رویدادهای تاریخ افغانستان: دوران محمدظاهرشاه

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

۸/۱۱/۱۹۳۳ محمد ظاهر به حیث پادشاه افغانستان تعین گردید.

 • ۸/۱۱/۱۹۳۳ سردار محمد هاشم به تشکیل کابینه موظف گردید.
 • ۱۵/۱۲/۱۹۳۳ محکمه‌ای در کابل دایر شد و عبد الخالق را با عده‌ای از دوستان و اقاربش به اعدام محکوم نمود.
 • مارس ۱۹۳۴ سپردن انحصار تجارت خارجی به شرکت سهامی
 • ۲۸/۹/۱۹۳۴ افغانستان به عضویت سازمان نو تشکیل جامعه ملل درآمد.
 • ۱۹۳۵ تصفیهٔ اختلاف سرحدی با ایران به حکمیت ترکیه
 • ۲۶/۳/۱۹۳۶ نخستین معاهده دوستی بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا در لندن به امضا رسید.
 • ۳/۳/۱۹۳۷ نشر فرمان شاهی راجع به تعمیم زبان پشتو
 • ۷/۷/۱۹۳۷ پیمانی میان نمایندگان چهار کشور افغانستان ایران ترکیه و عراق به منظور استقرار صلح و امنیت در شرق نزدیک عدم تعرض تشدید روابط و همکاریهای متقابل در ذه ماده در قصر سعدآباد به امضا رسید.
 • ۲۶/۱/۱۹۳۸ مسافرت سید باقر کاظمی وزیر خارجهٔ ایران به کابل و امضای قرارداد راجع به تقسیم آب هلمند
 • آوریل-ژوئن ۱۹۳۸ تحریکات سعد شامی در سرحد وزیرستان علیه حکومت
 • مه ۱۹۳۸ قراراد تفحص و استخراج نفت با شرکت آمریکایی
 • اکتوبر ۱۹۳۸ مسافرت سکرتر خارجی هند بکابل
 • ۶/۹/۱۹۳۹ حکومت افغانستان توسط فرمان شاهی بیطرفی اش را در جنگ دوم جهانی اعلام نمود.
 • اکتوبر ۱۹۳۹ بکارافتادن فابریکهٔ قندسازی بغلان
 • ۹/۱۰/۱۹۴۱ یادداشت سفارت بریتانیه راجع بخارج ساختن اتباع کشورهای محور از افغانستان
 • ۱۱/۱۰/۱۹۴۱ یادداشت شوروی راجع بخارج ساختن اتباع کشورهای محور از افغانستان
 • ۱۹/۱۰/۱۹۴۱ بنابر درخواست متحدین در جنگ دوم جهانی حکومت افغانستان به اخراج آلمانها و ایتالویهای مقیم کشور موافقه کرد.
 • ۵–۶ نوامبر ۱۹۴۱ لویه جرگه راجع به تأیید بیطرفی افغانستان
 • ۲۷/۴/۱۹۴۲ تعیین اولین وزیر مختار آمریکا در کابل
 • ۱۹۴۳ بکارافتادن فابریکهٔ نساجی پل خمری
 • ۲۹/۱/۱۹۴۶ بازداشت عبدالرحیم خان معاون صدارت با استاد خلیلی
 • ۹/۵/۱۹۴۶ تعیین شاه محمود خان بحیث صدراعظم
 • ۱۶/۶/۱۹۴۶ معاهدهٔ سرحدی بر مبنای خط تالویگ بین افغانستان و شوروی
 • ۹/۱۱/۱۹۴۶ افغانستان به عضویت سازمان ملل متحد درآمد.
 • ۱۳/۶/۱۹۴۷ یادداشت افغانستان بدولت بریتانیه راجع بسرحد
 • ۲۶/۷/۱۹۴۷ رسیدن شاه محمود خان به لندن
 • ژوئن-اوت ۱۹۴۷ مسافرت شاه محمود خان به آمریکا
 • ۳۰/۹/۱۹۴۷ نمایندگان افغانستان در سازمان ملل متحد در برابر پذیرش پاکستان در آن سازمان رای مخالف داند.
 • آوریل ۱۹۴۸ انتخابات بلدی بشکل سری در کابل
 • ۱۹۴۸ امضای موافقتنامه راجع به رودخانهٔ کشک با شوروی
 • مارج-آوریل ۱۹۴۹ انتخابات دورهٔ ۷ شورای ملی
 • مارس ۱۹۵۰ بازداشت سید محمد اسماعیل بلخی، خواجه محمد نعیم و عده دیگر به اتهام توطئه
 • ۴/۱/۱۹۵۰ امضای معاهدهٔ دوستی با هند
 • ۱۳/۱/۱۹۵۰ به رسمیت شناختن جمهوریت مردم چین
 • ۲۰/۴/۱۹۵۰ تظاهرات عظیمی بخاطر مداخله غیرقانونی وزارت داخله در امور انتخابات در شهر کابل براه افتاد.
 • ۱۴/۱۰/۱۹۵۰ ترمیم کابینه و تشکیل گروپ‌ها
 • ۱۹۵۱ تأسیس جراید آزاد انگار، ندای خلق و وطن وولس
 • آوریل-مه ۱۹۵۱ مسافرت شاه محمود خان به آمریکا
 • آوریل ۱۹۵۲ انتخابات در کابل بای دورهٔ ۸ شورا و تظاهرات
 • ۸/۵/۱۹۵۲ بازداشت عده‌ای از آزادیخواهان
 • ۲۵/۲/۱۹۵۳ اتحاد شوروی به موجودیت کارشناسان ملل متحد در شمال کشور رسماً به افغانستان اعتراض نمود.
 • ۶/۹/۱۹۵۳ استعفای شاه محمود خان و آغاز صدارت سردار محمد داود
 • ۲۰/۹/۱۹۵۳ کابینه سردار محمد داود اعلان گردید.
 • ۲۶/۱۰/۱۹۵۳ وفات محمد هاشم خان
 • نوامبر ۱۹۵۳ مسافرت ریچارد نیکسون معاون رئیس‌جمهور آمریکا بکابل
 • ۲۷/۱/۱۹۵۴ قرضهٔ سه و نیم میلیون دالر شوروی برای تعمیر سیلو
 • ۱۷/۹/۱۹۵۴ مسافرت سردار محمد نعیم برای مذاکره به کراچی
 • ۱۹/۱/۱۹۵۵ برقراری مناسبات سیاسی با چین
 • ۳۰/۳/۱۹۵۵ تظاهرات و تعرض بر سفارت پاکستان در کابل
 • ۱/۴/۱۹۵۵ تظاهرات و تعرض بر قونسولگری افغانستان در پیشاور
 • ۱۸/۴/۱۹۵۵ مسافرت سردار محمد نعیم به باندونگ
 • ۲۹/۴/۱۹۵۵ مسافرت جمال عبدالناصر زعیم مصر به کابل
 • ۱/۵/۱۹۵۵ پاکستان از حکومت افغانستان خواست تا تمام قونسولگریهایش را در آن کشور مسدود کند.
 • ۴/۵/۱۹۵۵ به‌دنبال خرابی اوضاع میان افغانستان و پاکستان حکومت به قوای نظامی اش امر سفربری داد.
 • ۲۱/۶/۱۹۵۵ امضای موافقتنامهٔ ترانزیتی با شوروی
 • ۱۴/۷/۱۹۵۵ افغانستان به عضویت بانک جهانی و صندوق جهانی پول درآمد.
 • ۱۳/۹/۱۹۵۵ برافراشته شدن دوبارهٔ بیرق پاکستان در کابل
 • ۲۰–۲۵ نوامبر ۱۹۵۵ لویه جرگه
 • ۱۶–۱۸ دسامبر ۱۹۵۵ مسافرت بولگانین و خروشچف به کابل
 • ۶/۳/۱۹۵۶ تأیید کنفرانس کشورهای جنوب شرق آسیا از موضع پاکستان در برابر افغانستان
 • ۲۶–۳۰ ژوئن ۱۹۵۶ مسافرت عدنان مندرس صدراعظم ترکیه به افغانستان
 • ۷–۱۱ اوت ۱۹۵۶ مسافرت سکندر میرزا رئیس‌جمهور پاکستان به افغانستان
 • ۲۵/۸/۱۹۵۶ عقد موافقتنامهٔ خرید اسلحه با شوروی و چکسلواکیا
 • ۱۷–۳۰ اکتوبر ۱۹۵۶ مسافرت سردار محمد داود به شوروی
 • اکتوبر ۱۹۵۶ اعلان نخستین پلان پنجساله
 • ۲۴/۱۱/۱۹۵۶ مسافرت سردار محمد داود به پاکستان
 • ۱۹–۲۳ ژانویه ۱۹۵۷ مسافرت جوان لای صدراعظم جین به افغانستان
 • ۸–۱۱ ژوئن ۱۹۵۷ مسافرت سهروردی صدراعظم پاکستان به افغانستان
 • ۱۰/۷/۱۹۵۷ عزل و بازداشت عبدالملک عبدالرحیم زی وزیر مالیه
 • ژوئن ۱۹۵۷ بازداشت یک عده از آزادیخواهان
 • ۱۷–۳۱ ژوئن ۱۹۵۷ مسافرت محمد ظاهرشاه به شوروی
 • ۲۲/۱۰/۱۹۵۷ مسافرت سردار محمد داود به چین
 • ۱۸/۱/۱۹۵۸ موافقتنامهٔ سرحدی با شوروی
 • ۱–۵ فوریه ۱۹۵۸ مسافرت محمد ظاهرشاه به پاکستان
 • ۱۱–۲۶ فوریه ۱۹۵۸ مسافرت محمد ظاهرشاه به هند
 • ۱–۵ اکتوبر ۱۹۵۸ مسافرت وروشیلوف رئیس دولت شوروی به افغانستان
 • ۲۸/۱۲/۱۹۵۸ مسافرت سردار محمد نعیم وزیر خارجه به شوروی
 • ۵–۱۳ فوریه ۱۹۵۹ مسافرت سردار محمد داود به هند
 • ۲۲–۲۴ مارس ۱۹۵۹ مسافرت همرشیولد سرمنشی ملل متحد بکابل
 • ۱۸–۲۲ مه ۱۹۵۹ مسافرت سردار محمد داود به شوروی
 • ۳۱/۸/۱۹۵۹ رفع حجاب
 • ۱۴/۹/۱۹۵۹ مسافرت جواهر لعل نهرو صدراعظم هند به افغانستان
 • ۹/۱۲/۱۹۵۹ مسافرت آیزنهاور رئیس‌جمهور آمریکا بکابل
 • ۱۷/۱۲/۱۹۵۹ مسافرت سردار محمد داود به لندن
 • ۲۱/۱۲/۱۹۵۹ بلوای قندهار
 • ۱۰/۱/۱۹۶۰ مسافرت سردار محمد نعیم وزیر خارجه به پاکستان
 • ۲–۵ مارس ۱۹۶۰ مسافرت خروشچف صدراعظم شوروی بکابل
 • ۱۷/۳/۱۹۶۰ مسافرت سردار محمد داود به ایران
 • ۱۵/۴/۱۹۶۰ مسافرت سردار محمد داود به شوروی
 • ۲۶/۴/۱۹۶۰ وفات امان‌الله شاه
 • ۲۶/۸/۱۹۶۰ امضای معاهدهٔ دوستی و عدم تعرض با چین
 • ۵/۴/۱۹۶۱ ملاقات سردار محمد داود با خروشچف در مسکو
 • ۳–۸ ژوئن ۱۹۶۱ مسافرت سردار محمد داود به آلمان غربی
 • ۲/۹/۱۹۶۱ شرکت سردار محمد داود در کنفرانس کشورهای غیر منسک در بلگراد
 • ۶/۹/۱۹۶۱ قطع روابط سیاسی با پاکستان
 • ۶–۲۰ سپتامبر ۱۹۶۱ مسافرت سردار محمد نعیم به شوروی
 • ۱۱/۱۰/۱۹۶۱ مسافرت هیئت نظامی شوروی به افغانستان
 • ۱۴/۴/۱۹۶۲ اعلان دومین پلان پنجساله
 • ۲۷–۳۱ ژوئن ۱۹۶۲ مسافرت محمد رضا پهلوی شاه ایران بکابل
 • ۶–۱۵ اوت ۱۹۶۲ مسافرت محمد ظاهرشاه به شوروی
 • ۵/۲/۱۹۶۳ افتتاح فاکولته طب ننگرهار
 • ۳/۳/۱۹۶۳ سردار محمد داود صدراعظم افغانستان استعفانامه اش را به شاه پیش کرد.
 • ۱۰/۳/۱۹۶۳ فرمان شاهی صادر شده و سردار محمد داود از پست صدارت برطرف شد.
 • ۱۳/۳/۱۹۶۳ داکتر محمد یوسف صدراعظم اعضای کابینه اش را اعلان کرد.
 • ۲۸/۳/۱۹۶۳ تعیین کمسیون تسوید قانون اساسی جدید
 • ۲۸/۵/۱۹۶۳ اعلان از سرگرفتن مناسبات با پاکستان
 • ۲۰/۷/۱۹۶۳ قونسلگیریهای افغانستان در شهرهای کویته و پیشاور دوباره باز شد.
 • ۲–۱۹ سپتامبر ۱۹۶۳ مسافرت محمد ظاهرشاه به آمریکا
 • ۱۲/۱۰/۱۹۶۳ لئونید برژنف صدر هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد شوروی به کابل سفر کرده و سنگ تهداب انستیتوت پولیتخنیک کابل را گذاشت.
 • ۲/۱۲/۱۹۶۳ امضای معاهدهٔ سرحدی با چین
 • ۲/۲/۱۹۶۴ مسافرت داکتر محمد یوسف به شوروی جهت تداوی
 • ۲۹ فوریه-۱ مه ۱۹۶۴ کمسیون مشورتی قانون اساسی
 • ۲۱/۳/۱۹۶۴ تقسیم مملکت به ۷ ولایت
 • ۱/۷/۱۹۶۴ جنرال محمد ایوب خان رئیس‌جمهور پاکستان از کابل دیدار به عمل آورد.
 • ۴/۸/۱۹۶۴ نشر مسودهٔ قانون اساسی جدید
 • ۱/۹/۱۹۶۴ افتتاح سرک سالنگ
 • ۹/۹/۱۹۶۴ لویه جرگه بمنظور تصویب قانون اساسی جدید در کابل دایر گردید.
 • ۱۹/۹/۱۹۶۴ اعضای لویه جرگه قانون اساسی جدید را تصویب کردند.
 • ۱/۱۰/۱۹۶۴ توشیح قانون اساسی جدید
 • ۲۹ اکتوبر-۱۲ نوامبر ۱۹۶۴ مسافرت محمد ظاهرشاه به چین
 • ۱۸/۱۱/۱۹۶۴ کشف بقایای شهر یونانی باختر در آی خانم
 • ۱۸–۲۸ فوریه ۱۹۶۵ مسافرت داکتر محمد یوسف به هند
 • ۱۷–۲۳ آوریل ۱۹۶۵ کانگرس زراعتی
 • ۲۱–۳۰ آوریل ۱۹۶۵ مسافرت داکتر محمد یوسف به شوروی
 • ۱۱/۵/۱۹۶۵ انفاذ قانون انتخابات
 • ۱–۳ ژوئن ۱۹۶۵ مسافرت محمد ظاهرشاه به فرانسه
 • ۳–۱۴ اوت ۱۹۶۵ مسافرت محمد ظاهرشاه به شوروی
 • ۲۶/۸/۱۹۶۵ آغاز انتخابات ولسی جرگه (شوری یا مجلس نمایندگان)
 • ۹/۹/۱۹۶۵ قانون مطبوعات به مرحله اجرا قرار گرفت.
 • ۲۴/۹/۱۹۶۵ کار انتخابات اعضای شوری که تعداد آن‌ها به ۲۱۶ تن می‌رسید به اتمام رسید.
 • ۱/۱۰/۱۹۶۵ اعلان نتایج انتخابات شوری
 • ۱۴/۱۰/۱۹۶۵ افتتاح شورای جدید
 • ۲۴/۱۰/۱۹۶۵ داکتر محمد یوسف به شوری رفت تا برای حکومتش رای اعتماد بگیرد ولی تالار از طرف محصلین و متعلمین اشغال گردیده بود.
 • ۲۵/۱۰/۱۹۶۵ پلیس بر تظاهرات محصلین و متعلمین در خارج تالار شورا تیراندازی کرد و در اثر آن یک تن کشته و چند تن زخمی شدند. (۳ عقرب)
 • ۲۹/۱۰/۱۹۶۵ دکتر محمد یوسف از پست صدرات استفعا و بجای او هاشم میوندوال به حیث صدراعظم تعین شد.
 • ۲/۱۱/۱۹۶۵ رای اعتماد شوری به کابینهٔ میوندوال
 • ۴/۱۱/۱۹۶۵ میوندوال در پوهنتون (دانشگاه)
 • ۴/۱۲/۱۹۶۵ افغانستان به عضویت بانک آسیایی درآمد.
 • ۴–۹ آوریل ۱۹۶۶ مسافرت لیوشاوچی رئیس دولت چین بکابل
 • ۱۵ سپتامبر-۲۰ نوامبر ۱۹۶۶ مسافرت میوندوال به مصر و ترکیه
 • ۲۸ ژانویه-۶ فوریه ۱۹۶۷ مسافرت محمد ظاهرشاه به هند
 • ۷–۱۳ فوریه ۱۹۶۷ مسافرت محمد ظاهرشاه به پاکستان
 • ۱۵–۱۹ مارج ۱۹۶۷ مسافرت کیزینگر رئیس‌جمهور آلمان غربی بکابل
 • ۲۱/۳/۱۹۶۷ اعلان پلان پنجسالهٔ سوم
 • ۲۵/۳/۱۹۶۷ مسافرت میوندوال به آمریکا
 • ۱۰–۱۵ آوریل ۱۹۶۷ مسافرت میوندوال به فرانسه
 • ۱۰/۵/۱۹۶۷ امضای موافقتنامهٔ صدور گاز به شوروی
 • ۳۱/۵/۱۹۶۷ مسوده قانون احزاب از طرف مجلس سنا تصویب شد.
 • ۱۸/۶/۱۹۶۷ شرکت میوندوال در مذاکرات مجمع عمومی ملل متحد راجع به جنگ اعراب و اسرائیل
 • ۱۱/۱۰/۱۹۶۷ محمد هاشم میوندوال از پست صدارت استفعا و بجای او عبدالله یفتلی مأمور گشت تا تعین صدراعظم جدید امور حکومت را اداره کند.
 • ۱۵/۱۰/۱۹۶۷ افتتاح ستره محکمه (دادگاه عالی)
 • ۱/۱۱/۱۹۶۷ نوراحمد اعتمادی به حیث صدراعظم افغانستان تعین شد.
 • ۱۵/۱۱/۱۹۶۷ رای اعتماد شوری به کابینهٔ اعتمادی
 • ۷–۱۰ ژانویه ۱۹۶۸ مسافرت مارشال تیتو رهبر یوگسلاویا به افغانستان
 • ۱۸/۲/۱۹۶۸ تعیین کمسیون اصلاحات اداری
 • ۱–۴ مه ۱۹۶۸ مسافرت جودت سونای صدراعظم ترکیه به افغانستان
 • ۷–۱۱ مه ۱۹۶۸ مسافرت پمپیدو صدراعظم فرانسه به افغانستان
 • ۳–۱۳ ژوئن ۱۹۶۸ مسافرت محمد ظاهرشاه به شوروی
 • ژوئن-سپتامبر ۱۹۶۸ مسافرت اعتمادی به فرانسه جهت معالجه
 • ۲۸/۱۰/۱۹۶۸ مسافرت امیرعباس هویدا صدراعظم ایران به افغانستان
 • ۵/۱۱/۱۹۶۸ مسافرت اعتمادی به شوروی
 • آوریل ۱۹۶۹ مسافرت محمد ظاهرشاه به جاپان (ژاپن)
 • سپتامبر ۱۹۶۹ انتخابات دورهٔ جهاردهم شوری
 • ژوئن ۱۹۶۹ مسافرت ایندیرا گاندی صدراعظم هند به افغانستان
 • ژانویه ۱۹۷۰ مسافرت اگنیو معاون ریاست جمهوری آمریکا بکابل و تظاهرات علیه او
 • آوریل-مه ۱۹۷۰ تحصن علمای دینی در مسجد پل خشتی
 • ژوئن ۱۹۷۰ مسافرت ملک فیصل پادشاه عربستان سعودی به افغانستان
 • ۱۶/۵/۱۹۷۱ نورمحمد اعتمادی از عهده صدارت استفعا داد.
 • ۸/۶/۱۹۷۱ داکتر عبدالظاهر به حیث صدراعظم افغانستان تعین گردید.
 • ۶/۷/۱۹۷۱ رای اعتماد شوری به کابینهٔ عبدالظاهر
 • دسامبر ۱۹۷۱ مسافرت محمد ظاهرشاه به انگلستان
 • ژانویه ۱۹۷۲ مسافرت ذولفقار علی بوتو رئیس‌جمهور پاکستان به افغانستان
 • مارس ۱۹۷۲ مسافرت داکتر عبدالظاهر به شوروی
 • ۲۵/۹/۱۹۷۲ داکتر عبدالظاهر از عهدهٔ صدارت استعفا داد.
 • ۱۹۷۱–۱۹۷۲ کم‌آبی و قحطی
 • ۷/۱۲/۱۹۷۲ محمد موسی شفیق وزیر خارجه افغانستان به حیث صدراعظم تعین شد. - رای اعتماد شوری به کابینهٔ او
 • ۱۳/۳/۱۹۷۳ قراردادی میان افغانستان و ایران که بنام قرارداد آب هلمند یاد می‌شود در کابل به امضا رسید.
 • ۲۱/۵/۱۹۷۳ مسافرت پادگورنی رئیس دولت شوروی بکابل
 • ۲۲/۵/۱۹۷۳ تصویب قرارداد آب هلمند در ولسی جرگه (مجلس نمایندگان)
 • ۳۰/۵/۱۹۷۳ تصویب قرارداد آب هلمند در مشرانو جرگه (مجلس سنا)
 • ۲۵/۶/۱۹۷۳ مسافرت محمد ظاهرشاه به اروپا
 • ۱۷/۷/۱۹۷۳ کودتای سردار محمد داود

منابع[ویرایش]