فهرست استان‌های ژاپن بر پایه جمعیت

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
جمعیت در سال ۲۰۱۱

فهرست استان‌های ژاپن بر پایه جمعیت (انگلیسی: List of Japanese prefectures by population)

رتبه استان‌ها به ژاپنی مرکز مساحت (km²) جمعیت کل جمعیت مردان جمعیت زنان تغییر سالانه (۱اکتبر، ۲۰۱۰ تا ۳۰ سپتامبر، ۲۰۱۱) جمعیت با ملیت ژاپنی
۱ توکیو 東京都 شینجوکو، توکیو ۲٬۱۸۸٫۶۷ ۱۳٬۱۹۵٬۹۷۴ ۶٬۵۲۳٬۵۵۱ ۶٬۶۷۲٬۴۲۳ ۳۶٬۵۸۶ ۱۲٬۸۶۹٬۲۰۵
۲ استان کاناگاوا 神奈川県 یوکوهاما ۲٬۴۱۵٫۸۶ ۹٬۰۵۸٬۰۹۴ ۴٬۵۴۳٬۳۸۳ ۴٬۵۱۴٬۷۱۱ ۹٬۷۶۳ ۸٬۹۳۴٬۴۲۳
۳ استان اوساکا 大阪府 اوساکا ۱٬۸۹۹٫۲۸ ۸٬۸۶۱٬۰۱۲ ۴٬۲۷۹٬۷۷۱ ۴٬۵۸۱٬۲۴۱ -۴٬۲۳۳ ۸٬۶۹۸٬۶۰۹
۴ استان آیچی 愛知県 ناگویا ۵٬۱۶۵٫۱۲ ۷٬۴۱۶٬۳۳۶ ۳٬۷۰۵٬۳۹۵ ۳٬۷۱۰٬۹۴۱ ۵٬۶۱۷ ۷٬۲۶۱٬۸۹۸
۵ استان سایتاما 埼玉県 سایتاما (شهر) ۳٬۷۹۸٫۰۸ ۷٬۲۰۷٬۱۳۹ ۳٬۶۱۲٬۴۵۳ ۳٬۵۹۴٬۶۸۶ ۱۲٬۵۸۳ ۷٬۱۱۷٬۴۹۳
۶ استان چیبا 千葉県 چیبا (شهر) ۵٬۱۵۶٫۶۱ ۶٬۲۱۴٬۱۴۸ ۳٬۰۹۵٬۶۶۴ ۳٬۱۱۸٬۴۸۴ -۲٬۱۴۱ ۶٬۱۳۴٬۵۹۶
۷ استان هیوگو 兵庫県 کوبه (شهر) ۸٬۳۹۶٫۱۶ ۵٬۵۸۱٬۹۶۸ ۲٬۶۶۹٬۰۳۳ ۲٬۹۱۲٬۹۳۵ -۶٬۱۶۵ ۵٬۵۰۴٬۵۱۶
۸ هوکایدو 北海道 ساپورو ۸۳٬۴۵۷٫۰۰ ۵٬۴۸۵٬۹۵۲ ۲٬۵۹۱٬۴۰۵ ۲٬۸۹۴٬۵۴۷ -۲۰٬۴۶۷ ۵٬۴۶۷٬۳۲۶
۹ استان فوکوئوکا 福岡県 فوکوئوکا ۴٬۹۷۸٫۵۱ ۵٬۰۷۹٬۲۹۱ ۲٬۳۹۷٬۲۹۹ ۲٬۶۸۱٬۹۹۲ ۷٬۳۲۳ ۵٬۰۳۸٬۰۳۴
۱۰ استان شیزوئوکا 静岡県 شیزوئوکا ۷٬۷۸۰٫۵۰ ۳٬۷۴۹٬۲۷۴ ۱٬۸۴۶٬۴۰۷ ۱٬۹۰۲٬۸۶۷ -۱۵٬۷۳۳ ۳٬۶۹۴٬۰۱۴
۱۱ استان ایباراکی 茨城県 میتو، ایباراکی ۶٬۰۹۵٫۷۲ ۲٬۹۵۷٬۷۰۶ ۱٬۴۷۴٬۲۹۷ ۱٬۴۸۳٬۴۰۹ -۱۲٬۰۶۴ ۲٬۹۱۸٬۸۴۲
۱۲ استان هیروشیما 広島県 هیروشیما ۸٬۴۷۹٫۷۰ ۲٬۸۵۵٬۰۴۵ ۱٬۳۷۷٬۸۴۳ ۱٬۴۷۷٬۲۰۲ -۵٬۷۰۵ ۲٬۸۲۳٬۶۱۵
۱۳ استان کیوتو 京都府 کیوتو ۴٬۶۱۳٫۲۱ ۲٬۶۳۱٬۶۷۱ ۱٬۲۶۲٬۶۶۰ ۱٬۳۶۹٬۰۱۱ -۴٬۴۲۱ ۲٬۵۸۹٬۷۴۰
۱۴ استان نیگاتا 新潟県 نیگاتا ۱۲٬۵۸۳٫۸۳ ۲٬۳۶۲٬۱۵۸ ۱٬۱۴۲٬۳۶۵ ۱٬۲۱۹٬۷۹۳ -۱۲٬۲۹۲ ۲٬۳۵۰٬۷۸۶
۱۵ استان میاگی 宮城県 سندای ۷٬۲۸۵٫۷۷ ۲٬۳۲۶٬۷۳۵ ۱٬۱۲۹٬۹۲۶ ۱٬۱۹۶٬۸۰۹ -۲۱٬۴۳۰ ۲٬۳۱۴٬۷۶۱
۱۶ استان ناگانو 長野県 ناگانو (شهر) ۱۳٬۵۶۲٫۲۳ ۲٬۱۴۲٬۱۶۷ ۱٬۰۴۱٬۴۰۹ ۱٬۱۰۰٬۷۵۸ -۱۰٬۲۸۲ ۲٬۱۱۵٬۳۲۹
۱۷ استان گیفو 岐阜県 گیفو (شهر) ۱۰٬۶۲۱٫۱۷ ۲٬۰۷۰٬۹۰۸ ۱٬۰۰۲٬۲۷۶ ۱٬۰۶۸٬۶۳۲ -۹٬۸۶۵ ۲٬۰۳۷٬۳۵۶
۱۸ استان گونما 群馬県 مائه‌باشی، گونما ۶٬۳۶۲٫۳۳ ۲٬۰۰۰٬۵۱۴ ۹۸۴٬۴۵۶ ۱٬۰۱۶٬۰۵۸ -۷٬۵۵۴ ۱٬۹۶۶٬۳۴۳
۱۹ استان توچیگی 栃木県 اوتسونومیا، توچیگی ۶٬۴۰۸٫۲۸ ۲٬۰۰۰٬۰۱۰ ۹۹۳٬۵۱۵ ۱٬۰۰۶٬۴۹۵ -۷٬۶۷۳ ۱٬۹۷۴٬۶۳۹
۲۰ استان فوکوشیما 福島県 فوکوشیما (شهر) ۱۳٬۷۸۲٫۷۶ ۱٬۹۸۹٬۸۳۴ ۹۶۷٬۰۲۴ ۱٬۰۲۲٬۸۱۰ -۳۹٬۲۳۰ ۱٬۹۸۱٬۳۷۹
۲۱ استان اوکایاما 岡山県 اوکایاما ۷٬۱۱۳٫۲۳ ۱٬۹۴۰٬۵۵۹ ۹۳۰٬۸۰۲ ۱٬۰۰۹٬۷۵۷ -۴٬۷۱۷ ۱٬۹۲۲٬۴۵۷
۲۲ استان میه 三重県 تسو، میه ۵٬۷۷۷٫۳۱ ۱٬۸۴۷٬۲۲۳ ۸۹۹٬۸۸۰ ۹۴۷٬۳۴۳ -۷٬۵۰۱ ۱٬۸۱۶٬۴۲۳
۲۳ استان کوماموتو 熊本県 کوماموتو (شهر) ۷٬۴۰۴٫۷۹ ۱٬۸۱۲٬۵۷۵ ۸۵۱٬۵۱۲ ۹۶۱٬۰۶۳ -۴٬۸۵۱ ۱٬۸۰۵٬۰۰۹
۲۴ استان کاگوشیما 鹿児島県 کاگوشیما ۹٬۱۸۸٫۸۲ ۱٬۶۹۸٬۶۹۵ ۷۹۳٬۵۲۳ ۹۰۵٬۱۷۲ -۷٬۵۴۷ ۱٬۶۹۲٬۸۹۹
۲۵ استان یاماگوچی 山口県 یاماگوچی (شهر) ۶٬۱۱۴٫۰۹ ۱٬۴۴۲٬۴۲۸ ۶۸۰٬۰۲۸ ۷۶۲٬۴۰۰ -۸٬۹۱۰ ۱٬۴۳۰٬۶۸۳
۲۶ استان اهیمه 愛媛県 ماتسویاما، اهیمه ۵٬۶۷۸٫۳۳ ۱٬۴۲۳٬۴۰۶ ۶۶۹٬۶۷۱ ۷۵۳٬۷۳۵ -۸٬۰۸۷ ۱٬۴۱۶٬۰۶۱
۲۷ استان ناگاساکی 長崎県 ناگاساکی ۴٬۱۰۵٫۴۷ ۱٬۴۱۷٬۴۲۳ ۶۶۱٬۵۰۱ ۷۵۵٬۹۲۲ -۹٬۳۵۶ ۱٬۴۱۱٬۲۶۱
۲۸ استان شیگا 滋賀県 اتسو، شیگا ۴٬۰۱۷٫۳۶ ۱٬۴۱۳٬۵۱۳ ۶۹۸٬۳۸۷ ۷۱۵٬۱۲۶ ۲٬۷۳۶ ۱٬۳۹۳٬۶۸۳
۲۹ استان اوکیناوا 沖縄県 ناها، اوکیناوا ۲٬۲۷۶٫۴۹ ۱٬۴۰۱٬۰۶۶ ۶۸۷٬۲۴۵ ۷۱۳٬۸۲۱ ۸٬۲۴۸ ۱٬۳۹۳٬۴۵۱
۳۰ استان نارا 奈良県 نارا (ژاپن) ۳٬۶۹۱٫۰۹ ۱٬۳۹۵٬۸۴۵ ۶۶۰٬۴۵۷ ۷۳۵٬۳۸۸ -۴٬۸۸۳ ۱٬۳۸۶٬۶۹۴
۳۱ استان آئوموری 青森県 آئوموری ۹٬۶۴۴٫۵۵ ۱٬۳۶۲٬۸۲۰ ۶۴۰٬۶۹۹ ۷۲۲٬۱۲۱ -۱۰٬۵۱۹ ۱٬۳۵۹٬۵۴۰
۳۲ استان ایواته 岩手県 موریوکا، ایواته ۱۵٬۲۷۸٫۸۹ ۱٬۳۱۴٬۰۷۶ ۶۲۷٬۲۳۲ ۶۸۶٬۸۴۴ -۱۶٬۰۷۱ ۱٬۳۰۹٬۰۶۰
۳۳ استان اوئیتا 大分県 اوئیتا ۶٬۳۳۹٫۷۴ ۱٬۱۹۱٬۴۳۰ ۵۶۲٬۷۵۳ ۶۲۸٬۶۷۷ -۵٬۰۹۹ ۱٬۱۸۲٬۹۸۵
۳۴ استان ایشیکاوا 石川県 کانازاوا، ایشیکاوا ۴٬۱۸۵٫۶۷ ۱٬۱۶۶٬۳۰۹ ۵۶۳٬۴۹۰ ۶۰۲٬۸۱۹ -۳٬۴۷۹ ۱٬۱۵۶٬۷۷۱
۳۵ استان یاماگاتا 山形県 یاماگاتا (شهر) ۹٬۳۲۳٫۴۶ ۱٬۱۶۱٬۲۱۴ ۵۵۷٬۲۰۰ ۶۰۴٬۰۱۴ -۷٬۷۱۰ ۱٬۱۵۵٬۵۶۵
۳۶ استان میاگی 宮崎県 میازاکی ۷٬۷۳۵٫۹۹ ۱٬۱۳۰٬۹۸۳ ۵۳۱٬۰۰۷ ۵۹۹٬۹۷۶ -۴٬۲۵۰ ۱٬۱۲۷٬۰۶۹
۳۷ استان تویاما 富山県 تویاما (شهر) ۴٬۲۴۷٫۶۱ ۱٬۰۸۷٬۷۴۵ ۵۲۴٬۲۷۴ ۵۶۳٬۴۷۱ -۵٬۵۰۲ ۱٬۰۷۷٬۲۰۳
۳۸ استان آکیتا 秋田県 آکیتا (شهر) ۱۱٬۶۳۶٫۲۸ ۱٬۰۷۴٬۸۵۸ ۵۰۴٬۵۱۳ ۵۷۰٬۳۴۵ -۱۱٬۱۳۹ ۱٬۰۷۱٬۸۴۸
۳۹ استان واکایاما 和歌山県 واکایاما (شهر) ۴٬۷۲۶٫۲۹ ۹۹۵٬۰۱۰ ۴۶۷٬۷۷۶ ۵۲۷٬۲۳۴ -۷٬۱۸۸ ۹۹۰٬۲۸۸
۴۰ استان کاگاوا 香川県 تاکاماتسو، کاگاوا ۱٬۸۷۶٫۵۵ ۹۹۱٬۹۴۷ ۴۷۸٬۲۳۲ ۵۱۳٬۷۱۵ -۳٬۸۹۵ ۹۸۵٬۲۷۲
۴۱ استان یاماناشی 山梨県 کوفو، یاماناشی ۴٬۴۶۵٫۳۷ ۸۵۷٬۴۵۹ ۴۱۹٬۶۶۶ ۴۳۷٬۷۹۳ -۵٬۶۱۶ ۸۴۵٬۷۶۹
۴۲ استان ساگا 佐賀県 ساگا ۲٬۴۳۹٫۶۵ ۸۴۶٬۷۸۷ ۳۹۸٬۷۵۸ ۴۴۸٬۰۲۹ -۳٬۰۰۱ ۸۴۳٬۱۸۵
۴۳ استان فوکوئی 福井県 فوکوئی (شهر) ۴٬۱۸۹٫۸۸ ۸۰۲٬۹۰۶ ۳۸۸٬۳۹۶ ۴۱۴٬۵۱۰ -۳٬۴۰۸ ۷۹۲٬۶۶۷
۴۴ استان توکوشیما 徳島県 توکوشیما (شهر) ۴٬۱۴۶٫۷۴ ۷۸۰٬۲۳۶ ۳۷۰٬۳۲۳ ۴۰۹٬۹۱۳ -۵٬۲۵۵ ۷۷۶٬۳۴۶
۴۵ استان کوچی 高知県 کوچی (شهر) ۷٬۱۰۵٫۱۶ ۷۵۸٬۴۶۹ ۳۵۶٬۲۵۷ ۴۰۲٬۲۱۲ -۵٬۹۸۷ ۷۵۵٬۴۳۱
۴۶ استان شیمانه 島根県 ماتسوئه ۶٬۷۰۷٫۹۶ ۷۱۲٬۲۹۲ ۳۴۰٬۶۴۹ ۳۷۱٬۶۴۳ -۵٬۱۰۵ ۷۰۷٬۵۸۸
۴۷ استان توتوری 鳥取県 توتوری (شهر) ۳٬۵۰۷٫۲۸ ۵۸۵٬۴۹۴ ۲۷۹٬۳۶۲ ۳۰۶٬۱۳۲ -۳٬۱۷۳ ۵۸۲٬۰۲۳
ژاپن 日本国 توکیو ۳۷۷٬۹۵۴٫۸۴ ۱۲۷٬۷۹۸٬۷۰۴ ۶۲٬۱۸۳٬۷۲۵ ۶۵٬۶۱۴٬۹۷۹ -۲۵۸٬۶۴۸ ۱۲۶٬۱۸۰٬۱۳۵
Rank Prefectures Japanese Capital Est. Area (km²) Census Population Oct 1, 2010 Latest Census Population Oct 1, 2015[۱] Population Change 2010-2015 % Change 2010 Population Density (/km²)[۲] 2015 Population Density (/km²)
۱ توکیو 東京都 شینجوکو، توکیو ۲٬۱۸۸٫۶۷ ۱۳٬۱۵۹٬۳۸۸ ۱۳٬۵۱۳٬۷۳۴ ۳۵۴٬۳۴۶ ۲٫۷٪ ۶٬۰۲۹٫۲۲ ۶٬۱۷۴٫۴۰
۲ استان کاناگاوا 神奈川県 یوکوهاما ۲٬۴۱۵٫۸۶ ۹٬۰۴۸٬۳۳۱ ۹٬۱۲۷٬۳۲۳ ۷۸٬۹۹۲ ۰٫۹٪ ۳٬۷۴۹٫۴۳ ۳٬۷۷۸٫۰۸
۳ استان اوساکا 大阪府 اوساکا ۱٬۸۹۹٫۲۸ ۸٬۸۶۵٬۲۴۵ ۸٬۸۳۸٬۹۰۸ -۲۶٬۳۳۷ -۰٫۳٪ ۴٬۶۶۵٫۴۶ ۴٬۶۵۳٫۸۲
۴ استان آیچی 愛知県 ناگویا ۵٬۱۶۵٫۱۲ ۷٬۴۱۰٬۷۱۹ ۷٬۴۸۴٬۰۹۴ ۷۳٬۳۷۵ ۱٫۰٪ ۱٬۴۳۵٫۸۵ ۱٬۴۴۸٫۹۷
۵ استان سایتاما 埼玉県 سایتاما (شهر) ۳٬۷۹۸٫۰۸ ۷٬۱۹۴٬۵۵۶ ۷٬۲۶۱٬۲۷۱ ۶۶٬۷۱۵ ۰٫۹٪ ۱٬۸۹۷٫۵۷ ۱٬۹۱۱٫۸۳
۶ استان چیبا 千葉県 چیبا (شهر) ۵٬۱۵۶٫۶۱ ۶٬۲۱۶٬۲۸۹ ۶٬۲۲۴٬۰۲۷ ۷٬۷۳۸ ۰٫۱٪ ۱٬۲۰۵٫۰۸ ۱٬۲۰۷٫۰۰
۷ استان هیوگو 兵庫県 کوبه (شهر) ۸٬۳۹۶٫۱۶ ۵٬۵۸۸٬۱۳۳ ۵٬۵۳۶٬۹۸۹ -۵۱٬۱۴۴ -۰٫۹٪ ۶۶۴٫۸۲ ۶۵۹٫۴۷
۸ هوکایدو 北海道 ساپورو ۸۳٬۴۵۷٫۰۰ ۵٬۵۰۶٬۴۱۹ ۵٬۳۸۳٬۵۷۹ -۱۲۲٬۸۴۰ -۲٫۲٪ ۶۵٫۷۳ ۶۴٫۵۱
۹ استان فوکوئوکا 福岡県 فوکوئوکا ۴٬۹۷۸٫۵۱ ۵٬۰۷۱٬۹۶۸ ۵٬۱۰۲٬۸۷۱ ۳۰٬۹۰۳ ۰٫۶٪ ۱٬۰۲۰٫۲۴ ۱٬۰۲۴٫۹۸
۱۰ استان شیزوئوکا 静岡県 شیزوئوکا ۷٬۷۸۰٫۵۰ ۳٬۷۶۵٬۰۰۷ ۳٬۷۰۱٬۱۸۱ -۶۳٬۸۲۶ -۱٫۷٪ ۴۸۱٫۸۸ ۴۷۵٫۷۰
۱۱ استان ایباراکی 茨城県 میتو، ایباراکی ۶٬۰۹۵٫۷۲ ۲٬۹۶۹٬۷۷۰ ۲٬۹۱۷٬۸۵۷ -۵۱٬۹۱۳ -۱٫۷٪ ۴۸۵٫۲۱ ۴۷۸٫۶۷
۱۲ استان هیروشیما 広島県 هیروشیما ۸٬۴۷۹٫۷۰ ۲٬۸۶۰٬۷۵۰ ۲٬۸۴۴٬۹۶۳ -۱۵٬۷۸۷ -۰٫۶٪ ۳۳۶٫۶۹ ۳۳۵٫۵۰
۱۳ استان کیوتو 京都府 کیوتو ۴٬۶۱۳٫۲۱ ۲٬۶۳۶٬۰۹۲ ۲٬۶۱۰٬۱۴۰ -۲۵٬۹۵۲ -۱٫۰٪ ۵۷۰٫۴۶ ۵۶۵٫۸۰
۱۴ استان نیگاتا 新潟県 نیگاتا ۱۲٬۵۸۳٫۸۳ ۲٬۳۷۴٬۴۵۰ ۲٬۳۰۵٬۰۹۸ -۶۹٬۳۵۲ -۲٫۹٪ ۱۸۷٫۷۱ ۱۸۳٫۱۸
۱۵ استان میاگی 宮城県 سندای ۷٬۲۸۵٫۷۷ ۲٬۳۴۸٬۱۶۵ ۲٬۳۳۴٬۲۱۵ -۱۳٬۹۵۰ -۰٫۶٪ ۳۱۹٫۳۵ ۳۲۰٫۳۸
۱۶ استان ناگانو 長野県 ناگانو (شهر) ۱۳٬۵۶۲٫۲۳ ۲٬۱۵۲٬۴۴۹ ۲٬۰۹۹٬۷۵۹ -۵۲٬۶۹۰ -۲٫۴٪ ۱۵۷٫۹۵ ۱۵۴٫۸۲
۱۷ استان گیفو 岐阜県 گیفو (شهر) ۱۰٬۶۲۱٫۱۷ ۲٬۰۸۰٬۷۷۳ ۲٬۰۳۲٬۵۳۳ -۴۸٬۲۴۰ -۲٫۳٪ ۱۹۴٫۹۸ ۱۹۱٫۳۷
۱۸ استان گونما 群馬県 مائه‌باشی، گونما ۶٬۳۶۲٫۳۳ ۲٬۰۰۸٬۰۶۸ ۱٬۹۷۳٬۴۷۶ -۳۴٬۵۹۲ -۱٫۷٪ ۳۱۴٫۴۳ ۳۱۰٫۱۸
۱۹ استان توچیگی 栃木県 اوتسونومیا، توچیگی ۶٬۴۰۸٫۲۸ ۲٬۰۰۷٬۶۸۳ ۱٬۹۷۴٬۶۷۱ -۳۳٬۰۱۲ -۱٫۶٪ ۳۱۲٫۱ ۳۰۸٫۱۴
۲۰ استان فوکوشیما 福島県 فوکوشیما (شهر) ۱۳٬۷۸۲٫۷۶ ۲٬۰۲۹٬۰۶۴ ۱٬۹۱۳٬۶۰۶ -۱۱۵٬۴۵۸ -۵٫۷٪ ۱۴۴٫۳۷ ۱۳۸٫۸۴
۲۱ استان اوکایاما 岡山県 اوکایاما ۷٬۱۱۳٫۲۳ ۱٬۹۴۵٬۲۷۶ ۱٬۹۲۲٬۱۸۱ -۲۳٬۰۹۵ -۱٫۲٪ ۲۷۲٫۸۱ ۲۷۰٫۲۳
۲۲ استان میه 三重県 تسو، میه ۵٬۷۷۷٫۳۱ ۱٬۸۵۴٬۷۲۴ ۱٬۸۱۵٬۸۲۷ -۳۸٬۸۹۷ -۲٫۱٪ ۳۱۹٫۷۴ ۳۱۴٫۳۰
۲۳ استان کوماموتو 熊本県 کوماموتو (شهر) ۷٬۴۰۴٫۷۹ ۱٬۸۱۷٬۴۲۶ ۱٬۷۸۶٬۹۶۹ -۳۰٬۴۵۷ -۱٫۷٪ ۲۴۴٫۷۸ ۲۴۱٫۳۳
۲۴ استان کاگوشیما 鹿児島県 کاگوشیما ۹٬۱۸۸٫۸۲ ۱٬۷۰۶٬۲۴۲ ۱٬۶۴۸٬۷۵۲ -۵۷٬۴۹۰ -۳٫۴٪ ۱۸۴٫۸۷ ۱۷۹٫۴۳
۲۵ استان یاماگوچی 山口県 یاماگوچی (شهر) ۶٬۱۱۴٫۰۹ ۱٬۴۵۱٬۳۳۸ ۱٬۴۰۵٬۰۰۷ -۴۶٬۳۳۱ -۳٫۲٪ ۲۳۵٫۹۲ ۲۲۹٫۸۰
۲۶ استان اهیمه 愛媛県 ماتسویاما، اهیمه ۵٬۶۷۸٫۳۳ ۱٬۴۳۱٬۴۹۳ ۱٬۳۸۵٬۸۴۰ -۴۵٬۶۵۳ -۳٫۲٪ ۲۵۰٫۶۷ ۲۴۴٫۰۶
۲۷ استان ناگاساکی 長崎県 ناگاساکی ۴٬۱۰۵٫۴۷ ۱٬۴۲۶٬۷۷۹ ۱٬۳۷۷٬۷۸۰ -۴۸٬۹۹۹ -۳٫۴٪ ۳۴۵٫۲۵ ۳۳۵٫۶۰
۲۸ استان شیگا 滋賀県 اتسو، شیگا ۴٬۰۱۷٫۳۶ ۱٬۴۱۰٬۷۷۷ ۱٬۴۱۳٬۱۸۴ ۲٬۴۰۷ ۰٫۲٪ ۳۵۱٫۸۵ ۳۵۱٫۷۷
۲۹ استان اوکیناوا 沖縄県 ناها، اوکیناوا ۲٬۲۷۶٫۴۹ ۱٬۳۹۲٬۸۱۸ ۱٬۴۳۴٬۱۳۸ ۴۱٬۳۲۰ ۳٫۰٪ ۶۱۵٫۴۵ ۶۲۹٫۹۸
۳۰ استان نارا 奈良県 نارا (ژاپن) ۳٬۶۹۱٫۰۹ ۱٬۴۰۰٬۷۲۸ ۱٬۳۶۵٬۰۰۸ -۳۵٬۷۲۰ -۲٫۶٪ ۳۷۸٫۱۷ ۳۶۹٫۸۱
۳۱ استان آئوموری 青森県 آئوموری ۹٬۶۴۴٫۵۵ ۱٬۳۷۳٬۳۳۹ ۱٬۳۰۸٬۶۴۹ -۶۴٬۶۹۰ -۴٫۷٪ ۱۴۱٫۳ ۱۳۵٫۶۹
۳۲ استان ایواته 岩手県 موریوکا، ایواته ۱۵٬۲۷۸٫۸۹ ۱٬۳۳۰٬۱۴۷ ۱٬۲۷۹٬۸۱۴ -۵۰٬۳۳۳ -۳٫۸٪ ۸۶٫۰۱ ۸۳٫۷۶
۳۳ استان اوئیتا 大分県 اوئیتا ۶٬۳۳۹٫۷۴ ۱٬۱۹۶٬۵۲۹ ۱٬۱۶۶٬۷۲۹ -۲۹٬۸۰۰ -۲٫۵٪ ۱۸۷٫۹۳ ۱۸۴٫۰۳
۳۴ استان ایشیکاوا 石川県 کانازاوا، ایشیکاوا ۴٬۱۸۵٫۶۷ ۱٬۱۶۹٬۷۸۸ ۱٬۱۵۴٬۳۴۳ -۱۵٬۴۴۵ -۱٫۳٪ ۲۷۸٫۶۴ ۲۷۵٫۷۸
۳۵ استان یاماگاتا 山形県 یاماگاتا (شهر) ۹٬۳۲۳٫۴۶ ۱٬۱۶۸٬۹۲۴ ۱٬۱۲۲٬۹۵۷ -۴۵٬۹۶۷ -۳٫۹٪ ۱۲۴٫۵۵ ۱۲۰٫۴۴
۳۶ استان میاگی 宮崎県 میازاکی ۷٬۷۳۵٫۹۹ ۱٬۱۳۵٬۲۳۳ ۱٬۱۰۴٬۳۷۷ -۳۰٬۸۵۶ -۲٫۷٪ ۱۴۶٫۲ ۱۴۲٫۷۶
۳۷ استان تویاما 富山県 تویاما (شهر) ۴٬۲۴۷٫۶۱ ۱٬۰۹۳٬۲۴۷ ۱٬۰۶۶٬۸۸۳ -۲۶٬۳۶۴ -۲٫۴٪ ۲۵۶٫۰۸ ۲۵۱٫۱۷
۳۸ استان آکیتا 秋田県 آکیتا (شهر) ۱۱٬۶۳۶٫۲۸ ۱٬۰۸۵٬۹۹۷ ۱٬۰۲۲٬۸۳۹ -۶۳٬۱۵۸ -۵٫۸٪ ۹۲٫۳۷ ۸۷٫۹۰
۳۹ استان واکایاما 和歌山県 واکایاما (شهر) ۴٬۷۲۶٫۲۹ ۱٬۰۰۲٬۱۹۸ ۹۶۳٬۸۵۰ -۳۸٬۳۴۸ -۳٫۸٪ ۲۱۰٫۵۳ ۲۰۳٫۹۳
۴۰ استان کاگاوا 香川県 تاکاماتسو، کاگاوا ۱٬۸۷۶٫۵۵ ۹۹۵٬۸۴۲ ۹۷۶٬۷۵۶ -۱۹٬۰۸۶ -۱٫۹٪ ۵۲۸٫۶ ۵۲۰٫۵۱
۴۱ استان یاماناشی 山梨県 کوفو، یاماناشی ۴٬۴۶۵٫۳۷ ۸۶۳٬۰۷۵ ۸۳۵٬۱۶۵ -۲۷٬۹۱۰ -۳٫۲٪ ۱۹۲٫۰۲ ۱۸۷٫۰۳
۴۲ استان ساگا 佐賀県 ساگا ۲٬۴۳۹٫۶۵ ۸۴۹٬۷۸۸ ۸۳۳٬۲۴۵ -۱۶٬۵۴۳ -۱٫۹٪ ۳۴۷٫۰۹ ۳۴۱٫۵۴
۴۳ استان فوکوئی 福井県 فوکوئی (شهر) ۴٬۱۸۹٫۸۸ ۸۰۶٬۳۱۴ ۷۸۷٬۰۹۹ -۱۹٬۲۱۵ -۲٫۴٪ ۱۹۱٫۶۳ ۱۸۷٫۸۶
۴۴ استان توکوشیما 徳島県 توکوشیما (شهر) ۴٬۱۴۶٫۷۴ ۷۸۵٬۴۹۱ ۷۵۶٬۰۶۳ -۲۹٬۴۲۸ -۳٫۷٪ ۱۸۸٫۱۶ ۱۸۲٫۳۳
۴۵ استان کوچی 高知県 کوچی (شهر) ۷٬۱۰۵٫۱۶ ۷۶۴٬۴۵۶ ۷۲۸٬۴۶۱ -۳۵٬۹۹۵ -۴٫۷٪ ۱۰۶٫۷۵ ۱۰۲٫۵۳
۴۶ استان شیمانه 島根県 ماتسوئه ۶٬۷۰۷٫۹۶ ۷۱۷٬۳۹۷ ۶۹۴٬۱۸۸ -۲۳٬۲۰۹ -۳٫۲٪ ۱۰۶٫۱۹ ۱۰۳٫۴۹
۴۷ استان توتوری 鳥取県 توتوری (شهر) ۳٬۵۰۷٫۲۸ ۵۸۸٬۶۶۷ ۵۷۳٬۶۴۸ -۱۵٬۰۱۹ -۲٫۶٪ ۱۶۶٫۹۴ ۱۶۳٫۵۶
ژاپن 日本国 توکیو ۳۷۷٬۹۵۴٫۸۴ ۱۲۸٬۰۵۷٬۳۵۲ ۱۲۷٬۱۱۰٬۰۴۷ -۹۴۷٬۳۰۵ -۰٫۷٪ ۳۳۸٫۱۳ ۳۳۶٫۳۱

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. http://the-japan-news.com/news/article/0002776944
  2. Population density of Hokkaidō is calculated excluding the areas of islands of Habomai-guntō (99.94 km²), Shikotan-tō (253.33 km²), Kunashiri-tō (1498.83 km²) and Etorofu-tō (3184.04 km²) (including the attached islands). Population density of Shimane-ken is calculated excluding the area of Liancourt Rocks (0.21 km²). Population density of Japan is calculated excluding these areas.