فضانوردان باستان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از فضانوردان باستانی)
پرش به: ناوبری، جستجو
یک نقاشی در وال کامونیکا، ایتالیا، مربوط به ۱۰٫۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح که گفته شده برای مجسم کردن موجودات فضایی و همچنین نمایش خدایان یا اساطیر در ادیان آن زمان مورد استفاده قرار گرفته است.

فضانوردان باستانی یک نظریه است که بر طبق آن در دوران‌های گذشته موجودات فرازمینی هوشمند (فضانوردان باستانی یا موجودات فضایی) از زمین دیدن کرده اند و نتیجه این تماس در فرهنگ، فناوری و یا دین نقش داشته یا آن‌ها را به وجود آورده است.یک نظریه این دیدگاه این است که خدایان بیشتر ادیان و نه همه ادیان در واقع موجودات فرازمینی هستند و فناوری‌های پیشرفته آنها باعث شده مردمان بدوی برای آنها جایگاه الهی درنظر بگیرند. ﻓﻀﺎﻧﻮﺭﺩﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻓﺮﺍﺯﻣﯿﻨﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺍﻃﻼﻕ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ کﻪ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ کﺮﻩ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﯾﺪﺍﺭ کﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺍﺟﺪﺍﺩ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﻣﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﻤﺎﺱ ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﻭ ﯾﺎ ﺩﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎﻥ، ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻮﻣﻮﺳﺎﭘﯿﻨﺲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺗﯽ کﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻮﻣﻮﺍﺭکﺘﻮﺱ ﺍﯾﺠﺎﺩ کﺮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ، ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﺮﺭﻧﮕﯽ ﺩﺭ ﺍﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎﻁ کﺮﻩ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﺗﻤﺪﻥ ﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ . ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﺩﺭﺳﺘﯽ ﺁﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ . ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺁﻣﺮﯾکﺎ ﺳﻤﯿﻨﺎﺭﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﭼﻨﺪﯾﻦ کﺘﺎﺏ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﺭ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭼﺎﭖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺭﺳﻤﯽ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮﺩ ﭘﺎﻓﺸﺎﺭﯼ ﻣﯽ کﻨﻨﺪ . ﺍﻟﺒﺘﻪ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺍﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻬﺎﯼ ﮔﺰﺍﻓﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺍﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾک ﺍﺻﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺭﺳﻤﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ، ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯼ ﺑﺸﺮﯼ ﺩﺳﺘﺨﻮﺵ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ کﺘﺎﺏ ﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺦ، ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻭ … ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺯ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﻌﻤﺎﻫﺎﯼ ﺣﻞ ﻧﺸﺪﻩ ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﻣﻌﻤﺎﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ. ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻫﺮﺝ ﻭ ﻣﺮﺝ ﻭ ﺭﻋﺐ ﻭ ﻭﺣﺸﺖ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﯾﺪ ﻭ ﺣﺘﯽ ﻣﻤکﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﻧﯿﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺟﻨﮓ ﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎﻥ ﺳﻮﺯ ﺷﻮﺩ . ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ کﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻋﻠﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ کﻨﺪ ﻭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ. [۱][۲]

جستارهای وابسته[ویرایش]

پانوس[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. Lieb, Michael (1998). Children of Ezekiel: Aliens, Ufos, the Crisis of Race, and the Advent of End Time. Duke University Press. p. 250. ISBN 0-8223-2268-4. 
  2. Cithara. St. Bonaventure University. 1961. p. 12. 
  • ویکی‌پدیای انگلیسی