عید

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish

عِید یا جشن به مناسبتی شاد و فرخنده اطلاق می‌گردد که مردم یک جامعه آن را جشن می‌گیرند.

عید ممکن است یک مناسبت ملی یا مذهبی بوده یا در نکوداشت یک انسان گرامی برگزار شود. زین پس بجای واژه "عید" واژه "شادروز" را به کار می بریم.

عید صوفی[ویرایش]

صوفیان دو عید دارند: عید عام و عید خاص.

عید عام: این عید ویژهٔ همهٔ صوفیان است و مضمون آن را سنائی چنین شرح داده است:

صوفیان هر دَمی دو عید کنند عنکبوتان مگس قدید کنند

بدین معنا که صوفیان هر دَمی دو عید دارند در حالیکه بعضی از ارباب علمِ ظاهر مانند عنکبوت هر زمان با دَم خود تور و بَندی درست می‌کنند و با بافته‌های زبان دامی می گسترانند تا عوام خلق را بسان مگس به دام اندازند.

معنای اینکه صوفیان هر دَمی دو عید دارند این است که چون دَم را فرو می برند به صفات حق (اسم جامع) توجه دارند و چون دَم را بیرون می دهند به ذات حق (اسم ذات) پناه می برند. این بازگشتی است قلبی به اصل و معشوق خود در هر نفس و عشقبازی با نام محبوب که عید است و شادی آفرین. اِنّا للّه و اِنّا الیه راجعون (ما از خداوندیم و بازگشت ما به سوی اوست).

عید خاص: این عید مورد تمنّای صوفیان است اگرچه همه را میسّر نیست. دربارهٔ این عید مجذوب تبریزی می گوید:

مجدوب تو شب عید نداند آن روز کند عید که دیدار تو بیند

عید خاص صوفیان بریدن از مخلوق و وصول به حق است. این عید روز وصال محبوب مطلق است که صوفیان همه عمر در آرزوی آنند و به امید آن دل خوش دارند. روزی که قطره بر پهنه دریا نشیند و با چشم دریا به دریا بنگرد. این همان دیداریست که حق می فرماید: فمن کان یرجوا لقاء ربّه فلیعمل عملاً صالحاً و لا یشرک بعبادة ربّه احدا (هر کس که به دیدار پروردگارش امیدوار است باید دارای عمل صالح باشد و هرگز در پرستش خداوند کسی را با او شریک نگرداند). لازم به یادآوری است که عمل صالح عملی است که در آن توجه به ثواب و پاداش نباشد. جواد نوربخش ذیل تفسیر این آیه می‌گوید:

«همه خلق بر زندگانی عاشقند و مرگ بر ایشان دشوار و عارف به امیّد دیدار به سوی مرگ می شتابد.»(دکتر جواد نوربخش)

اعیاد در قرآن[ویرایش]

عید فطر[۱]-عید قربان[۲]-عید مبعث[۳]-عید غدیرخم(عید امامت)[۴] جمعه [۵]

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. بقره:185
  2. حج آیه1
  3. 1 علق
  4. 3مائده
  5. سوره جمعه
Victory Day in Donetsk in 2013.

A holiday is a day set aside by custom or by law on which normal activities, especially business or work including school, are suspended or reduced. Generally, holidays are intended to allow individuals to celebrate or commemorate an event or tradition of cultural or religious significance. Holidays may be designated by governments, religious institutions, or other groups or organizations. The degree to which normal activities are reduced by a holiday may depend on local laws, customs, the type of job held or personal choices.

The concept of holidays often originated in connection with religious observances. The intention of a holiday was typically to allow individuals to tend to religious duties associated with important dates on the calendar. In most modern societies, however, holidays serve as much of a recreational function as any other weekend days or activities.

In many societies there are important distinctions between holidays designated by governments and holidays designated by religious institutions. For example, in many predominantly Christian nations, government-designed holidays may center on Christian holidays, though non-Christians may instead observe religious holidays associated with their faith. In some cases, a holiday may only be nominally observed. For example, many Jews in the Americas and Europe treat the relatively minor Jewish holiday of Hanukkah as a "working holiday", changing very little of their daily routines for this day.

The word holiday has differing connotations in different regions. In the United States the word is used exclusively to refer to the nationally, religiously or culturally observed day(s) of rest or celebration, or the events themselves, whereas in the United Kingdom and other Commonwealth nations, the word may refer to the period of time where leave from one’s duties has been agreed, and is used as a synonym to the US preferred vacation. This time is usually set aside for rest, travel or the participation in recreational activities, with entire industries targeted to coincide or enhance these experiences. The days of leave may not coincide with any specific customs or laws. Employers and educational institutes may designate ‘holidays’ themselves which may or may not overlap nationally or culturally relevant dates, which again comes under this connotation, but it is the first implication detailed that this article is concerned with.

Etymology

The word holiday comes from the Old English word hāligdæg (hālig "holy" + dæg "day").[1] The word originally referred only to special religious days. In modern use, it means any special day of rest or relaxation, as opposed to normal days away from work or school.

Types of holiday (observance)

Northern Hemisphere winter holidays

Winter in the Northern Hemisphere features many holidays that involve festivals and feasts. The Christmas and holiday season surrounds the Christmas and other holidays, and is celebrated by many religions and cultures. Usually, this period begins near the start of November and ends with New Year's Day. Holiday season in the US corresponds to the period that begins with Thanksgiving and ends with New Year's Eve. Some Christian countries consider the end of the festive season to be after the feast of Epiphany.

National holidays

Sovereign nations and territories observe holidays based on events of significance to their history. For example, Americans celebrate Independence Day, celebrating the signing of the Declaration of Independence in 1776.

Other secular holidays

Other secular (non-religious) holidays are observed nationally, internationally (often in conjunction with organizations such as the United Nations), and across multi-country regions. The United Nations Calendar of Observances[2] dedicates decades to a specific topic, but also a complete year, month, week and days. Holidays dedicated to an observance such as the commemoration of the ending of World War II, or the Shoah, can also be part of the reparation obligation as per UN General Assembly Resolution 60/147 Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law.[3]

Another example of a major secular holiday is the Lunar New Year, which is celebrated across Asia. Many other days are marked to celebrate events or people, but are not strictly holidays as time off work is rarely given; examples include Arbor Day (originally U.S.), Labor Day (celebrated sometimes under different names and on different days in different countries), and Earth Day (22 April).

Unofficial holidays

These are holidays that are not traditionally marked on calendars. These holidays are celebrated by various groups and individuals. Some promote a cause, others recognize historical events not officially recognized, and others are "funny" holidays celebrated with humorous intent. For example, Monkey Day is celebrated on December 14, International Talk Like a Pirate Day is observed on September 19, and Blasphemy Day is held on September 30. Other examples are April Fool's Day on April 1 and Liberation Day (Expatriates) on May 31. Various community organizers and marketers promote odd social media holidays.

Religious holidays

Eid al-Fitr mass prayer in Morocco

Many holidays are linked to faiths and religions (see etymology above). Christian holidays are defined as part of the liturgical year, the chief ones being Easter and Christmas. The Orthodox Christian and Western-Roman Catholic patronal feast day or "name day" are celebrated in each place's patron saint's day, according to the Calendar of saints. Jehovah's Witnesses annually commemorate "The Memorial of Jesus Christ's Death", but do not celebrate other holidays with any religious significance such as Easter, Christmas or New Year's. This holds especially true for those holidays that have combined and absorbed rituals, overtones or practices from non-Christian beliefs into the celebration, as well as those holidays that distract from or replace the worship of Jehovah.[4] In Islam, the largest holidays are Eid ul-Fitr (immediately after Ramadan) and Eid al-Adha (at the end of the Hajj). Ahmadi Muslims additionally celebrate Promised Messiah Day, Promised Reformer Day, and Khilafat Day, but contrary to popular belief, neither are regarded as holidays. Hindus, Jains and Sikhs observe several holidays, one of the largest being Diwali (Festival of Light). Japanese holidays as well as few Catholic holidays contain heavy references to several different faiths and beliefs. Celtic, Norse, and Neopagan holidays follow the order of the Wheel of the Year. For example, Christmas ideas like decorating trees and colors (green, red, and white) have very similar ideas to modern Wicca (a modern Pagan belief) Yule which is a lesser Sabbat of the wheel of the year. Some are closely linked to Swedish festivities. The Bahá'í Faith observes 11 annual holidays on dates determined using the Bahá'í calendar. Jews have two holiday seasons: the Spring Feasts of Pesach (Passover) and Shavuot (Weeks, called Pentecost in Greek); and the Fall Feasts of Rosh Hashanah (Head of the Year), Yom Kippur (Day of Atonement), Sukkot (Tabernacles), and Shemini Atzeret (Eighth Day of Assembly).

See Category:Religious holidays for complete listings of holidays associated with particular religions.

See also

References

  1. ^ "holiday - Origin and meaning of holiday by Online Etymology Dictionary". etymonline.com. Retrieved 20 February 2018.
  2. ^ "International Days". United Nations. Retrieved August 10, 2018.
  3. ^ "Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law". December 16, 2005. Retrieved August 10, 2018.
  4. ^ Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Reasoning from the Scriptures. Watchtower, 1985, pp. 176–182

External links