رده:آرایه (زیست‌شناسی) نام‌گذاری‌شده توسط ویلیام الفورد لیچ