شورای اداری (فرانسه)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
ساختمان شورای اداری

شوراهای اداری فرانسه (انگلیسی: Departmental council) مجلسی برگرفته از دپارتمان‌های فرانسه است که اعضای آن با رأی عمومی انتخاب شده‌اند. تا قبل از مارس ۲۰۱۵ به این مجلس، شورای عمومی گفته می‌شد.[۱]

تاریخچه[ویرایش]

بر اساس قانون ۲۲ دسامبر ۱۷۸۹ نیاز به تشکیل مجمع در هر بخش وجود داشت که به عنوان شورای دپارتمان شناخته می‌شد.[۲] این قانون در ۴ دسامبر ۱۷۹۳ لغو شد. در ۱۷ فوریه سال ۱۸۰۰، که در آن «شورای عمومی ادارات» تشکیل شد، این قانون به عنوان «قانون تقسیم قلمرو جمهوری و اداره آن» بازسازی شد.[۳] در این زمان، نام شورای عمومی نیز توسط شوراهای شهر و منطقه مورد استفاده قرار گرفت.[۴]

فهرست روسای شوراهای اداری بر پایه دپارتمان[ویرایش]

ش. ر دپارتمان رئیس حزب از سال
۰۱ ان (اوورنی-رون-آلپ) Rachel Mazuir حزب سوسیالیست (فرانسه) ۲۰۰۸
۰۲ ان (ا-دو-فرانس) Yves Daudigny حزب سوسیالیست (فرانسه) ۲۰۰۱
۰۳ آلیه Jean-Paul Dufregne حزب کمونیست فرانسه ۲۰۰۸
۰۴ آلپ-دو-اوت-پرووانس Jean-Louis Bianco حزب سوسیالیست (فرانسه) ۱۹۹۸
۰۵ اوت-آلپ Jean-Yves Dusserre جمهوری‌خواهان (فرانسه) ۲۰۰۸
۰۶ آلپ-ماریتیم Éric Ciotti جمهوری‌خواهان (فرانسه) ۲۰۰۸
۰۷ آردش Pascal Terrasse حزب سوسیالیست (فرانسه) ۲۰۰۶
۰۸ آردنس Benoît Huré جمهوری‌خواهان (فرانسه) ۲۰۰۴
۰۹ آرییژ Augustin Bonrepaux حزب سوسیالیست (فرانسه) ۲۰۰۱
۱۰ اوب Philippe Adnot DVD ۱۹۹۰
۱۱ اود (فرانسه) Marcel Rainaud حزب سوسیالیست (فرانسه) ۱۹۹۸
۱۲ آویرون Jean-Claude Luche جمهوری‌خواهان (فرانسه) ۲۰۰۸
۱۳ بوش-دو-رون Jean-Noël Guérini حزب سوسیالیست (فرانسه) ۱۹۹۸
۱۴ کالوادوس (نوشیدنی) Anne d'Ornano DVD ۱۹۹۱
۱۵ کانتال Vincent Descœur جمهوری‌خواهان (فرانسه) ۲۰۰۱
۱۶ شرانت Michel Boutant حزب سوسیالیست (فرانسه) ۲۰۰۴
۱۷ شرانت-ماریتیم Dominique Bussereau جمهوری‌خواهان (فرانسه) ۲۰۰۸
۱۸ شر (فرانسه) Alain Rafesthain حزب سوسیالیست (فرانسه) ۲۰۰۴
۱۹ کورز فرانسوا اولاند حزب سوسیالیست (فرانسه) ۲۰۰۸
2A کرس جنوبی Jean-Jacques Panunzi جمهوری‌خواهان (فرانسه) ۲۰۰۶
2B کرس شمالی Joseph Castelli PRG ۲۰۱۰
۲۱ کوت دور François Sauvadet NC ۲۰۰۸
۲۲ کوت-دارمور Claudy Lebreton حزب سوسیالیست (فرانسه) ۱۹۹۷
۲۳ کروز Jean-Jacques Lozach حزب سوسیالیست (فرانسه) ۲۰۰۱
۲۴ دوردوین Bernard Cazeau حزب سوسیالیست (فرانسه) ۱۹۹۴
۲۵ دو (فرانسه) Claude Jeannerot حزب سوسیالیست (فرانسه) ۲۰۰۴
۲۶ دروم Didier Guillaume حزب سوسیالیست (فرانسه) ۲۰۰۴
۲۷ شهرستان اور Sebastien Lecornu جمهوری‌خواهان (فرانسه) ۲۰۱۵
۲۸ اور-ا-لوآر Albéric de Montgolfier جمهوری‌خواهان (فرانسه) ۲۰۰۱
۲۹ فینیستر Pierre Maille حزب سوسیالیست (فرانسه) ۱۹۹۸
۳۰ گار Damien Alary حزب سوسیالیست (فرانسه) ۲۰۰۱
۳۱ اوت-گارون Pierre Izard حزب سوسیالیست (فرانسه) ۱۹۸۸
۳۲ ژر Philippe Martin حزب سوسیالیست (فرانسه) ۱۹۹۸
۳۳ ژیروند Philippe Madrelle حزب سوسیالیست (فرانسه) ۱۹۸۸
۳۴ شهرستان ارو، فرانسه André Vezinhet حزب سوسیالیست (فرانسه) ۱۹۹۸
۳۵ ایل-ا-ویلن Jean-Louis Tourenne حزب سوسیالیست (فرانسه) ۲۰۰۴
۳۶ اندر (فرانسه) Louis Pinton جمهوری‌خواهان (فرانسه) ۱۹۹۸
۳۷ اندر-ا-لوآر Claude Roiron حزب سوسیالیست (فرانسه) ۲۰۰۸
۳۸ ایزر Alain Cottalorda حزب سوسیالیست (فرانسه) ۲۰۱۴
۳۹ ژورا Jean Raquin DVD ۲۰۰۸
۴۰ لاند Henri Emmanuelli حزب سوسیالیست (فرانسه) ۱۹۸۲
۴۱ لوآر-ا-شر Maurice Leroy NC ۲۰۰۴
۴۲ لوآر (رود) Bernard Bonne جمهوری‌خواهان (فرانسه) ۲۰۰۸
۴۳ اوت-لوآر Gérard Roche جمهوری‌خواهان (فرانسه) ۲۰۰۴
۴۴ لوآر-آتلانتیک Patrick Mareschal حزب سوسیالیست (فرانسه) ۲۰۰۴
۴۵ لوآره Éric Doligé جمهوری‌خواهان (فرانسه) ۱۹۹۴
۴۶ لو (بخش) Gérard Miquel حزب سوسیالیست (فرانسه) ۲۰۰۴
۴۷ لو-ا-گرون Pierre Camani حزب سوسیالیست (فرانسه) ۲۰۰۸
۴۸ لوزر Jean-Paul Pourquier جمهوری‌خواهان (فرانسه) ۲۰۰۴
۴۹ من-ا-لوآر Christophe Béchu جمهوری‌خواهان (فرانسه) ۲۰۰۴
۵۰ مانش Jean-François Le Grand جمهوری‌خواهان (فرانسه) ۱۹۹۸
۵۱ مرن René-Paul Savary جمهوری‌خواهان (فرانسه) ۲۰۰۳
۵۲ اوت-مارن Bruno Sido جمهوری‌خواهان (فرانسه) ۱۹۹۸
۵۳ ماین Jean Arthuis AC ۱۹۹۲
۵۴ مرت-ا-موزل Michel Dinet حزب سوسیالیست (فرانسه) ۱۹۹۸
۵۵ موز (فرانسه) Christian Namy DVD ۲۰۰۴
۵۶ موربیان Joseph-François Kerguéris MoDem ۲۰۰۴
۵۷ موزل (رود) Philippe Leroy جمهوری‌خواهان (فرانسه) ۱۹۹۲
۵۸ نی‌یور Marcel Charmant حزب سوسیالیست (فرانسه) ۲۰۰۱
۵۹ نر (دپارتمان فرانسه) Patrick Kanner حزب سوسیالیست (فرانسه) ۱۹۹۸
۶۰ اوآز Yves Rome حزب سوسیالیست (فرانسه) ۲۰۰۴
۶۱ اورن Alain Lambert جمهوری‌خواهان (فرانسه) ۲۰۰۷
۶۲ پا-دو-کاله Dominique Dupilet حزب سوسیالیست (فرانسه) ۲۰۰۴
۶۳ پوی-دو-دم Jean-Yves Gouttebel حزب سوسیالیست (فرانسه) ۲۰۰۴
۶۴ پیرنه-آتلانتیک Jean Castaings جمهوری‌خواهان (فرانسه) ۲۰۰۸
۶۵ اوت-پیرنه Josette Durrieu حزب سوسیالیست (فرانسه) ۲۰۰۸
۶۶ پیرنه-اورینتال Christian Bourquin حزب سوسیالیست (فرانسه) ۱۹۹۸
۶۷ با-رن Guy-Dominique Kennel جمهوری‌خواهان (فرانسه) ۲۰۰۸
۶۸ او-رن Charles Buttner جمهوری‌خواهان (فرانسه) ۲۰۰۴
۶۹ رون Michel Mercier DIV ۱۹۹۰
۷۰ اوت-سون Yves Krattinger حزب سوسیالیست (فرانسه) ۲۰۰۲
۷۱ سون-ا-لوآر Arnaud Montebourg حزب سوسیالیست (فرانسه) ۲۰۰۸
۷۲ سارت (فرانسه) Roland du Luart جمهوری‌خواهان (فرانسه) ۱۹۹۸
۷۳ ساووآ Hervé Gaymard جمهوری‌خواهان (فرانسه) ۲۰۰۸
۷۴ اوت سووآ Christian Monteil DVD ۲۰۰۸
۷۵ پاریس برتراند دلانو حزب سوسیالیست (فرانسه) ۲۰۰۱
۷۶ سن-ماریتیم Pascal Martin PR ۲۰۱۵
۷۷ سن-ا-مرن Vincent Eblé حزب سوسیالیست (فرانسه) ۲۰۰۴
۷۸ ایولین Pierre Bédier جمهوری‌خواهان (فرانسه) ۲۰۰۵
۷۹ دو-سور Éric Gautier حزب سوسیالیست (فرانسه) ۲۰۰۸
۸۰ سم (فرانسه) Christian Manable حزب سوسیالیست (فرانسه) ۲۰۰۸
۸۱ تارن Thierry Carcenac حزب سوسیالیست (فرانسه) ۱۹۹۱
۸۲ تارن-ا-گارون Jean-Michel Baylet PRG ۱۹۸۶
۸۳ ور (بخش) Horace Lanfranchi جمهوری‌خواهان (فرانسه) ۲۰۰۲
۸۴ وکلوز Claude Haut حزب سوسیالیست (فرانسه) ۲۰۰۱
۸۵ وانده Philippe de Villiers MPF ۱۹۸۸
۸۶ وین (فرانسه) Claude Bertaud جمهوری‌خواهان (فرانسه) ۲۰۰۸
۸۷ اوت-وین Marie-Françoise Pérol-Dumont حزب سوسیالیست (فرانسه) ۲۰۰۴
۸۸ ووژ Christian Poncelet جمهوری‌خواهان (فرانسه) ۱۹۷۶
۸۹ یون (فرانسه) Jean-Marie Rolland جمهوری‌خواهان (فرانسه) ۲۰۰۸
۹۰ تریتوآر دو بلفور Yves Ackermann حزب سوسیالیست (فرانسه) ۲۰۰۴
۹۱ اسون Michel Berson حزب سوسیالیست (فرانسه) ۱۹۹۸
۹۲ او-دو-سن پاتریک دوجیان جمهوری‌خواهان (فرانسه) ۲۰۰۷
۹۳ سن-سن-دنی کلود بارتلون حزب سوسیالیست (فرانسه) ۲۰۰۸
۹۴ ول-دو-مرن Christian Favier حزب کمونیست فرانسه ۲۰۰۱
۹۵ ول-دوآز Arnaud Bazin جمهوری‌خواهان (فرانسه) ۲۰۱۱
۹۷۱ گوادلوپ Jacques Gillot UGSR ۲۰۰۱
۹۷۲ مارتینیک Alfred Marie-Jeanne MIM ۲۰۱۵
۹۷۳ گویان فرانسه Alain Tien-Liong DVG ۲۰۰۸
۹۷۴ رئونیون Nassimah Dindar جمهوری‌خواهان (فرانسه) ۲۰۰۴
۹۷۵ سن-پیر-ا-میکلون (overseas collect.) Stéphane Artano DVD ۲۰۰۶
۹۷۶ مایوت Ahmed Attoumani Douchina جمهوری‌خواهان (فرانسه) ۲۰۰۸

منابع[ویرایش]

  1. Ministère de l'intérieur, Les élections départementales: comprendre ce qui change (به فرانسوی), archived from the original on 10 August 2016, retrieved 2015-07-30
  2. "Law of 22 December 1789" (PDF). National Assembly. Retrieved 2 August 2015.
  3. "Law of 28 Pluviose year VIII" (PDF). U-Picarde. Archived from the original (PDF) on 25 September 2015. Retrieved 2 August 2015.
  4. "Les institutions administratives de la France de 1789 à 1800". University of Burgundy. 1988. Archived from the original on 23 September 2015. Retrieved 2 August 2015.