عرض (فلسفه)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish

عَرَض (به انگلیسی: Accident) یکی از اصطلاحات منطق و فلسفه است و در برابر ذات قرار دارد. هر محمولی که از ذات و حقیقت موضوع خارج باشد، عرضی نامیده می‌شود؛ همهٔ محمولات خارج از ذات، محمولات عرضی هستند. مانند «سیاه» برای انسان؛ زیرا بسیارند انسان‌هایی که سیاه نیستند. همچنین «شور بودن» یا «گرم بودن» برای آب عرضی است؛ زیرا آب بدون این خصوصیات نیز می‌تواند در خارج وجود داشته باشد یا در ذهن قابل تصور باشد.

عرض جنس موجودی است که در بودن خود نیازمند بودن موجود دیگری است مانند مقوله رنگ.[۱]

عرض عام[ویرایش]

هر کلی که خارج از ذات موضوع بوده و بر بیش از افراد یک حقیقت عارض باشد و بر آن حمل شود، عرض عام نامیده می‌شود. مانند «متحرک» که برای انسان عرض عام است زیرا گوسفند و آهو نیز متحرک هستند، در حالی که انسان نیستند. «متحرک» برای حیوان نیز عرض عام است زیرا اجسام نیز می‌توانند متحرک باشند. «سفید» نسبت به شکر عرض عام است؛ زیرا اختصاصی شکر نیست و خرگوش نیز می‌تواند سفید باشد.

عرض خاص[ویرایش]

آن کلی است که خارج از ذات موضوع و بر افراد بیش از یک حقیقت عارض نباشد. عرض خاص مساوی با افراد یک حقیقت است و ممیز افراد موضوع خود می‌باشد. عرض خاص ممیز ماهیت نیست بلکه افراد ماهیت را از جهت داشتن صفات خارجی که مختص به یک حقیقت هستند، از افراد غیر از این حقیقت که در جنس با یکدیگر مشترک‌اند تمیز می‌دهد و از افراد بیگانه جدا می‌کند. مانند «متمدن» که نسبت به انسان عرضی است، اما اختصاص به افراد انسان دارد و حیوانات نمی‌توانند متمدن باشند.

عرض بر نه قسم است :کم، کیف، وضع، این، له، متی، اضافه، فعل و انفعال که دراین بیت آمده است[۲]

«کمّ» و «کیف» و «وضع» و «أین» و «له»، ز بعدش هم «متی» همچنین باشد «مضاف» و «فعل» و بعدش «انفعال»

فلاسفه قدیم مجموعه جوهر و اعراض نه‌گانه را که جنس عالی همه موجودات هستی است مقولات عشر نامیده‌اند[۳]

جستارهای وابسته[ویرایش]

پانویس[ویرایش]

 1. شهابی، محمود، رهبر خرد، قم، انتشارت عصمت، چاپ دوم۱۳۸۲ ص۵۷.
 2. بدایة الحکمة از علامه طباطبائی
 3. ابن سینا، الشفاء، کتاب المنطق، المقولات، تصدیر دکتر ابراهیم مدکور، انتشارات مرعشی نجفی، قم، ۱۳۶۴، ص۵.

منابع[ویرایش]

An accident, in philosophy, is an attribute that may or may not belong to a subject, without affecting its essence.[1]

Aristotle made a distinction between the essential and accidental properties of a thing. Thomas Aquinas and other Catholic theologians have employed the Aristotelian concepts of substance and accident in articulating the theology of the Eucharist, particularly the transubstantiation of bread and wine into body and blood. In this example, the bread and wine are considered accidents, since at transubstantiation, they become incidental to the essential substance of body and blood.

In modern philosophy, an accident (or accidental property) is the union of two concepts: property and contingency. Non-essentialism argues that every property is an accident. Modal necessitarianism argues that all properties are essential and no property is an accident.

Aristotle

Aristotle made a distinction between the essential and accidental properties of a thing. For example, a chair can be made of wood or metal, but this is accidental to its being a chair: that is, it is still a chair regardless of the material from which it is made.[2] To put this in technical terms, an accident is a property which has no necessary connection to the essence of the thing being described.[3][4][5]

To take another example, all bachelors are unmarried: this is a necessary or essential property of what it means to be a bachelor. A particular bachelor may have brown hair, but this would be a property particular to that individual, and with respect to his bachelorhood it would be an accidental property. And this distinction is independent of experimental verification: even if for some reason all the unmarried men with non-brown hair were killed, and every single existent bachelor had brown hair, the property of having brown hair would still be accidental, since it would still be logically possible for a bachelor to have hair of another color.

The nine kinds of accidents according to Aristotle are quantity, quality, relation, habitus, time, location, situation (or position), action, and passion ("being acted on"). Together with "substance", these nine kinds of accidents constitute the ten fundamental categories of Aristotle's ontology.[6]

Catholic theologians such as Thomas Aquinas have employed the Aristotelian concepts of substance and accident in articulating the theology of the Eucharist, particularly the transubstantiation of bread and wine into body and blood. According to this tradition, the accidents (or species) of the appearance of bread and wine do not change, but the substance changes from bread and wine to the Body and Blood of Christ.

Modern philosophy

In modern philosophy, an accident (or accidental property) is the union of two concepts: property and contingency. In relation to the first, an accidental property (Greek symbebekos)[7] is at its most basic level a property. The color "yellow", "high value", "Atomic Number 79" are all properties, and are therefore candidates for being accidental. On the other hand, "gold", "platinum", and "electrum" are not properties, and are therefore not classified as accidents.

There are two opposed philosophical positions that also impact the meaning of this term:

 • Anti-essentialism (associated with Willard Van Orman Quine) argues that there are no essential properties at all, and therefore every property is an accident.
 • Modal necessitarianism (associated with Saul Kripke), argues for the veracity of the modal system "Triv" (If P is true, then P must be true). The consequence of this theory is that all properties are essential (and no property is an accident).

See also

References

 1. ^ Guthrie, William Keith Chambers (1990). A History of Greek Philosophy. Cambridge University Press. p. 148. ISBN 978-0-521-38760-6.
 2. ^ Thomas (2003). Commentary on Aristotle's Physics. Richard J. Blackwell, Richard J. Spath, W. Edmund Thirlkel. Continuum International Publishing Group. p. 29. ISBN 978-1-84371-545-0.
 3. ^ "Aristotle - Metaphysics: Books Zeta and Eta". SparkNotes. Archived from the original on 18 December 2008. Retrieved 2008-12-19.
 4. ^ "Aristotle on Non-contradiction". Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2007-02-02. Retrieved 2008-12-19.
 5. ^ Preus, Anthony; John P. Anton; George L. Kustas (1992). Essays in Ancient Greek Philosophy V. SUNY Press. ISBN 978-0-7914-1027-1.
 6. ^ Marc Cohen, "Predication and Ontology: The Categories". University of Washington. Retrieved 2008-12-19.
 7. ^ Slomkowski, Paul (1997). Aristotle's Topics. BRILL. pp. 90–93. ISBN 978-90-04-10757-1.