساوجبلاغ   سعیدآباد شرکت چنیه ۱۱ ۳۵
تهران ساوجبلاغ مرکزی شهرستان ساوجبلاغ   سعیدآباد مسعودیه ۱۰ ۴۶
تهران ساوجبلاغ مرکزی شهرستان ساوجبلاغ   سعیدآباد ایقربلاغ ۲۶۳ ۱۰۴۵
تهران ساوجبلاغ مرکزی شهرستان ساوجبلاغ   سعیدآباد قاسم‌آباد بزرگ ۸۹۴ ۳۷۲۷
تهران ساوجبلاغ مرکزی شهرستان ساوجبلاغ   سعیدآباد سرخاب ۶۱۱ ۲۵۰۱
تهران ساوجبلاغ مرکزی شهرستان ساوجبلاغ   سعیدآباد اسماعیل‌آباد ۶۲ ۲۳۰
تهران ساوجبلاغ مرکزی شهرستان ساوجبلاغ   سعیدآباد سعیدآباد ۵۳۷ ۲۱۷۵
تهران ساوجبلاغ مرکزی شهرستان ساوجبلاغ   سعیدآباد نمکلان ۷۷ ۲۷۳
تهران ساوجبلاغ مرکزی شهرستان ساوجبلاغ   سعیدآباد احمدآباد اعتمادالدوله ۸۷ ۳۰۱
تهران ساوجبلاغ مرکزی شهرستان ساوجبلاغ   سعیدآباد عباس‌آباد کوچک ۱۱۳ ۴۲۵
تهران ساوجبلاغ مرکزی شهرستان ساوجبلاغ   سعیدآباد قاسم‌آباد اقا ۲۲۰ ۹۱۸
تهران ساوجبلاغ مرکزی شهرستان ساوجبلاغ   سعیدآباد عباس‌آباد بزرگ ۲۴۵ ۱۰۷۰
تهران ساوجبلاغ مرکزی شهرستان ساوجبلاغ   سعیدآباد کرگلین ۱۶۹ ۶۴۰
تهران ساوجبلاغ مرکزی شهرستان ساوجبلاغ   سعیدآباد اران ۹۴ ۳۴۲
تهران ساوجبلاغ مرکزی شهرستان ساوجبلاغ   سعیدآباد رضاآباد صوفیان ۱۸۷ ۷۳۶
تهران ساوجبلاغ مرکزی شهرستان ساوجبلاغ   سعیدآباد سلطان‌آباد اران ۱۴۵ ۵۹۴
تهران ساوجبلاغ مرکزی شهرستان ساوجبلاغ   هیو   ۳۹۹۲ ۱۴۳۵۲
تهران ساوجبلاغ مرکزی شهرستان ساوجبلاغ   هیو خور ۱۲۰۶ ۴۴۱۳
تهران ساوجبلاغ مرکزی شهرستان ساوجبلاغ   هیو سفیدارک ۱۰ ۲۶
تهران ساوجبلاغ مرکزی شهرستان ساوجبلاغ   هیو عرب‌آباد ۱۴۷ ۵۱۶
تهران ساوجبلاغ مرکزی شهرستان ساوجبلاغ   هیو شلمزار ۳۸۲ ۱۳۳۶
تهران ساوجبلاغ مرکزی شهرستان ساوجبلاغ   هیو هیو ۲۲۴۷ ۸۰۶۱
تهران ساوجبلاغ مرکزی شهرستان ساوجبلاغ هشتگرد     ۱۲۱۲۲ ۴۵۳۳۲
تهران ساوجبلاغ مرکزی شهرستان ساوجبلاغ شهرجدیدهشتگرد     ۴۳۵۳ ۱۵۶۱۹
تهران ساوجبلاغ چندار       ۶۱۳۰ ۲۱۲۹۱
تهران ساوجبلاغ چندار   برغان   ۵۱۸ ۱۴۲۴
تهران ساوجبلاغ چندار   برغان امین‌آباد ۸ ۳۷
تهران ساوجبلاغ چندار   برغان برغان ۱۳۹ ۳۷۸
تهران ساوجبلاغ چندار   برغان بریان چال ۱۶ ۳۳
تهران ساوجبلاغ چندار   برغان سنج ۵۰ ۱۶۲
تهران ساوجبلاغ چندار   برغان سرحه ۴۴ ۱۲۲
تهران ساوجبلاغ چندار   برغان طالیان ۲۸ ۶۱
تهران ساوجبلاغ چندار   برغان وامکوه ۶ ۱۲
تهران ساوجبلاغ چندار   برغان اغشت ۶۵ ۱۹۰
تهران ساوجبلاغ چندار   برغان باغبان کلاچی ۲۵ ۷۲
تهران ساوجبلاغ چندار   برغان تکیه اغشت ۱۳ ۲۹
تهران ساوجبلاغ چندار   برغان چلنگدار ۳۲ ۷۸
تهران ساوجبلاغ چندار   برغان حسن‌آباد ۱۱ ۳۰
تهران ساوجبلاغ چندار   برغان سیاه‌کران ۱۰ ۳۲
تهران ساوجبلاغ چندار   برغان سیبان دره ۲۷ ۷۲
تهران ساوجبلاغ چندار   برغان علاقه بند ۱۶ ۴۲
تهران ساوجبلاغ چندار   برغان ورده ۲۸ ۷۴
تهران ساوجبلاغ چندار   چندار   ۳۵۳۷ ۱۲۱۱۰
تهران ساوجبلاغ چندار   چندار اردهه ۲۰۷ ۶۹۴
تهران ساوجبلاغ چندار   چندار سیبستان ۴۷ ۱۷۹
تهران ساوجبلاغ چندار   چندار فشند ۵۳۱ ۱۹۴۸
تهران ساوجبلاغ چندار   چندار وشکین * *
تهران ساوجبلاغ چندار   چندار ولیان ۳۵۵ ۱۱۲۲
تهران ساوجبلاغ چندار   چندار اجین دوجین ۱۷۴ ۵۷۸
تهران ساوجبلاغ چندار   چندار اسکول دره ۷ ۱۷
تهران ساوجبلاغ چندار   چندار دوزعنبر ۴۷ ۱۴۱
تهران ساوجبلاغ چندار   چندار سفیداران ۱۴ ۳۲
تهران ساوجبلاغ چندار   چندار کلین رود ۷۱ ۱۴۷
تهران ساوجبلاغ چندار   چندار هرجاب ۲۴ ۹۱
تهران ساوجبلاغ چندار   چندار سیرود ۴۲ ۹۵
تهران ساوجبلاغ چندار   چندار خوروین ۲۶۱ ۸۶۶
تهران ساوجبلاغ چندار   چندار شنده ۲۸۰ ۹۷۰
تهران ساوجبلاغ چندار   چندار کلاله چین ۱۹ ۶۴
تهران ساوجبلاغ چندار   چندار بانوصحرا ۱۶۴ ۵۱۸
تهران ساوجبلاغ چندار   چندار کوشک زر ۱۳۷ ۴۹۵
تهران ساوجبلاغ چندار   چندار ازنق ۸۴ ۲۷۱
تهران ساوجبلاغ چندار   چندار مزرعه گزل دره ۲۰ ۶۰
تهران ساوجبلاغ چندار   چندار مزرعه حسن‌آباد * *
تهران ساوجبلاغ چندار   چندار کردان ۱۰۱۸ ۳۶۹۷
تهران ساوجبلاغ چندار   چندار امامزاده‌شاهزاده حسین ۳۲ ۱۱۸
تهران ساوجبلاغ چندار کوهسار     ۲۰۷۵ ۷۷۵۷
تهران ساوجبلاغ چهارباغ       ۱۵۳۸۰ ۶۱۱۳۵
تهران ساوجبلاغ چهارباغ   چهاردانگه   ۹۶۳۸ ۳۸۵۹۸
تهران ساوجبلاغ چهارباغ   چهاردانگه قوهه ۴۹۹ ۲۰۷۹
تهران ساوجبلاغ چهارباغ   چهاردانگه شهرک الهیه ۱۵ ۵۷
تهران ساوجبلاغ چهارباغ   چهاردانگه بیسیمکمال‌آباد ۵۹ ۲۲۳
تهران ساوجبلاغ چهارباغ   چهاردانگه مهدی‌آباد ۴۶۶۱ ۱۸۲۳۴
تهران ساوجبلاغ چهارباغ   چهاردانگه مرکزتولیدواصلاح بذر ۴ ۱۹
تهران ساوجبلاغ چهارباغ   چهاردانگه اقدسیه ۶ ۱۷
تهران ساوجبلاغ چهارباغ   چهاردانگه کوی راز * *
تهران ساوجبلاغ چهارباغ   چهاردانگه باغ ناصری * *
تهران ساوجبلاغ چهارباغ   چهاردانگه کوی بهروز ۱۶ ۵۲
تهران ساوجبلاغ چهارباغ   چهاردانگه حکیمیه * *
تهران ساوجبلاغ چهارباغ   چهاردانگه شرکتمرغ ناز * *
تهران ساوجبلاغ چهارباغ   چهاردانگه اسمعیل‌آباد شورقلعه بالا ۱۷ ۶۳
تهران ساوجبلاغ چهارباغ   چهاردانگه اسمعیل‌آباد شورقلعه پایین ۶۶ ۲۶۳
تهران ساوجبلاغ چهارباغ   چهاردانگه ملک‌آباد حمام لو ۳۷۱۷ ۱۵۲۹۶
تهران ساوجبلاغ چهارباغ   چهاردانگه سلطان‌آباد ۱۰۲ ۴۳۱
تهران ساوجبلاغ چهارباغ   چهاردانگه عرب‌آباد خسروی ۴۶۶ ۱۸۳۲
تهران ساوجبلاغ چهارباغ   رامجین   ۴۲۹۴ ۱۶۹۶۰
تهران ساوجبلاغ چهارباغ   رامجین طاووسیه ۱۷۱ ۵۹۴
تهران ساوجبلاغ چهارباغ   رامجین لشکرآباد ۱۱۹۴ ۴۶۵۱
تهران ساوجبلاغ چهارباغ   رامجین مزرعه حمیدیه ۱۸ ۶۱
تهران ساوجبلاغ چهارباغ   رامجین مزرعه سهیلیه * *
تهران ساوجبلاغ چهارباغ   رامجین دهکده طالقانی ۸۲ ۳۱۹
تهران ساوجبلاغ چهارباغ   رامجین شهرک افشاریه ۶۳ ۲۶۱
تهران ساوجبلاغ چهارباغ   رامجین باغ چاوشی ۱۱ ۳۵
تهران ساوجبلاغ چهارباغ   رامجین باسکول طلای سبز * *
تهران ساوجبلاغ چهارباغ   رامجین سردخانه عبادی * *
تهران ساوجبلاغ چهارباغ   رامجین مرغک ۱ ۲۵ ۷۰
تهران ساوجبلاغ چهارباغ   رامجین شرکت صنایع چوب اصفهان * *
تهران ساوجبلاغ چهارباغ   رامجین سنقرآباد ۳۳۷ ۱۳۷۶
تهران ساوجبلاغ چهارباغ   رامجین محمدآباد افشار ۱۰۹ ۴۶۶
تهران ساوجبلاغ چهارباغ   رامجین رامجین ۴۵۶ ۱۹۰۲
تهران ساوجبلاغ چهارباغ   رامجین اغچه حصار ۲۶۷ ۱۰۴۹
تهران ساوجبلاغ چهارباغ   رامجین قاسم‌آباد گرجی ۲۶۲ ۱۱۲۶
تهران ساوجبلاغ چهارباغ   رامجین ابراهیم‌آباد ۱۲۲ ۴۷۳
تهران ساوجبلاغ چهارباغ   رامجین اغلان تپه ۳۶۹ ۱۴۸۰
تهران ساوجبلاغ چهارباغ   رامجین رونده ۲۶۲ ۱۰۵۰
تهران ساوجبلاغ چهارباغ   رامجین زعفرانیه ۳۴ ۱۰۷
تهران ساوجبلاغ چهارباغ   رامجین کهریزک ۱۶۰ ۶۵۹
تهران ساوجبلاغ چهارباغ   رامجین خیرآباد ۳۵ ۱۲۷
تهران ساوجبلاغ چهارباغ   رامجین زکی‌آباد ۲۸۶ ۱۰۵۱
تهران ساوجبلاغ چهارباغ   رامجین یعقوب‌آباد ۲۴ ۷۷
تهران ساوجبلاغ چهارباغ چهارباغ     ۱۴۴۸ ۵۵۷۷
تهران شمیرانات         ۱۱۱۷۸ ۳۷۷۷۸
تهران شمیرانات رودبارقصران       ۴۵۶۳ ۱۵۴۸۹
تهران شمیرانات رودبارقصران   رودبارقصران   ۲۵۴۴ ۸۵۹۴
تهران شمیرانات رودبارقصران   رودبارقصران جیرود ۲۸ ۸۱
تهران شمیرانات رودبارقصران   رودبارقصران دربندسر ۲۵۶ ۸۴۳
تهران شمیرانات رودبارقصران   رودبارقصران درود ۵۶ ۱۸۸
تهران شمیرانات رودبارقصران   رودبارقصران سفیدستان ۴۰ ۱۳۹
تهران شمیرانات رودبارقصران   رودبارقصران شمشک بالا ۱۹۲ ۶۷۲
تهران شمیرانات رودبارقصران   رودبارقصران شمشک پایین ۱۳۰ ۴۶۰
تهران شمیرانات رودبارقصران   رودبارقصران ابنیک ۷۸ ۲۷۴
تهران شمیرانات رودبارقصران   رودبارقصران زایگان ۱۳۰ ۴۲۵
تهران شمیرانات رودبارقصران   رودبارقصران گرمابدر ۹۰ ۲۸۹
تهران شمیرانات رودبارقصران   رودبارقصران لالان ۱۸۳ ۶۶۵
تهران شمیرانات رودبارقصران   رودبارقصران اهار ۲۳۲ ۷۰۲
تهران شمیرانات رودبارقصران   رودبارقصران امامه بالا ۱۸۸ ۶۷۵
تهران شمیرانات رودبارقصران   رودبارقصران امامه پایین ۲۲ ۷۲
تهران شمیرانات رودبارقصران   رودبارقصران ایگل ۱۳۱ ۴۲۱
تهران شمیرانات رودبارقصران   رودبارقصران باغ گل ۳۱ ۹۲
تهران شمیرانات رودبارقصران   رودبارقصران روته ۱۵۳ ۵۰۸
تهران شمیرانات رودبارقصران   رودبارقصران امین‌آباد ۱۰۳ ۳۹۰
تهران شمیرانات رودبارقصران   رودبارقصران حاجی‌آباد ۴۵ ۱۴۶
تهران شمیرانات رودبارقصران   رودبارقصران رودک ۲۱۴ ۷۶۷
تهران شمیرانات رودبارقصران   رودبارقصران کلوگان ۱۰۸ ۳۸۰
تهران شمیرانات رودبارقصران   رودبارقصران کمرخانی ۱۳ ۴۴
تهران شمیرانات رودبارقصران   رودبارقصران زردبند ۶۷ ۱۸۹
تهران شمیرانات رودبارقصران   رودبارقصران پس قلعه ۴۷ ۱۵۳
تهران شمیرانات رودبارقصران   رودبارقصران دره جوزار * *
تهران شمیرانات رودبارقصران   رودبارقصران حدادیه ۶ ۱۵
تهران شمیرانات رودبارقصران فشم     ۲۰۱۹ ۶۸۹۵
تهران شمیرانات لواسانات       ۶۶۱۵ ۲۲۲۸۹
تهران شمیرانات لواسانات   لواسان بزرگ   ۱۱۱۱ ۳۸۷۳
تهران شمیرانات لواسانات   لواسان بزرگ نیکنامده ۵۰۶ ۱۷۳۹
تهران شمیرانات لواسانات   لواسان بزرگ تاسیسات سدلتیان ۸۳ ۳۴۱
تهران شمیرانات لواسانات   لواسان بزرگ چهارباغ ۲۴ ۸۴
تهران شمیرانات لواسانات   لواسان بزرگ رسنان ۱۱۱ ۳۷۵
تهران شمیرانات لواسانات   لواسان بزرگ کلان ۱۴۲ ۵۴۶
تهران شمیرانات لواسانات   لواسان بزرگ لواسان بزرگ ۱۴۸ ۴۸۳
تهران شمیرانات لواسانات   لواسان بزرگ ایرا ۳۷ ۱۰۶
تهران شمیرانات لواسانات   لواسان بزرگ پورزندسفلی ۴ ۱۱
تهران شمیرانات لواسانات   لواسان بزرگ پورزندعلیا * *
تهران شمیرانات لواسانات   لواسان بزرگ پورزندوسطی ۸ ۳۵
تهران شمیرانات لواسانات   لواسان بزرگ جوزک * *
تهران شمیرانات لواسانات   لواسان بزرگ علایین ۳۴ ۹۹
تهران شمیرانات لواسانات   لواسان بزرگ مزرعه شاه نشین * *
تهران شمیرانات لواسانات   لواسان بزرگ هیزم دره (خانلرآباد) ۹ ۲۷
تهران شمیرانات لواسانات   لواسان کوچک   ۸۵۹ ۲۹۶۸
تهران شمیرانات لواسانات   لواسان کوچک بوجان ۴۹ ۱۴۹
تهران شمیرانات لواسانات   لواسان کوچک پشت لاریجان ۷ ۱۹
تهران شمیرانات لواسانات   لواسان کوچک راحت‌آباد ۵ ۱۶
تهران شمیرانات لواسانات   لواسان کوچک کردیان ۱۳ ۵۶
تهران شمیرانات لواسانات   لواسان کوچک کندسفلی ۳۰ ۱۲۲
تهران شمیرانات لواسانات   لواسان کوچک کندعلیا ۱۸۷ ۶۵۵
تهران شمیرانات لواسانات   لواسان کوچک مزرعه سادات ۳۴ ۱۰۷
تهران شمیرانات لواسانات   لواسان کوچک ناصرآباد ۲۰ ۶۹
تهران شمیرانات لواسانات   لواسان کوچک کیور ۵ ۱۳
تهران شمیرانات لواسانات   لواسان کوچک افجه ۱۸۶ ۶۸۵
تهران شمیرانات لواسانات   لواسان کوچک انباج ۱۱۳ ۴۱۱
تهران شمیرانات لواسانات   لواسان کوچک سینک ۳۹ ۱۱۶
تهران شمیرانات لواسانات   لواسان کوچک برگجهان ۱۱۶ ۳۷۸
تهران شمیرانات لواسانات   لواسان کوچک هنزک ۵۳ ۱۶۸
تهران شمیرانات لواسانات   لواسان کوچک زیادآباد (اردوگاه شهید تهرانی) * *
تهران شمیرانات لواسانات   لواسان کوچک گندم مجد * *
تهران شمیرانات لواسانات لواسان     ۴۶۴۵ ۱۵۴۴۸
تهران شهریار         ۲۷۳۸۲۶ ۱۰۴۴۷۰۷
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار       ۱۳۴۳۷۸ ۵۱۶۰۲۲
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   جوقین   ۵۷۷۱ ۲۲۵۸۷
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   جوقین ترپاق تپه ۱۵۳ ۵۸۶
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   جوقین رنگرز ۹۶ ۳۶۹
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   جوقین قجرتخت رستم ۸۶ ۳۹۰
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   جوقین قشلاق مهرچین ۲۹ ۱۴۰
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   جوقین قلعه نو ۲۳ ۱۱۲
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   جوقین کشت وصنعت ملت (دامداری جماران) * *
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   جوقین حصارساتی ۲۷۶ ۱۰۵۲
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   جوقین خانه‌های سازمانی گروه ۳۳ ۴۸۴ ۱۶۷۳
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   جوقین بکه ۵۸۱ ۲۳۶۷
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   جوقین قجرآباد ۳۰۱ ۱۱۰۴
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   جوقین یبارک ۶۴۶ ۲۵۵۶
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   جوقین کردامیر ۵۱۱ ۲۰۳۸
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   جوقین اصیل‌آباد ۱۱۶۷ ۴۵۷۹
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   جوقین سقرچین ۱۸۳ ۷۰۴
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   جوقین فرارت ۱۲۳۴ ۴۹۱۶
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   رزکان   ۶۲۹۳ ۲۵۳۹۵
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   رزکان الورد ۳۵۵ ۱۴۳۴
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   رزکان دهشادپایین ۲۶۴ ۱۰۹۱
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   رزکان اسکمان ۴۱۶ ۱۶۷۹
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   رزکان دهشادبالا ۷۶۰ ۳۰۶۵
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   رزکان رزکان ۱۴۵۲ ۵۶۷۵
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   رزکان دینارآباد ۱۲۲۹ ۵۱۰۹
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   رزکان قره تپه ۶۱ ۲۶۵
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   رزکان رضی‌آباد بالا ۱۲۵۶ ۵۱۳۷
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   رزکان رضی‌آباد پایین ۵۰۰ ۱۹۴۰
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   فردوس   ۳۸۴۸ ۱۵۲۲۵
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   فردوس شهرک جعفریه ۱۹۳۳ ۷۸۵۶
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   فردوس نصرت‌آباد ۱۶ ۵۵
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   فردوس ابراهیم‌آباد ۳۹۸ ۱۴۸۸
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   فردوس کردزار ۸۱۵ ۳۱۱۰
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   فردوس رازمره ۷ ۳۴
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   فردوس رامین ۱۶۳ ۵۸۹
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   فردوس وسطر ۱۷ ۷۰
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   فردوس یوسف‌آباد صیرفی ۴۹۹ ۲۰۲۳
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   قایم‌آباد   ۷۵۷۱ ۳۰۶۸۲
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   قایم‌آباد باطری سازی نور ۵۲۶ ۱۹۶۱
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   قایم‌آباد محمودآباد خلج‌آباد ۶۵۶ ۲۵۹۶
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   قایم‌آباد ویره ۳۷۳۵ ۱۵۳۱۸
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   قایم‌آباد شهرک مصطفی خمینی ۲۶۵۴ ۱۰۸۰۷
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   مویز   ۱۴۹۹ ۶۱۹۹
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   مویز بادامک ۱۲۴ ۴۹۱
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   مویز باباسلمان ۱۲۰۴ ۵۰۵۷
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   مویز قلعه بها ۱۷۱ ۶۵۱
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   سعیدآباد   ۴۱۹۰ ۱۶۱۷۶
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   سعیدآباد سعیدآباد ۳۴۰۱ ۱۳۲۱۵
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   سعیدآباد ورامینک ۱۱ ۲۳
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار   سعیدآباد کوی سازمانی ۲۲بهمن ۷۷۸ ۲۹۳۸
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار صباشهر     ۴۴۷۲ ۱۸۱۳۲
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار وحیدیه     ۶۱۳۱ ۲۴۸۷۱
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار شاهدشهر     ۴۵۹۹ ۱۸۸۵۵
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار فردوسیه     ۵۴۳۵ ۲۰۸۵۴
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار باغستان     ۱۲۸۱۰ ۵۲۳۳۰
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار اندیشه     ۱۹۹۴۵ ۷۵۵۹۶
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار شهریار۱     ۲۴۰۳۹ ۸۷۶۱۳
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار شهریار۲     ۱۹۶۲۷ ۶۷۸۹۸
تهران شهریار مرکزی شهرستان شهریار شهریار۳     ۸۱۴۸ ۳۳۶۰۹
تهران قدس مرکزی قدس       ۶۲۳۵۵ ۲۳۷۰۷۷
تهران قدس مرکزی قدس   دانش   ۱۲۲۵ ۴۷۹۹
تهران قدس مرکزی قدس   دانش زرنان ۱۵۵ ۵۶۲
تهران قدس مرکزی قدس   دانش شهرک دانش ۱۰۶۷ ۴۲۲۸
تهران قدس مرکزی قدس   دانش دامداری حسین طوسی * *
تهران قدس مرکزی قدس   دانش دامداری حسین موسوی * *
تهران قدس مرکزی قدس   هفت جوی   ۷۹۹ ۲۹۲۴
تهران قدس مرکزی قدس   هفت جوی هفتجوی ۷۶۶ ۲۸۲۸
تهران قدس مرکزی قدس   هفت جوی مجتمع معادن شن وماسه ۳۳ ۹۶
تهران قدس مرکزی قدس قدس     ۶۰۳۳۱ ۲۲۹۳۵۴
تهران ملارد مرکزی ملارد       ۷۷۰۹۳ ۲۹۱۶۰۸
تهران ملارد ملارد   اخترآباد   ۸۷۶ ۳۵۹۸
تهران ملارد ملارد   اخترآباد زرین ده /کشت وصنعتجاوید/ ۱۵ ۷۴
تهران ملارد ملارد   اخترآباد قره ترپاق ۱۱۴ ۵۰۸
تهران ملارد ملارد   اخترآباد گوی بلاغ ۲۸ ۱۴۷
تهران ملارد ملارد   اخترآباد ورآباد ۸۳ ۳۵۳
تهران ملارد ملارد   اخترآباد دکین * *
تهران ملارد ملارد   اخترآباد اق قویی ۵ ۲۱
تهران ملارد ملارد   اخترآباد صفی‌آباد ۸ ۴۰
تهران ملارد ملارد   اخترآباد قشلاق امیرآباد ۶۰ ۳۲۲
تهران ملارد ملارد   اخترآباد قلعه قربان خان * *
تهران ملارد ملارد   اخترآباد قمشلو ۶ ۱۱
تهران ملارد ملارد   اخترآباد مزرعه مهردشت * *
تهران ملارد ملارد   اخترآباد محمدآباد ۲۴ ۱۳۰
تهران ملارد ملارد   اخترآباد اخترآباد ۱۳۴ ۴۹۸
تهران ملارد ملارد   اخترآباد ولی‌آباد جزایری ۸ ۳۳
تهران ملارد ملارد   اخترآباد داغ قویی ۶ ۱۱
تهران ملارد ملارد   اخترآباد احمدآباد علیزاده * *
تهران ملارد ملارد   اخترآباد اسدآباد بوقین * *
تهران ملارد ملارد   اخترآباد اله‌آباد ۳۱ ۱۰۷
تهران ملارد ملارد   اخترآباد بوقین مهدی‌آباد * *
تهران ملارد ملارد   اخترآباد چاقواخوانی ۵۰ ۱۹۵
تهران ملارد ملارد   اخترآباد چاقوبالا ۷ ۲۱
تهران ملارد ملارد   اخترآباد حسین‌آباد هفشلو ۱۵ ۶۷
تهران ملارد ملارد   اخترآباد دولت‌آباد ۷ ۲۱
تهران ملارد ملارد   اخترآباد قشلاق قازاچانی * *
تهران ملارد ملارد   اخترآباد گمرگان ۶۸ ۲۷۰
تهران ملارد ملارد   اخترآباد یوسف‌آباد غفاری * *
تهران ملارد ملارد   اخترآباد زرین‌آباد ۲۸ ۹۴
تهران ملارد ملارد   اخترآباد حسین‌آباد علیزاده ۱۱ ۴۵
تهران ملارد ملارد   اخترآباد اکرم‌آباد کیانپور ۱۹ ۵۹
تهران ملارد ملارد   اخترآباد امیرآباد کلاهچی ۸ ۲۳
تهران ملارد ملارد   اخترآباد حاجی‌آباد سفلی ۴۹ ۲۰۸
تهران ملارد ملارد   اخترآباد حسن‌آباد میرهاشمی ۴ ۱۸
تهران ملارد ملارد   اخترآباد عباس‌آباد گل شایگان ۵ ۲۲
تهران ملارد ملارد   اخترآباد نورآباد ۸ ۳۳
تهران ملارد ملارد   اخترآباد چهارباغ ۱۸ ۷۱
تهران ملارد ملارد   اخترآباد شیرین‌آباد * *
تهران ملارد ملارد   اخترآباد محمدآباد نایینی‌ها * *
تهران ملارد ملارد   اخترآباد محمودآباد ۳۶ ۱۳۴
تهران ملارد ملارد   اخترآباد رضاآباد * *
تهران ملارد ملارد   اخترآباد احمدآباد سیدلر * *
تهران ملارد ملارد   اخترآباد علی‌آباد قطعه چهار * *
تهران ملارد ملارد   بی بی سکینه   ۳۸۹۴ ۱۶۰۰۳
تهران ملارد ملارد   بی بی سکینه امیریه ۱۵ ۶۴
تهران ملارد ملارد   بی بی سکینه شریف‌آباد ۳۱ ۱۳۹
تهران ملارد ملارد   بی بی سکینه شش‌دبانلو ۱۲۸ ۵۲۳
تهران ملارد ملارد   بی بی سکینه علی‌بیات ۱۴۲ ۵۴۶
تهران ملارد ملارد   بی بی سکینه ارغش‌آباد ۱۴۷ ۵۵۹
تهران ملارد ملارد   بی بی سکینه امیرآباد ۱۲۱۲ ۵۰۴۲
تهران ملارد ملارد   بی بی سکینه امین‌آباد ۴۸ ۲۱۰
تهران ملارد ملارد   بی بی سکینه مهردشت /خاتون لر/صالح‌آباد ۴۹۰ ۱۹۸۵
تهران ملارد ملارد   بی بی سکینه دهک ۱۱۲ ۴۹۳
تهران ملارد ملارد   بی بی سکینه سلمیان ۳۶ ۱۳۶
تهران ملارد ملارد   بی بی سکینه ارسطو ۲۴۹ ۹۷۱
تهران ملارد ملارد   بی بی سکینه کهریزک ۹۶ ۳۸۹
تهران ملارد ملارد   بی بی سکینه کوشکک ۱۹۷ ۷۸۸
تهران ملارد ملارد   بی بی سکینه یوسف‌آباد قوام ۹۹۱ ۴۱۵۸
تهران ملارد ملارد   ملارد   ۶۹۶۵ ۲۷۴۷۹
تهران ملارد ملارد   ملارد بیدکنه ۱۴۶۷ ۵۶۴۰
تهران ملارد ملارد   ملارد صالح‌آباد حصارشالپوش ۹۸ ۳۵۰
تهران ملارد ملارد   ملارد قبچاق ۵۰۷ ۲۰۱۰
تهران ملارد ملارد   ملارد قلعه فرامرزی ۷۶۶ ۲۸۱۲
تهران ملارد ملارد   ملارد خوشنام ۷۸۳ ۳۲۱۱
تهران ملارد ملارد   ملارد قشلاق ملارد ۸۳۸ ۳۳۴۰
تهران ملارد ملارد   ملارد لم‌آباد ۹۹۴ ۴۱۲۳
تهران ملارد ملارد   ملارد اسفندآباد ۶۸۱ ۲۷۸۵
تهران ملارد ملارد   ملارد ترکمن (مالکین) * *
تهران ملارد ملارد   ملارد حصارشالپوش ۸۰ ۳۲۴
تهران ملارد ملارد   ملارد مهراذین ۲۹۶ ۱۱۸۹
تهران ملارد ملارد   ملارد مهرچین ۲۴۰ ۸۴۲
تهران ملارد ملارد   ملارد ملاردویلای جنوبی ۲۱۳ ۸۴۵
تهران ملارد ملارد ملارد     ۶۱۳۰۲ ۲۲۸۶۷۳
تهران ملارد ملارد صفادشت     ۴۰۵۶ ۱۵۸۵۵
تهران فیروزکوه         ۱۰۴۱۴ ۳۷۴۱۶
تهران فیروزکوه ارجمند       ۲۳۰۹ ۸۳۸۰
تهران فیروزکوه ارجمند   قزقانچای   ۷۲۴ ۲۹۳۱
تهران فیروزکوه ارجمند   قزقانچای لزور ۵۲۱ ۲۱۶۰
تهران فیروزکوه ارجمند   قزقانچای اهنز ۱۲۴ ۴۸۵
تهران فیروزکوه ارجمند   قزقانچای بهانک * *
تهران فیروزکوه ارجمند   قزقانچای شادمهن ۷۸ ۲۸۲
تهران فیروزکوه ارجمند   دوبلوک   ۱۱۱۱ ۳۷۶۱
تهران فیروزکوه ارجمند   دوبلوک اسور ۲۲۴ ۷۶۶
تهران فیروزکوه ارجمند   دوبلوک اندریه ۱۲۹ ۴۴۳
تهران فیروزکوه ارجمند   دوبلوک بهان ۵۷ ۲۱۸
تهران فیروزکوه ارجمند   دوبلوک زرمان ۵۱ ۲۰۰
تهران فیروزکوه ارجمند   دوبلوک نجفدر ۶۶ ۲۱۱
تهران فیروزکوه ارجمند   دوبلوک وزنا ۹۵ ۳۵۷
تهران فیروزکوه ارجمند   دوبلوک دریابک ۹ ۲۷
تهران فیروزکوه ارجمند   دوبلوک سلمان ۳۰ ۱۳۵
تهران فیروزکوه ارجمند   دوبلوک سله‌بن ۱۸۶ ۵۸۵
تهران فیروزکوه ارجمند   دوبلوک طهنه ۴۵ ۱۳۴
تهران فیروزکوه ارجمند   دوبلوک ورسخوران ۱۴۱ ۴۶۳
تهران فیروزکوه ارجمند   دوبلوک وشتان ۷۸ ۲۲۲
تهران فیروزکوه ارجمند ارجمند     ۴۷۴ ۱۶۸۸
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه       ۸۱۰۵ ۲۹۰۳۶
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   پشتکوه   ۱۱۷۴ ۴۵۶۰
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   پشتکوه ارو ۲۲ ۷۷
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   پشتکوه راهدارخانه بشم * *
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   پشتکوه سایوبزرگ * *
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   پشتکوه سرانزا ۹۳ ۳۳۳
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   پشتکوه سرمندان ۷ ۲۷
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   پشتکوه طارم گورسفید ۱۰ ۴۹
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   پشتکوه کرگوانه ۲۴ ۸۹
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   پشتکوه کلارخان بالا ۱۵ ۶۲
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   پشتکوه کندیان ۱۴ ۵۲
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   پشتکوه گورسفید ۲۲ ۹۲
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   پشتکوه مهن ۱۲۷ ۵۴۱
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   پشتکوه شیخ وزا * *
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   پشتکوه سرچمن ۴ ۵
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   پشتکوه شرکت ران ۴ ۱۱
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   پشتکوه طرود ۱۷۳ ۶۶۳
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   پشتکوه کتالان ۹۷ ۳۶۴
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   پشتکوه گدوک ۳۷ ۱۳۳
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   پشتکوه پیرده ۵۹ ۲۷۲
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   پشتکوه درده ۱۱۲ ۴۱۱
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   پشتکوه کدوده ۳۹ ۱۲۹
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   پشتکوه گاوده ۸۴ ۳۰۸
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   پشتکوه مرگ سر * *
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   پشتکوه امیریه ۱۲۴ ۴۶۱
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   پشتکوه کبودبند * *
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   پشتکوه کمند ۹۸ ۴۵۶
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   پشتکوه نواس * *
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   شهرآباد   ۱۰۷۹ ۳۷۸۵
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   شهرآباد جلیل‌آباد ۱۷ ۵۹
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   شهرآباد خمده ۶۳ ۲۵۵
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   شهرآباد لاسم چشمه ۳۰ ۱۰۴
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   شهرآباد مه‌آباد ۱۷۰ ۷۳۷
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   شهرآباد نمرود ۱۰ ۲۸
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   شهرآباد هرانده ۱۲۰ ۴۳۷
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   شهرآباد اندور * *
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   شهرآباد جلیزجند ۱۸۱ ۵۸۹
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   شهرآباد عرب لی ۱۰ ۱۹
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   شهرآباد کارخانه ماسه ۲۰ ۶۸
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   شهرآباد کله سر * *
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   شهرآباد کله منار * *
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   شهرآباد ناماور ۷۶ ۲۷۴
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   شهرآباد پردین * *
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   شهرآباد منطقه صنعتی فیروزکوه ۲۷ ۷۵
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   شهرآباد بادرود ۷۴ ۲۴۸
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   شهرآباد دهین ۶۳ ۲۴۱
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   شهرآباد شهرآباد ۱۵۲ ۴۸۸
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   شهرآباد طارس ۶۰ ۱۴۹
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   حبلرود   ۱۵۱۸ ۴۸۸۴
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   حبلرود حصاربن ۲۸۴ ۹۴۶
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   حبلرود دمی اقا ۲۸ ۱۰۷
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   حبلرود کبوتردره ۵۰ ۱۷۴
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   حبلرود محمودآباد ۹۱ ۳۰۷
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   حبلرود دهگردان ۱۶۰ ۵۵۰
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   حبلرود سیمین دشت ۱۰۰ ۳۱۳
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   حبلرود گچه ۵۱ ۱۸۵
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   حبلرود گذرخانی سیدآباد ۱۴ ۳۸
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   حبلرود اتشان ۲۳۸ ۷۴۸
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   حبلرود انزها ۱۹۳ ۵۹۲
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   حبلرود مزداران ۱۵۶ ۴۴۵
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   حبلرود هریاج ۹ ۲۱
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   حبلرود امین‌آباد ۹۶ ۳۱۸
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   حبلرود آب‌باریک کوچک ۶ ۱۵
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   حبلرود زرشکی شرکت جنگلک * *
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه   حبلرود فرح‌آباد ۴۱ ۱۲۴
تهران فیروزکوه مرکزی شهرستان فیروزکوه فیروزکوه     ۴۳۳۴ ۱۵۸۰۷
تهران کرج         ۴۷۲۳۶۵ ۱۷۰۹۴۸۱
تهران کرج اشتهارد       ۶۷۱۶ ۲۳۶۰۱
تهران کرج اشتهارد   پلنگ‌آباد   ۱۹۰۳ ۶۶۱۳
تهران کرج اشتهارد   پلنگ‌آباد حسن‌آباد ۱۲ ۴۷
تهران کرج اشتهارد   پلنگ‌آباد خوردیک‌آباد * *
تهران کرج اشتهارد   پلنگ‌آباد قانلی بلاغ ۲۹ ۱۴۹
تهران کرج اشتهارد   پلنگ‌آباد قوزلو ۱۴ ۶۵
تهران کرج اشتهارد   پلنگ‌آباد ایپک ۱۶۵ ۶۵۲
تهران کرج اشتهارد   پلنگ‌آباد صحت‌آباد ۱۸۳ ۷۱۹
تهران کرج اشتهارد   پلنگ‌آباد مزرعه انجمین ۱۵ ۶۲
تهران کرج اشتهارد   پلنگ‌آباد مزرعه اینانلوی یغمرلو ۸ ۴۳
تهران کرج اشتهارد   پلنگ‌آباد مزرعه ینگی کهریز * *
تهران کرج اشتهارد   پلنگ‌آباد تلمبه خانه شرکت نفت ۲۳ ۷۲
تهران کرج اشتهارد   پلنگ‌آباد کوره‌های امیدیغمورلو ۲۰ ۷۳
تهران کرج اشتهارد   پلنگ‌آباد مرادتپه ۱۳۸ ۴۷۰
تهران کرج اشتهارد   پلنگ‌آباد مزرعه اروجعلی * *
تهران کرج اشتهارد   پلنگ‌آباد مزرعه بیدارک بالا * *
تهران کرج اشتهارد   پلنگ‌آباد مزرعه رییس محمد * *
تهران کرج اشتهارد   پلنگ‌آباد مزرعه قاضیان * *
تهران کرج اشتهارد   پلنگ‌آباد مزرعه مویجه خاک * *
تهران کرج اشتهارد   پلنگ‌آباد مزرعه یک لنگ * *
تهران کرج اشتهارد   پلنگ‌آباد مزرعه خورشیدآباد * *
تهران کرج اشتهارد   پلنگ‌آباد مزرعه موتورخانه شاه بختی ۱۱ ۴۱
تهران کرج اشتهارد   پلنگ‌آباد شهرک صنعتی اشتهارد ۵۶۳ ۱۵۱۰
تهران کرج اشتهارد   پلنگ‌آباد جارو ۱۵۶ ۶۰۲
تهران کرج اشتهارد   پلنگ‌آباد فردآباد ۶۰ ۲۳۹
تهران کرج اشتهارد   پلنگ‌آباد قشلاق دایلر ۸ ۴۶
تهران کرج اشتهارد   پلنگ‌آباد قشلاق گنگ ۲۳ ۱۰۴
تهران کرج اشتهارد   پلنگ‌آباد مختارآباد ۳۲ ۱۵۴
تهران کرج اشتهارد   پلنگ‌آباد مزرعه خرم‌آباد * *
تهران کرج اشتهارد   پلنگ‌آباد مزرعه عبداله‌آباد * *
تهران کرج اشتهارد   پلنگ‌آباد مزرعه کوشک‌آباد * *
تهران کرج اشتهارد   پلنگ‌آباد مهدی‌آباد ۷ ۲۲
تهران کرج اشتهارد   پلنگ‌آباد نکوجار ۶۴ ۲۶۱
تهران کرج اشتهارد   پلنگ‌آباد شرکت کشت وصنعت جوجه کرج * *
تهران کرج اشتهارد   پلنگ‌آباد مرغداری کشت وصنعت دواب ۵ ۱۵
تهران کرج اشتهارد   پلنگ‌آباد احمدآباد * *
تهران کرج اشتهارد   پلنگ‌آباد پلنگ‌آباد ۲۸۵ ۱۰۲۶
تهران کرج اشتهارد   پلنگ‌آباد جعفرآباد ۲۲ ۷۰
تهران کرج اشتهارد   پلنگ‌آباد قشلاق گونه‌ای * *
تهران کرج اشتهارد   پلنگ‌آباد گلدشت * *
تهران کرج اشتهارد   پلنگ‌آباد مزرعه فدک * *
تهران کرج اشتهارد   پلنگ‌آباد مزرعه محصص ۴ ۱۶
تهران کرج اشتهارد   پلنگ‌آباد مزرعه مرادآباد * *
تهران کرج اشتهارد   پلنگ‌آباد ناصرآباد ۲۵ ۷۸
تهران کرج اشتهارد   پلنگ‌آباد یکلنگ * *
تهران کرج اشتهارد اشتهارد     ۴۸۱۳ ۱۶۹۸۸
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج       ۴۶۰۲۴۲ ۱۶۶۷۰۲۴
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج   گرمدره   ۱۳۸ ۵۴۴
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج   گرمدره باغ‌پیر ۵۷ ۲۰۸
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج   گرمدره شهرک طالقانی ۴۴ ۲۰۰
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج   گرمدره مرکزاموزش مهندسی رزمی ۳۲ ۱۲۰
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج   گرمدره مزرعه کاظم‌آباد ۵ ۱۶
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج   محمدآباد   ۵۷۸۸ ۲۲۰۹۹
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج   محمدآباد علی‌آباد گونه ۹۷۴ ۳۸۰۳
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج   محمدآباد مرکزسنجش ازدورایران * *
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج   محمدآباد دامداری برادران جمالی * *
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج   محمدآباد مرغداری دکترسلیمانی /مرغداری مرغبان * *
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج   محمدآباد قزل‌حصار ۲۰۸ ۸۰۷
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج   محمدآباد فرخ‌آباد ۱۵۹۳ ۶۳۸۳
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج   محمدآباد سپیددشت ۳۷۵ ۱۴۱۸
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج   محمدآباد مرکزاصلاح نژادوبهبودشیر ۲۴ ۹۲
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج   محمدآباد مرکزپرورش مرغ اجدادکرج۲ * *
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج   محمدآباد مرکزتحقیقات منطقه البرز ۷ ۲۵
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج   محمدآباد شهرک مهندسی زراعی ۱۱۸۱ ۴۲۷۶
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج   محمدآباد قلعه روستایی ۱۳۵ ۴۹۱
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج   محمدآباد مرکزخاکشناسی وحاصلخیزی خاک ۶۰ ۲۳۷
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج   محمدآباد شهرک اصلاح وتهیه نهال وبذر ۷۸۵ ۲۸۳۲
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج   محمدآباد گلستانک ۳۷۱ ۱۴۶۸
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج   محمدآباد معاونت آب‌و خاک جهاد کشاورزی ۶۲ ۲۱۸
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج   محمدآباد پلی کلینیک دامپزشکی ۴ ۱۵
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج   محمدآباد نهالستان کرج ۵ ۲۲
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج   کمال‌آباد   ۱۰۹۰ ۳۸۳۶
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج   کمال‌آباد خوارس ۲۱ ۴۴
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج   کمال‌آباد دروان ۳۷ ۹۹
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج   کمال‌آباد هلجرد ۱۱ ۳۱
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج   کمال‌آباد آتشگاه ۱۳۷ ۵۲۰
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج   کمال‌آباد سیاه‌کلان ۲۰۴ ۷۱۲
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج   کمال‌آباد محمودآباد ۶۸۰ ۲۴۳۰
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج ماهدشت     ۱۰۷۶۰ ۴۳۱۰۰
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج مشکین دشت     ۱۱۱۷۱ ۴۳۶۹۶
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج کمال شهر     ۲۰۹۴۰ ۸۰۴۳۵
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج محمدشهر     ۲۱۰۷۱ ۸۳۱۲۶
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج کرج ۱     ۳۰۳۵۹ ۱۰۶۱۴۲
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج کرج ۲     ۳۸۲۸۰ ۱۳۵۶۳۲
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج کرج ۳     ۳۹۱۹۶ ۱۳۸۴۸۹
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج کرج ۴     ۴۴۰۲۰ ۱۶۲۴۵۷
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج کرج ۵     ۴۸۶۳۷ ۱۷۴۵۶۷
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج کرج ۶     ۵۱۸۹۱ ۱۸۳۱۴۰
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج کرج ۷     ۴۸۶۰۲ ۱۷۱۱۵۳
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج کرج ۸     ۲۲۶۷۴ ۸۴۸۱۰
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج کرج ۹     ۲۶۴۱۶ ۸۹۹۸۱
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج کرج ۱۰     ۳۵۸۸۰ ۱۳۱۰۷۹
تهران کرج مرکزی شهرستان کرج گرمدره     ۳۳۲۹ ۱۲۷۳۸
تهران کرج آسارا       ۵۴۰۷ ۱۸۸۵۶
تهران کرج آسارا   آدران   ۲۶۸۱ ۸۹۹۵
تهران کرج آسارا   آدران ادران ۱۹۲ ۵۸۱
تهران کرج آسارا   آدران پورکان ۱۱۴ ۳۶۰
تهران کرج آسارا   آدران نوجان ۹۸ ۳۲۸
تهران کرج آسارا   آدران وینه ۶۲ ۲۰۱
تهران کرج آسارا   آدران سرودار ۱۱۰ ۳۴۷
تهران کرج آسارا   آدران نصرت‌آباد خدایار * *
تهران کرج آسارا   آدران ابهرک ۹۵ ۳۷۸
تهران کرج آسارا   آدران ارنگه ۴۶ ۱۳۶
تهران کرج آسارا   آدران جی ۱۱۳ ۳۳۲
تهران کرج آسارا   آدران چاران ۱۴۳ ۵۲۸
تهران کرج آسارا   آدران خور ۴۶ ۱۱۰
تهران کرج آسارا   آدران سرزیارت ۷۶ ۲۴۹
تهران کرج آسارا   آدران سیجان ۲۰۴ ۵۶۱
تهران کرج آسارا   آدران جوراب ۶۹ ۱۸۵
تهران کرج آسارا   آدران تاسیسات سدامیرکبیر ۳۴ ۱۳۹
تهران کرج آسارا   آدران خوزنکلا ۱۱۴ ۳۵۸
تهران کرج آسارا   آدران کوشک بالا ۴۵ ۱۷۴
تهران کرج آسارا   آدران ملک‌آباد * *
تهران کرج آسارا   آدران واریان ۶۶ ۲۳۸
تهران کرج آسارا   آدران پل خواب ۵۹ ۲۳۷
تهران کرج آسارا   آدران سیرا ۷۸ ۲۹۶
تهران کرج آسارا   آدران ونش * *
تهران کرج آسارا   آدران اویزر ۵۹ ۲۰۶
تهران کرج آسارا   آدران ایگان ۵۹ ۱۹۸
تهران کرج آسارا   آدران کلوان ۱۵۶ ۵۹۲
تهران کرج آسارا   آدران کلها ۲۹ ۸۸
تهران کرج آسارا   آدران لیلستان ۷۳ ۲۸۴
تهران کرج آسارا   آدران نشترود ۲۵ ۹۱
تهران کرج آسارا   آدران ورزن ۸۳ ۲۸۷
تهران کرج آسارا   آدران کندر ۴۲۹ ۱۴۹۸
تهران کرج آسارا   آسارا   ۱۱۰۹ ۳۷۸۰
تهران کرج آسارا   آسارا اسارا ۱۲۵ ۴۳۰
تهران کرج آسارا   آسارا تکیه سپهسالار ۱۰۶ ۳۴۹
تهران کرج آسارا   آسارا ری زمین ۲۰ ۶۷
تهران کرج آسارا   آسارا کیاسر ۳۱ ۸۷
تهران کرج آسارا   آسارا مورود ۱۱۱ ۴۹۰
تهران کرج آسارا   آسارا درده ۷۴ ۲۲۷
تهران کرج آسارا   آسارا دوخانواری ۳۸ ۱۱۸
تهران کرج آسارا   آسارا سرک ۸۶ ۲۹۲
تهران کرج آسارا   آسارا شلنک ۴۱ ۱۲۱
تهران کرج آسارا   آسارا کیاسرلات ۱۲ ۲۸
تهران کرج آسارا   آسارا لانیز ۴۱ ۱۸۸
تهران کرج آسارا   آسارا همه جا ۱۰۷ ۳۳۵
تهران کرج آسارا   آسارا شهرستانک ۳۱۷ ۱۰۴۸
تهران کرج آسارا   نسا   ۱۶۱۷ ۶۰۸۱
تهران کرج آسارا   نسا ولایت‌رود ۴۵۴ ۱۶۴۹
تهران کرج آسارا   نسا ازادبر ۱۳۸ ۵۷۷
تهران کرج آسارا   نسا اسیابدرگاه ۲۹ ۱۰۸
تهران کرج آسارا   نسا کوشکک ۳۴ ۱۲۱
تهران کرج آسارا   نسا کهنه ده ۳۷ ۱۳۱
تهران کرج آسارا   نسا گچسر ۳۵ ۱۳۳
تهران کرج آسارا   نسا وارنگه‌رود ۷۰ ۲۶۴
تهران کرج آسارا   نسا وله ۷۶ ۳۰۲
تهران کرج آسارا   نسا امام چشمه ۵۱ ۱۸۵
تهران کرج آسارا   نسا حسن کدر ۲۲۴ ۸۷۵
تهران کرج آسارا   نسا ملک‌فالیز ۳۹ ۱۳۹
تهران کرج آسارا   نسا نسا ۲۰۴ ۸۵۷
تهران کرج آسارا   نسا سرخه دره ۶۷ ۲۲۸
تهران کرج آسارا   نسا گسیل ۵۹ ۱۸۸
تهران کرج آسارا   نسا گرماب ۶۰ ۲۱۰
تهران کرج آسارا   نسا گشنادر ۳۳ ۹۴
تهران کرج آسارا   نسا میدانک ۷ ۲۰
تهران نظرآباد         ۳۲۳۷۳ ۱۲۸۶۶۶
تهران نظرآباد تنکمان       ۶۳۱۳ ۲۵۱۹۰
تهران نظرآباد تنکمان   تنکمان   ۴۱۳۵ ۱۶۳۱۰
تهران نظرآباد تنکمان   تنکمان کارخانه فخرایران ۲۲۰ ۸۴۹
تهران نظرآباد تنکمان   تنکمان ابراهیم بیگی ۱۸۴ ۶۹۲
تهران نظرآباد تنکمان   تنکمان انبارتپه ۱۶۱ ۶۱۳
تهران نظرآباد تنکمان   تنکمان قلعه اذری ۱۴۱ ۵۲۲
تهران نظرآباد تنکمان   تنکمان دنگیزک ۴۰۱ ۱۵۷۲
تهران نظرآباد تنکمان   تنکمان شرکت یوش ۶ ۱۸
تهران نظرآباد تنکمان   تنکمان فیروزآباد ۶۱ ۲۵۳
تهران نظرآباد تنکمان   تنکمان قاسم‌آباد کوچک ۳۱۳ ۱۲۷۵
تهران نظرآباد تنکمان   تنکمان مزرعه گرجیان کوچک * *
تهران نظرآباد تنکمان   تنکمان حاجی‌بیک ۱۸۸ ۶۸۵
تهران نظرآباد تنکمان   تنکمان مزرعه بابالنگ * *
تهران نظرآباد تنکمان   تنکمان مزرعه جلیل محمدی * *
تهران نظرآباد تنکمان   تنکمان نوکند ۲۲۱ ۱۰۲۳
تهران نظرآباد تنکمان   تنکمان حاجی‌آباد ۱۰۹ ۴۰۷
تهران نظرآباد تنکمان   تنکمان حسین‌آباد ۶۰ ۲۶۱
تهران نظرآباد تنکمان   تنکمان قره قباد ۴۰ ۱۵۷
تهران نظرآباد تنکمان   تنکمان قنبرآباد ۳۱ ۱۲۱
تهران نظرآباد تنکمان   تنکمان مزرعه تکیه * *
تهران نظرآباد تنکمان   تنکمان مزرعه جارچی * *
تهران نظرآباد تنکمان   تنکمان مزرعه طاهرآباد * *
تهران نظرآباد تنکمان   تنکمان مزرعه میلک * *
تهران نظرآباد تنکمان   تنکمان مزرعه نظام‌آباد ۴ ۲۱
تهران نظرآباد تنکمان   تنکمان مزرعه نظرآباد * *
تهران نظرآباد تنکمان   تنکمان مزرعه الوند * *
تهران نظرآباد تنکمان   تنکمان بختیار ۷۵۳ ۳۰۶۴
تهران نظرآباد تنکمان   تنکمان تنکمان ۱۲۲۶ ۴۷۴۲
تهران نظرآباد تنکمان   نجم‌آباد   ۲۱۷۸ ۸۸۸۰
تهران نظرآباد تنکمان   نجم‌آباد خرم‌آباد ۶۱ ۲۵۹
تهران نظرآباد تنکمان   نجم‌آباد خسروآباد ۳۵ ۱۳۱
تهران نظرآباد تنکمان   نجم‌آباد شاه‌بداغ * *
تهران نظرآباد تنکمان   نجم‌آباد شرکت بستان ایران ۲۹ ۸۵
تهران نظرآباد تنکمان   نجم‌آباد شیخ حسن ۲۲۰ ۸۷۳
تهران نظرآباد تنکمان   نجم‌آباد فتح‌آباد ۱۰ ۳۲
تهران نظرآباد تنکمان   نجم‌آباد قبچاق ۲۰ ۸۶
تهران نظرآباد تنکمان   نجم‌آباد قزل حصار ۱۰ ۳۸
تهران نظرآباد تنکمان   نجم‌آباد میلک سرکار * *
تهران نظرآباد تنکمان   نجم‌آباد وایه بک ۳۸ ۱۵۳
تهران نظرآباد تنکمان   نجم‌آباد اقبالیه ۱۲۳ ۴۹۴
تهران نظرآباد تنکمان   نجم‌آباد دولت‌آباد ۱۵۲ ۶۱۳
تهران نظرآباد تنکمان   نجم‌آباد کریم‌آباد ۷۰ ۲۶۲
تهران نظرآباد تنکمان   نجم‌آباد محمدآباد ۱۱۵ ۴۴۸
تهران نظرآباد تنکمان   نجم‌آباد علی‌سید ۶۸ ۲۶۴
تهران نظرآباد تنکمان   نجم‌آباد مزرعه اژدری * *
تهران نظرآباد تنکمان   نجم‌آباد عبدل‌آباد ۳۱ ۱۲۶
تهران نظرآباد تنکمان   نجم‌آباد قشلاق محمدلو ۱۵ ۷۱
تهران نظرآباد تنکمان   نجم‌آباد شرکت کشت وصنعت فرامرزی ساوجبلاغ * *
تهران نظرآباد تنکمان   نجم‌آباد محمدآباد افخم الدوله ۲۰۱ ۸۵۶
تهران نظرآباد تنکمان   نجم‌آباد نصرت‌آباد ۲۲ ۵۸
تهران نظرآباد تنکمان   نجم‌آباد گل دره ۱۲ ۷۴
تهران نظرآباد تنکمان   نجم‌آباد نجم‌آباد ۹۳۹ ۳۹۳۲
تهران نظرآباد مرکزی شهرستان نظرآباد       ۲۶۰۶۰ ۱۰۳۴۷۶
تهران نظرآباد مرکزی شهرستان نظرآباد   احمدآباد   ۱۴۷۷ ۵۷۹۲
تهران نظرآباد مرکزی شهرستان نظرآباد   احمدآباد قارپوزآباد ۴۱۲ ۱۵۶۷
تهران نظرآباد مرکزی شهرستان نظرآباد   احمدآباد احمدآباد مصدق ۳۵۸ ۱۴۰۱
تهران نظرآباد مرکزی شهرستان نظرآباد   احمدآباد باقرآباد فاضل * *
تهران نظرآباد مرکزی شهرستان نظرآباد   احمدآباد مزرعه حسن‌آباد * *
تهران نظرآباد مرکزی شهرستان نظرآباد   احمدآباد حسن بکول ۷ ۳۳
تهران نظرآباد مرکزی شهرستان نظرآباد   احمدآباد حسین‌آباد خره سر * *
تهران نظرآباد مرکزی شهرستان نظرآباد   احمدآباد رضاآباد ۸ ۲۵
تهران نظرآباد مرکزی شهرستان نظرآباد   احمدآباد شرکت درافشان ۷ ۴۶
تهران نظرآباد مرکزی شهرستان نظرآباد   احمدآباد صفرخواجه ۲۰۸ ۷۹۳
تهران نظرآباد مرکزی شهرستان نظرآباد   احمدآباد قلعه شیخ ۱۰ ۴۷
تهران نظرآباد مرکزی شهرستان نظرآباد   احمدآباد کله بهرام ۱۲ ۷۱
تهران نظرآباد مرکزی شهرستان نظرآباد   احمدآباد یمان جلوق ۴۱ ۲۱۰
تهران نظرآباد مرکزی شهرستان نظرآباد   احمدآباد ازبکی ۱۶ ۶۹
تهران نظرآباد مرکزی شهرستان نظرآباد   احمدآباد چگینی ۱۰ ۳۹
تهران نظرآباد مرکزی شهرستان نظرآباد   احمدآباد حسن‌آباد مجدالدوله ۱۸ ۷۷
تهران نظرآباد مرکزی شهرستان نظرآباد   احمدآباد خانی بیک * *
تهران نظرآباد مرکزی شهرستان نظرآباد   احمدآباد کاظم‌آباد ۲۱۱ ۸۰۶
تهران نظرآباد مرکزی شهرستان نظرآباد   احمدآباد گازرسنگ ۱۳۶ ۵۱۲
تهران نظرآباد مرکزی شهرستان نظرآباد   احمدآباد مغرورآباد ۵ ۲۹
تهران نظرآباد مرکزی شهرستان نظرآباد   احمدآباد مسکین‌آباد * *
تهران نظرآباد مرکزی شهرستان نظرآباد   احمدآباد همت‌آباد ۵ ۱۵
تهران نظرآباد مرکزی شهرستان نظرآباد نظرآباد     ۲۴۵۸۳ ۹۷۶۸۴
تهران ورامین         ۱۳۴۵۳۸ ۵۴۰۴۴۲
تهران ورامین جوادآباد       ۶۴۶۰ ۲۶۱۰۵
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی   ۳۸۴۳ ۱۵۲۳۵
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی حسن‌آباد کوه گچ ۶۹ ۲۹۱
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی قلعه بلند ۲۱۹ ۷۸۱
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی حصارسرخ ۲۵ ۹۲
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی سلمان‌آباد ۲۴۲ ۹۹۸
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی طاهرآباد ۱۷ ۷۵
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی بوالعرض ۵ ۱۹
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی سوره ۲۳ ۱۰۲
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی شمس‌آباد عرب ۶۴ ۲۷۵
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی محمدآباد عرب ۵۰۰ ۲۰۷۸
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی هفت جوبه ۷۹ ۳۳۵
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی قلعه خواجه ۳۱۶ ۱۴۱۸
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی حصاربالا ۱۴۷ ۶۵۷
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی رستم‌آباد ۱۹۲ ۸۰۹
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی احمدآباد ۷ ۲۱
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی تپه‌عطا ۴۲ ۱۲۵
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی تجره ۴۹ ۱۶۸
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی زواره‌ور ۲۴۴ ۹۶۶
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی نصیرآباد ۸ ۱۶
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی خاوه ۲۷۹ ۱۰۸۸
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی حسین‌آباد * *
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی حصارقاضی ۱۶۱ ۷۰۶
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی طغان ۱۷۷ ۷۵۳
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی ابراهیم‌آباد ۱۴ ۶۵
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی اسدآباد ۷ ۱۱
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی اسماعیل‌آباد * *
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی حصارحسن بیک ۲۶۲ ۱۰۱۹
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی دولت‌آباد ۹ ۱۸
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی مزرعه رازق‌آباد ۲۶ ۵۵
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی تپه‌مرجان * *
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی دهداقان * *
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی قلعه نو ۴ ۱۱
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی حاج‌آباد عربها ۵۳ ۲۱۲
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی حصارعلیا ۳۵ ۱۴۵
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی حصارکوچک ۲۴ ۹۰
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی حصارگلی ۲۶ ۹۴
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی خنجرآباد * *
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی عسگرآباد ۸ ۲۰
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی علی‌آباد محیط ۵۵ ۲۲۷
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی مزرعه شفیع‌آباد * *
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی امامزاده‌عبدالله ۶ ۱۵
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی بندعلیخان ۱۰ ۱۹
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی دوازده امام ۵ ۱۸
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی شکرآباد کویر ۶ ۱۰
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی عزت‌آباد غفاریه ۸ ۲۰
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی مبارکیه * *
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی مزرعه کریم خانی ۳۷ ۱۴۸
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی چرمشهر ۱۱۹ ۲۵۱
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی مزرعه غفاریه * *
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی اسکولو * *
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی جعفرآباد جنگل ۱۰۷ ۴۳۵
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی جهان‌آباد ۹ ۲۵
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی چاله اردک * *
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی قلعه قاسم‌آباد ۱۷ ۴۸
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی حسین‌آباد قشقایی ۷ ۴۶
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی زلف‌آباد * *
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی عباس‌آباد ۹ ۱۷
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی کریم‌آباد اقصی * *
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی محسن‌آباد * *
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی قنات کوچکعلیا ۴ ۱۵
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی مهدی‌آباد ۵ ۱۵
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی نجف‌آباد ۵۵ ۲۶۰
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی مزرعه نصیرآباد * *
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی نظرآباد ۹ ۱۹
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی قاسم‌آباد * *
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی قنات کوچک اقصی ۴ ۱۱
تهران ورامین جوادآباد   بهنام عرب جنوبی مزرعه حسن‌آباد * *
تهران ورامین جوادآباد   بهنام وسطجنوبی   ۱۵۱۴ ۶۱۵۲
تهران ورامین جوادآباد   بهنام وسطجنوبی ایجدان ۱۸ ۵۵
تهران ورامین جوادآباد   بهنام وسطجنوبی ایجدانک ۳۶ ۱۲۱
تهران ورامین جوادآباد   بهنام وسطجنوبی شمس‌آباد ۴ ۸
تهران ورامین جوادآباد   بهنام وسطجنوبی موسی‌آباد بختیاری ۲۰۶ ۸۴۶
تهران ورامین جوادآباد   بهنام وسطجنوبی یوسف‌آباد خالصه ۱۰ ۳۶
تهران ورامین جوادآباد   بهنام وسطجنوبی تقی‌آباد شهرستان ۴۹ ۲۱۰
تهران ورامین جوادآباد   بهنام وسطجنوبی دمزآباد ۳۴۶ ۱۴۴۰
تهران ورامین جوادآباد   بهنام وسطجنوبی مونیه ۶ ۱۹
تهران ورامین جوادآباد   بهنام وسطجنوبی اجربست ۴۶ ۱۷۹
تهران ورامین جوادآباد   بهنام وسطجنوبی خواجه ولی سفلی ۲۰ ۷۵
تهران ورامین جوادآباد   بهنام وسطجنوبی خواجه ولی علیا ۶ ۱۸
تهران ورامین جوادآباد   بهنام وسطجنوبی ظهیرآباد ۷۰ ۳۲۹
تهران ورامین جوادآباد   بهنام وسطجنوبی ابباریک ۴۲۹ ۱۷۵۵
تهران ورامین جوادآباد   بهنام وسطجنوبی چاله غازان * *
تهران ورامین جوادآباد   بهنام وسطجنوبی حاجی‌آباد سالار ۱۷ ۶۸
تهران ورامین جوادآباد   بهنام وسطجنوبی خالدآباد ۱۳۹ ۵۴۸
تهران ورامین جوادآباد   بهنام وسطجنوبی شکرآباد * *
تهران ورامین جوادآباد   بهنام وسطجنوبی قاسم‌آباد اسکندربیک ۴ ۱۱
تهران ورامین جوادآباد   بهنام وسطجنوبی قشلاق شمس‌آباد ۲۳ ۱۰۴
تهران ورامین جوادآباد   بهنام وسطجنوبی کویرآباد ۷۰ ۲۷۶
تهران ورامین جوادآباد   بهنام وسطجنوبی کهریزک بوربور ۵ ۱۳
تهران ورامین جوادآباد   بهنام وسطجنوبی فخرآباد ۵ ۳۵