فهرست بازیکنان باشگاه فوتبال چلسی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فهرست بازیکنان باشگاه فوتبال چلسی که در مسابقه‌ها و جام‌های مهم این باشگاه حضور داشته‌اند.

بازیکنان[ویرایش]

تغییرات تا ۲۰ مه ۲۰۱۳

نام ملیت پست بازی در چلسی بازی گل‌زده
فولک, ویلیامویلیام فولک  انگلستان GK ۱۹۰۵–۱۹۰۶ ۳۵ ۰
مک‌روبرتس, بابباب مک‌روبرتس  انگلستان HB ۱۹۰۵–۱۹۰۹ ۱۰۶ ۱۰
روبرتسون, جانجان روبرتسون  اسکاتلند Various ۱۹۰۵–۱۹۰۶ ۳۹ ۴
ویندریج, جیمیجیمی ویندریج  انگلستان FW ۱۹۰۵–۱۹۱۱ ۱۵۲ ۵۸
هیلسدون, جرججرج هیلسدون  انگلستان ST ۱۹۰۶–۱۹۱۲ ۱۶۴ ۱۰۷
وارن, بنبن وارن  انگلستان HB ۱۹۰۸–۱۹۱۴ ۱۰۱ ۵
ویتینگهام, بابباب ویتینگهام  انگلستان ST ۱۹۰۹–۱۹۱۹ ۱۲۹ ۸۰
وودورد, ویویانویویان وودورد  انگلستان FW ۱۹۰۹–۱۹۱۵ ۱۱۶ ۳۴
مولینوکس, جیمجیم مولینوکس  انگلستان GK ۱۹۱۰–۱۹۲۳ ۲۳۹ ۰
هارو, جکجک هارو  انگلستان DF ۱۹۱۱–۱۹۲۶ ۳۳۳ ۵
هالس, هارولدهارولد هالس  انگلستان CB ۱۹۱۳–۱۹۲۱ ۱۱۱ ۲۵
میدبو, نیلزنیلز میدبو  دانمارک HB ۱۹۱۳–۱۹۲۱ ۱۷۵ ۰
مک‌نیل, بابباب مک‌نیل  اسکاتلند FW ۱۹۱۴–۱۹۲۷ ۳۰۷ ۳۲
کوک, جکجک کوک  انگلستان ST ۱۹۱۹–۱۹۲۳ ۱۱۰ ۵۳
ویدینگ, هریهری ویدینگ  انگلستان CB ۱۹۱۹–۱۹۲۸ ۲۴۱ ۲۲
میهان, تامیتامی میهان  انگلستان HB ۱۹۲۰–۱۹۲۴ ۱۳۳ ۴
هوارد بیکر, بنجامینبنجامین هوارد بیکر  انگلستان GK ۱۹۲۱–۱۹۲۶ ۹۳ ۱
اسمیت, جورججورج اسمیت  اسکاتلند FB ۱۹۲۱–۱۹۳۲ ۳۷۰ ۰
کرفورد, جکیجکی کرفورد  انگلستان W ۱۹۲۳–۱۹۳۴ ۳۰۸ ۲۷
میلر, هارولدهارولد میلر  انگلستان FW ۱۹۲۳–۱۹۳۹ ۳۶۳ ۴۴
ویلسون, اندرواندرو ویلسون  اسکاتلند FW ۱۹۲۳–۱۹۳۱ ۲۵۳ ۶۲
لاو, تامیتامی لاو  اسکاتلند FB ۱۹۲۵–۱۹۳۹ ۳۱۹ ۱۹
ترنبال, بابباب ترنبال  اسکاتلند ST ۱۹۲۵–۱۹۲۸ ۸۷ ۵۸
میلینگتون, سامسام میلینگتون  انگلستان GK ۱۹۲۶–۱۹۳۲ ۲۴۵ ۰
بیشپ, سیدسید بیشپ  انگلستان HB ۱۹۲۸–۱۹۳۳ ۱۰۹ ۶
میلس, جورججورج میلس  انگلستان ST ۱۹۲۹–۱۹۴۳ ۲۳۹ ۱۲۳
گالاکر, هیوهیو گالاکر  اسکاتلند ST ۱۹۳۰–۱۹۳۴ ۱۴۴ ۸۱
جکسون, الکسالکس جکسون  اسکاتلند W ۱۹۳۰–۱۹۳۲ ۷۷ ۲۹
وودلی, ویکویک وودلی  انگلستان GK ۱۹۳۱–۱۹۴۵ ۲۷۲ ۰
آرگو, جیمیجیمی آرگو  اسکاتلند FW ۱۹۳۳–۱۹۴۷ ۱۲۵ ۳۵
اسپنس, دیکدیک اسپنس  انگلستان W ۱۹۳۴–۱۹۵۰ ۲۴۶ ۶۵
برجیس, هریهری برجیس  انگلستان FW ۱۹۳۵–۱۹۴۵ ۱۵۵ ۳۷
ویور, سمسم ویور  انگلستان HB ۱۹۳۶–۱۹۴۵ ۱۲۵ ۴
گولدن, لنلن گولدن  انگلستان FW ۱۹۴۵–۱۹۵۰ ۱۱۱ ۱۹
هریس, جانجان هریس  اسکاتلند CB ۱۹۴۵–۱۹۵۶ ۳۶۴ ۱۴
لاوتون, تامیتامی لاوتون  انگلستان ST ۱۹۴۵–۱۹۴۷ ۵۳ ۳۵
آرمسترانگ, کنکن آرمسترانگ  انگلستان
 نیوزیلند
HB ۱۹۴۶–۱۹۵۷ ۴۰۲ ۳۰
رابرتسون, بیلبیل رابرتسون  اسکاتلند GK ۱۹۴۶–۱۹۶۰ ۲۱۵ ۰
واکر, تامیتامی واکر  اسکاتلند FW ۱۹۴۶–۱۹۴۸ ۱۰۴ ۲۴
کمپل, بابیبابی کمپل  اسکاتلند W ۱۹۴۷–۱۹۵۴ ۲۱۳ ۴۰
بنتلی, رویروی بنتلی  انگلستان ST ۱۹۴۸–۱۹۵۶ ۳۶۷ ۱۵۰
ویلمس, استناستن ویلمس  انگلستان LB ۱۹۴۹–۱۹۵۶ ۲۲۱ ۲
پارسون, اریکاریک پارسون  انگلستان W ۱۹۵۰–۱۹۵۶ ۱۷۷ ۴۲
گیرین‌وود, رانران گیرین‌وود  انگلستان CB ۱۹۵۲–۱۹۵۵ ۶۶ ۰
لوئیس, جیمجیم لوئیس  انگلستان FW ۱۹۵۲–۱۹۵۸ ۹۵ ۴۰
مک‌نیکول, جانیجانی مک‌نیکول  اسکاتلند FW ۱۹۵۲–۱۹۵۸ ۲۰۲ ۶۶
استابس, لسلس استابس  انگلستان FW ۱۹۵۲–۱۹۵۸ ۱۲۳ ۳۵
تامسون, چارلیچارلی تامسون  اسکاتلند GK ۱۹۵۲–۱۹۵۷ ۵۹ ۰
بلونستون, فرانکفرانک بلونستون  انگلستان W ۱۹۵۳–۱۹۶۴ ۳۴۷ ۵۴
ساندرز, درکدرک ساندرز  انگلستان HB ۱۹۵۳–۱۹۵۹ ۲۲۳ ۹
سیلت, پیترپیتر سیلت  انگلستان RB ۱۹۵۳–۱۹۶۲ ۲۸۸ ۳۴
تیندال, رونرون تیندال  انگلستان ST ۱۹۵۳–۱۹۶۱ ۱۷۴ ۶۹
سیلت, جانجان سیلت  انگلستان FB ۱۹۵۴–۱۹۶۲ ۱۰۲ ۱
ویکس, استناستن ویکس  انگلستان CB ۱۹۵۴–۱۹۵۶ ۸۱ ۱
برابروک, پیترپیتر برابروک  انگلستان FW ۱۹۵۵–۱۹۶۲ ۲۷۱ ۵۷
مورتیمور, جانجان مورتیمور  انگلستان MF ۱۹۵۶–۱۹۶۵ ۲۷۹ ۱۰
گریوس, جیمیجیمی گریوس  انگلستان ST ۱۹۵۷–۱۹۶۱ ۱۶۹ ۱۳۲
شلیتو, کنکن شلیتو  انگلستان RB ۱۹۵۷–۱۹۶۹ ۱۲۳ ۲
بریجز, بریبری بریجز  انگلستان FW ۱۹۵۸–۱۹۶۶ ۲۰۵ ۹۳
بونتی, پیترپیتر بونتی  انگلستان GK ۱۹۵۹–۱۹۷۹ ۷۲۹ ۰
تامبلینگ, بابیبابی تامبلینگ  انگلستان FW ۱۹۵۹–۱۹۷۰ ۳۷۰ ۲۰۲
هریس, آلانآلان هریس  انگلستان LB ۱۹۶۰–۱۹۶۴
۱۹۶۶–۱۹۶۷
۱۰۲ ۱
ونابلز, تریتری ونابلز  انگلستان MF ۱۹۶۰–۱۹۶۶ ۲۳۷ ۳۱
هریس, رونرون هریس  انگلستان DF ۱۹۶۱–۱۹۸۰ ۷۹۵ ۱۴
مورای, برتبرت مورای  انگلستان FW ۱۹۶۱–۱۹۶۶ ۱۸۳ ۴۴
هاوسمن, پیترپیتر هاوسمن  انگلستان MF ۱۹۶۲–۱۹۷۵ ۳۴۳ ۳۹
مک‌کریدی, ادیادی مک‌کریدی  اسکاتلند LB ۱۹۶۲–۱۹۷۴ ۴۱۰ ۵
هینتون, ماروینماروین هینتون  انگلستان CB ۱۹۶۳–۱۹۷۶ ۳۴۴ ۴
بویل, جانجان بویل  اسکاتلند MF ۱۹۶۴–۱۹۷۳ ۲۶۶ ۱۲
گراهام, جورججورج گراهام  اسکاتلند FW ۱۹۶۴–۱۹۶۶ ۱۰۲ ۴۶
هولینس, جانجان هولینس  انگلستان MF ۱۹۶۴–۱۹۷۵
۱۹۸۳–۱۹۸۴
۵۹۲ ۶۴
آسگود, پیترپیتر آسگود  انگلستان ST ۱۹۶۴–۱۹۷۴
۱۹۷۸–۱۹۷۹
۳۸۰ ۱۵۰
بالدوین, تامیتامی بالدوین  انگلستان MF ۱۹۶۶–۱۹۷۴ ۲۳۹ ۹۲
کوک, چارلیچارلی کوک  اسکاتلند W ۱۹۶۶–۱۹۷۲
۱۹۷۴–۱۹۷۸
۳۷۳ ۳۰
هادسون, آلنآلن هادسون  انگلستان MF ۱۹۶۸–۱۹۷۴ ۱۸۹ ۱۴
هاتچینسون, یانیان هاتچینسون  انگلستان ST ۱۹۶۸–۱۹۷۶ ۱۴۴ ۵۸
وب, دیویددیوید وب  انگلستان CB/RB ۱۹۶۸–۱۹۷۴ ۲۹۹ ۳۳
دمپسی, جانجان دمپسی  انگلستان CB ۱۹۶۹–۱۹۷۸ ۲۰۷ ۷
دروی, میکیمیکی دروی  انگلستان CB ۱۹۷۰–۱۹۸۵ ۳۱۳ ۱۹
فیلیپس, جانجان فیلیپس  ولز GK ۱۹۷۰–۱۹۸۰ ۱۴۹ ۰
بریتون, یانیان بریتون  اسکاتلند MF ۱۹۷۱–۱۹۸۲ ۲۸۹ ۳۴
فینیستون, استیواستیو فینیستون  اسکاتلند ST ۱۹۷۱–۱۹۷۸ ۹۰ ۳۷
گارلند, کریسکریس گارلند  انگلستان MF ۱۹۷۱–۱۹۷۵ ۱۱۴ ۳۱
کمبر, استیواستیو کمبر  انگلستان MF ۱۹۷۱–۱۹۷۵ ۱۵۰ ۱۵
استنلی, گریگری استنلی  انگلستان MF ۱۹۷۱–۱۹۷۹ ۱۲۰ ۱۵
گارنر, بیلبیل گارنر  انگلستان ST ۱۹۷۲–۱۹۷۸ ۱۱۹ ۳۶
لوک, گریگری لوک  انگلستان RB ۱۹۷۲–۱۹۸۲ ۳۱۷ ۴
اسواین, کنیکنی اسواین  انگلستان MF/ST ۱۹۷۳–۱۹۷۸ ۱۳۲ ۲۹
ویلکینز, رایرای ویلکینز  انگلستان MF ۱۹۷۳–۱۹۷۹ ۱۹۸ ۳۴
های, دیویددیوید های  اسکاتلند MF ۱۹۷۴–۱۹۸۰ ۱۲۰ ۳
لانگلی, تامیتامی لانگلی  انگلستان ST ۱۹۷۴–۱۹۸۰ ۱۵۲ ۴۳
ویکس, استیواستیو ویکس  انگلستان CB ۱۹۷۴–۱۹۷۹
۱۹۸۶–۱۹۸۸
۱۶۴ ۸
واکر, کلایوکلایو واکر  انگلستان W ۱۹۷۵–۱۹۸۴ ۲۲۴ ۶۵
بامستید, جانجان بامستید  انگلستان MF ۱۹۷۶–۱۹۹۱ ۴۰۹ ۴۴
فیلری, مایکمایک فیلری  انگلستان W ۱۹۷۸–۱۹۸۳ ۱۸۱ ۴۱
بورتا, پتارپتار بورتا  یوگسلاوی GK ۱۹۷۹–۱۹۸۲ ۱۱۴ ۰
چایورس, گریگری چایورس  انگلستان CB ۱۹۷۹–۱۹۸۳ ۱۴۸ ۴
پیتس, کولینکولین پیتس  انگلستان CB ۱۹۷۹–۱۹۸۸ ۳۴۶ ۱۰
رودز-براون, پیترپیتر رودز-براون  انگلستان W ۱۹۷۹–۱۹۸۴ ۱۰۹ ۵
هاتچینگز, کریسکریس هاتچینگز  انگلستان LB ۱۹۸۰–۱۹۸۳ ۱۰۱ ۳
لی, کولینکولین لی  انگلستان ST ۱۹۸۰–۱۹۸۷ ۲۲۳ ۴۱
کنویل, پائولپائول کنویل  انگلستان W ۱۹۸۱–۱۹۸۶ ۱۰۳ ۱۵
جونز, جویجوی جونز  ولز RB ۱۹۸۲–۱۹۸۵ ۹۱ ۲
اسپیدی, دیویددیوید اسپیدی  اسکاتلند ST ۱۹۸۲–۱۹۸۷ ۲۰۵ ۶۴
دیکسون, کریکری دیکسون  انگلستان ST ۱۹۸۳–۱۹۹۲ ۴۲۰ ۱۹۳
مک‌لاگلین, جوجو مک‌لاگلین  اسکاتلند CB ۱۹۸۳–۱۹۸۹ ۲۶۸ ۷
نوین, پتپت نوین  اسکاتلند W ۱۹۸۳–۱۹۸۸ ۲۴۲ ۴۵
نیدژویسکی, ادیادی نیدژویسکی  ولز GK ۱۹۸۳–۱۹۸۸ ۱۷۵ ۰
اسپکمن, نایجلنایجل اسپکمن  انگلستان MF ۱۹۸۳–۱۹۸۷
۱۹۹۲–۱۹۹۶
۲۶۷ ۱۴
هازارد, میکیمیکی هازارد  انگلستان MF ۱۹۸۵–۱۹۹۰ ۱۰۳ ۷
دوری, گردونگردون دوری  اسکاتلند ST ۱۹۸۶–۱۹۹۱ ۱۵۳ ۶۳
کلارک, استیواستیو کلارک  اسکاتلند RB ۱۹۸۷–۱۹۹۸ ۴۲۱ ۱۰
دوریگو, تونیتونی دوریگو  انگلستان LB ۱۹۸۷–۱۹۹۱ ۱۸۰ ۱۲
لی سوکس, گریمگریم لی سوکس  انگلستان LB ۱۹۸۷–۱۹۹۳
۱۹۹۷–۲۰۰۳
۳۱۲ ۱۶
ویلسون, کوینکوین ویلسون  ایرلند شمالی FW ۱۹۸۷–۱۹۹۲ ۱۹۱ ۵۵
هیچکاک, کوینکوین هیچکاک  انگلستان GK ۱۹۸۸–۲۰۰۱ ۱۳۵ ۰
لی, دیویددیوید لی  انگلستان CB ۱۹۸۸–۱۹۹۸ ۱۹۴ ۱۳
بیسنت, دیودیو بیسنت  انگلستان GK ۱۹۸۹–۱۹۹۳ ۱۵۷ ۰
بورلی, کریگکریگ بورلی  اسکاتلند MF ۱۹۸۹–۱۹۹۷ ۱۳۷ ۱۱
جانسن, ارلندارلند جانسن  نروژ CB ۱۹۸۹–۱۹۹۷ ۱۸۳ ۱
مونکو, کنکن مونکو  هلند CB ۱۹۸۹–۱۹۹۲ ۱۱۹ ۲
نیوتون, ادیادی نیوتون  انگلستان MF ۱۹۹۰–۱۹۹۹ ۲۱۴ ۱۰
سینکلر, فرانکفرانک سینکلر  جامائیکا CB ۱۹۹۰–۱۹۹۸ ۲۱۸ ۱۳
تاونسند, اندیاندی تاونسند  ایرلند MF ۱۹۹۰–۱۹۹۳ ۱۳۸ ۱۹
ویسه, دنیسدنیس ویسه  انگلستان MF ۱۹۹۰–۲۰۰۱ ۴۴۵ ۷۶
الیوت, پائولپائول الیوت  انگلستان CB ۱۹۹۱–۱۹۹۴ ۵۴ ۳
مایرز, اندیاندی مایرز  انگلستان LB ۱۹۹۱–۱۹۹۹ ۱۰۶ ۲
خارین, دمیتریدمیتری خارین  روسیه GK ۱۹۹۲–۱۹۹۹ ۱۴۶ ۰
اسپنسر, جانجان اسپنسر  اسکاتلند ST ۱۹۹۲–۱۹۹۶ ۱۳۷ ۴۳
دوبری, مایکلمایکل دوبری  انگلستان CB ۱۹۹۳–۱۹۹۹ ۱۱۵ ۳
پیکوک, گوینگوین پیکوک  انگلستان MF ۱۹۹۳–۱۹۹۶ ۱۳۴ ۲۷
گولیت, رودرود گولیت  هلند Various ۱۹۹۵–۱۹۹۸ ۶۴ ۷
هیوز, مارکمارک هیوز  ولز ST ۱۹۹۵–۱۹۹۸ ۱۲۳ ۳۹
موریس, جودیجودی موریس  انگلستان MF ۱۹۹۵–۲۰۰۳ ۱۷۳ ۹
پترسکو, دندن پترسکو  رومانی RB ۱۹۹۵–۲۰۰۰ ۲۰۸ ۲۳
دی ماتئو, روبرتوروبرتو دی ماتئو  ایتالیا MF ۱۹۹۶–۲۰۰۲ ۱۷۵ ۲۶
بلوئوف, فرانکفرانک بلوئوف  فرانسه CB ۱۹۹۶–۲۰۰۱ ۲۰۴ ۲۴
ویالی, جان لوکاجان لوکا ویالی  ایتالیا ST ۱۹۹۶–۲۰۰۰ ۸۳ ۴۰
زولا, جیان‌فرانکوجیان‌فرانکو زولا  ایتالیا FW ۱۹۹۶–۲۰۰۳ ۳۱۲ ۸۰
بابایارو, کلستینکلستین بابایارو  نیجریه LB ۱۹۹۷–۲۰۰۵ ۱۹۷ ۸
دی گوی, اداد دی گوی  هلند GK ۱۹۹۷–۲۰۰۳ ۱۷۹ ۰
فلو, توره آندرهتوره آندره فلو  نروژ ST ۱۹۹۷–۲۰۰۰ ۱۶۳ ۵۰
پویت, گاسگاس پویت  اروگوئه MF ۱۹۹۷–۲۰۰۱ ۱۴۵ ۴۹
تری, جانجان تری[۱]  انگلستان CB ۱۹۹۷– ۵۷۴ ۵۵
دسایی, مارسلمارسل دسایی  فرانسه CB ۱۹۹۸–۲۰۰۴ ۲۲۲ ۷
کاسیراگی, پیرلویجیپیرلویجی کاسیراگی  ایتالیا ST ۱۹۹۸–۲۰۰۰ ۱۰ ۱
فرر, آلبرتآلبرت فرر  اسپانیا RB ۱۹۹۸–۲۰۰۳ ۱۱۳ ۱
فورسل, مایکلمایکل فورسل  فنلاند ST ۱۹۹۸–۲۰۰۵ ۳۳ ۵
کودیچینی, کارلوکارلو کودیچینی  ایتالیا GK ۱۹۹۹–۲۰۰۹ ۲۱۴ ۰
دلا بونا, ساموئلهساموئله دلا بونا  ایتالیا MF ۱۹۹۹–۲۰۰۲ ۵۵ ۶
ملچیوت, ماریوماریو ملچیوت  هلند RB ۱۹۹۹–۲۰۰۴ ۱۶۵ ۵
پانوچی, کریستینکریستین پانوچی  ایتالیا DF ۲۰۰۰ ۸ ۰
گرونیائر, یسپریسپر گرونیائر  دانمارک W ۲۰۰۰–۲۰۰۴ ۱۱۶ ۱۱
استانیچ, ماریوماریو استانیچ  کرواسی MF ۲۰۰۰–۲۰۰۴ ۵۹ ۷
گودیانسن, ایدورایدور گودیانسن  ایسلند ST ۲۰۰۰–۲۰۰۶ ۲۶۳ ۷۸
هاسلبنک, جیمی فلویدجیمی فلوید هاسلبنک  هلند ST ۲۰۰۰–۲۰۰۴ ۱۷۷ ۸۷
بوسنیچ, مارکمارک بوسنیچ  استرالیا GK ۲۰۰۱–۲۰۰۳ ۵ ۰
گالاس, ویلیامویلیام گالاس  فرانسه CB ۲۰۰۱–۲۰۰۶ ۲۲۵ ۱۴
کول, کارلتونکارلتون کول  انگلستان ST ۲۰۰۱–۲۰۰۶ ۲۵ ۴
لمپارد, فرانکفرانک لمپارد[۱]  انگلستان MF ۲۰۰۱– ۶۰۶ ۲۰۳
هات, روبرتروبرت هات  آلمان CB ۲۰۰۲–۲۰۰۶ ۴۲ ۰
موتو, آدریانآدریان موتو  رومانی W ۲۰۰۳–۲۰۰۴ ۲۷ ۶
اسمرتین, الکسیالکسی اسمرتین  روسیه DF ۲۰۰۳–۲۰۰۶ ۱۶ ۰
ورون, خوان سباستینخوان سباستین ورون  آرژانتین MF ۲۰۰۳–۲۰۰۷ ۷ ۱
بریج, وینوین بریج  انگلستان LB ۲۰۰۳–۲۰۰۹ ۱۴۲ ۴
کول, جوجو کول  انگلستان MF ۲۰۰۳–۲۰۱۰ ۲۷۸ ۳۹
داف, دیمیندیمین داف  جمهوری ایرلند W ۲۰۰۳–۲۰۰۶ ۱۲۵ ۱۹
جانسون, گلنگلن جانسون  انگلستان RB ۲۰۰۳–۲۰۰۷ ۴۱ ۳
ماکلله, کلودکلود ماکلله  فرانسه MF ۲۰۰۳–۲۰۰۸ ۲۱۷ ۲
ان‌جی‌تاپ, جرمیجرمی ان‌جی‌تاپ  کامرون MF ۲۰۰۳–۲۰۰۷ ۱۰۸ ۴
کژمان, ماتیاماتیا کژمان  صربستان و مونته‌نگرو ST ۲۰۰۴–۲۰۰۵ ۲۵ ۴
پارکر, اسکاتاسکات پارکر  انگلستان MF ۲۰۰۴–۲۰۰۵ ۱۵ ۱
مواریس, نونونونو مواریس  پرتغال MF ۲۰۰۴–۲۰۰۷ ۴ ۰
کاروالیو, ریکاردوریکاردو کاروالیو  پرتغال CB ۲۰۰۴–۲۰۱۰ ۲۱۱ ۱۱
دروگبا, دیدیهدیدیه دروگبا[۱]  ساحل عاج ST ۲۰۰۴–۲۰۱۲ ۳۴۱ ۱۵۷
فریرا, پائولوپائولو فریرا[۱]  پرتغال RB ۲۰۰۴– ۲۱۰ ۲
چک, پیترپیتر چک[۱]  جمهوری چک GK ۲۰۰۴– ۴۲۳ ۰
روبن, آرینآرین روبن  هلند W ۲۰۰۴–۲۰۰۷ ۱۰۶ ۱۹
دل هورنو, آسیرآسیر دل هورنو  اسپانیا LB ۲۰۰۵–۰۶ ۲۵ ۱
یاروشیک, ییریییری یاروشیک  جمهوری چک MF ۲۰۰۵–۲۰۰۶ ۱۴ ۰
دیارا, لاسانالاسانا دیارا  فرانسه MF ۲۰۰۵–۲۰۰۷ ۱۳ ۰
اسین, مایکلمایکل اسین[۱]  غنا MF ۲۰۰۵– ۲۴۷ ۲۵
اوبی میکل, جانجان اوبی میکل[۱]  نیجریه CMF ۲۰۰۶– ۲۳۹ ۲
رایت-فیلیپس, شانشان رایت-فیلیپس  انگلستان W ۲۰۰۵–۲۰۰۸ ۱۲۷ ۱۰
سحر, بنبن سحر  اسرائیل ST ۲۰۰۶–۲۰۰۹ ۳ ۰
کالو, سالومونسالومون کالو[۱]  ساحل عاج ST ۲۰۰۶–۲۰۱۲ ۲۵۴ ۶۰
مانیشه  پرتغال MF ۲۰۰۶ ۸ ۰
هیلاریو, هنریکههنریکه هیلاریو  پرتغال GK ۲۰۰۶– ۲۰ ۰
برتراند, رایانرایان برتراند  انگلستان LB ۲۰۰۶– ۲۳ ۰
کول, اشلیاشلی کول[۱]  انگلستان LB ۲۰۰۶– ۳۱۰ ۷
بالاک, میشائلمیشائل بالاک  آلمان MF ۲۰۰۶–۲۰۱۰ ۱۶۷ ۲۶
سینکلر, اسکاتاسکات سینکلر  انگلستان W ۲۰۰۶–۲۰۱۰ ۵ ۰
هاچینسون, سامسام هاچینسون  انگلستان CB ۲۰۰۷–۲۰۱۰ (بازگشت)
۲۰۱۱-
۵ ۰
بن حیم, تالتال بن حیم  اسرائیل DF ۲۰۰۷–۲۰۰۸ ۱۳ ۰
پیزارو, کلودیوکلودیو پیزارو  پرو ST ۲۰۰۷–۲۰۰۹ ۲۱ ۲
بلتی, جولیانوجولیانو بلتی  برزیل RB ۲۰۰۷–۲۰۱۰ ۵۴ ۵
الکس[۱]  برزیل DF ۲۰۰۷–۲۰۱۲ ۱۳۳ ۱۰
مالودا, فلورنفلورن مالودا[۱]  فرانسه MF ۲۰۰۷– ۲۲۹ ۴۵
دی سانتو, فرانکوفرانکو دی سانتو  آرژانتین ST ۲۰۰۸–۲۰۱۰ ۸ ۰
آنلکا, نیکولانیکولا آنلکا[۱]  فرانسه ST ۲۰۰۸–۲۰۱۲ ۱۸۱ ۵۹
بوسینگوا, ژوزهژوزه بوسینگوا  پرتغال RB ۲۰۰۸–۱۲ ۸۹ ۳
دکو  پرتغال MF ۲۰۰۸–۲۰۱۰ ۴۲ ۵
ایوانوویچ, برانیسلاوبرانیسلاو ایوانوویچ[۱]  صربستان DF ۲۰۰۸– ۲۱۱ ۲۱
کوارشما, ریکاردوریکاردو کوارشما  پرتغال W ۲۰۰۹ ۴ ۰
ژیرکوف, یورییوری ژیرکوف  روسیه LB ۲۰۰۹–۲۰۱۱ ۴۸ ۱
بورینی, فابیوفابیو بورینی  ایتالیا W ۲۰۰۹–۲۰۱۱ ۴ ۰
ماتیچ, نمانیانمانیا ماتیچ  صربستان MF ۲۰۰۹–۲۰۱۱ ۲ ۰
ترنبال, رزرز ترنبال  انگلستان GK ۲۰۰۹– ۶ ۰
بروما, جفریجفری بروما  هلند CB ۲۰۰۹– ۴ ۰
ون آنهولت, پاتریکپاتریک ون آنهولت  هلند LB ۲۰۰۹– ۲ ۰
کاکوتا, گائلگائل کاکوتا  فرانسه W ۲۰۰۹- ۶ ۰
تورس, فرناندوفرناندو تورس  اسپانیا ST ۲۰۱۰– ۱۲۸ ۳۳
بنایون, یوسییوسی بنایون  اسرائیل MF ۲۰۱۰– ۱۰ ۱
مک‌ایچران, جاشجاش مک‌ایچران  انگلستان RB ۲۰۱۰– ۱۱ ۰
, رامیرسرامیرس  برزیل MF ۲۰۱۰– ۸۵ ۱۱
لوییز, دیویددیوید لوییز  برزیل CB ۲۰۱۱– ۱۰۷ ۱۲
میرلس, رائولرائول میرلس  پرتغال MF ۲۰۱۱–۲۰۱۲ ۳۴ ۲
کورتوا, تیبوتیبو کورتوا  بلژیک GK ۲۰۱۱– ۰ ۰
ماتا, خوانخوان ماتا  اسپانیا MF ۲۰۱۱– ۱۱۶ ۳۰
رومئو, اوریولاوریول رومئو  اسپانیا MF ۲۰۱۱– ۲۲ ۰
لوکاکو, روملوروملو لوکاکو  بلژیک ST ۲۰۱۱– ۸ ۰
, اسکار (بازیکن فوتبال)اسکار (بازیکن فوتبال)  برزیل MF ۲۰۱۲– ۶۲ ۱۲
کیهیل, گریگری کیهیل  انگلستان CB ۲۰۱۲- ۳۱ ۳
آزار, ادنادن آزار  بلژیک MF ۲۰۱۲– ۶۲ ۱۳
آزپیلیکوئتا, سزارسزار آزپیلیکوئتا  اسپانیا RB ۲۰۱۲– ۱۰۱ ۱
کاستا, دیگودیگو کاستا  اسپانیا ST ۲۰۱۴– 0 0

کاپیتان‌های برتر[ویرایش]

کاپیتان ملیت افتخارات
جک هارو  انگلستان نایب قهرمان جام حذفی فوتبال انگلستان ۱۹۱۵
روی بنتلی  انگلستان قهرمان لیگ دسته اول انگلستان ۵۵-۱۹۵۴
قهرمان جام خیریه انگلستان ۱۹۵۵
تری ونابلز  انگلستان قهرمان جام اتحادیه فوتبال انگلیس ۱۹۶۵
رون هریس  انگلستان نایب قهرمان جام حذفی فوتبال انگلستان ۱۹۶۷
قهرمان جام حذفی فوتبال انگلستان ۱۹۷۰
نایب قهرمان جام خیریه انگلستان ۱۹۷۰
قهرمان جام در جام اروپا ۱۹۷۱
نایب قهرمان جام اتحادیه فوتبال انگلستان ۱۹۷۲
کولین پیتس  انگلستان نایب قهرمان لیگ دسته دوم انگلستان ۸۴-۱۹۸۳
قهرمان فول ممبرز کاپ ۱۹۸۶
گراهام روبرتس  انگلستان قهرمان لیگ دسته دوم انگلستان ۸۹-۱۹۸۸
پیتر نیکولاس  ولز قهرمان فول ممبرز کاپ ۱۹۹۰
دنیس ویسه  انگلستان نایب قهرمان جام حذفی فوتبال انگلستان ۱۹۹۴
قهرمان جام حذفی فوتبال انگلستان ۱۹۹۷
نایب قهرمان جام خیریه انگلستان ۱۹۹۷
قهرمان جام اتحادیه فوتبال انگلستان ۱۹۹۸
قهرمان جام در جام اروپا ۱۹۹۸
قهرمان سوپرجام اروپا ۱۹۹۸
قهرمان جام حذفی فوتبال انگلستان ۲۰۰۰
قهرمان جام خیریه انگلستان ۲۰۰۰
مارسل دسایی  فرانسه نایب قهرمان جام حذفی فوتبال انگلستان ۲۰۰۲
نایب قهرمان لیگ برتر انگلستان ۰۴–۲۰۰۳
جان تری  انگلستان قهرمان جام اتحادیه فوتبال انگلستان ۲۰۰۵
قهرمان لیگ برتر انگلستان ۰۵–۲۰۰۴
قهرمان جام خیریه انگلستان ۲۰۰۵
قهرمان لیگ برتر انگلستان ۰۶–۲۰۰۵
نایب قهرمان جام خیریه انگلستان ۲۰۰۶
قهرمان جام اتحادیه فوتبال انگلستان ۲۰۰۷
نایب قهرمان لیگ برتر انگلستان ۰۷–۲۰۰۶
قهرمان جام حذفی فوتبال انگلستان ۲۰۰۷
نایب قهرمان جام اتحادیه فوتبال انگلستان ۲۰۰۸
نایب قهرمان لیگ برتر انگلستان ۰۸–۲۰۰۷
نایب قهرمان لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۰۸
قهرمان جام حذفی فوتبال انگلستان ۲۰۰۹
قهرمان جام خیریه انگلستان ۲۰۰۹
قهرمان لیگ برتر انگلستان ۱۰–۲۰۰۹
قهرمان جام حذفی فوتبال انگلستان ۲۰۱۰
نایب قهرمان جام خیریه انگلستان ۲۰۱۰
نایب قهرمان لیگ برتر انگلستان ۱۱–۲۰۱۰
فرانک لمپارد  انگلستان نایب قهرمان جام خیریه انگلستان ۲۰۰۷

منابع[ویرایش]