شبکه مخابراتی ثابت هوانوردی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

شبکه مخابراتی ثابت هوانوردی(به انگلیسی: Aeronautical Fixed Telecommunications Network(AFTN)) یک سیستم جهانی گردش‌های ثابت هوانوردی است که به عنوان قسمتی از سرویس ثابت هوانوردی برای مبادلۀ پیام حاوی اطلاعات دیجیتالی بین ایستگاه‌های ثابت هوانوردی که ویژگی‌های ارتباطی سازگار یا یکسان دارند مهیا شده‌است. AFTN ماهیت‌های هوانوردی را دربردارد که شامل: تهیه کنندگان ANS(سرویس‌های هدایت هوایی)تهیه کنندگان هوانوردی متخصصان فرودگاه وآژانس‌های دولتی که اطلاعات حیاتی را برای عملکردهای هواپیما یاپیام‌های سختی پیام‌های فوری پیام‌های امنیت پرواز پیام‌های هواشناس پیام‌های نظم پروازوپیام‌های اجرایی هوانوردی را مبادله می‌کند.این شبکه یک سیستم جهانی گردش های ثابت هوانوردی است که به عنوان بخشی از سرویس ثابت هوانوردی برای مبادله پیام‌ها و اطلاعات دیجیتالی ببین ایستگاه هایثابت هوانوردی مهیا شده است.

این شبکه نهادهایی مانند تهیه کننده‌های سرویس‌های ناوبری هوایی و تامین کننده های سرویس هوانوردی، مراجع فرودگاهی و سازمانهای دولتی را تحت پوشش قرار می‌دهد. این شبکه اطلاعات حیاتی را به عملیات های هوانوردی ارسال می کند. از آن جمله می توان به پیام های اضطراری، پیامهای فوریتی، پیام های ایمنی پرواز، پیام های هواشناسی، پیام‌های تنظیم پرواز و پیام‌های اداری هوانوردی اشاره داشت.[۱]

محتوا:

1.سازمان ارتباطات

2.فرمت آدرس ایستگاهAFTV

3.فرمت پیام AFTN

4.انواع پیام

5.اولویت اندیکاتورها

6.ترتیب اولویت و.....

سازمان ارتباطات

سازمان AFTNاصلی شامل لینک‌های تله تایپ ثابت بین مراکزاصلی است.بعضی لینک‌های بین‌المللی ودور برمبنای انتقالات تله تایپ رادیویی دوبلکس ولاین‌های اجاره‌ای می‌باشد.وقتی به CIDIN به روزرسانی شود به لینک‌های X.25دردرجات اطلاعاتی بسیاربالاتر به روزرسانی می‌شود.همانطورکه AMHS دردهه ی بعدی آنلاین می‌شود به لینک‌های X.400 تعویض می‌شود باهردوی لاین‌های اختصاصی یاطریق‌های نوعی. فرمت ادرس ایستگاهAFTN یک آدرس AFTN یک گروه هشت تایی شامل یک اندیکاتور لوکیشن ICAOچهارحرفی می‌باشد.به یک گروه سه حرفی که یک سازمان یاسرویس راشناسایی می‌کند که یک حرف اضافی را خطاب قرارمی دهد.حرف اضافی یک شبکه تقسیم یافرایند موجود سازمان مورد خطاب را ارائه می‌دهد.حرفX برای کامل کردن آدرس استفاده می‌شود وقتی که یک تشخیص هویت صریح ازشرکت تقسیم یا فرایند نیاز نیست.برای مثال EBB1N1Xاندیکاتورهای لوکیشن 4حرفی درICAD DOC7910 لیست می‌شود.اندیکاتورهای لوکیشن طراحان 3حرفی درICAD DOC8585 لیست شده‌است.نقش دهندگان برای آژانس‌های اجرایی هوانوردی و سرویس هاواجراهای هوانوردی.

هرلوکیشنی (فرودگاه وسایرامکانات) با ارتباط باAFSیک کد4حرفی منحصربه فردراباICAOتعیین کرده‌است.یادوحرف اول کشور رانشان می دهدو3یا4حرف باقی‌مانده مکان دقیق رانشان می‌دهد.برای مثال حرفKحرف اول آدرس ICAOچهارحرفی درقاره‌ آمریکا است.حرف اول برای فرودگاه کانادایی یاادرس فرودهایی است که باحرف Cشروع می‌شود. کدهای اروپای جنوبی باL شروع می‌شوندوکدویژه در اسپانیاباEشروع می‌شوند.برای مثال فرودگاه جان اف کندی نیویورک KJFKاست وقتی که فرودگاه GOOSE BAY باCYYRوBILBOدراسپانیا به شکلLEBBنشان داده می‌شود.بعضی کدهای چهارحرفی غیرمنظم ICAO تعیین نمی‌شود.معمولاً در گزارش‌های هواشناسی ظاهرمی شود ووجود دارد.مثال‌هایی ازبعضی گروه‌های ۳ حرفی درآدرس‌های AFTNبرای تعیین یک سازمان یاسرویس استفاده می‌شود.

منابع

  1. پویا لطیفیان (آذر۱۴۰۰). «شبکه مخابراتی ثابت هوانوردی و تکنولوژی های پیرامون آن». تیک آف. دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری. تاریخ وارد شده در |تاریخ= را بررسی کنید (کمک)

https://en.wikipedia.org/wiki/Aeronautical_Fixed_Telecommunication_Network