رده:درگذشتگان به علت دنیاگیری ۲۰–۲۰۱۹ کروناویروس در فرانسه