رویدادهای تاریخ افغانستان: دوران محمدظاهرشاه

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

۸/۱۱/۱۹۳۳ محمد ظاهر به حیث پادشاه افغانستان تعین گردید.

۸/۱۱/۱۹۳۳ سردار محمد هاشم به تشکیل کابینه موظف گردید.

۱۵/۱۲/۱۹۳۳ محکمه‌ای در کابل دایر شد و عبد الخالق را با عده‌ای از دوستان و اقاربش به اعدام محکوم نمود.

مارس ۱۹۳۴ سپردن انحصار تجارت خارجی به شرکت سهامی

۲۸/۹/۱۹۳۴ افغانستان به عضویت سازمان نو تشکیل جامعه ملل درآمد.

۱۹۳۵ تصفیهٔ اختلاف سرحدی با ایران به حکمیت ترکیه

۲۶/۳/۱۹۳۶ نخستین معاهده دوستی بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا در لندن به امضا رسید.

۳/۳/۱۹۳۷ نشر فرمان شاهی راجع به تعمیم زبان پشتو

۷/۷/۱۹۳۷ پیمانی میان نمایندگان چهار کشور افغانستان ایران ترکیه و عراق به منظور استقرار صلح و امنیت در شرق نزدیک عدم تعرض تشدید روابط و همکاریهای متقابل در ذه ماده در قصر سعدآباد به امضا رسید.

۲۶/۱/۱۹۳۸ مسافرت سید باقر کاظمی وزیر خارجهٔ ایران به کابل و امضای قرارداد راجع به تقسیم آب هلمند

آوریل-ژوئن ۱۹۳۸ تحریکات سعد شامی در سرحد وزیرستان علیه حکومت

مه ۱۹۳۸ قراراد تفحص و استخراج نفت با شرکت آمریکایی

اکتوبر ۱۹۳۸ مسافرت سکرتر خارجی هند بکابل

۶/۹/۱۹۳۹ حکومت افغانستان توسط فرمان شاهی بیطرفی اش را در جنگ دوم جهانی اعلام نمود.

اکتوبر ۱۹۳۹ بکارافتادن فابریکهٔ قندسازی بغلان

۹/۱۰/۱۹۴۱ یادداشت سفارت بریتانیه راجع بخارج ساختن اتباع کشورهای محور از افغانستان

۱۱/۱۰/۱۹۴۱ یادداشت شوروی راجع بخارج ساختن اتباع کشورهای محور از افغانستان

۱۹/۱۰/۱۹۴۱ بنابر درخواست متحدین در جنگ دوم جهانی حکومت افغانستان به اخراج آلمانها و ایتالویهای مقیم کشور موافقه کرد.

۵-۶ نوامبر ۱۹۴۱ لویه جرگه راجع به تایید بیطرفی افغانستان

۲۷/۴/۱۹۴۲ تعیین اولین وزیر مختار آمریکا در کابل

۱۹۴۳ بکارافتادن فابریکهٔ نساجی پل خمری

۲۹/۱/۱۹۴۶ بازداشت عبدالرحیم خان معاون صدارت با استاد خلیلی

۹/۵/۱۹۴۶ تعیین شاه محمود خان بحیث صدراعظم

۱۶/۶/۱۹۴۶ معاهدهٔ سرحدی بر مبنای خط تالویگ بین افغانستان و شوروی

۹/۱۱/۱۹۴۶ افغانستان به عضویت سازمان ملل متحد در آمد.

۱۳/۶/۱۹۴۷ یادداشت افغانستان بدولت بریتانیه راجع بسرحد

۲۶/۷/۱۹۴۷ رسیدن شاه محمود خان به لندن

ژوئن-اوت ۱۹۴۷ مسافرت شاه محمود خان به آمریکا

۳۰/۹/۱۹۴۷ نمایندگان افغانستان در سازمان ملل متحد در برابر پذیرش پاکستان در آن سازمان رای مخالف داند.

آوریل ۱۹۴۸ انتخابات بلدی بشکل سری در کابل

۱۹۴۸ امضای موافقتنامه راجع به رودخانهٔ کشک با شوروی

مارج-آوریل ۱۹۴۹ انتخابات دورهٔ ۷ شورای ملی

مارس ۱۹۵۰ بازداشت سید محمد اسماعیل بلخی، خواجه محمد نعیم و عده دیگر به اتهام توطئه

۴/۱/۱۹۵۰ امضای معاهدهٔ دوستی با هند

۱۳/۱/۱۹۵۰ به رسمیت شناختن جمهوریت مردم چین

۲۰/۴/۱۹۵۰ تظاهرات عظیمی بخاطر مداخله غیر قانونی وزارت داخله در امور انتخابات در شهر کابل براه افتاد.

۱۴/۱۰/۱۹۵۰ ترمیم کابینه و تشکیل گروپ ها

۱۹۵۱ تأسیس جراید آزاد انگار، ندای خلق و وطن وولس

آوریل-مه ۱۹۵۱ مسافرت شاه محمود خان به آمریکا

آوریل ۱۹۵۲ انتخابات در کابل بای دورهٔ ۸ شورا و تظاهرات

۸/۵/۱۹۵۲ بازداشت عده‌ای از آزادیخواهان

۲۵/۲/۱۹۵۳ اتحاد شوروی به موجودیت کارشناسان ملل متحد در شمال کشور رسماً به افغانستان اعتراض نمود.

۶/۹/۱۹۵۳ استعفای شاه محمود خان و آغاز صدارت سردار محمد داود

۲۰/۹/۱۹۵۳ کابینه سردار محمد داود اعلان گردید.

۲۶/۱۰/۱۹۵۳ وفات محمد هاشم خان

نوامبر ۱۹۵۳ مسافرت ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا بکابل

۲۷/۱/۱۹۵۴ قرضهٔ سه و نیم میلیون دالر شوروی برای تعمیر سیلو

۱۷/۹/۱۹۵۴ مسافرت سردار محمد نعیم برای مذاکره به کراچی

۱۹/۱/۱۹۵۵ برقراری مناسبات سیاسی با چین

۳۰/۳/۱۹۵۵ تظاهرات و تعرض بر سفارت پاکستان در کابل

۱/۴/۱۹۵۵ تظاهرات و تعرض بر قونسولگری افغانستان در پیشاور

۱۸/۴/۱۹۵۵ مسافرت سردار محمد نعیم به باندونگ

۲۹/۴/۱۹۵۵ مسافرت جمال عبدالناصر زعیم مصر به کابل

۱/۵/۱۹۵۵ پاکستان از حکومت افغانستان خواست تا تمام قونسولگریهایش را در آن کشور مسدود کند.

۴/۵/۱۹۵۵ به‌دنبال خرابی اوضاع میان افغانستان و پاکستان حکومت به قوای نظامی اش امر سفربری داد.

۲۱/۶/۱۹۵۵ امضای موافقتنامهٔ ترانزیتی با شوروی

۱۴/۷/۱۹۵۵ افغانستان به عضویت بانک جهانی و صندوق جهانی پول درآمد.

۱۳/۹/۱۹۵۵ برافراشته شدن دوبارهٔ بیرق پاکستان در کابل

۲۰-۲۵ نوامبر ۱۹۵۵ لویه جرگه

۱۶-۱۸ دسامبر ۱۹۵۵ مسافرت بولگانین و خروشچف به کابل

۶/۳/۱۹۵۶ تایید کنفرانس کشورهای جنوب شرق آسیا از موضع پاکستان در برابر افغانستان

۲۶-۳۰ ژوئن ۱۹۵۶ مسافرت عدنان مندرس صدراعظم ترکیه به افغانستان

۷-۱۱ اوت ۱۹۵۶ مسافرت سکندر میرزا رئیس جمهور پاکستان به افغانستان

۲۵/۸/۱۹۵۶ عقد موافقتنامهٔ خرید اسلحه با شوروی و چکسلواکیا

۱۷-۳۰ اکتوبر ۱۹۵۶ مسافرت سردار محمد داود به شوروی

اکتوبر ۱۹۵۶ اعلان نخستین پلان پنجساله

۲۴/۱۱/۱۹۵۶ مسافرت سردار محمد داود به پاکستان

۱۹-۲۳ ژانویه ۱۹۵۷ مسافرت جوان لای صدراعظم جین به افغانستان

۸-۱۱ ژوئن ۱۹۵۷ مسافرت سهروردی صدراعظم پاکستان به افغانستان

۱۰/۷/۱۹۵۷ عزل و بازداشت عبدالملک عبدالرحیم زی وزیر مالیه

ژوئن ۱۹۵۷ بازداشت یک عده از آزادیخواهان

۱۷-۳۱ ژوئن ۱۹۵۷ مسافرت محمد ظاهرشاه به شوروی

۲۲/۱۰/۱۹۵۷ مسافرت سردار محمد داود به چین

۱۸/۱/۱۹۵۸ موافقتنامهٔ سرحدی با شوروی

۱-۵ فوریه ۱۹۵۸ مسافرت محمد ظاهرشاه به پاکستان

۱۱-۲۶ فوریه ۱۹۵۸ مسافرت محمد ظاهرشاه به هند

۱-۵ اکتوبر ۱۹۵۸ مسافرت وروشیلوف رئیس دولت شوروی به افغانستان

۲۸/۱۲/۱۹۵۸ مسافرت سردار محمد نعیم وزیر خارجه به شوروی

۵-۱۳ فوریه ۱۹۵۹ مسافرت سردار محمد داود به هند

۲۲-۲۴ مارس ۱۹۵۹ مسافرت همرشیولد سرمنشی ملل متحد بکابل

۱۸-۲۲ مه ۱۹۵۹ مسافرت سردار محمد داود به شوروی

۳۱/۸/۱۹۵۹ رفع حجاب

۱۴/۹/۱۹۵۹ مسافرت جواهر لعل نهرو صدراعظم هند به افغانستان

۹/۱۲/۱۹۵۹ مسافرت آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا بکابل

۱۷/۱۲/۱۹۵۹ مسافرت سردار محمد داود به لندن

۲۱/۱۲/۱۹۵۹ بلوای قندهار

۱۰/۱/۱۹۶۰ مسافرت سردار محمد نعیم وزیر خارجه به پاکستان

۲-۵ مارس ۱۹۶۰ مسافرت خروشچف صدراعظم شوروی بکابل

۱۷/۳/۱۹۶۰ مسافرت سردار محمد داود به ایران

۱۵/۴/۱۹۶۰ مسافرت سردار محمد داود به شوروی

۲۶/۴/۱۹۶۰ وفات امان الله شاه

۲۶/۸/۱۹۶۰ امضای معاهدهٔ دوستی و عدم تعرض با چین

۵/۴/۱۹۶۱ ملاقات سردار محمد داود با خروشچف در مسکو

۳-۸ ژوئن ۱۹۶۱ مسافرت سردار محمد داود به آلمان غربی

۲/۹/۱۹۶۱ شرکت سردار محمد داود در کنفرانس کشورهای غیر منسک در بلگراد

۶/۹/۱۹۶۱ قطع روابط سیاسی با پاکستان

۶-۲۰ سپتامبر ۱۹۶۱ مسافرت سردار محمد نعیم به شوروی

۱۱/۱۰/۱۹۶۱ مسافرت هیئت نظامی شوروی به افغانستان

۱۴/۴/۱۹۶۲ اعلان دومین پلان پنجساله

۲۷-۳۱ ژوئن ۱۹۶۲ مسافرت محمد رضا پهلوی شاه ایران بکابل

۶-۱۵ اوت ۱۹۶۲ مسافرت محمد ظاهرشاه به شوروی

۵/۲/۱۹۶۳ افتتاح فاکولته طب ننگرهار

۳/۳/۱۹۶۳ سردار محمد داود صدراعظم افغانستان استعفانامه اش را به شاه پیش کرد.

۱۰/۳/۱۹۶۳ فرمان شاهی صادر شده و سردار محمد داود از پست صدارت برطرف شد.

۱۳/۳/۱۹۶۳ داکتر محمد یوسف صدراعظم اعضای کابینه اش را اعلان کرد.

۲۸/۳/۱۹۶۳ تعیین کمسیون تسوید قانون اساسی جدید

۲۸/۵/۱۹۶۳ اعلان از سرگرفتن مناسبات با پاکستان

۲۰/۷/۱۹۶۳ قونسلگیریهای افغانستان در شهرهای کویته و پیشاور دوباره باز شد.

۲-۱۹ سپتامبر ۱۹۶۳ مسافرت محمد ظاهرشاه به آمریکا

۱۲/۱۰/۱۹۶۳ لئونید برژنف صدر هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد شوروی به کابل سفر کرده و سنگ تهداب انستیتوت پولیتخنیک کابل را گذاشت.

۲/۱۲/۱۹۶۳ امضای معاهدهٔ سرحدی با چین

۲/۲/۱۹۶۴ مسافرت داکتر محمد یوسف به شوروی جهت تداوی

۲۹ فوریه-۱ مه ۱۹۶۴ کمسیون مشورتی قانون اساسی

۲۱/۳/۱۹۶۴ تقسیم مملکت به ۷ ولایت

۱/۷/۱۹۶۴ جنرال محمد ایوب خان رئیس جمهور پاکستان از کابل دیدار به عمل آورد.

۴/۸/۱۹۶۴ نشر مسودهٔ قانون اساسی جدید

۱/۹/۱۹۶۴ افتتاح سرک سالنگ

۹/۹/۱۹۶۴ لویه جرگه بمنظور تصویب قانون اساسی جدید در کابل دایر گردید.

۱۹/۹/۱۹۶۴ اعضای لویه جرگه قانون اساسی جدید را تصویب کردند.

۱/۱۰/۱۹۶۴ توشیح قانون اساسی جدید

۲۹ اکتوبر-۱۲ نوامبر ۱۹۶۴ مسافرت محمد ظاهرشاه به چین

۱۸/۱۱/۱۹۶۴ کشف بقایای شهر یونانی باختر در آی خانم

۱۸-۲۸ فوریه ۱۹۶۵ مسافرت داکتر محمد یوسف به هند

۱۷-۲۳ آوریل ۱۹۶۵ کانگرس زراعتی

۲۱-۳۰ آوریل ۱۹۶۵ مسافرت داکتر محمد یوسف به شوروی

۱۱/۵/۱۹۶۵ انفاذ قانون انتخابات

۱-۳ ژوئن ۱۹۶۵ مسافرت محمد ظاهرشاه به فرانسه

۳-۱۴ اوت ۱۹۶۵ مسافرت محمد ظاهرشاه به شوروی

۲۶/۸/۱۹۶۵ آغاز انتخابات ولسی جرگه (شوری یا مجلس نمایندگان)

۹/۹/۱۹۶۵ قانون مطبوعات به مرحله اجرا قرار گرفت.

۲۴/۹/۱۹۶۵ کار انتخابات اعضای شوری که تعداد آنها به ۲۱۶ تن می‌رسید به اتمام رسید.

۱/۱۰/۱۹۶۵ اعلان نتایج انتخابات شوری

۱۴/۱۰/۱۹۶۵ افتتاح شورای جدید

۲۴/۱۰/۱۹۶۵ داکتر محمد یوسف به شوری رفت تا برای حکومتش رای اعتماد بگیرد ولی تالار از طرف محصلین و متعلمین اشغال گردیده بود.

۲۵/۱۰/۱۹۶۵ پلیس بر تظاهرات محصلین و متعلمین در خارج تالار شورا تیراندازی کرد و در اثر آن یک تن کشته و چند تن زخمی شدند. (۳ عقرب)

۲۹/۱۰/۱۹۶۵ دکتر محمد یوسف از پست صدرات استفعا و بجای او هاشم میوندوال به حیث صدراعظم تعین شد.

۲/۱۱/۱۹۶۵ رای اعتماد شوری به کابینهٔ میوندوال

۴/۱۱/۱۹۶۵ میوندوال در پوهنتون (دانشگاه)

۴/۱۲/۱۹۶۵ افغانستان به عضویت بانک آسیایی درآمد.

۴-۹ آوریل ۱۹۶۶ مسافرت لیوشاوچی رئیس دولت چین بکابل

۱۵ سپتامبر-۲۰ نوامبر ۱۹۶۶ مسافرت میوندوال به مصر و ترکیه

۲۸ ژانویه-۶ فوریه ۱۹۶۷ مسافرت محمد ظاهرشاه به هند

۷-۱۳ فوریه ۱۹۶۷ مسافرت محمد ظاهرشاه به پاکستان

۱۵-۱۹ مارج ۱۹۶۷ مسافرت کیزینگر رئیس جمهور آلمان غربی بکابل

۲۱/۳/۱۹۶۷ اعلان پلان پنجسالهٔ سوم

۲۵/۳/۱۹۶۷ مسافرت میوندوال به آمریکا

۱۰-۱۵ آوریل ۱۹۶۷ مسافرت میوندوال به فرانسه

۱۰/۵/۱۹۶۷ امضای موافقتنامهٔ صدور گاز به شوروی

۳۱/۵/۱۹۶۷ مسوده قانون احزاب از طرف مجلس سنا تصویب شد.

۱۸/۶/۱۹۶۷ شرکت میوندوال در مذاکرات مجمع عمومی ملل متحد راجع به جنگ اعراب و اسرائیل

۱۱/۱۰/۱۹۶۷ محمد هاشم میوندوال از پست صدارت استفعا و بجای او عبدالله یفتلی مامور گشت تا تعین صدراعظم جدید امور حکومت را اداره کند.

۱۵/۱۰/۱۹۶۷ افتتاح ستره محکمه (دادگاه عالی)

۱/۱۱/۱۹۶۷ نوراحمد اعتمادی به حیث صدراعظم افغانستان تعین شد.

۱۵/۱۱/۱۹۶۷ رای اعتماد شوری به کابینهٔ اعتمادی

۷-۱۰ ژانویه ۱۹۶۸ مسافرت مارشال تیتو رهبر یوگسلاویا به افغانستان

۱۸/۲/۱۹۶۸ تعیین کمسیون اصلاحات اداری

۱-۴ مه ۱۹۶۸ مسافرت جودت سونای صدراعظم ترکیه به افغانستان

۷-۱۱ مه ۱۹۶۸ مسافرت پمپیدو صدراعظم فرانسه به افغانستان

۳-۱۳ ژوئن ۱۹۶۸ مسافرت محمد ظاهرشاه به شوروی

ژوئن-سپتامبر ۱۹۶۸ مسافرت اعتمادی به فرانسه جهت معالجه

۲۸/۱۰/۱۹۶۸ مسافرت امیرعباس هویدا صدراعظم ایران به افغانستان

۵/۱۱/۱۹۶۸ مسافرت اعتمادی به شوروی

آوریل ۱۹۶۹ مسافرت محمد ظاهرشاه به جاپان (ژاپن)

سپتامبر ۱۹۶۹ انتخابات دورهٔ جهاردهم شوری

ژوئن ۱۹۶۹ مسافرت ایندیرا گاندی صدراعظم هند به افغانستان

ژانویه ۱۹۷۰ مسافرت اگنیو معاون ریاست جمهوری آمریکا بکابل و تظاهرات علیه او

آوریل-مه ۱۹۷۰ تحصن علمای دینی در مسجد پل خشتی

ژوئن ۱۹۷۰ مسافرت ملک فیصل پادشاه عربستان سعودی به افغانستان

۱۶/۵/۱۹۷۱ نورمحمد اعتمادی از عهده صدارت استفعا داد.

۸/۶/۱۹۷۱ داکتر عبدالظاهر به حیث صدراعظم افغانستان تعین گردید.

۶/۷/۱۹۷۱ رای اعتماد شوری به کابینهٔ عبدالظاهر

دسامبر ۱۹۷۱ مسافرت محمد ظاهرشاه به انگلستان

ژانویه ۱۹۷۲ مسافرت ذولفقار علی بوتو رئیس جمهور پاکستان به افغانستان

مارس ۱۹۷۲ مسافرت داکتر عبدالظاهر به شوروی

۲۵/۹/۱۹۷۲ داکتر عبدالظاهر از عهدهٔ صدارت استعفا داد.

۱۹۷۱-۱۹۷۲ کم آبی و قحطی

۷/۱۲/۱۹۷۲ محمد موسی شفیق وزیر خارجه افغانستان به حیث صدراعظم تعین شد. - رای اعتماد شوری به کابینهٔ او

۱۳/۳/۱۹۷۳ قراردادی میان افغانستان و ایران که بنام قرارداد آب هلمند یاد می‌شود در کابل به امضا رسید.

۲۱/۵/۱۹۷۳ مسافرت پادگورنی رئیس دولت شوروی بکابل

۲۲/۵/۱۹۷۳ تصویب قرارداد آب هلمند در ولسی جرگه (مجلس نمایندگان)

۳۰/۵/۱۹۷۳ تصویب قرارداد آب هلمند در مشرانو جرگه (مجلس سنا)

۲۵/۶/۱۹۷۳ مسافرت محمد ظاهرشاه به اروپا

۱۷/۷/۱۹۷۳ کودتای سردار محمد داود

منابع[ویرایش]