رده:امپراتوری استعماری فرانسه در دهه ۱۶۵۰ (میلادی)