عنصر دوره ۶

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish

یک عنصر دوره ۶ می‌تواند یکی از عناصر دوره ششم جدول تناوبی-که شامل لانتانیدها نیز هست-باشد.

این عناصر عبارتند از:

عناصر دوره ۶ جدول تناوبی
گروه ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸
#
نام
۵۵
Cs
۵۶
Ba
57-71 ۷۲
Hf
۷۳
Ta
۷۴
W
۷۵
Re
۷۶
Os
۷۷
Ir
۷۸
Pt
۷۹
Au
۸۰
Hg
۸۱
Tl
۸۲
Pb
۸۳
Bi
۸۴
Po
۸۵
At
۸۶
Rn
e--conf.
لانتانیدها ۵۷
La
۵۸
Ce
۵۹
Pr
۶۰
Nd
۶۱
Pm
۶۲
Sm
۶۳
Eu
۶۴
Gd
۶۵
Tb
۶۶
Dy
۶۷
Ho
۶۸
Er
۶۹
Tm
۷۰
Yb
۷۱
Lu
e--conf.
Period 6 in the periodic table
Hydrogen Helium
Lithium Beryllium Boron Carbon Nitrogen Oxygen Fluorine Neon
Sodium Magnesium Aluminium Silicon Phosphorus Sulfur Chlorine Argon
Potassium Calcium Scandium Titanium Vanadium Chromium Manganese Iron Cobalt Nickel Copper Zinc Gallium Germanium Arsenic Selenium Bromine Krypton
Rubidium Strontium Yttrium Zirconium Niobium Molybdenum Technetium Ruthenium Rhodium Palladium Silver Cadmium Indium Tin Antimony Tellurium Iodine Xenon
Caesium Barium Lanthanum Cerium Praseodymium Neodymium Promethium Samarium Europium Gadolinium Terbium Dysprosium Holmium Erbium Thulium Ytterbium Lutetium Hafnium Tantalum Tungsten Rhenium Osmium Iridium Platinum Gold Mercury (element) Thallium Lead Bismuth Polonium Astatine Radon
Francium Radium Actinium Thorium Protactinium Uranium Neptunium Plutonium Americium Curium Berkelium Californium Einsteinium Fermium Mendelevium Nobelium Lawrencium Rutherfordium Dubnium Seaborgium Bohrium Hassium Meitnerium Darmstadtium Roentgenium Copernicium Nihonium Flerovium Moscovium Livermorium Tennessine Oganesson

A period 6 element is one of the chemical elements in the sixth row (or period) of the periodic table of the elements, including the lanthanides. The periodic table is laid out in rows to illustrate recurring (periodic) trends in the chemical behaviour of the elements as their atomic number increases: a new row is begun when chemical behaviour begins to repeat, meaning that elements with similar behaviour fall into the same vertical columns. The sixth period contains 32 elements, tied for the most with period 7, beginning with caesium and ending with radon. Lead is currently the last stable element; all subsequent elements are radioactive. For bismuth, however, its only primordial isotope, 209Bi, has a half-life of more than 1019 years, over a billion times longer than the current age of the universe. As a rule, period 6 elements fill their 6s shells first, then their 4f, 5d, and 6p shells, in that order; however, there are exceptions, such as gold.

Properties

This period contains the lanthanides, also known as the rare earths. Many lanthanides are known for their magnetic properties, such as neodymium. Many period 6 transition metals are very valuable, such as gold, however many period 6 other metals are incredibly toxic, such as thallium. Period 6 contains the last stable element, lead. All subsequent elements in the periodic table are radioactive. After bismuth, which has a half-life or more than 1019 years, polonium, astatine, and radon are some of the shortest-lived and rarest elements known; less than a gram of astatine is estimated to exist on earth at any given time.[1]

Atomic characteristics

Chemical element Chemical series Electron configuration
55 Cs Caesium Alkali metal [Xe] 6s1
56 Ba Barium Alkaline earth metal [Xe] 6s2
57 La Lanthanum Lanthanide [a] [Xe] 5d1 6s2 [b]
58 Ce Cerium Lanthanide [Xe] 4f1 5d1 6s2 [b]
59 Pr Praseodymium Lanthanide [Xe] 4f3 6s2
60 Nd Neodymium Lanthanide [Xe] 4f4 6s2
61 Pm Promethium Lanthanide [Xe] 4f5 6s2
62 Sm Samarium Lanthanide [Xe] 4f6 6s2
63 Eu Europium Lanthanide [Xe] 4f7 6s2
64 Gd Gadolinium Lanthanide [Xe] 4f7 5d1 6s2 [b]
65 Tb Terbium Lanthanide [Xe] 4f9 6s2
66 Dy Dysprosium Lanthanide [Xe] 4f10 6s2
67 Ho Holmium Lanthanide [Xe] 4f11 6s2
68 Er Erbium Lanthanide [Xe] 4f12 6s2
69 Tm Thulium Lanthanide [Xe] 4f13 6s2
70 Yb Ytterbium Lanthanide [Xe] 4f14 6s2
71 Lu Lutetium Lanthanide [a] [Xe] 4f14 5d1 6s2
72 Hf Hafnium Transition metal [Xe] 4f14 5d2 6s2
73 Ta Tantalum Transition metal [Xe] 4f14 5d3 6s2
74 W Tungsten Transition metal [Xe] 4f14 5d4 6s2
75 Re Rhenium Transition metal [Xe] 4f14 5d5 6s2
76 Os Osmium Transition metal [Xe] 4f14 5d6 6s2
77 Ir Iridium Transition metal [Xe] 4f14 5d7 6s2
78 Pt Platinum Transition metal [Xe] 4f14 5d9 6s1 [b]
79 Au Gold Transition metal [Xe] 4f14 5d10 6s1 [b]
80 Hg Mercury Post-transition metal [Xe] 4f14 5d10 6s2
81 Tl Thallium Post-transition metal [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1
82 Pb Lead Post-transition metal [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2
83 Bi Bismuth Post-transition metal [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3
84 Po Polonium Post-transition metal [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4
85 At Astatine Metalloid [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5
86 Rn Radon Noble gas [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6
 • a Note that lanthanum (or, alternatively, lutetium) is also considered to be a transition metal, but marked as a lanthanide, as it is considered so by IUPAC.
 • b An exception to the Madelung rule.

s-block elements

Caesium

Caesium or cesium[note 1] is the chemical element with the symbol Cs and atomic number 55. It is a soft, silvery-gold alkali metal with a melting point of 28 °C (82 °F), which makes it one of only five elemental metals that are liquid at (or near) room temperature.[note 2] Caesium is an alkali metal and has physical and chemical properties similar to those of rubidium and potassium. The metal is extremely reactive and pyrophoric, reacting with water even at−116 °C (−177 °F). It is the least electronegative element having a stable isotope, caesium-133. Caesium is mined mostly from pollucite, while the radioisotopes, especially caesium-137, a fission product, are extracted from waste produced by nuclear reactors.

Two German chemists, Robert Bunsen and Gustav Kirchhoff, discovered caesium in 1860 by the newly developed method of flame spectroscopy. The first small-scale applications for caesium have been as a "getter" in vacuum tubes and in photoelectric cells. In 1967, a specific frequency from the emission spectrum of caesium-133 was chosen to be used in the definition of the second by the International System of Units. Since then, caesium has been widely used in atomic clocks.

Since the 1990s, the largest application of the element has been as caesium formate for drilling fluids. It has a range of applications in the production of electricity, in electronics, and in chemistry. The radioactive isotope caesium-137 has a half-life of about 30 years and is used in medical applications, industrial gauges, and hydrology. Although the element is only mildly toxic, it is a hazardous material as a metal and its radioisotopes present a high health risk in case of radioactivity releases.

Barium

Barium is a chemical element with the symbol Ba and atomic number 56. It is the fifth element in Group 2, a soft silvery metallic alkaline earth metal. Barium is never found in nature in its pure form due to its reactivity with air. Its oxide is historically known as baryta but it reacts with water and carbon dioxide and is not found as a mineral. The most common naturally occurring minerals are the very insoluble barium sulfate, BaSO4 (barite), and barium carbonate, BaCO3(witherite). Barium's name originates from Greek barys (βαρύς), meaning "heavy", describing the high density of some common barium-containing ores.

Barium has few industrial applications, but the metal has been historically used to scavenge air in vacuum tubes. Barium compounds impart a green color to flames and have been used in fireworks. Barium sulfate is used for its density, insolubility, and X-ray opacity. It is used as an insoluble heavy additive to oil well drilling mud, and in purer form, as an X-ray radiocontrast agent for imaging the human gastrointestinal tract. Soluble barium compounds are poisonous due to release of the soluble barium ion, and have been used as rodenticides. New uses for barium continue to be sought. It is a component of some "high temperature" YBCOsuperconductors, and electroceramics.

f-block elements (lanthanides)

The lanthanide or lanthanoid (IUPAC nomenclature)[6] series comprises the fifteen metallic chemical elements with atomic numbers 57 through 71, from lanthanum through lutetium.[1]:240[7][8] These fifteen elements, along with the chemically similar elements scandium and yttrium, are often collectively known as the rare earth elements.

The informal chemical symbol Ln is used in general discussions of lanthanide chemistry. All but one of the lanthanides are f-block elements, corresponding to the filling of the 4f electron shell; lanthanum, a d-block element, is also generally considered to be a lanthanide due to its chemical similarities with the other fourteen. All lanthanide elements form trivalent cations, Ln3+, whose chemistry is largely determined by the ionic radius, which decreases steadily from lanthanum to lutetium.

Chemical element La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Atomic number 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Image Lanthanum-2.jpg Cerium2.jpg Praseodymium.jpg Neodymium2.jpg Samarium-2.jpg Europium.jpg Gadolinium-4.jpg Terbium-2.jpg Dy chips.jpg Holmium2.jpg Erbium-crop.jpg Thulium sublimed dendritic and 1cm3 cube.jpg Ytterbium-3.jpg Lutetium sublimed dendritic and 1cm3 cube.jpg
Density (g/cm3) 6.162 6.770 6.77 7.01 7.26 7.52 5.244 7.90 8.23 8.540 8.79 9.066 9.32 6.90 9.841
Melting point (°C) 920 795 935 1024 1042 1072 826 1312 1356 1407 1461 1529 1545 824 1652
Atomic electron configuration* 5d1 4f15d1 4f3 4f4 4f5 4f6 4f7 4f75d1 4f9 4f10 4f11 4f12 4f13 4f14 4f145d1
Ln3+ electron configuration*[9] 4f0[10] 4f1 4f2 4f3 4f4 4f5 4f6 4f7 4f8 4f9 4f10 4f11 4f12 4f13

4f14

Ln3+ radius (pm)[11] 103 102 99 98.3 97 95.8 94.7 93.8 92.3 91.2 90.1 89 88 86.8 86.1
 • Between initial [Xe] and final 6s2 electronic shells

The lanthanide elements are the group of elements with atomic number increasing from 57 (lanthanum) to 71 (lutetium). They are termed lanthanide because the lighter elements in the series are chemically similar to lanthanum. Strictly speaking, both lanthanum and lutetium have been labeled as group 3 elements, because they both have a single valence electron in the d shell. However, both elements are often included in any general discussion of the chemistry of the lanthanide elements.

In presentations of the periodic table, the lanthanides and the actinides are customarily shown as two additional rows below the main body of the table,[1] with placeholders or else a selected single element of each series (either lanthanum or lutetium, and either actinium or lawrencium, respectively) shown in a single cell of the main table, between barium and hafnium, and radium and rutherfordium, respectively. This convention is entirely a matter of aesthetics and formatting practicality; a rarely used wide-formatted periodic table inserts the lanthanide and actinide series in their proper places, as parts of the table's sixth and seventh rows (periods).

d-block elements

Lanthanum

Lanthanum is a chemical element with the symbol La and atomic number 57. It is the first element in the lanthanide series. It is a soft, ductile, silvery-white metal that tarnishes rapidly when exposed to air and is soft enough to be cut with a knife. It is the eponym of the lanthanide series, a group of 15 similar elements between lanthanum and lutetium in the periodic table, of which lanthanum is the first and the prototype. It is also sometimes considered the first element of the 6th-period transition metals and is traditionally counted among the rare earth elements. The usual oxidation state is +3. Lanthanum has no biological role in humans but is essential to some bacteria. It is not particularly toxic to humans but does show some antimicrobial activity.

Lanthanum usually occurs together with cerium and the other rare earth elements. Lanthanum was first found by the Swedish chemist Carl Gustav Mosander in 1839 as an impurity in cerium nitrate – hence the name lanthanum, from the Ancient Greek λανθάνειν (lanthanein), meaning "to lie hidden". Although it is classified as a rare earth element, lanthanum is the 28th most abundant element in the Earth's crust, almost three times as abundant as lead. In minerals such as monazite and bastnäsite, lanthanum composes about a quarter of the lanthanide content.[12] It is extracted from those minerals by a process of such complexity that pure lanthanum metal was not isolated until 1923.

Lanthanum compounds have numerous applications as catalysts, additives in glass, carbon arc lamps for studio lights and projectors, ignition elements in lighters and torches, electron cathodes, scintillators, GTAW electrodes, and other things. Lanthanum carbonate is used as a phosphate binder in cases of renal failure.

Hafnium

Hafnium is a chemical element with the symbol Hf and atomic number 72. A lustrous, silvery gray, tetravalent transition metal, hafnium chemically resembles zirconium and is found in zirconium minerals. Its existence was predicted by Dmitri Mendeleev in 1869. Hafnium was the penultimate stable isotope element to be discovered (rhenium was identified two years later). Hafnium is named for Hafnia, the Latin name for "Copenhagen", where it was discovered.

Hafnium is used in filaments and electrodes. Some semiconductor fabrication processes use its oxide for integrated circuits at 45 nm and smaller feature lengths. Some superalloys used for special applications contain hafnium in combination with niobium, titanium, or tungsten.

Hafnium's large neutron capture cross-section makes it a good material for neutron absorption in control rods in nuclear power plants, but at the same time requires that it be removed from the neutron-transparent corrosion-resistant zirconium alloys used in nuclear reactors.

Tantalum

Tantalum is a chemical element with the symbol Ta and atomic number 73. Previously known as tantalium, the name comes from Tantalus, a character from Greek mythology.[13] Tantalum is a rare, hard, blue-gray, lustrous transition metal that is highly corrosion resistant. It is part of the refractory metals group, which are widely used as minor component in alloys. The chemical inertness of tantalum makes it a valuable substance for laboratory equipment and a substitute for platinum, but its main use today is in tantalum capacitors in electronic equipment such as mobile phones, DVD players, video game systems and computers. Tantalum, always together with the chemically similar niobium, occurs in the minerals tantalite, columbite and coltan (a mix of columbite and tantalite).

Tungsten

Tungsten, also known as wolfram, is a chemical element with the chemical symbol W and atomic number 74. The word tungsten comes from the Swedish language tung sten directly translatable to heavy stone,[14] though the name is volfram in Swedish to distinguish it from Scheelite, in Swedish alternatively named tungsten.

A hard, rare metal under standard conditions when uncombined, tungsten is found naturally on Earth only in chemical compounds. It was identified as a new element in 1781, and first isolated as a metal in 1783. Its important ores include wolframite and scheelite. The free element is remarkable for its robustness, especially the fact that it has the highest melting point of all the non-alloyed metals and the second highest of all the elements after carbon. Also remarkable is its high density of 19.3 times that of water, comparable to that of uranium and gold, and much higher (about 1.7 times) than that of lead.[15] Tungsten with minor amounts of impurities is often brittle[16] and hard, making it difficult to work. However, very pure tungsten, though still hard, is more ductile, and can be cut with a hard-steel hacksaw.[17]

The unalloyed elemental form is used mainly in electrical applications. Tungsten's many alloys have numerous applications, most notably in incandescent light bulb filaments, X-ray tubes (as both the filament and target), electrodes in TIG welding, and superalloys. Tungsten's hardness and high density give it military applications in penetrating projectiles. Tungsten compounds are most often used industrially as catalysts.

Tungsten is the only metal from the third transition series that is known to occur in biomolecules, where it is used in a few species of bacteria. It is the heaviest element known to be used by any living organism. Tungsten interferes with molybdenum and copper metabolism, and is somewhat toxic to animal life.[18][19]

Rhenium

Rhenium is a chemical element with the symbol Re and atomic number 75. It is a silvery-white, heavy, third-row transition metal in group 7 of the periodic table. With an estimated average concentration of 1 part per billion (ppb), rhenium is one of the rarest elements in the Earth's crust. The free element has the third-highest melting point and highest boiling point of any element. Rhenium resembles manganese chemically and is obtained as a by-product of molybdenum and copper ore's extraction and refinement. Rhenium shows in its compounds a wide variety of oxidation states ranging from −1 to +7.

Discovered in 1925, rhenium was the last stable element to be discovered. It was named after the river Rhine in Europe.

Nickel-based superalloys of rhenium are used in the combustion chambers, turbine blades, and exhaust nozzles of jet engines, these alloys contain up to 6% rhenium, making jet engine construction the largest single use for the element, with the chemical industry's catalytic uses being next-most important. Because of the low availability relative to demand, rhenium is among the most expensive of metals, with an average price of approximately US$4,575 per kilogram (US$142.30 per troy ounce) as of August 2011; it is also of critical strategic military importance, for its use in high performance military jet and rocket engines.[20]

Osmium

Osmium is a chemical element with the symbol Os and atomic number 76. It is a hard, brittle, blue-gray or blue-black transition metal in the platinum family and is the densest naturally occurring element, with a density of 22.59 g/cm3 (slightly greater than that of iridium and twice that of lead). It is found in nature as an alloy, mostly in platinum ores; its alloys with platinum, iridium, and other platinum group metals are employed in fountain pen tips, electrical contacts, and other applications where extreme durability and hardness are needed.[21]

Iridium

Iridium is the chemical element with atomic number 77, and is represented by the symbol Ir. A very hard, brittle, silvery-white transition metal of the platinum family, iridium is the second-densest element (after osmium) and is the most corrosion-resistant metal, even at temperatures as high as 2000 °C. Although only certain molten salts and halogens are corrosive to solid iridium, finely divided iridium dust is much more reactive and can be flammable.

Iridium was discovered in 1803 among insoluble impurities in natural platinum. Smithson Tennant, the primary discoverer, named the iridium for the goddess Iris, personification of the rainbow, because of the striking and diverse colors of its salts. Iridium is one of the rarest elements in the Earth's crust, with annual production and consumption of only three tonnes. 191
Ir
and 193
Ir
are the only two naturally occurring isotopes of iridium as well as the only stable isotopes; the latter is the more abundant of the two.

The most important iridium compounds in use are the salts and acids it forms with chlorine, though iridium also forms a number of organometallic compounds used in industrial catalysis, and in research. Iridium metal is employed when high corrosion resistance at high temperatures is needed, as in high-end spark plugs, crucibles for recrystallization of semiconductors at high temperatures, and electrodes for the production of chlorine in the chloralkali process. Iridium radioisotopes are used in some radioisotope thermoelectric generators.

Iridium is found in meteorites with an abundance much higher than its average abundance in the Earth's crust. For this reason the unusually high abundance of iridium in the clay layer at the Cretaceous–Paleogene boundary gave rise to the Alvarez hypothesis that the impact of a massive extraterrestrial object caused the extinction of dinosaurs and many other species 66 million years ago. It is thought that the total amount of iridium in the planet Earth is much higher than that observed in crustal rocks, but as with other platinum group metals, the high density and tendency of iridium to bond with iron caused most iridium to descend below the crust when the planet was young and still molten.

Platinum

Platinum is a chemical element with the chemical symbol Pt and an atomic number of 78.

Its name is derived from the Spanish term platina, which is literally translated into "little silver".[22][23] It is a dense, malleable, ductile, precious, gray-white transition metal.

Platinum has six naturally occurring isotopes. It is one of the rarest elements in the Earth's crust and has an average abundance of approximately 5 μg/kg. It is the least reactive metal. It occurs in some nickel and copper ores along with some native deposits, mostly in South Africa, which accounts for 80% of the world production.

As a member of the platinum group of elements, as well as of the group 10 of the periodic table of elements, platinum is generally non-reactive. It exhibits a remarkable resistance to corrosion, even at high temperatures, and as such is considered a noble metal. As a result, platinum is often found chemically uncombined as native platinum. Because it occurs naturally in the alluvial sands of various rivers, it was first used by pre-Columbian South American natives to produce artifacts. It was referenced in European writings as early as 16th century, but it was not until Antonio de Ulloa published a report on a new metal of Colombian origin in 1748 that it became investigated by scientists.

Platinum is used in catalytic converters, laboratory equipment, electrical contacts and electrodes, platinum-resistance thermometers, dentistry equipment, and jewelry. Because only a few hundred tonnes are produced annually, it is a scarce material, and is highly valuable and is a major precious metal commodity. Being a heavy metal, it leads to health issues upon exposure to its salts, but due to its corrosion resistance, it is not as toxic as some metals.[24] Its compounds, most notably cisplatin, are applied in chemotherapy against certain types of cancer.[25]

Gold

Gold is a dense, soft, shiny, malleable and ductile metal. It is a chemical element with the symbol Au and atomic number 79.

Pure gold has a bright yellow color and luster traditionally considered attractive, which it maintains without oxidizing in air or water. Chemically, gold is a transition metal and a group 11 element. It is one of the least reactive chemical elements solid under standard conditions. The metal therefore occurs often in free elemental (native) form, as nuggets or grains in rocks, in veins and in alluvial deposits. Less commonly, it occurs in minerals as gold compounds, usually with tellurium.

Gold resists attacks by individual acids, but it can be dissolved by the aqua regia (nitro-hydrochloric acid), so named because it dissolves gold. Gold also dissolves in alkaline solutions of cyanide, which have been used in mining. Gold dissolves in mercury, forming amalgam alloys. Gold is insoluble in nitric acid, which dissolves silver and base metals, a property that has long been used to confirm the presence of gold in items, giving rise to the term the acid test.

Gold has been a valuable and highly sought-after precious metal for coinage, jewelry, and other arts since long before the beginning of recorded history. Gold standards have been a common basis for monetary policies throughout human history,[citation needed] later being supplanted by fiat currency starting in the 1930s. The last gold certificate and gold coin currencies were issued in the U.S. in 1932. In Europe, most countries left the gold standard with the start of World War I in 1914 and, with huge war debts, failed to return to gold as a medium of exchange.

A total of 165,000 tonnes of gold have been mined in human history, as of 2009.[26] This is roughly equivalent to 5.3 billion troy ounces or, in terms of volume, about 8500 m3, or a cube 20.4 m on a side. The world consumption of new gold produced is about 50% in jewelry, 40% in investments, and 10% in industry.[27]

Besides its widespread monetary and symbolic functions, gold has many practical uses in dentistry, electronics, and other fields. Its high malleability, ductility, resistance to corrosion and most other chemical reactions, and conductivity of electricity led to many uses of gold, including electric wiring, colored-glass production and even gold leaf eating.

It has been claimed that most of the Earth's gold lies at its core, the metal's high density having made it sink there in the planet's youth. Virtually all of the gold that mankind has discovered is considered to have been deposited later by meteorites which contained the element. This supposedly explains why, in prehistory, gold appeared as nuggets on the earth's surface.[28][29][30][31][32]

Mercury

Mercury is a chemical element with the symbol Hg and atomic number 80. It is also known as quicksilver or hydrargyrum ( < Greek "hydr-" water and "argyros" silver). A heavy, silvery d-block element, mercury is the only metal that is liquid at standard conditions for temperature and pressure; the only other element that is liquid under these conditions is bromine, though metals such as caesium, francium, gallium, and rubidium melt just above room temperature. With a freezing point of −38.83 °C and boiling point of 356.73 °C, mercury has one of the narrowest ranges of its liquid state of any metal.[33][34][35]

Mercury occurs in deposits throughout the world mostly as cinnabar (mercuric sulfide). The red pigment vermilion is mostly obtained by reduction from cinnabar. Cinnabar is highly toxic by ingestion or inhalation of the dust. Mercury poisoning can also result from exposure to water-soluble forms of mercury (such as mercuric chloride or methylmercury), inhalation of mercury vapor, or eating seafood contaminated with mercury.

Mercury is used in thermometers, barometers, manometers, sphygmomanometers, float valves, mercury switches, and other devices though concerns about the element's toxicity have led to mercury thermometers and sphygmomanometers being largely phased out in clinical environments in favor of alcohol-filled, galinstan-filled, digital, or thermistor-based instruments. It remains in use in scientific research applications and in amalgam material for dental restoration. It is used in lighting: electricity passed through mercury vapor in a phosphor tube produces short-wave ultraviolet light which then causes the phosphor to fluoresce, making visible light.

p-block elements

Thallium

Thallium is a chemical element with the symbol Tl and atomic number 81. This soft gray other metal resembles tin but discolors when exposed to air. The two chemists William Crookes and Claude-Auguste Lamy discovered thallium independently in 1861 by the newly developed method of flame spectroscopy. Both discovered the new element in residues of sulfuric acid production.

Approximately 60–70% of thallium production is used in the electronics industry, and the remainder is used in the pharmaceutical industry and in glass manufacturing.[36] It is also used in infrared detectors. Thallium is highly toxic and was used in rat poisons and insecticides. Its use has been reduced or eliminated in many countries because of its nonselective toxicity. Because of its use for murder, thallium has gained the nicknames "The Poisoner's Poison" and "Inheritance Powder" (alongside arsenic).[37]

Lead

Lead is a main-group element in the carbon group with the symbol Pb (from Latin: plumbum) and atomic number 82. Lead is a soft, malleable other metal. It is also counted as one of the heavy metals. Metallic lead has a bluish-white color after being freshly cut, but it soon tarnishes to a dull grayish color when exposed to air. Lead has a shiny chrome-silver luster when it is melted into a liquid.

Lead is used in building construction, lead-acid batteries, bullets and shots, weights, as part of solders, pewters, fusible alloys and as a radiation shield. Lead has the highest atomic number of all of the stable elements, although the next higher element, bismuth, has a half-life that is so long (much longer than the age of the universe) that it can be considered stable. Its four stable isotopes have 82 protons, a magic number in the nuclear shell model of atomic nuclei.

Lead, at certain exposure levels, is a poisonous substance to animals as well as for human beings. It damages the nervous system and causes brain disorders. Excessive lead also causes blood disorders in mammals. Like the element mercury, another heavy metal, lead is a neurotoxin that accumulates both in soft tissues and the bones. Lead poisoning has been documented from ancient Rome, ancient Greece, and ancient China.

Bismuth

Bismuth is a chemical element with symbol Bi and atomic number 83. Bismuth, a trivalent other metal, chemically resembles arsenic and antimony. Elemental bismuth may occur naturally uncombined, although its sulfide and oxide form important commercial ores. The free element is 86% as dense as lead. It is a brittle metal with a silvery white color when newly made, but often seen in air with a pink tinge owing to the surface oxide. Bismuth metal has been known from ancient times, although until the 18th century it was often confused with lead and tin, which each have some of the metal's bulk physical properties. The etymology is uncertain but possibly comes from Arabic "bi ismid" meaning having the properties of antimony[38] or German words weisse masse or wismuth meaningwhite mass.[39]

Bismuth is the most naturally diamagnetic of all metals, and only mercury has a lower thermal conductivity.

Bismuth has classically been considered to be the heaviest naturally occurring stable element, in terms of atomic mass. Recently, however, it has been found to be very slightly radioactive: its only primordial isotope bismuth-209 decays via alpha decay into thallium-205 with a half-life of more than a billion times the estimated age of the universe.[40]

Bismuth compounds (accounting for about half the production of bismuth) are used in cosmetics, pigments, and a few pharmaceuticals. Bismuth has unusually low toxicity for a heavy metal. As the toxicity of lead has become more apparent in recent years, alloy uses for bismuth metal (presently about a third of bismuth production), as a replacement for lead, have become an increasing part of bismuth's commercial importance.

Polonium

Polonium is a chemical element with the symbol Po and atomic number 84, discovered in 1898 by Marie Skłodowska-Curie and Pierre Curie. A rare and highly radioactive element, polonium is chemically similar to bismuth[41] and tellurium, and it occurs in uraniumores. Polonium has been studied for possible use in heating spacecraft. As it is unstable, all isotopes of polonium are radioactive. There is disagreement as to whether polonium is a post-transition metal or metalloid.[42][43]

Astatine

Astatine is a radioactive chemical element with the symbol At and atomic number 85. It occurs on the Earth only as the result of decay of heavier elements, and decays away rapidly, so much less is known about this element than its upper neighbors in the periodic table. Earlier studies have shown this element follows periodic trends, being the heaviest known halogen, with melting and boiling points being higher than those of lighter halogens.

Until recently most of the chemical characteristics of astatine were inferred from comparison with other elements; however, important studies have already been done. The main difference between astatine and iodine is that the HAt molecule is chemically a hydride rather than a halide; however, in a fashion similar to the lighter halogens, it is known to form ionic astatides with metals. Bonds to nonmetals result in positive oxidation states, with +1 best portrayed by monohalides and their derivatives, while the higher are characterized by bond to oxygen and carbon. Attempts to synthesize astatine fluoride have been met with failure. The second longest-living astatine-211 is the only one to find a commercial use, being useful as an alpha emitter in medicine; however, only extremely small quantities are used, and in larger ones it is very hazardous, as it is intensely radioactive.

Astatine was first produced by Dale R. Corson, Kenneth Ross MacKenzie, and Emilio Segrè in the University of California, Berkeley in 1940. Three years later, it was found in nature; however, with an estimated amount of less than 28 grams (1 oz) at given time, astatine is the least abundant element in Earth's crust among non-transuranium elements. Among astatine isotopes, six (with mass numbers 214 to 219) are present in nature as the result of decay of heavier elements; however, the most stable astatine-210 and the industrially used astatine-211 are not.

Radon

Radon is a chemical element with symbol Rn and atomic number 86. It is a radioactive, colorless, odorless, tasteless[citation needed][44] noble gas, occurring naturally as the decay product of uranium or thorium. Its most stable isotope, 222Rn, has a half-life of 3.8 days. Radon is one of the densest substances that remains a gas under normal conditions. It is also the only gas that is radioactive under normal conditions, and is considered a health hazard due to its radioactivity. Intense radioactivity also hindered chemical studies of radon and only a few compounds are known.

Radon is formed as part of the normal radioactive decay chain of uranium and thorium. Uranium and thorium have been around since the earth was formed and their most common isotope has a very long half-life (14.05 billion years). Uranium and thorium, radium, and thus radon, will continue to occur for millions of years at about the same concentrations as they do now.[45] As the radioactive gas of radon decays, it produces new radioactive elements called radon daughters or decay products. Radon daughters are solids and stick to surfaces such as dust particles in the air. If contaminated dust is inhaled, these particles can stick to the airways of the lung and increase the risk of developing lung cancer.[46]

Radon is responsible for the majority of the public exposure to ionizing radiation. It is often the single largest contributor to an individual's background radiation dose, and is the most variable from location to location. Radon gas from natural sources can accumulate in buildings, especially in confined areas such as attics and basements. It can also be found in some spring waters and hot springs.[47]

Epidemiological studies have shown a clear link between breathing high concentrations of radon and incidence of lung cancer. Thus, radon is considered a significant contaminant that affects indoor air quality worldwide. According to the United States Environmental Protection Agency, radon is the second most frequent cause of lung cancer, after cigarette smoking, causing 21,000 lung cancer deaths per year in the United States. About 2,900 of these deaths occur among people who have never smoked. While radon is the second most frequent cause of lung cancer, it is the number one cause among non-smokers, according to EPA estimates.[48]

Biological role

Of the period 6 elements, only tungsten is known to have any biological role in organisms. However, gold, platinum, mercury, and some lanthanides such as gadolinium have applications as drugs.

Toxicity

Most of the period 6 elements are toxic(for instance lead) and produce heavy-element poisoning. Promethium, polonium, astatine and radon are radioactive, and therefore present radioactive hazards.

Notes

 1. ^ Caesium is the spelling recommended by the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC).[2] The American Chemical Society (ACS) has used the spelling cesium since 1921,[3][4] following Webster's New International Dictionary. The element was named after the Latin word caesius, meaning "bluish gray". More spelling explanation at ae/oe vs e.
 2. ^ Along with rubidium (39 °C [102 °F]), francium (estimated at 27 °C [81 °F]), mercury (−39 °C [−38 °F]), and gallium (30 °C [86 °F]); bromine is also liquid at room temperature (melting at −7.2 °C, 19 °F) but it is a halogen, not a metal.[5]

References

 1. ^ a b c Gray, Theodore (2009). The Elements: A Visual Exploration of Every Known Atom in the Universe. New York: Black Dog & Leventhal Publishers. ISBN 978-1-57912-814-2.
 2. ^ International Union of Pure and Applied Chemistry (2005). Nomenclature of Inorganic Chemistry (IUPAC Recommendations 2005). Cambridge (UK): RSCIUPAC. ISBN 0-85404-438-8. pp. 248–49. Electronic version..
 3. ^ Coghill, Anne M.; Garson, Lorrin R., eds. (2006). The ACS Style Guide: Effective Communication of Scientific Information (3rd ed.). Washington, D.C.: American Chemical Society. p. 127. ISBN 978-0-8412-3999-9.
 4. ^ Coplen, T. B.; Peiser, H. S. (1998). "History of the recommended atomic-weight values from 1882 to 1997: a comparison of differences from current values to the estimated uncertainties of earlier values" (PDF). Pure Appl. Chem. 70 (1): 237–257. doi:10.1351/pac199870010237.
 5. ^ "WebElements Periodic Table of the Elements". University of Sheffield. Retrieved 2010-12-01.
 6. ^ The current IUPAC recommendation is that the name lanthanoid be used rather than lanthanide, as the suffix "-ide" is preferred for negative ions whereas the suffix "-oid" indicates similarity to one of the members of the containing family of elements. However, lanthanide is still favored in most (~90%) scientific articles and is currently adopted on Wikipedia. In the older literature, the name "lanthanon" was often used.
 7. ^ Lanthanide Archived 2011-09-11 at the Wayback Machine, Encyclopædia Britannica on-line
 8. ^ Holden, Norman E. & Coplen, Tyler (January–February 2004). "The Periodic Table of the Elements". Chemistry International. IUPAC. 26 (1): 8. Retrieved March 23, 2010.
 9. ^ Walter Koechner (2006). Solid-state laser engineering. Springer. pp. 47–. ISBN 978-0-387-29094-2. Retrieved 15 January 2012.
 10. ^ Lanthanum – Chemistry Encyclopedia – reaction, water, elements, metal, gas, name, atom. Chemistryexplained.com. Retrieved on 2012-01-15.
 11. ^ Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (2nd ed.). Butterworth-Heinemann. p. 1233. ISBN 978-0-08-037941-8.
 12. ^ "Monazite-(Ce) Mineral Data". Webmineral. Retrieved 10 July 2016.
 13. ^ Euripides, Orestes
 14. ^ "Tungsten". Oxford English Dictionary (3rd ed.). Oxford University Press. September 2005. (Subscription or UK public library membership required.)
 15. ^ Daintith, John (2005). Facts on File Dictionary of Chemistry (4th ed.). New York: Checkmark Books. ISBN 978-0-8160-5649-1.
 16. ^ Lassner, Erik; Schubert, Wolf-Dieter (1999). "low temperature brittleness". Tungsten: properties, chemistry, technology of the element, alloys, and chemical compounds. Springer. pp. 20–21. ISBN 978-0-306-45053-2.
 17. ^ Stwertka, Albert (2002). A Guide to the elements (2nd ed.). New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-515026-1.
 18. ^ McMaster, J. & Enemark, John H (1998). "The active sites of molybdenum- and tungsten-containing enzymes". Current Opinion in Chemical Biology. 2 (2): 201–207. doi:10.1016/S1367-5931(98)80061-6. PMID 9667924.
 19. ^ Hille, Russ (2002). "Molybdenum and tungsten in biology". Trends in Biochemical Sciences. 27 (7): 360–367. doi:10.1016/S0968-0004(02)02107-2. PMID 12114025.
 20. ^ "Rhenium". MetalPrices.com. MetalPrices.com. Retrieved February 2, 2012.
 21. ^ Hammond "Osmium", C. R., p. 4-25 in Lide, D. R., ed. (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th ed.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
 22. ^ "platinum (Pt)." Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica Inc., 2012. Web. 24 April 2012
 23. ^ Harper, Douglas. "platinum". Online Etymology Dictionary.
 24. ^ "Platinum|" (PDF).
 25. ^ Wheate, N. J.; Walker, S.; Craig, G. E.; Oun, R. (2010). "The status of platinum anticancer drugs in the clinic and in clinical trials" (PDF). Dalton Transactions. 39 (35): 8113–27. doi:10.1039/C0DT00292E. hdl:2123/14271. PMID 20593091.
 26. ^ World Gold Council FAQ. www.gold.org
 27. ^ Soos, Andy (2011-01-06). "Gold Mining Boom Increasing Mercury Pollution Risk". Advanced Media Solutions, Inc. Oilprice.com. Retrieved 2011-03-26.
 28. ^ "Meteorites delivered gold to Earth". BBC News. 2011-09-08.
 29. ^ "Where does all Earth's gold come from? Precious metals the result of meteorite bombardment, rock analysis finds".
 30. ^ http://www.ees.rochester.edu/ees119/reading2.pdf
 31. ^ "Meteor Shower Rained Gold On Ancient Earth". Huffington Post. 2011-09-10.
 32. ^ Willbold, Matthias; Elliott, Tim; Moorbath, Stephen (2011). "The tungsten isotopic composition of the Earth's mantle before the terminal bombardment". Nature. 477 (7363): 195–198. Bibcode:2011Natur.477..195W. doi:10.1038/nature10399. PMID 21901010.
 33. ^ Senese, F. "Why is mercury a liquid at STP?". General Chemistry Online at Frostburg State University. Retrieved May 1, 2007.
 34. ^ Norrby, L.J. (1991). "Why is mercury liquid? Or, why do relativistic effects not get into chemistry textbooks?". Journal of Chemical Education. 68 (2): 110. Bibcode:1991JChEd..68..110N. doi:10.1021/ed068p110.
 35. ^ Lide, D. R., ed. (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th ed.). Boca Raton (FL): CRC Press. pp. 4.125–4.126. ISBN 0-8493-0486-5.
 36. ^ "Chemical fact sheet — Thallium". Spectrum Laboratories. April 2001. Retrieved 2008-02-02.
 37. ^ Hasan, Heather (2009). The Boron Elements: Boron, Aluminum, Gallium, Indium, Thallium. Rosen Publishing Group. p. 14. ISBN 978-1-4358-5333-1.
 38. ^ Bismuth. Web Mineral. Retrieved on 2011-12-17.
 39. ^ Anthony, John W.; Bideaux, Richard A.; Bladh, Kenneth W.; Nichols, Monte C. (eds.). "Bismuth" (PDF). Handbook of Mineralogy. I (Elements, Sulfides, Sulfosalts). Chantilly, VA, US: Mineralogical Society of America. ISBN 978-0-9622097-0-3. Retrieved December 5, 2011.
 40. ^ Dumé, Belle (2003-04-23). "Bismuth breaks half-life record for alpha decay". Physicsweb.
 41. ^ "Polonium". Retrieved 2009-05-05.
 42. ^ Hawkes, Stephen J. (2010). "Polonium and Astatine Are Not Semimetals". Journal of Chemical Education. 87 (8): 783. Bibcode:2010JChEd..87..783H. doi:10.1021/ed100308w.
 43. ^ "Characterizing the Elements". Los Alamos National Laboratory. Retrieved 4 March 2013.
 44. ^ Britannica Concise Encyclopedia. Encyclopaedia Britannica: Britannica Digital Learning. 2017 – via Credo Reference.
 45. ^ Toxological profile for radon, Agency for Toxic Substances and Disease Registry, U.S. Public Health Service, In collaboration with U.S. Environmental Protection Agency, December 1990.
 46. ^ "Public Health Fact Sheet on Radon – Health and Human Services". Mass.Gov. Retrieved 2011-12-04.
 47. ^ "Facts about Radon". Facts about. Archived from the original on 2005-02-22. Retrieved 2008-09-07.
 48. ^ "A Citizen's Guide to Radon". www.epa.gov. United States Environmental Protection Agency. October 12, 2010. Retrieved January 29, 2012.