فهرست جمعیت شهر و روستاهای استان بوشهر

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست جمعیت روستاهای ایران بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ به شرح زیر می‌باشد.


استان شهرستان بخش شهر دهستان آبادی خانوار جمعیت
بوشهر           ۱۸۸۷۶۲ ۸۶۶۴۹۰
بوشهر بوشهر         ۵۳۱۷۳ ۲۱۶۰۸۷
بوشهر بوشهر خارک       ۱۹۶۳ ۸۱۹۶
بوشهر بوشهر خارک خارک     ۱۹۶۳ ۸۱۹۶
بوشهر بوشهر مرکزی شهرستان بوشهر       ۵۱۲۱۰ ۲۰۷۸۹۱
بوشهر بوشهر مرکزی شهرستان بوشهر   انگالی   ۵۵۷ ۲۶۳۶
بوشهر بوشهر مرکزی شهرستان بوشهر   انگالی زردکی سفلی * *
بوشهر بوشهر مرکزی شهرستان بوشهر   انگالی زردکی علیا ۱۶ ۷۸
بوشهر بوشهر مرکزی شهرستان بوشهر   انگالی محمدشاهی ۱۶ ۶۸
بوشهر بوشهر مرکزی شهرستان بوشهر   انگالی حمود ۱۴ ۸۴
بوشهر بوشهر مرکزی شهرستان بوشهر   انگالی رستمی ۲۹ ۱۳۶
بوشهر بوشهر مرکزی شهرستان بوشهر   انگالی عسکری ۱۱ ۵۶
بوشهر بوشهر مرکزی شهرستان بوشهر   انگالی قلعه‌سوخته ۵۶ ۲۷۹
بوشهر بوشهر مرکزی شهرستان بوشهر   انگالی کره بند ۲۵۷ ۱۲۷۷
بوشهر بوشهر مرکزی شهرستان بوشهر   انگالی محرزی ۳۹ ۱۶۵
بوشهر بوشهر مرکزی شهرستان بوشهر   انگالی نودرار * *
بوشهر بوشهر مرکزی شهرستان بوشهر   انگالی احشام‌حسن ۵ ۱۲
بوشهر بوشهر مرکزی شهرستان بوشهر   انگالی احشام شمالی * *
بوشهر بوشهر مرکزی شهرستان بوشهر   انگالی احشام‌شیخی * *
بوشهر بوشهر مرکزی شهرستان بوشهر   انگالی تل بهی * *
بوشهر بوشهر مرکزی شهرستان بوشهر   انگالی حسن نظام ۹ ۳۱
بوشهر بوشهر مرکزی شهرستان بوشهر   انگالی حیدری ۲۵ ۸۸
بوشهر بوشهر مرکزی شهرستان بوشهر   انگالی زندان * *
بوشهر بوشهر مرکزی شهرستان بوشهر   انگالی سهیلی * *
بوشهر بوشهر مرکزی شهرستان بوشهر   انگالی نوکارگزی ۲۲ ۱۰۲
بوشهر بوشهر مرکزی شهرستان بوشهر   انگالی نوکارمخی ۳۳ ۱۶۴
بوشهر بوشهر مرکزی شهرستان بوشهر   انگالی هفت‌جوش ۹ ۲۵
بوشهر بوشهر مرکزی شهرستان بوشهر   حومه   ۶۳۸۵ ۲۷۱۵۶
بوشهر بوشهر مرکزی شهرستان بوشهر   حومه احمدی ۲۴۷ ۱۱۳۶
بوشهر بوشهر مرکزی شهرستان بوشهر   حومه جزیره شیف ۵۲۱ ۲۹۷۶
بوشهر بوشهر مرکزی شهرستان بوشهر   حومه ابطویل ۳۲۹ ۱۴۶۳
بوشهر بوشهر مرکزی شهرستان بوشهر   حومه تل اشکی ۱۷۰ ۷۱۷
بوشهر بوشهر مرکزی شهرستان بوشهر   حومه حسینکی ۱۱۶ ۵۰۴
بوشهر بوشهر مرکزی شهرستان بوشهر   حومه کنارآباد ی * *
بوشهر بوشهر مرکزی شهرستان بوشهر   حومه سرمل ۶۱ ۲۶۸
بوشهر بوشهر مرکزی شهرستان بوشهر   حومه قلعه چاه کوتاه ۷۹ ۳۴۷
بوشهر بوشهر مرکزی شهرستان بوشهر   حومه چاه کوتاه ۴۵۵ ۱۸۴۸
بوشهر بوشهر مرکزی شهرستان بوشهر   حومه تل سیاه ۱۳۳ ۵۲۷
بوشهر بوشهر مرکزی شهرستان بوشهر   حومه هلیله ۴۶۸ ۱۹۸۶
بوشهر بوشهر مرکزی شهرستان بوشهر   حومه شهرک صنعتی ۲ بوشهر ۲۲ ۴۰
بوشهر بوشهر مرکزی شهرستان بوشهر   حومه بندرگاه ۵۲۳ ۲۱۹۹
بوشهر بوشهر مرکزی شهرستان بوشهر   حومه نیروگاه اتمی ۹۲۱ ۳۳۴۱
بوشهر بوشهر مرکزی شهرستان بوشهر   حومه عالی شهر ۱۵۴۸ ۶۲۵۱
بوشهر بوشهر مرکزی شهرستان بوشهر   حومه دویره ۷۹۱ ۳۵۴۹
بوشهر بوشهر مرکزی شهرستان بوشهر چغادک     ۳۴۹۷ ۱۶۴۲۵
بوشهر بوشهر مرکزی شهرستان بوشهر بوشهر۱     ۲۵۱۵۸ ۱۰۰۳۴۱
بوشهر بوشهر مرکزی شهرستان بوشهر بوشهر۲     ۱۵۶۱۳ ۶۱۳۳۳
بوشهر تنگستان         ۱۴۶۲۰ ۶۳۲۷۶
بوشهر تنگستان دلوار       ۶۴۸۶ ۲۸۰۱۷
بوشهر تنگستان دلوار   بوالخیر   ۲۲۸۷ ۹۷۰۷
بوشهر تنگستان دلوار   بوالخیر بربو ۱۲ ۴۲
بوشهر تنگستان دلوار   بوالخیر بوجیکدو ۱۴ ۶۳
بوشهر تنگستان دلوار   بوالخیر رستمی ۳۴۱ ۱۴۲۷
بوشهر تنگستان دلوار   بوالخیر گاهی ۱۲۰ ۵۴۰
بوشهر تنگستان دلوار   بوالخیر چاه پهن ۲۷ ۹۹
بوشهر تنگستان دلوار   بوالخیر سالم‌آباد ۱۰۸ ۴۵۵
بوشهر تنگستان دلوار   بوالخیر کری ۱۵۳ ۶۴۱
بوشهر تنگستان دلوار   بوالخیر کلات ۷۹ ۳۶۹
بوشهر تنگستان دلوار   بوالخیر هدکان ۲۹ ۱۳۶
بوشهر تنگستان دلوار   بوالخیر زیراهک ۳۴ ۱۳۸
بوشهر تنگستان دلوار   بوالخیر بنجو ۱۳۴ ۵۹۵
بوشهر تنگستان دلوار   بوالخیر خورشهابی ۲۶۵ ۱۱۳۰
بوشهر تنگستان دلوار   بوالخیر بریکان ۵۸ ۲۱۸
بوشهر تنگستان دلوار   بوالخیر عامری ۴۴۷ ۱۹۱۴
بوشهر تنگستان دلوار   بوالخیر بوالخیر ۴۶۶ ۱۹۴۰
بوشهر تنگستان دلوار   دلوار   ۳۴۷۶ ۱۵۱۰۹
بوشهر تنگستان دلوار   دلوار زایرابراهیمی ۵۶ ۲۱۴
بوشهر تنگستان دلوار   دلوار عالی چنگی ۱۹۱ ۸۶۷
بوشهر تنگستان دلوار   دلوار گورک سادات ۱۵۱ ۶۶۹
بوشهر تنگستان دلوار   دلوار گورک خورشیدی ۱۴۷ ۶۵۴
بوشهر تنگستان دلوار   دلوار خیش اشکن ۸۲ ۳۳۸
بوشهر تنگستان دلوار   دلوار گورک کله بندی ۱۶۷ ۶۷۰
بوشهر تنگستان دلوار   دلوار گورک دژگاه ۱۰۶ ۴۳۳
بوشهر تنگستان دلوار   دلوار گورک سلیمانی ۵۷ ۲۴۰
بوشهر تنگستان دلوار   دلوار گورک محمدرحیمی ۶۳ ۲۴۹
بوشهر تنگستان دلوار   دلوار مزارحسینی ۷۰ ۳۱۱
بوشهر تنگستان دلوار   دلوار احشام جمال ۳۶ ۱۴۸
بوشهر تنگستان دلوار   دلوار احشام سرتل ۸۶ ۳۵۹
بوشهر تنگستان دلوار   دلوار دهنو ۵۵ ۲۳۲
بوشهر تنگستان دلوار   دلوار پهلوان کشی ۲۳۴ ۹۷۷
بوشهر تنگستان دلوار   دلوار لیلک ۱۱۳ ۵۴۳
بوشهر تنگستان دلوار   دلوار چاه تلخ شمالی ۱۶۰ ۶۸۳
بوشهر تنگستان دلوار   دلوار گرگور ۱۶۱ ۷۹۵
بوشهر تنگستان دلوار   دلوار مل گپ ۷۹ ۳۲۱
بوشهر تنگستان دلوار   دلوار رستمی ۳۸ ۱۵۳
بوشهر تنگستان دلوار   دلوار حاجی‌آباد ۲۴ ۱۱۵
بوشهر تنگستان دلوار   دلوار جایینگ ۴۸۲ ۲۱۵۲
بوشهر تنگستان دلوار   دلوار باشی ۱۶۶ ۷۰۸
بوشهر تنگستان دلوار   دلوار چاه تلخ جنوبی ۱۴۰ ۵۶۸
بوشهر تنگستان دلوار   دلوار دلارام / دلارمدی/ ۷ ۲۹
بوشهر تنگستان دلوار   دلوار علی‌آباد جایینگ ۱۵۱ ۶۴۱
بوشهر تنگستان دلوار   دلوار محمدعامری ۴۵۴ ۲۰۴۰
بوشهر تنگستان دلوار دلوار     ۷۲۳ ۳۲۰۱
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان       ۸۱۳۴ ۳۵۲۵۹
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   اهرم   ۲۶۲۱ ۱۰۹۹۰
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   اهرم سمل جنوبی ۲۷۱ ۱۰۶۷
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   اهرم سمل شمالی ۲۰۷ ۸۲۹
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   اهرم اشکالی زایرحسین ۱۴ ۶۲
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   اهرم اشکالی عوض حسین ۱۵ ۷۰
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   اهرم اشکالی محمدحاجی ۴۸ ۲۲۴
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   اهرم چاه پیر ۲۰۷ ۸۹۷
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   اهرم تکون ۴ ۱۳
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   اهرم شیرمرد ۱۲ ۳۷
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   اهرم کیدی ۷ ۳۴
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   اهرم گلنگون ۱۳۹ ۶۴۵
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   اهرم اشکالی سیدی ۱۲ ۵۹
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   اهرم اشور ۱۴ ۶۶
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   اهرم بازویی ۲۶۵ ۱۱۴۰
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   اهرم کناری ۷۹ ۳۲۶
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   اهرم منصوری جنوبی ۹۴ ۳۷۳
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   اهرم منصوری شمالی ۲۵ ۹۹
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   اهرم منصوری وسطی ۱۸ ۶۷
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   اهرم امار ۲۴ ۱۰۱
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   اهرم جمالی زایرحسین ۷۹ ۲۹۹
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   اهرم حیدری ۸۴ ۳۳۴
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   اهرم دمروباه دان ۴۶ ۲۰۲
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   اهرم کناربنی ۶۷ ۲۶۶
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   اهرم اشی ۱۰ ۳۰
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   اهرم بنیان ۶۱ ۲۳۸
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   اهرم تلخ ابیه * *
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   اهرم گشی ۶۰ ۲۱۰
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   اهرم مخدان ۱۰ ۳۵
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   اهرم یخ * *
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   اهرم مزرعه ابگرمو * *
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   اهرم تلخ ابریز ۴ ۱۸
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   اهرم آباد ۷۳۷ ۳۱۹۷
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   باغک   ۲۸۰۳ ۱۲۰۸۷
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   باغک احشام حاج خورشید ۱۸ ۷۰
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   باغک احشام خداداد ۱۳ ۵۵
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   باغک احشام زارمحمد ۴۶ ۱۹۹
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   باغک احشام محمدحیدر ۴۴ ۱۹۴
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   باغک احمدآباد ۱۰۹ ۴۳۱
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   باغک بنه گز ۷۲۵ ۲۹۶۰
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   باغک تخماری ۲۲ ۸۷
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   باغک خدروها ۲۰ ۸۶
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   باغک باغ سالم جنوبی ۲۷ ۱۰۸
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   باغک باغ سالم شمالی ۸ ۳۰
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   باغک جوی ۳۴ ۱۵۳
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   باغک ده کهنه ۵۱ ۲۳۰
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   باغک ده نو ۳۲ ۱۵۰
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   باغک رمه چر * *
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   باغک سه چاه ۷ ۳۴
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   باغک شمشیری ۲۶ ۱۲۲
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   باغک عالی شمس الدین ۳۷ ۱۵۸
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   باغک کاکلی ۷۹ ۳۳۲
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   باغک مل باریک ۱۶ ۹۰
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   باغک انبارک ۸۳ ۳۴۹
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   باغک چاه گاه ۹ ۴۰
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   باغک چهارتل ۹ ۳۳
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   باغک خیاری ۱۰۷ ۴۳۴
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   باغک زیادمال ۱۳ ۴۵
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   باغک قباکلکی ۲۶۳ ۱۰۴۶
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   باغک منگلی ۸ ۳۵
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   باغک گادویی ۴۴ ۱۸۵
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   باغک باغچه شمالی ۱۴ ۷۰
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   باغک شورکی ۳۱۳ ۱۳۹۶
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   باغک محمدطاهری ۵۵ ۲۰۸
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   باغک سمیل علی ۴ ۳۱
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   باغک آب‌بویی ۸ ۲۸
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   باغک باغچه جنوبی ۱۷ ۶۹
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   باغک حسین سادنی ۳۷ ۱۷۹
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   باغک خورموجی * *
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   باغک سربستی ۴ ۲۵
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   باغک علی‌محمدی ۱۲ ۴۹
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   باغک قایدابراهیمی ۹ ۳۸
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   باغک قنبری ۶ ۳۱
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   باغک کنارنرو ۲۵ ۱۱۳
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   باغک گلکی ۴۶ ۲۲۴
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   باغک محمدعبدی ۵ ۲۳
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان   باغک عالی حسینی ۳۹۳ ۱۹۲۲
بوشهر تنگستان مرکزی شهرستان تنگستان اهرم     ۲۷۱۰ ۱۲۱۸۲
بوشهر جم         ۸۴۱۲ ۳۷۹۹۹
بوشهر جم ریز       ۲۰۹۷ ۹۴۶۴
بوشهر جم ریز   انارستان   ۶۲۱ ۲۸۹۱
بوشهر جم ریز   انارستان اهنجت ۶ ۲۵
بوشهر جم ریز   انارستان گلستان /خرگی/ ۶۳ ۳۱۶
بوشهر جم ریز   انارستان سرچشمه ۷۱ ۳۲۶
بوشهر جم ریز   انارستان قلعه باغ ۱۸ ۱۰۹
بوشهر جم ریز   انارستان ماخو * *
بوشهر جم ریز   انارستان موردی ۱۰ ۳۸
بوشهر جم ریز   انارستان نورد * *
بوشهر جم ریز   انارستان بیدو / بیدو موردی / ۷ ۴۵
بوشهر جم ریز   انارستان تل حاج نوشاد ۳۳ ۱۵۲
بوشهر جم ریز   انارستان انارستان ۴۰۹ ۱۸۵۷
بوشهر جم ریز   ریز   ۳۳۴ ۱۴۲۲
بوشهر جم ریز   ریز پشتو ۱۹۴ ۷۹۸
بوشهر جم ریز   ریز قلعه کهنه ۷۸ ۳۳۶
بوشهر جم ریز   ریز حسین‌آباد ۶۲ ۲۸۸
بوشهر جم ریز   تشان   ۷۲۷ ۳۳۴۹
بوشهر جم ریز   تشان بیدو ۳۹ ۱۷۳
بوشهر جم ریز   تشان تشان ۲۴۱ ۱۰۹۹
بوشهر جم ریز   تشان چرموک ۱۵ ۶۳
بوشهر جم ریز   تشان حرمیک ۳۴ ۱۵۳
بوشهر جم ریز   تشان دوتوولی ۴ ۲۵
بوشهر جم ریز   تشان گندمزار ۸۳ ۳۵۹
بوشهر جم ریز   تشان تنگمان /جمال‌آباد / ۱۴۴ ۶۹۴
بوشهر جم ریز   تشان دره بان ۱۶۷ ۷۸۳
بوشهر جم ریز ریز     ۴۱۵ ۱۸۰۲
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم       ۶۳۱۵ ۲۸۵۳۵
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم   ۲۸۷۰ ۱۴۴۱۷
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم اکبرآباد ۱۳ ۸۱
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم بابامبارکی ۱۰۷ ۵۳۱
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم بندانو ۳۴ ۱۳۵
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم بیدان ۶ ۲۵
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم تل قلعه ۳۶ ۱۹۰
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم چم دره ۳۴ ۱۶۵
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم ذکی علمداری ۸ ۳۵
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم کوچو خرزهره ۱۴ ۸۲
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم قایدی ۱۲۸ ۶۰۴
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم قصاب ۷ ۴۱
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم نیلاب ۲۲ ۹۱
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم بیدبلند ۹ ۵۸
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم دایو ۲۰ ۱۲۴
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم صیدی ۱۰۰ ۴۸۲
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم فرامرزی ۳۹ ۱۷۹
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم کوری ۸۲ ۴۰۴
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم گیرقلات * *
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم هنگدان ۹۴ ۴۵۰
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم منظر ۱۶ ۹۵
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم نرگسی * *
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم احمدآباد ۱۴ ۷۲
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم پدری ۴ ۲۱
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم غربه ۸ ۴۲
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم چم برکه ۶ ۲۳
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم حاجی‌آباد ۶۴ ۳۰۷
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم دومیتی ۱۶ ۶۷
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم زیبامکان ۴۱ ۲۰۶
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم علی‌آباد ۱۸۹ ۹۰۴
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم محمدی‌آباد ۴۳ ۱۵۹
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم بیدخوار ۳۲ ۱۴۱
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم چاهه ۲۲۵ ۱۸۷۹
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم طوف ماهیخوار * *
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم هفت‌چاه ۱۲ ۱۵۷
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم پلنگی ۳۱ ۱۴۲
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم اسلام‌آباد ۱۲۵ ۵۱۳
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم بس ملخی ۱۳۳ ۷۵۱
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم لاورگل ۴۰ ۲۳۷
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم لاورده ۵۱ ۲۴۵
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم اربانه باغ * *
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم دولنگه ۶۸۴ ۳۱۲۵
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم طاقو * *
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم مکو * *
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم هنود * *
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم مل گیوه * *
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم بهرباغ ۲۸۳ ۱۲۰۴
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم بهرحاج نوشاد ۸۳ ۳۵۵
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   جم خانیچه ۵ ۲۰
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   کوری   ۷۱۱ ۳۳۰۹
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   کوری کوه چر / بنای هادی / ۴۶ ۲۱۲
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   کوری شهرخاص /پالایشگاه ولی عصر/ ۱۲۳ ۵۶۲
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   کوری کوری حیاتی ۱۶۴ ۷۶۵
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   کوری ماالورد * *
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   کوری ابگرمک ۱۴۹ ۷۲۲
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   کوری باریکان ۷۷ ۳۷۳
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   کوری تاک پوک ۱۲ ۵۱
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   کوری چم چشمه ۵۲ ۲۳۷
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   کوری حسین‌آباد ۴۲ ۱۷۳
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   کوری دره چاه ۳۰ ۱۳۵
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   کوری دوتوسورو ۱۲ ۵۵
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم   کوری موردستان * *
بوشهر جم مرکزی شهرستان جم جم     ۲۷۳۴ ۱۰۸۰۹
بوشهر دشتستان         ۴۷۷۷۳ ۲۲۲۲۲۶
بوشهر دشتستان سعدآباد       ۶۷۷۲ ۳۱۹۲۸
بوشهر دشتستان سعدآباد   زیرراه   ۲۴۸۴ ۱۱۶۶۶
بوشهر دشتستان سعدآباد   زیرراه بشیرآباد ۲۷۵ ۱۴۲۳
بوشهر دشتستان سعدآباد   زیرراه سربست ۱۳۲ ۶۷۵
بوشهر دشتستان سعدآباد   زیرراه اسلام‌آباد ۵۲ ۲۴۳
بوشهر دشتستان سعدآباد   زیرراه ال یوسفی علیا ۵۳ ۲۲۲
بوشهر دشتستان سعدآباد   زیرراه برمک ۱۵۴ ۶۲۱
بوشهر دشتستان سعدآباد   زیرراه هلپه‌ای ۳۲۹ ۱۴۵۵
بوشهر دشتستان سعدآباد   زیرراه ال یوسفی سفلی * *
بوشهر دشتستان سعدآباد   زیرراه جتوط ۲۳۱ ۱۰۶۳
بوشهر دشتستان سعدآباد   زیرراه درودگاه ۵۴۷ ۲۶۴۰
بوشهر دشتستان سعدآباد   زیرراه زیرراه ۳۱ ۱۳۶
بوشهر دشتستان سعدآباد   زیرراه تل سرکوه ۲۰۶ ۱۰۳۶
بوشهر دشتستان سعدآباد   زیرراه نظراقا ۴۷۳ ۲۱۴۶
بوشهر دشتستان سعدآباد   وحدتیه   ۴۵۰ ۲۱۲۰
بوشهر دشتستان سعدآباد   وحدتیه سرقنات ۲۰۵ ۹۰۷
بوشهر دشتستان سعدآباد   وحدتیه برنگ بزرگ ۱۳ ۷۸
بوشهر دشتستان سعدآباد   وحدتیه برنگ کوچک ۷ ۵۱
بوشهر دشتستان سعدآباد   وحدتیه بی من ۴ ۱۸
بوشهر دشتستان سعدآباد   وحدتیه جره سفلی * *
بوشهر دشتستان سعدآباد   وحدتیه جره علیا ۸ ۲۸
بوشهر دشتستان سعدآباد   وحدتیه جره میان ۳۹ ۱۷۲
بوشهر دشتستان سعدآباد   وحدتیه دره چاه * *
بوشهر دشتستان سعدآباد   وحدتیه سیاه‌منصورسفلی ۲۲ ۱۱۱
بوشهر دشتستان سعدآباد   وحدتیه سیاه‌منصورعلیا ۱۱ ۴۲
بوشهر دشتستان سعدآباد   وحدتیه شاه قاسم ۹ ۵۵
بوشهر دشتستان سعدآباد   وحدتیه شول ۷۹ ۳۷۸
بوشهر دشتستان سعدآباد   وحدتیه سبا/ءکان سرخ / ۲۴ ۱۰۷
بوشهر دشتستان سعدآباد   وحدتیه چاه نفت نرگسی ۱۸ ۱۳۸
بوشهر دشتستان سعدآباد   وحدتیه ایستگاه بره برداری نرگسی ۵ ۱۳
بوشهر دشتستان سعدآباد سعدآباد     ۱۵۸۸ ۷۱۱۹
بوشهر دشتستان سعدآباد وحدتیه     ۲۲۵۰ ۱۱۰۲۳
بوشهر دشتستان شبانکاره       ۸۱۳۰ ۳۹۲۱۴
بوشهر دشتستان شبانکاره   درواهی   ۹۳۷ ۴۵۴۶
بوشهر دشتستان شبانکاره   درواهی بصری ۳۴ ۱۶۱
بوشهر دشتستان شبانکاره   درواهی بنارآزادگان ۱۶۳ ۸۵۴
بوشهر دشتستان شبانکاره   درواهی چم تنگ ۲۰ ۹۵
بوشهر دشتستان شبانکاره   درواهی دشتی اسماعیل خانی ۱۷۲ ۷۶۹
بوشهر دشتستان شبانکاره   درواهی مکابری ۲۹ ۱۴۶
بوشهر دشتستان شبانکاره   درواهی بندمحمدعبداله * *
بوشهر دشتستان شبانکاره   درواهی میان دشت /چاه موشی / ۱۸۲ ۹۳۶
بوشهر دشتستان شبانکاره   درواهی چهاربرج ۲۵۵ ۱۲۵۳
بوشهر دشتستان شبانکاره   درواهی گناوه کان ۱۱ ۵۷
بوشهر دشتستان شبانکاره   درواهی بنارسلیمانی ۴۷ ۱۶۹
بوشهر دشتستان شبانکاره   درواهی چم درواهی ۲۱ ۹۲
بوشهر دشتستان شبانکاره   شبانکاره   ۲۵۱۸ ۱۲۳۹۱
بوشهر دشتستان شبانکاره   شبانکاره چاه دول ۷۶ ۴۰۴
بوشهر دشتستان شبانکاره   شبانکاره چاه زنگی ۴ ۱۶
بوشهر دشتستان شبانکاره   شبانکاره چهل زرعی عجم ۱۱۷ ۵۱۳
بوشهر دشتستان شبانکاره   شبانکاره چهل زرعی عرب ۶۱ ۳۳۱
بوشهر دشتستان شبانکاره   شبانکاره سمیعا ۴۹ ۲۷۶
بوشهر دشتستان شبانکاره   شبانکاره عطیبه ۱۴۲ ۶۸۸
بوشهر دشتستان شبانکاره   شبانکاره بهر ۵۵ ۲۷۸
بوشهر دشتستان شبانکاره   شبانکاره خلیفه‌ای ۲۵۸ ۱۲۲۵
بوشهر دشتستان شبانکاره   شبانکاره شاه فیروز ۴۸ ۲۵۴
بوشهر دشتستان شبانکاره   شبانکاره شلدان وباغی ۶ ۳۸
بوشهر دشتستان شبانکاره   شبانکاره لایپه ۶۱ ۳۵۸
بوشهر دشتستان شبانکاره   شبانکاره خیارزار ۷۸ ۳۷۵
بوشهر دشتستان شبانکاره   شبانکاره دهداران علیا ۵۱ ۲۸۵
بوشهر دشتستان شبانکاره   شبانکاره سراج‌آباد /سرخره / ۱۴۳ ۷۰۲
بوشهر دشتستان شبانکاره   شبانکاره محمدجمالی ۱۷۱ ۷۸۱
بوشهر دشتستان شبانکاره   شبانکاره بنه حاج غلام * *
بوشهر دشتستان شبانکاره   شبانکاره بنه حاج نعمت ۷ ۴۰
بوشهر دشتستان شبانکاره   شبانکاره بویری ۳۲۸ ۱۵۱۵
بوشهر دشتستان شبانکاره   شبانکاره ذکریایی ۱۲۶ ۵۲۳
بوشهر دشتستان شبانکاره   شبانکاره دهداران سفلی ۳۵۰ ۱۷۶۷
بوشهر دشتستان شبانکاره   شبانکاره بنه رضا * *
بوشهر دشتستان شبانکاره   شبانکاره بنه عباس ۲۰ ۱۰۳
بوشهر دشتستان شبانکاره   شبانکاره بنه محمدوخانعلی * *
بوشهر دشتستان شبانکاره   شبانکاره پلنگی ۱۰۰ ۵۷۳
بوشهر دشتستان شبانکاره   شبانکاره دشت گور ۲۰۹ ۱۰۶۱
بوشهر دشتستان شبانکاره   شبانکاره میلک ۳۸ ۲۱۰
بوشهر دشتستان شبانکاره   شبانکاره بنه محمد ۱۳ ۴۹
بوشهر دشتستان شبانکاره شبانکاره     ۱۴۵۹ ۶۹۷۵
بوشهر دشتستان شبانکاره آب‌پخش     ۳۲۱۶ ۱۵۳۰۲
بوشهر دشتستان مرکزی شهرستان دشتستان       ۲۷۱۹۹ ۱۲۴۲۹۱
بوشهر دشتستان مرکزی شهرستان دشتستان   حومه   ۱۵۰۰ ۶۸۳۸
بوشهر دشتستان مرکزی شهرستان دشتستان   حومه ابوالفیروز ۸۹ ۳۹۵
بوشهر دشتستان مرکزی شهرستان دشتستان   حومه سرکره ۳۷۹ ۱۷۸۹
بوشهر دشتستان مرکزی شهرستان دشتستان   حومه بنداروز ۳۹۲ ۱۷۶۴
بوشهر دشتستان مرکزی شهرستان دشتستان   حومه حسن‌آباد ۱۱ ۶۷
بوشهر دشتستان مرکزی شهرستان دشتستان   حومه نی نیزک ۱۲۵ ۵۶۲
بوشهر دشتستان مرکزی شهرستان دشتستان   حومه رجب‌آباد /رجوآباد / * *
بوشهر دشتستان مرکزی شهرستان دشتستان   حومه گندم ریز ۲۳ ۱۲۱
بوشهر دشتستان مرکزی شهرستان دشتستان   حومه باغ حصار ۵ ۲۱
بوشهر دشتستان مرکزی شهرستان دشتستان   حومه خوشاب ۱۵۰ ۶۴۸
بوشهر دشتستان مرکزی شهرستان دشتستان   حومه خوش مکان ۲۴۵ ۱۱۱۷
بوشهر دشتستان مرکزی شهرستان دشتستان   حومه دره چیتو * *
بوشهر دشتستان مرکزی شهرستان دشتستان   حومه گزبلند ۷۶ ۳۲۱
بوشهر دشتستان مرکزی شهرستان دشتستان   حومه مرغداری دشتستان * *
بوشهر دشتستان مرکزی شهرستان دشتستان   دالکی   ۲۲۳۷ ۱۰۴۹۰
بوشهر دشتستان مرکزی شهرستان دشتستان   دالکی خیرآباد ۷۹ ۴۴۱
بوشهر دشتستان مرکزی شهرستان دشتستان   دالکی قلعه سفید ۳۷۵ ۱۷۵۱
بوشهر دشتستان مرکزی شهرستان دشتستان   دالکی راهدار ۳۰۵ ۱۴۵۴
بوشهر دشتستان مرکزی شهرستان دشتستان   دالکی بنه جابری ۱۹ ۱۱۳
بوشهر دشتستان مرکزی شهرستان دشتستان   دالکی دهقاید ۱۳۷۴ ۶۲۷۱
بوشهر دشتستان مرکزی شهرستان دشتستان   دالکی قراول خانه ۳۴ ۱۷۸
بوشهر دشتستان مرکزی شهرستان دشتستان   دالکی بارگاهی ۴۹ ۲۶۷
بوشهر دشتستان مرکزی شهرستان دشتستان   دالکی کارخانه تیرسیمانی /شرکت تیرسازان / * *
بوشهر دشتستان مرکزی شهرستان دشتستان   دالکی سرکه سازی نگهدارحیاتی * *
بوشهر دشتستان مرکزی شهرستان دشتستان   زیارت   ۱۵۲۵ ۶۸۸۱
بوشهر دشتستان مرکزی شهرستان دشتستان   زیارت عیسوند ۲۰۱ ۹۹۸
بوشهر دشتستان مرکزی شهرستان دشتستان   زیارت بنارآب‌شیرین ۱۱۱ ۴۸۹
بوشهر دشتستان مرکزی شهرستان دشتستان   زیارت جرافی * *
بوشهر دشتستان مرکزی شهرستان دشتستان   زیارت صفی‌آباد ۱۹ ۹۰
بوشهر دشتستان مرکزی شهرستان دشتستان   زیارت کلل ۱۲۸ ۶۲۶
بوشهر دشتستان مرکزی شهرستان دشتستان   زیارت چاه خانی ۳۳۳ ۱۴۸۷
بوشهر دشتستان مرکزی شهرستان دشتستان   زیارت چاه عربی ۲۴ ۱۰۶
بوشهر دشتستان مرکزی شهرستان دشتستان   زیارت ده نو ۳۹ ۱۷۶
بوشهر دشتستان مرکزی شهرستان دشتستان   زیارت زیارت ۶۶۸ ۲۹۰۳
بوشهر دشتستان مرکزی شهرستان دشتستان   زیارت زرعه علی‌پیش اهنگ * *
بوشهر دشتستان مرکزی شهرستان دشتستان برازجان     ۲۰۳۰۰ ۹۲۲۲۱
بوشهر دشتستان مرکزی شهرستان دشتستان دالکی     ۱۶۳۷ ۷۸۶۱
بوشهر دشتستان ارم       ۲۹۵۱ ۱۴۵۵۱
بوشهر دشتستان ارم   ارم   ۱۲۱۷ ۶۱۱۶
بوشهر دشتستان ارم   ارم تنگ سوک ۸ ۳۹
بوشهر دشتستان ارم   ارم تنگ فاریاب ۶۸ ۳۳۲
بوشهر دشتستان ارم   ارم حسین‌آباد پناهی /اخره / * *
بوشهر دشتستان ارم   ارم رودفاریاب ۳۶۳ ۱۶۹۵
بوشهر دشتستان ارم   ارم بزپر ۲۲۴ ۱۲۶۷
بوشهر دشتستان ارم   ارم بیدو ۴۳ ۱۹۲
بوشهر دشتستان ارم   ارم آب‌گرمو ۷ ۳۸
بوشهر دشتستان ارم   ارم جمیله ۱۰۱ ۴۷۱
بوشهر دشتستان ارم   ارم خیرک ۴۲ ۱۶۷
بوشهر دشتستان ارم   ارم شکرک ۴۳ ۱۷۳
بوشهر دشتستان ارم   ارم سناوین سنا ۸۰ ۵۰۷
بوشهر دشتستان ارم   ارم انارستان ۲۰ ۸۲
بوشهر دشتستان ارم   ارم باغ تاج ۴۹ ۲۷۱
بوشهر دشتستان ارم   ارم تلخ اب ۹۰ ۴۵۸
بوشهر دشتستان ارم   ارم تنگ درکش ۳۶ ۱۹۷
بوشهر دشتستان ارم   ارم چراب ۱۶ ۸۷
بوشهر دشتستان ارم   ارم جمغاری ۱۱ ۵۸
بوشهر دشتستان ارم   ارم لرده ۹ ۴۶
بوشهر دشتستان ارم   ارم ناخا ۵ ۳۲
بوشهر دشتستان ارم   دهرود   ۱۰۹۷ ۵۵۰۷
بوشهر دشتستان ارم   دهرود اقامیراحمد ۲۶ ۱۴۲
بوشهر دشتستان ارم   دهرود پرگانک ۱۴۰ ۶۷۰
بوشهر دشتستان ارم   دهرود کفترو ۵۱ ۱۸۸
بوشهر دشتستان ارم   دهرود کم زرد ۲۹ ۱۴۵
بوشهر دشتستان ارم   دهرود مرده خیر ۳۶ ۱۷۷
بوشهر دشتستان ارم   دهرود مزرعه آب‌شیرین ۱۲ ۵۴
بوشهر دشتستان ارم   دهرود رونی ۱۳۰ ۷۴۴
بوشهر دشتستان ارم   دهرود چاوک ۹۷ ۵۲۶
بوشهر دشتستان ارم   دهرود دهرودسفلی ۳۴۳ ۱۶۶۶
بوشهر دشتستان ارم   دهرود سوک ۱۷ ۷۴
بوشهر دشتستان ارم   دهرود دهرودعلیا ۲۰۷ ۱۰۸۲
بوشهر دشتستان ارم   دهرود ساختمان طاهر ۹ ۳۹
بوشهر دشتستان ارم تنگ ارم     ۶۳۷ ۲۹۲۸
بوشهر دشتستان بوشکان       ۲۷۲۱ ۱۲۲۴۲
بوشهر دشتستان بوشکان   بوشکان   ۹۶۰ ۴۴۰۹
بوشهر دشتستان بوشکان   بوشکان احمدی * *
بوشهر دشتستان بوشکان   بوشکان امامزاده‌بده ۷۵ ۳۰۸
بوشهر دشتستان بوشکان   بوشکان نورآباد (خون ۱۵۴ ۶۶۰
بوشهر دشتستان بوشکان   بوشکان شلدان ۷۵ ۳۹۷
بوشهر دشتستان بوشکان   بوشکان ایلشهر ۸۳ ۴۱۸
بوشهر دشتستان بوشکان   بوشکان حاجی‌آباد ۲۸ ۱۳۵
بوشهر دشتستان بوشکان   بوشکان حسین‌آباد ۱۴ ۶۸
بوشهر دشتستان بوشکان   بوشکان منصورآباد ۱۷ ۸۲
بوشهر دشتستان بوشکان   بوشکان بوشکان ۵۱۳ ۲۳۳۷
بوشهر دشتستان بوشکان   پشتکوه   ۱۳۲۵ ۵۸۹۶
بوشهر دشتستان بوشکان   پشتکوه ابپای ارغوان ۲۷ ۱۲۴
بوشهر دشتستان بوشکان   پشتکوه تنگ زرد ۱۱۶ ۵۷۳
بوشهر دشتستان بوشکان   پشتکوه درنگ ۶۹ ۳۳۴
بوشهر دشتستان بوشکان   پشتکوه زیرمله ۱۸ ۹۹
بوشهر دشتستان بوشکان   پشتکوه سرمله ۱۹ ۸۴
بوشهر دشتستان بوشکان   پشتکوه شاه پسرمرد ۲۳ ۱۱۲
بوشهر دشتستان بوشکان   پشتکوه شاهی جانی ۳۷ ۱۵۱
بوشهر دشتستان بوشکان   پشتکوه هفت‌مله * *
بوشهر دشتستان بوشکان   پشتکوه طلحه ۵۳۲ ۲۳۸۷
بوشهر دشتستان بوشکان   پشتکوه فاریاب ۴۸۳ ۲۰۲۷
بوشهر دشتستان بوشکان کلمه     ۴۳۶ ۱۹۳۷
بوشهر دشتی         ۱۵۴۶۵ ۷۱۲۸۵
بوشهر دشتی کاکی       ۴۷۶۴ ۲۲۷۹۸
بوشهر دشتی کاکی   چغاپور   ۱۱۱۳ ۵۳۹۱
بوشهر دشتی کاکی   چغاپور حسین زایری ۷۲ ۴۲۰
بوشهر دشتی کاکی   چغاپور امام‌آباد ۴۰ ۲۱۴
بوشهر دشتی کاکی   چغاپور دهداری ۲۹ ۱۲۷
بوشهر دشتی کاکی   چغاپور طویل دراز ۹ ۳۳
بوشهر دشتی کاکی   چغاپور فقیه احمدان ۸ ۲۷
بوشهر دشتی کاکی   چغاپور گزدراز ۳۴ ۱۴۲
بوشهر دشتی کاکی   چغاپور مرحوای ۷ ۳۷
بوشهر دشتی کاکی   چغاپور مقاتل ۶ ۱۷
بوشهر دشتی کاکی   چغاپور ناصری ۳۷ ۲۲۰
بوشهر دشتی کاکی   چغاپور بادوله ۷۵۵ ۳۵۵۸
بوشهر دشتی کاکی   چغاپور بامنیر ۸۱ ۴۳۰
بوشهر دشتی کاکی   چغاپور دولت‌آباد ۱۳ ۶۰
بوشهر دشتی کاکی   چغاپور مله خرگ ۱۰ ۳۹
بوشهر دشتی کاکی   چغاپور بیکسان * *
بوشهر دشتی کاکی   چغاپور اسماعیل محمودی * *
بوشهر دشتی کاکی   چغاپور درگوشمالی ۹ ۵۳
بوشهر دشتی کاکی   چغاپور درگوجنوبی * *
بوشهر دشتی کاکی   کاکی   ۵۳۰ ۲۶۶۴
بوشهر دشتی کاکی   کاکی تلخو ۱۲۸ ۶۵۱
بوشهر دشتی کاکی   کاکی باغ شور ۱۵ ۷۶
بوشهر دشتی کاکی   کاکی بنیاد ۱۵۷ ۸۳۱
بوشهر دشتی کاکی   کاکی گنخک شیخی ۱۱۴ ۵۶۱
بوشهر دشتی کاکی   کاکی مسیله عبدی * *
بوشهر دشتی کاکی   کاکی مسیله کلو * *
بوشهر دشتی کاکی   کاکی هلالی منصور * *
بوشهر دشتی کاکی   کاکی باغ شلی ۱۰ ۴۵
بوشهر دشتی کاکی   کاکی گنخک رییسی ۱۵ ۶۶
بوشهر دشتی کاکی   کاکی علی‌آباد ۳۲ ۱۲۸
بوشهر دشتی کاکی   کاکی گنخک کورا ۵۵ ۲۹۳
بوشهر دشتی کاکی   کبگان   ۱۱۳۸ ۴۸۵۰
بوشهر دشتی کاکی   کبگان چاه حسین جمال ۵۵ ۲۳۱
بوشهر دشتی کاکی   کبگان شیخیان سلنجی ۳۴ ۱۷۸
بوشهر دشتی کاکی   کبگان باغ پیر ۳۳ ۱۶۰
بوشهر دشتی کاکی   کبگان شیخیان ماری ۴۸ ۲۲۲
بوشهر دشتی کاکی   کبگان کلات ۱۰ ۴۴
بوشهر دشتی کاکی   کبگان شیخیان شهاب ۱۷ ۸۲
بوشهر دشتی کاکی   کبگان بالنگستان / گلستان/ ۱۴۰ ۵۷۰
بوشهر دشتی کاکی   کبگان زیارت ۲۰۲ ۸۵۶
بوشهر دشتی کاکی   کبگان لاورساحلی ۱۱۷ ۴۳۷
بوشهر دشتی کاکی   کبگان زایرابول ۸ ۳۸
بوشهر دشتی کاکی   کبگان برمصار * *
بوشهر دشتی کاکی   کبگان کبگان ۵۹ ۲۳۱
بوشهر دشتی کاکی   کبگان کردوان سفلی ۱۴۲ ۵۶۵
بوشهر دشتی کاکی   کبگان کردوان علیا ۱۵۹ ۶۷۹
بوشهر دشتی کاکی   کبگان اسماعیل محمودی ۴۱ ۱۹۸
بوشهر دشتی کاکی   کبگان میته ۱۲ ۷۱
بوشهر دشتی کاکی   کبگان کردوان رییسی ۵۹ ۲۸۱
بوشهر دشتی کاکی کاکی     ۱۹۸۳ ۹۸۹۳
بوشهر دشتی مرکزی شهرستان دشتی       ۹۱۵۵ ۴۱۱۷۹
بوشهر دشتی مرکزی شهرستان دشتی   خورموج   ۹۸۶ ۴۱۸۱
بوشهر دشتی مرکزی شهرستان دشتی   خورموج چهله ۲۳ ۱۰۱
بوشهر دشتی مرکزی شهرستان دشتی   خورموج درازی ۲۲۱ ۸۵۷
بوشهر دشتی مرکزی شهرستان دشتی   خورموج کلل ۲۱۲ ۹۴۱
بوشهر دشتی مرکزی شهرستان دشتی   خورموج چارک ۱۷۱ ۷۶۰
بوشهر دشتی مرکزی شهرستان دشتی   خورموج چاوشی ۱۳۸ ۵۸۱
بوشهر دشتی مرکزی شهرستان دشتی   خورموج حیدری * *
بوشهر دشتی مرکزی شهرستان دشتی   خورموج فقیه حسنان ۳۰ ۱۴۷
بوشهر دشتی مرکزی شهرستان دشتی   خورموج میان خره بالا ۵۰ ۲۰۰
بوشهر دشتی مرکزی شهرستان دشتی   خورموج وراوی ۳۹ ۱۸۴
بوشهر دشتی مرکزی شهرستان دشتی   خورموج زایرعباس ۱۸ ۴۶
بوشهر دشتی مرکزی شهرستان دشتی   خورموج باغ بهشت / باغ وحش/ ۱۸ ۸۴
بوشهر دشتی مرکزی شهرستان دشتی   خورموج جبری ۵ ۲۲
بوشهر دشتی مرکزی شهرستان دشتی   خورموج زیزار ۲۷ ۱۲۱
بوشهر دشتی مرکزی شهرستان دشتی   خورموج احشام قایدها ۳۳ ۱۳۳
بوشهر دشتی مرکزی شهرستان دشتی   مرکزی   ۱۲۰۳ ۵۳۳۱
بوشهر دشتی مرکزی شهرستان دشتی   مرکزی بادام زار ۳۳ ۱۴۴
بوشهر دشتی مرکزی شهرستان دشتی   مرکزی عربی ۲۵۳ ۱۰۹۶
بوشهر دشتی مرکزی شهرستان دشتی   مرکزی لاوررزمی ۱۸۷ ۸۰۶
بوشهر دشتی مرکزی شهرستان دشتی   مرکزی بندو ۴ ۲۰
بوشهر دشتی مرکزی شهرستان دشتی   مرکزی بوحیری ۲۰۶ ۹۴۴
بوشهر دشتی مرکزی شهرستان دشتی   مرکزی محمدآباد ۴۱۳ ۱۸۳۷
بوشهر دشتی مرکزی شهرستان دشتی   مرکزی زرگری * *
بوشهر دشتی مرکزی شهرستان دشتی   مرکزی گوری * *
بوشهر دشتی مرکزی شهرستان دشتی   مرکزی مل گاودان ۳۳ ۱۳۴
بوشهر دشتی مرکزی شهرستان دشتی   مرکزی مل گل ۶۸ ۳۰۸
بوشهر دشتی مرکزی شهرستان دشتی   مرکزی منقل ۴ ۱۰
بوشهر دشتی مرکزی شهرستان دشتی خورموج     ۶۹۶۶ ۳۱۶۶۷
بوشهر دشتی شنبه و طسوج       ۱۵۴۶ ۷۳۰۸
بوشهر دشتی شنبه و طسوج   شنبه   ۱۳۲۲ ۶۳۶۱
بوشهر دشتی شنبه و طسوج   شنبه بشک ۴ ۲۱
بوشهر دشتی شنبه و طسوج   شنبه چاه گاه ۶۴ ۲۹۵
بوشهر دشتی شنبه و طسوج   شنبه خروک * *
بوشهر دشتی شنبه و طسوج   شنبه رزم‌آباد ۶ ۲۹
بوشهر دشتی شنبه و طسوج   شنبه سنا ۲۶۲ ۱۲۵۱
بوشهر دشتی شنبه و طسوج   شنبه شنبه ۵۰۵ ۲۴۱۴
بوشهر دشتی شنبه و طسوج   شنبه کاردانه ۱۲ ۵۷
بوشهر دشتی شنبه و طسوج   شنبه کشتو ۷ ۴۲
بوشهر دشتی شنبه و طسوج   شنبه مزرعه حاج احمدی ۱۱ ۴۹
بوشهر دشتی شنبه و طسوج   شنبه اسلام‌آباد ۱۳ ۵۹
بوشهر دشتی شنبه و طسوج   شنبه باغان ۲۳۷ ۱۱۷۱
بوشهر دشتی شنبه و طسوج   شنبه بن بید ۳۸ ۱۹۰
بوشهر دشتی شنبه و طسوج   شنبه درویشی ۸۸ ۴۱۲
بوشهر دشتی شنبه و طسوج   شنبه کردلان ۷۲ ۳۵۶
بوشهر دشتی شنبه و طسوج   طسوج   ۲۲۴ ۹۴۷
بوشهر دشتی شنبه و طسوج   طسوج اژدرخوس ۱۳ ۵۲
بوشهر دشتی شنبه و طسوج   طسوج بنو * *
بوشهر دشتی شنبه و طسوج   طسوج تنگ باغ * *
بوشهر دشتی شنبه و طسوج   طسوج حناشور ۴۹ ۲۱۶
بوشهر دشتی شنبه و طسوج   طسوج دشت پلنگ ۱۰ ۳۸
بوشهر دشتی شنبه و طسوج   طسوج دهوک ۴۲ ۱۶۸
بوشهر دشتی شنبه و طسوج   طسوج سرمک ۶۶ ۲۹۳
بوشهر دشتی شنبه و طسوج   طسوج سهو ۱۵ ۴۲
بوشهر دشتی شنبه و طسوج   طسوج کناربندک ۲۰ ۸۷
بوشهر دشتی شنبه و طسوج   طسوج محمدریز ۵ ۲۹
بوشهر دیر         ۱۰۰۳۶ ۴۸۴۸۸
بوشهر دیر بردخون       ۱۹۴۱ ۹۳۶۹
بوشهر دیر بردخون   بردخون   ۲۳۴ ۱۱۱۵
بوشهر دیر بردخون   بردخون احشام کهنه ۳۶ ۱۸۶
بوشهر دیر بردخون   بردخون بردخون کهنه ۱۱۹ ۵۷۹
بوشهر دیر بردخون   بردخون حاجی‌مهدی * *
بوشهر دیر بردخون   بردخون دمی گز ۱۷ ۶۵
بوشهر دیر بردخون   بردخون دوپلنگو ۱۳ ۵۵
بوشهر دیر بردخون   بردخون زیدون ۴ ۱۸
بوشهر دیر بردخون   بردخون شیبرم ۷ ۳۱
بوشهر دیر بردخون   بردخون کالو ۷ ۳۴
بوشهر دیر بردخون   بردخون کمال احمدی ۵ ۱۹
بوشهر دیر بردخون   بردخون کورک * *
بوشهر دیر بردخون   بردخون گزخون ۴ ۲۴
بوشهر دیر بردخون   بردخون مل گنزه * *
بوشهر دیر بردخون   بردخون مل‌سوخته ۱۱ ۶۲
بوشهر دیر بردخون   بردخون نرکو ۶ ۲۱
بوشهر دیر بردخون   آبکش   ۷۷۶ ۳۹۵۴
بوشهر دیر بردخون   آبکش احشام منواحمدی ۳۵ ۲۰۶
بوشهر دیر بردخون   آبکش شهنیاء ۲۷۶ ۱۳۳۰
بوشهر دیر بردخون   آبکش وحدت‌آباد ۷۱ ۳۶۹
بوشهر دیر بردخون   آبکش ابکش ۱۴۴ ۸۱۹
بوشهر دیر بردخون   آبکش کناری ۶۷ ۳۴۲
بوشهر دیر بردخون   آبکش مغدان ۱۸۱ ۸۷۷
بوشهر دیر بردخون   آبکش مجمبو * *
بوشهر دیر بردخون بردخون     ۹۳۱ ۴۳۰۰
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر       ۸۰۹۵ ۳۹۱۱۹
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   آبدان   ۲۹۵ ۱۶۶۸
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   آبدان جاشک ۲۴ ۱۲۳
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   آبدان احشام نو * *
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   آبدان احشام نو * *
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   آبدان احمدآباد /خرگونه / ۱۳ ۹۴
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   آبدان راهدار * *
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   آبدان زیبا * *
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   آبدان سرمستان ۹۳ ۵۲۳
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   آبدان سهول * *
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   آبدان فاریاب * *
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   آبدان کنارترشان ۴۴ ۲۵۶
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   آبدان گچوی مظفرآباد ۹ ۴۷
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   آبدان گشی ۲۶ ۱۷۵
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   آبدان گله زنی ۵ ۲۴
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   آبدان لوهک ۱۵ ۷۴
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   آبدان مل گاه ۲۲ ۱۲۳
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   آبدان ملاسالمی ۲۱ ۱۰۳
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   آبدان نوکن ۶ ۳۰
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   آبدان تنگ نخل ۵ ۱۸
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   آبدان کروا * *
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   آبدان اسیآب‌مظفر * *
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   حومه   ۲۶۹۴ ۱۲۹۳۹
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   حومه پشت اسمان ۴ ۱۸
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   حومه تنگ خوش ۲۴ ۱۱۳
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   حومه خمدان * *
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   حومه دوراهک ۷۸۷ ۳۸۴۱
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   حومه گنوی ۱۵ ۶۶
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   حومه مخدان ۹ ۳۷
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   حومه مل خرک شمالی ۱۰ ۵۰
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   حومه سورو ۲۰ ۸۳
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   حومه الخشی * *
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   حومه احشام احمد ۱۱ ۵۹
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   حومه باغ عالی ۴ ۱۳
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   حومه بنای راشد ۱۸ ۱۰۵
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   حومه تل رییس ۹ ۴۸
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   حومه جمرگ شمالی ۴ ۳۰
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   حومه لمبدان بالایی /لمبدان مجید/ ۲۰۹ ۱۰۶۹
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   حومه لمبه دان حاجی‌آباد ۱۰۳ ۵۵۵
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   حومه لمبه دان پایین ۱۰۲ ۶۱۱
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   حومه جمرک جنوبی * *
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   حومه بردستان ۱۱۳۵ ۵۱۹۸
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   حومه بی بی خاتون ۶ ۲۹
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   حومه جبرانی ۴۶ ۱۸۳
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   حومه لمبدان شیخ احمد ۴ ۱۱
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   حومه اولی شمالی ۱۰۹ ۴۹۸
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر   حومه اولی جنوبی ۶۲ ۳۱۱
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر بندردیر     ۳۸۸۲ ۱۸۴۵۴
بوشهر دیر مرکزی شهرستان دیر آبدان     ۱۲۲۴ ۶۰۵۸
بوشهر دیلم         ۶۳۶۲ ۲۹۰۷۹
بوشهر دیلم امام حسن       ۹۵۹ ۴۳۸۳
بوشهر دیلم امام حسن   لیراوی جنوبی   ۴۰۱ ۱۷۶۳
بوشهر دیلم امام حسن   لیراوی جنوبی حصار ۱۸۵ ۸۰۶
بوشهر دیلم امام حسن   لیراوی جنوبی بنه احمدان * *
بوشهر دیلم امام حسن   لیراوی جنوبی بوالفتح ۲۹ ۱۱۸
بوشهر دیلم امام حسن   لیراوی جنوبی چاه تلخ ۳۶ ۱۴۸
بوشهر دیلم امام حسن   لیراوی جنوبی شیرینک ۴ ۱۰
بوشهر دیلم امام حسن   لیراوی جنوبی قنات ۴ ۱۷
بوشهر دیلم امام حسن   لیراوی جنوبی گاودار ۱۴ ۸۱
بوشهر دیلم امام حسن   لیراوی جنوبی لیلتین ۸۷ ۴۱۶
بوشهر دیلم امام حسن   لیراوی جنوبی مال سنان ۲۱ ۸۷
بوشهر دیلم امام حسن   لیراوی جنوبی مال میر ۱۷ ۶۱
بوشهر دیلم امام حسن   لیراوی جنوبی شرکت بینک * *
بوشهر دیلم امام حسن   لیراوی میانی   ۹۷ ۴۶۴
بوشهر دیلم امام حسن   لیراوی میانی اسفندیاری ۶ ۲۵
بوشهر دیلم امام حسن   لیراوی میانی بازتین ۱۹ ۹۲
بوشهر دیلم امام حسن   لیراوی میانی چاه شیرین ۴ ۲۷
بوشهر دیلم امام حسن   لیراوی میانی شهرویران ۵ ۱۹
بوشهر دیلم امام حسن   لیراوی میانی والفجر /گربه‌ای / ۳۹ ۲۰۱
بوشهر دیلم امام حسن   لیراوی میانی گره ۴ ۲۳
بوشهر دیلم امام حسن   لیراوی میانی حسن‌آباد بوالفتح ۲۰ ۷۷
بوشهر دیلم امام حسن امام حسن     ۴۶۱ ۲۱۵۶
بوشهر دیلم مرکزی شهرستان دیلم       ۵۴۰۳ ۲۴۶۹۶
بوشهر دیلم مرکزی شهرستان دیلم   لیراوی شمالی   ۴۷۸ ۲۳۹۷
بوشهر دیلم مرکزی شهرستان دیلم   لیراوی شمالی بنه اسماعیل ۹۹ ۴۵۸
بوشهر دیلم مرکزی شهرستان دیلم   لیراوی شمالی بویرات ۱۲ ۵۱
بوشهر دیلم مرکزی شهرستان دیلم   لیراوی شمالی شیخ زنگی * *
بوشهر دیلم مرکزی شهرستان دیلم   لیراوی شمالی مال شهاب ۱۸ ۷۹
بوشهر دیلم مرکزی شهرستان دیلم   لیراوی شمالی باباحسن جنوبی ۱۶ ۶۵
بوشهر دیلم مرکزی شهرستان دیلم   لیراوی شمالی باباحسن شمالی ۶ ۳۵
بوشهر دیلم مرکزی شهرستان دیلم   لیراوی شمالی بنه احمد ۱۰ ۴۵
بوشهر دیلم مرکزی شهرستان دیلم   لیراوی شمالی خواجه گیر ۲۳ ۱۲۳
بوشهر دیلم مرکزی شهرستان دیلم   لیراوی شمالی سیاه‌مکان بزرگ ۱۵۴ ۸۲۴
بوشهر دیلم مرکزی شهرستان دیلم   لیراوی شمالی سیاه‌مکان کوچک * *
بوشهر دیلم مرکزی شهرستان دیلم   لیراوی شمالی گاوزرد ۴۳ ۲۱۶
بوشهر دیلم مرکزی شهرستان دیلم   لیراوی شمالی گزلوری ۴۲ ۲۲۱
بوشهر دیلم مرکزی شهرستان دیلم   لیراوی شمالی مظفری جنوبی ۵ ۱۷
بوشهر دیلم مرکزی شهرستان دیلم   لیراوی شمالی مظفری شمالی ۴۶ ۲۴۶
بوشهر دیلم مرکزی شهرستان دیلم   حومه   ۴۹۹ ۲۴۷۰
بوشهر دیلم مرکزی شهرستان دیلم   حومه عامری ۳۱۶ ۱۵۸۰
بوشهر دیلم مرکزی شهرستان دیلم   حومه کنارکوه ۶۹ ۳۲۷
بوشهر دیلم مرکزی شهرستان دیلم   حومه بنه خاطر ۴۶ ۲۱۴
بوشهر دیلم مرکزی شهرستان دیلم   حومه بیدو ۶۸ ۳۴۹
بوشهر دیلم مرکزی شهرستان دیلم بندردیلم     ۴۴۲۶ ۱۹۸۲۹
بوشهر کنگان         ۱۵۲۲۰ ۹۵۱۱۳
بوشهر کنگان مرکزی شهرستان کنگان       ۸۶۶۳ ۴۰۷۹۳
بوشهر کنگان مرکزی شهرستان کنگان   طاهری   ۸۱۰ ۳۸۸۶
بوشهر کنگان مرکزی شهرستان کنگان   طاهری باغ شیخ ۱۳ ۷۰
بوشهر کنگان مرکزی شهرستان کنگان   طاهری پرک ۴۰۵ ۲۰۸۸
بوشهر کنگان مرکزی شهرستان کنگان   طاهری پشت تنگ ۱۳ ۷۰
بوشهر کنگان مرکزی شهرستان کنگان   طاهری چاه مجنون ۲۳ ۱۰۳
بوشهر کنگان مرکزی شهرستان کنگان   طاهری باغ کو ۲۳ ۱۰۹
بوشهر کنگان مرکزی شهرستان کنگان   طاهری تنبک ۶۷ ۲۸۶
بوشهر کنگان مرکزی شهرستان کنگان   طاهری شیرینو ۲۶۶ ۱۱۶۰
بوشهر کنگان مرکزی شهرستان کنگان   حومه   ۱۸۰ ۷۳۳
بوشهر کنگان مرکزی شهرستان کنگان   حومه برکه چوپان ۵۶ ۲۳۸
بوشهر کنگان مرکزی شهرستان کنگان   حومه قلعه میان ۸۷ ۳۵۰
بوشهر کنگان مرکزی شهرستان کنگان   حومه نخل غانم ۳۷ ۱۴۵
بوشهر کنگان مرکزی شهرستان کنگان بندرکنگان     ۵۲۰۰ ۲۳۹۲۱
بوشهر کنگان مرکزی شهرستان کنگان بنک     ۱۷۵۱ ۸۷۵۳
بوشهر کنگان مرکزی شهرستان کنگان طاهری     ۷۲۲ ۳۵۰۰
بوشهر کنگان عسلویه       ۶۵۵۷ ۵۴۳۲۰
بوشهر کنگان عسلویه   عسلویه   ۲۴۷۶ ۳۱۳۱۹
بوشهر کنگان عسلویه   عسلویه اخند ۴۵۵ ۲۴۹۲
بوشهر کنگان عسلویه   عسلویه بزباز ۹۱ ۳۹۴
بوشهر کنگان عسلویه   عسلویه بیدخون ۴۶۱ ۱۸۹۰
بوشهر کنگان عسلویه   عسلویه منطقه ویژه پارس جنوبی ۱ ۲۵۹ ۱۰۹۳۸
بوشهر کنگان عسلویه   عسلویه منطقه ویژه پارس جنوبی ۲ ۹۵۲ ۱۴۰۰۶
بوشهر کنگان عسلویه   عسلویه ده نو ۹۰ ۵۹۶
بوشهر کنگان عسلویه   عسلویه عسکری ۹۳ ۶۲۶
بوشهر کنگان عسلویه   عسلویه کلات ۷۰ ۳۳۳
بوشهر کنگان عسلویه   عسلویه گوداخند ۵ ۴۴
بوشهر کنگان عسلویه   نای بند   ۱۶۳۲ ۱۰۴۳۷
بوشهر کنگان عسلویه   نای بند چاه مبارک ۳۸۵ ۲۳۴۳
بوشهر کنگان عسلویه   نای بند بستانو ۱۷۱ ۹۶۹
بوشهر کنگان عسلویه   نای بند خیارو ۷۷ ۵۲۰
بوشهر کنگان عسلویه   نای بند سواحل ۶۹ ۳۷۵
بوشهر کنگان عسلویه   نای بند مروع ۶۲ ۳۷۵
بوشهر کنگان عسلویه   نای بند بندو ۹۰ ۵۷۱
بوشهر کنگان عسلویه   نای بند سهموی جنوبی ۱۱۴ ۷۵۶
بوشهر کنگان عسلویه   نای بند سهموی شمالی ۱۲۶ ۹۵۲
بوشهر کنگان عسلویه   نای بند خره ۶۷ ۴۸۰
بوشهر کنگان عسلویه   نای بند زبار ۱۲۲ ۸۱۰
بوشهر کنگان عسلویه   نای بند صفیه ۱۸ ۱۱۲
بوشهر کنگان عسلویه   نای بند کنارخیمه ۴۹ ۳۷۶
بوشهر کنگان عسلویه   نای بند بساتین ۱۰۸ ۶۳۸
بوشهر کنگان عسلویه   نای بند بنود ۷۷ ۵۱۹
بوشهر کنگان عسلویه   نای بند هاله ۹۷ ۶۴۱
بوشهر کنگان عسلویه عسلویه     ۸۷۵ ۴۷۴۶
بوشهر کنگان عسلویه نخل تقی     ۱۵۷۴ ۷۸۱۸
بوشهر گناوه         ۱۷۷۰۱ ۸۲۹۳۷
بوشهر گناوه ریگ       ۲۷۶۱ ۱۲۸۲۷
بوشهر گناوه ریگ   رودحله   ۱۵۹۲ ۷۵۷۰
بوشهر گناوه ریگ   رودحله چهاربرج ۶۳ ۲۶۳
بوشهر گناوه ریگ   رودحله چهارمحل ۱۰۶ ۴۷۱
بوشهر گناوه ریگ   رودحله گاوسفیدبزرگ ۷۸ ۳۴۷
بوشهر گناوه ریگ   رودحله گاوسفیدکوچک ۲۰ ۸۴
بوشهر گناوه ریگ   رودحله گدایی ۷ ۴۰
بوشهر گناوه ریگ   رودحله مال محمود ۱۰۱ ۵۰۸
بوشهر گناوه ریگ   رودحله پوزگاه ۱۲۹ ۶۸۴
بوشهر گناوه ریگ   رودحله جزیره شمالی ۱۶۰ ۸۳۹
بوشهر گناوه ریگ   رودحله رودشور ۳۲ ۱۸۳
بوشهر گناوه ریگ   رودحله سمندکی * *
بوشهر گناوه ریگ   رودحله عرش * *
بوشهر گناوه ریگ   رودحله کوهک کوچک ۳۱ ۱۶۷
بوشهر گناوه ریگ   رودحله حاج حجی * *
بوشهر گناوه ریگ   رودحله قلعه سرهان ۱۵ ۶۶
بوشهر گناوه ریگ   رودحله گوابین ۷۰ ۳۴۴
بوشهر گناوه ریگ   رودحله مجنون ۳۰ ۱۴۶
بوشهر گناوه ریگ   رودحله محمدی ۱۰۵ ۴۶۵
بوشهر گناوه ریگ   رودحله جزیره جنوبی ۱۳۳ ۶۴۷
بوشهر گناوه ریگ   رودحله احشام احمد ۷ ۴۵
بوشهر گناوه ریگ   رودحله چهارروستایی ۵۰۱ ۲۲۴۷
بوشهر گناوه ریگ بندرریگ     ۱۱۶۹ ۵۲۵۷
بوشهر گناوه مرکزی شهرستان گناوه       ۱۴۹۴۰ ۷۰۱۱۰
بوشهر گناوه مرکزی شهرستان گناوه   حیات داود   ۲۳۹۲ ۱۰۸۱۹
بوشهر گناوه مرکزی شهرستان گناوه   حیات داود بهمنیارغربی ۲۲ ۹۱
بوشهر گناوه مرکزی شهرستان گناوه   حیات داود بهمنیارشرقی ۸۹ ۳۴۶
بوشهر گناوه مرکزی شهرستان گناوه   حیات داود تاج ملکی ۱۰ ۳۲
بوشهر گناوه مرکزی شهرستان گناوه   حیات داود شول ۲۶۸ ۱۲۲۵
بوشهر گناوه مرکزی شهرستان گناوه   حیات داود کلر ۵۰ ۲۱۱
بوشهر گناوه مرکزی شهرستان گناوه   حیات داود کمالی ۱۲ ۴۷
بوشهر گناوه مرکزی شهرستان گناوه   حیات داود مال محمدعبدالعلی ۹ ۳۷
بوشهر گناوه مرکزی شهرستان گناوه   حیات داود احمدحسین ۲۰ ۵۱
بوشهر گناوه مرکزی شهرستان گناوه   حیات داود بقعه ۴ ۲۵
بوشهر گناوه مرکزی شهرستان گناوه   حیات داود تل تل ۳۷ ۱۷۰
بوشهر گناوه مرکزی شهرستان گناوه   حیات داود چاه بردی ۱۲۲ ۵۷۵
بوشهر گناوه مرکزی شهرستان گناوه   حیات داود چم شهاب ۳۰ ۱۳۰
بوشهر گناوه مرکزی شهرستان گناوه   حیات داود چشمه ۵ ۲۲
بوشهر گناوه مرکزی شهرستان گناوه   حیات داود فخراوری ۹۱ ۴۱۳
بوشهر گناوه مرکزی شهرستان گناوه   حیات داود گمارون ۶۰ ۲۶۱
بوشهر گناوه مرکزی شهرستان گناوه   حیات داود کنارسیاه * *
بوشهر گناوه مرکزی شهرستان گناوه   حیات داود کوکری * *
بوشهر گناوه مرکزی شهرستان گناوه   حیات داود تل برج ۷ ۴۳
بوشهر گناوه مرکزی شهرستان گناوه   حیات داود بنکی صدرالدین /امامزاده‌صدرالدین / * *
بوشهر گناوه مرکزی شهرستان گناوه   حیات داود غولکل (اسلام‌آباد ۵۱ ۲۳۶
بوشهر گناوه مرکزی شهرستان گناوه   حیات داود گنجشکی ۱۶ ۵۰
بوشهر گناوه مرکزی شهرستان گناوه   حیات داود مرغداری حسین زاده /مرغداری صنعتی / * *
بوشهر گناوه مرکزی شهرستان گناوه   حیات داود عباسی ۱۵۱ ۶۸۷
بوشهر گناوه مرکزی شهرستان گناوه   حیات داود گشویی ۳۰ ۱۵۹
بوشهر گناوه مرکزی شهرستان گناوه   حیات داود محمدصالحی ۲۸۹ ۱۳۷۴
بوشهر گناوه مرکزی شهرستان گناوه   حیات داود میلک ۵ ۳۳
بوشهر گناوه مرکزی شهرستان گناوه   حیات داود بینک ۱۹ ۷۱
بوشهر گناوه مرکزی شهرستان گناوه   حیات داود چاه شور ۵ ۱۲
بوشهر گناوه مرکزی شهرستان گناوه   حیات داود چاهک ۱۱ ۴۱
بوشهر گناوه مرکزی شهرستان گناوه   حیات داود قلعه حیدر ۷۰ ۲۸۷
بوشهر گناوه مرکزی شهرستان گناوه   حیات داود مال خلیفه ۱۹۶ ۸۸۹
بوشهر گناوه مرکزی شهرستان گناوه   حیات داود سربست ۲۱۸ ۱۰۶۴
بوشهر گناوه مرکزی شهرستان گناوه   حیات داود مال قاید ۴۸۸ ۲۲۰۴
بوشهر گناوه مرکزی شهرستان گناوه بندرگناوه     ۱۲۵۴۸ ۵۹۲۹۱

منابع[ویرایش]

جستارهای دیگر[ویرایش]