رده:هواگردهای تهاجمی اتحاد شوروی دهه ۱۹۸۰ (میلادی)