عقل فعال

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish

عقل فعال (به یونانی: δημιουργός) (به لاتین: demiurgus) یکی از عقول عشره است.

حکما براساس دلایلی معتقدند که در باطن جهان، موجودی واسطه قرار دارد که هم به ذات خود، شعور دارد و خویش را درک می‌کند و هم به علت خویش و هم به معلولات خود این موجود در هیچ ماده و جسمی حلول ندارد و به هیچ پیکری تعلق ندارد. فوق زمان و مکان است. از مبدأ خویش فیض می‌گیرد و به جهان می‌رساند. تمام ادراکها و شعورها و قدرتهای این جهان به فیض و مدد اوست و نظر به اینکه خود آگاه و غیر ماده است، عقل نامیده می‌شود و چون واسطه فیض بین مبدأ کل و جهان است و نیرویی فعال است آن را «عقل فعال» می‌خوانند.[۱] برخی عقل فعال را یکی از مفاهیمی که از خدا طرح شده دانسته‌اند.[۲][۳] اما در فلسفه اسلامی، عقل فعال، عقل دهم در سلسله عقول طولی است. این عقل فیض دهنده و واسطه در فیض به موجودات است و عقول و نفوس انسانی را از قوه به فعل در می‌آورد و صورتها را به اشیاء و مواد می‌بخشد و نفوس را از مرتبه هیولائی به کمال مستفاد خود می‌رساند.[۴]

عقل فعال در نظر ابن باجه[ویرایش]

سعادت و کمال واقعی انسان در تفکر ابن باجه مسئله‌ای مربوط به نظر و تعقل است و با عمل نسبت مستقیمی ندارد.

عقل انسانی که از لحاظ مراتب تعقل در سطح نازلی قرار دارد و معقول را در صورت هیولانی درک می‌کند، از رهگذر کوشش عقلی رشد می یابد و در نهایت ممکن است بتواند معقول را به صورت مجرد درک کند و این همان سعادت است.

به‌طور خلاصه می‌توان گفت صورتهای روحانی صورتهایی ادراکی اند که با انواع جواهر ارتباط دارند. برخی دیگر،افزون بر اینکه موجب کمال روح نیستند، ممکن است رذیلت به‌شمار آیند، ولی برخی دیگر،افزون بر اینکه موجب کمال روح نیستند،ممکن است رذیلت به‌شمار آیند. به نظر ابن باجه چهار نوع صورت روحانی وجود دارد:

 1. صور روحانی اجسام مستدیر که با افلاک در ارتباط اند و همان نفوس فلکی به‌شمار می آیند؛
 2. صورتهای عقل فعال و مستفاد؛
 3. معقولات هیولانی که منسوب به هیولا و در ارتباط با آت اند؛
 4. معانی و صور موجود در قوای نفس (اعم از حس مشترک، خیل و حافظه).[۵]

عقل فعال در نظر افلاطون[ویرایش]

عقل فعال در نظر افلاطون، خدایی نیست که جهان را از نیستی (به لاتین: nihil) آفریده باشد؛ بلکه به آشفتگی ماده سازنده جهان، نظم بخشیده‌است. عقل فعال، فرمهای از پیش آماده را به مواد بی شکل ارائه می‌کند؛ یعنی همانند کاری که یک صنعتگر با مواد و مصالح خام انجام می‌دهد، و این گونه نیست که صور اشیا را از خود خلق کند و به آن‌ها بدهد.[۲][۳]

نظر حکمای مشاء[ویرایش]

در فلسفه ارسطو و هنگامی که آثار ارسطو در قرون اولیه اسلامی ترجمه می‌شد این اصطلاح به همراه اصطلاحاتی دیگر در قالب تفکراتی قرار گرفت که از یک سو متأثر از دین اسلام بود و از سویی دیگر در نظام فلسفه ارسطو ریشه داشت، فلسفه‌ای که از آن با عنوان «فلسفه مشاء» یاد می‌کنند.[۶] نظریه استناد موجودات به عقل دهم مربوط به حکمای مشاء است. آنان اعتقادی به عقول عرضی ندارند و هر آنچه در عالم ماده وجود دارد را به عقل واحدی که در سلسله طولی در آخرین مرتبه قرار دارد، استناد می‌دهند.[۷]

عقل فعال در نظر فارابی[ویرایش]

فارابی در این رابطه می‌گوید: کسی که به مرتبهٔ اعلای روحانی و معنوی می‌رسد می‌تواند میان روح خویش و عقل فعال جمع کند. یعنی بی واسطه به عقل فعال اتصال یابد و چون عقل فعال از علت اولی فیض می‌گیرد. پس چنین کسی به واسطهٔ عقل فعال از مبدأ اولی فیض خواهد گرفت.[۸]

عقل فعال در نظر ابن سینا[ویرایش]

ابن سینا خلقت را ناشی از نفس اندیشه الهی می‌داند که خود اندیشه می‌کند و علمی که وجود الهی به‌طور ابدی از خود دارد همان عقل اول است. عقل اول معلول آغازین و نیروی خلاق است که با اندیشه الهی یکی است و تنها از این طریق می‌توان با رعایت قاعده «الواحد لا یصدر عنه الا الواحد» از وحدت به کثرت رسید. خداوند هنگامی که به ذات خود می‌اندیشد، آفرینش براساس درجات و سلسله مراتب انجام می‌گیرد، بنابراین عمل آفرینش و عمل تعقل همانند هم هستند و هنگامی که درجات بالا در خود می‌اندیشند، درجات پایین‌تر هستی به‌وجود می‌آیند. از یک واجب الوجود که سرچشمه همه چیزهاست بنابر اصلی که ذکر شد بیش از یک وجود صادر نمی‌شود همان وجودی که ابن سینا عقل اول می‌نامد. عقل اول هنگامی که در خویش تأمل می‌کند، وجود خدا را واجب می‌داند و از آن جهت که خود توسط واجب الوجود، پدید آمده ماهیت خود را نیز واجب می‌داند اما نفس ماهیت خود را وجود ممکن تعقل می‌کند و از این طریق عقل اول به سه بعد از معرفت دست پیدا می‌کند که عقل دوم و نفس فلک اول و جسم فلک اول از آن پدید می‌آیند. عقل دوم نیز همین عمل را انجام می‌دهد و از آن عقل سوم و جسم و نفس فلک دوم پدید می‌آید و این روند تا عقل دهم وفلک نهم که فلک قمر است، ادامه دارد اما از اینجا به بعد عقل دهم که همان عقل فعال است آن اندازه پاکی ندارد که از آن فلک دیگری به وجود بیاید؛ به همین جهت از آن تنها عالم کون و فساد و نفوس آدمی صادر می‌شود که این عالم عالم کثرت است و نفسی که این عالم را مستقیماً هدایت می‌کند از عقل فعال صادر شده‌است و ذات واجب الوجود از آن جهت که به کلیات علم دارد و از هرگونه کثرت مبرا است تنها به واسطه عقول این جهان را هدایت می‌کند. جهان تحت فلک قمر، جهان تغییر و تبدیل است و موجودات در این جهان به وجود می‌آیند و پس از مدتی فنا می‌شوند و زندگی خاکی که مدام در حال تغییر و دگرگونی است، آدمی را احاطه کرده‌است بنابراین هنگامی که مخلوقی می‌خواهد به وجود بیاید، عقل فعال صورتی از خود افاضه می‌کند تا وجود آن را امکان‌پذیر سازد و چون آن مخلوق ازمیان برود و نیست شود، عقل فعال آن صورت را باز پس می‌گیرد و به درون خود می‌برد. به همین دلیل ابن سینا این عقل را «واهب الصور» یعنی بخشنده صورتها نامیده است. فارابی نیز عقل فعال را واهب الصور می‌گوید زیرا که معقولات در آن موجودند و عقل فعال معقولات را به عقل انسانی ارزانی می‌دارد و چون این معقولات همچون صور افلاطونی هستند برای همین نام آن را بخشاینده صورتها یا واهب الصور نامیده‌اند.[۶]

نظر فلاسفه اشراقی[ویرایش]

فلاسفه اشراقی که معتقد به عقول عرضی در آخرین مرحله از سلسله عقول طولی هستند، نظر حکمای مشاء را قبول ندارند و قائلند که هر کدام از این عقول عرضی، نوعی از انواع مادی را ایجاد می‌کند و امور همان نوع را تدبیر می‌کند. این نظریه که از «مُثُل افلاطون» گرفته شده‌است، وجود افراد انسان و کمالاتی که به او می‌رسد را به جوهری مجرد عقلی به نام «رب‌النوع یا مثال» انسان مستند می‌کند.[۹]

عقل فعال در نظر هانری کربن[ویرایش]

هانری کربن متذکر می‌شود نباید از نظر دور داشت که آنچه در فلسفه قدیم در باب عقول دهگانه و نفوس افلاک مطرح شده‌است، مباحثی مربوط به علوم طبیعی نیستند بلکه با پیشرفتهای علمی این نظام طبیعی بی‌اعتبار شده‌است و این مباحث را باید از منظری نگاه کرد که هدفش تعالی انسان ودست یافتن به آسمان‌های ناپیدای معنوی و جغرافیای عرفانی است؛ همان‌طور که سهروردی در رساله روزی با جماعت صوفیان به همین نکته اشاره می‌کند: «آن کسانی که در آسمان و ستارگان نگرند سه گروهند: گروهی که به چشم سرنگرند و صحیفه‌ای کبود بینند، نقطه‌ای چند بر وی و این گروه عوامند؛ و گروهی آسمان را هم به دیده آسمان بینند و این گروه منجمانند. دیده آسمان ستارگان است و ایشان آسمان را به ستارگان بینند، گویند امروز فلان ستاره در فلان برج است پس این اثر کند. در فلان برج بر فلان قران است. اما کسانی که سر (رمز) آسمان و ستاره به چشم سر نبینند و نه به دیده آسمان الا به نظر استدلال، محققانند».[۶]

جستارهای وابسته[ویرایش]

پانویس[ویرایش]

 1. مجموعه آثار. سیزده. صدرا. ۱۳۷۴. ص. ص ۱۳۴. پارامتر |تاریخ بازیابی= نیاز به وارد کردن |پیوند= دارد (کمک)
 2. ۲٫۰ ۲٫۱ Set Cookies
 3. ۳٫۰ ۳٫۱ «برهان صنع(2)». بایگانی‌شده از اصلی در ۳ فوریه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱۸ اوت ۲۰۱۰.
 4. «عقل فعال». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۵ اوت ۲۰۱۷. دریافت‌شده در ۲۸ مه ۲۰۱۷.
 5. جمعی از نویسندگان زیر نظر دکتر محمد فنایی اشکوری (۱۳۹۲). درآمدی بر تاریخ فلسفه اسلامی (جلد دوم). سمت. صص. ۶. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۹۵۰-۱.
 6. ۶٫۰ ۶٫۱ ۶٫۲ «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۱ ژانویه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱۹ ژانویه ۲۰۱۴.
 7. غلامرضا فیاضی (۱۳۸۲). تعلیقات بر نهایه الحکمه. چهارم. موسسه امام خمینی. ص. ص ۹۷۶. پارامتر |تاریخ بازیابی= نیاز به وارد کردن |پیوند= دارد (کمک)
 8. دکتر محمود رامیار. تاریخ قرآن. ص. ص ۶۰.
 9. غلامرضا فیاضی (۱۳۸۲). تعلیقات بر نهایه الحکمه. چهارم. موسسه امام خمینی. ص. ص۳۰۸. پارامتر |تاریخ بازیابی= نیاز به وارد کردن |پیوند= دارد (کمک)

پیوند به بیرون[ویرایش]

In the Platonic, Neopythagorean, Middle Platonic, and Neoplatonic schools of philosophy, the demiurge (/ˈdɛmi.ɜːr/) is an artisan-like figure responsible for fashioning and maintaining the physical universe. The Gnostics adopted the term "demiurge". Although a fashioner, the demiurge is not necessarily the same as the creator figure in the monotheistic sense, because the demiurge itself and the material from which the demiurge fashions the universe are both considered to be consequences of something else. Depending on the system, they may be considered to be either uncreated and eternal or the product of some other entity.

The word "demiurge" is an English word derived from demiurgus, a Latinised form of the Greek δημιουργός or dēmiurgós. It was originally a common noun meaning "craftsman" or "artisan", but gradually came to mean "producer", and eventually "creator". The philosophical usage and the proper noun derive from Plato's Timaeus, written c. 360 BC, where the demiurge is presented as the creator of the universe. The demiurge is also described as a creator in the Platonic (c. 310–90 BC) and Middle Platonic (c. 90 BC – AD 300) philosophical traditions. In the various branches of the Neoplatonic school (third century onwards), the demiurge is the fashioner of the real, perceptible world after the model of the Ideas, but (in most Neoplatonic systems) is still not itself "the One". In the arch-dualist ideology of the various Gnostic systems, the material universe is evil, while the non-material world is good. According to some strains of Gnosticism, the demiurge is malevolent, as it is linked to the material world. In others, including the teaching of Valentinus, the demiurge is simply ignorant or misguided.

Platonism and neoplatonism

Plato, as the speaker Timaeus, refers to the Demiurge frequently in the Socratic dialogue Timaeus (28a ff.), c. 360 BC. The main character refers to the Demiurge as the entity who "fashioned and shaped" the material world. Timaeus describes the Demiurge as unreservedly benevolent, and so it desires a world as good as possible. Plato's work Timaeus is a philosophical reconciliation of Hesiod's cosmology in his Theogony, syncretically reconciling Hesiod to Homer.[1][2][3]

Middle Platonism

In Numenius's Neo-Pythagorean and Middle Platonist cosmogony, the Demiurge is second God as the nous or thought of intelligibles and sensibles.[4]

Neoplatonism

Plotinus and the later Platonists worked to clarify the Demiurge. To Plotinus, the second emanation represents an uncreated second cause (see Pythagoras' Dyad). Plotinus sought to reconcile Aristotle's energeia with Plato's Demiurge,[5] which, as Demiurge and mind (nous), is a critical component in the ontological construct of human consciousness used to explain and clarify substance theory within Platonic realism (also called idealism). In order to reconcile Aristotelian with Platonian philosophy,[5] Plotinus metaphorically identified the demiurge (or nous) within the pantheon of the Greek Gods as Zeus.[6]

Henology

The first and highest aspect of God is described by Plato as the One (Τὸ Ἕν, "To Hen"), the source, or the Monad.[7] This is the God above the Demiurge, and manifests through the actions of the Demiurge. The Monad emanated the demiurge or Nous (consciousness) from its "indeterminate" vitality due to the monad being so abundant that it overflowed back onto itself, causing self-reflection.[8] This self-reflection of the indeterminate vitality was referred to by Plotinus as the "Demiurge" or creator. The second principle is organization in its reflection of the nonsentient force or dynamis, also called the one or the Monad. The dyad is energeia emanated by the one that is then the work, process or activity called nous, Demiurge, mind, consciousness that organizes the indeterminate vitality into the experience called the material world, universe, cosmos. Plotinus also elucidates the equation of matter with nothing or non-being in The Enneads[9] which more correctly is to express the concept of idealism or that there is not anything or anywhere outside of the "mind" or nous (c.f. pantheism).

Plotinus' form of Platonic idealism is to treat the Demiurge, nous as the contemplative faculty (ergon) within man which orders the force (dynamis) into conscious reality.[10] In this, he claimed to reveal Plato's true meaning: a doctrine he learned from Platonic tradition that did not appear outside the academy or in Plato's text. This tradition of creator God as nous (the manifestation of consciousness), can be validated in the works of pre-Plotinus philosophers such as Numenius, as well as a connection between Hebrew and Platonic cosmology (see also Philo).[11]

The Demiurge of Neoplatonism is the Nous (mind of God), and is one of the three ordering principles:

 • Arche (Gr. "beginning") – the source of all things,
 • Logos (Gr. "reason/cause") – the underlying order that is hidden beneath appearances,
 • Harmonia (Gr. "harmony") – numerical ratios in mathematics.

Before Numenius of Apamea and Plotinus' Enneads, no Platonic works ontologically clarified the Demiurge from the allegory in Plato's Timaeus. The idea of Demiurge was, however, addressed before Plotinus in the works of Christian writer Justin Martyr who built his understanding of the Demiurge on the works of Numenius.[citation needed]

Iamblichus

Later, the Neoplatonist Iamblichus changed the role of the "One", effectively altering the role of the Demiurge as second cause or dyad, which was one of the reasons that Iamblichus and his teacher Porphyry came into conflict.

The figure of the Demiurge emerges in the theoretic of Iamblichus, which conjoins the transcendent, incommunicable “One,” or Source. Here, at the summit of this system, the Source and Demiurge (material realm) coexist via the process of henosis.[12] Iamblichus describes the One as a monad whose first principle or emanation is intellect (nous), while among "the many" that follow it there is a second, super-existent "One" that is the producer of intellect or soul (psyche).

The "One" is further separated into spheres of intelligence; the first and superior sphere is objects of thought, while the latter sphere is the domain of thought. Thus, a triad is formed of the intelligible nous, the intellective nous, and the psyche in order to reconcile further the various Hellenistic philosophical schools of Aristotle's actus and potentia (actuality and potentiality) of the unmoved mover and Plato's Demiurge.

Then within this intellectual triad Iamblichus assigns the third rank to the Demiurge, identifying it with the perfect or Divine nous with the intellectual triad being promoted to a hebdomad (pure intellect).

In the theoretic of Plotinus, nous produces nature through intellectual mediation, thus the intellectualizing gods are followed by a triad of psychic gods.

Gnosticism

Gnosticism presents a distinction between the highest, unknowable God or Supreme Being and the demiurgic "creator" of the material. Several systems of Gnostic thought present the Demiurge as antagonistic to the will of the Supreme Being: his act of creation occurs in an unconscious semblance of the divine model, and thus is fundamentally flawed, or else is formed with the malevolent intention of entrapping aspects of the divine in materiality. Thus, in such systems, the Demiurge acts as a solution to (or, at least possibly, the problem or cause that gives rise to)[citation needed] the problem of evil.

Mythos

One Gnostic mythos describes the declination of aspects of the divine into human form. Sophia (Greek: Σοφία, lit. "wisdom"), the Demiurge's mother and partial aspect of the divine Pleroma or "Fullness," desired to create something apart from the divine totality, without the receipt of divine assent. In this act of separate creation, she gave birth to the monstrous Demiurge and, being ashamed of her deed, wrapped him in a cloud and created a throne for him within it. The Demiurge, isolated, did not behold his mother, nor anyone else, and concluded that only he existed, ignorant of the superior levels of reality.

The Demiurge, having received a portion of power from his mother, sets about a work of creation in unconscious imitation of the superior Pleromatic realm: He frames the seven heavens, as well as all material and animal things, according to forms furnished by his mother; working, however, blindly and ignorant even of the existence of the mother who is the source of all his energy. He is blind to all that is spiritual, but he is king over the other two provinces. The word dēmiurgos properly describes his relation to the material; he is the father of that which is animal like himself.[13]

Thus Sophia's power becomes enclosed within the material forms of humanity, themselves entrapped within the material universe: the goal of Gnostic movements was typically the awakening of this spark, which permitted a return by the subject to the superior, non-material realities which were its primal source.

Angels

Psalm 82 begins (verse 1), "God stands in the assembly of El [LXX: assembly of gods], in the midst of the gods he renders judgment", indicating a plurality of gods, although it does not indicate that these gods were co-actors in creation. Philo had inferred from the expression "Let us make man" of the Book of Genesis that God had used other beings as assistants in the creation of man, and he explains in this way why man is capable of vice as well as virtue, ascribing the origin of the latter to God, of the former to His helpers in the work of creation.[14]

The earliest Gnostic sects ascribe the work of creation to angels, some of them using the same passage in Genesis.[15] So Irenaeus tells[16] of the system of Simon Magus,[17] of the system of Menander,[18] of the system of Saturninus, in which the number of these angels is reckoned as seven, and[19] of the system of Carpocrates. In the report of the system of Basilides,[20] we are told that our world was made by the angels who occupy the lowest heaven; but special mention is made of their chief, who is said to have been the God of the Jews, to have led that people out of the land of Egypt, and to have given them their law. The prophecies are ascribed not to the chief but to the other world-making angels.

The Latin translation, confirmed by Hippolytus of Rome,[21] makes Irenaeus state that according to Cerinthus (who shows Ebionite influence), creation was made by a power quite separate from the Supreme God and ignorant of Him. Theodoret,[22] who here copies Irenaeus, turns this into the plural number "powers", and so Epiphanius of Salamis[23] represents Cerinthus as agreeing with Carpocrates in the doctrine that the world was made by angels.

Yaldabaoth

A lion-faced deity found on a Gnostic gem in Bernard de Montfaucon's L'antiquité expliquée et représentée en figures may be a depiction of the Demiurge.

In the Ophite and Sethian systems, which have many affinities with the teachings of Valentinus, the making of the world is ascribed to a company of seven archons, whose names are given, but still more prominent is their chief, "Yaldabaoth" (also known as "Yaltabaoth" or "Ialdabaoth").

In the Apocryphon of John c. AD 120–180, the demiurge arrogantly declares that he has made the world by himself:

Now the archon ["ruler"] who is weak has three names. The first name is Yaltabaoth, the second is Saklas ["fool"], and the third is Samael. And he is impious in his arrogance which is in him. For he said, 'I am God and there is no other God beside me,' for he is ignorant of his strength, the place from which he had come.[24]

He is Demiurge and maker of man, but as a ray of light from above enters the body of man and gives him a soul, Yaldabaoth is filled with envy; he tries to limit man's knowledge by forbidding him the fruit of knowledge in paradise. At the consummation of all things, all light will return to the Pleroma. But Yaldabaoth, the Demiurge, with the material world, will be cast into the lower depths.[25]

Yaldabaoth is frequently called "the Lion-faced", leontoeides, and is said to have the body of a serpent. The demiurge is also[26] described as having a fiery nature, applying the words of Moses to him: "the Lord our God is a burning and consuming fire". Hippolytus claims that Simon used a similar description.[27]

In Pistis Sophia, Yaldabaoth has already sunk from his high estate and resides in Chaos, where, with his forty-nine demons, he tortures wicked souls in boiling rivers of pitch, and with other punishments (pp. 257, 382). He is an archon with the face of a lion, half flame, and half darkness.

Under the name of Nebro (rebel), Yaldabaoth is called an angel in the apocryphal Gospel of Judas. He is first mentioned in "The Cosmos, Chaos, and the Underworld" as one of the twelve angels to come "into being [to] rule over chaos and the [underworld]". He comes from heaven, and it is said his "face flashed with fire and [his] appearance was defiled with blood". Nebro creates six angels in addition to the angel Saklas to be his assistants. These six, in turn, create another twelve angels "with each one receiving a portion in the heavens".

Names

Drawing of the lion-headed figure found at the Mithraeum of C. Valerius Heracles and sons, dedicated 190 CE at Ostia Antica, Italy (CIMRM 312).

The most probable derivation of the name "Yaldabaoth" was that given by Johann Karl Ludwig Gieseler. Giesler believed the name was derived from the Aramaic yaldā bahuth, ילדאבהות, meaning "Son of Chaos". However, Gilles Quispel notes:

Gershom Scholem, the third genius in this field, more specifically the genius of precision, has taught us that some of us were wrong when they believed that Jaldabaoth means "son of chaos", because the Aramaic word bahutha in the sense of chaos only existed in the imagination of the author of a well-known dictionary. This is a pity because this name would suit the demiurge risen from chaos to a nicety. And perhaps the author of the Untitled Document did not know Aramaic and also supposed as we did once, that baoth had something to do with tohuwabohu, one of the few Hebrew words that everybody knows. ... It would seem then that the Orphic view of the demiurge was integrated into Jewish Gnosticism even before the redaction of the myth contained in the original Apocryphon of John. ... Phanes is represented with the mask of a lion's head on his breast, while from his sides the heads of a ram and a buck are budding forth: his body is encircled by a snake. This type was accepted by the Mithras mysteries, to indicate Aion, the new year, and Mithras, whose numerical value is 365. Sometimes he is also identified with Jao Adonai, the creator of the Hebrews. His hieratic attitude indicates Egyptian origin. The same is true of the monstrous figure with the head of a lion, which symbolises Time, Chronos, in Mithraism; Alexandrian origin of this type is probable.[28]

"Samael" literally means "Blind God" or "God of the Blind" in Hebrew (סמאל). This being is considered not only blind, or ignorant of its own origins but may, in addition, be evil; its name is also found in Judaism as the Angel of Death and in Christian demonology. This link to Judeo-Christian tradition leads to a further comparison with Satan. Another alternative title for the demiurge is "Saklas", Aramaic for "fool".

The angelic name "Ariel" (meaning "the lion of God" in Hebrew)[29] has also been used to refer to the Demiurge and is called his "perfect" name;[30] in some Gnostic lore, Ariel has been called an ancient or original name for Ialdabaoth.[31] The name has also been inscribed on amulets as "Ariel Ialdabaoth",[32][33] and the figure of the archon inscribed with "Aariel".[34]

Marcion

According to Marcion, the title God was given to the Demiurge, who was to be sharply distinguished from the higher Good God. The former was díkaios, severely just, the latter agathós, or loving-kind; the former was the "god of this world" (2 Corinthians 4:4), the God of the Old Testament, the latter the true God of the New Testament. Christ, though in reality the Son of the Good God, pretended to be the Messiah of the Demiurge, the better to spread the truth concerning His heavenly Father. The true believer in Christ entered into God's kingdom, the unbeliever remained forever the slave of the Demiurge.[25]

Valentinus

It is in the system of Valentinus that the name Dēmiurgos is used, which occurs nowhere in Irenaeus except in connection with the Valentinian system; we may reasonably conclude that it was Valentinus who adopted from Platonism the use of this word. When it is employed by other Gnostics either it is not used in a technical sense, or its use has been borrowed from Valentinus. But it is only the name that can be said to be specially Valentinian; the personage intended by it corresponds more or less closely with the Yaldabaoth of the Ophites, the great Archon of Basilides, the Elohim of Justinus, etc.

The Valentinian theory elaborates that from Achamoth (he kátō sophía or lower wisdom) three kinds of substance take their origin, the spiritual (pneumatikoí), the animal (psychikoí) and the material (hylikoí). The Demiurge belongs to the second kind, as he was the offspring of a union of Achamoth with matter.[25][35] And as Achamoth herself was only the daughter of Sophía the last of the thirty Aeons, the Demiurge was distant by many emanations from the Propatôr, or Supreme God.[25]

In creating this world out of Chaos the Demiurge was unconsciously influenced for good; and the universe, to the surprise even of its Maker, became almost perfect. The Demiurge regretted even its slight imperfection, and as he thought himself the Supreme God, he attempted to remedy this by sending a Messiah. To this Messiah, however, was actually united with Jesus the Saviour, Who redeemed men. These are either hylikoí or pneumatikoí.[25]

The first, or material men, will return to the grossness of matter and finally be consumed by fire; the second, or animal men, together with the Demiurge, will enter a middle state, neither Pleroma nor hyle; the purely spiritual men will be completely freed from the influence of the Demiurge and together with the Saviour and Achamoth, his spouse, will enter the Pleroma divested of body (hyle) and soul (psyché).[25][36] In this most common form of Gnosticism the Demiurge had an inferior though not intrinsically evil function in the universe as the head of the animal, or psychic world.[25]

The devil

Opinions on the devil, and his relationship to the Demiurge, varied. The Ophites held that he and his demons constantly oppose and thwart the human race, as it was on their account the devil was cast down into this world.[37] According to one variant of the Valentinian system, the Demiurge is also the maker, out of the appropriate substance, of an order of spiritual beings, the devil, the prince of this world, and his angels. But the devil, as being a spirit of wickedness, is able to recognise the higher spiritual world, of which his maker the Demiurge, who is only animal, has no real knowledge. The devil resides in this lower world, of which he is the prince, the Demiurge in the heavens; his mother Sophia in the middle region, above the heavens and below the Pleroma.[38]

The Valentinian Heracleon[39] interpreted the devil as the principle of evil, that of hyle (matter). As he writes in his commentary on John 4:21,

The mountain represents the Devil, or his world, since the Devil was one part of the whole of matter, but the world is the total mountain of evil, a deserted dwelling place of beasts, to which all who lived before the law and all Gentiles render worship. But Jerusalem represents the creation or the Creator whom the Jews worship. ... You then who are spiritual should worship neither the creation nor the Craftsman, but the Father of Truth.

This vilification of the creator was held to be inimical to Christianity by the early fathers of the church. In refuting the beliefs of the gnostics, Irenaeus stated that "Plato is proved to be more religious than these men, for he allowed that the same God was both just and good, having power over all things, and himself executing judgment."[40]

Cathars

Catharism apparently inherited their idea of Satan as the creator of the evil world from Gnosticism. Quispel writes,

There is a direct link between ancient Gnosticism and Catharism. The Cathars held that the creator of the world, Satanael, had usurped the name of God, but that he had subsequently been unmasked and told that he was not really God.[41]

Neoplatonism and Gnosticism

Gnosticism attributed falsehood or evil to the concept of the Demiurge or creator, though in some Gnostic traditions the creator is from a fallen, ignorant, or lesser—rather than evil—perspective, such as that of Valentinius.

Plotinus

The Neoplatonic philosopher Plotinus addressed within his works Gnosticism's conception of the Demiurge, which he saw as un-Hellenic and blasphemous to the Demiurge or creator of Plato. Plotinus is noted as the founder of Neoplatonism (along with his teacher Ammonius Saccas).[42] In the ninth tractate of the second of his Enneads, Plotinus criticizes his opponents for their appropriation of ideas from Plato:

From Plato come their punishments, their rivers of the underworld and the changing from body to body; as for the plurality they assert in the Intellectual Realm—the Authentic Existent, the Intellectual-Principle, the Second Creator and the Soul—all this is taken over from the Timaeus.

— Ennead 2.9.vi; emphasis added from A. H. Armstrong's introduction to Ennead 2.9

Of note here is the remark concerning the second hypostasis or Creator and third hypostasis or World Soul. Plotinus criticizes his opponents for "all the novelties through which they seek to establish a philosophy of their own" which, he declares, "have been picked up outside of the truth";[43] they attempt to conceal rather than admit their indebtedness to ancient philosophy, which they have corrupted by their extraneous and misguided embellishments. Thus their understanding of the Demiurge is similarly flawed in comparison to Plato’s original intentions.

Whereas Plato's Demiurge is good wishing good on his creation, Gnosticism contends that the Demiurge is not only the originator of evil but is evil as well. Hence the title of Plotinus' refutation: "Against Those That Affirm the Creator of the Kosmos and the Kosmos Itself to be Evil" (generally quoted as "Against the Gnostics"). Plotinus argues of the disconnect or great barrier that is created between the nous or mind's noumenon (see Heraclitus) and the material world (phenomenon) by believing the material world is evil.

The majority of scholars tend[44] to understand Plotinus' opponents as being a Gnostic sect—certainly (specifically Sethian), several such groups were present in Alexandria and elsewhere about the Mediterranean during Plotinus' lifetime. Plotinus specifically points to the Gnostic doctrine of Sophia and her emission of the Demiurge.

Though the former understanding certainly enjoys the greatest popularity, the identification of Plotinus' opponents as Gnostic is not without some contention. Christos Evangeliou has contended[45] that Plotinus' opponents might be better described as simply "Christian Gnostics", arguing that several of Plotinus' criticisms are as applicable to orthodox Christian doctrine as well. Also, considering the evidence from the time, Evangeliou thought the definition of the term "Gnostics" was unclear. Of note here is that while Plotinus' student Porphyry names Christianity specifically in Porphyry's own works, and Plotinus is to have been a known associate of the Christian Origen, none of Plotinus' works mention Christ or Christianity—whereas Plotinus specifically addresses his target in the Enneads as the Gnostics.

A. H. Armstrong identified the so-called "Gnostics" that Plotinus was attacking as Jewish and Pagan, in his introduction to the tract in his translation of the Enneads. Armstrong alluding to Gnosticism being a Hellenic philosophical heresy of sorts, which later engaged Christianity and Neoplatonism.[46][47]

John D. Turner, professor of religious studies at the University of Nebraska, and famed translator and editor of the Nag Hammadi library, stated[48] that the text Plotinus and his students read was Sethian Gnosticism, which predates Christianity. It appears that Plotinus attempted to clarify how the philosophers of the academy had not arrived at the same conclusions (such as dystheism or misotheism for the creator God as an answer to the problem of evil) as the targets of his criticism.

Emil Cioran also wrote his Le mauvais démiurge ("The Evil Demiurge"), published in 1969, influenced by Gnosticism and Schopenhauerian interpretation of Platonic ontology, as well as that of Plotinus.

See also

References

Notes

 1. ^ Fontenrose, Joseph (1974). Python: A Study of Delphic Myth and Its Origin. Biblo & Tannen Publishers. p. 226. ISBN 978-0-8196-0285-5.
 2. ^ Sallis, John (1999). Chorology: On Beginning in Plato's Timaeus. Indiana University Press. p. 86. ISBN 0-253-21308-8.
 3. ^ Keightley, Thomas (1838). The mythology of ancient Greece and Italy. Oxford University. p. 44.
 4. ^ Kahn, Charles. Pythagoras and the Pythagoreans. Indianapolis: Hacket Publishing. p. 124. ISBN 978-0-872205758.
 5. ^ a b Karamanolis, George (2006). Plato and Aristotle in Agreement?: Platonists on Aristotle from Antiochus to Porphyry. Oxford University Press. p. 240. ISBN 0-19-926456-2.
 6. ^ The ordering principle is twofold; there is a principle known as the Demiurge, and there is the Soul of the All; the appellation "Zeus" is sometimes applied to the Demiurge and sometimes to the principle conducting the universe.[citation needed]
 7. ^ Wear, Sarah; Dillon, John (2013). Dionysius the Areopagite and the Neoplatonist Tradition: Despoiling the Hellenes. Burlington, VT: Ashgate Publishing, Ltd. p. 15. ISBN 9780754603856.
 8. ^ Wallis, Richard T.; Bregman, Jay, eds. (1992). Neoplatonism and Gnosticism. International Society for Neoplatonic Studies. SUNY Press. ISBN 978-0-7914-1337-1.
 9. ^ "Matter is therefore a non-existent"; Plotinus, Ennead 2, Tractate 4 Section 16.
 10. ^ Schopenhauer wrote of this Neoplatonist philosopher: "With Plotinus there even appears, probably for the first time in Western philosophy, idealism that had long been current in the East even at that time, for it taught (Enneads, iii, lib. vii, c.10) that the soul has made the world by stepping from eternity into time, with the explanation: 'For there is for this universe no other place than the soul or mind' (neque est alter hujus universi locus quam anima), indeed the ideality of time is expressed in the words: 'We should not accept time outside the soul or mind' (oportet autem nequaquam extra animam tempus accipere)." (Parerga and Paralipomena, Volume I, "Fragments for the History of Philosophy", § 7) Similarly, Professor Ludwig Noiré wrote: "For the first time in Western philosophy we find idealism proper in Plotinus (Enneads, iii, 7, 10), where he says, 'The only space or place of the world is the soul', and 'Time must not be assumed to exist outside the soul'." [5] It is worth noting, however, that like Plato but unlike Schopenhauer and other modern philosophers, Plotinus does not worry about whether or how we can get beyond our ideas in order to know external objects.
 11. ^ Numenius of Apamea was reported to have asked, "What else is Plato than Moses speaking Greek?" Fr. 8 Des Places.
 12. ^ See Theurgy, Iamblichus and henosis Archived 2010-01-09 at the Wayback Machine.
 13. ^ Irenaeus, Adversus Haereses, i. 5, 1.
 14. ^

  It is on this account that Moses says, at the creation of man alone that God said, "Let us make man," which expression shows an assumption of other beings to himself as assistants, in order that God, the governor of all things, might have all the blameless intentions and actions of man, when he does right attributed to him; and that his other assistants might bear the imputation of his contrary actions.

  — "Philo: On the Creation, XXIV". www.earlyjewishwritings.com.
 15. ^ Justin Martyr, Dialogue with Trypho. c. 67.
 16. ^ Irenaeus, Adversus Haereses, i. 23, 1.
 17. ^ Irenaeus, Adversus Haereses, i. 23, 5.
 18. ^ Irenaeus, i. 24, 1.
 19. ^ Irenaeus, Adversus Haereses, i. 25.
 20. ^ Irenaeus, Adversus Haereses, i. 24, 4.
 21. ^ Hippolytus, Refutation of All Heresies. vii. 33.
 22. ^ Theodoret, Haer. Fab. ii. 3.
 23. ^ Epiphanius, Panarion, 28.
 24. ^ "Apocryphon of John," translation by Frederik Wisse in The Nag Hammadi Library. Accessed online at gnosis.org
 25. ^ a b c d e f g  One or more of the preceding sentences incorporates text from a publication now in the public domainHerbermann, Charles, ed. (1913). "Demiurge" . Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton.
 26. ^ Hipp. Ref. vi. 32, p. 191.
 27. ^ Hipp. Ref. vi. 9.
 28. ^ Quispel, Gilles (2008). Van Oort, Johannes (ed.). Gnostica, Judaica, Catholica: Collected Essays of Gilles Quispel. Leiden: Koninklijke Brill NV. p. 64. ISBN 978-90-04-13945-9.
 29. ^ Scholem, Gershom (1965). Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and Talmudic Tradition. Jewish Theological Seminary of America. p. 72.
 30. ^ Robert McLachlan Wilson (1976). Nag Hammadi and gnosis: Papers read at the First International Congress of Coptology. BRILL. pp. 21–23. Therefore his esoteric name is Jaldabaoth, whereas the perfect call him Ariel, because he has the appearance of a lion.
 31. ^ Gustav Davidson (1994). A dictionary of angels: including the fallen angels. Scrollhouse. p. 54.
 32. ^ David M Gwynn (2010). Religious Diversity in Late Antiquity. BRILL. p. 448.
 33. ^ Campbell Bonner (1949). "An Amulet of the Ophite Gnostics". The American School of Classical Studies at Athens, Hesperia Supplements, Vol. 8: 43–46. Cite journal requires |journal= (help)
 34. ^ Gilles Quispel; R. van den Broek; Maarten Jozef Vermaseren (1981). Studies in gnosticism and hellenistic religions. BRILL. pp. 40–41.
 35. ^ Irenaeus, Adversus Haereses, i. 5.
 36. ^ Irenaeus, Adversus Haereses, i. 6.
 37. ^ Irenaeus, Adversus Haereses, i. 30, 8.
 38. ^ Irenaeus, Adversus Haereses, i. 5, 4.
 39. ^ Heracleon, Frag. 20.
 40. ^ Irenaeus, Adversus Haereses, iii. 25.
 41. ^ Quispel, Gilles and Van Oort, Johannes (2008), p. 143.
 42. ^ John D. Turner. Neoplatonism.
 43. ^ "For, in sum, a part of their doctrine comes from Plato; all the novelties through which they seek to establish a philosophy of their own have been picked up outside of the truth." Plotinus, "Against the Gnostics", Ennead II, 9, 6.
 44. ^ Plotinus, Arthur Hilary Armstrong (trans.) (1966). Plotinus: Enneads II (Loeb Classical Library ed.). Harvard University Press. From this point to the end of ch. 12 Plotinus is attacking a Gnostic myth known to us best at present in the form it took in the system of Valentinus. The Mother, Sophia-Achamoth, produced as a result of the complicated sequence of events which followed the fall of the higher Sophia, and her offspring the Demiurge, the inferier and ignorant maker of the material universe, are Valentinian figures; cp. Irenaeus, Adversus haereses 1.4 and 5. Valentinius had been in Rome, and there is nothing improbable in the presence of Valentinians there in the time of Plotinus. But the evidence in the Life ch. 16 suggests that the Gnostics in Plotinus's circle belonged rather to the older group called Sethians or Archontics, related to the Ophites or Barbelognostics: they probably called themselves simply 'Gnostics'. Gnostic sects borrowed freely from each other, and it is likely that Valentinius took some of his ideas about Sophia from older Gnostic sources, and that his ideas in turn influenced other Gnostics.
 45. ^ Evangeliou, "Plotinus's Anti-Gnostic Polemic and Porphyry's Against the Christians", in Wallis & Bregman, p. 111.
 46. ^ From "Introduction to Against the Gnostics", Plotinus' Enneads as translated by A. H. Armstrong, pp. 220–222: "The treatise as it stands in the Enneads is a most powerful protest on behalf of Hellenic philosophy against the un-Hellenic heresy (as it was from the Platonist as well as the orthodox Christian point of view) of Gnosticism. There were Gnostics among Plotinus's own friends, whom he had not succeeded in converting (Enneads ch. 10 of this treatise) and he and his pupils devoted considerable time and energy to anti-Gnostic controversy (Life of Plotinus ch. 16). He obviously considered Gnosticism an extremely dangerous influence, likely to pervert the minds even of members of his own circle. It is impossible to attempt to give an account of Gnosticism here. By far the best discussion of what the particular group of Gnostics Plotinus knew believed is M. Puech's admirable contribution to Entretiens Hardt V (Les Sources de Plotin). But it is important for the understanding of this treatise to be clear about the reasons why Plotinus disliked them so intensely and thought their influence so harmful."
 47. ^ Armstrong, pp. 220–22: "Short statement of the doctrine of the three hypostasis, the One, Intellect and Soul; there cannot be more or fewer than these three. Criticism of the attempts to multiply the hypostasis, and especially of the idea of two intellects, one which thinks and that other which thinks that it thinks. (ch. 1). The true doctrine of Soul (ch. 2). The law of necessary procession and the eternity of the universe (ch.3). Attack on the Gnostic doctrine of the making of the universe by a fallen soul, and on their despising of the universe and the heavenly bodies (chs. 4–5). The senseless jargon of the Gnostics, their plagiarism from and perversion of Plato, and their insolent arrogance (ch. 6). The true doctrine about Universal Soul and the goodness of the universe which it forms and rules (chs. 7–8). Refutation of objections from the inequalities and injustices of human life (ch. 9). Ridiculous arrogance of the Gnostics who refuse to acknowledge the hierarchy of created gods and spirits and say that they alone are sons of God and superior to the heavens (ch. 9). The absurdities of the Gnostic doctrine of the fall of "Wisdom" (Sophia) and of the generation and activities of the Demiurge, maker of the visible universe (chs. 10–12). False and melodramatic Gnostic teaching about the cosmic spheres and their influence (ch. 13). The blasphemous falsity of the Gnostic claim to control the higher powers by magic and the absurdity of their claim to cure diseases by casting out demons (ch. 14). The false other-worldliness of the Gnostics leads to immorality (ch. 15). The true Platonic other-worldliness, which love and venerates the material universe in all its goodness and beauty as the most perfect possible image of the intelligible, contracted at length with the false, Gnostic, other-worldliness which hates and despises the material universe and its beauties (chs. 16–18)."
 48. ^ Turner, "Gnosticism and Platonism", in Wallis & Bregman.

Sources

 • This article incorporates text from the entry Demiurgus in A Dictionary of Christian Biography, Literature, Sects and Doctrines by William Smith and Henry Wace (1877), a publication now in the public domain.

External links