فریدون میرزا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فریدون میرزا (۱۲۲۵ - ۱۲۷۲ قمری) شاهزاده قاجار و پسر پنجم عباس میرزا بود.

او از بطن مادری قزوینی متولد شد. در هنگام مرگ پدر به نیابت از وی حکومت آذربایجان داشت و پس از مرگ فتحعلی شاه و جلوس محمدشاه از جانب برادر خویش حاکم آذربایجان شد و لقب «نایب الایاله» دریافت کرد. در سال ۱۲۵۲ قمری به حکومت فارس منصوب شد و چهارسال در این سمت باقی‌ماند. در سال ۱۲۷۰ قمری والی خراسان شد و طی همین ماموریت بود که خان خیوه هنگام حمله به سرخس از سپاه ایران شکست خورد و به قتل رسید و به دستور شاهزاده سر وی را به درگاه سلطان قاجار فرستادند. فریدون میرزا در سال ۱۲۷۲ در مشهد بر اثر بیماری وبا درگذشت.[۱]

از او یک پسر و شش دختر باقی ماند. پسرش سلیمان میرزا شعاع‌الدوله بود و یکی از دخترانش به نام شمس‌الحاجیه با حسین‌قلی خان مخبرالدوله ازدواج کرد.[۲]

منابع[ویرایش]

  1. عضدالدوله، ص۲۸۳
  2. ملک‌ایرج‌میرزا، تاریخ پسران خاقان
  • عضد الدوله، احمد (شاهزاده) (۱۳۵۵تاریخ عضدی، تهران: انتشارات بابک