رده:ایالت‌ها و قلمروهای منحل‌شده در دهه ۹۶۰ (میلادی)