فهرست آرایه‌های ادبی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

نام فارسی آرایه‌های ادبی و برابر سنتی عربی آنها در زیر می‌آید. این اصطلاحات تا مدتی پیش در فارسی برابری نداشته‌اند و زبان فارسی در این زمینه کاملاً تهی و بی‌واژه بود[نیازمند منبع] ولی استادانی همچون میرجلال‌الدین کزازی امروزه پیکره واژگانی فارسی را در این زمینه غنی ساخته و برابرهای فارسی بخشی از این اصطلاحات را بدست داده و بکار برده‌اند.

آرایه‌های برونی (صناعات لفظی)[ویرایش]

 • سجع همسنگ (سجع متوازن)
 • سجع همسو (سجع مطرف)
 • سجع همسان (متوازی)
 • همسانی (ترصیع)
 • تسجیع
 • ازدواج
 • همگونی (جناس)
 • جناس تام
 • جناس ناقص
 • جناس زاید و مزید
 • جناس زاید
 • جناس مذیل
 • جناس آمیغی (مرکب)
 • جناس مقرون
 • جناس مرفو
 • جناس دوگانه (مکرر یا مزدوج)
 • همسانی و همگونی (ترصیع مع‌التجنیس)
 • اشتقاق
 • باشگونگی (قلب)
 • بُنسری (ردالعجز علی‌الصدر)
 • سَربُنی (ردالصدر علی‌العجز)
 • تسبیغ (تشابه‌الاطراف)
 • وارونگی
 • بازآورد آغازینه (ردالمطلع)
 • بازآورد قافیه (ردالقافیه)
 • قافیه دوگانه (ذوقافیتین)
 • تشریح و تکرار
 • هماوایی (توزیع)
 • اعنات (التزام)
 • وزن دوگانه (ملون)
 • توشیح

آرایه‌ای درونی (صناعات معنوی)[ویرایش]

 • صفت‌شمار (تنسیق‌الصفات)
 • نام‌شمار (سیاقةالعداد)
 • پی‌سپار (متتابع)
 • همبهری (تسهیم)
 • نشانداری (توسیم)
 • وانگری (التفات)
 • همبستگی (مراعاةالنظیر)
 • ناسازی (تضاد)
 • نادان‌نمایی (تجاهل‌العارف)
 • چشمزد (تلمیح)
 • دستانزنی (ارسال‌المثل)
 • تضمین
 • ترجمه
 • جمع
 • تفریق
 • تقسیم
 • استیفا (استقصا)
 • جمع و تفریق
 • تقسیم
 • پیچش و گسترش (لف و نشر)
 • وارونه (معکوس)
 • آمیخته (مختلط)
 • بازگشت (رجوع)
 • ایهام
 • ایهام پیراسته (ایهام مجرده)
 • ایهام آشکار (ایهام مبینه)
 • ایهام پرورده (ایهام مرشحه)
 • ایهام آمیغی (ایهام مرکب)
 • ایهام تناسب
 • ایهام تضاد
 • ایهام‌گونه (شبه ایهام)
 • ابهام
 • دورویه (ذووجهین)
 • ستایش نکوهش‌نما (مدح شبیه ذم)
 • نکوهش ستایش‌نما (تأکیدالذم بما یشبه المدح)
 • استدراک
 • ستایش دورویه (مدح موجه)
 • شیوه شیرین (اسلوب‌الحکیم)
 • فسونِ روا (سحر حلال)
 • مبالغه
 • اغراق
 • گزافه هنری (غلو)
 • یکپارچگی (استطراد)
 • پرسش و پاسخ
 • شگرف‌آغازی (براعت استهلال)
 • نیک‌آغازی (حسن مطلع)
 • نیک‌انجامی (حسن مقطع)
 • گریز نیک (حسن تخلص)
 • خواهش نیک (حسن طلب)
 • بهانگی نیک (حسن تعلیل)
 • چیستان (لُغَز)
 • معما

منابع[ویرایش]

کزازی، میرجلال‌الدین، زیباشناسی سخن پارسی ۳: بدیع، تهران: کتاب ماد، چاپ دوم، ۱۳۷۳خ.