راهنما:ویکی‌متن

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

زبان نشانه‌گذاری ویکی‌متن (به انگلیسی: wikitext) که با عناوین نشانه‌گذاری ویکی و ویکی‌کد هم شناخته می‌شود، شامل دستورالعمل‌ها و کلیدواژه‌های استفاده شده به‌وسیلهٔ نرم‌افزار مدیاویکی برای قالب‌بندی یک صفحه است. برای یادگیری درباره چگونگی عملکرد ویکی‌متن نشانه‌گذاری ابرمتن مطالعه کنید و برای ذخیره یک ویرایش ویکی‌پدیا:راهنمای ویرایش صفحه‌ها را ببینید. به طور کلی، کد‌نویسی می‌تواند به صورت کپی و پیست کردن بدون نوشتن کد جدید باشد لذا لیست کوتاهی از نشانه‌گذاری و ترفندها در ویکی‌پدیا:آموزش سریع وجود دارد.

علاوه بر ویکی‌متن، برخی از عناصر HTML اجازهٔ بازنمود در قالب‌بندی را نیز دارا هستند، برای اطلاعات بیشتر در این مورد راهنما:HTML در ویکی‌متن را ببینید.

چیدمان[ویرایش]

بخش‌ها[ویرایش]

بخش‌های مقاله در یک صفحه بعد از بخش آغازین یا مقدمه می‌آید و در پوسته‌های قدیمی اگر چهار بخش یا بیشتر در مقاله وجود داشته باشد، بعد از فهرست محتوا می‌آید.

عنوان‌بندی بخش‌ها[ویرایش]

نشانه‌گذاری = تا ====== برای عنوان‌بندی بخش‌هایی که با هم وابسته هستند می‌باشد.

 • یک تک = برای عنوان مقاله استفاده شده است و نباید درون یک مقاله استفاده شود.
 • با عنوان‌بندی، عنوان‌ها از طریق CSS سبک‌دهی می‌شوند و کنارشان پیوند [ویرایش] افزوده می‌شود.
 • چهار عنوان‌بندی یا بیشتر باعث بوجود آمدن یک فهرست محتوا به طور خودکار می‌شود.
 • هیچ نشانه‌گذاری بعد از انتهای نشانه‌گذار عنوان‌بندی استفاده نکنید - چون این موضوع یا باعث خراب شدن عنوان می‌شود یا باعث می‌شود در یک خلاصهٔ ویرایش عنوان قرار نگیرد.
نشانه‌گذاری نمایش
= عنوان ۱ =
== عنوان ۲ ==
=== عنوان ۳ ===
==== عنوان ۴ ====
===== عنوان ۵ =====
====== عنوان ۶ ======
عنوان ۱
عنوان ۲
عنوان ۳
عنوان ۴
عنوان ۵
عنوان ۶

خط افقی[ویرایش]

خط‌های افقی بعد از بخش‌های اصلی به صورت خودکار استفاده می‌شود و نباید از آنها در محتوای مقاله استفاده کنید.

نشانه‌گذاری نمایش
----


کد معادل اچ‌تی‌ام‌ال: <hr />

فهرست محتوا[ویرایش]

هنگامی که صفحه‌ایی حداقل چهار عنوان داشته باشد، فهرست محتوا در نوار کناری ظاهر می‌شود ولی در پوسته‌های قدیمی بعد از بخش آغازین و قبل از اولین عنوان ظاهر می‌شود. فهرست را ‌می‌توان به‌وسیلهٔ واژ‌ه‌های جاودیی یا الگوی زیر کنترل کرد:

 • __TOC__ در پوسته‌های قدیمی فهرست محتوا را به نمایش در جایی که این واژه جادویی استفاده شده، به جای موقعیت عادی‌اش مجبور می‌کند.
 • __NOTOC__ به طور کامل فهرست محتوا را غیرفعال می کند.
 • الگوی {{TOC limit}} می‌تواند قابل استفاده برای کنترل عمق زیربخش‌های قرارگرفته شده در فهرست محتوا باشد. این الگو برای فهرست محتوایی که طولانی و بدهیبت است مفید می‌باشد.

شکستن خطوط[ویرایش]

شکستن خط یا خط‌های جدید همانند جدا نمودن پاراگراف‌ها، برای افزودن فاصلهٔ خالی بین خطوط استفاده می‌شود.

 • یک شکست خطی که در محتوا نمایان است با فشردن دوبار Enter جایگذاری شده است.
 • فشرده فقط یکبار Enter باعث شکست خطی در کدهای نشانه‌گذاری خواهد شد، ولی در محتوای تحویل داده شده نمایش داده نمی‌شود، به جز وقتی که در نشانه‌گذاری فهرست استفاده شود.
 • نشانه‌گذاری‌‌هایی مانند پررنگ و کج در شکست خط، شکستن خط را خاتمه خواهند داد.
 • یک خط خالی در ویکی‌متن تورفته نباید به خاطر مسائل دسترسی‌پذیری افزوده شود.
نشانه‌گذاری نمایش
یک تک خط جدید اینجا
تأثیری روی چیدمان ندارد.

اما یک خط خالی پاراگراف جدیدی شروع می‌کند،
یا اینکه فهرستی و یا یک بخش تورفته‌‌ای را پایان می‌دهد.

یک تک خط جدید اینجا تأثیری روی چیدمان ندارد.

اما یک خط خالی پاراگراف جدیدی شروع می‌کند، یا اینکه فهرستی و یا یک بخش تورفته‌‌ای را پایان می‌دهد.

کد معادل اچ‌تی‌ام‌ال: <br> یا <br />

الگوهایی برای شکستن خط:

 • {{break}} می‌تواند چندین بار شکست خط اضافه کند.
 • {{-}} و {{clear}} سرخطی با شیونامه برای شناورسازی واضح عناصر اضافه می‌کند. که اغلب برای جلوگیری از اینکه، متن بعد از جدول‌ها یا تصویرهای نامرتبط جریان نیابد استفاده می‌شود.

فهرست ناگلوله‌ای:

 • الگوهای {{plainlist}} و {{unbulleted list}} هردو یک فهرست ناگلوله‌ای ایجاد می‌کنند.

متن تورفته[ویرایش]

تورفتگی معمولاً در صفحه‌های بحث استفاده می‌شود.

نشانه‌گذاری نمایش
تورفتگی در صفحه‌های بحث استفاده می‌شود:
:هر دونقطه در شروع یک خط
::باعث می‌شود خط به اندازه سه موقعیت کاراکتری تورفته شود.
:::(تورفتگی تا وقتی که هیچ شکست خطی استفاده نشود ادامه می‌یابد.)
:::تورفتگی در هر شکستن خط تکرار می شود.
::::برای هر پاسخ در صفحهٔ بحث از دونطقهٔ اضافی استفاده کنید.
:::::بنابراین پاسخ بعدی ...
::::::و به این ترتیب ادامه دهید ...
{{Outdent|::::::}}الگو Outdent برای به عقب کشیدن سطرها در بحثی به کار می‌رود که مقدار زیادی به جلو تورفته است. (اینجا ۶ سطح)

تورفتگی در صفحه‌های بحث استفاده می‌شود:

هر دونقطه در شروع یک خط
باعث می‌شود خط به اندازه سه موقعیت کاراکتری تورفته شود.
(تورفتگی تا وقتی که هیچ شکست خطی استفاده نشود ادامه می‌یابد.)
تورفتگی را در هر شکستن خط تکرار می شود.
برای هر پاسخ در صفحهٔ بحث از دونطقهٔ اضافی استفاده کنید.
بنابراین پاسخ بعدی ...
و به این ترتیب ادامه دهید ...
الگو Outdent برای به عقب کشیدن سطرها در بحثی به کار می‌رود که مقدار زیادی به جلو تورفته است. (اینجا ۶ سطح)

گفتاوردها[ویرایش]

تگ‌های <blockquote></blockquote> را می‌توان در دو طرف گفتاوردها (نقل‌قول‌ها)‌ استفاده کرد.

نشانه‌گذاری نمایش
<blockquote>
تگ گفتاورد باعث می‌شود حاشیهٔ متن از هر دو طرف فرورفتگی پیدا کند. (بر خلاف نشانهٔ : که تنها از یک طرف فرورفتگی ایجاد می‌کند)
</blockquote>

تگ گفتاورد باعث می‌شود حاشیهٔ متن از هر دو طرف فرورفتگی پیدا کند. (بر خلاف نشانهٔ : که تنها از یک طرف فرورفتگی ایجاد می‌کند)

.