عنصر دوره ۴

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish

یک عنصر دوره ۴می‌تواند یکی از عناصر تناوب چهارم جدول تناوبی باشد.

این عناصر در دوره چهارم قرار دارند:

عناصر دوره ۴ جدول تناوبی
گروه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
عدد اتمی
نام
19
K
20
Ca
21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
آرایش الکترونی
تمام آن‌ها با [Ar] شروع می‌شوند
4s1 4s2 3d14s2 3d24s2 3d34s2 3d54s1 3d54s2 3d64s2 3d74s2 3d84s2 3d104s1 3d104s2 3d104s24p1 3d104s24p2 3d104s24p3 3d104s24p4 3d104s24p5 3d104s24p6
Period 4 in the periodic table
Hydrogen Helium
Lithium Beryllium Boron Carbon Nitrogen Oxygen Fluorine Neon
Sodium Magnesium Aluminium Silicon Phosphorus Sulfur Chlorine Argon
Potassium Calcium Scandium Titanium Vanadium Chromium Manganese Iron Cobalt Nickel Copper Zinc Gallium Germanium Arsenic Selenium Bromine Krypton
Rubidium Strontium Yttrium Zirconium Niobium Molybdenum Technetium Ruthenium Rhodium Palladium Silver Cadmium Indium Tin Antimony Tellurium Iodine Xenon
Caesium Barium Lanthanum Cerium Praseodymium Neodymium Promethium Samarium Europium Gadolinium Terbium Dysprosium Holmium Erbium Thulium Ytterbium Lutetium Hafnium Tantalum Tungsten Rhenium Osmium Iridium Platinum Gold Mercury (element) Thallium Lead Bismuth Polonium Astatine Radon
Francium Radium Actinium Thorium Protactinium Uranium Neptunium Plutonium Americium Curium Berkelium Californium Einsteinium Fermium Mendelevium Nobelium Lawrencium Rutherfordium Dubnium Seaborgium Bohrium Hassium Meitnerium Darmstadtium Roentgenium Copernicium Nihonium Flerovium Moscovium Livermorium Tennessine Oganesson

A period 4 element is one of the chemical elements in the fourth row (or period) of the periodic table of the elements. The periodic table is laid out in rows to illustrate recurring (periodic) trends in the chemical behaviour of the elements as their atomic number increases: a new row is begun when chemical behaviour begins to repeat, meaning that elements with similar behaviour fall into the same vertical columns. The fourth period contains 18 elements, beginning with potassium and ending with krypton. As a rule, period 4 elements fill their 4s shells first, then their 3d and 4p shells, in that order; however, there are exceptions, such as chromium.

Properties

Every single one of these elements is stable,[1] and many are extremely common in the Earth's crust and/or core; it is the last period with no unstable elements at all. Many of the transition metals in period 4 are incredibly strong, and therefore commonly used in industry, especially iron. Copper is one of three metals that are not silver or gray in color, along with caesium and gold. Three adjacent elements are known to be toxic, with arsenic one of the most well-known poisons, selenium being toxic to humans in large quantities, and bromine, a very toxic liquid. Many elements are essential to humans' survival, such as calcium being what forms bones.[2]

List of elements

Chemical element Chemical series Electron configuration
 
19 K Potassium Alkali metal [Ar] 4s1
20 Ca Calcium Alkaline earth metal [Ar] 4s2
21 Sc Scandium Transition metal [Ar] 3d1 4s2
22 Ti Titanium Transition metal [Ar] 3d2 4s2
23 V Vanadium Transition metal [Ar] 3d3 4s2
24 Cr Chromium Transition metal [Ar] 3d5 4s1 (*)
25 Mn Manganese Transition metal [Ar] 3d5 4s2
26 Fe Iron Transition metal [Ar] 3d6 4s2
27 Co Cobalt Transition metal [Ar] 3d7 4s2
28 Ni Nickel Transition metal [Ar] 3d8 4s2
29 Cu Copper Transition metal [Ar] 3d10 4s1 (*)
30 Zn Zinc Post-transition metal [Ar] 3d10 4s2
31 Ga Gallium Post-transition metal [Ar] 3d10 4s2 4p1
32 Ge Germanium Metalloid [Ar] 3d10 4s2 4p2
33 As Arsenic Metalloid [Ar] 3d10 4s2 4p3
34 Se Selenium Reactive nonmetal [Ar] 3d10 4s2 4p4
35 Br Bromine Reactive nonmetal [Ar] 3d10 4s2 4p5
36 Kr Krypton Noble gas [Ar] 3d10 4s2 4p6

(*) Exception to the Madelung rule

s-block elements

Potassium

Potassium-2.jpg

Potassium (K) is an alkali metal, placed under sodium and over rubidium, and is the first element of period 4.[3] It is one of the most reactive elements in the periodic table, therefore usually only found in compounds. It tends to oxidize in air very rapidly, thus accounting for its rapid reaction with oxygen when freshly exposed to air. When freshly exposed, it is rather silvery, but it quickly begins to tarnish as it reacts with air. It is soft enough to be cut with a knife and it is the second least dense element.[4] Potassium has a relatively low melting point; it will melt just by putting it under a small open flame.[5] It also is less dense than water, and can, in turn, float.[6]

Calcium

Calcium unter Argon Schutzgasatmosphäre.jpg

Calcium (Ca) is the second element in period 4, between potassium and scandium. An alkali earth metal, calcium is almost never found in nature due to its high reactivity with water.[7] It has one of the most widely known and acknowledged biological roles in all animals and some plants, making up bones and teeth, and used in some applications in cells, such as signals for cellular processeses. It is regarded as the most abundant mineral in the body's mass.[8]

d-block elements

Scandium

Scandium sublimed dendritic and 1cm3 cube.jpg

Scandium (Sc) is the third element in period 4, between calcium and titanium, and is the first transition metal in the periodic table. Scandium is quite common in nature, but difficult to find because it is most prevalent in rare earth compounds, which are difficult to isolate elements from. Scandium has very few commercial applications because of the aforementioned facts, and currently its only major application is in aluminium alloys.

Titanium

Titan-crystal bar.JPG

Titanium (Ti) is an element in period 4, between scandium and vanadium. Titanium is both one of the least dense metals and one of the strongest and most corrosion-resistant, and as such has many applications, especially in alloys with other elements, such as iron. Due to its aforementioned properties, it is commonly used in airplanes, golf clubs, and other objects that must be strong, but lightweight.

Vanadium

Vanadium etched.jpg

Vanadium (V) is an element in period 4, between titanium and chromium. Vanadium is never found in pure form in nature, but is commonly found in compounds. Vanadium is similar to titanium in many ways, such as being very corrosion-resistant, however, unlike titanium, it oxidizes in air even at room temperature. All vanadium compounds have at least some level of toxicity, with some of them being extremely toxic.

Chromium

Chromium crystals and 1cm3 cube.jpg

Chromium (Cr) is an element in period 4, between vanadium and manganese. Chromium is, like titanium and vanadium before it, extremely resistant to corrosion, and is indeed one of the main components of stainless steel. Chromium also has many colorful compounds, and as such is very commonly used in pigments, such as chrome green.

Manganese

Manganese electrolytic and 1cm3 cube.jpg

Manganese (Mn) is an element in period 4, between chromium and iron. Manganese is often found free in nature, but is also found in combination with iron. Manganese, like chromium before it, is an important component in stainless steel, preventing the iron from rusting. Manganese is also often used in pigments, again like chromium. Manganese is also poisonous; if enough is inhaled, it can cause irreversible neurological damage.

Iron

Iron electrolytic and 1cm3 cube.jpg

Iron (Fe) is an element in period 4, between manganese and cobalt. Iron is probably the most well-known element in period 4, being the most common element in the earth and a major component of steel. Iron-56 has the lowest energy density of any isotope of any element, meaning that it is the most massive element that can be produced in supergiant stars. Iron also has some applications in the human body; hemoglobin is partly iron.

Cobalt

Kobalt electrolytic and 1cm3 cube.jpg

Cobalt (Co) is an element in period 4, between iron and nickel. Cobalt is commonly used in pigments, as many compounds of cobalt are blue in color. Cobalt is also a core component of many magnetic and high-strength alloys. The only stable isotope, cobalt-59, is an important component of vitamin B-12, while cobalt-60 is a component of nuclear fallout and can be dangerous in large enough quantities due to its radioactivity.

Nickel

Nickel chunk.jpg

Nickel (Ni) is an element in period 4, between cobalt and copper. Nickel is rare in the Earth's crust, mainly due to the fact that it reacts with oxygen in the air, with most of the nickel on Earth coming from nickel iron meteorites. However, nickel is incredibly common in the Earth's core; along with iron it is one of the two main components. Nickel is an important component of stainless steel, and in many superalloys.

Copper

NatCopper.jpg

Copper (Cu) is an element in period 4, between nickel and zinc. Copper is one of the few metals that is not white or gray in color, the only others being gold and caesium. Copper has been used by humans for thousands of years to provide a reddish tint to many objects, and is even an essential nutrient to humans, although too much is poisonous. Copper is also commonly used as a wood preservative or fungicides.

Zinc

Zinc fragment sublimed and 1cm3 cube.jpg

Zinc (Zn) is an element in period 4, between copper and gallium. Zinc is one of the main components of brass, being used since the 10th century BCE. Zinc is also incredibly important to humans; almost 2 billion people in the world suffer from zinc deficiency. However, too much zinc can cause copper deficiency. Zinc is often used in batteries, aptly named carbon-zinc batteries, and is important in many platings, as zinc is very corrosion resistant.

p-block elements

Gallium

Gallium crystals.jpg

Gallium (Ga) is an element in period 4, between zinc and germanium. Gallium is noteworthy because it has a melting point at about 303 kelvins, right around room temperature. For example, it will be solid on a typical spring day, but will be liquid on a hot summer day. Gallium is an important component in the alloy galinstan, along with tin. Gallium can also be found in semiconductors.

Germanium

Polycrystalline-germanium.jpg

Germanium (Ge) is an element in period 4, between gallium and arsenic. Germanium, like silicon above it, is an important semiconductor and is commonly used in diodes and transistors, often in combination with arsenic. Germanium is fairly rare on Earth, leading to its comparatively late discovery. Germanium, in compounds, can sometimes irritate the eyes, skin, or lungs.

Arsenic

Arsen 1a.jpg

Arsenic (As) is an element in period 4, between germanium and selenium. Arsenic, as mentioned above, is often used in semiconductors in alloys with germanium. Arsenic, in pure form and some alloys, is incredibly poisonous to all multicellular life, and as such is a common component in pesticides. Arsenic was also used in some pigments before its toxicity was discovered.

Selenium

SeBlackRed.jpg

Selenium (Se) is an element in period 4, between arsenic and bromine. Selenium is the first nonmetal in period 4, with properties similar to sulfur. Selenium is quite rare in pure form in nature, mostly being found in minerals such as pyrite, and even then it is quite rare. Selenium is necessary for humans in trace amounts, but is toxic in larger quantities.

Bromine

Bromine 25ml.jpg

Bromine (Br) is an element in period 4, between selenium and krypton. Bromine is a halogen, never existing in pure form in nature. Bromine is barely liquid at room temperature, boiling at about 330 kelvins. Bromine is also quite toxic and corrosive, but bromide ions, which are relatively inert, can be found in halite, or table salt. Bromine is often used as a fire retardant because many compounds can be made to release free bromine atoms.

Krypton

Krypton discharge tube.jpg

Krypton (Kr) is a noble gas, placed under argon and over xenon. Being a noble gas, krypton rarely interacts with itself or other elements; although compounds have been detected, they are all unstable and decay rapidly, and as such, krypton is often used in fluorescent lights. Krypton, like most noble gases, is also used in lighting because of its many spectral lines and the aforementioned reasons.

Biological role

Many period 4 elements find roles in controlling protein function as secondary messengers, structural components, or enzyme cofactors. A gradient of potassium is used by cells to maintain a membrane potential which enables neurotransmitter firing and facilitated diffusion among other processes. Calcium is a common signaling molecule for proteins such as calmodulin and plays a critical role in triggering skeletal muscle contraction in vertebrates. Selenium is a component of the noncanonical amino acid, selenocysteine; proteins which contain selenocysteine are known as selenoproteins. Manganese enzymes are utilized by both eukaryotes and prokaryotes, and may play a role in the virulence of some pathogenic bacteria[9]. Vanabins, also known as vanadium-associated proteins, are found in the blood cells of some species of sea squirts. The role of these proteins is disputed, although there is some speculation that they function as oxygen carriers. Zinc ions are used to stabilize the zinc finger milleu of many DNA-binding proteins.

Period 4 elements can also be found complexed with organic small molecules to form cofactors. The most famous example of this is heme: an iron-containing porphyrin compound responsible for the oxygen-carrying function of myoglobin and hemoglobin as well as the catalytic activity of cytochrome enzymes[10]. Hemocyanin replaces hemoglobin as the oxygen carrier of choice in the blood of certain invertebrates, including horseshoe crabs, tarantulas, and octopuses. Vitamin B12 represents one of the few biochemical applications for cobalt.

References

  1. ^ "List of Elements of the Periodic Table – Sorted by Abundance in Earth's crust". Science.co.il. Retrieved 2012-08-14.
  2. ^ Gray, Theodore (2009). The Elements: A Visual Exploration of Every Known Atom in the Universe. New York: Black Dog & Leventhal Publishers. ISBN 978-1-57912-814-2.
  3. ^ "Elements in the Modern Periodic Table, Periodic Classification of Elements". Tutorvista.com. Retrieved 2012-08-14.
  4. ^ "It's Elemental – The Element Potassium". Education.jlab.org. Retrieved 2012-08-14.
  5. ^ "Potassium, Chemical Element – Overview, Discovery and naming, Physical properties, Chemical properties, Occurrence in nature, Isotopes". Chemistryexplained.com. Retrieved 2012-08-14.
  6. ^ "Potassium (K) – Chemical properties, Health and Environmental effects". Lenntech.com. Retrieved 2012-08-14.
  7. ^ "Reactions of the Group 2 elements with water". Chemguide.co.uk. Retrieved 2012-08-14.
  8. ^ "Chapter 11. Calcium". Fao.org. Retrieved 2012-08-14.
  9. ^ Makhlynets, Olga; Boal, Amie K.; Rhodes, Delacy V.; Kitten, Todd; Rosenzweig, Amy C.; Stubbe, JoAnne (2014-02-28). "Streptococcus sanguinis class Ib ribonucleotide reductase: high activity with both iron and manganese cofactors and structural insights". The Journal of Biological Chemistry. 289 (9): 6259–6272. doi:10.1074/jbc.M113.533554. ISSN 1083-351X. PMC 3937692. PMID 24381172.
  10. ^ Caputo, Gregory A.; Vaden, Timothy D.; Calabro, Anthony; Lee, Joshua Y.; Kohn, Eric M. (December 2018). "Heme Dissociation from Myoglobin in the Presence of the Zwitterionic Detergent N,N-Dimethyl-N-Dodecylglycine Betaine: Effects of Ionic Liquids". Biomolecules. 8 (4): 126. doi:10.3390/biom8040126. PMC 6315634. PMID 30380655.