رده:ایالت‌ها و قلمروهای منحل‌شده در دهه ۹۹۰ (میلادی)