فلزات آروماتیک

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

عطر و طعم فلز، مفهوم خوشبو بودن است که در بسیاری از ترکیبات آلی یافت می شود و تا فلزات نیز گسترش می یابد. اولین شواهد تجربی برای وجود عطر و طعم در فلزات در ترکیبات خوشه ای آلومینیوم از نوع یافت شد که M مخفف لیتیوم ، سدیم یا مس است. این آنیون ها را می توان در گاز هلیوم با بخار شدن لیزر از یک کامپوزیت آلومینیوم / کربنات لیتیوم یا یک آلیاژ مس یا سدیم / آلومینیوم تولید ، جدا و با طیف سنجی جرمی انتخاب و توسط طیف سنجی فوتوالکترون تجزیه و تحلیل کرد. شواهد معطر بودن در این ترکیبات بر اساس چندین ملاحظه است. شیمی محاسباتی نشان میدهد که این خوشه های آلومینیوم از یک هسته ی چهار هسته ای تشکیل شده اند، صفحه و یک شمارنده در راس هرم مربع شکل.

واحد کاملاً مسطح است و وجود معکوس یا حتی وجود دو مقابله در ترکیب خنثی مزاحم نمی‌شود. علاوه بر این HOMO آن محاسبه می شود که یک سیستم pi محصور شده دو برابر اشغال شده است و باعث می شود از قانون هوکل پیروی کند. سرانجام یک تطابق بین مقادیر محاسبه شده و مقادیر فوتوالکترون تجربی برای انرژی مورد نیاز برای حذف 4 الکترون اول ظرفیت وجود دارد.

خوشبویی اوربیتال D در تنگستن سه هسته ای و مولیبدن خوشه های فلزی تولید شده در اثر تبخیر لیزری فلزات خالص در حضور اکسیژن در جریان هلیوم وجود دارد . در این خوشه ها سه مرکز فلزی توسط اکسیژن ساخته می شود و هر فلز دارای دو اتم اکسیژن انتهایی است. اولین سیگنال در طیف فوتوالکترون مربوط به حذف الکترون ظرفیت با کمترین انرژی در آنیون به ترکیب خنثی است که این انرژی قابل مقایسه با انرژی انبوه تری اکسید تنگستن و تری اکسید مولیبدن است. سیگنال فوتوالکتریک نیز گسترده است که نشان دهنده تفاوت زیادی در ترکیب بین آنیون و گونه های خنثی است. شیمی محاسباتی نشان میدهد که آنیون های و دی آنیون های شش ضلعی ایده‌آل با طول پیوند فلز به فلز یکسان هستند .

مولکول های مورد بحث تاکنون فقط در مرحله گاز رقیق شده وجود دارد. مطالعه ای در مورد بررسی خواص ترکیبی که از مولیبدات سدیم در آب تشکیل شده است و اسید ایمینودیاستیک نیز شواهدی از معطر بودن نشان داد ، اما این ترکیب در واقع جدا شده است. کریستالوگرافی اشعه ایکس نشان داد که اتمهای سدیم در لایه هایی از خوشه های شش ضلعی مشابه پنتاسن ها قرار گرفته اند. طول پیوند سدیم به سدیم به طور غیرمعمولی کوتاه است (327 بعد از ظهر در مقابل 380 بعد از ظهر در سدیم اولیه) و مانند بنزن ، حلقه مسطح است. در این ترکیب هر اتم سدیم دارای هندسه مولکولی هشت وجهی تحریف شده با هماهنگی اتم های مولیبدن و مولکول های آب است. [3] شواهد تجربی توسط مقادیر رایحه ای NICS محاسبه می شود.

منابع[ویرایش]

1-Observation of All-Metal Aromatic Molecules Xi Li, Aleksey E. Kuznetsov, Hai-Feng Zhang, Alexander I. Boldyrev, Lai-Sheng Wang Science Vol. 291. p. 859 2001

2-Observation of d-Orbital Aromaticity Xin Huang, Hua-Jin Zhai, Boggavarapu Kiran, Lai-Sheng Wang, Angewandte Chemie International Edition Volume 44, Issue 44, Pages 7251–54 2005

3-Synthesis and structure of 1-D Na6 cluster chain with short Na–Na distance: Organic like aromaticity in inorganic metal cluster Snehadrinarayan Khatua, Debesh R. Roy, Pratim K. Chattaraj and Manish Bhattacharjee Chem. Commun., 2007, 135–37,