فرهنگ

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
فارسی English
فرهنگ، در یک نگاه

فرهنگ راهکارهای شایع موجه در یک جامعه است برای رفع هرگونه نیاز واقعی یا غیر واقعی. فرهنگ همواره نرم‌افزار است و تمدن شامل آن و سخت افزارهاست.[۱] به عبارت ساده‌تر فرهنگ آن چیزی است که مردم با آن زندگی می‌کنند. فرهنگ ازآنِ مردم است؛[۲] ادوارد تایلور (۱۹۱۷–۱۸۳۲) فرهنگ را، مجموعه پیچیده‌ای از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات و هرچه که فرد به عنوان عضوی از جامعه از جامعهٔ خویش فرامی‌گیرد تعریف می‌کند.[۳][۴] هر منطقه از هر کشوری می‌تواند فرهنگ متفاوتی با دیگر مناطق آن کشور داشته باشد.[۵] فرهنگ به وسیلهٔ آموزش، به نسل بعدی منتقل می‌شود؛ در حالی که ژنتیک به وسیلهٔ وراثت منتقل می‌شود. مثلاً گفتگو به زبان فارسی یک راهکار است بر رفع نیاز رو در رو سخن گفتن و زبان چینی راهکاری دیگر برای مردمانی دیگر برای رفع همین نیاز است.

This article is about culture as used in the social sciences and humanities. For uses in the natural sciences, see Cell culture and Tissue culture. For other uses, see Culture (disambiguation).
Human symbolic expression developed as prehistoric humans reached behavioral modernity.
Religion and expressive art are important aspects of human culture.
Celebrations, rituals and patterns of consumption are important aspects of folk culture.
Social and political organization varies between different cultures.
Technologies, such as writing, permit a high degree of cultural complexity.

Culture (/ˈkʌlər/) can be defined in many different ways. In the words of anthropologist E.B. Tylor, it is "that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society."[1] Alternatively, in a contemporary variant, "Culture is defined as a social domain that emphasizes the practices, discourses and material expressions, which, over time, express the continuities and discontinuities of social meaning of a life held in common."[2]

فرهنگ، راه مشترک زندگی، اندیشه و کنش انسان در یک جامعه است. فرهنگ در بر گیرندهٔ این موارد است:

The Cambridge English Dictionary states that culture is "the way of life, especially the general customs and beliefs, of a particular group of people at a particular time."[3] Terror management theory posits that culture is a series of activities and worldviews that provide humans with the basis for perceiving themselves as "person[s] of worth within the world of meaning"—raising themselves above the merely physical aspects of existence, in order to deny the animal insignificance and death that Homo sapiens became aware of when they acquired a larger brain.[4][5]

 1. ۱. سازگاری کلی با نیازهای غریزی و فطری واقتصادی یا محیط جغرافیایی پیرامون؛
 2. ۲. سازمان مشترکی که برای فرونشاندن نیازهای اجتماعی و سیاسی که از محیط پیرامون برخاسته‌اند، پیدا شده است؛
 3. ۳. مجموعهٔ مشترکی از اندیشه‌ها و دستاوردها.

فرهنگ شامل هنر، ادبیات، علم، آفرینش‌ها، فلسفه و دین است.[۶] فرهنگ‌ها دارای عناصر بسیارند که بطور آمیزه و نامیزهٔ معنایی در جامعه شناورند و درست از میان خودآگاه و ناخودآگاه هوشیاری اجتماعی عبور می‌کند. مردم برای تغییر فرهنگ خود لازم است زحمت زیادی بکشند. زیرا فرهنگ؛ خواهانِ مانایی است. در برابر فرهنگ، نافرهنگ است و عبارت است از آنچه جامعه با آن تعامل دارد ولی فرهنگ نیست. مانند اقلیم، آب و هوا، ژن، حوادث، وجود یا عدم وجود منابع طبیعی، سنت‌های الهی، بیماری‌ها و …[نیازمند منبع]

As a defining aspect of what it means to be human, culture is a central concept in anthropology, encompassing the range of phenomena that are transmitted through social learning in human societies. The word is used in a general sense as the evolved ability to categorize and represent experiences with symbols and to act imaginatively and creatively. This ability arose with the evolution of behavioral modernity in humans around 50,000 years ago, and is often thought to be unique to humans, although some other species have demonstrated similar, though much less complex, abilities for social learning. It is also used to denote the complex networks of practices and accumulated knowledge and ideas that is transmitted through social interaction and exist in specific human groups, or cultures, using the plural form. Some aspects of human behavior, such as language, social practices such as kinship and marriage, expressive forms such as art, music, dance, ritual, and religion, and technologies such as cooking, shelter, and clothing are said to be cultural universals, found in all human societies. The concept of material culture covers the physical expressions of culture, such as technology, architecture and art, whereas the immaterial aspects of culture such as principles of social organization (including practices of political organization and social institutions), mythology, philosophy, literature (both written and oral), and science make up the intangible cultural heritage of a society.[6]

In the humanities, one sense of culture as an attribute of the individual has been the degree to which they have cultivated a particular level of sophistication in the arts, sciences, education, or manners. The level of cultural sophistication has also sometimes been seen to distinguish civilizations from less complex societies. Such hierarchical perspectives on culture are also found in class-based distinctions between a high culture of the social elite and a low culture, popular culture, or folk culture of the lower classes, distinguished by the stratified access to cultural capital. In common parlance, culture is often used to refer specifically to the symbolic markers used by ethnic groups to distinguish themselves visibly from each other such as body modification, clothing or jewelry. Mass culture refers to the mass-produced and mass mediated forms of consumer culture that emerged in the 20th century. Some schools of philosophy, such as Marxism and critical theory, have argued that culture is often used politically as a tool of the elites to manipulate the lower classes and create a false consciousness, and such perspectives are common in the discipline of cultural studies. In the wider social sciences, the theoretical perspective of cultural materialism holds that human symbolic culture arises from the material conditions of human life, as humans create the conditions for physical survival, and that the basis of culture is found in evolved biological dispositions.

When used as a count noun, "a culture" is the set of customs, traditions, and values of a society or community, such as an ethnic group or nation. In this sense, multiculturalism is a concept that values the peaceful coexistence and mutual respect between different cultures inhabiting the same planet. Sometimes "culture" is also used to describe specific practices within a subgroup of a society, a subculture (e.g. "bro culture"), or a counterculture. Within cultural anthropology, the ideology and analytical stance of cultural relativism holds that cultures cannot easily be objectively ranked or evaluated because any evaluation is necessarily situated within the value system of a given culture.

واژه‌شناسی[ویرایش]

واژه‌شناسی در زبان پارسی[ویرایش]

فرهنگ فارسی معین واژهٔ «فرهنگ» را مرکب از دو واژهٔ «فر» و «هنگ» به معنای ادب، تربیت، دانش، علم، معرفت و آداب و رسوم تعریف کرده‌است.[۷]

واژهٔ فرهنگ در پهلوی ساسانی به صورت «فره هنگ» آمده‌است که از دو جزء «فره» به معنای پیش و فرا؛ و «هنگ» به معنای کشیدن و راندن، ساخته شده‌است. در نتیجه «فرهنگ» به معنای پیش‌کشیدن و فراکشیدن است. به همین سبب است که فارسی‌زبانان فرهنگ را سبب پیشرفت می‌دانند.[۸]

با مطالعهٔ متن‌های باستانی ایران، درمی‌یابیم که واژهٔ «فرهنگ» از دورهٔ پارسی میانه است که وارد فرهنگ ایران می‌شود و پیش از آن کلمه‌ای که به معنای فرهنگ باشد در این زبان وجود نداشت. در این دوره در متن‌های پهلوی ساسانی، متن‌های سغدی، مانوی و حتی ختنی کلمهٔ فرهنگ را می‌توان بازشناخت.[۸] در متن‌های پارسی میانه، همانند «خسرو و ریدگ»، «خویشکاری ریدگان» و «کارنامهٔ اردشیر بابکان» کلمهٔ فرهنگ به کار رفته‌است؛ همچنین در شاهنامهٔ فردوسی، آثار سعدی و متن‌های دور بعد نیز بارها به این واژه برمی‌خوریم.[۸] در آثار این دوران، فرهنگ علاوه بر دانش، شامل هنرهایی چون نقاشی و موسیقی یا سوارکاری و تیراندازی هم می‌شد. در گذشته اعتقاد فارسی‌زبانان بر این بود که بدون فرهنگ آدمی نمی‌تواند قدمی مثبت در زندگی بردارد. از همین روست که فردوسی فرهنگ را برتر از گوهر و نژاد می‌داند.[۸]

Etymology

The modern term "culture" is based on a term used by the Ancient Roman orator Cicero in his Tusculanae Disputationes, where he wrote of a cultivation of the soul or "cultura animi,"[7] using an agricultural metaphor for the development of a philosophical soul, understood teleologically as the highest possible ideal for human development. Samuel Pufendorf took over this metaphor in a modern context, meaning something similar, but no longer assuming that philosophy was man's natural perfection. His use, and that of many writers after him, "refers to all the ways in which human beings overcome their original barbarism, and through artifice, become fully human."[8]

واژه‌شناسی در زبان‌های اروپایی[ویرایش]

نزد اروپاییان تعریف واژهٔ فرهنگ پیشینه‌ای درازدامن دارد. در ادبیات اروپایی نزدیک به دویست تعریف از فرهنگ می‌توان یافت که نشان از اهمیت فرهنگ در این جوامع دارد. آن‌ها فرهنگ را از دیدگاه‌های گوناگون، از جمله دیدگاه اجتماعی، دینی و حتی اقتصادی بررسی کرده‌اند و دریافته‌اند که فرهنگ بر تمام اجزاء زندگی آدمی تأثیرگذار است.[۸] برای مثال، در ۱۹۵۲ آلفرد کلوبر (به انگلیسی: Alfred Kroeber) و کلاید کلاکهون (به انگلیسی: Clyde Kluckhohn) در کتاب خود به نام «فرهنگ: مروری انتقادی بر مفاهیم و تعاریف» (به انگلیسی: Culture: A Critical Review of Concepts and Definition) با گردآوری ۱۶۴ تعریف از فرهنگ اظهار کردند که فرهنگ در اغلب موارد به سه برداشت عمده می‌انجامد:

Philosopher Edward S. Casey (1996) describes: "The very word culture meant 'place tilled' in Middle English, and the same word goes back to Latin colere, 'to inhabit, care for, till, worship' and cultus, 'A cult, especially a religious one.' To be cultural, to have a culture, is to inhabit a place sufficiently intensive to cultivate it—to be responsible for it, to respond to it, to attend to it caringly."[9]

 • برترین فضیلت در هنرهای زیبا و امور انسانی که همچنین به فرهنگ عالی شهرت دارد.
 • الگوی یکپارچه از دانش، عقاید و رفتار بشری که به گنجایش فکری و یادگیری اجتماعی نمادین بستگی دارد.
 • مجموعه‌ای از گرایش‌ها، ارزش‌ها، اهداف و اعمال مشترک که یک نهاد، سازمان و گروه را مشخص و تعریف می‌کند.[۹]

هنگامی که مفهوم «فرهنگ» برای نخستین‌بار در سده‌های هیجدهم و نوزدهم میلادی در اروپا به کار گرفته شد، بر فرایند کشت و زرع یا ترویج در کشاورزی و باغبانی دلالت داشت. چنان‌که واژهٔ انگلیسی این مفهوم از واژهٔ لاتین «کالتورا» (به لاتین: Cultura) از «کولر» (به لاتین: Colere) ریشه گرفته‌است که به معنای کشت، زراعت و ترویج است.[۱۰]

Culture described by Velkley:[8]

در آغاز سدهٔ نوزدهم میلادی این مفهوم بر بهبود یا پالایش و تهذیب نفس در افراد (به‌ویژه حین آموزش) استوار بود و سپس بر تأمین آرزوهای ملی یا ایده‌آل‌ها دلالت داشت. در نیمهٔ سدهٔ نوزدهم میلادی برخی از دانشمندان واژهٔ فرهنگ را برای ارجاع به ظرفیت جهان‌شمول بشری اطلاق کردند. ادوارد تایلر در سال ۱۸۷۱ فرهنگ را با تمدن مقایسه کرد و آن دو را کلیتی درهم‌تنیده دانست که شامل دین، هنر، اخلاق و هرگونه توانایی است که آدمی می‌تواند به دست آورد. «کلاکر» نیز فرهنگ را در کل مفهومی وصف‌گرایانه به معنای گنجینه‌ای انباشته از آفرینندگی‌های بشر تلقی کرد.[۸] از این رو کتاب‌ها، نقاشی‌ها، بناها و نیز دانش هماهنگ‌کردن خود با محیط و همچنین آداب و فضیلت‌های اخلاقی و دستورهای شایست و ناشایست، همگی جزئی از فرهنگ به شمار می‌رود. «مایرس» نیز فرهنگ را آن چیزی دانست که از گذشتهٔ آدمی به جای مانده‌است و بر اکنون و آیندهٔ او تأثیر می‌گذارد.[۸]

... originally meant the cultivation of the soul or mind, acquires most of its later modern meaning in the writings of the 18th-century German thinkers, who were on various levels developing Rousseau's criticism of "modern liberalism and Enlightenment". Thus a contrast between "culture" and "civilization" is usually implied in these authors, even when not expressed as such.

Change

A 19th-century engraving showing Australian natives opposing the arrival of Captain James Cook in 1770
An Assyrian child wearing traditional clothing.

Cultural invention has come to mean any innovation that is new and found to be useful to a group of people and expressed in their behavior but which does not exist as a physical object. Humanity is in a global "accelerating culture change period," driven by the expansion of international commerce, the mass media, and above all, the human population explosion, among other factors. Culture repositioning means the reconstruction of the cultural concept of a society.[10]

در سدهٔ بیستم میلادی «فرهنگ» به عنوان یک مفهوم محوری و کلیدی در انسان‌شناسی به کار رفت که همهٔ پدیده‌های انسانی را دربر می‌گرفت و صرفاً نتیجهٔ امور ژنتیکی به حساب نمی‌آمد. اصطلاح «فرهنگ» به‌ویژه در انسان‌شناسی آمریکایی دارای دو معنی بود:

Full-length profile portrait of Turkman woman, standing on a carpet at the entrance to a yurt, dressed in traditional clothing and jewelry

Cultures are internally affected by both forces encouraging change and forces resisting change. These forces are related to both social structures and natural events, and are involved in the perpetuation of cultural ideas and practices within current structures, which themselves are subject to change.[11] (See structuration.)

 1. ظرفیت و گنجایش تکامل‌یافتهٔ بشر برای دسته‌بندی و بیان تجربیات به واسطهٔ نمادها و کنش پندارمآبانه و نوآورانه
 2. راه‌های مشخصی که مردم بر اساس آن در نقاط مختلف جهان زیسته و تجربیات خود را به شیوه‌های گوناگون بیان می‌کنند و به شکلی خلاقانه دست به کنش می‌زنند. پس از جنگ جهانی دوم این اصطلاح — اگرچه با معانی مختلف — از اهمیت بیشتری در دیگر رشته‌ها و حوزه‌های علمی مثل جامعه‌شناسی، مطالعات فرهنگی، روان‌شناسی سازمانی و علوم مدیریتی برخوردار شد.[۱۱]

اجزای فرهنگ[ویرایش]

مولفه‌های هفت‌گانه فرهنگ، به شرح زیر است:

Social conflict and the development of technologies can produce changes within a society by altering social dynamics and promoting new cultural models, and spurring or enabling generative action. These social shifts may accompany ideological shifts and other types of cultural change. For example, the U.S. feminist movement involved new practices that produced a shift in gender relations, altering both gender and economic structures. Environmental conditions may also enter as factors. For example, after tropical forests returned at the end of the last ice age, plants suitable for domestication were available, leading to the invention of agriculture, which in turn brought about many cultural innovations and shifts in social dynamics.[12]

 1. هنجارها: در اصطلاح ادبی، به گونیا، گفته می‌شود. عمده‌ترین انواع هنجارها، عبارتند از: سنت‌های عامه، آداب، شعائر و اخلاقیات.
 2. نمادها: اشاره، مضمون یا رفتاری که در روابط اجتماعی، به کار رود تا به وسیله آن، چیز دیگر را القاء یا تداعی کند.
 3. نقش‌ها: از مسیر نقش‌ها، چگونگی ارتباطات فردی و اجتماعی، شکل و سامان می‌یابد.
 4. بینش‌ها: فرهنگ یک ملت، بیش از هر چیز، تحت تأثیر بینش‌ها، عقاید و ایدئولوژی‌های حاکم بر آن است.
 5. ارزش‌ها: ارزش‌ها می‌گویند که چه چیز، مطلوب است و کدام روش، از نظر اجتماعی، نامطلوب و نکوهیده است.
 6. علوم و فنون: نقش علم و تکنولوژی، در تمام زمینه‌های زندگی انسان، تعیین کننده است.
 7. ساختارها: ساختار اجتماعی، نمایشگر فعالیت و ارتباط متقابل نقش‌ها ست و حقوق و تکالیف سازمان یافته میان افراد و گروه‌ها را مشخص می‌کند.

تمامی فرهنگ‌ها، با حرکتی کند و تدریجی، تغییر می‌کنند. روانشناسی اجتماعی، تغییرات در فرهنگ را با توجه به رفتارهای جمعی و ویژگی‌های شخصی افراد جامعه، به انگیزه‌ها و عواملی چند، نسبت می‌دهد که به برخی از آنها، اشاره می‌شود:

Cultures are externally affected via contact between societies, which may also produce—or inhibit—social shifts and changes in cultural practices. War or competition over resources may impact technological development or social dynamics. Additionally, cultural ideas may transfer from one society to another, through diffusion or acculturation. In diffusion, the form of something (though not necessarily its meaning) moves from one culture to another. For example, hamburgers, fast food in the United States, seemed exotic when introduced into China.[citation needed] "Stimulus diffusion" (the sharing of ideas) refers to an element of one culture leading to an invention or propagation in another. "Direct borrowing," on the other hand, tends to refer to technological or tangible diffusion from one culture to another. Diffusion of innovations theory presents a research-based model of why and when individuals and cultures adopt new ideas, practices, and products.

 1. نوجویی و نوآوری: تنوع طلبی، ابداع، کنجکاوی و تقلید از دیگران، از خصوصیات نوجویی فرهنگی بوده و در تغییرات فرهنگی، عامل مؤثری می‌باشد.
 2. پذیرش اجتماعی: آنگاه که عنصری (به واسطه نوجویی یا ورود از فرهنگی دیگر)، در فرهنگ، داخل شود؛ پذیرش و قبول عامه، از عوامل تغییر فرهنگی ست.
 3. طرد انتخابی: هنگامی که عنصر نو، به فرهنگی، وارد شد؛ پذیرش و مقبولیت عامه، باعث می‌شود که عناصری از فرهنگ، با عنوان نامتناسب، متروک شوند.
 4. تلفیق و انطباق: گاهی، برای تلفیق، انطباق و ثبوت عنصر فرهنگی تازه‌ای، یک نسل آدمی یا بیشتر، صرف می‌شود.[۱۲]

بررسی علمی رفتارگرایی، به شکل امروزین آن، در دهه‌های آغازین سده بیستم میلادی، از دل دانش روانشناسی، سربرآورد و سپس، به تنهایی یا در کنار علم ارتباطات اجتماعی، برای تحلیل کنش‌های انسانی، بکارگرفته شد. روحیه هر ملت را از رفتارهایی که از مردمان آن، جلوه گر می‌شود، می‌توان بازشناخت.[۱۳]

Acculturation has different meanings, but in this context it refers to replacement of the traits of one culture with those of another, such as what happened to certain Native American tribes and to many indigenous peoples across the globe during the process of colonization. Related processes on an individual level include assimilation (adoption of a different culture by an individual) and transculturation. The transnational flow of culture has played a major role in merging different culture and sharing thoughts, ideas, and beliefs.

دانش[ویرایش]

نوشتار اصلی: دانش
نوشتار اصلی: علم

«علم» یا «دانش» ساختاری است برای تولید و ساماندهی دانش دربارهٔ جهان طبیعت در قالب توضیحات و پیش‌بینی‌های آزمایش‌پذیر.[۱۴] دانش یا علم دانش‌شناسی با سه عنصر داده، اطلاعات و دانش سر و کار دارد؛ به عبارت دیگر، دانش‌شناسی به بحث و بررسی پیرامون دانش و عناصر سازندهٔ آن، یعنی داده و اطلاعات می‌پردازد.[۱۵]

Early modern discourses

German Romanticism

Johann Herder called attention to national cultures.

Immanuel Kant (1724–1804) formulated an individualist definition of "enlightenment" similar to the concept of bildung: "Enlightenment is man's emergence from his self-incurred immaturity."[13] He argued that this immaturity comes not from a lack of understanding, but from a lack of courage to think independently. Against this intellectual cowardice, Kant urged: Sapere aude, "Dare to be wise!" In reaction to Kant, German scholars such as Johann Gottfried Herder (1744–1803) argued that human creativity, which necessarily takes unpredictable and highly diverse forms, is as important as human rationality. Moreover, Herder proposed a collective form of bildung: "For Herder, Bildung was the totality of experiences that provide a coherent identity, and sense of common destiny, to a people."[14]

در یونان باستان، سقراط (۴۷۰–۳۹۹پ. م)، سپس افلاطون (۴۲۷–۳۴۸ پ. م) و پس از او ارسطو (۳۸۴–۳۲۲ پ. م) به مخالفت با آراء پیشینیان پرداخته و اصول و قواعدی را به منظور مقابله با مغالطات و برای درست‌اندیشیدن و سنجش استدلال‌ها تدوین کردند.[۱۶] در قرن پانزدهم میلادی پژوهشگران در اروپا و خاورمیانه قفسه‌های غبارآلود ساختمان‌های قدیمی را جستجو کردند و دست‌نوشته‌های یونانی و رومی را پیدا کردند و نوشته‌هایی از نویسندگان کلاسیک به دورهٔ رنسانس رسید. مطالعهٔ این آثار دانش نو نام گرفت.[۱۷]

Adolf Bastian developed a universal model of culture.

In 1795, the Prussian linguist and philosopher Wilhelm von Humboldt (1767–1835) called for an anthropology that would synthesize Kant's and Herder's interests. During the Romantic era, scholars in Germany, especially those concerned with nationalist movements—such as the nationalist struggle to create a "Germany" out of diverse principalities, and the nationalist struggles by ethnic minorities against the Austro-Hungarian Empire—developed a more inclusive notion of culture as "worldview" (Weltanschauung).[15] According to this school of thought, each ethnic group has a distinct worldview that is incommensurable with the worldviews of other groups. Although more inclusive than earlier views, this approach to culture still allowed for distinctions between "civilized" and "primitive" or "tribal" cultures.

همزمان با گرایش به نوشتارهای کلاسیک، ارزش‌های فردی مورد توجه واقع شد که انسان‌گرایی نام گرفت. طرفداران این گرایش، به جای موضوعات روحانی، بیش از هر چیز مسایل انسانی را در نظر می‌گرفتند. انسان‌گرایی و رنسانس از ایتالیا ظهور کردند.[۱۸]

In 1860, Adolf Bastian (1826–1905) argued for "the psychic unity of mankind."[16] He proposed that a scientific comparison of all human societies would reveal that distinct worldviews consisted of the same basic elements. According to Bastian, all human societies share a set of "elementary ideas" (Elementargedanken); different cultures, or different "folk ideas" (Völkergedanken), are local modifications of the elementary ideas.[17] This view paved the way for the modern understanding of culture. Franz Boas (1858–1942) was trained in this tradition, and he brought it with him when he left Germany for the United States.[18]

در رنسانس، گالیله (۱۵۶۴–۱۶۴۲ م) فیزیک (علم طبیعت) را سکولار کرد و آن را از الهیات (علم فراطبیعت یا متافیزیک) مستقل دانست. از آن پس، تکیه‌گاه فیزیک خرد انسان بود. گالیله می‌گفت:

English Romanticism

British poet and critic Matthew Arnold viewed "culture" as the cultivation of the humanist ideal.

In the 19th century, humanists such as English poet and essayist Matthew Arnold (1822–1888) used the word "culture" to refer to an ideal of individual human refinement, of "the best that has been thought and said in the world."[19] This concept of culture is also comparable to the German concept of bildung: "...culture being a pursuit of our total perfection by means of getting to know, on all the matters which most concern us, the best which has been thought and said in the world."[19]

حقیقت طبیعت همواره در برابر چشمان ماست. اما برای فهم این حقیقت باید با زبان ریاضی آشنا بود. زبان این حقیقت، اشکال هندسی، یعنی دایره، بیضی، مثلث و امثالهم است.[۱۹]

پس از آن، تحت تأثیر افکار افلاطون، جریان فکری اصالت عقل توسط ریاضیدان و فیلسوف فرانسوی، رنه دکارت (۱۵۹۶–۱۶۵۰ م) که پدر فلسفهٔ جدید لقب گرفته، به وجود آمد.[۱۶] دکارت، خرد بشری را — به جای کتاب مقدسسنت پاپ، کلیسا و فرمانروا قرار داد. وی با این کار سوژهٔ بزرگی آفرید.[۲۰] یکی دیگر از اندیشمندان این جریان فکری لایبنیتز (۱۶۴۶–۱۷۱۶) فیلسوف، ریاضیدان و فیزیک‌دان آلمانی، نخستین کسی بود که میان حقایق ضروری (منطقی) و حقایق حادث (واقعی) تمایز قائل شد.

In practice, culture referred to an elite ideal and was associated with such activities as art, classical music, and haute cuisine.[20] As these forms were associated with urban life, "culture" was identified with "civilization" (from lat. civitas, city). Another facet of the Romantic movement was an interest in folklore, which led to identifying a "culture" among non-elites. This distinction is often characterized as that between high culture, namely that of the ruling social group, and low culture. In other words, the idea of "culture" that developed in Europe during the 18th and early 19th centuries reflected inequalities within European societies.[21]

پس از جدا شدن برتراند راسل و جی. ای. مور از ایده‌آلیست‌ها و با پیگیری لودویگ ویتگنشتاین، از شاگردان راسل، اثبات‌گرایی شکل گرفت. طبق نظرات ایشان، معرفتی معنادار و مطابق با واقع است که تحقیق‌پذیر تجربی باشد. به قول آگوست کنت، پدر پوزیتویسم، چون گزاره‌های متافیزیکی قابل تجربه‌ی حسی نیستند، غیرعلم‌اند. این جریان فکری توسط اعضای حلقهٔ وین تأسیس شد و فلسفه‌ای را که به وجود آوردند که پوزیتویسم منطقی نام نهادند.[۱۶]

British anthropologist Edward Tylor was one of the first English-speaking scholars to use the term culture in an inclusive and universal sense.

Matthew Arnold contrasted "culture" with anarchy; other Europeans, following philosophers Thomas Hobbes and Jean-Jacques Rousseau, contrasted "culture" with "the state of nature." According to Hobbes and Rousseau, the Native Americans who were being conquered by Europeans from the 16th centuries on were living in a state of nature[citation needed]; this opposition was expressed through the contrast between "civilized" and "uncivilized." According to this way of thinking, one could classify some countries and nations as more civilized than others and some people as more cultured than others. This contrast led to Herbert Spencer's theory of Social Darwinism and Lewis Henry Morgan's theory of cultural evolution. Just as some critics have argued that the distinction between high and low cultures is really an expression of the conflict between European elites and non-elites, other critics have argued that the distinction between civilized and uncivilized people is really an expression of the conflict between European colonial powers and their colonial subjects.

باورها[ویرایش]

نوشتار اصلی: ایدئولوژی
نوشتار اصلی: ارزش

باورها یا اعتقادات مجموعه‌ای از افکارند که به زندگی معنا می‌بخشند. باورها ادراک ما از هستی را می‌سازند. چنین اندیشه می‌شود که باورها نقش فرماندهی در مغز دارند و زمانی که فکر می‌کنید که امری درست است، باور شما به مغز فرمان می‌دهد تا به دنبال چیزی باشد که از اعتقادات شما حمایت کند.[۲۱]

Other 19th-century critics, following Rousseau, have accepted this differentiation between higher and lower culture, but have seen the refinement and sophistication of high culture as corrupting and unnatural developments that obscure and distort people's essential nature. These critics considered folk music (as produced by "the folk," i.e., rural, illiterate, peasants) to honestly express a natural way of life, while classical music seemed superficial and decadent. Equally, this view often portrayed indigenous peoples as "noble savages" living authentic and unblemished lives, uncomplicated and uncorrupted by the highly stratified capitalist systems of the West.

ایدئولوژی مجموعه‌ای است از نظرات، باورها و نگرش‌ها. این تعریف از نظر اجتماعی نسبی است.[۲۲]

In 1870 the anthropologist Edward Tylor (1832–1917) applied these ideas of higher versus lower culture to propose a theory of the evolution of religion. According to this theory, religion evolves from more polytheistic to more monotheistic forms.[22] In the process, he redefined culture as a diverse set of activities characteristic of all human societies. This view paved the way for the modern understanding of culture.

اخلاق[ویرایش]

نوشتار اصلی: اخلاق

هنر[ویرایش]

نوشتار اصلی: هنر
نوشتار اصلی: زیبایی شناسی

سایر اجزاء[ویرایش]

نوشتار اصلی: قانون
نوشتار اصلی: عادت
نوشتار اصلی: میراث فرهنگی

بخشی از فرهنگ را هم سنت‌ها و مراسم می‌سازند. آن‌ها تفکر و باوری‌اند که برخوردار از آدابی تکرارشونده‌اند. به سخن دیگر، آیین‌ها و سنت‌ها اعمالی تکراری پیرامون فرهنگ‌اند. همین فرهنگ است که مرزهای یک جامعه و باورهای مردمان آن را مشخص می‌کند و هویت آنان را شکل می‌دهد و می‌سازد.[۸]

Anthropology

Petroglyphs in modern-day Gobustan, Azerbaijan, dating back to 10,000 BCE and indicating a thriving culture
Main article: American anthropology

Although anthropologists worldwide refer to Tylor's definition of culture,[23] in the 20th century "culture" emerged as the central and unifying concept of American anthropology, where it most commonly refers to the universal human capacity to classify and encode human experiences symbolically, and to communicate symbolically encoded experiences socially.[citation needed] American anthropology is organized into four fields, each of which plays an important role in research on culture: biological anthropology, linguistic anthropology, cultural anthropology, and in the United States, archaeology.[24][25][26][27] The term Kulturbrille, or "culture glasses," coined by German American anthropologist Franz Boas, refers to the "lenses" through which we see our own countries. Martin Lindstrom asserts that Kulturbrille, which allow us to make sense of the culture we inhabit, also "can blind us to things outsiders pick up immediately."[28]

گردشگر، کسی است که به منظوری غیر از کار و کسب درآمد، برای مدتی بیش از یک شب و کمتر از یک سال، به سرزمینی جز محیط متعارف خود، پای می‌گذارد و در آن، اقامت می‌گزیند.[۲۳][۲۴] میراث فرهنگی، شامل آثار باقی مانده از گذشتگان است که نشانگر حرکت انسان، در طول تاریخ می‌باشد و با شناسایی آن، زمینه شناخت هویت و خط حرکت فرهنگی او میسر می‌گردد و از این طریق، زمینه‌های عبرت، برای انسان، فراهم می‌آید.[۲۵]

Sociology

Main article: Sociology of culture

The sociology of culture concerns culture as manifested in society. For sociologist Georg Simmel (1858–1918), culture referred to "the cultivation of individuals through the agency of external forms which have been objectified in the course of history."[29] As such, culture in the sociological field can be defined as the ways of thinking, the ways of acting, and the material objects that together shape a people's way of life. Culture can be any of two types, non-material culture or material culture.[30] Non-material culture refers to the non-physical ideas that individuals have about their culture, including values, belief systems, rules, norms, morals, language, organizations, and institutions, while material culture is the physical evidence of a culture in the objects and architecture they make or have made. The term tends to be relevant only in archeological and anthropological studies, but it specifically means all material evidence which can be attributed to culture, past or present.

گفتمان‌های فرهنگی اخیر[ویرایش]

رمانتیسم[ویرایش]

نوشتار اصلی: رمانتیسم

رمانتیسم انگلیسی[ویرایش]

انسان‌شناس انگلیسی، ادوارد تایلور (۱۸۳۲–۱۹۱۷)

از آن‌جا که این اشکال فعالیت‌ها با زندگی شهری عجین شده بود، فرهنگ با تمدن (City از ریشهٔ لاتین Civitas) بازشناسی می‌شد. منظر دیگر جنبش رومانتیک دربردارندهٔ علاقه به فولکلور یا موسیقی محلی بود که به بازشناسی فرهنگ غیرنخبگان انجامید. این تمایز اغلب به عنوان چیزی تلقی می‌شد که فرهنگ عالی را که عمدتاً به گروه اجتماعی حاکم مربوط است از فرهنگ پست جدا می‌کند. به عبارت دیگر، ایدهٔ فرهنگ که در اروپای سدهٔ هیجدهم و اوایل سدهٔ نوزدهم توسعه یافت نابرابری‌هایی را در جوامع اروپایی منعکس می‌کند.[۲۶]

Cultural sociology first emerged in Weimar Germany (1918–1933), where sociologists such as Alfred Weber used the term Kultursoziologie (cultural sociology). Cultural sociology was then "reinvented" in the English-speaking world as a product of the "cultural turn" of the 1960s, which ushered in structuralist and postmodern approaches to social science. This type of cultural sociology may be loosely regarded as an approach incorporating cultural analysis and critical theory. Cultural sociologists tend to reject scientific methods, instead hermeneutically focusing on words, artifacts and symbols.[31] "Culture" has since become an important concept across many branches of sociology, including resolutely scientific fields like social stratification and social network analysis. As a result, there has been a recent influx of quantitative sociologists to the field. Thus, there is now a growing group of sociologists of culture who are, confusingly, not cultural sociologists. These scholars reject the abstracted postmodern aspects of cultural sociology, and instead look for a theoretical backing in the more scientific vein of social psychology and cognitive science.

در سال ۱۸۷۰ ادوارد تایلور (۱۹۱۷–۱۸۳۲) این اندیشه‌های مبتنی بر فرهنگ عالی در برابر پست را برای طرح تئوری تحول مذهب به کار برد. براساس این تئوری، مذهب از شکل چندخدایی بهیکتاپرستی متحول می‌شود.[۲۷] او در ادامهٔ مطالعات خود فرهنگ را به عنوان مجموعهٔ گوناگونی از فعالیت‌های مشخص‌کنندهٔ انواع اجتماعات انسانی بازتعریف کرد. این دیدگاه راه را برای درک مدرن از فرهنگ هموار کرد.

Early researchers and development of cultural sociology

The sociology of culture grew from the intersection between sociology (as shaped by early theorists like Marx,[32] Durkheim, and Weber) with the growing discipline of anthropology, wherein researchers pioneered ethnographic strategies for describing and analyzing a variety of cultures around the world. Part of the legacy of the early development of the field lingers in the methods (much of cultural sociological research is qualitative), in the theories (a variety of critical approaches to sociology are central to current research communities), and in the substantive focus of the field. For instance, relationships between popular culture, political control, and social class were early and lasting concerns in the field.

رومانتیسم آلمانی[ویرایش]

فیلسوف آلمانی ایمانوئل کانت (۱۸۰۴–۱۷۲۴) تعریفی فردگرایانه را از «روشنگری»، ارایه داد: «روشنگری خروج انسان از نابالغی خودانگیخته‌است»[۲۸] او بحث کرد که این نابالغی از فقدان فهم و درک ما ناشی نمی‌شود، بلکه از نبود شوق اندیشیدن مستقل سرچشمه می‌گیرد. برخلاف این جبن فکری، کانت بر: شجاعت خردمندبودن (به آلمانی: Sapere aude) اصرار داشت. در واکنش به کانت، پژوهشگران آلمانی مانند یوهان گاتفرید هردر (۱۸۰۳–۱۷۴۴) اظهار داشتند که آفرینش‌گری انسان که ضرورتاً پیش‌بینی‌ناپذیر و در اشکالی فوق‌العاده گوناگون رخ می‌نماید، همانند عقلانیت بشری حائز اهمیت است. افزون بر این، هِردر شکلی جمعی از بیلدونگ را پیشنهاد کرد: «برای هردر، بیلدونگ کلیت تجربیاتی بود که یک هویت منسجم و احساس سرنوشت مشترک را برای مردم به وجود می‌آورد».[۲۹]

Cultural studies

In the United Kingdom, sociologists and other scholars influenced by Marxism such as Stuart Hall (1932–2014) and Raymond Williams (1921–1988) developed cultural studies. Following nineteenth-century Romantics, they identified "culture" with consumption goods and leisure activities (such as art, music, film, food, sports, and clothing). Nevertheless, they saw patterns of consumption and leisure as determined by relations of production, which led them to focus on class relations and the organization of production.[33][34]

در ۱۷۹۵ زبان‌شناس و فیلسوف بزرگ، ویلهلم فون هومبولت (۱۸۳۵–۱۷۶۷) همگان را به انسان‌شناسی‌ای فرخواند که می‌توانست علایق کانت و هردر را درهم آمیزد.

In the United States, cultural studies focuses largely on the study of popular culture; that is, on the social meanings of mass-produced consumer and leisure goods. Richard Hoggart coined the term in 1964 when he founded the Birmingham Centre for Contemporary Cultural Studies or CCCS.[35] It has since become strongly associated with Stuart Hall,[36] who succeeded Hoggart as Director.[37] Cultural studies in this sense, then, can be viewed as a limited concentration scoped on the intricacies of consumerism, which belongs to a wider culture sometimes referred to as "Western civilization" or "globalism."

انسان‌شناسی آمریکایی[ویرایش]

اگرچه انسان‌شناسان در سراسر جهان به تعریف ادوارد تیلور از فرهنگ رجوع می‌کنند، در سدهٔ بیستم «فرهنگ» به مثابهٔ مفهوم محوری و یکسان‌ساز انسان‌شناسی آمریکایی پدیدار شد، آن‌جا که این مفهوم عموماً ما را به ظرفیت جهان‌شمول انسان به دسته‌بندی و رمزگذاری تجربیات نمادین و برقراری ارتباط نمادین به واسطهٔ تجربیات اجتماعی رمزگذاری‌شده ارجاع می‌دهد. انسان‌شناسی آمریکایی در چهار رشته (یا زمینه) سازماندهی شده‌است که هرکدام نقشی مهم در پژوهش فرهنگی ایفا می‌کند: انسان‌شناسی بیولوژیک، زبان‌شناسی، انسان‌شناسی فرهنگی و باستان‌شناسی. پژوهش در این رشته‌ها در اندازه‌های متفاوت بر انسان‌شناسان دیگر کشورها تأثیر دارد.

From the 1970s onward, Stuart Hall's pioneering work, along with that of his colleagues Paul Willis, Dick Hebdige, Tony Jefferson, and Angela McRobbie, created an international intellectual movement. As the field developed, it began to combine political economy, communication, sociology, social theory, literary theory, media theory, film/video studies, cultural anthropology, philosophy, museum studies, and art history to study cultural phenomena or cultural texts. In this field researchers often concentrate on how particular phenomena relate to matters of ideology, nationality, ethnicity, social class, and/or gender.[38] Cultural studies is concerned with the meaning and practices of everyday life. These practices comprise the ways people do particular things (such as watching television, or eating out) in a given culture. It also studies the meanings and uses people attribute to various objects and practices. Specifically, culture involves those meanings and practices held independently of reason. Watching television in order to view a public perspective on a historical event should not be thought of as culture, unless referring to the medium of television itself, which may have been selected culturally; however, schoolchildren watching television after school with their friends in order to "fit in" certainly qualifies, since there is no grounded reason for one's participation in this practice.

فرهنگ ناشی از عوامل زیست‌شناختی، محیط زیستی، روان‌شناختی و تاریخ بشری است. به دلیل وجود مجموعه سنت‌ها و پیچیدگی‌های روابط انسانی، حتی چیزهای ساده‌ای که انسان مانند حیوانات به آن نیازمند است در قالب الگوهای فرهنگی درمی‌آید. فرهنگ روش متفاوت زندگی یا طرح زندگی گروهی از مردم است. به عنوان مثال یک ژاپنی گویای یک ملت یا یک جامعهاست. فرد ژاپنی را می‌توان مستقیماً مشاهده کرد ولی فرهنگ ژاپنی انتزاعی است از قواعد مشاهده‌شده یا روندهای منظم که در شیوه‌های زندگی این مردم وجود دارد.[۳۰]

In the context of cultural studies, the idea of a text includes not only written language, but also films, photographs, fashion or hairstyles: the texts of cultural studies comprise all the meaningful artifacts of culture.[39] Similarly, the discipline widens the concept of "culture." "Culture" for a cultural-studies researcher not only includes traditional high culture (the culture of ruling social groups)[40] and popular culture, but also everyday meanings and practices. The last two, in fact, have become the main focus of cultural studies. A further and recent approach is comparative cultural studies, based on the disciplines of comparative literature and cultural studies.[41]

نظریات فرهنگی[ویرایش]

فرهنگ چگونه آغاز شد؟ این پرسش کشمکش‌های بسیاری برانگیخته و پاسخ‌های گوناگونی به آن داده شده است. با پیگیری صبورانهٔ عامل‌های اصلی تشکیل دهندهٔ هر فرهنگ-اگر بتوان آنها را یافت-پیدایش فرهنگ‌ها را بررسی می‌کنیم. هر گاه به توصیف فرهنگی می‌پردازیم، خوب است خواننده به (۱) محیط جغرافیایی آن فرهنگ، (۲) بنیاد اقتصادیش، (۳) ساخت اجتماعی و سیاسی مردمی که پدیدآوران آن فرهنگ بوده‌اند، و (۴) پاره‌ای از سهم‌های مهمی که آن فرهنگ در تمدن داشته است توجه کنند. فهمیدن همهٔ این‌ها کار ساده‌ای نیست، اما شناختی که دربارهٔ این گونه مناسبت‌های پیچیده فراچنگ آید به کوشش آن می‌ارزد.[۳۱]

Scholars in the United Kingdom and the United States developed somewhat different versions of cultural studies after the late 1970s. The British version of cultural studies had originated in the 1950s and 1960s, mainly under the influence of Richard Hoggart, E. P. Thompson, and Raymond Williams, and later that of Stuart Hall and others at the Centre for Contemporary Cultural Studies at the University of Birmingham. This included overtly political, left-wing views, and criticisms of popular culture as "capitalist" mass culture; it absorbed some of the ideas of the Frankfurt School critique of the "culture industry" (i.e. mass culture). This emerges in the writings of early British cultural-studies scholars and their influences: see the work of (for example) Raymond Williams, Stuart Hall, Paul Willis, and Paul Gilroy.

هنگام بررسی فرهنگ باید به دو نکته توجه داشت: نخست پهنهٔ فرهنگی است و دیگری قدرت فرهنگ‌هاست. هر سیستم فرهنگی در یک زیستگاه طبیعی رشد می‌کند. از این رو بی‌تردید محیط بر فرهنگ تأثیر خواهد گذاشت. چنین تأثیرگذاری‌ای را پهنهٔ فرهنگی می‌نامند.[۸]

In the United States, Lindlof and Taylor write, "Cultural studies [were] grounded in a pragmatic, liberal-pluralist tradition."[42] The American version of cultural studies initially concerned itself more with understanding the subjective and appropriative side of audience reactions to, and uses of, mass culture; for example, American cultural-studies advocates wrote about the liberatory aspects of fandom.[citation needed] The distinction between American and British strands, however, has faded.[citation needed] Some researchers, especially in early British cultural studies, apply a Marxist model to the field. This strain of thinking has some influence from the Frankfurt School, but especially from the structuralist Marxism of Louis Althusser and others. The main focus of an orthodox Marxist approach concentrates on the production of meaning. This model assumes a mass production of culture and identifies power as residing with those producing cultural artifacts. In a Marxist view, those who control the means of production (the economic base) essentially control a culture.[citation needed] Other approaches to cultural studies, such as feminist cultural studies and later American developments of the field, distance themselves from this view. They criticize the Marxist assumption of a single, dominant meaning, shared by all, for any cultural product. The non-Marxist approaches suggest that different ways of consuming cultural artifacts affect the meaning of the product. This view comes through in the book Doing Cultural Studies: The Story of the Sony Walkman (by Paul du Gay et al.),[43] which seeks to challenge the notion that those who produce commodities control the meanings that people attribute to them. Feminist cultural analyst, theorist, and art historian Griselda Pollock contributed to cultural studies from viewpoints of art history and psychoanalysis. The writer Julia Kristeva is among influential voices at the turn of the century, contributing to cultural studies from the field of art and psychoanalytical French feminism.[citation needed]

از سویی دیگر ما دو نوع فرهنگ داریم؛ یکی فرهنگ قدرتمند است که پایه‌های استواری دارد و در نتیجه باقی می‌ماند و دیگری فرهنگی است که سست و ناتوان است و از بین می‌رود. در این میان، آن فرهنگی می‌تواند باقی بماند که نیرومند باشد.[۸] دلیل نابودی برخی فرهنگ‌ها را باید در توجیه‌نشدن عقلانی و کاربردی آن فرهنگ‌ها دانست؛ اما مسئله این‌جاست که فرهنگ‌هایی نیز وجود دارند که با آن‌که توجیه کاربردی دارند، اما در حال از بین رفتن‌اند؛ چون ریشه‌های آن‌ها بیرون کشیده نشده و نیرومندی آن بروز نیافته‌است. از سویی دیگر اگر محتوای فرهنگ‌ها سنگین و بدل به قوانینی دست و پاگیر شود، آن‌گاه خطر از بین رفتن آن افزایش می‌یابد.[۸]

Petrakis and Kostis (2013) divide cultural background variables into two main groups:[44]

مولفه‌های هفت‌گانه فرهنگ، به شرح زیر است:

 1. The first group covers the variables that represent the "efficiency orientation" of the societies: performance orientation, future orientation, assertiveness, power distance and uncertainty avoidance.
 2. The second covers the variables that represent the "social orientation" of societies, i.e., the attitudes and lifestyles of their members. These variables include gender egalitarianism, institutional collectivism, in-group collectivism and human orientation.

A new and promising approach to culture has recently been suggested by Rein Raud,[45] who defines culture as the sum of resources available to human beings for making sense of their world and proposes a two-tiered approach, combining the study of texts (all reified meanings in circulation) and cultural practices (all repeatable actions that involve the production, dissemination or transmission of meanings), thus making it possible to re-link anthropological and sociological study of culture with the tradition of textual theory.

 1. هنجارها: در اصطلاح ادبی، به گونیا، گفته می‌شود. عمده‌ترین انواع هنجارها، عبارتند از: سنت‌های عامه، آداب، شعائر و اخلاقیات.
 2. نمادها: اشاره، مضمون یا رفتاری که در روابط اجتماعی، به کار رود تا به وسیله آن، چیز دیگر را القاء یا تداعی کند.
 3. نقش‌ها: از مسیر نقش‌ها، چگونگی ارتباطات فردی و اجتماعی، شکل و سامان می‌یابد.
 4. بینش‌ها: فرهنگ یک ملت، بیش از هر چیز، تحت تأثیر بینش‌ها، عقاید و ایدئولوژی‌های حاکم بر آن است.
 5. ارزش‌ها: ارزش‌ها می‌گویند که چه چیز، مطلوب است و کدام روش، از نظر اجتماعی، نامطلوب و نکوهیده است.
 6. علوم و فنون: نقش علم و تکنولوژی، در تمام زمینه‌های زندگی انسان، تعیین کننده است.
 7. ساختارها: ساختار اجتماعی، نمایشگر فعالیت و ارتباط متقابل نقش‌ها ست و حقوق و تکالیف سازمان یافته میان افراد و گروه‌ها را مشخص می‌کند.

تمامی فرهنگ‌ها، با حرکتی کند و تدریجی، تغییر می‌کنند. روانشناسی اجتماعی، تغییرات در فرهنگ را با توجه به رفتارهای جمعی و ویژگی‌های شخصی افراد جامعه، به انگیزه‌ها و عواملی چند، نسبت می‌دهد که به برخی از آنها، اشاره می‌شود:

Cultural dynamics

The Beatles exemplified changing cultural dynamics, not only in music, but fashion and lifestyle. Over a half century after their emergence they continue to have a worldwide cultural impact.

Raimon Panikkar identified 29 ways in which cultural change can be brought about, including growth, development, evolution, involution, renovation, reconception, reform, innovation, revivalism, revolution, mutation, progress, diffusion, osmosis, borrowing, eclecticism, syncretism, modernization, indigenization, and transformation.[46] In this context, modernization could be viewed as adoption of Enlightenment era beliefs and practices, such as science, rationalism, industry, commerce, democracy, and the notion of progress. Rein Raud, building on the work of Umberto Eco, Pierre Bourdieu and Jeffrey C. Alexander, has proposed a model of cultural change based on claims and bids, which are judged by their cognitive adequacy and endorsed or not endorsed by the symbolic authority of the cultural community in question.[47]

 1. نوجویی و نوآوری: تنوع طلبی، ابداع، کنجکاوی و تقلید از دیگران، از خصوصیات نوجویی فرهنگی بوده و در تغییرات فرهنگی، عامل مؤثری می‌باشد.
 2. پذیرش اجتماعی: آنگاه که عنصری (به واسطه نوجویی یا ورود از فرهنگی دیگر)، در فرهنگ، داخل شود؛ پذیرش و قبول عامه، از عوامل تغییر فرهنگی ست.
 3. طرد انتخابی: هنگامی که عنصر نو، به فرهنگی، وارد شد؛ پذیرش و مقبولیت عامه، باعث می‌شود که عناصری از فرهنگ، با عنوان نامتناسب، متروک شوند.
 4. تلفیق و انطباق: گاهی، برای تلفیق، انطباق و ثبوت عنصر فرهنگی تازه‌ای، یک نسل آدمی یا بیشتر، صرف می‌شود.[۱۲]

فرهنگ سیاسی[ویرایش]

نوشتار اصلی: فرهنگ سیاسی

See also

Notes

 1. ^ Tylor 1974, 1.
 2. ^ James, Paul; with Magee, Liam; Scerri, Andy; Steger, Manfred B. (2015). Urban Sustainability in Theory and Practice: Circles of Sustainability. London: Routledge. p. 53. 
 3. ^ "Meaning of "culture"". Cambridge English Dictionary. Retrieved July 26, 2015. 
 4. ^ "Thirty Years of Terror Management Theory". Advances in Experimental Social Psychology: 1–70. doi:10.1016/bs.aesp.2015.03.001. 
 5. ^ Greenberg, Jeff; Koole, Sander L.; Pyszczynski, Tom (2013-12-17). Handbook of Experimental Existential Psychology. Guilford Publications. ISBN 9781462514793. 
 6. ^ Macionis, Gerber, John, Linda (2010). Sociology 7th Canadian Ed. Toronto, Ontario: Pearson Canada Inc. p. 53. 
 7. ^ Cicero, Marcus Tullius (45 BC). Tusculanes (Tusculan Disputations). pp. II, 15.  Check date values in: |date= (help)
 8. ^ a b Velkley, Richard (2002). "The Tension in the Beautiful: On Culture and Civilization in Rousseau and German Philosophy". Being after Rousseau: Philosophy and Culture in Question. The University of Chicago Press. pp. 11–30. 
 9. ^ https://read.amazon.com/?asin=B00DG8M7EU[full citation needed]
 10. ^ Chigbu, Uchendu Eugene (2015). "Repositioning culture for development: women and development in a Nigerian rural community". Community, Work & Family. 18 (3): 334–50. doi:10.1080/13668803.2014.981506. 
 11. ^ O'Neil, Dennis (2006). "Culture Change: Processes of Change". Culture Change. Palomar College. Retrieved October 29, 2016. 
 12. ^ Pringle, H (1998). "The Slow Birth of Agriculture". Science. 282: 1446. doi:10.1126/science.282.5393.1446. Archived from the original on January 1, 2011. 
 13. ^ Kant, Immanuel. 1784. "Answering the Question: What is Enlightenment?" (German: "Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?") Berlinische Monatsschrift, December (Berlin Monthly)
 14. ^ Michael Eldridge, "The German Bildung Tradition" UNC Charlotte
 15. ^ Underhill, James W. (2009). Humboldt, Worldview, and Language. Edinburgh: Edinburgh University Press. 
 16. ^ Köpping, Klaus-Peter (2005). Adolf Bastian and the Psychic Unity of Mankind. Lit. ISBN 9783825839895. 
 17. ^ "Adolf Bastian", Today in Science History; "Adolf Bastian", Encyclopædia Britannica
 18. ^ Liron, Tal (May 2003). Franz Boas and the Discovery of Culture (senior honors thesis). Retrieved from http://home.uchicago.edu/~tliron/boas/boas.pdf.
 19. ^ a b Arnold, Matthew. 1869. Culture and Anarchy.
 20. ^ Williams (1983), p. 90. Cited in Shuker, Roy (1994). Understanding Popular Music, p. 5. ISBN 0-415-10723-7. argues that contemporary definitions of culture fall into three possibilities or mixture of the following three:
  • "a general process of intellectual, spiritual, and aesthetic development"
  • "a particular way of life, whether of a people, period, or a group"
  • "the works and practices of intellectual and especially artistic activity".
 21. ^ Bakhtin 1981, p. 4
 22. ^ McClenon, pp. 528–29
 23. ^ Giulio Angioni, L'antropologia evoluzionistica di Edward B. Tylor in Tre saggi... cit. in Related Studies
 24. ^ "anthropology – definition of anthropology in English | Oxford Dictionaries". Oxford Dictionaries. Oxford University Press. Retrieved October 30, 2016. 
 25. ^ Fernandez, James W.; Hanchett, Suzanne L.; Jeganathan, Pradeep; Nicholas, Ralph W.; Robotham, Donald Keith; Smith, Eric A. (August 31, 2015). "anthropology | Brittanica.com". Brittanica.com. Encyclopedia Brittanica. Retrieved October 30, 2016. 
 26. ^ "What is Anthropology? – Advance Your Career". American Anthropological Association. Retrieved October 30, 2016. 
 27. ^ Haviland, William A.; McBride, Bunny; Prins, Harald E.L.; Walrath, Dana (2011). Cultural Anthropology: The Human Challenge. Cengage Learning. ISBN 0-495-81082-7. 
 28. ^ Martin Lindstrom (2016). Small Data: The Tiny Clues That Uncover Huge Trends. New York: St. Martin's Press. ISBN 9781250080684
 29. ^ Levine, Donald, ed. (1971). Simmel: On Individuality and Social Forms. Chicago University Press. pp. xix. 
 30. ^ Gerber, L.; Macionis, J. (2010). Sociology (7th ed.). 
 31. ^ Sokal, Alan D. (June 5, 1996). "A Physicist Experiments with Cultural Studies". Lingua Franca. Retrieved October 28, 2016.  Physicist Alan Sokal published a paper in a journal of cultural sociology stating that gravity was a social construct that should be examined hermeneutically. See Sokal affair for further details.
 32. ^ Marx: His Life and Environment. New York: Time Inc. Book Division. p. 130. 
 33. ^ Williams, Raymond (1983). Keywords: A Vocabulary of Culture and Society (Rev ed.). New York: Oxford University Press. pp. 87–93, 236–38. 
 34. ^ Berger, John (1971). Ways of Seeing. Peter Smith Pub. Inc. 
 35. ^ "Postscript: Studying Culture—Reflections and Assessment: An Interview with Richard Hoggart". Media, Culture, and Society. 13. 
 36. ^ Adams, Tim (September 23, 2007). "Cultural hallmark". The Guardian. Retrieved October 30, 2016. 
 37. ^ Procter, James (2004). Stuart Hall. Routledge Critical Thinkers. 
 38. ^ Sardar, Ziauddin; van Loon, Borin (1994). Introducing Cultural Studies. New York: Totem Books. 
 39. ^ Fiske, Hodge, and Turner (1987). Myths of Oz: Reading Australian Popular Culture. Boston: Allen & Unwin. 
 40. ^ Bakhtin, Mikhail (1981). The Dialogic Imagination. Austin: UT Press. p. 4. 
 41. ^ "Comparative Cultural Studies | Purdue University Press". Purdue University. 2015. Retrieved October 30, 2016. 
 42. ^ Lindlof, T. R.; Taylor, B. C. (2002). Qualitative Communication Research Methods (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage. p. 60. 
 43. ^ du Gay, Paul, ed. (1997). Doing Cultural Studies: The Story of the Sony Walkman. Culture, Media and Identities series. 1. SAGE. ISBN 9780761954026. Retrieved October 8, 2014. 
 44. ^ Petrakis, P.E.; Kostis, P.C. (2013). "Economic Growth and Cultural Change". Journal of Socio-Economics. 47: 147–57. doi:10.1016/j.socec.2013.02.011. 
 45. ^ "Book - Rein Raud - Meaning in Action: Outline of an Integral Theory of Culture". www.polity.co.uk. Retrieved 2017-03-15. 
 46. ^ Panikkar, Raimon (1991). Pathil, Kuncheria, ed. Religious Pluralism: An Indian Christian Perspective. ISPCK. pp. 252–99. ISBN 9788172140052. 
 47. ^ Raud, Rein (2016). Meaning in Action: Outline of an Integral Theory of Culture. Cambridge: Polity Books. ISBN 9781509511242. 

Additional sources

Books

فرهنگ سیاسی به «مجموعه‌ای از نگرش‌ها و باورها و احساسات اکثریت اعضای یک جامعه نسبت به سیاست و حکومت» اطلاق شده و دربردارندهٔ «عقاید اعضای آن جامعه نسبت به مبانی فکری و قواعد رفتاری یک نظام سیاسی» است.[۳۲][۳۳]

 • Barker, C. (2004). The Sage dictionary of cultural studies. Sage. 
 • Terrence Deacon (1997). The Symbolic Species: The Co-evolution of Language and the Brain. New York and London: W. W. Norton. 
 • Ralph L. Holloway Jr. (1969). "Culture: A Human domain". Current Anthropology. 10 (4): 395–412. doi:10.1086/201036. 
 • Dell Hymes (1969). Reinventing Anthropology. 
 • James, Paul; Szeman, Imre (2010). Globalization and Culture, Vol. 3: Global-Local Consumption. London: Sage Publications. 
 • Michael Tomasello (1999). "The Human Adaptation for Culture". Annual Review of Anthropology. 28: 509–29. doi:10.1146/annurev.anthro.28.1.509. 
 • Whorf, Benjamin Lee (1941). "The relation of habitual thought and behavior to language". Language, Culture, and Personality: Essays in Honor of Edward Sapir. Menasha, WI: Sapir Memorial Publication Fund. 
 • Walter Taylor (1948). A Study of Archeology. Memoir 69, American Anthropological Association. Carbondale IL: Southern Illinois University Press. 
 • "Adolf Bastian", Encyclopædia Britannica Online, January 27, 2009
 • Ankerl, Guy (2000) [2000]. Global communication without universal civilization, vol.1: Coexisting contemporary civilizations: Arabo-Muslim, Bharati, Chinese, and Western. INU societal research. Geneva: INU Press. ISBN 2-88155-004-5. 
 • Arnold, Matthew. 1869. Culture and Anarchy. New York: Macmillan. Third edition, 1882, available online. Retrieved: 2006-06-28.
 • Bakhtin, M. M. (1981) The Dialogic Imagination: Four Essays. Ed. Michael Holquist. Trans. Caryl Press. ISBN 978-0-252-06445-6.
 • Barzilai, Gad. 2003. Communities and Law: Politics and Cultures of Legal Identities University of Michigan Press. ISBN 0-472-11315-1
 • Benedict, Ruth (1934). "Patterns of Culture". Boston: Houghton Mifflin Company. 
 • Bourdieu, Pierre. 1977. Outline of a Theory of Practice. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-29164-4
 • Cohen, Anthony P. 1985. The Symbolic Construction of Community. Routledge: New York,
 • Dawkins, R. 1982. The Extended Phenotype: The Long Reach of the Gene. Paperback ed., 1999. Oxford Paperbacks. ISBN 978-0-19-288051-2
 • Findley & Rothney. Twentieth-Century World (Houghton Mifflin, 1986)
 • Geertz, Clifford. 1973. The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York. ISBN 978-0-465-09719-7.
 • 1957. "Ritual and Social Change: A Javanese Example", American Anthropologist, Vol. 59, No. 1. doi:10.1525/aa.1957.59.1.02a00040
 • Goodall, J. 1986. The Chimpanzees of Gombe: Patterns of Behavior. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press. ISBN 978-0-674-11649-8
 • Hoult, T. F., ed. 1969. Dictionary of Modern Sociology. Totowa, New Jersey, United States: Littlefield, Adams & Co.
 • Jary, D. and J. Jary. 1991. The HarperCollins Dictionary of Sociology. New York: HarperCollins. ISBN 0-06-271543-7
 • Keiser, R. Lincoln 1969. The Vice Lords: Warriors of the Streets. Holt, Rinehart, and Winston. ISBN 978-0-03-080361-1.
 • Kroeber, A. L. and C. Kluckhohn, 1952. Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions. Cambridge, MA: Peabody Museum
 • Kim, Uichol (2001). "Culture, science and indigenous psychologies: An integrated analysis." In D. Matsumoto (Ed.), Handbook of culture and psychology. Oxford: Oxford University Press
 • McClenon, James. "Tylor, Edward B(urnett)". Encyclopedia of Religion and Society. Ed. William Swatos and Peter Kivisto. Walnut Creek: AltaMira, 1998. 528–29.
 • Middleton, R. 1990. Studying Popular Music. Philadelphia: Open University Press. ISBN 978-0-335-15275-9.
 • O'Neil, D. 2006. Cultural Anthropology Tutorials, Behavioral Sciences Department, Palomar College, San Marco, California. Retrieved: 2006-07-10.
 • Reagan, Ronald. "Final Radio Address to the Nation", January 14, 1989. Retrieved June 3, 2006.
 • Reese, W.L. 1980. Dictionary of Philosophy and Religion: Eastern and Western Thought. New Jersey U.S., Sussex, U.K: Humanities Press.
 • Tylor, E.B. (1974) [1871]. Primitive culture: researches into the development of mythology, philosophy, religion, art, and custom. New York: Gordon Press. ISBN 978-0-87968-091-6. 
 • UNESCO. 2002. Universal Declaration on Cultural Diversity, issued on International Mother Language Day, February 21, 2002. Retrieved: 2006-06-23.
 • White, L. 1949. The Science of Culture: A study of man and civilization. New York: Farrar, Straus and Giroux.
 • Wilson, Edward O. (1998). Consilience: The Unity of Knowledge. Vintage: New York. ISBN 978-0-679-76867-8.
 • Wolfram, Stephen. 2002 A New Kind of Science. Wolfram Media, Inc. ISBN 978-1-57955-008-0
Articles

فرهنگ ایرانی[ویرایش]

نقاشی کاخ هشت‌بهشت
نوشتار اصلی: فرهنگ ایرانی

عوامل اصلی شکل‌گیری فرهنگ ایران را می‌توان در امپراتوری پارس‌ها (هخامنشیان)، دوران ساسانیان، سلطهٔ اعراب، حملات مغول و دوران صفوی جستجو کرد. افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، آذربایجان و حتی ارمنستان و گرجستان و همچنین کردهای عراق و ترکیه و پاکستان همگی — کم و بیش — گوشه‌ای از فرهنگ ایران را به ارث برده‌اند. سرود ملی پاکستان به زبان پارسی است. در مجموع می‌توان عناصر فرهنگ ایرانی را که فراتر از مرزهای جمهوری اسلامی ایران است را به اختصار چنین برشمرد:

External links

Culture travel guide from Wikivoyage

 1. زبان پارسی که مهم‌ترین شاخصهٔ فرهنگ ایرانی است.
 2. تاریخ ایران
 3. جشن‌های ملی از جمله نوروز و شب یلدا.
 4. شخصیت‌های اسطوره‌ای از جمله رستم
 5. اساطیر نمونه‌ای همچون دیو، سیمرغ و...
 6. فلسفه و دین
 7. علم و هنر
 8. معماری ایرانی[نیازمند منبع]
 9. مدرنیته

نگارخانه[ویرایش]

جستارهای وابسته[ویرایش]

پانویس[ویرایش]

 1. حمید رجایی. آفرینندگی، تفکر جانبی و باور دینی (درآمدی به تولید علوم انسانی اسلامی). چاپ اول م. اصفهان: انتشارات شهر من، ۱۳۸۹. شابک ‎۹۷۸-۶۰۰-۹۶۰۴۵-۸-۶. 
 2. http://khordadnews.ir/news/65215
 3. ادوارد تایلر، فرهنگ ابتدائی
 4. دانش‌نامهٔ رشد
 5. http://simple.wikipedia.org/wiki/Culture
 6. تاریخ تمدن، هنری لوکاس، جلد اول، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، فصل یکم، ص 4
 7. فرهنگ فارسی معین، ذیل «فرهنگ»
 8. ۸٫۰۰ ۸٫۰۱ ۸٫۰۲ ۸٫۰۳ ۸٫۰۴ ۸٫۰۵ ۸٫۰۶ ۸٫۰۷ ۸٫۰۸ ۸٫۰۹ ۸٫۱۰ بهمردی، ریشه‌های واژه فرهنگ در دوره میانه، خبرگزاری ایبنا
 9. Kroeber, A. L. and C. Kluckhohn, 1952. Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions.
 10. Harper, Douglas (2001). Online Etymology Dictionary
 11. Levine, Donald (ed) 'Simmel: On individuality and social forms' Chicago University Press, 1971. p6.
 12. ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ زهره‌ای، محمدعلی. درآمدی بر سایبر دیپلماسی و قدرت نرم، در عصر جهانی شدن فرهنگ، تهران:انتشارات بین‌المللی گاج، ۱۳۸۹
 13. دکتر فلاحی، کیومرث. رفتارشناسی ایرانیان: درآمدی بر شناخت روحیات، فرهنگ و رفتار مردمان ایران. تهران: انتشارات مهکامه، چاپ چهارم، ۱۳۹۴۴ خ.
 14. Popper, Karl (2002) [1959]. The Logic of Scientific Discovery (2nd English ed.). New York, NY: Routledge Classics. p. 3. ISBN 0-415-27844-9. OCLC 59377149
 15. ابرامی، هوشنگ. شناختی از دانش‌شناسی.
 16. ۱۶٫۰ ۱۶٫۱ ۱۶٫۲ تاریخچهٔ معرفت‌شناسی در غرب
 17. رنسانس، صفحهٔ ۱۳
 18. رنسانس، صفحهٔ ۱۴
 19. سیر حکمت در اروپا، صفحه ۱۵۷–۱۴۹
 20. رنه دکارت، تأمل اندیشمندانه دربارهٔ فلسفه اولی، متن انگلیسی، ص ۶۶ تا ۷۸
 21. قدرت باور
 22. مایکل پین. «مدخل ایدئولوژی، از گریگوری الیوت». فرهنگ اندیشه انتقادی، از روشنگری تا پسامدرنیته. ترجمهٔ پیام یزدانجو. چاپ چاپ نخست، تهران: نشر مرکز، ISBN 964-305-700-3. .
 23. رنجبریان، بهرام و محمد زاهدی. خدمات صنعت گردشگری
 24. http://www.iranian4iran.com/45/
 25. ماده ۱ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور، سال ۱۳۶۶ خورشیدی
 26. Bakhtin 1981, p.4
 27. McClenon, p.۵۲۸–۵۲۹
 28. Immanuel Kant 1974 "Answering the Question: What is Enlightenment?" (German: "Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?")Berlinische Monatsschrift, December (Berlin Monthly)
 29. Michael Eldridge, "The German Bildung Tradition" UNC Charlotte
 30. کوزر، لوئیس، روزنبرگ، برنارد، نظریه‌های بنیادی جامعه‌شناختی، ترجمه:فرهنگ ارشاد، نشر نی، ۱۳۷۸
 31. تاریخ تمدن، هنری لوکاس، ج اول، ترجمه ع. آذرنگ، فصل یکم، ص 6
 32. International Encyclopedia of the Social Sciences, New York: Macmillen, 1968, Vol. 12, p. 218 (quoted in Jo Freedman, The Political Culture of the Democratic and Republican Parties (1986).
 33. ویکی‌پدیا، متن کپی پیست شده از فرهنگ سیاسی

منابع[ویرایش]