سیستم انرژی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سیستم‌های انرژی بیانگر جریان‌های انرژی و همچنین به عنوان تمام اجزای مربوط به تولید تبدیل تحول و استفاده از انرژی تعریف می‌شود. سیستم‌های کلی انرژی به طور عمده با کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و تلفات انتقال، بهبود می‌بخشد و همچنین کمک زیادی در اهداف سیاست‌های انرژی ایفا می‌کند. در مرجع یک مفهوم کلی بوده و این حوزه‌ها پیشرانه‌ها یا موانع توسعه سیستم انرژی می‌باشد.

اجزای مختلف سیستم انرژی شامل:

الف) سمت تقاضا

ب) سمت عرضه منابع

زمینه در دستیابی به اهداف اتحادیه انرژی، مستلزم ابزارهای سیاستی سالم و اجرای اقدامات حفاظت از آب و هوا و صرفه‌جویی در مصرف انرژی است. ذینفعان در مقامات دولتی در سطح محلی عوامل اصلی تغییر در اجرای انتقال انرژی هستند، و هدف اصلی مقامات در سطح محلی انتقال به سمت جامعه‌ای با کربن کم می‌باشد.

منابع[ویرایش]

الگو:Bahram mirshahpanah-Dr'Mohammdreza asghari poor chaman

Campbell, D.E., Brandt-Williams, S.L., Meisch, M.E.A., 2005.Environmental Accounting Using Emergy: Evaluation of the State of WestVirginia. USEPA, Office of Research and Development, Washington, DC, p. 116.EPA/600/R-02/01