پرش به محتوا

راهنما:مقدمه‌ای بر صفحه‌های بحث/۳

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

صفحه‌های بحث
شروع گفتگو

صفحه‌های بحث کاربران
پیغام‌هایی برای شما

چیدمان
پیگیری بحث‌ها آسان است

مثال‌ها
نمونه‌های استفاده از چیدمان

جلب توجه
کمک گرفتن از دیگران

خلاصه
آنچه را که آموخته‌اید مرور کنیدتورفتگی می‌تواند باعث بهبود خوانایی و درک کردن این نکته که پیام یک ویراستار در کجا پایان می‌یابد و نظر دیگری از کجا شروع می‌شود را بسیار ساده‌تر می‌کند. همیشه پاسخ خود را یک سطح بیش تر از شخصی که به او پاسخ می‌دهید، از تو رفتگی استفاده کنید بهترین راه برای ایجاد تورفتگی این است که دونقطه (:) را در ابتدای خط قرار دهید. هرچه تعداد دونقطه‌ها بیشتر باشد، متن دارای تورفتگی بیشتری خواهد بود

شما تایپ کنید شما دریافت کنید
 این قسمت به سمت راست تراز شده است.
 : این مورد کمی تورفتگی دارد.
 :: این موردبیشتر تورفتگی بیش‌تر شده است. 
این قسمت به سمت راست تراز شده است.
: این مورد کمی تورفتگی دارد.
:: این مورد بیشتر تورفتگی دارد.

برای ایجاد یک فهرست، در ابتدای هر ستاره (*)خط یک علامت اضافه کنید. این کار پس از هر نشانه گذاری(:), (*), یا (#) یا پس از خط قبلی استفاده می‌شود. به این صورت به ابتدا هر خط گلوله (•)اضافه می‌شود، مانند این:

شما تایپ کنید شما دریافت کنید
* اولین مورد فهرست
 * مورد دوم فهرست
 ** مورد زیربخش مورد دوم
 * مورد سوم فهرست 
*اولین مورد لیست
*مورد دوم فهرست
** مورد زیربخش مورد دوم
*مورد سوم فهرست