غضب الهی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
عذاب، عقاب و غضب الهی

غضب الهی (به انگلیسی: Divine wrath - Divine retribution)

ابن عربی در بیان مفهوم، غضب الهی Divine wrath می‌گوید:

قرآن در عین حال که تأَکید بر صفت غضب وانتقام جوییِ (Vegeanance) حق دارد،

بر نیکان و پارسایان محبت و رحمت بی‌کران روا می‌دارد، اما این امر مانعِ اِعمال عذاب الیم و عقاب جحیم (relentless punishment and chastisemebt) نسبت به خلافکاران، و آنانی که ازایمان آوردن استنکاف، و از طاعتش سرباز می‌زنند نمی‌شود.

ابن عربی غضب الهی را قبول دارد، اما به نظر او این غضب با آن عاطفة معمولی خشم تفاوت، و با رحمت، همانندی و همتایی بیشتری دارد، و لذا دارای ماهیتِ هستی‌شناسی خاصِ خود می‌باشد.

غضب از اِعمال رحمت ناشی می‌شود، و این از آن جهت است که رحمت الهی مقدم بر غضب او است.

رحمت حق مقدم بر غضب او است، زیرا غضب چیزی جز عدم قابلیت (non-receptivity) محل عرضی اعیان (اعیان ثابته) برای قبول رحمت الهی نیست، که بدون قابلیت (انتظار) قبول رحمت الهی را در وجه کمالی دارند.[۱]

به نوعی برخی از آیات قرآن در مورد غضب به خداوند سبحان نسبت داده شده‌است که عبارتند از آیات: ۹۳سوره نساء: (وغضب الله علیه ولعنه واعد له عذابا عظیما)؛ ۶سوره فتح: (وغضب الله علیهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصیرا)؛ ۱۳سوره ممتحنه: (یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم)؛ ۶۱سوره بقره: (وضربت علیهم الذلة والمسکنة وبآؤوا بغضب من الله)؛ سوره مجادله؛ ۹۰ سوره بقره؛ ۱۱۲سوره آل عمران؛ ۷۱ و ۱۵۲سوره اعراف؛ ۱۶سوره انفال؛ ۱۰۶سوره نحل؛ ۸۱ و ۸۶سوره طه؛ ۹سوره نور و ۱۶سوره شوری.

منابع[ویرایش]

  • قرآن
  1. ایزوتسو، توشی هیکو ایزوتسو ،تصوف ابن عربی و تائویسم(Sufism and Taoism) بررسی تطبیقی مفاهیم کلیدی فلسفی، توشی هیکو ایزوتسو(Toshihiko Izutsu) ترجمه، تحشیه و تحقیق: حسین مریدی. اقتباس: یزدانپناه عسکری؛ نیز نک به: ایزوتسو، توشی هیکو، صوفیسم و تائوئیسم، توشی‌هیکو ایزوتسو ترجمه دکتر محمدجواد گوهری – تهران روزنه ۱۳۸۵ صص ۱۳۳–۱۵۵
  • ویکی‌پدیای انگلیسی مدخلِ Divine retribution

From Wikipedia, the free encyclopedia