فهرست امپراتوران دودمان مینگ

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دودمان مینگ پس از زوال دودمان مغولی یوان شکل گرفت و از ۱۳۶۸ تا ۱۶۴۴ بر چین حکمفرمایی کرد و بر اثر شورش‌های دهقانی و حملهٔ منچوها سقوط نموده و دودمان منچوریایی چینگ جایگزین آن شد. ۱۶ امپراتور در طول ۲۷۶ سال حکومت مینگ بر چین فرمانروایی کردند. پس از سقوط دودمان مینگ در ۱۶۴۴، گروهی از مدعیان پادشاهی مینگ، دودمان مینگ جنوبی را تشکیل دادند که این سلسله تا ۱۶۶۲ که آخرین امپراتور آن اعدام شد به حیات خود ادامه داد.

امپراتوران دودمان مینگ[ویرایش]

نام اصلی نگاره پس از مرگ

(کوتاه‌شده)

نام معبد نام پادشاهی (دوره) سال‌های فرمانروایی نامی که بیشتر بدان شهره‌اند
جو یوان‌جانگ
Zhū Yuánzhāng
朱元璋
گائودی
Gāodì
高帝
تای‌زو
Tàizǔ
太祖
هونگ‌وو
Hóngwǔ
洪武
۱۳۶۸-۱۳۹۸ امپراتور هونگ‌وو
جو یون‌ون
Zhū Yǔnwén
朱允炆
هویی‌دی
Huìdì
惠帝
بی‌نام جیان‌ون
Jiànwén
建文
۱۳۹۸-۱۴۰۲ امپراتور جیان‌ون
جو دی
Zhū Dì
朱棣
ون‌دی
Wéndì
文帝
چنگ‌زو
Chéngzǔ
成祖
یا
تای‌زونگ
Tàizōng
太宗
یونگ‌لو
Yǒnglè
永樂
۱۴۰۲-۱۴۲۴ امپراتور یونگ‌لو
جو گائوچی
Zhū Gāochì
朱高熾
جائودی
Zhāodì
昭帝
رن‌زونگ
Rénzōng
仁宗
هونگ‌شی
Hóngxī
洪熙
۱۴۲۴-۱۴۲۵ امپراتور هونگ‌شی
جو جان‌جی
Zhū Zhānjī
朱瞻基
جانگ‌دی
Zhāngdì
章帝
شوان‌زونگ
Xuānzōng
宣宗
شوان‌دو
Xuāndé
宣德
۱۴۲۵-۱۴۳۵ امپراتور شوان‌دو
جو چی‌چن
Zhū Qízhèn
朱祁鎮
روئی‌دی
Ruìdì
睿帝
یینگ‌زونگ
Yīngzōng
英宗
جنگ‌تونگ
Zhèngtǒng
正統
۱۴۳۶-۱۴۴۹
تین‌شون
Tiānshùn
天順
۱۴۵۷-۱۴۶۴
۱۴۳۵-۱۴۴۹
۱۴۵۷-۱۴۶۴
امپراتور جنگ‌تونگ
جو چی‌یو
Zhū Qíyù
朱祁鈺
جینگ‌دی
景帝
دای‌زونگ Dàizōng
代宗
جینگ‌تای
Jǐngtài
景泰
۱۴۴۹-۱۴۵۷ امپراتور جینگ‌تای
جو جیان‌شن
Zhū Jiànshēn
朱見深
چون‌دی
Chúndì
純帝
شیان‌زونگ
Xiànzōng
憲宗
چنگ‌هوا
Chénghuà
成化
۱۴۶۴-۱۴۸۷ امپراتور چنگ‌هوا
جو یوتانگ
Zhū Yòutáng
朱祐樘
جینگ‌دی
Jìngdì
敬帝
شیائوزونگ
Xiàozōng
孝宗
هونگ‌جی
Hóngzhì
弘治
۱۴۸۷-۱۵۰۵ امپراتور هونگ‌جی
جو هوجائو
Zhū Hòuzhào
朱厚照
یی‌دی
Yìdì
毅帝
ووزونگ
Wǔzōng
武宗
جنگ‌دو
Zhèngdé
正德
۱۵۰۵-۱۵۲۱ امپراتور جنگ‌دو
جو هوتسونگ
Zhū Hòucōng
朱厚熜
سودی
Sùdì
肅帝
شی‌زونگ
Shìzōng
世宗
جیاجینگ
Jiājìng
嘉靖
۱۵۲۱-۱۵۶۶ امیپراتور جیاجینگ (چیاچینگ)
جو زای‌هو
Zhū Zǎihòu
朱載垕
جوانگ‌دی
Zhuāngdì
莊帝
موزونگ
Mùzōng
穆宗
لونگ‌چینگ
Lóngqìng
隆慶
۱۵۶۶-۱۵۷۲ امپراتور لونگ‌چینگ
جو ئی‌جون
Zhū Yìjūn
朱翊鈞
شیان‌دی
Xiǎndì
顯帝
شن‌زونگ
Shénzōng
神宗
وان‌لی
Wànlì
萬曆
۱۵۷۲-۱۶۲۰ امپراتور وان‌لی
جو چانگ‌لو
Zhū Chángluò
朱常洛
جن‌دی
Zhēndì
貞帝
گوانگ‌زونگ
Guāngzōng
光宗
تای‌چانگ
Tàichāng
泰昌
۱۶۲۰ امپراتور تای‌چانگ
جو یوجیائو
Zhū Yóujiào
朱由校
جه‌دی
Zhédì
悊帝
شی‌زونگ
Xīzōng
熹宗
تیان‌چی
Tiānqǐ
天啟
۱۶۲۰-۱۶۲۷ امپراتور تیان‌چی
جو یوجیان
Zhū Yóujiǎn
朱由檢
جوانگ‌لیه‌مین
Zhuānglièmǐn
莊烈愍
سی‌زونگ
Sīzōng
思宗
چونگ‌جن
Chóngzhēn
崇禎
۱۶۲۷-۱۶۴۴ امپراتور چونگ‌جن

منابع[ویرایش]