فهرست جمعیت شهر و روستاهای استان ایلام

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست جمعیت روستاهای ایران بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ به شرح زیر می‌باشد.


استان شهرستان بخش شهر دهستان آبادی خانوار جمعیت
ایلام           ۱۱۰۵۱۵ ۵۳۰۴۶۴
ایلام ایلام         ۴۲۲۰۷ ۱۹۳۲۲۲
ایلام ایلام چوار       ۲۳۷۸ ۱۱۸۶۰
ایلام ایلام چوار   ارکوازی   ۹۳۵ ۴۶۴۰
ایلام ایلام چوار   ارکوازی انارک ۲۲ ۱۱۴
ایلام ایلام چوار   ارکوازی بان زیارت ۱۷ ۷۳
ایلام ایلام چوار   ارکوازی بان کل ولی ۱۶ ۶۹
ایلام ایلام چوار   ارکوازی بان ویزه ۴۹ ۲۰۱
ایلام ایلام چوار   ارکوازی برجعلی * *
ایلام ایلام چوار   ارکوازی بگ بگ بان خشگ ۲۸ ۱۴۷
ایلام ایلام چوار   ارکوازی بوالحسن ۴ ۱۶
ایلام ایلام چوار   ارکوازی چم ژیه ۱۳ ۷۵
ایلام ایلام چوار   ارکوازی چمسار * *
ایلام ایلام چوار   ارکوازی سرکمر * *
ایلام ایلام چوار   ارکوازی سنجاویان ۶ ۲۱
ایلام ایلام چوار   ارکوازی طاق تاوی ۴ ۱۳
ایلام ایلام چوار   ارکوازی قلعه دولگ * *
ایلام ایلام چوار   ارکوازی چشمه شیرعلی ۷ ۴۰
ایلام ایلام چوار   ارکوازی اواره ۵ ۲۳
ایلام ایلام چوار   ارکوازی بان سرو ۵۱ ۲۴۴
ایلام ایلام چوار   ارکوازی پارده ۳۱ ۱۴۹
ایلام ایلام چوار   ارکوازی چگا ۳۱ ۱۴۴
ایلام ایلام چوار   ارکوازی چنان ۲۹ ۱۴۶
ایلام ایلام چوار   ارکوازی حاجی‌بختیار ۲۵ ۱۱۴
ایلام ایلام چوار   ارکوازی داره میرناصر * *
ایلام ایلام چوار   ارکوازی زمزمان ۵ ۳۱
ایلام ایلام چوار   ارکوازی شهرک شهیدرجایی ۱۸ ۸۰
ایلام ایلام چوار   ارکوازی اوه زا ۶۰ ۳۲۲
ایلام ایلام چوار   ارکوازی بان امرود ۱۴ ۵۲
ایلام ایلام چوار   ارکوازی پلک گردل ۵ ۲۱
ایلام ایلام چوار   ارکوازی پلک لک ۳۴ ۱۶۵
ایلام ایلام چوار   ارکوازی چشمه سرخ ۴ ۲۸
ایلام ایلام چوار   ارکوازی چقاکبود ۱۱ ۴۶
ایلام ایلام چوار   ارکوازی راه سفید ۲۶ ۱۸۱
ایلام ایلام چوار   ارکوازی لاشکن ۴۹ ۲۴۵
ایلام ایلام چوار   ارکوازی مورت ۲۰۴ ۱۰۸۲
ایلام ایلام چوار   ارکوازی سلطان‌آباد ۷ ۳۸
ایلام ایلام چوار   ارکوازی گله جار ۶۱ ۳۰۱
ایلام ایلام چوار   ارکوازی هرکبودگلزار ۴۳ ۲۲۹
ایلام ایلام چوار   ارکوازی شهرک صنعتی ایلام ۲۳ ۶۱
ایلام ایلام چوار   ارکوازی مرغداری ۲۵۰۰۰قطعه‌ای چوار * *
ایلام ایلام چوار   ارکوازی گلزار حداد ۲۲ ۱۲۳
ایلام ایلام چوار   بولی   ۳۶۳ ۱۶۴۶
ایلام ایلام چوار   بولی پاچم ده هارون ۴۳ ۱۸۳
ایلام ایلام چوار   بولی چمن سیدمحمد ۴۹ ۱۹۶
ایلام ایلام چوار   بولی ریزه وند ۶ ۱۶
ایلام ایلام چوار   بولی سرچم ده هارون ۲۱ ۱۰۲
ایلام ایلام چوار   بولی سرچملو ۱۱ ۴۷
ایلام ایلام چوار   بولی شهرک سرتنگ بیجار ۱۴ ۶۸
ایلام ایلام چوار   بولی گنجوان ۸۲ ۳۴۹
ایلام ایلام چوار   بولی ورهال چشمه رمضان ۱۸ ۸۲
ایلام ایلام چوار   بولی سرپتک ۷ ۳۲
ایلام ایلام چوار   بولی گلال شهدای * *
ایلام ایلام چوار   بولی پاقلعه ۲۵ ۱۳۲
ایلام ایلام چوار   بولی دارتوت ۱۲ ۶۲
ایلام ایلام چوار   بولی شیرین اب * *
ایلام ایلام چوار   بولی قبله ۲۶ ۱۳۶
ایلام ایلام چوار   بولی گره چقا ۲۲ ۹۰
ایلام ایلام چوار   بولی میرمکان ۱۹ ۱۰۷
ایلام ایلام چوار   بولی پاچه انجیر ۵ ۲۵
ایلام ایلام چوار چوار     ۱۰۸۰ ۵۵۷۴
ایلام ایلام مرکزی شهرستان ایلام       ۳۹۸۲۹ ۱۸۱۳۶۲
ایلام ایلام مرکزی شهرستان ایلام   ده پایین   ۳۴۵۷ ۱۶۹۰۹
ایلام ایلام مرکزی شهرستان ایلام   ده پایین هفتچشمه ۷۰۰ ۳۴۹۷
ایلام ایلام مرکزی شهرستان ایلام   ده پایین چال سرا ۶۰۶ ۲۹۱۰
ایلام ایلام مرکزی شهرستان ایلام   ده پایین بانقلان ۵۱۰ ۲۵۸۶
ایلام ایلام مرکزی شهرستان ایلام   ده پایین شهرک شهیدکشوری ۸۱۹ ۳۷۴۹
ایلام ایلام مرکزی شهرستان ایلام   ده پایین متلوان * *
ایلام ایلام مرکزی شهرستان ایلام   ده پایین فاطمیه ۲۶۷ ۱۴۱۱
ایلام ایلام مرکزی شهرستان ایلام   ده پایین شهرک قدس ۵۲ ۲۸۴
ایلام ایلام مرکزی شهرستان ایلام   ده پایین مهدی‌آباد ۲۵۷ ۱۳۵۷
ایلام ایلام مرکزی شهرستان ایلام   ده پایین بلیین ۳۲ ۱۶۸
ایلام ایلام مرکزی شهرستان ایلام   ده پایین چشمه کبود ۲۱۳ ۹۴۱
ایلام ایلام مرکزی شهرستان ایلام   میش خاص   ۱۸۲۳ ۹۱۶۴
ایلام ایلام مرکزی شهرستان ایلام   میش خاص جعفرآباد ۴۳۵ ۲۰۹۲
ایلام ایلام مرکزی شهرستان ایلام   میش خاص چاویز ۳۵ ۱۷۷
ایلام ایلام مرکزی شهرستان ایلام   میش خاص چشمه داوی ۱۳ ۷۱
ایلام ایلام مرکزی شهرستان ایلام   میش خاص چنگیه قجر ۷۳ ۳۲۱
ایلام ایلام مرکزی شهرستان ایلام   میش خاص سربیشه ۲۳ ۹۱
ایلام ایلام مرکزی شهرستان ایلام   میش خاص شان کبود ۲۵ ۱۳۶
ایلام ایلام مرکزی شهرستان ایلام   میش خاص کله کبود ۷۰ ۳۵۹
ایلام ایلام مرکزی شهرستان ایلام   میش خاص حیدرآباد ۱۳۰ ۶۹۱
ایلام ایلام مرکزی شهرستان ایلام   میش خاص داروند ۶۷ ۳۶۴
ایلام ایلام مرکزی شهرستان ایلام   میش خاص زردالوآباد ۵۱ ۲۵۶
ایلام ایلام مرکزی شهرستان ایلام   میش خاص طولاب ۷۳ ۳۵۹
ایلام ایلام مرکزی شهرستان ایلام   میش خاص حسین‌آباد ۱۳۴ ۶۱۸
ایلام ایلام مرکزی شهرستان ایلام   میش خاص محمودآباد ۱۷۱ ۸۵۴
ایلام ایلام مرکزی شهرستان ایلام   میش خاص میدان ۱۷۲ ۸۶۹
ایلام ایلام مرکزی شهرستان ایلام   میش خاص پاگل گراب ۲۰۳ ۱۱۳۹
ایلام ایلام مرکزی شهرستان ایلام   میش خاص چنارباشی ۸۳ ۴۶۲
ایلام ایلام مرکزی شهرستان ایلام   میش خاص زیفل ۲۰ ۱۰۱
ایلام ایلام مرکزی شهرستان ایلام   میش خاص گنجه ۳۵ ۱۶۹
ایلام ایلام مرکزی شهرستان ایلام   میش خاص مله پنجاب * *
ایلام ایلام مرکزی شهرستان ایلام   میش خاص رضاآباد ۷ ۳۱
ایلام ایلام مرکزی شهرستان ایلام ایلام     ۳۴۵۴۹ ۱۵۵۲۸۹
ایلام ایوان         ۱۰۰۴۰ ۴۷۳۸۰
ایلام ایوان زرنه       ۱۹۵۹ ۹۵۲۲
ایلام ایوان زرنه   کلان   ۷۸۳ ۳۸۳۵
ایلام ایوان زرنه   کلان جل خور ۱۰ ۴۷
ایلام ایوان زرنه   کلان داروندسرتنگ ۶۵ ۲۹۸
ایلام ایوان زرنه   کلان کپنه کران ۱۲۱ ۶۶۳
ایلام ایوان زرنه   کلان گیلانه ۵ ۲۶
ایلام ایوان زرنه   کلان پلیه * *
ایلام ایوان زرنه   کلان توه سیه ۴ ۱۳
ایلام ایوان زرنه   کلان سپاه * *
ایلام ایوان زرنه   کلان سرتنگ ۲۵۵ ۱۱۷۷
ایلام ایوان زرنه   کلان سیاه‌گل ۸ ۳۹
ایلام ایوان زرنه   کلان قپه چال * *
ایلام ایوان زرنه   کلان مزرعه بان بکر * *
ایلام ایوان زرنه   کلان حاجی‌حاضر ۱۱ ۴۹
ایلام ایوان زرنه   کلان شاله شوری ۲۲ ۱۰۲
ایلام ایوان زرنه   کلان کلان ۱۰۸ ۵۳۶
ایلام ایوان زرنه   کلان میرعلمدار ۵۰ ۲۴۳
ایلام ایوان زرنه   کلان نهرخان سفلی ۳۴ ۱۷۰
ایلام ایوان زرنه   کلان نهرخان علیا ۸۰ ۴۲۱
ایلام ایوان زرنه   زرنه   ۵۷۱ ۲۷۷۸
ایلام ایوان زرنه   زرنه روان * *
ایلام ایوان زرنه   زرنه باباگیر ۴۶ ۱۹۵
ایلام ایوان زرنه   زرنه چشمه مرو ۶ ۲۵
ایلام ایوان زرنه   زرنه چهل زرعی ۷۹ ۳۷۷
ایلام ایوان زرنه   زرنه دیزگران * *
ایلام ایوان زرنه   زرنه میوانه ۱۰ ۴۸
ایلام ایوان زرنه   زرنه ویله ۳۶ ۱۸۸
ایلام ایوان زرنه   زرنه صداقت ۱۰ ۵۶
ایلام ایوان زرنه   زرنه باسکله گرمه ۶۲ ۳۴۱
ایلام ایوان زرنه   زرنه ترن ۸۳ ۴۲۰
ایلام ایوان زرنه   زرنه چهارمله ۱۷۴ ۸۰۲
ایلام ایوان زرنه   زرنه درگه * *
ایلام ایوان زرنه   زرنه شورابه خوران ۵۲ ۲۶۵
ایلام ایوان زرنه   زرنه مزرعه گاومهر * *
ایلام ایوان زرنه   زرنه میاندارزرنه ۶ ۳۳
ایلام ایوان زرنه زرنه     ۶۰۵ ۲۹۰۹
ایلام ایوان مرکزی شهرستان ایوان       ۸۰۸۱ ۳۷۸۵۸
ایلام ایوان مرکزی شهرستان ایوان   سراب   ۸۱۳ ۳۶۹۰
ایلام ایوان مرکزی شهرستان ایوان   سراب چالانچی علیا ۸۹ ۴۲۹
ایلام ایوان مرکزی شهرستان ایوان   سراب خرابانان سفلی ۱۰ ۵۸
ایلام ایوان مرکزی شهرستان ایوان   سراب داراب ۳۱ ۱۵۰
ایلام ایوان مرکزی شهرستان ایوان   سراب کل کل علیا ۳۲ ۱۴۲
ایلام ایوان مرکزی شهرستان ایوان   سراب گاوسوار ۶۶ ۳۰۸
ایلام ایوان مرکزی شهرستان ایوان   سراب دوبیران سفلی ۵۴ ۲۸۲
ایلام ایوان مرکزی شهرستان ایوان   سراب دوبیران علیا ۱۱۶ ۵۲۴
ایلام ایوان مرکزی شهرستان ایوان   سراب شیره چقاچالانچی ۱۷ ۷۶
ایلام ایوان مرکزی شهرستان ایوان   سراب گاوداری امامی * *
ایلام ایوان مرکزی شهرستان ایوان   سراب مرغداری محمد کریمی * *
ایلام ایوان مرکزی شهرستان ایوان   سراب مجتمع گاوداری فارغ التحصیلان (۱) ۱۱ ۲۵
ایلام ایوان مرکزی شهرستان ایوان   سراب مجتمع گاوداری فارغ التحصیلان(۲) * *
ایلام ایوان مرکزی شهرستان ایوان   سراب خرابانان علیا ۳۳ ۱۶۳
ایلام ایوان مرکزی شهرستان ایوان   سراب سرآب‌/دولت‌آباد / ۳۴۹ ۱۵۲۲
ایلام ایوان مرکزی شهرستان ایوان   نبوت   ۱۲۵۸ ۶۴۱۶
ایلام ایوان مرکزی شهرستان ایوان   نبوت اسماعیلی علیا ۱۹ ۱۱۰
ایلام ایوان مرکزی شهرستان ایوان   نبوت پلنگرد ۷۸ ۴۳۹
ایلام ایوان مرکزی شهرستان ایوان   نبوت چقاماهی ۲۳ ۱۳۱
ایلام ایوان مرکزی شهرستان ایوان   نبوت شهرک نبوت ۲۸۳ ۱۴۱۳
ایلام ایوان مرکزی شهرستان ایوان   نبوت اسماعیلی سفلی ۲۵ ۱۳۶
ایلام ایوان مرکزی شهرستان ایوان   نبوت جوب گوهرعلیا ۶۵ ۳۲۰
ایلام ایوان مرکزی شهرستان ایوان   نبوت حصارشاوه ۲۵ ۱۳۱
ایلام ایوان مرکزی شهرستان ایوان   نبوت ساتیان ۹۰ ۴۲۲
ایلام ایوان مرکزی شهرستان ایوان   نبوت کله جوب ۱۵۸ ۷۰۳
ایلام ایوان مرکزی شهرستان ایوان   نبوت نهرغلام ویس ۷۸ ۳۴۰
ایلام ایوان مرکزی شهرستان ایوان   نبوت بلیین ۲۳ ۱۱۵
ایلام ایوان مرکزی شهرستان ایوان   نبوت جوب گوهرسفلی ۱۴ ۷۸
ایلام ایوان مرکزی شهرستان ایوان   نبوت خوران سفلی ۲۶ ۱۶۶
ایلام ایوان مرکزی شهرستان ایوان   نبوت خوران علیا ۱۱۱ ۶۱۵
ایلام ایوان مرکزی شهرستان ایوان   نبوت شریف ۶ ۳۴
ایلام ایوان مرکزی شهرستان ایوان   نبوت شورابه ملک ۳۹ ۱۹۷
ایلام ایوان مرکزی شهرستان ایوان   نبوت علیگه ۳۶ ۱۹۶
ایلام ایوان مرکزی شهرستان ایوان   نبوت لینجآب‌شریف ۱۳ ۶۰
ایلام ایوان مرکزی شهرستان ایوان   نبوت ماژین ۱۴ ۶۶
ایلام ایوان مرکزی شهرستان ایوان   نبوت ماژین میانه سرخ ۷۶ ۴۳۸
ایلام ایوان مرکزی شهرستان ایوان   نبوت نرگسی ۱۹ ۱۰۰
ایلام ایوان مرکزی شهرستان ایوان   نبوت ونیت علیا ۳۳ ۱۷۸
ایلام ایوان مرکزی شهرستان ایوان   نبوت برزه خوران ۴ ۲۸
ایلام ایوان مرکزی شهرستان ایوان ایوان     ۶۰۱۰ ۲۷۷۵۲
ایلام آبدانان         ۹۳۵۸ ۴۵۸۳۰
ایلام آبدانان کلات       ۱۲۸۵ ۶۸۱۲
ایلام آبدانان کلات   مورموری   ۲۲۱ ۱۱۷۲
ایلام آبدانان کلات   مورموری ایستگاه علوفه * *
ایلام آبدانان کلات   مورموری چشمه شیرین رشنو ۱۸ ۱۲۰
ایلام آبدانان کلات   مورموری لرغه ۳۹ ۱۸۱
ایلام آبدانان کلات   مورموری لرغه سفلی * *
ایلام آبدانان کلات   مورموری تولید قارچ * *
ایلام آبدانان کلات   مورموری ابطاف سفلی ۲۳ ۱۱۷
ایلام آبدانان کلات   مورموری ابطاف علیا ۱۸ ۱۱۲
ایلام آبدانان کلات   مورموری تپه حمام سفلی ۱۰ ۶۱
ایلام آبدانان کلات   مورموری تپه حمام علیا ۳۵ ۱۹۰
ایلام آبدانان کلات   مورموری چم شالان ۹ ۷۱
ایلام آبدانان کلات   مورموری کن احمدخان ۷ ۳۴
ایلام آبدانان کلات   مورموری کنارجهانگیر * *
ایلام آبدانان کلات   مورموری گلهی ۱۳ ۵۸
ایلام آبدانان کلات   مورموری مولآب‌علیا ۲۵ ۱۱۲
ایلام آبدانان کلات   مورموری مولابسفلی * *
ایلام آبدانان کلات   مورموری تپه حمام وسطی ۱۴ ۷۱
ایلام آبدانان کلات   آب‌انار   ۳۸۰ ۲۱۴۹
ایلام آبدانان کلات   آب‌انار آب‌انار ۱۷۹ ۱۰۶۴
ایلام آبدانان کلات   آب‌انار چشمه شیرین شاه احمد ۴ ۳۳
ایلام آبدانان کلات   آب‌انار حونگه ۳۱ ۲۱۱
ایلام آبدانان کلات   آب‌انار چپوراست ۹ ۵۱
ایلام آبدانان کلات   آب‌انار چرمل ۱۲ ۵۸
ایلام آبدانان کلات   آب‌انار سیاه‌گل ۵۹ ۳۲۲
ایلام آبدانان کلات   آب‌انار هلیوه ۷۲ ۳۵۰
ایلام آبدانان کلات   آب‌انار علی‌آباد (دره کاولی) ۱۴ ۶۰
ایلام آبدانان کلات مورموری     ۶۸۴ ۳۴۹۱
ایلام آبدانان مرکزی شهرستان آبدانان       ۶۰۴۳ ۲۸۹۱۶
ایلام آبدانان مرکزی شهرستان آبدانان   ماسبی   ۵۱۵ ۲۷۲۷
ایلام آبدانان مرکزی شهرستان آبدانان   ماسبی ارادان ۱۰ ۴۴
ایلام آبدانان مرکزی شهرستان آبدانان   ماسبی انجیره وتیشه کند ۱۹۱ ۱۱۴۲
ایلام آبدانان مرکزی شهرستان آبدانان   ماسبی کله گراز ۱۳ ۷۰
ایلام آبدانان مرکزی شهرستان آبدانان   ماسبی گرازان پایین ۴۲ ۲۲۷
ایلام آبدانان مرکزی شهرستان آبدانان   ماسبی سیاه‌خانی ۲۷ ۱۲۱
ایلام آبدانان مرکزی شهرستان آبدانان   ماسبی شیلاب ۱۱ ۵۹
ایلام آبدانان مرکزی شهرستان آبدانان   ماسبی قدح بالا ۲۴ ۱۱۸
ایلام آبدانان مرکزی شهرستان آبدانان   ماسبی قدح پایین ۵ ۲۳
ایلام آبدانان مرکزی شهرستان آبدانان   ماسبی گنداب ۱۹۲ ۹۲۳
ایلام آبدانان مرکزی شهرستان آبدانان   جابرانصار   ۹۱۰ ۴۵۲۷
ایلام آبدانان مرکزی شهرستان آبدانان   جابرانصار پشت قلعه ۲۵۵ ۱۲۳۱
ایلام آبدانان مرکزی شهرستان آبدانان   جابرانصار ورگر ۱۳ ۴۵
ایلام آبدانان مرکزی شهرستان آبدانان   جابرانصار یخی * *
ایلام آبدانان مرکزی شهرستان آبدانان   جابرانصار دستوار * *
ایلام آبدانان مرکزی شهرستان آبدانان   جابرانصار دیونه ۳۶ ۱۶۸
ایلام آبدانان مرکزی شهرستان آبدانان   جابرانصار بانکت /شمشیرآباد / ۵۹ ۲۹۷
ایلام آبدانان مرکزی شهرستان آبدانان   جابرانصار هفت‌چشمه ۳۳۷ ۱۷۳۸
ایلام آبدانان مرکزی شهرستان آبدانان   جابرانصار جابرانصار ۲۰۵ ۱۰۱۷
ایلام آبدانان مرکزی شهرستان آبدانان آبدانان     ۴۶۱۸ ۲۱۶۶۲
ایلام آبدانان سرآب‌باغ       ۲۰۳۰ ۱۰۱۰۲
ایلام آبدانان سرآب‌باغ   چم کبود   ۱۱۰۸ ۵۴۲۴
ایلام آبدانان سرآب‌باغ   چم کبود شهرک هزارانی ۶۶۵ ۳۰۹۸
ایلام آبدانان سرآب‌باغ   چم کبود بان گنبد ۸ ۴۱
ایلام آبدانان سرآب‌باغ   چم کبود چم کبود ۲۱۳ ۱۰۵۴
ایلام آبدانان سرآب‌باغ   چم کبود طلور ۱۱ ۷۲
ایلام آبدانان سرآب‌باغ   چم کبود ماهوته ۳۳ ۱۷۳
ایلام آبدانان سرآب‌باغ   چم کبود وچکاب ۱۰۳ ۵۵۲
ایلام آبدانان سرآب‌باغ   چم کبود وچکبودسفلی ۳۱ ۱۸۳
ایلام آبدانان سرآب‌باغ   چم کبود وچکبودعلیا ۴۴ ۲۵۱
ایلام آبدانان سرآب‌باغ   سرآب‌باغ   ۹۲۲ ۴۶۷۸
ایلام آبدانان سرآب‌باغ   سرآب‌باغ سرابباغ ۴۵۸ ۲۲۷۳
ایلام آبدانان سرآب‌باغ   سرآب‌باغ سرپله ۱۷۷ ۸۴۱
ایلام آبدانان سرآب‌باغ   سرآب‌باغ ژیور ۱۳۲ ۷۱۷
ایلام آبدانان سرآب‌باغ   سرآب‌باغ سرابنقل ۳۰ ۱۵۹
ایلام آبدانان سرآب‌باغ   سرآب‌باغ سیاه‌گاو ۲۲ ۱۱۳
ایلام آبدانان سرآب‌باغ   سرآب‌باغ گل گل سفلی ۲۷ ۱۶۵
ایلام آبدانان سرآب‌باغ   سرآب‌باغ گل گل علیا ۶۲ ۳۴۰
ایلام آبدانان سرآب‌باغ   سرآب‌باغ مژاره ۷ ۳۴
ایلام آبدانان سرآب‌باغ   سرآب‌باغ قدرتی ۷ ۳۶
ایلام دره شهر         ۱۱۴۸۷ ۵۶۳۴۶
ایلام دره شهر بدره       ۳۳۸۲ ۱۶۴۷۸
ایلام دره شهر بدره   دوستان   ۹۹۸ ۴۸۶۲
ایلام دره شهر بدره   دوستان اسیاوله * *
ایلام دره شهر بدره   دوستان انارهر * *
ایلام دره شهر بدره   دوستان تلخاب ۱۴ ۹۳
ایلام دره شهر بدره   دوستان چنارجافری * *
ایلام دره شهر بدره   دوستان خوش قدم ۱۸ ۱۰۶
ایلام دره شهر بدره   دوستان مزرعه خیبر * *
ایلام دره شهر بدره   دوستان شیله * *
ایلام دره شهر بدره   دوستان کروزا * *
ایلام دره شهر بدره   دوستان کلم بالا ۱۳۸ ۶۸۷
ایلام دره شهر بدره   دوستان کلم پایین ۱۷ ۹۵
ایلام دره شهر بدره   دوستان گاوان * *
ایلام دره شهر بدره   دوستان موسی ۲۴ ۱۰۹
ایلام دره شهر بدره   دوستان میان راه جابر ۲۴ ۱۱۲
ایلام دره شهر بدره   دوستان ترشک ۴ ۲۴
ایلام دره شهر بدره   دوستان سهرک ولی عصرسرتنگ بهرام خانی ۴۸۸ ۲۲۸۴
ایلام دره شهر بدره   دوستان ابهرپایین ۱۸۱ ۹۱۴
ایلام دره شهر بدره   دوستان بان هلان بالا ۴۷ ۲۵۰
ایلام دره شهر بدره   دوستان پشت ارشت ۵ ۲۳
ایلام دره شهر بدره   دوستان مزرعه له لار ۱۲ ۱۶
ایلام دره شهر بدره   دوستان مله صفرخان خیبر ۱۳ ۸۲
ایلام دره شهر بدره   دوستان کارخانه الکل سازی * *
ایلام دره شهر بدره   هندمینی   ۱۵۱۶ ۷۸۴۱
ایلام دره شهر بدره   هندمینی آب‌چشمه ۱۶۷ ۸۹۱
ایلام دره شهر بدره   هندمینی دامداری * *
ایلام دره شهر بدره   هندمینی فدک ۲۹ ۱۳۶
ایلام دره شهر بدره   هندمینی گچ کوبان ۱۷۴ ۸۷۷
ایلام دره شهر بدره   هندمینی هرانمر ۲۴ ۱۲۷
ایلام دره شهر بدره   هندمینی اهنگران کاویانی ۳۳ ۱۵۵
ایلام دره شهر بدره   هندمینی چشمه شیرین ۲۶۱ ۱۱۷۲
ایلام دره شهر بدره   هندمینی دول گلاب ۶۹ ۳۵۵
ایلام دره شهر بدره   هندمینی سد ونیروگاه سیمره ۴۲ ۲۲۸
ایلام دره شهر بدره   هندمینی تلخاب ۱۵۶ ۷۸۶
ایلام دره شهر بدره   هندمینی زید ۱۰۱ ۶۴۳
ایلام دره شهر بدره   هندمینی گله دار ۱۵۰ ۸۵۰
ایلام دره شهر بدره   هندمینی زرانگوش ۳۰۷ ۱۶۰۵
ایلام دره شهر بدره بدره     ۸۶۸ ۳۷۷۵
ایلام دره شهر مرکزی شهرستان دره شهر       ۷۱۷۶ ۳۴۹۸۳
ایلام دره شهر مرکزی شهرستان دره شهر   ارمو   ۱۳۹۹ ۷۰۸۹
ایلام دره شهر مرکزی شهرستان دره شهر   ارمو اسدآباد سفلی ۲۴ ۱۲۶
ایلام دره شهر مرکزی شهرستان دره شهر   ارمو اسدآباد وسطی ۸۷ ۴۵۵
ایلام دره شهر مرکزی شهرستان دره شهر   ارمو شیخ مکان ۱۵۴ ۸۰۰
ایلام دره شهر مرکزی شهرستان دره شهر   ارمو کله جوب علیا ۱۵۰ ۷۸۸
ایلام دره شهر مرکزی شهرستان دره شهر   ارمو ارمو ۵۰۱ ۲۴۰۸
ایلام دره شهر مرکزی شهرستان دره شهر   ارمو جهادآباد ۷۷ ۳۹۲
ایلام دره شهر مرکزی شهرستان دره شهر   ارمو چم ژاب ۱۷۰ ۸۵۷
ایلام دره شهر مرکزی شهرستان دره شهر   ارمو بن باباجان ۱۱۹ ۶۴۱
ایلام دره شهر مرکزی شهرستان دره شهر   ارمو کل سفید ۴۰ ۲۰۴
ایلام دره شهر مرکزی شهرستان دره شهر   ارمو مرادآباد ۲۲ ۱۲۰
ایلام دره شهر مرکزی شهرستان دره شهر   ارمو مهتابی ۵۵ ۲۹۸
ایلام دره شهر مرکزی شهرستان دره شهر   زرین دشت   ۱۹۲۶ ۹۶۸۰
ایلام دره شهر مرکزی شهرستان دره شهر   زرین دشت وحدت‌آباد ۱۸۱ ۹۲۳
ایلام دره شهر مرکزی شهرستان دره شهر   زرین دشت فاضل‌آباد ۷۲ ۴۲۵
ایلام دره شهر مرکزی شهرستان دره شهر   زرین دشت قلعه تسمه ۱۹۷ ۱۰۲۱
ایلام دره شهر مرکزی شهرستان دره شهر   زرین دشت عباس‌آباد ۳۵۰ ۱۸۳۵
ایلام دره شهر مرکزی شهرستان دره شهر   زرین دشت اسلام‌آباد سفلی ۲۱۲ ۹۴۰
ایلام دره شهر مرکزی شهرستان دره شهر   زرین دشت اسلام‌آباد علیا ۱۲ ۶۰
ایلام دره شهر مرکزی شهرستان دره شهر   زرین دشت پلنگ‌آباد ۴۴ ۱۸۹
ایلام دره شهر مرکزی شهرستان دره شهر   زرین دشت چاله سیاه ۱۷ ۶۱
ایلام دره شهر مرکزی شهرستان دره شهر   زرین دشت فرهادآباد ۸۲ ۳۷۰
ایلام دره شهر مرکزی شهرستان دره شهر   زرین دشت هاشم‌آباد ۵۰ ۲۱۳
ایلام دره شهر مرکزی شهرستان دره شهر   زرین دشت بهمن‌آباد علیا(رشنوآباد) ۵۴ ۲۴۸
ایلام دره شهر مرکزی شهرستان دره شهر   زرین دشت جهانگیرآباد ۱۰۵ ۵۳۳
ایلام دره شهر مرکزی شهرستان دره شهر   زرین دشت چم نمشت ۱۵ ۹۰
ایلام دره شهر مرکزی شهرستان دره شهر   زرین دشت چقاپوکه /اشرف‌آباد / ۹۰ ۴۴۵
ایلام دره شهر مرکزی شهرستان دره شهر   زرین دشت غلام‌آباد ۲۷ ۱۶۵
ایلام دره شهر مرکزی شهرستان دره شهر   زرین دشت وزیرآباد ۱۱۷ ۶۰۳
ایلام دره شهر مرکزی شهرستان دره شهر   زرین دشت یارآباد علیا ۱۶ ۹۱
ایلام دره شهر مرکزی شهرستان دره شهر   زرین دشت الیاس‌آباد ۵ ۳۱
ایلام دره شهر مرکزی شهرستان دره شهر   زرین دشت لاله زار (غارت مالگه) ۱۲ ۷۰
ایلام دره شهر مرکزی شهرستان دره شهر   زرین دشت جعفرآباد ۲۴ ۱۴۲
ایلام دره شهر مرکزی شهرستان دره شهر   زرین دشت دشت‌آباد سفلی ۱۶ ۹۵
ایلام دره شهر مرکزی شهرستان دره شهر   زرین دشت دشت‌آباد علیا ۹۷ ۴۶۱
ایلام دره شهر مرکزی شهرستان دره شهر   زرین دشت دلفان‌آباد ۷۹ ۴۳۹
ایلام دره شهر مرکزی شهرستان دره شهر   زرین دشت سرورآباد ۵۲ ۲۳۰
ایلام دره شهر مرکزی شهرستان دره شهر دره شهر     ۳۸۵۱ ۱۸۲۱۴
ایلام دره شهر ماژین       ۹۲۹ ۴۸۸۵
ایلام دره شهر ماژین   کولکنی   ۳۱۰ ۱۷۱۹
ایلام دره شهر ماژین   کولکنی بان زرکه ۳۵ ۱۸۰
ایلام دره شهر ماژین   کولکنی دره دول ۱۶ ۸۳
ایلام دره شهر ماژین   کولکنی شهیدباهنر ۳۳ ۱۷۲
ایلام دره شهر ماژین   کولکنی کولکنی ۵ ۲۹
ایلام دره شهر ماژین   کولکنی گدارنمک ۹۴ ۵۷۱
ایلام دره شهر ماژین   کولکنی گرزلنگر ۵۸ ۲۹۱
ایلام دره شهر ماژین   کولکنی نصراله‌آباد شهیدبهشتی ۶۹ ۳۹۳
ایلام دره شهر ماژین   ماژین   ۶۱۹ ۳۱۶۶
ایلام دره شهر ماژین   ماژین پشته ماژین ۴۶ ۲۴۵
ایلام دره شهر ماژین   ماژین تخت نرم ۱۳ ۸۰
ایلام دره شهر ماژین   ماژین چناره * *
ایلام دره شهر ماژین   ماژین حیدرآباد ۹ ۴۷
ایلام دره شهر ماژین   ماژین فتح‌آباد ۱۲ ۶۰
ایلام دره شهر ماژین   ماژین کوه نشین ۶ ۲۹
ایلام دره شهر ماژین   ماژین لودر ۱۳ ۷۲
ایلام دره شهر ماژین   ماژین مه واز * *
ایلام دره شهر ماژین   ماژین میرزاحسین‌آباد ۲۰۰ ۹۷۳
ایلام دره شهر ماژین   ماژین همگام ۶ ۲۴
ایلام دره شهر ماژین   ماژین کله باد ۱۰ ۵۹
ایلام دره شهر ماژین   ماژین ایرج‌آباد ۴۱ ۱۸۵
ایلام دره شهر ماژین   ماژین باقرآباد * *
ایلام دره شهر ماژین   ماژین جان میرزا * *
ایلام دره شهر ماژین   ماژین جوادآباد ۲۳ ۱۰۷
ایلام دره شهر ماژین   ماژین دمرود ۲۰ ۹۸
ایلام دره شهر ماژین   ماژین دواب ۱۵ ۹۵
ایلام دره شهر ماژین   ماژین شوره ۴۴ ۲۳۲
ایلام دره شهر ماژین   ماژین شهیدرجایی ۱۶ ۸۳
ایلام دره شهر ماژین   ماژین علی‌آباد ۱۰ ۵۷
ایلام دره شهر ماژین   ماژین گرم‌آباد ۱۵ ۷۴
ایلام دره شهر ماژین   ماژین میدان خلف ۸۲ ۴۱۹
ایلام دره شهر ماژین   ماژین ورکمره ۲۴ ۱۴۱
ایلام دره شهر ماژین   ماژین هوادول ۶ ۳۸
ایلام دهلران         ۱۱۳۷۶ ۵۸۹۹۳
ایلام دهلران زرین‌آباد       ۱۹۹۹ ۱۰۴۰۷
ایلام دهلران زرین‌آباد   سیدابراهیم   ۲۹۰ ۱۵۴۷
ایلام دهلران زرین‌آباد   سیدابراهیم چمسرخ ۱۷ ۱۱۵
ایلام دهلران زرین‌آباد   سیدابراهیم بانه موله * *
ایلام دهلران زرین‌آباد   سیدابراهیم بردی ۱۶۵ ۸۵۳
ایلام دهلران زرین‌آباد   سیدابراهیم بوستانه * *
ایلام دهلران زرین‌آباد   سیدابراهیم بهاراب ۴ ۱۷
ایلام دهلران زرین‌آباد   سیدابراهیم تختان ۲۷ ۱۵۰
ایلام دهلران زرین‌آباد   سیدابراهیم خربزان بالا ۳۲ ۱۵۱
ایلام دهلران زرین‌آباد   سیدابراهیم خربزان پایین ۱۴ ۸۳
ایلام دهلران زرین‌آباد   سیدابراهیم سرکمر ۲۶ ۱۴۴
ایلام دهلران زرین‌آباد   سیدناصرالدین   ۴۳۲ ۲۲۴۲
ایلام دهلران زرین‌آباد   سیدناصرالدین اگره بید ۱۴ ۶۸
ایلام دهلران زرین‌آباد   سیدناصرالدین زراب ۷۸ ۴۰۴
ایلام دهلران زرین‌آباد   سیدناصرالدین گورآب‌علیا/بالا/ ۵۹ ۲۷۸
ایلام دهلران زرین‌آباد   سیدناصرالدین گورآب‌سفلی /پایین / ۵۹ ۳۳۲
ایلام دهلران زرین‌آباد   سیدناصرالدین هفتکده ۵۴ ۲۸۰
ایلام دهلران زرین‌آباد   سیدناصرالدین فرخ‌آباد ۱۲ ۶۱
ایلام دهلران زرین‌آباد   سیدناصرالدین احمدآباد ۹ ۵۵
ایلام دهلران زرین‌آباد   سیدناصرالدین زالواب ۴ ۱۴
ایلام دهلران زرین‌آباد   سیدناصرالدین گلوزه مشهد ۶۶ ۳۲۴
ایلام دهلران زرین‌آباد   سیدناصرالدین مزیه ۴ ۲۶
ایلام دهلران زرین‌آباد   سیدناصرالدین زعفرانی ۴ ۲۳
ایلام دهلران زرین‌آباد   سیدناصرالدین زیتون تیمه ۹ ۴۸
ایلام دهلران زرین‌آباد   سیدناصرالدین علی‌آباد بزرگ ۲۵ ۱۴۵
ایلام دهلران زرین‌آباد   سیدناصرالدین علی‌آباد کوچک ۳۵ ۱۸۴
ایلام دهلران زرین‌آباد میمه     ۴۳۷ ۲۲۷۷
ایلام دهلران زرین‌آباد پهله     ۸۴۰ ۴۳۴۱
ایلام دهلران مرکزی شهرستان دهلران       ۶۶۹۹ ۳۲۳۱۱
ایلام دهلران مرکزی شهرستان دهلران   اناران   ۹۱۲ ۴۷۰۹
ایلام دهلران مرکزی شهرستان دهلران   اناران هاویان ۱۰ ۵۹
ایلام دهلران مرکزی شهرستان دهلران   اناران مزرعه تنگه زعفرانی * *
ایلام دهلران مرکزی شهرستان دهلران   اناران شهرک کاورتوه طاق ۸۴ ۴۵۶
ایلام دهلران مرکزی شهرستان دهلران   اناران دول منیری ۸ ۴۳
ایلام دهلران مرکزی شهرستان دهلران   اناران سنگرنادر ۵ ۲۸
ایلام دهلران مرکزی شهرستان دهلران   اناران بیشه دراز ۱۱۷ ۵۷۷
ایلام دهلران مرکزی شهرستان دهلران   اناران شهرک وحدت ۱۴۸ ۷۱۶
ایلام دهلران مرکزی شهرستان دهلران   اناران مازعبدعلی‌پایین ۳۸ ۲۱۴
ایلام دهلران مرکزی شهرستان دهلران   اناران شهرک قیراب ۱۴ ۸۳
ایلام دهلران مرکزی شهرستان دهلران   اناران مازعبدلی بالا ۱۷ ۱۱۴
ایلام دهلران مرکزی شهرستان دهلران   اناران امام زاده اکبر * *
ایلام دهلران مرکزی شهرستان دهلران   اناران تم تمو ۷۷ ۳۵۴
ایلام دهلران مرکزی شهرستان دهلران   اناران انقلآب۲ ۱۹۰ ۸۹۶
ایلام دهلران مرکزی شهرستان دهلران   اناران انقلآب۱ ۸۰ ۴۰۲
ایلام دهلران مرکزی شهرستان دهلران   اناران شهرک هجرت * *
ایلام دهلران مرکزی شهرستان دهلران   اناران فرخ‌آباد ۹۶ ۶۴۳
ایلام دهلران مرکزی شهرستان دهلران   اناران مرغداری دهلران * *
ایلام دهلران مرکزی شهرستان دهلران   اناران شهرک صنعتی دهلران * *
ایلام دهلران مرکزی شهرستان دهلران   اناران کارخانه گچ جواهر جنوب * *
ایلام دهلران مرکزی شهرستان دهلران   اناران شور ماهی ۱۸ ۹۸
ایلام دهلران مرکزی شهرستان دهلران   اناران سد وکانال انتقال آب‌میمه * *
ایلام دهلران مرکزی شهرستان دهلران دهلران     ۵۷۸۷ ۲۷۶۰۲
ایلام دهلران موسیان       ۲۶۷۸ ۱۶۲۷۵
ایلام دهلران موسیان   ابوغویر   ۱۹۰ ۱۱۴۲
ایلام دهلران موسیان   ابوغویر ابوغویر ۵۶ ۳۴۰
ایلام دهلران موسیان   ابوغویر چم هندی ۱۷ ۱۴۲
ایلام دهلران موسیان   ابوغویر شاخه ۱۹ ۱۴۲
ایلام دهلران موسیان   ابوغویر شیخ صالح قندی ۹۸ ۵۱۸
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس   ۱۳۳۵ ۸۵۲۵
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس شیخ نوروز شهرک فتح ۴۸ ۳۲۱
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس عین خوش ۱۱۸ ۷۰۹
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس شهرک نصر ۸۱ ۵۴۷
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس چاه چنگیزرستمی ۲ * *
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس چاه ۳۹مزرعه حسین خان رحیم خانی * *
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس مزرعه شکراله حاجی‌زاده * *
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس چاه ۲۸کریم جمشیدی * *
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس چاه ۳۳کسعلی‌حسین پور * *
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس چاه ۳۰لهراسبی ۱ * *
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس چاه سپاه پاسداران شماره ۲۷ * *
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس محمدخان حیدری ۱ * *
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس بیت فزیه ۲۱ ۱۱۴
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس چاه ۳۴ قدرت جمشیدی نژاد * *
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس چاه ۳۸علیرضاخاکرنگ * *
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس شهرک مطارفه ۱۲ ۷۲
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس شهرک سادات ۳۱ ۲۳۲
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس ابوقریب ۲۹ ۱۷۱
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس چیغاب ۱۰ ۶۳
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس بلتا ۱۴ ۱۰۸
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس خیبر شهرک خیبر ۳۷ ۲۶۷
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس شهرک فجر ۶۱ ۳۶۵
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس شهرک حمزه ۸۶ ۵۴۱
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس شهرک سپتون ۸۰ ۵۰۳
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس شهرک بدر ۱۷ ۱۰۲
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس شهرک ولی عصر ۱۲۷ ۸۴۲
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس روستای والی نسب * *
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس برم پایین ۶۸ ۴۷۰
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس شهرک ذوالفقاری ۱۳۳ ۹۸۲
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس گتاره شهرک ثاراله ۷۷ ۵۱۳
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس چاه ۶۶غلامرضاخاکرنگ * *
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس عین صوله ۶۷ ۳۶۱
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس چاه ۶۱مهدی جلیلیان جمشیدی نژاد * *
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس چاه ۱۱مزرعه حاجی‌حسنوند * *
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس چاه ۶۸سعیدرحیم خانی شماره۲ * *
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس صاحب فیله ۱چاه ۱۶ * *
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس صاحب فیله ۲چاه ۱۵ * *
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس چاه ۵۹علیرضاخاکرنگ * *
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس چاه ۶۰محمدخان حیدری * *
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس شهرک استقلال ۷۹ ۴۵۹
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس چاه ۶۴کریم رحیم خانی * *
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس چاه ۶۳نظرعلی‌رحیم خانی * *
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس نوروزچنانه چاه۱۴ * *
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس شهرک مملح ۷۴ ۴۵۶
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس دشت عباس ۲۷ ۱۴۴
ایلام دهلران موسیان   دشت عباس امامزاده‌عباس ۱۵ ۸۵
ایلام دهلران موسیان   نهرعنبر   ۶۶۲ ۴۰۳۷
ایلام دهلران موسیان   نهرعنبر پتک ۱۰۹ ۵۵۶
ایلام دهلران موسیان   نهرعنبر مرزآباد ۲۸ ۱۶۱
ایلام دهلران موسیان   نهرعنبر نهرعنبر ۱۱۰ ۷۷۶
ایلام دهلران موسیان   نهرعنبر شهرک دشت اکبر ۳۹ ۱۶۴
ایلام دهلران موسیان   نهرعنبر بره بیجه ۴۳ ۲۴۸
ایلام دهلران موسیان   نهرعنبر دال پری ۷ ۲۸
ایلام دهلران موسیان   نهرعنبر غور * *
ایلام دهلران موسیان   نهرعنبر چم فاضل * *
ایلام دهلران موسیان   نهرعنبر چشمه شیرین * *
ایلام دهلران موسیان   نهرعنبر پتک اعراب ۹۶ ۶۳۶
ایلام دهلران موسیان   نهرعنبر جلیزی بالا ۱۳۱ ۸۶۰
ایلام دهلران موسیان   نهرعنبر جلیزی پایین /علی‌نعیر/ ۳۲ ۱۹۸
ایلام دهلران موسیان   نهرعنبر سادات دالپری ۶۰ ۳۹۰
ایلام دهلران موسیان موسیان     ۴۹۱ ۲۵۷۱
ایلام شیروان و چرداول         ۱۵۰۸۷ ۷۳۴۲۲
ایلام شیروان و چرداول شیروان       ۳۵۶۰ ۱۷۱۹۷
ایلام شیروان و چرداول شیروان   زنگوان   ۷۶۴ ۳۶۷۹
ایلام شیروان و چرداول شیروان   زنگوان باباشمس ۷۱ ۳۵۳
ایلام شیروان و چرداول شیروان   زنگوان پهنه بر ۲۹ ۱۳۷
ایلام شیروان و چرداول شیروان   زنگوان غسلک ۸ ۴۱
ایلام شیروان و چرداول شیروان   زنگوان سفیدخانی سفلی ۱۷ ۱۰۲
ایلام شیروان و چرداول شیروان   زنگوان سفیدخانی علیا ۹ ۲۷
ایلام شیروان و چرداول شیروان   زنگوان شهرک سرتنگ ۲۰۸ ۹۶۷
ایلام شیروان و چرداول شیروان   زنگوان قلندرسفلی ۱۶ ۷۳
ایلام شیروان و چرداول شیروان   زنگوان ورمیان سفلی ۳۴ ۱۶۹
ایلام شیروان و چرداول شیروان   زنگوان سفیدخانی وسطی ۹ ۴۷
ایلام شیروان و چرداول شیروان   زنگوان قلندرعلیا ۱۰ ۶۶
ایلام شیروان و چرداول شیروان   زنگوان نسارمله ماران ۴۶ ۲۳۲
ایلام شیروان و چرداول شیروان   زنگوان برافتآب‌مله ماران ۲۹ ۱۴۹
ایلام شیروان و چرداول شیروان   زنگوان حسن گاوداری ۹۴ ۴۳۲
ایلام شیروان و چرداول شیروان   زنگوان سرآب‌کلان ۱۸۴ ۸۸۴
ایلام شیروان و چرداول شیروان   کارزان   ۹۲۹ ۴۵۹۳
ایلام شیروان و چرداول شیروان   کارزان چشمه خزانه ۱۴۵ ۸۰۸
ایلام شیروان و چرداول شیروان   کارزان سرآب‌کارزان ۱۵۱ ۷۴۶
ایلام شیروان و چرداول شیروان   کارزان قنات‌آباد ۹۳ ۴۳۲
ایلام شیروان و چرداول شیروان   کارزان شهرک کارخانه سیمان ایلام * *
ایلام شیروان و چرداول شیروان   کارزان چشمه پهن ۶۶ ۳۱۳
ایلام شیروان و چرداول شیروان   کارزان چشمه رشید ۵۸ ۲۷۴
ایلام شیروان و چرداول شیروان   کارزان کله جوب ۳۹ ۱۸۳
ایلام شیروان و چرداول شیروان   کارزان جوب درازمیرزابیگی ۱۳۳ ۶۶۶
ایلام شیروان و چرداول شیروان   کارزان کارخانه سیمان ایلام ۴ ۸
ایلام شیروان و چرداول شیروان   کارزان چشمه چای سفلی ۲۰ ۸۷
ایلام شیروان و چرداول شیروان   کارزان چشمه چای علیا ۴ ۱۵
ایلام شیروان و چرداول شیروان   کارزان چشمه چای وسطی ۱۷ ۸۰
ایلام شیروان و چرداول شیروان   کارزان علی‌آباد سفلی ۲۴ ۹۱
ایلام شیروان و چرداول شیروان   کارزان علی‌آباد علیا ۵۸ ۲۹۲
ایلام شیروان و چرداول شیروان   کارزان علی‌آباد وسطی ۱۵ ۶۸
ایلام شیروان و چرداول شیروان   کارزان کلی کلی ۱۰۱ ۵۲۴
ایلام شیروان و چرداول شیروان   لومار   ۱۲۷۶ ۶۲۲۳
ایلام شیروان و چرداول شیروان   لومار هیوند ۳۳ ۱۷۲
ایلام شیروان و چرداول شیروان   لومار گورابسفلی ۴۴ ۲۱۳
ایلام شیروان و چرداول شیروان   لومار گورابعلیا ۳۰ ۱۵۴
ایلام شیروان و چرداول شیروان   لومار لرنی سفلی ۷۷ ۳۷۰
ایلام شیروان و چرداول شیروان   لومار لرنی علیا ۴۵ ۲۲۶
ایلام شیروان و چرداول شیروان   لومار لالا ۳۲ ۱۷۵
ایلام شیروان و چرداول شیروان   لومار نگل ۳۸ ۲۱۲
ایلام شیروان و چرداول شیروان   لومار اسلامیه ۸۱ ۳۶۴
ایلام شیروان و چرداول شیروان   لومار بوژان ۴۷ ۲۴۹
ایلام شیروان و چرداول شیروان   لومار پانزده خرداد ۳۳ ۱۷۸
ایلام شیروان و چرداول شیروان   لومار چگنی ۳۵ ۱۸۳
ایلام شیروان و چرداول شیروان   لومار سرابگورطوطی ۲۴ ۱۳۷
ایلام شیروان و چرداول شیروان   لومار فاطمیه ۵ ۱۹
ایلام شیروان و چرداول شیروان   لومار عباس‌آباد * *
ایلام شیروان و چرداول شیروان   لومار عمارت ۴۶ ۲۱۴
ایلام شیروان و چرداول شیروان   لومار کمان گران ۱۰ ۵۲
ایلام شیروان و چرداول شیروان   لومار باغله ۳۶ ۱۶۶
ایلام شیروان و چرداول شیروان   لومار چم جنگل ۴۹ ۲۴۱
ایلام شیروان و چرداول شیروان   لومار دوگر ۱۰ ۴۷
ایلام شیروان و چرداول شیروان   لومار سرکان ۱۸ ۱۰۹
ایلام شیروان و چرداول شیروان   لومار سیاه‌سیاه ۲۱ ۹۶
ایلام شیروان و چرداول شیروان   لومار شورآب‌خانعلی ۷۰ ۳۳۳
ایلام شیروان و چرداول شیروان   لومار ظهیری سفلی ۵۰ ۲۱۱
ایلام شیروان و چرداول شیروان   لومار ظهیری علیا ۲۹ ۱۱۵
ایلام شیروان و چرداول شیروان   لومار ورگچ ۶۵ ۳۰۷
ایلام شیروان و چرداول شیروان   لومار ابزار ۱۶ ۹۶
ایلام شیروان و چرداول شیروان   لومار چم شیر ۱۰۹ ۵۲۰
ایلام شیروان و چرداول شیروان   لومار چمداربلوط ۲۲ ۱۰۴
ایلام شیروان و چرداول شیروان   لومار چم روته ۱۰۱ ۴۸۱
ایلام شیروان و چرداول شیروان   لومار قاضی خان سفلی ۶۷ ۳۱۹
ایلام شیروان و چرداول شیروان   لومار قاضی خان علیا ۳۰ ۱۴۸
ایلام شیروان و چرداول شیروان لومار     ۵۹۱ ۲۷۰۲
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول       ۸۴۶۱ ۴۱۰۳۴
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   آسمان‌آباد   ۱۲۷۰ ۶۴۱۱
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   آسمان‌آباد فاطمیه ۱۰۳ ۵۰۵
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   آسمان‌آباد وارگه ۲۱۵ ۱۰۱۹
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   آسمان‌آباد کل کل علیا ۳۳۱ ۱۷۷۵
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   آسمان‌آباد پشته کل کل ۱۹ ۱۱۱
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   آسمان‌آباد پشته وامرز ۲۶ ۱۳۷
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   آسمان‌آباد جانجان ۲۲۹ ۱۰۴۸
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   آسمان‌آباد میوله علیا ۲۹ ۱۵۲
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   آسمان‌آباد بابامرادی علیا ۲۰ ۱۳۲
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   آسمان‌آباد صیدنظری علیا ۱۲۰ ۶۷۷
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   آسمان‌آباد گدمه ۱۴۹ ۶۸۶
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   آسمان‌آباد طهماسب علیا ۲۹ ۱۶۹
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   شباب   ۲۳۰۶ ۱۱۰۰۴
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   شباب زنجیره علیا ۵۳۲ ۲۵۱۹
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   شباب باغله علیا ۴۵ ۲۳۹
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   شباب زنجیره سفلی ۹۸ ۴۴۶
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   شباب سرخکان ۸۵ ۳۷۷
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   شباب گلمه ۵۳ ۳۰۷
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   شباب شباب ۶۹۳ ۳۳۶۳
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   شباب جوب سرخ علیا ۷۳ ۳۳۸
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   شباب چم کبود ۱۰ ۵۳
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   شباب چمقوله ۵۸ ۲۸۷
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   شباب چیتلان ۲۴ ۱۱۶
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   شباب خرشیرعلی ۲۸ ۱۰۳
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   شباب دراشگفت ۱۰۳ ۴۷۱
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   شباب قریب ۳۸ ۱۷۱
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   شباب لتاب ۸۵ ۳۸۶
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   شباب موشکان ۴۵ ۱۹۶
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   شباب برده بل ۶۴ ۳۰۴
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   شباب تنگقیر ۱۶ ۸۵
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   شباب دارتوت ۲۲ ۱۲۱
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   شباب سنگ سفید ۹۴ ۴۴۲
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   شباب هله سم ۱۳۷ ۶۶۳
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   شباب رومیان * *
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند   ۱۶۷۰ ۸۰۱۷
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند پهنه بر ۹ ۶۰
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند جوب بور ۳۳ ۱۵۱
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند چقاسبز ۳۴ ۱۶۳
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند سعدآباد ۳۱ ۱۳۳
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند شورابه مراتع ۴۶ ۲۷۲
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند طاق گاورین ۱۲۸ ۵۳۳
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند علیمرادخانی سفلی ۱۹ ۹۸
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند علیمرادخانی علیا ۲۸ ۱۴۶
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند قاسم‌آباد ۱۳ ۵۳
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند کله قطارسفلی ۲۰ ۹۵
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند کله قطارعلیا ۱۲ ۵۳
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند چقابلک هرقروش ۲۴ ۱۱۶
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند بلاوه تره سفلی ۶۳ ۲۹۰
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند بلاوه تره علیا ۲۸ ۱۲۰
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند جوب سرخ سفلی ۲۸ ۱۱۸
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند جوب شله ۳۵ ۱۶۷
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند چم پوش ۱۴ ۵۷
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند چمچرود ۴۴ ۱۸۴
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند نورآباد ۳۶ ۱۶۶
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند کلنگبر ۶۶ ۳۰۲
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند برافتآب‌بی ۱۱۰ ۵۲۴
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند برافتآب‌چالآب‌زرد ۱۶ ۶۹
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند تخت بسطام سفلی ۹ ۳۳
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند تخت بسطام علیا ۵ ۲۳
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند چقابلک چالآب‌زرد ۲۸ ۱۵۳
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند دره چپی ۳۳ ۱۶۵
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند سرچقا ۱۱ ۷۰
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند نسارچالآب‌زرد ۳۵ ۱۵۱
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند هلت ۳۳ ۱۴۱
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند بلاوه خشکه ۶۲ ۳۱۶
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند دول زردزیرتنگ ۱۲ ۵۹
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند دول کلان ۲۳ ۱۱۲
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند زیرتنگ ۱۱۰ ۵۰۱
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند کمول ۴۴ ۲۲۹
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند محمدزمان کمول * *
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند نیدوله علیا ۴۲ ۱۷۵
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند نیدوله سفلی ۱۵ ۷۴
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند پلکانه ۱۴ ۷۰
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند شله کش ۱۷۲ ۹۶۵
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند کورگ ۴۹ ۲۵۰
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند میان قلعه ۱۰۶ ۵۱۷
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند پلکانه سفلی ۲۲ ۱۰۶
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند بانبور فرخینوند ۴ ۱۸
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول   بیجنوند غیب * *
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول سرابله     ۲۰۷۹ ۹۷۰۳
ایلام شیروان و چرداول مرکزی شهرستان شیروان و چرداول آسمان‌آباد     ۱۱۳۶ ۵۸۹۹
ایلام شیروان و چرداول هلیلان       ۳۰۶۶ ۱۵۱۹۱
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   زردلان   ۵۱۲ ۲۵۱۸
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   زردلان بان لکان ۲۵ ۱۱۵
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   زردلان بیشی سفلی * *
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   زردلان بیشی علیا ۱۱ ۶۰
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   زردلان پیازآباد ۸۷ ۴۴۳
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   زردلان پیامن علیا ۲۸ ۱۳۷
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   زردلان تورم ۵ ۲۲
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   زردلان رودبره * *
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   زردلان سرچلوسکان سفلی ۷ ۳۴
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   زردلان سرچلوسکان علیا * *
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   زردلان سره ویان ۱۳ ۷۶
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   زردلان شهمیار ۶ ۳۰
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   زردلان کله گه ۶ ۳۲
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   زردلان گاو دول ۱۸ ۸۰
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   زردلان بان قلا ۱۲ ۵۴
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   زردلان پیامن سفلی ۲۲ ۹۳
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   زردلان چال خشک ۷۵ ۳۵۸
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   زردلان چاله چاله ۱۹ ۹۹
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   زردلان سول‌آباد ۱۲ ۷۰
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   زردلان سیره کانه ۱۲ ۶۶
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   زردلان شاهران ۱۸ ۹۰
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   زردلان گلدره ۱۲ ۸۵
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   زردلان گولاب ۷ ۳۲
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   زردلان میدرسفلی * *
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   زردلان میدرعلیا ۷۲ ۳۰۲
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   زردلان پاتخت ۳۶ ۱۷۶
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   هلیلان   ۲۴۲۲ ۱۲۰۶۹
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   هلیلان باریکه فرخینوند ۲۶ ۱۴۹
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   هلیلان پلکیل ۵ ۳۳
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   هلیلان تنگ زرده فرخینوند ۵ ۳۰
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   هلیلان چم بورفرخینوند ۵۳ ۲۵۲
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   هلیلان چقاشفیع * *
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   هلیلان زیچ ۷ ۴۸
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   هلیلان سرگل فرخینوند * *
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   هلیلان مله شیرخان ۹ ۴۱
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   هلیلان پشته کبود * *
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   هلیلان تازه‌آباد زیرخاکی ۱۸ ۸۴
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   هلیلان زیرخاکی ۵۲ ۲۶۴
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   هلیلان ماهیزان سفلی ۵۷ ۲۷۰
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   هلیلان تخم بلوطسفلی ۹۹ ۴۶۸
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   هلیلان تخم بلوطعلیا ۱۴۳ ۶۴۱
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   هلیلان دره باریک ۳۷ ۲۰۳
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   هلیلان شهبازوند ۶۴ ۲۹۱
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   هلیلان ظاهروندسفلی ۴۹ ۲۴۱
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   هلیلان کهره ۳۷۹ ۱۸۹۸
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   هلیلان چمزردماهیزان ۱۰ ۵۶
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   هلیلان چناراله قلی ۱۰ ۴۴
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   هلیلان دارپروشه ۶۳ ۳۲۳
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   هلیلان سرخه لیجه ۵۴ ۲۳۴
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   هلیلان مهدیه ۱۰۲ ۵۵۷
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   هلیلان گراب ۲۰ ۹۸
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   هلیلان ماهیزان علیا ۳۸ ۱۶۷
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   هلیلان چم چمه ۵ ۲۰
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   هلیلان مرغداری زرین چنگ * *
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   هلیلان بالادشته ۷ ۲۵
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   هلیلان پشت تنگ سفلی ۵۵ ۲۵۵
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   هلیلان پشت تنگ علیا ۶۲ ۳۳۷
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   هلیلان پله کبود ۹۱ ۴۶۵
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   هلیلان کلاته ۱۴ ۶۷
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   هلیلان وربر ۲۵ ۱۰۹
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   هلیلان خرده چشمه ۱۰۶ ۵۵۶
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   هلیلان شیراوند (جوب شهر) ۲۲۴ ۱۱۵۰
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   هلیلان شهرک امام ۹۵ ۴۴۲
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   هلیلان ایستگاه پمپاژ * *
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   هلیلان چشمه ماهی ۱۶۱ ۸۱۶
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   هلیلان داربیدکرنی ۲۰ ۹۶
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   هلیلان سرچم ۹۸ ۵۰۲
ایلام شیروان و چرداول هلیلان   هلیلان سامان ۱۵۰ ۷۸۷
ایلام شیروان و چرداول هلیلان توحید     ۱۳۲ ۶۰۴
ایلام مهران         ۱۰۹۶۰ ۵۵۲۷۱
ایلام مهران ملکشاهی       ۵۷۲۲ ۳۱۳۹۳
ایلام مهران ملکشاهی   چمزی   ۶۱۴ ۳۱۵۲
ایلام مهران ملکشاهی   چمزی طالقانی ۲۶ ۱۱۸
ایلام مهران ملکشاهی   چمزی پاریاب ۳۶ ۱۵۵
ایلام مهران ملکشاهی   چمزی پل شکسته * *
ایلام مهران ملکشاهی   چمزی درگه ۹ ۴۷
ایلام مهران ملکشاهی   چمزی شهیدکشوری ۶۲ ۳۶۷
ایلام مهران ملکشاهی   چمزی میان تنگ ۴۷ ۲۲۲
ایلام مهران ملکشاهی   چمزی چم انارسفلی ۸۳ ۴۲۴
ایلام مهران ملکشاهی   چمزی چم انارعلیا * *
ایلام مهران ملکشاهی   چمزی قرجیلیگان ۶ ۴۰
ایلام مهران ملکشاهی   چمزی گنبدپیرمحمد ۳۴۱ ۱۷۶۶
ایلام مهران ملکشاهی   شوهان   ۱۸۳ ۹۴۹
ایلام مهران ملکشاهی   شوهان توتخوشادول ۱۸ ۸۴
ایلام مهران ملکشاهی   شوهان چشمه پهن ۷۵ ۳۸۲
ایلام مهران ملکشاهی   شوهان دول کبودخوشادول ۲۷ ۱۲۸
ایلام مهران ملکشاهی   شوهان گرآب‌خوشادول ۵ ۲۷
ایلام مهران ملکشاهی   شوهان مناربلوطستان ۳۰ ۱۷۹
ایلام مهران ملکشاهی   شوهان نادرآباد ۲۸ ۱۴۹
ایلام مهران ملکشاهی   گچی   ۲۱۵۴ ۱۳۰۶۷
ایلام مهران ملکشاهی   گچی اما ۱۳ ۵۸
ایلام مهران ملکشاهی   گچی بوستانه ۶۶ ۴۷۴
ایلام مهران ملکشاهی   گچی گل گل سفلی ۳۵ ۱۴۰
ایلام مهران ملکشاهی   گچی گل گل علیا ۲۵ ۱۶۲
ایلام مهران ملکشاهی   گچی مهر ۲۶۲ ۱۲۳۸
ایلام مهران ملکشاهی   گچی چشمه باریک ۳۲ ۱۶۴
ایلام مهران ملکشاهی   گچی سرآب‌کلک ۹ ۵۷
ایلام مهران ملکشاهی   گچی سیابدرویش ۱۵ ۹۴
ایلام مهران ملکشاهی   گچی کلک نقی ۹۸ ۵۰۸
ایلام مهران ملکشاهی   گچی مزرعه زمیه ۱۰۰ ۷۳۷
ایلام مهران ملکشاهی   گچی انجیر ۱۰۰ ۸۰۷
ایلام مهران ملکشاهی   گچی وری کلک ۱۰۰ ۷۴۴
ایلام مهران ملکشاهی   گچی باولگ ۲۹۰ ۱۷۹۵
ایلام مهران ملکشاهی   گچی شیرین‌آباد گچان ۵۸ ۴۳۴
ایلام مهران ملکشاهی   گچی قلعه جوق ۲۷۵ ۱۷۲۴
ایلام مهران ملکشاهی   گچی دلگشا ۶۷۶ ۳۹۳۱
ایلام مهران ملکشاهی ارکواز     ۲۷۷۱ ۱۴۲۲۵
ایلام مهران صالح‌آباد       ۷۹۵ ۳۸۵۹
ایلام مهران صالح‌آباد   هجداندشت   ۳۹۶ ۱۹۲۵
ایلام مهران صالح‌آباد   هجداندشت امیرآباد * *
ایلام مهران صالح‌آباد   هجداندشت پاچه پیازجار * *
ایلام مهران صالح‌آباد   هجداندشت ریکا ۷۹ ۳۷۳
ایلام مهران صالح‌آباد   هجداندشت سرنی ۴ ۲۱
ایلام مهران صالح‌آباد   هجداندشت کلک * *
ایلام مهران صالح‌آباد   هجداندشت لیزن * *
ایلام مهران صالح‌آباد   هجداندشت سنگ شکن دالاهو * *
ایلام مهران صالح‌آباد   هجداندشت پرواربندی عزیز حاتمی * *
ایلام مهران صالح‌آباد   هجداندشت بانروشان ۱۹ ۶۸
ایلام مهران صالح‌آباد   هجداندشت چماب ۶۳ ۲۹۷
ایلام مهران صالح‌آباد   هجداندشت سیاهرگه * *
ایلام مهران صالح‌آباد   هجداندشت گلان ۱۹۴ ۱۰۱۰
ایلام مهران صالح‌آباد   هجداندشت ماربره ۲۷ ۱۱۹
ایلام مهران صالح‌آباد صالح‌آباد     ۳۹۹ ۱۹۳۴
ایلام مهران مرکزی شهرستان مهران       ۴۴۴۳ ۲۰۰۱۹
ایلام مهران مرکزی شهرستان مهران   محسن آب   ۱۴۸۵ ۶۹۰۱
ایلام مهران مرکزی شهرستان مهران   محسن آب شهرک اسلامیه ۵۲۰ ۲۴۷۷
ایلام مهران مرکزی شهرستان مهران   محسن آب بان رحمان ۲۱۵ ۱۰۷۰
ایلام مهران مرکزی شهرستان مهران   محسن آب جوی جفت * *
ایلام مهران مرکزی شهرستان مهران   محسن آب سیدحسن * *
ایلام مهران مرکزی شهرستان مهران   محسن آب کنجان چم * *
ایلام مهران مرکزی شهرستان مهران   محسن آب جهاد سبز * *
ایلام مهران مرکزی شهرستان مهران   محسن آب شرکت پرورش مرغ زرین بال * *
ایلام مهران مرکزی شهرستان مهران   محسن آب شهرک چالاب ۴۵۱ ۱۹۷۳
ایلام مهران مرکزی شهرستان مهران   محسن آب شهرک چنگوله ۲۷۶ ۱۲۵۴
ایلام مهران مرکزی شهرستان مهران   محسن آب شهرک صنعتی مهران * *
ایلام مهران مرکزی شهرستان مهران   محسن آب سنگ شکن رحیمی * *
ایلام مهران مرکزی شهرستان مهران   محسن آب مزرعه اموزشی دانشگاه ایلام ۱۳ ۱۰۴
ایلام مهران مرکزی شهرستان مهران   محسن آب تاسیسات شهرداری * *
ایلام مهران مرکزی شهرستان مهران مهران     ۲۹۵۸ ۱۳۱۱۸

منابع[ویرایش]

جستارهای دیگر[ویرایش]