سرود ملی آرژانتین

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

متن[ویرایش]

این متن نسخه امروزی و کوتاه‌شده از متن اصلی سرود ملی آرژانتین است که در آن بخشی که به کشور اسپانیا حمله لفظی شده‌بود حذف شده‌است. این نسخه جدید در سال ۱۹۲۴ رسمیت یافت.

متن اسپانیایی برگردان فارسی

Oíd, mortales, el grito sagrado:
"¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!"
Oíd el ruido de rotas cadenas
ved en trono a la noble igualdad

Ya su trono dignísimo abrieron
las Provincias Unidas del Sud
y los libres del mundo responden:
"¡Al gran pueblo argentino, salud!"
"¡Al gran pueblo argentino, salud!"
Y los libres del mundo responden:
"¡Al gran pueblo argentino, salud!"
Y los libres del mundo responden:
"¡Al gran pueblo argentino, salud!"

Sean eternos los laureles,
que supimos conseguir,
que supimos conseguir.
Coronados de gloria vivamos...
o juremos con gloria morir!
O juremos con gloria morir!
O juremos con gloria morir!

ای میرندگان، بانگ مقدس را بشنوید:

آزادی! آزادی! آزادی!
صدای زنجیرهای گسسته را بشنوید
و بر مسند نشستن مساوات شریف را بنگرید

استان‌های متحد جنوب
تاج شرافت را بر سرش نهادند
و پژواک آزادگان جهان طنین‌انداز شد:
بر مردم بزرگ آرژانتین، درود!
بر مردم بزرگ آرژانتین، درود!
و آزادگان جهان پاسخ دادند که:
بر مردم بزرگ آرژانتین، درود!
و آزادگان جهان پاسخ دادند:
بر مردم بزرگ آرژانتین، درود!

جاودانه باد تاج‌های افتخار
آن تاج‌هایی که به‌دست آوردیم،
آن تاج‌هایی که به‌دست آوردیم،
بیایید تا تاج‌برسر در شکوه زندگی کنیم ...
یا مرگ را سوگندی شکوهمندانه خوریم!
یا مرگ را سوگندی شکوهمندانه خوریم!

یا مرگ را سوگندی شکوهمندانه خوریم!