زبان منظم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Chomsky-hierarchy

در علوم نظری رایانه، زبان‌های منظم، به زیرمجموعه‌ای از زبان‌های صوری گفته‌ می‌شود.

اعضای یک زبان منظم با عبارت‌های منظم ساخته‌می‌شوند و توسط ماشین حالت متناهی معین پذیرفته می‌شوند. از زبان‌های منظم در تجزیه کننده‌ها و طراحی زبان‌های برنامه‌نویسی استفاده می‌شود.

تعریف[ویرایش]

مجموعۀ زبان‌های منظم روی یک الفبا مثل ∑، به صورت بازگشتی زیر تعریف می‌شود:

 • زبان بدون رشته،∅، یک زبان منظم است.
 • برای هر عضو الفبا، ∑∋a، مجموعۀ تک‌عضوی {a}، یک زبان منظم است.
 • اگر مجموعه‌های Aو B دو زبان منظم باشند، آنگاه اجتماع آن‌ها (ABالحاق آن‌ها (AB) وستاره کلین (*A) زبان‌های منظم هستند.
مثال

هر مجموعه‌ای شامل تعداد متناهی رشته یک زبان منظم است. مجوعۀ تک‌عضوی شامل رشتۀ تهی، {} یک زبان منظم است. به همین‌ترتیب، روی الفبای ، زبانی که شامل تعداد برابر از حروف a و b باشد، یک زبان منظم است.

یک زبان منظم نیست. یعنی این زبان، زبان مورد پذیرش برای هیچ ماشین حالت متناهی نیست و نمی‌توان آن را با عبارت‌های منظم بیان کرد. برای نشان دادن آن که یک زبان، منظم نیست، از لم تزریق، استفاده می‌شود.

بیان‌های دیگر[ویرایش]

یک زبان منظم:

تساوی‌های جبری برای عبارت‌های منظم[ویرایش]

لم تزیق[ویرایش]

ویژگی‌های بستاری[ویرایش]

اگر زبان‌های M و N، منظم باشند:

 • اجتماع دو زبان، یعنی منظم است.
 • الحاق آن‌‌ دو، منظم است.
 • اشتراک آن‌ها، یعنی منظم است.
 • ستاره کلین هر کدام از آن‌ها، و منظم‌اند.
 • تفریق و متمم آن‌ها، و منظم‌اند.
 • معکوس زبان‌، ، منظم است.

ویژگی‌های تصمیمی[ویرایش]

ویژگی‌های تصمیمی سؤالهایی است که دربارۀ یک اتوماتا یا یک زبان می‌توانیم بپرسیم. در زیر نمونه‌ای از آنها را مشاهده می‌کنید.

 • مسئله عضویت

آیا رشتۀ w متعلق به زبان L است؟

 • مسئله تهی بودن

آیا زبان L تهی است؟ برای پاسخ به این سؤال باید به این سؤال جواب داد که آیا مسیری در اتوماتای A که زبان L را می‌پذیرد وجود دارد که ما را از یک حالت آغازین به یک حالت پایانی برساند؟

 • مسئله متناهی بودن

آیا در زبان L تعداد محدودی رشته وجود دارد؟ برای پاسخ به سؤال ذکر شده دو راهکار یا لم وجود دارد. لم1: اگر DFA دارای n حالت باشد و رشته‌ای با طول n یا بیشتر را بپذیرد، آنگاه زبان DFA نامتناهی است. لم2: اگر رشته‌ای با طول n یا بیشتر در زبان L (که DFAی معادلی با n حالت دارد) وجود داشته باشد، آنگاه رشته‌ای با طول بین n و 2n-1 نیز دارد.

زیرمجموعه‌ها[ویرایش]

 • زبان‌های متناهی، که مجموعه‌هایی شامل تعداد متناهی رشته‌ هستند.
 • زبان‌های بی‌ستاره، شامل رشته‌هایی که توسط عبارت‌های منظم، از رشته‌های تهی، نماد‌های الفبا و اعمال جبری و الحاق روی آن‌ها به دست می‌آیند. از ستاره کلین نمی‌توان در آن‌ها استفاده کرد. این دسته از زبان‌ها، شامل همۀ زبان‌های متناهی‌اند.

منابع[ویرایش]

An Introduction to Formal Languages and Automata، Peter Linz

Introduction to the Theory of Computation، Michael Sipser