عدالت اجتماعی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish

عدالت اجتماعی یکی از دلالت‌های مفهوم عدالت است که منظور از آن تخصیص «منصفانه ی» منابع در یک جامعه است. به این معنا قانون باید به سطح قابل قبولی از عدالت واقعی و رسمی دست یابد و باید توزیع منصفانهٔ منابع و برابر فرصت‌ها را تضمین کند.[۱]

دانشجویان دانشکده برای یک هفته در چادرها زندگی می‌کنند تا سطح آگاهیشان را نسبت به آنچه که معتقدند برای عدالت اجتماعی لازم است افزایش دهند.

امروزه در جریان اصلی سیاسی سه نظریهٔ فلسفهٔ سیاسی سه مکتب اصلی عدالت وجود دارد:

 1. آثار ارسطو در خصوص عدالت که بسیار تأثیرگذار و مجادله برانگیزند که مبنای نظریه‌های مدرن نو ارسطویی و فردگرایانه برای عدالت هستند، نظیر فلسفهٔ عینیت گرای نیچه‌ای آین رند. مهم‌ترین کار روش شناسانهٔ ارسطو تمایز قراردادن او بین عدالت اصلاحی و توزیعی بود.
 2. نظریه‌های قرارداد اجتماعی که آموزه‌های لیبرال کلاسیک خود را با فرضیهٔ معروف قرارداد اجتماعی توجیه می‌کند: فرض می‌شود جامعهٔ لیبرال و دمکراتیک مبتنی بر انتخاب آزاد عوامل عاقل و خودمختار است
 3. سودمندگرایی، فلسفه‌ای که هدف آن حداکثرسازی رفاه جامعه است: نفوذ و قدرت سودمندگرایی نیروی اصلی پشتیبان استحکام و قوی کردن فلسفهٔ سیاسی بوده‌است، خصوصاً پس از پذیرش سودمندگرایی توسط علم اقتصاد نئو کلاسیک. اغلب نظریات معاصر با واکنش (معمولاً منتقدانه) نسبت به ایده‌های سودمندگرایانه شروع می‌شوند.

نظریه امروزی[ویرایش]

نقطه نظرات فلسفی[ویرایش]

جان رالز[ویرایش]

جان رالز سعی کرد با ارائهٔ نظریه‌ای جایگزین که بدون این که در خصوص رفاه جامعه سازش کند فردگرایانه باشد، بر قدرت سودمندگرایی فائق آید. این او را به برساخته‌ای نظری رهنمون کرد که دهه‌ها مباحثه در خصوص این موضوع را به خود معطوف کرد. در نظر رالز، هر شخص از حقوق اولیهٔ تخطی ناپذیری برخوردار است که بنیان آن عدالت است و حتی رفاه جامعه در کلیتش نمی‌تواند آن را نقض کند. نابرابری اجتماعی باید (از طریق مداخله حکومت) تا حدی کاهش یابد که (الف) هستهٔ اصلی حقوق دست نخورده بماند و (ب) بازدهی اقتصادی که برای رفاه جامعه لازم است، شدیداً ضربه نخورد. بر این اساس از نظر رالز احترام به آزادی فردی و رعایت حد اکثری این آزادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

سازمان ملل[ویرایش]

سند سال ۲۰۰۶ میلادی سازمان ملل با نام عدالت اجتماعی در دنیایی باز: نقش سازمان ملل (به انگلیسی: Social Justice in an Open World: The Role of the United Nations)، بیان می‌کند که «عدالت اجتماعی می‌تواند به طور وسیع، به عنوان توزیع منصفانه و مهربانانه [یا از روی همدردی] ثمره‌های رشد اقتصادی فهمیده شود…» (ترجمه به مضمون)[:16 ۱]

دیدگاه و نقدهای لیبرترین بر عدالت اجتماعی[ویرایش]

رابرت نازیک از مخالفان سرسخت سودمندگرایی بود، به مراتب بیشتر از رالز. بر این اساس او اساساً با هرگونه مداخلهٔ حکومت بر اساس مقایسه‌های فایده و رفاه مخالف بود. در نظر نازیک، یک دولت حداقلی و فقط برای حفاظت از حقوق فردی تخطی ناپذیر (خصوصاً حقوق مالکیت) لازم است. همچون رالز، او معتقد بود حکومت نباید در حقوق و آزادی‌های اساسی فردی مداخله کند. به هر روی، او ایدهٔ فرصت برابر را در دستگاه عدالت خود نمی‌پذیرد. بنا بر اعتقاد او، صرفاً مالکیت که مبتنی بر حق ذهنی مشتق شده از اکتساب اموال بی مالک، مبادلهٔ آزادانهٔ منابع یا انتقال قانونمند توجیه پذیر است. هر درک دیگری از عدالت، آنتی تز نظریهٔ عدالت به عنوان یک حق ذهنی است؛ بنابراین، هیچ توزیع منصفانه‌ای از حقوق ذهنی وجود ندارد، و صرفاً فرایندهایی برای ایجاد و انتقال حقوق ذهنی وجود دارد. این مشکل نظریهٔ نازیک هم هست. او حق ذهنی را بیرونی می‌داند و با مسئلهٔ گسترده‌تر بی عدالتی‌های گذشته سرسری مواجه می‌شود.

فریدریش هایک عدالت اجتماعی را یک سراب می‌داند، مفهومی دست نیافتنی مبتنی بر دیدگاهی معیوب از بازار. در نظر هایک، بازار را نمی‌توان منصفانه یا غیرمنصفانه توصیف کرد، زیرا بازار شبیه یک پدیدهٔ طبیعیست. توصیف نتایج یک فرایند در بازار (مخصوصاً نابرابری) به عنوان منصفانه یا غیر منصفانه بی‌معنی است. بازار نوع اعلای سازمان اقتصادی بر حسب بازدهی و نتیجتاً رفاه است. توزیع نابرابر ثروت در یک نظام بازار، بهترین توزیع است حتی برای کسی که کمتر از همه منتفع می‌شود، همو در دراز مدت با هر توزیع دیگری غیر از بازار، وضعیت بدتری خواهد داشت. نزدیکی هایک به سودمندگرایی روشن است، اما او به فرض‌های رالز هم بسیار نزدیک است. به هر روی مشکل اساسی تز او دریافتش از بازار به عنوان موجودی فراتر از اصلاح است که بی شک ناشی از اقتصاد اتریشی اوست.

منابع[ویرایش]

 1. Routledge Encyclopedia of International Political Economy: Entries G-O, P. 858


خطای یادکرد: خطای یادکرد: برچسب <ref> برای گروهی به نام «:16» وجود دارد، اما برچسب <references group=":16"/> متناظر پیدا نشد. ().

A protester holds a sign calling for "change, freedom, social justice" at a 2011 rally.

Social justice is a concept of fair and just relations between the individual and society. This is measured by the explicit and tacit terms for the distribution of wealth, opportunities for personal activity, and social privileges. In Western as well as in older Asian cultures, the concept of social justice has often referred to the process of ensuring that individuals fulfill their societal roles and receive what was their due from society.[1][2][3] In the current global grassroots movements for social justice, the emphasis has been on the breaking of barriers for social mobility, the creation of safety nets and economic justice.[4][5][6][7][8]

Social justice assigns rights and duties in the institutions of society, which enables people to receive the basic benefits and burdens of cooperation. The relevant institutions often include taxation, social insurance, public health, public school, public services, labor law and regulation of markets, to ensure fair distribution of wealth, and equal opportunity.[9]

Interpretations that relate justice to a reciprocal relationship to society are mediated by differences in cultural traditions, some of which emphasize the individual responsibility toward society and others the equilibrium between access to power and its responsible use.[10] Hence, social justice is invoked today while reinterpreting historical figures such as Bartolomé de las Casas, in philosophical debates about differences among human beings, in efforts for gender, racial and social equality, for advocating justice for migrants, prisoners, the environment, and the physically and developmentally disabled.[11][12][13]

While the concept of social justice can be traced through the theology of Augustine of Hippo and the philosophy of Thomas Paine, the term "social justice" became used explicitly in the 1780s. A Jesuit priest named Luigi Taparelli is typically credited with coining the term, and it spread during the revolutions of 1848 with the work of Antonio Rosmini-Serbati.[2][14][15] However, recent research has proved that the use of the expression "social justice" is older (even before the 19th century).[16] For example, in Anglo-America, the term appears in The Federalist Papers, No. 7: "We have observed the disposition to retaliation excited in Connecticut in consequence of the enormities perpetrated by the Legislature of Rhode Island; and we reasonably infer that, in similar cases, under other circumstances, a war, not of parchment, but of the sword, would chastise such atrocious breaches of moral obligation and social justice."

In the late industrial revolution, progressive American legal scholars began to use the term more, particularly Louis Brandeis and Roscoe Pound. From the early 20th century it was also embedded in international law and institutions; the preamble to establish the International Labour Organization recalled that "universal and lasting peace can be established only if it is based upon social justice." In the later 20th century, social justice was made central to the philosophy of the social contract, primarily by John Rawls in A Theory of Justice (1971). In 1993, the Vienna Declaration and Programme of Action treats social justice as a purpose of human rights education.[17][18]

Some authors such as Friedrich Hayek criticize the concept of social justice, arguing the lack of objective, accepted moral standard; and that while there is a legal definition of what is just and equitable "there is no test of what is socially unjust", and further that social justice is often used for the reallocation of resources based on an arbitrary standard which may in fact be inequitable or unjust.

History[edit]

The different concepts of justice, as discussed in ancient Western philosophy, were typically centered upon the community.

 • An Artist's rendering of what Plato might have looked like, From Raphael's early 16th century painting, Scuola di Atene
  Plato wrote in The Republic that it would be an ideal state that "every member of the community must be assigned to the class for which he finds himself best fitted."[19] In an article for J.N.V University, author D.R. Bhandari says, "Justice is, for Plato, at once a part of human virtue and the bond, which joins man together in society. It is the identical quality that makes good and social. Justice is an order and duty of the parts of the soul, it is to the soul as health is to the body. Plato says that justice is not mere strength, but it is a harmonious strength. Justice is not the right of the stronger but the effective harmony of the whole. All moral conceptions revolve about the good of the whole-individual as well as social".[20]
 • Roman copy in marble of a Greek bronze bust of Aristotle by Lysippos, c. 330 BC.The alabaster mantle is modern.
  Plato believed rights existed only between free people, and the law should take "account in the first instance of relations of inequality in which individuals are treated in proportion to their worth and only secondarily of relations of equality." Reflecting this time when slavery and subjugation of women was typical, ancient views of justice tended to reflect the rigid class systems that still prevailed. On the other hand, for the privileged groups, strong concepts of fairness and the community existed. Distributive justice was said by Aristotle to require that people were distributed goods and assets according to their merit.[21]
 • Socrates
  Socrates (through Plato's dialogue Crito) is attributed with developing the idea of a social contract, whereby people ought to follow the rules of a society, and accept its burdens because they have accepted its benefits.[22] During the Middle Ages, religious scholars particularly, such as Thomas Aquinas continued discussion of justice in various ways, but ultimately connected being a good citizen to the purpose of serving God.

After the Renaissance and Reformation, the modern concept of social justice, as developing human potential, began to emerge through the work of a series of authors. Baruch Spinoza in On the Improvement of the Understanding (1677) contended that the one true aim of life should be to acquire "a human character much more stable than [one's] own", and to achieve this "pitch of perfection... The chief good is that he should arrive, together with other individuals if possible, at the possession of the aforesaid character."[23] During the enlightenment and responding to the French and American Revolutions, Thomas Paine similarly wrote in The Rights of Man (1792) society should give "genius a fair and universal chance" and so "the construction of government ought to be such as to bring forward... all that extent of capacity which never fails to appear in revolutions."[24]

Social justice has been traditionally credited to be coined by Jesuit priest Luigi Taparelli in the 1840s, but the expression is older

Although there is no certainty about the first use of the term "social justice", early sources can be found in Europe in the 18th century.[25] Some references to the use of the expression are in articles of journals aligned with the spirit of the Enlightenment, in which social justice is described as an obligation of the monarch;[26][27] also the term is present in books written by Catholic Italian theologians, notably members of the Society of Jesus.[28] Thus, according to this sources and the context, social justice was another term for "the justice of society", the justice that rules the relations among individuals in society, without any mention to socio-economic equity or human dignity.[25]

The usage of the term started to become more frequent by Catholic thinkers from the 1840s, including the Jesuit Luigi Taparelli in Civiltà Cattolica, based on the work of St. Thomas Aquinas. He argued that rival capitalist and socialist theories, based on subjective Cartesian thinking, undermined the unity of society present in Thomistic metaphysics as neither were sufficiently concerned with moral philosophy. Writing in 1861, the influential British philosopher and economist, John Stuart Mill stated in Utilitarianism his view that "Society should treat all equally well who have deserved equally well of it, that is, who have deserved equally well absolutely. This is the highest abstract standard of social and distributive justice; towards which all institutions, and the efforts of all virtuous citizens, should be made in the utmost degree to converge."[29]

In the later 19th and early 20th century, social justice became an important theme in American political and legal philosophy, particularly in the work of John Dewey, Roscoe Pound and Louis Brandeis. One of the prime concerns was the Lochner era decisions of the US Supreme Court to strike down legislation passed by state governments and the Federal government for social and economic improvement, such as the eight-hour day or the right to join a trade union. After the First World War, the founding document of the International Labour Organization took up the same terminology in its preamble, stating that "peace can be established only if it is based on social justice". From this point, the discussion of social justice entered into mainstream legal and academic discourse.

Thus, in 1931, the Pope Pius XI stated the expression for the first time in the Catholic Social Teaching in the encyclical Quadragesimo Anno. Then again in Divini Redepmtoris, the Church pointed out that the realisation of social justice relied on the promotion of the dignity of human person.[30] The same year, and because of the documented influence of Divini Redemptoris in its drafters,[31] the Constitution of Ireland was the first one to establish the term as a principle of the economy in the State, and then other countries around the world did the same throughout the 20th century, even in Socialist regimes such as the Cuban Constitution in 1976.[25]

In the late 20th century, a number of liberal and conservative thinkers, notably Friedrich von Hayek rejected the concept by stating that it did not mean anything, or meant too many things.[32] However the concept remained highly influential, particularly with its promotion by philosophers such as John Rawls. Even though the meaning of social justice varies, at least three common elements can be identified in the contemporary theories about it: a duty of the State to distribute certain vital means (such as economic, social, and cultural rights), the protection of human dignity, and affirmative actions to promote equal opportunities for everybody.[25]

Contemporary theory[edit]

Philosophical perspectives[edit]

Cosmic values[edit]

Hunter Lewis' work promoting natural healthcare and sustainable economies advocates for conservation as a key premise in social justice. His manifesto on sustainability ties the continued thriving of human life to real conditions, the environment supporting that life, and associates injustice with the detrimental effects of unintended consequences of human actions. Quoting classical Greek thinkers like Epicurus on the good of pursuing happiness, Hunter also cites ornithologist, naturalist, and philosopher Alexander Skutch in his book Moral Foundations:

The common feature which unites the activities most consistently forbidden by the moral codes of civilized peoples is that by their very nature they cannot be both habitual and enduring, because they tend to destroy the conditions which make them possible.[33]

Pope Benedict XVI cites Teilhard de Chardin in a vision of the cosmos as a 'living host'[34] embracing an understanding of ecology that includes humanity's relationship to others, that pollution affects not just the natural world but interpersonal relations as well. Cosmic harmony, justice and peace are closely interrelated:

If you want to cultivate peace, protect creation.[35]

In The Quest for Cosmic Justice, Thomas Sowell writes that seeking utopia, while admirable, may have disastrous effects if done without strong consideration of the economic underpinnings that support contemporary society.[36]

John Rawls[edit]

Political philosopher John Rawls draws on the utilitarian insights of Bentham and Mill, the social contract ideas of John Locke, and the categorical imperative ideas of Kant. His first statement of principle was made in A Theory of Justice where he proposed that, "Each person possesses an inviolability founded on justice that even the welfare of society as a whole cannot override. For this reason justice denies that the loss of freedom for some is made right by a greater good shared by others."[37] A deontological proposition that echoes Kant in framing the moral good of justice in absolutist terms. His views are definitively restated in Political Liberalism where society is seen "as a fair system of co-operation over time, from one generation to the next".[38]

All societies have a basic structure of social, economic, and political institutions, both formal and informal. In testing how well these elements fit and work together, Rawls based a key test of legitimacy on the theories of social contract. To determine whether any particular system of collectively enforced social arrangements is legitimate, he argued that one must look for agreement by the people who are subject to it, but not necessarily to an objective notion of justice based on coherent ideological grounding. Obviously, not every citizen can be asked to participate in a poll to determine his or her consent to every proposal in which some degree of coercion is involved, so one has to assume that all citizens are reasonable. Rawls constructed an argument for a two-stage process to determine a citizen's hypothetical agreement:

 • The citizen agrees to be represented by X for certain purposes, and, to that extent, X holds these powers as a trustee for the citizen.
 • X agrees that enforcement in a particular social context is legitimate. The citizen, therefore, is bound by this decision because it is the function of the trustee to represent the citizen in this way.

This applies to one person who represents a small group (e.g., the organiser of a social event setting a dress code) as equally as it does to national governments, which are ultimate trustees, holding representative powers for the benefit of all citizens within their territorial boundaries. Governments that fail to provide for welfare of their citizens according to the principles of justice are not legitimate. To emphasise the general principle that justice should rise from the people and not be dictated by the law-making powers of governments, Rawls asserted that, "There is ... a general presumption against imposing legal and other restrictions on conduct without sufficient reason. But this presumption creates no special priority for any particular liberty."[39] This is support for an unranked set of liberties that reasonable citizens in all states should respect and uphold — to some extent, the list proposed by Rawls matches the normative human rights that have international recognition and direct enforcement in some nation states where the citizens need encouragement to act in a way that fixes a greater degree of equality of outcome. According to Rawls, the basic liberties that every good society should guarantee are:

 • Freedom of thought;
 • Liberty of conscience as it affects social relationships on the grounds of religion, philosophy, and morality;
 • Political liberties (e.g., representative democratic institutions, freedom of speech and the press, and freedom of assembly);
 • Freedom of association;
 • Freedoms necessary for the liberty and integrity of the person (namely: freedom from slavery, freedom of movement and a reasonable degree of freedom to choose one's occupation); and
 • Rights and liberties covered by the rule of law.

Thomas Pogge[edit]

Thomas Pogge's arguments pertain to a standard of social justice that creates human rights deficits. He assigns responsibility to those who actively cooperate in designing or imposing the social institution, that the order is foreseeable as harming the global poor and is reasonably avoidable. Pogge argues that social institutions have a negative duty to not harm the poor.[40][41]

Pogge speaks of "institutional cosmopolitanism" and assigns responsibility to institutional schemes[42] for deficits of human rights. An example given is slavery and third parties. A third party should not recognize or enforce slavery. The institutional order should be held responsible only for deprivations of human rights that it establishes or authorizes. The current institutional design, he says, systematically harms developing economies by enabling corporate tax evasion,[43] illicit financial flows, corruption, trafficking of people and weapons. Joshua Cohen disputes his claims based on the fact that some poor countries have done well with the current institutional design.[44] Elizabeth Kahn argues that some of these responsibilities[vague] should apply globally.[45]

United Nations[edit]

The United Nations calls social justice "an underlying principle for peaceful and prosperous coexistence within and among nations.[46]

The United Nations’ 2006 document Social Justice in an Open World: The Role of the United Nations, states that "Social justice may be broadly understood as the fair and compassionate distribution of the fruits of economic growth ..."[47]:16

The term "social justice" was seen by the U.N. "as a substitute for the protection of human rights [and] first appeared in United Nations texts during the second half of the 1960s. At the initiative of the Soviet Union, and with the support of developing countries, the term was used in the Declaration on Social Progress and Development, adopted in 1969."[47]:52

The same document reports, "From the comprehensive global perspective shaped by the United Nations Charter and the Universal Declaration of Human Rights, neglect of the pursuit of social justice in all its dimensions translates into de facto acceptance of a future marred by violence, repression and chaos."[47]:6 The report concludes, "Social justice is not possible without strong and coherent redistributive policies conceived and implemented by public agencies."[47]:16

The same UN document offers a concise history: "[T]he notion of social justice is relatively new. None of history’s great philosophers—not Plato or Aristotle, or Confucius or Averroes, or even Rousseau or Kant—saw the need to consider justice or the redress of injustices from a social perspective. The concept first surfaced in Western thought and political language in the wake of the industrial revolution and the parallel development of the socialist doctrine. It emerged as an expression of protest against what was perceived as the capitalist exploitation of labour and as a focal point for the development of measures to improve the human condition. It was born as a revolutionary slogan embodying the ideals of progress and fraternity. Following the revolutions that shook Europe in the mid-1800s, social justice became a rallying cry for progressive thinkers and political activists.... By the mid-twentieth century, the concept of social justice had become central to the ideologies and programmes of virtually all the leftist and centrist political parties around the world ..."[47]:11–12

Religious perspectives[edit]

Abrahamic religions[edit]

Christianity[edit]

Methodism[edit]

From its founding, Methodism was a Christian social justice movement. Under John Wesley's direction, Methodists became leaders in many social justice issues of the day, including the prison reform and abolition movements. Wesley himself was among the first to preach for slaves rights attracting significant opposition.[48][49][50]

Today, social justice plays a major role in the United Methodist Church. The Book of Discipline of the United Methodist Church says, "We hold governments responsible for the protection of the rights of the people to free and fair elections and to the freedoms of speech, religion, assembly, communications media, and petition for redress of grievances without fear of reprisal; to the right to privacy; and to the guarantee of the rights to adequate food, clothing, shelter, education, and health care."[51] The United Methodist Church also teaches population control as part of its doctrine.[52]

Catholicism[edit]

Catholic social teaching consists of those aspects of Roman Catholic doctrine which relate to matters dealing with the respect of the individual human life. A distinctive feature of Catholic social doctrine is its concern for the poorest and most vulnerable members of society. Two of the seven key areas[53] of "Catholic social teaching" are pertinent to social justice:

 • Life and dignity of the human person: The foundational principle of all "Catholic Social Teaching" is the sanctity of all human life and the inherent dignity of every human person, from conception to natural death. Human life must be valued above all material possessions.
 • Preferential option for the poor and vulnerable: Catholics believe Jesus taught that on the Day of Judgement God will ask what each person did to help the poor and needy: "Amen, I say to you, whatever you did for one of these least brothers of mine, you did for me."[54] The Catholic Church believes that through words, prayers and deeds one must show solidarity with, and compassion for, the poor. The moral test of any society is "how it treats its most vulnerable members. The poor have the most urgent moral claim on the conscience of the nation. People are called to look at public policy decisions in terms of how they affect the poor."[55]

Even before it was propounded in the Catholic social doctrine, social justice appeared regularly in the history of the Catholic Church:

 • Pope Leo XIII, who studied under Taparelli, published in 1891 the encyclical Rerum novarum (On the Condition of the Working Classes; lit. "On new things"), rejecting both socialism and capitalism, while defending labor unions and private property. He stated that society should be based on cooperation and not class conflict and competition. In this document, Leo set out the Catholic Church's response to the social instability and labor conflict that had arisen in the wake of industrialization and had led to the rise of socialism. The Pope advocated that the role of the State was to promote social justice through the protection of rights, while the Church must speak out on social issues in order to teach correct social principles and ensure class harmony.
 • The encyclical Quadragesimo anno (On Reconstruction of the Social Order, literally "in the fortieth year") of 1931 by Pope Pius XI, encourages a living wage,[56] subsidiarity, and advocates that social justice is a personal virtue as well as an attribute of the social order, saying that society can be just only if individuals and institutions are just.
 • Pope John Paul II added much to the corpus of the Catholic social teaching, penning three encyclicals which focus on issues such as economics, politics, geo-political situations, ownership of the means of production, private property and the "social mortgage", and private property. The encyclicals Laborem exercens, Sollicitudo rei socialis, and Centesimus annus are just a small portion of his overall contribution to Catholic social justice. Pope John Paul II was a strong advocate of justice and human rights, and spoke forcefully for the poor. He addresses issues such as the problems that technology can present should it be misused, and admits a fear that the "progress" of the world is not true progress at all, if it should denigrate the value of the human person. He argued in Centesimus annus that private property, markets, and honest labor were the keys to alleviating the miseries of the poor and to enabling a life that can express the fullness of the human person.
 • Pope Benedict XVI's encyclical Deus caritas est ("God is Love") of 2006 claims that justice is the defining concern of the state and the central concern of politics, and not of the church, which has charity as its central social concern. It said that the laity has the specific responsibility of pursuing social justice in civil society and that the church's active role in social justice should be to inform the debate, using reason and natural law, and also by providing moral and spiritual formation for those involved in politics.
 • The official Catholic doctrine on social justice can be found in the book Compendium of the Social Doctrine of the Church, published in 2004 and updated in 2006, by the Pontifical Council Iustitia et Pax.

The Catechism of the Catholic Church (§§ 1928–1948) contains more detail of the Church's view of social justice.[57]

Islam[edit]

In Muslim history, Islamic governance has often been associated with social justice.[additional citation(s) needed] Establishment of social justice was one of the motivating factors of the Abbasid revolt against the Umayyads.[58] The Shi'a believe that the return of the Mahdi will herald in "the messianic age of justice" and the Mahdi along with the Isa (Jesus) will end plunder, torture, oppression and discrimination.[59]

For the Muslim Brotherhood the implementation of social justice would require the rejection of consumerism and communism. The Brotherhood strongly affirmed the right to private property as well as differences in personal wealth due to factors such as hard work. However, the Brotherhood held Muslims had an obligation to assist those Muslims in need. It held that zakat (alms-giving) was not voluntary charity, but rather the poor had the right to assistance from the more fortunate.[60] Most Islamic governments therefore enforce the zakat through taxes.

Judaism[edit]

In To Heal a Fractured World: The Ethics of Responsibility, Rabbi Jonathan Sacks states that social justice has a central place in Judaism. One of Judaism's most distinctive and challenging ideas is its ethics of responsibility reflected in the concepts of simcha ("gladness" or "joy"), tzedakah ("the religious obligation to perform charity and philanthropic acts"), chesed ("deeds of kindness"), and tikkun olam ("repairing the world").[citation needed]

Eastern religions[edit]

Hinduism[edit]

The present-day Jāti hierarchy is undergoing changes for a variety of reasons including 'social justice', which is a politically popular stance in democratic India. Institutionalized affirmative action has promoted this. The disparity and wide inequalities in social behaviour of the jātis – exclusive, endogamous communities centred on traditional occupations – has led to various reform movements in Hinduism. While legally outlawed, the caste system remains strong in practice.[61]

Traditional Chinese religion[edit]

The Chinese concept of Tian Ming has occasionally been perceived[by whom?] as an expression of social justice.[62] Through it, the deposition of unfair rulers is justified in that civic dissatisfaction and economical disasters is perceived as Heaven withdrawing its favor from the Emperor. A successful rebellion is considered definite proof that the Emperor is unfit to rule.

Social justice movements[edit]

Social justice is also a concept that is used to describe the movement towards a socially just world, e.g., the Global Justice Movement. In this context, social justice is based on the concepts of human rights and equality, and can be defined as "the way in which human rights are manifested in the everyday lives of people at every level of society".[63]

A number of movements are working to achieve social justice in society. These movements are working toward the realization of a world where all members of a society, regardless of background or procedural justice, have basic human rights and equal access to the benefits of their society.[64]

Liberation theology[edit]

Liberation theology[65] is a movement in Christian theology which conveys the teachings of Jesus Christ in terms of a liberation from unjust economic, political, or social conditions. It has been described by proponents as "an interpretation of Christian faith through the poor's suffering, their struggle and hope, and a critique of society and the Catholic faith and Christianity through the eyes of the poor",[66] and by detractors as Christianity perverted by Marxism and Communism.[67]

Although liberation theology has grown into an international and inter-denominational movement, it began as a movement within the Catholic Church in Latin America in the 1950s–1960s. It arose principally as a moral reaction to the poverty caused by social injustice in that region.[68] It achieved prominence in the 1970s and 1980s. The term was coined by the Peruvian priest, Gustavo Gutiérrez, who wrote one of the movement's most famous books, A Theology of Liberation (1971). According to Sarah Kleeb, "Marx would surely take issue," she writes, "with the appropriation of his works in a religious context...there is no way to reconcile Marx's views of religion with those of Gutierrez, they are simply incompatible. Despite this, in terms of their understanding of the necessity of a just and righteous world, and the nearly inevitable obstructions along such a path, the two have much in common; and, particularly in the first edition of [A Theology of Liberation], the use of Marxian theory is quite evident."[69]

Other noted exponents are Leonardo Boff of Brazil, Carlos Mugica of Argentina, Jon Sobrino of El Salvador, and Juan Luis Segundo of Uruguay.[70][71]

Health care[edit]

Social justice has more recently made its way into the field of bioethics. Discussion involves topics such as affordable access to health care, especially for low income households and families. The discussion also raises questions such as whether society should bear healthcare costs for low income families, and whether the global marketplace is the best way to distribute healthcare. Ruth Faden of the Johns Hopkins Berman Institute of Bioethics and Madison Powers of Georgetown University focus their analysis of social justice on which inequalities matter the most. They develop a social justice theory that answers some of these questions in concrete settings.

Social injustices occur when there is a preventable difference in health states among a population of people. These social injustices take the form of health inequities when negative health states such as malnourishment, and infectious diseases are more prevalent in impoverished nations.[72] These negative health states can often be prevented by providing social and economic structures such as primary healthcare which ensures the general population has equal access to health care services regardless of income level, gender, education or any other stratifying factors. Integrating social justice with health inherently reflects the social determinants of health model without discounting the role of the bio-medical model.[73]

Human rights education[edit]

The Vienna Declaration and Programme of Action affirm that "Human rights education should include peace, democracy, development and social justice, as set forth in international and regional human rights instruments, in order to achieve common understanding and awareness with a view to strengthening universal commitment to human rights."[74]

Ecology and environment[edit]

Social justice principles are embedded in the larger environmental movement. The third principle of The Earth Charter is Social and economic justice, which is described as seeking to 1) Eradicate poverty as an ethical, social, and environmental imperative 2) Ensure that economic activities and institutions at all levels promote human development in an equitable and sustainable manner 3) Affirm gender equality and equity as prerequisites to sustainable development and ensure universal access to education, health care, and economic opportunity, and 4) Uphold the right of all, without discrimination, to a natural and social environment supportive of human dignity, bodily health, and spiritual well-being, with special attention to the rights of indigenous peoples and minorities.[75]

The Climate Justice and Environmental Justice movements also incorporate social justice principles, ideas, and practices. Climate justice and environmental justice, as movements within the larger ecological and environmental movement, each incorporate social justice in a particular way. Climate justice includes concern for social justice pertaining to greenhouse gas emissions,[76] climate-induced environmental displacement,[77] as well as climate change mitigation and adaptation. Environmental justice includes concern for social justice pertaining to either environmental benefits[78] or environmental pollution[79] based on their equitable distribution across communities of color, communities of various socio/economic stratification, or any other barriers to justice.

Criticism[edit]

Many authors criticize the idea that there exists an objective standard of social justice. Moral relativists deny that there is any kind of objective standard for justice in general. Non-cognitivists, moral skeptics, moral nihilists, and most logical positivists deny the epistemic possibility of objective notions of justice. Political realists believe that any ideal of social justice is ultimately a mere justification for the status quo.[citation needed]

Many other people[who?] accept some of the basic principles of social justice, such as the idea that all human beings have a basic level of value, but disagree with the elaborate conclusions that may or may not follow from this. One example is the statement by H. G. Wells that all people are "equally entitled to the respect of their fellowmen."[80]

Friedrich Hayek of the Austrian School of economics rejects the very idea of social justice as meaningless, religious, self-contradictory, and ideological, believing that to realize any degree of social justice is unfeasible, and that the attempt to do so must destroy all liberty:

There can be no test by which we can discover what is 'socially unjust' because there is no subject by which such an injustice can be committed, and there are no rules of individual conduct the observance of which in the market order would secure to the individuals and groups the position which as such (as distinguished from the procedure by which it is determined) would appear just to us. [Social justice] does not belong to the category of error but to that of nonsense, like the term 'a moral stone'.[81]

Ben O'Neill of the University of New South Wales argues that, for proponents of "social justice":[82]

the notion of "rights" is a mere term of entitlement, indicative of a claim for any possible desirable good, no matter how important or trivial, abstract or tangible, recent or ancient. It is merely an assertion of desire, and a declaration of intention to use the language of rights to acquire said desire.

In fact, since the program of social justice inevitably involves claims for government provision of goods, paid for through the efforts of others, the term actually refers to an intention to use force to acquire one's desires. Not to earn desirable goods by rational thought and action, production and voluntary exchange, but to go in there and forcibly take goods from those who can supply them!

See also[edit]


References[edit]

 1. ^ Aristotle, The Politics (ca 350 BC)
 2. ^ a b Clark, Mary T. (2015). "Augustine on Justice," a Chapter in Augustine and Social Justice. Lexington Books. pp. 3–10. ISBN 978-1-4985-0918-3.
 3. ^ Banai, Ayelet; Ronzoni, Miriam; Schemmel, Christian (2011). Social Justice, Global Dynamics : Theoretical and Empirical Perspectives. Florence: Taylor and Francis. ISBN 978-0-203-81929-6.
 4. ^ Kitching, G. N. (2001). Seeking Social Justice Through Globalization Escaping a Nationalist Perspective. University Park, Pa: Pennsylvania State University Press. pp. 3–10. ISBN 978-0-271-02377-9.
 5. ^ Hillman, Arye L. (2008). "Globalization and Social Justice". The Singapore Economic Review. 53 (2): 173–189. doi:10.1142/s0217590808002896.
 6. ^ Agartan, Kaan (2014). "Globalization and the Question of Social Justice". Sociology Compass. 8 (6): 903–915. doi:10.1111/soc4.12162.
 7. ^ El Khoury, Ann (2015). Globalization Development and Social Justice : A propositional political approach. Florence: Taylor and Francis. pp. 1–20. ISBN 978-1-317-50480-1.
 8. ^ Lawrence, Cecile & Natalie Churn (2012). Movements in Time Revolution, Social Justice, and Times of Change. Newcastle upon Tyne, UK:: Cambridge Scholars Pub. pp. xi–xv. ISBN 978-1-4438-4552-6.CS1 maint: extra punctuation (link)
 9. ^ John Rawls, A Theory of Justice (1971) 4, "the principles of social justice: they provide a way of assigning rights and duties in the basic institutions of society and they define the appropriate distribution of benefits and burdens of social co-operation."
 10. ^ Aiqing Zhang; Feifei Xia; Chengwei Li (2007). "The Antecedents Of Help Giving In Chinese Culture: Attribution, Judgment Of Responsibility, Expectation Change And The Reaction Of Affect". Social Behavior and Personality. 35 (1): 135–142. doi:10.2224/sbp.2007.35.1.135.
 11. ^ Smith, Justin E. H. (2015). Nature, Human Nature, and Human Difference : Race in Early Modern Philosophy. Princeton University Press. p. 17. ISBN 978-1-4008-6631-1.
 12. ^ Trương, Thanh-Đạm (2013). Migration, Gender and Social Justice: Perspectives on Human Insecurity. Springer. pp. 3–26. ISBN 978-3-642-28012-2.
 13. ^ Teklu, Abebe Abay (2010). "We Cannot Clap with One Hand: Global Socio–Political Differences in Social Support for People with Visual Impairment". International Journal of Ethiopian Studies. 5 (1): 93–105.
 14. ^ Paine, Thomas. Agrarian Justice.
 15. ^ J. Zajda, S. Majhanovich, V. Rust, Education and Social Justice, 2006, ISBN 1-4020-4721-5
 16. ^ Pérez-Garzón, Carlos Andrés (14 January 2018). "Unveiling the Meaning of Social Justice in Colombia". Mexican Law Review. 10 (2): 27–66. ISSN 2448-5306. Archived from the original on 29 March 2018. Retrieved 28 March 2018.
 17. ^ The Preamble of ILO Constitution
 18. ^ Vienna Declaration and Programme of Action, Part II, D.
 19. ^ Plato, The Republic (ca 380BC)
 20. ^ "20th WCP: Plato's Concept Of Justice: An Analysis". Archived from the original on 5 October 2016.
 21. ^ Nicomachean Ethics V.3
 22. ^ Plato, Crito (ca 380 BC)
 23. ^ B Spinoza, On the Improvement of the Understanding (1677) para 13
 24. ^ T Paine, Rights of Man (1792) 197
 25. ^ a b c d Pérez-Garzón, Carlos Andrés (14 January 2018). "Unveiling the Meaning of Social Justice in Colombia". Mexican Law Review. 10 (2): 27–66. ISSN 2448-5306. Archived from the original on 29 March 2018. Retrieved 28 March 2018.
 26. ^ Rousseau (1774). Journal encyclopédique... [Ed. Pierre Rousseau] (in French). De l'Imprimerie du Journal.
 27. ^ L'Esprit des journaux, françois et étrangers (in French). Valade. 1784.
 28. ^ L'Episcopato ossia della Potesta di governar la chiesa. Dissertazione (in Italian). na. 1789.
 29. ^ JS Mill, Utilitarianism (1863)
 30. ^ "Divini Redemptoris (March 19, 1937) | PIUS XI". w2.vatican.va. Retrieved 28 March 2018.
 31. ^ Moyn, Samuel (2014). "The Secret History of Constitutional Dignity". Yale Human Rights and Development Journal. 17 (1). ISSN 1548-2596.
 32. ^ FA Hayek, Law, Legislation and Liberty (1973) vol II, ch 3
 33. ^ Hunter Lewis (14 October 2009). "Sustainability, The Complete Concept, Environment, Healthcare, and Economy" (PDF). ChangeThis. Archived from the original (PDF) on 4 March 2016. Retrieved 23 January 2011.
 34. ^ John Allen Jr. (28 July 2009). "Ecology – The first stirring of an 'evolutionary leap' in late Jesuit's official standing?". National Catholic Reporter. Archived from the original on 24 August 2012.
 35. ^ Sandro Magister (11 January 2010). "Benedict XVI to the Diplomats: Three Levers for Lifting Up the World". www.chiesa, Rome. Archived from the original on 4 March 2016.
 36. ^ Sowell, Thomas. The quest for cosmic justice (1st Touchstone ed.). Simon & Schuster. ISBN 0684864630.
 37. ^ John Rawls, A Theory of Justice (2005 reissue), Chapter 1, "Justice as Fairness" – 1. The Role of Justice, pp. 3–4
 38. ^ John Rawls, Political Liberalism 15 (Columbia University Press 2003)
 39. ^ John Rawls, Political Liberalism 291–92 (Columbia University Press 2003)
 40. ^ James, Nickel. "Human Rights". stanford.edu. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Retrieved 10 February 2015.
 41. ^ Pogge, Thomas Pogge. "World Poverty and Human Rights". thomaspogge.com. Archived from the original on 19 September 2015.
 42. ^ North, James. "The Resource Privilege". thenation.com. Archived from the original on 10 February 2015. Retrieved 10 February 2015.
 43. ^ Pogge, Thomas. "Human Rights and Just Taxation – Global Financial Transparency". Archived from the original on 10 February 2015.
 44. ^ Alison M. Jaggar1 by, ed. (2010). Thomas Pogge and His Critics (1. publ. ed.). Cambridge: Polity Press. ISBN 978-0-7456-4258-1.
 45. ^ Kahn, Elizabeth (June–December 2012). "Global Economic Justice: A Structural Approach". Public Reason. 4 (1–2): 48–67.
 46. ^ "World Day of Social Justice, 20 February". www.un.org. Retrieved 8 November 2019.
 47. ^ a b c d e "Social Justice in an Open World: The Role of the United Nations", The International Forum for Social Development, Department of Economic and Social Affairs, Division for Social Policy and Development, ST/ESA/305" (PDF). New York: United Nations. 2006. Archived (PDF) from the original on 29 August 2017.
 48. ^ S. R. Valentine, John Bennet & the Origins of Methodism and the Evangelical revival in England, Scarecrow Press, Lanham, 1997.
 49. ^ Carey, Brycchan. "John Wesley (1703–1791)." The British Abolitionists. Brycchan Carey, 11 July 2008. 5 October 2009. Brycchancarey.com Archived 29 January 2016 at the Wayback Machine
 50. ^ Wesley John, "Thoughts Upon Slavery," John Wesley: Holiness of Heart and Life. Charles Yrigoyen, 1996. 5 October 2009. Gbgm-umc.org Archived 16 October 2014 at the Wayback Machine
 51. ^ The Book of Discipline of The United Methodist Church – 2012 ¶164 V, umc.org Archived 6 December 2013 at the Wayback Machine
 52. ^ The Book of Discipline of The United Methodist Church – 2008 ¶ 162 K, umc.org Archived 6 December 2013 at the Wayback Machine
 53. ^ "Seven Key Themes of Catholic Social Teaching". Web.archive.org. Archived from the original on 8 June 2007. Retrieved 29 March 2014.
 54. ^ Matthew 25:40.
 55. ^ Option for the Poor, Major themes from Catholic Social Teaching Archived 16 February 2006 at the Wayback Machine, Office for Social Justice, Archdiocese of St. Paul and Minneapolis.
 56. ^ Popularised by John A. Ryan, although see Sidney Webb and Beatrice Webb, Industrial Democracy (1897)
 57. ^ "Catechism of the Catholic Church – Social justice". Vatican.va. Archived from the original on 5 November 2013. Retrieved 29 March 2014.
 58. ^ John L. Esposito (1998). Islam and Politics. Syracuse University Press. p. 17.
 59. ^ John L. Esposito (1998). Islam and Politics. Syracuse University Press. p. 205.
 60. ^ John L. Esposito (1998). Islam and Politics. Syracuse University Press. pp. 147–8.
 61. ^ Patil, Vijaykumar. "Caste system hindering the goal of social justice: Siddaramaiah". Archived from the original on 4 September 2015.
 62. ^ Lee Jen-der (2014), "Crime and Punishment: The Case of Liu Hui in the Wei Shu", Early Medieval China: A Sourcebook, New York: Columbia University Press, pp. 156–165, ISBN 978-0-231-15987-6.
 63. ^ Just Comment – Volume 3 Number 1, 2000
 64. ^ Capeheart, Loretta; Milovanovic, Dragan. Social Justice: Theories, Issues, and Movements.
 65. ^ In the mass media, 'Liberation Theology' can sometimes be used loosely, to refer to a wide variety of activist Christian thought. This article uses the term in the narrow sense outlined here.
 66. ^ Berryman, Phillip, Liberation Theology: essential facts about the revolutionary movement in Latin America and beyond(1987)
 67. ^ "[David] Horowitz first describes liberation theology as 'a form of Marxised Christianity,' which has validity despite the awkward phrasing, but then he calls it a form of 'Marxist-Leninist ideology,' which is simply not true for most liberation theology ..." Robert Shaffer, "Acceptable Bounds of Academic Discourse Archived 4 September 2013 at the Wayback Machine," Organization of American Historians Newsletter 35, November 2007. URL retrieved 12 July 2010.
 68. ^ Liberation Theology and Its Role in Latin America. Elisabeth Erin Williams. Monitor: Journal of International Studies. The College of William and Mary.
 69. ^ Sarah Kleeb, "Envisioning Emancipation: Karl Marx, Gustavo Gutierrez, and the Struggle of Liberation Theology[permanent dead link]"; Presented at the Annual Meeting of the Canadian Society for the Study of Religion (CSSR), Toronto, 2006. Retrieved 22 October 2012.[dead link]
 70. ^ Richard P. McBrien, Catholicism (Harper Collins, 1994), chapter IV.
 71. ^ Gustavo Gutierrez, A Theology of Liberation, First (Spanish) edition published in Lima, Peru, 1971; first English edition published by Orbis Books (Maryknoll, New York), 1973.
 72. ^ Farmer, Paul E., Bruce Nizeye, Sara Stulac, and Salmaan Keshavjee. 2006. Structural Violence and Clinical Medicine. PLoS Medicine, 1686–1691
 73. ^ Cueto, Marcos. 2004. The ORIGINS of Primary Health Care and SELECTIVE Primary Health Care. Am J Public Health 94 (11):1868
 74. ^ Vienna Declaration and Programme of Action, Part II, paragraph 80
 75. ^ "Earth Charter", Wikipedia, 3 January 2019, retrieved 17 July 2019
 76. ^ EA Posner and CR Sunstein Global Warming and Social Justice
 77. ^ JS Mastaler Social Justice and Environmental Displacement
 78. ^ A Dahlberg, R Rohde, K Sandell (2010) National Parks and Environmental Justice: Comparing Access Rights and Ideological Legacies in Three Countries 8, no. 3 pp.209-224
 79. ^ RD Bullard (2005) The Quest for Environmental Justice: Human Rights and the Politics of Pollution (Counterpoint) ISBN 978-1578051205
 80. ^ "The Rights of Man", Daily Herald, London, February 1940
 81. ^ Hayek, F.A. (1982). Law, Legislation and Liberty, Vol. 2. Routledge. p. 78.
 82. ^ O'Neill, Ben (16 March 2011) The Injustice of Social Justice Archived 28 October 2014 at the Wayback Machine, Mises Institute

Further reading[edit]

Articles[edit]

Books[edit]