زمان موهومی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
رابطه بین زمان حقیقی و موهومی.

زمان موهومی (به انگلیسی: Imaginary time) مفهومی از زمان در مکانیک کوانتومی است. این زمان که با نشان داده می‌شود، به صورت با زمان حقیقی t رابطه پیدا می‌کند. در واقع این زمان نتیجه چرخش محور زمان حقیقی در صفحه مختصات است.

می‌توان نشان داد که در دمای T تابع گرین برای زمان موهومی متناوب است و دوره تناوبش خواهد بود. ازینرو تبدیل فوریه این تابع‌ها دارای بسامدهای جدا از هم (بنام بسامد ماتسوبارا) خواهد بود.

استیون هاوکینگ مفهوم زمان موهومی را در کیهان‌شناسی بکارگرفت.

منابع

ویکی‌پدیای انگلیسی