سرعت فاز

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish
متن جایگزین
نقطه قرمز معرف سرعت فاز و نقاط سبز معرف سرعت گروه

سرعت فاز یک موج، نرخ انتقال فاز آن موج در فضا است. این سرعت در هر فاز برای فرکانس‌های مختلف یک موج قابل تعریف است. برای هر فرکانس خاص می توان سرعت فاز یک فاز مشخص(مثلا قله موج) را محاسبه کرد. سرعت فاز بر حسب دوره تناوب موج و طول موج به صورت زیر بدست می آید:

یا به صورت مشابه، بر حسب سرعت زاویه‌ای موج ω و عدد موج k به صورت زیر بدست می آید:

برای اینکه متوجه شویم این پارامتر به چه معناست، یک موج ساده ی سینوسی به صورت (A cos(kx-ωt را تصور کنید. در زمان t، منبع فاز ωt را تولید می‌کند. در همان زمان، جبهۀ اولیه‌ای موج که از منبع دور شده به فاصله x از منبع در فضا رسیده است به شرطی که kx=ωt باشد، دارای فازی برابر با فاز اولیه اش (یعنی صفر) است. پس سرعت انقال فاز برابر است با v = x/t = ω/k. به صورت رسمی تر، مقدار Φ = kx-wt فاز موج را در زمان t و مکان x نشان می دهد. همچنین ω = dΦ/dt و k = dΦ/dx، پس مقدار سرعت فاز برابر است با v = dx/dt = ω/k.

موارد مرتبط[ویرایش]

منبع[ویرایش]

Frequency dispersion in groups of gravity waves on the surface of deep water. The      red square moves with the phase velocity, and the       green circles propagate with the group velocity. In this deep-water case, the phase velocity is twice the group velocity. The red square overtakes two green circles when moving from the left to the right of the figure.
New waves seem to emerge at the back of a wave group, grow in amplitude until they are at the center of the group, and vanish at the wave group front.
For surface gravity waves, the water particle velocities are much smaller than the phase velocity, in most cases.
Propagation of a wave packet demonstrating a phase velocity greater than the group velocity without dispersion.
This shows a wave with the group velocity and phase velocity going in different directions. The group velocity is positive, while the phase velocity is negative.[1]

The phase velocity of a wave is the rate at which the phase of the wave propagates in space. This is the velocity at which the phase of any one frequency component of the wave travels. For such a component, any given phase of the wave (for example, the crest) will appear to travel at the phase velocity. The phase velocity is given in terms of the wavelength λ (lambda) and time period T as

Equivalently, in terms of the wave's angular frequency ω, which specifies angular change per unit of time, and wavenumber (or angular wave number) k, which represents the proportionality between the angular frequency ω and the linear speed (speed of propagation) νp,

To understand where this equation comes from, consider a basic sine wave, A cos (kxωt). After time t, the source has produced ωt/2π = ft oscillations. After the same time, the initial wave front has propagated away from the source through space to the distance x to fit the same number of oscillations, kx = ωt.

Thus the propagation velocity v is v = x/t = ω/k. The wave propagates faster when higher frequency oscillations are distributed less densely in space.[2] Formally, Φ = kxωt is the phase. Since ω = −dΦ/dt and k = +dΦ/dx, the wave velocity is v = dx/dt = ω/k.

Relation to group velocity, refractive index and transmission speed

A superposition of 1D plane waves (blue) each traveling at a different phase velocity (traced by blue dots) results in a Gaussian wave packet (red) that propagates at the group velocity (traced by the red line).

Since a pure sine wave cannot convey any information, some change in amplitude or frequency, known as modulation, is required. By combining two sines with slightly different frequencies and wavelengths,

the amplitude becomes a sinusoid with phase speed Δωk. It is this modulation that represents the signal content. Since each amplitude envelope contains a group of internal waves, this speed is usually called the group velocity, vg.[2]

In a given medium, the frequency is some function ω(k) of the wave number, so in general, the phase velocity vp = ω/k and the group velocity vg = dω/dk depend on the frequency and on the medium. The ratio between the speed of light c and the phase velocity vp is known as the refractive index, n = c/vp = ck/ω.

Taking the derivative of ω = ck/n with respect to k, yields the group velocity,

Noting that c/n = vp, indicates that the group speed is equal to the phase speed only when the refractive index is a constant dn/dk = 0, and in this case the phase speed and group speed are independent of frequency, ω/k=dω/dk=c/n.[2]

Otherwise, both the phase velocity and the group velocity vary with frequency, and the medium is called dispersive; the relation ω=ω(k) is known as the dispersion relation of the medium.

The group velocity of electromagnetic radiation may – under certain circumstances (for example anomalous dispersion) – exceed the speed of light in a vacuum, but this does not indicate any superluminal information or energy transfer. It was theoretically described by physicists such as Arnold Sommerfeld and Léon Brillouin. See dispersion for a full discussion of wave velocities.

See also

References

Footnotes

  1. ^ Nemirovsky, Jonathan; Rechtsman, Mikael C; Segev, Mordechai (9 April 2012). "Negative radiation pressure and negative effective refractive index via dielectric birefringence" (PDF). Optics Express. 20 (8): 8907–8914. Bibcode:2012OExpr..20.8907N. doi:10.1364/OE.20.008907. PMID 22513601. Archived from the original (PDF) on 16 October 2013.
  2. ^ a b c "Phase, Group, and Signal Velocity". Mathpages.com. Retrieved 2011-07-24.

Bibliography