رده:قیمومیت بریتانیا بر فلسطین در دهه ۱۹۴۰ (میلادی)