فهرست جمعیت شهر و روستاهای استان اصفهان از شهرضا تا ی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست جمعیت روستاهای ایران بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ به شرح زیر می‌باشد.

استان شهرستان بخش شهر دهستان آبادی خانوار جمعیت


اصفهان شهرضا         ۳۸۹۲۹ ۱۳۹۷۰۲
اصفهان شهرضا مرکزی       ۳۸۹۲۹ ۱۳۹۷۰۲
اصفهان شهرضا مرکزی   اسفرجان   ۱۹۳۴ ۶۷۶۰
اصفهان شهرضا مرکزی   اسفرجان اسفرجان ۸۳۸ ۲۷۲۴
اصفهان شهرضا مرکزی   اسفرجان امین‌آباد ۳۰۵ ۱۱۹۷
اصفهان شهرضا مرکزی   اسفرجان چشمه روی ۲۰ ۴۰
اصفهان شهرضا مرکزی   اسفرجان قلتقشاه * *
اصفهان شهرضا مرکزی   اسفرجان هونجان ۷۷۰ ۲۷۹۴
اصفهان شهرضا مرکزی   دشت   ۱۳۱۱ ۴۸۵۳
اصفهان شهرضا مرکزی   دشت افتخاریه * *
اصفهان شهرضا مرکزی   دشت مهیار ۳۴۷ ۱۳۶۲
اصفهان شهرضا مرکزی   دشت صحرای افتخاریه * *
اصفهان شهرضا مرکزی   دشت صحرای امیریه ۱۰ ۵۵
اصفهان شهرضا مرکزی   دشت صحرای کلاه قاضی ۷ ۱۱
اصفهان شهرضا مرکزی   دشت صحرای غضنفریه جنوبی ۳۹ ۱۸۸
اصفهان شهرضا مرکزی   دشت امامزاده‌علی‌اکبر ۲۰۸ ۶۵۵
اصفهان شهرضا مرکزی   دشت شهرک صنایع شیمیایی رازی ۴ ۱۸
اصفهان شهرضا مرکزی   دشت اسفه ۸۰ ۲۶۹
اصفهان شهرضا مرکزی   دشت منطقه صنعتی سپهرآباد * *
اصفهان شهرضا مرکزی   دشت منوچهرآباد ۱۶۰ ۵۵۰
اصفهان شهرضا مرکزی   دشت صحرای زرهه ۵ ۱۵
اصفهان شهرضا مرکزی   دشت صحرای چغاد * *
اصفهان شهرضا مرکزی   دشت جرم افشار ۴۳۷ ۱۶۸۷
اصفهان شهرضا مرکزی   دشت مزرعه ایزدی * *
اصفهان شهرضا مرکزی   دشت مزرعه باباربیع ۵ ۱۰
اصفهان شهرضا مرکزی   منظریه   ۲۹۹۵ ۱۱۶۴۳
اصفهان شهرضا مرکزی   منظریه اسلام‌آباد ۹۹۷ ۴۴۸۹
اصفهان شهرضا مرکزی   منظریه چاه تهرانی ۵ ۲۲
اصفهان شهرضا مرکزی   منظریه چاه سبزواری * *
اصفهان شهرضا مرکزی   منظریه مجموعه چاههای شهرداری * *
اصفهان شهرضا مرکزی   منظریه صحرافیضیه * *
اصفهان شهرضا مرکزی   منظریه منطقه صنعتی شهرضا ۸ ۱۶
اصفهان شهرضا مرکزی   منظریه پمپبنزین ۴ ۱۰
اصفهان شهرضا مرکزی   منظریه آمادگاه شهیدمحمدمنتظری ۱۰ ۳۴
اصفهان شهرضا مرکزی   منظریه حسین‌آباد ۵ ۲۰
اصفهان شهرضا مرکزی   منظریه زیارتگاه ۱۱۱ ۳۹۶
اصفهان شهرضا مرکزی   منظریه پادگان گروه ۲۲توپخانه ومنازل مسکونی ۶۷۹ ۲۳۴۶
اصفهان شهرضا مرکزی   منظریه محمدیه ۱۰ ۳۴
اصفهان شهرضا مرکزی   منظریه نهضت‌آباد * *
اصفهان شهرضا مرکزی   منظریه ولندان ۸۳ ۲۷۶
اصفهان شهرضا مرکزی   منظریه منطقه صنعتی امیرکبیر * *
اصفهان شهرضا مرکزی   منظریه بوان ۶۲ ۱۷۹
اصفهان شهرضا مرکزی   منظریه دهک ۵۴ ۱۵۷
اصفهان شهرضا مرکزی   منظریه سولار ۱۲۵ ۴۱۳
اصفهان شهرضا مرکزی   منظریه قوام‌آباد ۴۷ ۱۸۶
اصفهان شهرضا مرکزی   منظریه ماران ۱۹ ۵۰
اصفهان شهرضا مرکزی   منظریه مسینه ۵۵ ۱۹۲
اصفهان شهرضا مرکزی   منظریه شرکت پاتله * *
اصفهان شهرضا مرکزی   منظریه قصرچم ۴۰۸ ۱۷۱۶
اصفهان شهرضا مرکزی   منظریه مرغداری شرکت تعاونی روستایی شهرضا * *
اصفهان شهرضا مرکزی   منظریه منطقه صنعتی تجهیزات نفت وگاز ۶ ۶
اصفهان شهرضا مرکزی   منظریه باغ سرخ ۴۳ ۲۶۵
اصفهان شهرضا مرکزی   منظریه شن شویی حبیبی * *
اصفهان شهرضا مرکزی   منظریه مقصودبیک ۴۶ ۱۳۹
اصفهان شهرضا مرکزی   منظریه میرآباد ۵۴ ۱۵۹
اصفهان شهرضا مرکزی   منظریه وشاره ۱۵۰ ۴۸۸
اصفهان شهرضا مرکزی   منظریه قطب صنعتی اسفرجان * *
اصفهان شهرضا مرکزی   کهرویه   ۷۰۰ ۲۵۳۰
اصفهان شهرضا مرکزی   کهرویه تنگله * *
اصفهان شهرضا مرکزی   کهرویه کهرویه ۶۴۳ ۲۳۱۰
اصفهان شهرضا مرکزی   کهرویه مهدی‌آباد * *
اصفهان شهرضا مرکزی   کهرویه هوک ۲۸ ۱۳۳
اصفهان شهرضا مرکزی   کهرویه یحیی‌آباد ۲۶ ۸۳
اصفهان شهرضا مرکزی شهرضا     ۳۰۳۶۸ ۱۰۸۲۹۹
اصفهان شهرضا مرکزی منظریه     ۱۶۲۱ ۵۶۱۷
اصفهان فریدن         ۲۰۲۱۵ ۸۱۶۲۲
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت       ۶۶۶۶ ۲۷۵۸۶
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   سردسیر   ۹۱۱ ۳۵۱۲
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   سردسیر قره بلطاق ۱۹۰ ۶۹۸
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   سردسیر میرآباد ۱۵۶ ۶۵۹
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   سردسیر احمدآباد ۱۹ ۶۶
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   سردسیر ارتی جان ۳۲ ۹۶
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   سردسیر جوزار ۱۸ ۷۱
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   سردسیر حسین‌آباد ۵۳ ۲۰۱
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   سردسیر خلیلی ۷۲ ۲۲۲
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   سردسیر ده رجب ۴۵ ۱۸۹
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   سردسیر ماربر ۸۵ ۲۸۶
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   سردسیر معصوم‌آباد ۱۲۶ ۵۲۶
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   سردسیر هادان ۱۱۵ ۴۹۸
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   کرچمبوجنوبی   ۵۲۷ ۲۴۲۵
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   کرچمبوجنوبی بلطاق ۲۹۶ ۱۳۲۳
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   کرچمبوجنوبی تیرکرت ۴۵ ۲۵۰
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   کرچمبوجنوبی دره ساری ۲۲ ۱۰۲
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   کرچمبوجنوبی ماهورک ۳۰ ۱۳۳
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   کرچمبوجنوبی خلعت پوشان ۱۷ ۷۳
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   کرچمبوجنوبی دره حوض ۳۹ ۱۹۴
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   کرچمبوجنوبی قلعه اخلاص ۵۳ ۲۵۰
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   کرچمبوجنوبی باغ مادی ۲۵ ۱۰۰
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   کرچمبوشمالی   ۷۳۴ ۳۲۹۳
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   کرچمبوشمالی تخماقلو ۱۲۹ ۵۳۳
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   کرچمبوشمالی دره سوخته ۲۷ ۱۰۹
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   کرچمبوشمالی قلعه بهمن ۴۴ ۱۹۲
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   کرچمبوشمالی کرچ ۹۵ ۴۶۴
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   کرچمبوشمالی هلاغره ۴۴ ۱۵۴
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   کرچمبوشمالی بسی نان ۳۳ ۱۱۹
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   کرچمبوشمالی بتلیجه ۸۴ ۳۳۸
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   کرچمبوشمالی نوغان سفلی ۵۱ ۲۱۷
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   کرچمبوشمالی نوغان علیا ۲۸ ۹۱
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   کرچمبوشمالی هندوکش ۱۹۹ ۱۰۷۶
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   گرجی   ۱۲۵ ۶۰۶
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   گرجی داش کسن ۱۲۵ ۶۰۶
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   ییلاق   ۷۸۷ ۴۰۱۲
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   ییلاق قلعه خواجه ۲۱ ۱۱۷
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   ییلاق اغچه ۲۲۳ ۹۹۵
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   ییلاق اقاگل ۷۱ ۳۸۹
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   ییلاق تنگ بید ۷ ۳۶
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   ییلاق حاجی‌فتحعلی ۲۳ ۱۶۷
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   ییلاق زرنه ۲۳ ۶۱
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   ییلاق ماهورستان سفلی * *
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   ییلاق مغاندر ۱۲ ۷۴
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   ییلاق ماهورستان علیا ۴ ۲۰
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   ییلاق قایم‌آباد ۲۲۶ ۱۱۸۶
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   ییلاق ازناوله ۱۲۵ ۶۴۰
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   ییلاق هزارجریب ۵۰ ۳۱۸
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت بویین ومیاندشت     ۲۵۳۷ ۹۹۳۳
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت افوس     ۱۰۴۵ ۳۸۰۵
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن       ۱۳۵۴۹ ۵۴۰۳۶
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   دالانکوه   ۹۹۵ ۳۹۷۱
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   دالانکوه طرار ۱۱۳ ۴۷۷
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   دالانکوه قفر ۲۲۸ ۹۵۴
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   دالانکوه دره بید ۶۵۴ ۲۵۴۰
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   زاینده رودشمالی   ۱۱۳۱ ۴۷۰۵
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   زاینده رودشمالی نساراسکندری ۱۶۲ ۶۸۲
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   زاینده رودشمالی بلمیر ۱۸۱ ۷۵۵
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   زاینده رودشمالی اسکندری برافتاب ۵۱۹ ۲۱۳۸
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   زاینده رودشمالی سینگرد ۱۰۲ ۴۳۲
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   زاینده رودشمالی عادگان ۱۶۷ ۶۹۸
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   ورزق   ۳۳۵۴ ۱۳۰۵۵
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   ورزق چهل خانه ۷۳۰ ۲۷۲۸
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   ورزق قوهک ۱۱۴ ۳۴۲
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   ورزق بادجان ۵۸۲ ۲۲۵۱
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   ورزق گنجه ۲۹۳ ۱۱۴۶
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   ورزق حصور ۱۲۰ ۵۰۱
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   ورزق درختک ۹۲ ۳۹۲
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   ورزق نهرخلج ۶۳۹ ۲۵۸۴
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   ورزق ازون بلاغ ۳۵۹ ۱۳۶۳
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   ورزق خلج ۴۳ ۱۲۶
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   ورزق دهق ۲۰۱ ۸۲۲
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   ورزق قودجانک ۱۸۱ ۸۰۰
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   ورزق جنوبی   ۲۱۵۰ ۸۸۶۲
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   ورزق جنوبی سفتجان ۴۶۲ ۱۹۹۶
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   ورزق جنوبی غرغن ۱۸۱ ۷۱۰
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   ورزق جنوبی سواران ۸۵ ۳۱۳
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   ورزق جنوبی نماگرد ۱۹۸ ۸۳۸
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   ورزق جنوبی چیگان ۱۲۰ ۴۲۲
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   ورزق جنوبی قلعه ملک ۴۰ ۱۵۲
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   ورزق جنوبی موغان ۱۵۹ ۶۶۴
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   ورزق جنوبی ننادگان ۵۱۲ ۲۰۸۵
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   ورزق جنوبی خویگان سفلی ۳۹۳ ۱۶۸۲
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن داران     ۴۷۶۳ ۱۸۹۳۰
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن دامنه     ۱۱۵۶ ۴۵۱۳
اصفهان فریدون‌شهر         ۹۲۵۹ ۳۸۹۵۵
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی       ۹۲۵۹ ۳۸۹۵۵
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   برف انبار   ۱۷۷۴ ۷۷۱۷
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   برف انبار خویگان علیا ۳۳۰ ۱۳۹۱
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   برف انبار صادقیه ۶۳ ۲۷۹
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   برف انبار بادجان اخوره ۷۰ ۳۰۳
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   برف انبار بیج گرد ۹۳ ۴۲۱
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   برف انبار خلیل‌آباد ۸۴ ۳۷۹
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   برف انبار میلاگرد ۱۳۳ ۶۲۲
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   برف انبار چقادر ۷۲ ۲۸۳
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   برف انبار ده سور سفلی ۹۶ ۳۹۷
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   برف انبار سورشجان ۱۷۱ ۶۹۱
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   برف انبار چقا ۲۵۷ ۱۲۰۰
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   برف انبار ده سور علیا ۶۹ ۳۲۱
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   برف انبار بزمه ۳۳۶ ۱۴۳۰
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پشتکوه موگوئی   ۸۹۷ ۴۷۴۷
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پشتکوه موگوئی دورک ۷۳ ۳۴۰
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پشتکوه موگوئی زمستانه ۲۸ ۱۲۲
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پشتکوه موگوئی کاگونک ۲۴ ۱۰۲
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پشتکوه موگوئی کاهگان علیا ۳۲ ۱۳۶
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پشتکوه موگوئی وزوه ۲۹ ۱۶۶
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پشتکوه موگوئی وستگان ۴۹ ۲۶۸
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پشتکوه موگوئی کاهگان سفلی ۲۷ ۱۳۶
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پشتکوه موگوئی خرم دره ۸ ۴۶
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پشتکوه موگوئی پشندگان ۳۸ ۱۶۷
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پشتکوه موگوئی تبر ۷ ۴۲
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پشتکوه موگوئی خاک پری ۷ ۳۱
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پشتکوه موگوئی کلوسه ۱۳۴ ۷۸۴
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پشتکوه موگوئی مصیر ۷۴ ۴۲۳
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پشتکوه موگوئی وارنا ۶ ۲۸
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پشتکوه موگوئی همه ۲۶ ۱۰۳
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پشتکوه موگوئی هیران ۴۱ ۲۶۴
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پشتکوه موگوئی ابچک ۲۱ ۱۲۲
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پشتکوه موگوئی باباخسرو ۸ ۴۱
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پشتکوه موگوئی بندر ۴۳ ۲۱۲
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پشتکوه موگوئی بهرام‌آباد ۸۲ ۴۹۱
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پشتکوه موگوئی چال چرانه ۱۷ ۷۰
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پشتکوه موگوئی حبیبک ۸ ۴۵
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پشتکوه موگوئی خوش میوه ۱۳ ۶۴
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پشتکوه موگوئی دره چیله * *
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پشتکوه موگوئی دستگرد ۲۱ ۱۰۹
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پشتکوه موگوئی ده نو ۲۴ ۱۳۷
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پشتکوه موگوئی ترزه ۹ ۳۷
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پشتکوه موگوئی عنایشت ۲۰ ۱۰۰
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پشتکوه موگوئی کولاب ۱۱ ۶۱
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پشتکوه موگوئی تنگستان ۱۵ ۸۹
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پیشکوه موگوئی   ۴۸۰ ۲۳۶۷
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پیشکوه موگوئی تزره ۲۰ ۱۱۰
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پیشکوه موگوئی دره بادام سفلی ۱۸ ۱۱۶
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پیشکوه موگوئی دره بادام علیا ۲۷ ۱۴۵
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پیشکوه موگوئی خسروآباد ۱۵ ۷۸
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پیشکوه موگوئی چاله قو ۱۰ ۴۷
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پیشکوه موگوئی راچه ۵۰ ۲۶۷
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پیشکوه موگوئی رمه چر ۱۶ ۶۹
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پیشکوه موگوئی سربیشه ۴ ۲۱
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پیشکوه موگوئی کشت زاران ۴ ۲۱
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پیشکوه موگوئی مزرعه میر ۲۷ ۱۱۶
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پیشکوه موگوئی وارگه پهنه ۴ ۷
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پیشکوه موگوئی مکدین سفلی ۱۳ ۷۶
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پیشکوه موگوئی مکدین علیا ۳۲ ۱۴۹
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پیشکوه موگوئی اسلام‌آباد مکدین ۲۳ ۱۲۶
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پیشکوه موگوئی زردفهره ۴۰ ۲۰۶
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پیشکوه موگوئی سکان ۳۵ ۱۶۲
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پیشکوه موگوئی اسلام‌آباد موگویی ۵۶ ۲۴۷
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پیشکوه موگوئی سخی‌آباد ۱۰ ۴۹
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پیشکوه موگوئی حاجی‌آباد * *
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پیشکوه موگوئی گوهردره ۱۱ ۶۰
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پیشکوه موگوئی مازه وهرگان ۷ ۲۱
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پیشکوه موگوئی مزراکیماس ۲۲ ۱۰۸
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پیشکوه موگوئی مزرعه سیب ۱۴ ۸۰
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پیشکوه موگوئی وهرگان ۱۶ ۷۲
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   پیشکوه موگوئی همستان ۵ ۱۰
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   چشمه لنگان   ۷۰۵ ۳۰۳۱
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   چشمه لنگان چقیورت ۱۴۳ ۶۱۰
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   چشمه لنگان دربند ۶ ۳۳
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   چشمه لنگان برداسیاب ۱۰ ۴۱
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   چشمه لنگان نهضت‌آباد ۱۴۸ ۶۶۵
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   چشمه لنگان سردآب‌بالا ۸ ۲۴
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   چشمه لنگان سردآب‌پایین ۵۷ ۲۵۲
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   چشمه لنگان مازه قلعه ۴ ۱۲
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   چشمه لنگان سیبک ۳۲۹ ۱۳۹۴
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   عشایر   ۵۲۴ ۲۵۶۲
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   عشایر کمران ۲۱ ۱۰۷
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   عشایر دره سیب ۱۰۶ ۵۵۸
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   عشایر میدانک بزرگ ۷۳ ۳۱۷
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   عشایر میدانک کوچک ۳۳ ۱۸۵
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   عشایر گوکان ۱۱ ۵۹
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   عشایر تهلگی سفلی ۱۷ ۹۵
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی   عشایر قلعه سرخ ۲۶۳ ۱۲۴۱
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی فریدون‌شهر     ۳۶۲۲ ۱۳۴۷۵
اصفهان فریدون‌شهر مرکزی برف انبار     ۱۲۵۷ ۵۰۵۶
اصفهان فلاورجان         ۶۰۶۱۳ ۲۳۲۰۱۹
اصفهان فلاورجان پیربکران       ۱۳۶۸۷ ۵۰۴۱۷
اصفهان فلاورجان پیربکران   گرکن شمالی   ۴۲۹۲ ۱۶۰۵۰
اصفهان فلاورجان پیربکران   گرکن شمالی رارا ۴۲۵ ۱۵۹۵
اصفهان فلاورجان پیربکران   گرکن شمالی پلارتگان ۷۷ ۲۷۱
اصفهان فلاورجان پیربکران   گرکن شمالی دارگان ۷۵۴ ۲۵۴۸
اصفهان فلاورجان پیربکران   گرکن شمالی کلیسان ۱۰۴ ۳۸۳
اصفهان فلاورجان پیربکران   گرکن شمالی دارافشان ۱۱۶ ۴۸۹
اصفهان فلاورجان پیربکران   گرکن شمالی سمسان ۱۸۹ ۸۰۲
اصفهان فلاورجان پیربکران   گرکن شمالی نودرامد ۱۵۳ ۶۴۳
اصفهان فلاورجان پیربکران   گرکن شمالی پلارت ۳۵۳ ۱۲۸۹
اصفهان فلاورجان پیربکران   گرکن شمالی تمندگان ۲۳۰ ۸۴۱
اصفهان فلاورجان پیربکران   گرکن شمالی صادق‌آباد ۷۶ ۲۹۰
اصفهان فلاورجان پیربکران   گرکن شمالی رحیم‌آباد ۳۶ ۱۲۲
اصفهان فلاورجان پیربکران   گرکن شمالی علی‌آباد ۲۹ ۱۱۷
اصفهان فلاورجان پیربکران   گرکن شمالی مهرگان ۳۲۳ ۱۲۶۵
اصفهان فلاورجان پیربکران   گرکن شمالی وزیرآباد ۶۵ ۲۰۱
اصفهان فلاورجان پیربکران   گرکن شمالی چاههای کشاورزی وزیرآباد ۵ ۱۳
اصفهان فلاورجان پیربکران   گرکن شمالی خوانسارک ۴۲۵ ۱۷۳۲
اصفهان فلاورجان پیربکران   گرکن شمالی علی‌شاهدان ۳۶۴ ۱۳۶۷
اصفهان فلاورجان پیربکران   گرکن شمالی قلعه سرخ ۱۱۲ ۴۰۸
اصفهان فلاورجان پیربکران   گرکن شمالی چهاربرج ۶ ۳۶
اصفهان فلاورجان پیربکران   گرکن شمالی دستنا ۹۷ ۳۷۷
اصفهان فلاورجان پیربکران   گرکن شمالی سیاه‌افشار ۳۵۳ ۱۲۶۱
اصفهان فلاورجان پیربکران   سهروفیروزان   ۳۵۵۰ ۱۳۱۹۱
اصفهان فلاورجان پیربکران   سهروفیروزان اردال ۱۵۶ ۶۰۹
اصفهان فلاورجان پیربکران   سهروفیروزان چم رود ۱۶۷ ۶۰۳
اصفهان فلاورجان پیربکران   سهروفیروزان فیلرگان ۱۳۸ ۵۶۲
اصفهان فلاورجان پیربکران   سهروفیروزان شاه شمس الدین ۱۱ ۵۶
اصفهان فلاورجان پیربکران   سهروفیروزان بجگرد ۳۷۷ ۱۵۱۱
اصفهان فلاورجان پیربکران   سهروفیروزان نرگان ۳۴۸ ۱۳۶۶
اصفهان فلاورجان پیربکران   سهروفیروزان طاد ۹۹۳ ۳۶۷۱
اصفهان فلاورجان پیربکران   سهروفیروزان گلگون ۷۳ ۲۶۵
اصفهان فلاورجان پیربکران   سهروفیروزان ونهر ۲۵۷ ۹۲۰
اصفهان فلاورجان پیربکران   سهروفیروزان سهروفیروزان ۱۰۳۰ ۳۶۲۸
اصفهان فلاورجان پیربکران پیربکران     ۲۹۳۴ ۱۰۸۵۱
اصفهان فلاورجان پیربکران بهاران شهر     ۲۹۱۱ ۱۰۳۲۵
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان       ۴۶۹۲۶ ۱۸۱۶۰۲
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   ابریشم   ۲۴۴۳ ۹۴۱۴
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   ابریشم حسین‌آباد ۴۷۹ ۱۸۹۲
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   ابریشم اردوگاه تربیتی شهیدبهشتی ۶ ۲۵
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   ابریشم کرسگان ۹۰۴ ۳۵۳۹
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   ابریشم معدن تپه سرخ * *
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   ابریشم جولرستان ۶۷۹ ۲۴۷۳
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   ابریشم موسیان ۳۷۳ ۱۴۷۸
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   زازران   ۵۶۴۷ ۲۱۹۱۳
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   زازران ریاخون ۳۷۹ ۱۴۸۲
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   زازران هویه ۷۱۶ ۲۶۹۸
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   زازران جلال‌آباد ماربین ۴۶۲ ۱۷۷۵
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   زازران زازران ۲۰۰۳ ۷۶۷۰
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   زازران کافشان ۴۴۳ ۱۶۵۵
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   زازران جوجیل ۱۲۱۳ ۴۹۶۵
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   زازران دشتچی ۴۳۱ ۱۶۶۸
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   گلستان   ۳۲۴۷ ۱۲۴۳۱
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   گلستان شرودان ۸۰۸ ۳۱۱۴
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   گلستان قلعه امیر ۴۱۹ ۱۵۹۲
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   گلستان کروج ۴۴۷ ۱۶۵۴
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   گلستان خیرآباد ۲۰۹ ۷۶۷
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   گلستان دشتلو ۲۲۳ ۸۳۸
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   گلستان اسفهران ۲۶۱ ۱۰۲۶
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   گلستان بندارت ۳۳۹ ۱۳۳۸
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   گلستان دارافشان ۲۶۰ ۱۰۰۶
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   گلستان کارویه ۲۸۱ ۱۰۹۶
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   اشترجان   ۳۶۰۶ ۱۳۹۵۸
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   اشترجان زفره ۹۹۱ ۳۸۹۱
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   بوستان لارگان ۵۹۸ ۲۲۵۹
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   بوستان حاجی‌آباد ۱۹۵ ۷۷۳
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   بوستان درچه عابد ۲۷۲ ۹۷۶
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   بوستان لارگیچی ۱۵۴ ۵۸۹
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   اشترجان مهرنجان ارامنه ۷۰ ۲۶۹
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   اشترجان مهرنجان اتراک ۴۰۰ ۱۶۴۰
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   اشترجان جیلاب ۸۸ ۳۸۸
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   اشترجان محمدیه ۳۳۷ ۱۳۵۸
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   اشترجان منطقه صنعتی اشترجان * *
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   اشترجان مزرعه سیمرغ واحدشماره ۱ * *
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   اشترجان کاویان(گاونان) ۴۹۵ ۱۷۹۵
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان فلاورجان     ۹۰۹۷ ۳۷۷۴۰
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان کلیشادوسودرجان     ۶۳۷۱ ۲۳۲۰۳
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان قهدریجان     ۷۷۲۵ ۳۰۰۰۲
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان ابریشم     ۵۳۲۴ ۱۹۴۰۶
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان ایمانشهر     ۳۴۶۶ ۱۳۵۳۵
اصفهان کاشان         ۸۱۸۱۶ ۲۹۷۰۰۰
اصفهان کاشان قمصر       ۳۴۰۹ ۱۰۸۱۲
اصفهان کاشان قمصر   جوشقان قالی   ۵۰ ۱۴۲
اصفهان کاشان قمصر   جوشقان قالی الزگ ۳۵ ۱۰۱
اصفهان کاشان قمصر   جوشقان قالی مزرعه چنگیز * *
اصفهان کاشان قمصر   جوشقان قالی کلوخ پایین ۱۴ ۳۷
اصفهان کاشان قمصر   قهرود   ۵۸۱ ۱۶۲۷
اصفهان کاشان قمصر   قهرود جوینان ۸۱ ۲۱۵
اصفهان کاشان قمصر   قهرود قهرود ۲۴۶ ۶۵۷
اصفهان کاشان قمصر   قهرود جعفرک * *
اصفهان کاشان قمصر   قهرود حسین‌آباد ۲۵ ۷۹
اصفهان کاشان قمصر   قهرود شرکت کشت وصنعت بهشت قمصر کاشان ۱۱ ۴۲
اصفهان کاشان قمصر   قهرود قزاان ۱۸۷ ۵۴۸
اصفهان کاشان قمصر   قهرود گلستانه ۵ ۱۷
اصفهان کاشان قمصر   قهرود مرغداری وکیلی * *
اصفهان کاشان قمصر   قهرود مسلم‌آباد ۲۲ ۶۲
اصفهان کاشان قمصر قمصر     ۱۰۴۸ ۳۵۶۶
اصفهان کاشان قمصر جوشقان وکامو     ۱۷۳۰ ۵۴۷۷
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان       ۷۲۴۶۹ ۲۶۶۹۲۱
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   کوهپایه   ۱۴۱۷ ۵۰۷۴
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   کوهپایه استرک ۴۲۴ ۱۴۴۱
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   کوهپایه بارونق ۲۳ ۶۰
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   کوهپایه خنچه * *
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   کوهپایه دره ۱۱۱ ۳۶۷
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   کوهپایه جعفرآباد * *
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   کوهپایه جوشقان استرک ۵۲۳ ۱۹۵۲
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   کوهپایه سرنج ۶ ۲۶
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   کوهپایه ابوالعباس‌آباد ۶ ۱۶
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   کوهپایه فتح‌آباد جوشقان ۴۴ ۱۵۹
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   کوهپایه آب‌سفیداب ۲۵ ۱۱۲
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   کوهپایه جزه ۸۳ ۲۸۸
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   کوهپایه خنب ۷۵ ۲۸۹
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   کوهپایه صفی‌آباد ۶ ۲۵
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   کوهپایه کارخانه درین ۹ ۳۶
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   کوهپایه یزدآباد ۴۱ ۱۶۵
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   کوهپایه دشت لتحر ۳۹ ۱۳۴
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   میاندشت   ۱۹۶۵ ۷۳۷۲
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   میاندشت آب‌شیرین ۲۶۵ ۹۹۲
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   میاندشت گلستان امام خمینی * *
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   میاندشت مزرعه ایت اله طالقانی * *
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   میاندشت ده نار * *
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   میاندشت امیرآباد * *
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   میاندشت یحیی‌آباد بالا ۹ ۲۲
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   میاندشت باغشاه * *
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   میاندشت مزرعه شورآب * *
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   میاندشت حسین‌آباد شیبانی * *
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   میاندشت سن سن ۴۱۱ ۱۵۷۶
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   میاندشت خزاق ۳۴۱ ۱۳۲۶
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   میاندشت درم * *
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   میاندشت محمدیه * *
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   میاندشت طاهرآباد ۹۲۳ ۳۴۰۴
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   خرم دشت   ۳۲۴ ۷۲۶
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   خرم دشت تتماچ ۴۰ ۷۱
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   خرم دشت جهق ۳۶ ۶۰
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   خرم دشت زنجان بر(جهق پایین) ۲۰ ۲۸
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   خرم دشت سادات ۵ ۱۹
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   خرم دشت نصرآباد ۴۰ ۱۰۶
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   خرم دشت احمدآباد ۱۱ ۲۹
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   خرم دشت توکل‌آباد * *
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   خرم دشت چاله قرا ۲۲ ۴۴
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   خرم دشت خرمدشت ۲۱ ۴۱
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   خرم دشت ده زیره ۳۰ ۶۵
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   خرم دشت شادیان ۳۹ ۱۰۶
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   خرم دشت شجاع‌آباد ۲۵ ۶۸
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   خرم دشت شوراب ۶ ۱۴
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   خرم دشت اسدآباد بالا ۸ ۱۸
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   خرم دشت قربانی * *
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   خرم دشت جعفرآباد ۵ ۲۱
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   خرم دشت شهرک صنعتی امیرکبیر ۱۰ ۲۳
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   خرم دشت مزرعه قمصریها * *
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   خرم دشت دشت فدک * *
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان کاشان     ۶۷۴۶۴ ۲۴۸۷۸۹
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان مشکات     ۱۲۹۹ ۴۹۶۰
اصفهان کاشان نیاسر       ۲۸۷۳ ۹۰۰۰
اصفهان کاشان نیاسر   کوه دشت   ۸۵۰ ۲۱۷۴
اصفهان کاشان نیاسر   کوه دشت ازناوه ۷۹ ۱۷۹
اصفهان کاشان نیاسر   کوه دشت برزآباد ۳۲ ۱۱۴
اصفهان کاشان نیاسر   کوه دشت فرح‌آباد ۴ ۱۳
اصفهان کاشان نیاسر   کوه دشت قه ۵۸ ۱۴۵
اصفهان کاشان نیاسر   کوه دشت کله ۹۷ ۲۸۰
اصفهان کاشان نیاسر   کوه دشت ارمک ۱۲۱ ۳۰۰
اصفهان کاشان نیاسر   کوه دشت رحق ۲۱۰ ۵۳۶
اصفهان کاشان نیاسر   کوه دشت سار ۶۱ ۱۴۷
اصفهان کاشان نیاسر   کوه دشت وادقان ۱۲۲ ۲۹۰
اصفهان کاشان نیاسر   کوه دشت ون ۶۶ ۱۷۰
اصفهان کاشان نیاسر   نیاسر   ۱۴۳۷ ۴۸۲۳
اصفهان کاشان نیاسر   نیاسر اسحق‌آباد ۹۳ ۳۰۳
اصفهان کاشان نیاسر   نیاسر مزرعه بله لا ۱۲ ۳۸
اصفهان کاشان نیاسر   نیاسر علی‌آباد ۱۹ ۷۱
اصفهان کاشان نیاسر   نیاسر نشلج ۶۶۳ ۲۱۶۸
اصفهان کاشان نیاسر   نیاسر غیاث‌آباد ۷۱ ۲۲۴
اصفهان کاشان نیاسر   نیاسر باری کرسف ۱۰۳ ۳۶۰
اصفهان کاشان نیاسر   نیاسر علوی ۱۸۳ ۶۵۸
اصفهان کاشان نیاسر   نیاسر مشهداردهال ۴ ۱۷
اصفهان کاشان نیاسر   نیاسر تجره ۱۳ ۳۶
اصفهان کاشان نیاسر   نیاسر چنار ۳۴ ۱۲۸
اصفهان کاشان نیاسر   نیاسر حسامیه * *
اصفهان کاشان نیاسر   نیاسر حسنارود ۱۷۲ ۵۸۲
اصفهان کاشان نیاسر   نیاسر مزرعه خاتون ۶ ۲۲
اصفهان کاشان نیاسر   نیاسر دولت‌آباد ۱۵ ۵۲
اصفهان کاشان نیاسر   نیاسر مزرعه روی ده ۱۲ ۴۲
اصفهان کاشان نیاسر   نیاسر سلخنو ۱۱ ۳۶
اصفهان کاشان نیاسر   نیاسر مرغداری اکرمیان بصره‌ای ۱۰ ۳۴
اصفهان کاشان نیاسر   نیاسر مزرعه سیف‌آباد ۵ ۱۹
اصفهان کاشان نیاسر   نیاسر صورآباد ۸ ۲۸
اصفهان کاشان نیاسر   نیاسر نظام‌آباد * *
اصفهان کاشان نیاسر نیاسر     ۵۸۶ ۲۰۰۳
اصفهان کاشان برزک       ۳۰۶۵ ۱۰۲۶۷
اصفهان کاشان برزک   باباافضل   ۵۹۶ ۱۹۰۴
اصفهان کاشان برزک   باباافضل بنابه مرق ۱۲ ۳۸
اصفهان کاشان برزک   باباافضل سادیان مرق ۱۲۳ ۴۵۰
اصفهان کاشان برزک   باباافضل مرق ۴۲۵ ۱۳۰۰
اصفهان کاشان برزک   باباافضل سعدآباد * *
اصفهان کاشان برزک   باباافضل نابر ۳۳ ۱۰۶
اصفهان کاشان برزک   باباافضل منطقه صنعتی برزک * *
اصفهان کاشان برزک   گلاب   ۱۵۳۳ ۵۱۵۲
اصفهان کاشان برزک   گلاب ارنجن ۴۵ ۱۴۶
اصفهان کاشان برزک   گلاب ازران ۲۹۲ ۱۰۱۷
اصفهان کاشان برزک   گلاب پنداس ۵۳ ۱۳۴
اصفهان کاشان برزک   گلاب تجره ۸۲ ۲۵۸
اصفهان کاشان برزک   گلاب ورکان ۱۹۴ ۵۴۵
اصفهان کاشان برزک   گلاب ازوار ۲۱۶ ۷۲۷
اصفهان کاشان برزک   گلاب ویدوجا ۲۸۶ ۹۴۷
اصفهان کاشان برزک   گلاب ویدوج ۳۶۵ ۱۳۷۸
اصفهان کاشان برزک برزک     ۹۳۶ ۳۲۱۱
اصفهان گلپایگان         ۲۴۷۰۱ ۸۲۶۰۱
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان       ۲۴۷۰۱ ۸۲۶۰۱
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   جلگه   ۱۳۰۰ ۴۰۲۱
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   جلگه دم اسمان ۱۱۲ ۳۴۸
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   جلگه شادگان ۱۴۵ ۴۰۶
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   جلگه فاویان ۱۶۵ ۴۹۲
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   جلگه گلدره بالا * *
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   جلگه معدن سنگ گدارسرخ علیا * *
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   جلگه معدن چینی صالح پیغمبر * *
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   جلگه ارجون ۷۶ ۲۶۸
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   جلگه اسفرنجان ۱۶۴ ۵۵۱
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   جلگه دستجرده ۹۰ ۲۷۶
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   جلگه رباط ملک ۱۱۲ ۳۵۲
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   جلگه سراور ۱۷۲ ۵۳۹
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   جلگه شیدآباد ۹۹ ۲۹۷
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   جلگه کلوچان ۱۲۵ ۳۶۸
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   جلگه وارنیان ۳۵ ۱۰۷
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه   ۲۵۲۰ ۸۷۲۱
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه حاجیله ۷ ۱۹
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه عباس‌آباد ۲۷ ۷۲
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه قرغن ۷۳ ۲۲۸
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه کوچری ۱۲۴ ۳۱۷
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه ماکوله ۲۶ ۸۸
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه هرستانه سفلی * *
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه هرستانه علیا ۲۳ ۸۱
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه هنده ۱۳۰ ۶۵۴
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه رکابدار ۹۵ ۳۰۶
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه قلعه حاج میرزااغاسی * *
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه رباط سرخ علیا ۳۹۷ ۱۵۱۹
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه امامزادگان جعفروهاشم * *
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه خاکه ۱۴ ۳۷
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه درب امامزاده‌ابراهیم ۲۰۰ ۶۸۴
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه سعیدآباد ۵۳۶ ۱۹۴۹
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه علی‌آباد ۱۴ ۴۰
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه فقستان ۷۷ ۲۳۲
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه ازادان * *
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه استهلک ۳۸ ۱۵۴
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه اسفاجرد ۶۸ ۲۳۳
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه غرقاب ۲۰ ۵۰
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه غرقه ۵۶ ۱۷۸
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه دیزجان ۲۶ ۸۰
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه رباط گوگدی * *
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه رباط محمود ۷۷ ۲۳۰
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه فرج‌آباد ۶۷ ۲۳۵
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه قلعه عباس بک * *
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه لالان ۲۰ ۸۳
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه لالانک ۵ ۱۹
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه مرغ ۱۷ ۵۱
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه ناحیه صنعتی سعیدآباد * *
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه دشت شمال گلپایگان * *
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه رباط قالقان ۳۰ ۸۷
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه قالقان ۶۷ ۲۰۰
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه مزرعه ۷۵ ۲۲۴
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه رباط ابوالقاسم ۴۴ ۱۴۴
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه ضامن‌آباد ۵۳ ۱۶۵
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه قشلاق ۹ ۲۴
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه ملازجان ۹۱ ۲۷۶
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   نیوان   ۱۷۲۲ ۵۳۵۸
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   نیوان زرنجان ۲۴۹ ۹۱۴
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   نیوان نیوان سوق ۳۳۸ ۱۰۴۷
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   نیوان نیوان نار ۳۴۷ ۱۱۴۵
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   نیوان شرکت سهامی زراعی ۱۸۸ ۶۰۹
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   نیوان حسن‌آباد ۷ ۱۶
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   نیوان مجتمع کشاورزی پدرطالقانی * *
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   نیوان منطقه صنعتی گلپایگان ۱۴ ۴۵
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   نیوان وانشان ۲۳۳ ۶۲۴
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   نیوان صحرامیدان * *
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   نیوان تیکن ۱۲۶ ۴۰۳
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   نیوان در ۱۷۱ ۳۹۶
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   نیوان شورچه ۴۶ ۱۴۸
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان گلپایگان     ۱۴۲۶۳ ۴۷۸۴۹
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان گوگد     ۲۰۳۱ ۶۶۸۶
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان گلشهر     ۲۸۶۵ ۹۹۶۶
اصفهان لنجان         ۵۸۲۳۲ ۲۲۵۵۵۹
اصفهان لنجان باغ بهادران       ۱۱۸۴۳ ۴۵۹۵۷
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم رود   ۲۱۷۸ ۸۴۲۲
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم رود ایدوغمیش ۸ ۱۶
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم رود حاجی‌الوان ۵۹ ۲۱۴
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم رود خشوییه 1


اصفهان لنجان باغ بهادران   چم رود زردخشوییه ۱۱۷ ۴۵۲
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم رود قلعه ترکی ۱۴ ۵۶
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم رود برنجگان ۲۴۰ ۱۰۱۶
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم رود صادق‌آباد ۷۷ ۲۶۶
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم رود کته شور ۱۰۴ ۴۲۷
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم رود دورک ۵۴ ۲۳۷
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم رود سعیدآباد ۴۴ ۱۴۹
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم رود کرچکان ۶۶۵ ۲۴۵۴
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم رود مورکان ۴۸۷ ۱۹۰۹
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم رود چم پیر ۶۴ ۲۳۶
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم رود رحمت‌آباد ۱۴۶ ۶۴۱
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم رود فتح‌آباد * *
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم رود همام ۴۲ ۱۵۲
اصفهان لنجان باغ بهادران   زیرکوه   ۲۶۲۰ ۱۰۰۷۳
اصفهان لنجان باغ بهادران   زیرکوه چم اسمان ۳۰ ۱۱۰
اصفهان لنجان باغ بهادران   زیرکوه شورجه ۱۷ ۷۱
اصفهان لنجان باغ بهادران   زیرکوه قلعه اقا ۱۰۴ ۳۷۰
اصفهان لنجان باغ بهادران   زیرکوه قلعه لای بید ۱۸۹ ۸۱۰
اصفهان لنجان باغ بهادران   زیرکوه کلیشادرخ ۴۵۳ ۱۶۸۴
اصفهان لنجان باغ بهادران   زیرکوه حاجت اقا ۲۰۵ ۷۷۳
اصفهان لنجان باغ بهادران   زیرکوه رکن‌آباد ۱۷۷ ۵۹۹
اصفهان لنجان باغ بهادران   زیرکوه حسین‌آباد * *
اصفهان لنجان باغ بهادران   زیرکوه زمان‌آباد ۲۱۹ ۱۰۴۲
اصفهان لنجان باغ بهادران   زیرکوه کچوییه ۶۸۵ ۲۵۵۰
اصفهان لنجان باغ بهادران   زیرکوه قلعه پایین ۸۰ ۲۸۸
اصفهان لنجان باغ بهادران   زیرکوه هاردنگ ۴۶۰ ۱۷۷۴
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم کوه   ۱۵۷۸ ۶۳۶۲
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم کوه چم حیدر ۲۰۳ ۷۵۲
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم کوه چم طاق ۲۹۲ ۱۱۱۲
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم کوه چم یوسفعلی ۳۸۰ ۱۶۳۰
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم کوه یال بلند ۲۲ ۱۰۴
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم کوه چم نور ۳۸۵ ۱۵۳۸
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم کوه پرکستان ۳۳ ۱۳۱
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم کوه جعفرآباد ۴۹ ۲۳۲
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم کوه چم علیشاه ۱۳۳ ۵۵۴
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم کوه چم کهریز ۸۱ ۳۰۹
اصفهان لنجان باغ بهادران باغ بهادران     ۲۴۳۲ ۸۸۰۸
اصفهان لنجان باغ بهادران چرمهین     ۳۰۳۵ ۱۲۲۹۲
اصفهان لنجان مرکزی       ۴۶۳۸۹ ۱۷۹۶۰۲
اصفهان لنجان مرکزی   اشیان   ۱۱۸۹ ۴۵۷۶
اصفهان لنجان مرکزی   اشیان مبارک‌آباد ۱۱ ۱۷
اصفهان لنجان مرکزی   اشیان صادق‌آباد ۲۰ ۶۹
اصفهان لنجان مرکزی   اشیان کاریز ۹۲ ۳۴۰
اصفهان لنجان مرکزی   اشیان سیبه ۲۹ ۱۱۲
اصفهان لنجان مرکزی   اشیان اله‌آباد ۱۰۹ ۴۳۵
اصفهان لنجان مرکزی   اشیان مجتمع صنایع دفاع اصفهان ۶۴۲ ۲۴۴۴
اصفهان لنجان مرکزی   اشیان اشیان ۲۶۷ ۱۰۹۱
اصفهان لنجان مرکزی   اشیان شرکت هاراپا * *
اصفهان لنجان مرکزی   اشیان قرق اقا ۱۷ ۶۲
اصفهان لنجان مرکزی   اشیان کارخانه ماشین سازی اصفهان * *
اصفهان لنجان مرکزی   خرم رود   ۱۲۴۵ ۴۹۴۰
اصفهان لنجان مرکزی   خرم رود احمدآباد طبس * *
اصفهان لنجان مرکزی   خرم رود رحیم‌آباد * *
اصفهان لنجان مرکزی   خرم رود نوگوران ۸۳۷ ۳۱۹۶
اصفهان لنجان مرکزی   خرم رود شهرک صنعتی فولاد * *
اصفهان لنجان مرکزی   خرم رود باغ شاه ۱۹ ۸۱
اصفهان لنجان مرکزی   خرم رود مدیسه ۳۸۴ ۱۶۴۷
اصفهان لنجان مرکزی چمگردان     ۴۲۵۲ ۱۶۰۸۶
اصفهان لنجان مرکزی زرین شهر     ۱۵۱۵۴ ۵۵۹۸۴
اصفهان لنجان مرکزی سده لنجان     ۴۱۶۷ ۱۷۳۳۵
اصفهان لنجان مرکزی ورنامخواست     ۳۸۴۵ ۱۵۲۹۴
اصفهان لنجان مرکزی فولادشهر     ۱۳۸۲۲ ۵۵۴۹۶
اصفهان لنجان مرکزی زاینده رود     ۲۷۱۵ ۹۸۹۱
اصفهان مبارکه         ۳۵۲۷۶ ۱۳۲۹۲۵
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه       ۲۷۹۵۱ ۱۰۵۱۳۴
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه   طالخونچه   ۹۶۳ ۳۸۷۲
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه   طالخونچه ابرو ۷۷ ۳۲۹
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه   طالخونچه حوض ماهی ۱۱۰ ۴۶۲
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه   طالخونچه قلعه سفید ۵۱ ۱۹۰
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه   طالخونچه لاو ۶۳ ۲۳۲
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه   طالخونچه شهرک مجلسی ۶۶۲ ۲۶۵۹
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه   دیزیچه   ۳۳۲ ۱۱۹۲
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه   دیزیچه بداغ‌آباد ۲۰۵ ۷۳۸
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه   دیزیچه مزرعه چه ۱۲۶ ۴۵۲
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه   دیزیچه ایستگاه راه‌آهن دیزیچه * *
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه   کرکوند   ۸۸۷ ۳۳۴۱
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه   کرکوند اسیاب‌آباد * *
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه   کرکوند چاه ناصرکرمی * *
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه   کرکوند سورچه بالا ۶۹ ۲۸۹
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه   کرکوند چاه حسین اسدیان * *
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه   کرکوند صفی‌آباد جزایری * *
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه   کرکوند صحراقلعه شازده * *
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه   کرکوند صحراقلعه حکیم * *
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه   کرکوند صحراجنت‌آباد * *
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه   کرکوند صحرامحمدآباد * *
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه   کرکوند حسن‌آباد تنگ بیدکان ۸۰۸ ۳۰۲۴
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه مبارکه     ۱۶۵۸۳ ۶۲۴۵۴
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه دیزیچه     ۴۷۵۹ ۱۷۹۶۶
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه طالخونچه     ۲۵۳۶ ۹۳۰۷
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه کرکوند     ۱۸۹۱ ۷۰۰۲
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی       ۷۳۲۵ ۲۷۷۹۱
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   گرکن   ۲۳۴۴ ۸۸۹۲
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   گرکن کوشکچه ۲۸۲ ۱۰۸۱
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   گرکن مجتمع مسکونی هفتم تیر ۹۳ ۳۴۱
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   گرکن کارگاه اسفالت مبارکه * *
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   گرکن چاههای کشاورزی نهجیر * *
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   گرکن بارچان ۱۶۹ ۶۵۷
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   گرکن دستگردمهراوران ۲۷۳ ۱۰۰۴
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   گرکن فخرآباد ۴۰۴ ۱۵۴۵
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   گرکن احمدآباد ۳۳۶ ۱۳۲۵
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   گرکن جوشان ۱۴۹ ۵۳۷
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   گرکن زودان ۲۷۶ ۱۰۶۳
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   گرکن هراتمه ۳۶۰ ۱۳۳۵
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   نورآباد   ۲۵۱۵ ۹۸۲۸
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   نورآباد ده سرخ ۸۷۳ ۳۵۸۲
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   نورآباد کارخانه قندنقش جهان ۲۸ ۱۱۱
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   نورآباد منطقه صنعتی مبارکه * *
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   نورآباد صحراغضنفریه شمالی ۷ ۱۷
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   نورآباد مجموعه گروههای مشاع ده سرخ * *
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   نورآباد صحرا میان بالا * *
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   نورآباد صحرا قرمز قلعه * *
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   نورآباد صحرا مراد چقوری ۴ ۱۰
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   نورآباد اکبرآباد ۶۹ ۲۴۵
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   نورآباد بروزاد ۱۹۱ ۷۲۰
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   نورآباد میرآباد ۶۸ ۲۶۶
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   نورآباد صحرا بابا عبدالله * *
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   نورآباد اراضی ۴۵۰ ۱۷۴۳
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   نورآباد اسدآباد ۱۴۱ ۵۱۸
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   نورآباد جوهرستان ۲۲۶ ۸۸۴
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   نورآباد خرم‌آباد ۱۳ ۶۴
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   نورآباد باغ ملک ۴۳۵ ۱۶۴۵
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی زیباشهر     ۲۴۶۶ ۹۰۷۱
اصفهان نایین         ۱۵۹۱۹ ۵۴۲۹۸
اصفهان نایین انارک       ۹۷۰ ۲۹۰۴
اصفهان نایین انارک   چوپانان   ۵۰۸ ۱۶۱۹
اصفهان نایین انارک   چوپانان چوپانان ۴۲۱ ۱۴۸۵
اصفهان نایین انارک   چوپانان اسماعیلان * *
اصفهان نایین انارک   چوپانان بیدچاه * *
اصفهان نایین انارک   چوپانان چاه خربزه * *
اصفهان نایین انارک   چوپانان چاه گربه * *
اصفهان نایین انارک   چوپانان عشین * *
اصفهان نایین انارک   چوپانان علم حاجی‌باقری * *
اصفهان نایین انارک   چوپانان مزرعه حاجی‌باقری * *
اصفهان نایین انارک   چوپانان معدن طالمسی * *
اصفهان نایین انارک   چوپانان معدن نخلک ۵۲ ۵۵
اصفهان نایین انارک   چوپانان اشتیان * *
اصفهان نایین انارک   چوپانان نورآباد * *
اصفهان نایین انارک   چوپانان زالوبند * *
اصفهان نایین انارک   چوپانان محمدآباد ۸ ۱۴
اصفهان نایین انارک   چوپانان مشجری * *
اصفهان نایین انارک   چوپانان عباس‌آباد * *
اصفهان نایین انارک   چوپانان تعاونی مشاع کویر * *
اصفهان نایین انارک   چوپانان مظفرآباد * *
اصفهان نایین انارک   چوپانان مزرعه بابا خالد * *
اصفهان نایین انارک انارک     ۴۶۲ ۱۲۸۵
اصفهان نایین خوروبیابانک       ۴۹۲۴ ۱۷۴۸۸
اصفهان نایین خوروبیابانک   بیابانک   ۱۲۱۹ ۴۷۱۰
اصفهان نایین خوروبیابانک   بیابانک ابراهیم‌آباد ۴۸ ۱۹۳
اصفهان نایین خوروبیابانک   بیابانک جعفرآباد ۷۳ ۲۹۵
اصفهان نایین خوروبیابانک   بیابانک جگارگ ۴ ۱۲
اصفهان نایین خوروبیابانک   بیابانک خرمدشت * *
اصفهان نایین خوروبیابانک   بیابانک عباس‌آباد * *
اصفهان نایین خوروبیابانک   بیابانک عروسان * *
اصفهان نایین خوروبیابانک   بیابانک فرخی ۶۶۸ ۲۷۱۵
اصفهان نایین خوروبیابانک   بیابانک ده بالا * *
اصفهان نایین خوروبیابانک   بیابانک میان‌آباد * *
اصفهان نایین خوروبیابانک   بیابانک نصرآباد ۱۶ ۴۲
اصفهان نایین خوروبیابانک   بیابانک آباد ان ۴ ۱۷
اصفهان نایین خوروبیابانک   بیابانک چاه افضل * *
اصفهان نایین خوروبیابانک   بیابانک چاه ملک ۳۷۰ ۱۳۰۲
اصفهان نایین خوروبیابانک   بیابانک قادرآباد ۲۲ ۸۶
اصفهان نایین خوروبیابانک   بیابانک محمدآباد * *
اصفهان نایین خوروبیابانک   بیابانک نودشت * *
اصفهان نایین خوروبیابانک   جندق   ۴۹ ۲۰۸
اصفهان نایین خوروبیابانک   جندق بهاآباد * *
اصفهان نایین خوروبیابانک   جندق چاه گیر * *
اصفهان نایین خوروبیابانک   جندق مزرعه فرح زاد * *
اصفهان نایین خوروبیابانک   جندق مصر ۴۱ ۱۸۳
اصفهان نایین خوروبیابانک   جندق پلیس راه خور- جندق * *
اصفهان نایین خوروبیابانک   جندق کارخانه دانه بندی سیلیس حسین افضلی * *
اصفهان نایین خوروبیابانک   نخلستان   ۷۴۰ ۲۳۹۶
اصفهان نایین خوروبیابانک   نخلستان ایراج ۱۳۸ ۳۶۲
اصفهان نایین خوروبیابانک   نخلستان بازیاب ۱۶ ۴۳
اصفهان نایین خوروبیابانک   نخلستان حسین‌آباد ۱۱ ۳۶
اصفهان نایین خوروبیابانک   نخلستان هفتومان ۴۱ ۱۱۴
اصفهان نایین خوروبیابانک   نخلستان مجتمع معادن سنگ مرمریت هفتومان ۸ ۱۵۰
اصفهان نایین خوروبیابانک   نخلستان ابگرم * *
اصفهان نایین خوروبیابانک   نخلستان اردیب ۷۱ ۲۳۷
اصفهان نایین خوروبیابانک   نخلستان عروسان گلستان ۵۴ ۱۴۵
اصفهان نایین خوروبیابانک   نخلستان گرمه ۶۹ ۲۴۴
اصفهان نایین خوروبیابانک   نخلستان سلام‌آباد * *
اصفهان نایین خوروبیابانک   نخلستان نیشابور ۱۱ ۲۳
اصفهان نایین خوروبیابانک   نخلستان بیاضه ۱۰۳ ۳۱۹
اصفهان نایین خوروبیابانک   نخلستان خنج ۱۲ ۳۰
اصفهان نایین خوروبیابانک   نخلستان مهرجان ۲۰۲ ۶۸۷
اصفهان نایین خوروبیابانک خور     ۱۷۵۴ ۶۲۱۶
اصفهان نایین خوروبیابانک جندق     ۱۱۶۲ ۳۹۵۸
اصفهان نایین مرکزی       ۱۰۰۲۵ ۳۳۹۰۶
اصفهان نایین مرکزی   باقران   ۱۰۸۱ ۳۶۰۳
اصفهان نایین مرکزی   باقران سپرو ۳۸ ۸۴
اصفهان نایین مرکزی   باقران سهیل ۲۵ ۴۸
اصفهان نایین مرکزی   باقران فرح‌آباد ۵ ۶
اصفهان نایین مرکزی   باقران مزرعه حاج حسین ۴ ۴
اصفهان نایین مرکزی   باقران کلوت محمدیه ۳۶ ۵۴
اصفهان نایین مرکزی   باقران مزرعه امام ۲۵۵ ۸۵۱
اصفهان نایین مرکزی   باقران بافران ۵۹۰ ۲۱۳۸
اصفهان نایین مرکزی   باقران بنویدسفلی ۱۰ ۳۴
اصفهان نایین مرکزی   باقران بنویدعلیا ۹۷ ۳۳۱
اصفهان نایین مرکزی   باقران نوگنبد * *
اصفهان نایین مرکزی   باقران هندوچوب ۱۸ ۴۸
اصفهان نایین مرکزی   باقران چاه باشه * *
اصفهان نایین مرکزی   بهارستان   ۵۷۲ ۱۶۰۳
اصفهان نایین مرکزی   بهارستان خاروان ۲۳ ۸۰
اصفهان نایین مرکزی   بهارستان زوروکی ۴ ۸
اصفهان نایین مرکزی   بهارستان سرخونی * *
اصفهان نایین مرکزی   بهارستان سنجدوالله قلی * *
اصفهان نایین مرکزی   بهارستان صفی‌آباد * *
اصفهان نایین مرکزی   بهارستان قاسم‌آباد * *
اصفهان نایین مرکزی   بهارستان کجان ۱۹۵ ۵۷۳
اصفهان نایین مرکزی   بهارستان وندیش ۴۱ ۱۲۱
اصفهان نایین مرکزی   بهارستان اشکستان * *
اصفهان نایین مرکزی   بهارستان تیرآباد * *
اصفهان نایین مرکزی   بهارستان جوی‌آباد ۹ ۱۳
اصفهان نایین مرکزی   بهارستان دلنگی * *
اصفهان نایین مرکزی   بهارستان شاه کوه * *
اصفهان نایین مرکزی   بهارستان صالح‌آباد * *
اصفهان نایین مرکزی   بهارستان فخرآباد * *
اصفهان نایین مرکزی   بهارستان گاله کجان * *
اصفهان نایین مرکزی   بهارستان نصیرآباد * *
اصفهان نایین مرکزی   بهارستان کبریایی ۵ ۱۵
اصفهان نایین مرکزی   بهارستان اشنان * *
اصفهان نایین مرکزی   بهارستان جزن‌آباد ۳۵ ۸۶
اصفهان نایین مرکزی   بهارستان صالح‌آباد * *
اصفهان نایین مرکزی   بهارستان مهرادران ۴۷ ۱۲۰
اصفهان نایین مرکزی   بهارستان جلال‌آباد ۸ ۱۶
اصفهان نایین مرکزی   بهارستان فیض‌آباد حاج کاظم ۵۳ ۱۵۸
اصفهان نایین مرکزی   بهارستان ملکان ۱۱ ۲۵
اصفهان نایین مرکزی   بهارستان نجف‌آباد ۵ ۱۲
اصفهان نایین مرکزی   بهارستان جوزدان سفلی * *
اصفهان نایین مرکزی   بهارستان کافی‌آباد * *
اصفهان نایین مرکزی   بهارستان گلستان ۱۱ ۵۵
اصفهان نایین مرکزی   بهارستان نعیمیه * *
اصفهان نایین مرکزی   بهارستان نوبهار ۷ ۲۱
اصفهان نایین مرکزی   بهارستان نیستانک ۸۶ ۲۱۶
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان   ۵۵۱ ۱۷۳۵
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان ارموده * *
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان ارور ۱۱ ۳۰
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان اقاحساب * *
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان باباچو * *
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان برگشاد * *
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان پدندستان ۸ ۱۴
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان پریکان * *
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان تیوکچه ۴ ۸
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان جلال‌آباد ۵ ۱۰
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان چم ۷ ۱۵
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان حسن‌آباد کوکول * *
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان حسین‌آباد * *
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان حسین‌آباد عاشق ۱۸ ۵۷
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان زرده * *
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان سعدآباد ۴ ۶
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان سلطان نصیر ۸ ۲۲
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان سنگیج ۶ ۱۱
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان شیخ‌آباد ۵ ۷
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان صفی‌آباد نو * *
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان کم‌آباد * *
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان کهنویه علیاوسفلی ۴ ۱۰
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان گل‌آباد ۵ ۱۵
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان گلچی * *
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان مازمهرآباد ۶ ۱۶
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان محمودآباد * *
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان مردوی * *
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان ونستان * *
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان هرمزآباد * *
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان هیود * *
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان یوزستان پایین * *
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان دهنو * *
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان حسن‌آباد * *
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان سیدآباد * *
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان ارجک ۶ ۱۳
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان اسفجان ۶ ۱۴
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان باباجمال * *
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان برزوییه * *
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان بیل‌آباد * *
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان چیرعلیا * *
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان چیرسفلی * *
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان خیرآباد ۷ ۱۳
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان دولت‌آباد ۴ ۱۰
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان سیدآباد * *
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان عباس‌آباد * *
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان عباس‌آباد کلانیه * *
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان علی‌آباد * *
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان واشه * *
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان آرند ۱۶ ۵۰
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان رومند * *
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان رومندچه * *
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان مزرعه نوحاجی‌قنبری * *
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان مزیک ۱۵ ۳۷
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان مزیکچه ۸ ۱۹
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان وچه * *
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان ورپای سفلی ۵ ۱۳
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان ورپای علیا ۴۷ ۱۲۷
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان هامون‌آباد ۵ ۹
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان یورتگا ۶ ۱۸
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان مزرعه کوثری * *
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان اسدآباد ۲۴ ۷۵
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان بلان ۱۴۶ ۵۸۶
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان جامکان ۸ ۱۵
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان جلال‌آباد چاه سرخ * *
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان حسین‌آباد حاج کاظم ۷ ۱۱
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان کمال‌آباد ۷۴ ۳۰۰
اصفهان نایین مرکزی   کوهستان مهرآباد ۸ ۲۱
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه   ۸۷۱ ۲۵۴۱
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه کاله چو * *
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه الله‌آباد ۳۷ ۱۲۲
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه اوشن علیا ۳۹ ۱۲۴
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه چاه سوتک * *
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه سرشک ۲۴ ۶۱
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه سفیده ۵ ۹
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه عشرت‌آباد ۳۶ ۸۸
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه فوداز ۶۹ ۲۵۳
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه فهیه ۸ ۲۰
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه مرغ چوییه ۸ ۲۱
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه هاشم‌آباد ۱۳ ۳۴
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه حاجی‌آباد ۴ ۱۲
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه خرم دشت ۱۷ ۷۵
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه رسول‌آباد ۱۰ ۳۲
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه تمینان ۲۸ ۱۰۰
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه قلعه دار ۵ ۹
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه قیوم‌آباد ۷ ۲۱
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه اکبرآباد ۸ ۲۷
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه محمودآباد ۶ ۱۹
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه مظفرآباد ۳۴ ۱۱۳
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه موسی‌آباد ۱۵ ۴۱
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه مهرآباد ۲۹ ۱۰۵
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه نصرآباد ۸ ۱۸
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه یک باغی ۴ ۱۲
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه جزن‌آباد ۵ ۸
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه زمان‌آباد ۱۵ ۳۹
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه لاغره ۷ ۲۰
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه آقاآباد * *
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه بلاآباد ۱۴ ۳۶
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه بلاآباد چه ۱۲ ۳۱
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه جهان‌آباد ۲۹ ۸۶
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه حاجی‌آباد ۱۱ ۲۸
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه حسن‌آباد سفلی * *
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه ورچم ۴ ۹
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه راحت‌آباد ۷ ۱۳
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه عباس‌آباد * *
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه فریدون * *
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه کچی * *
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه ورپشت ۷ ۱۳
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه هماآباد سفلی * *
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه هماآباد علیا ۷۸ ۲۳۹
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه توکلیه * *
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه جزلان ۱۰ ۲۶
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه حسین‌آباد خان * *
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه سیف‌آباد ۱۸ ۳۹
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه عفیف‌آباد ۱۴ ۲۴
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه کدونوییه ۴۰ ۱۱۰
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه سالکیه * *
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه کارخانه اسفالت غفرانی * *
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه سهامیه * *
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه ابی‌آباد ۷ ۲۴
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه اشناآباد * *
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه امین‌آباد * *
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه بیدچه ۱۷ ۳۷
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه تنگستان ۵ ۱۵
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه توتچو * *
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه حمیدی ۴ ۱۲
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه خارزن ۸ ۲۶
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه خرم‌آباد * *
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه خیرآباد * *
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه دولت‌آباد شیخ ۲۱ ۷۳
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه رستم‌آباد * *
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه کوشکوییه ۵ ۱۶
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه ماندگی علیا ۹ ۲۸
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه ماندگی سفلی * *
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه مزرعه نو * *
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه معصوم‌آباد ۱۱ ۳۷
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه نرگور ۹ ۲۷
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه نوجوک ۱۴ ۳۹
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه نوشین ۴ ۹
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه اشکستان * *
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه حسن‌آباد توکلی ۵ ۱۰
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه عمادیه * *
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه فیض‌آباد ۷ ۱۴
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه گنوییه ۴ ۸
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه مارچوییه * *
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه معین‌آباد ۶ ۱۸
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه ورشت * *
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه امیرآباد * *
اصفهان نایین مرکزی   لای سیاه زنگی‌آباد * *
اصفهان نایین مرکزی نایین     ۶۹۵۰ ۲۴۴۲۴
اصفهان نجف‌آباد         ۷۳۷۱۱ ۲۷۹۰۱۴
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد       ۶۷۱۰۶ ۲۵۴۶۷۲
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد   جوزدان   ۲۲۳۱ ۹۰۹۸
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد   جوزدان رحمت‌آباد ۴۲۰ ۱۶۹۲
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد   جوزدان دامداری وکشاورزی برادران ۵ ۹
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد   جوزدان فیلور ۲۱۳ ۹۳۵
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد   جوزدان محمودآباد * *
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد   جوزدان شرکت تولیدفراورده‌های گوشتی لورک نو ۷ ۱۲
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد   جوزدان گروه مشاع محمدرضا علیان ۴ ۱۰
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد   جوزدان گروه اسداله خدادادی * *
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد   جوزدان جنت‌آباد * *
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد   جوزدان مجموعه گروههای مشاع جوزدان ۱۰ ۲۲
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد   جوزدان مزرعه علی‌آباد * *
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد   جوزدان مزرعه مرادآباد * *
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد   جوزدان جوزدان ۱۵۶۱ ۶۳۹۳
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد   صادقیه   ۲۰۷۹ ۷۵۷۹
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد   صادقیه جلال‌آباد ۵۳۶ ۱۹۷۳
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد   صادقیه حاجی‌آباد ۶۸۶ ۲۴۴۹
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد   صادقیه همت‌آباد ۴۱ ۱۴۱
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد   صادقیه نهضت‌آباد ۸۱۶ ۳۰۱۶
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد   صفاییه   ۲۶۸ ۹۲۱
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد   صفاییه اسلام‌آباد ۲۳۷ ۸۷۲
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد   صفاییه شهرک صنعتی منتظریه ۳۱ ۴۹
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد نجف‌آباد     ۵۴۵۲۹ ۲۰۶۱۱۴
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد گلدشت     ۵۸۳۰ ۲۲۶۹۳
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد کهریزسنگ     ۲۱۶۹ ۸۲۶۷
اصفهان نجف‌آباد مهردشت       ۶۶۰۵ ۲۴۳۴۲
اصفهان نجف‌آباد مهردشت   اشن   ۱۳۶۳ ۵۳۸۲
اصفهان نجف‌آباد مهردشت   اشن جنت‌آباد * *
اصفهان نجف‌آباد مهردشت   اشن خیرآباد ۱۹۶ ۷۵۰
اصفهان نجف‌آباد مهردشت   اشن دماب ۱۹۸ ۷۷۳
اصفهان نجف‌آباد مهردشت   اشن کوی لطف ۶ ۱۴
اصفهان نجف‌آباد مهردشت   اشن گلدره ۲۵۱ ۱۰۹۳
اصفهان نجف‌آباد مهردشت   اشن اشن ۷۰۹ ۲۷۳۵
اصفهان نجف‌آباد مهردشت   حسین‌آباد   ۱۳۷۲ ۵۴۴۰
اصفهان نجف‌آباد مهردشت   حسین‌آباد حسین‌آباد ۷۲۰ ۲۸۶۲
اصفهان نجف‌آباد مهردشت   حسین‌آباد شهرک صنعتی علویجه * *
اصفهان نجف‌آباد مهردشت   حسین‌آباد مجموعه شرکتهای تعاونی علویجه * *
اصفهان نجف‌آباد مهردشت   حسین‌آباد کوی سازمانی ایستگاه تقویت فشار گاز دهق * *
اصفهان نجف‌آباد مهردشت   حسین‌آباد علی‌آباد ۱۰۰ ۳۶۳
اصفهان نجف‌آباد مهردشت   حسین‌آباد هسنیجه ۱۳۳ ۴۲۸
اصفهان نجف‌آباد مهردشت   حسین‌آباد مزرعه ارکولو * *
اصفهان نجف‌آباد مهردشت   حسین‌آباد مزرعه سه چاه * *
اصفهان نجف‌آباد مهردشت   حسین‌آباد شهرک صنعتی دهق ۵ ۱۴
اصفهان نجف‌آباد مهردشت   حسین‌آباد منطقه صنعتی حسین‌آباد * *
اصفهان نجف‌آباد مهردشت   حسین‌آباد خونداب ۴۰۵ ۱۶۵۲
اصفهان نجف‌آباد مهردشت دهق     ۲۱۷۴ ۷۸۲۸
اصفهان نجف‌آباد مهردشت علویچه     ۱۶۹۶ ۵۶۹۲
اصفهان نطنز         ۱۲۸۰۲ ۴۳۹۴۷
اصفهان نطنز مرکزی       ۶۸۰۸ ۲۰۷۳۶
اصفهان نطنز مرکزی   برزرود   ۱۲۶۱ ۲۵۰۰
اصفهان نطنز مرکزی   برزرود بیدهند ۱۷۶ ۲۹۲
اصفهان نطنز مرکزی   برزرود تکیه ۳۶ ۶۶
اصفهان نطنز مرکزی   برزرود چیمه ۱۳۹ ۲۸۳
اصفهان نطنز مرکزی   برزرود حسن‌آباد ۷ ۱۴
اصفهان نطنز مرکزی   برزرود طاهرآباد ۲۱ ۴۱
اصفهان نطنز مرکزی   برزرود فریزهند ۸۷ ۱۶۳
اصفهان نطنز مرکزی   برزرود ولوگرد ۸۶ ۱۵۳
اصفهان نطنز مرکزی   برزرود هنجن ۱۱۰ ۲۳۴
اصفهان نطنز مرکزی   برزرود صالح‌آباد ۴۲ ۱۳۱
اصفهان نطنز مرکزی   برزرود ابیانه ۱۶۰ ۳۰۵
اصفهان نطنز مرکزی   برزرود برز ۱۴۱ ۲۸۶
اصفهان نطنز مرکزی   برزرود طره ۱۲۴ ۲۴۴
اصفهان نطنز مرکزی   برزرود کمجان ۸۰ ۱۵۸
اصفهان نطنز مرکزی   برزرود یارند ۵۲ ۱۳۰
اصفهان نطنز مرکزی   طرق رود   ۱۳۵۵ ۳۹۱۲
اصفهان نطنز مرکزی   طرق رود باغستان بالا ۹۰ ۲۱۰
اصفهان نطنز مرکزی   طرق رود کشه ۲۴۲ ۶۷۵
اصفهان نطنز مرکزی   طرق رود آسیآب‌کهنه(ملاخلیل) ۹ ۲۸
اصفهان نطنز مرکزی   طرق رود ورگوران ۵۸ ۲۰۱
اصفهان نطنز مرکزی   طرق رود آب‌کشه ۲۸ ۷۸
اصفهان نطنز مرکزی   طرق رود طار ۱۱۰ ۲۵۹
اصفهان نطنز مرکزی   طرق رود طرق ۴۴۱ ۱۳۰۸
اصفهان نطنز مرکزی   طرق رود اکبرآباد * *
اصفهان نطنز مرکزی   طرق رود باغستان پایین ۱۳۴ ۳۸۱
اصفهان نطنز مرکزی   طرق رود پاپخت ۴ ۱۵
اصفهان نطنز مرکزی   طرق رود سعیدآباد * *
اصفهان نطنز مرکزی   طرق رود کودهن * *
اصفهان نطنز مرکزی   طرق رود مزده ۷۱ ۲۰۳
اصفهان نطنز مرکزی   طرق رود نیه ۱۲۳ ۳۷۳
اصفهان نطنز مرکزی   طرق رود یحیی‌آباد ۴۱ ۱۶۸
اصفهان نطنز مرکزی   کرکس   ۷۸۱ ۲۲۶۴
اصفهان نطنز مرکزی   کرکس اوره ۱۰۳ ۲۵۱
اصفهان نطنز مرکزی   کرکس جاریان ۱۶ ۲۷
اصفهان نطنز مرکزی   کرکس جزن ۲۷ ۵۳
اصفهان نطنز مرکزی   کرکس حسین‌آباد کورموش * *
اصفهان نطنز مرکزی   کرکس خفر ۹۲ ۱۸۵
اصفهان نطنز مرکزی   کرکس دستجرد ۴۳ ۷۱
اصفهان نطنز مرکزی   کرکس لایار * *
اصفهان نطنز مرکزی   کرکس نسران ۶۷ ۲۵۷
اصفهان نطنز مرکزی   کرکس ویشته ۱۱ ۴۱
اصفهان نطنز مرکزی   کرکس منطقه صنعتی نطنز ۴ ۱۲
اصفهان نطنز مرکزی   کرکس رنگان * *
اصفهان نطنز مرکزی   کرکس شورغستان ۴ ۱۵
اصفهان نطنز مرکزی   کرکس گل‌آباد ۵ ۱۹
اصفهان نطنز مرکزی   کرکس مزرعه مارسار * *
اصفهان نطنز مرکزی   کرکس مزرعه باباحاجی * *
اصفهان نطنز مرکزی   کرکس ابیازن ۳۶ ۹۴
اصفهان نطنز مرکزی   کرکس اسفیدان ۳۹ ۱۳۷
اصفهان نطنز مرکزی   کرکس تاج‌آباد ۵ ۲۰
اصفهان نطنز مرکزی   کرکس حمیدیه ۷ ۳۱
اصفهان نطنز مرکزی   کرکس حیدرآباد * *
اصفهان نطنز مرکزی   کرکس رحمت‌آباد ۱۲ ۵۱
اصفهان نطنز مرکزی   کرکس شجاع‌آباد * *
اصفهان نطنز مرکزی   کرکس طامه ۲۰۴ ۶۵۰
اصفهان نطنز مرکزی   کرکس میلاجرد ۸۴ ۲۸۵
اصفهان نطنز مرکزی   کرکس چاه قم * *
اصفهان نطنز مرکزی   کرکس مجتمع کارخانه‌های فولاد نطنز ۴ ۵
اصفهان نطنز مرکزی نطنز     ۳۴۱۱ ۱۲۰۶۰
اصفهان نطنز امام زاده       ۵۹۹۴ ۲۳۲۱۱
اصفهان نطنز امام زاده   امامزاده‌آقاعلی‌عباس   ۶۱۳ ۲۱۷۴
اصفهان نطنز امام زاده   امامزاده‌آقاعلی‌عباس اریسمان ۴۸۹ ۱۷۴۵
اصفهان نطنز امام زاده   امامزاده‌آقاعلی‌عباس قلعه گوشه * *
اصفهان نطنز امام زاده   امامزاده‌آقاعلی‌عباس حبیب‌آباد ۶ ۲۳
اصفهان نطنز امام زاده   امامزاده‌آقاعلی‌عباس حسینیه ۶ ۱۸
اصفهان نطنز امام زاده   امامزاده‌آقاعلی‌عباس سراسیاب ۴۸ ۱۶۵
اصفهان نطنز امام زاده   امامزاده‌آقاعلی‌عباس عباس‌آباد ۵۸ ۲۰۶
اصفهان نطنز امام زاده   امامزاده‌آقاعلی‌عباس شرکت ابوذر * *
اصفهان نطنز امام زاده   امامزاده‌آقاعلی‌عباس مزرعه عسگریه * *
اصفهان نطنز امام زاده   امامزاده‌آقاعلی‌عباس عرب‌آباد * *
اصفهان نطنز امام زاده   امامزاده‌آقاعلی‌عباس مزرعه احمدی * *
اصفهان نطنز امام زاده   خالدآباد   ۸۱۳ ۳۳۳۸
اصفهان نطنز امام زاده   خالدآباد فمی ۲۳۴ ۹۹۸
اصفهان نطنز امام زاده   خالدآباد متین‌آباد ۱۳۷ ۵۴۷
اصفهان نطنز امام زاده   خالدآباد ده‌آباد ۴۴۱ ۱۷۹۱
اصفهان نطنز امام زاده   خالدآباد کریم‌آباد * *
اصفهان نطنز امام زاده بادرود     ۳۷۰۹ ۱۴۳۹۱
اصفهان نطنز امام زاده خالدآباد     ۸۵۹ ۳۳۰۸

منابع[ویرایش]

جستارهای دیگر[ویرایش]