امپراتوری گوگوریو

صفحه نیمه‌حفاظت‌شده
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از دودمان گوگوریو)

گوگوریو

고구려(高句麗)
گوگوریو
۳۷ ق.م.–۶۶۸ م.
پرچم گوگوریو
پرچم نظامی (قرن چهارم)
گوگوریو در سال ۴۷۶ میلادی.
گوگوریو در سال ۴۷۶ میلادی.
پایتختجولبون
(۳۷ ق.م. – ۳ م)

گونگناسئونگ
(۳ م. – ۴۲۷ م)

پیونگ‌یانگ
(۴۲۷ م. – ۶۶۸ م)
زبان(های) رایجگوگوریوی
دین(ها)
آئین بودایی، شمن‌باوری
حکومتپادشاهی
شاه، تااوانگ 
• ۳۷–۱۹ ق. م
جومونگ
• ۳۹۱–۴۱۳ م
گوآنگ گائتو
• ۴۱۳–۴۹۱ م
یانگسو
• ۵۹۰–۶۱۸ م
یئونگ یانگ
• ۶۴۲–۶۶۸ م
بوجانگ
دوره تاریخیتاریخ باستان
• تأسیس
۳۷ ق.م.
۶۶۸ م.
جمعیت
• قرن هفتم[۱]
تقریباً ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ (۶۹۷٬۰۰۰ خانوار)
امروز بخشی از کره جنوبی
 کره شمالی
 چین
 روسیه
سه امپراتوری

۱- امپراتوری شیلا ۵۷ پ.م. — ۹۳۵ م.
۲- امپراتوری گوگوریو ۳۷ پ.م. — ۶۶۸ م.
۳- امپراتوری باکجه ۱۸ پ.م. — ۶۶۰ م.

گوگوریو یا کوگوریو یک پادشاهی در تاریخ کشور کره است. در میان بکجه و شیلا، گوگوریو دومین امپراتوری از سه امپراتوری بود.

گوگوریو مقتدرترین و شکوهمندترین سلسله تاریخ کره به حساب می‌آید که تا آخرین روز عمر ۷۰۵ ساله‌اش هیچگاه تحت سلطه یا نفوذ چینی‌ها قرار نگرفت.

گوگوریو در اوج قدرت خود،بیشتر شبه جزیره کره، بخش‌های وسیعی از منچوری و بخش‌هایی از شرق مغولستان و مغولستان داخلی و همچنین روسیه را تحت کنترل داشت.

بنیانگذار این امپراتوری، امپراتور جومونگ یا چومو است.

فرمانده جومونگ فرزند هِموسو و یوهوا می‌باشد. هرچند که به عقیدهٔ برخی، جومونگ فرزند یوهوا و گوموا، امپراتور بویو است.

جومونگ در دانگ بویو متولد شد و در آنجا رشد یافت تا سرانجام امپراتوری گوگوریو را در جولبون و بعد از تصرف هیون تو گون یا زوانتو تأسیس کرد.این پادشاهی که یک زمانی در اوج قدرت بود با به قدرت رسیدن شیلا در سال های 600 میلادی، شیلا قدرتمندرین کشور شد و 60 سال بعد گوگوریو مجبور شد خود را به شیلا تسلیم کند.

قلمروی پادشاهی گوگوریو، سرانجام توسعه پیدا کرد و به یک قدرت بزرگ منطقه‌ای تبدیل شد. گوگوریو به مدت ۷۰۵ سال باقی ماند و در این مدت ۲۸ پادشاه از خانوادهٔ سلطنتی گو بر آن حکمرانی کردند. سرانجام امپراتوری گوگوریو با حمله متحد شیلا و تانگ از بین رفت. گوگوریو مجبور شد تا ۱۶ سال با شیلا و تانگ بجنگد اما سرانجام به دلیل ورشکستگی و خیانت مقامات بسیار ضعیف شد و توسط ارتش متحد تانگ و شیلا از بین رفت. قلمرو گوگوریو برای اتحاد به تانگ داده شد.

تأسیس امپراتوری

دانگمیونگ (متولد ۳۷–۱۹ قبل از میلاد) یا به‌طور کامل دانگمیونگ سئونگ وانگ که با نام زمان تولدش جومونگ نیز معروف است، مؤسس امپراتوری گوگوریو می‌باشد. گوگوریو در میان سه امپراتوری کره، شمالی‌ترین آن‌ها محسوب می‌شد. در لوح سنگی گوآنگ گائتو از او با نام چومو وانگ به معنی پادشاه چومو و در ۲ کتاب تاریخی سامگوک ساگی و سامگوک یوسا از او با نام جومونگ و عنوان گو یاد شده‌است. همچنین در کتاب سامگوک ساگی از او با نام چومونگ یا سانگائی نیز نام برده شده‌است. در سایر نوشته‌های به دست آمده او با نام‌های چومونگ، جونگمو یا دومو معرفی شده‌است.

افسانهٔ تأسیس امپراتوری

افسانهٔ تأسیس گوگوریو برگرفته از متون کهن کره از جمله لوح سنگی گوانگتنو است. معروفترین متن شناخته‌شده با اندکی تغییرات از سامگوک یوسا، سامگوک ساگی و دانگمیونگ سونگ وانگ پیئون از دانگ گوک ایسانگ گوکجیپ بدست آمده‌است. بحث‌های مختلفی بر سر آنکه پدر واقعی او چه کسی بوده به وجود آمده‌است. در بعضی از متون کره، جومونگ را پسر هموسو (بمعنی پسر آسمان) و یوهوا (بمعنی دختر خدای رودخانه هابک) توصیف کرده‌اند.

گفته شده‌است که هموسو با یوهوا در زمانی که او در کنار رودخانه در حال حمام کردن بود، آشنا می‌شود؛ اما خدای رودخانه هموسو را نمی‌پذیرد و او به آسمان برمیگردد. خدای رودخانه یوهوا را به اوبالسو تبعید کرد، مکانی که او با گوموئا، پادشاه دانگ‌بویو آشنا شد و صیغهٔ او گردید. یوهوا که توسط نور خورشید باردار شده بود، تخمی را به دنیا آورد. گوموا سعی کرد تا تخم را نابود کند، سپس سعی کرد تا تخم را به جانوران بخوراند، اما جانوران به جای خوردن آن، از تخم محافظت کردند تا صدمه نبیند. در نهایت گوموا تخم را به یوهوا برگرداند و از درون تخم پسری بدنیا آمد که «جومونگ» نامیده شد و در زبان بویوی باستان بمعنی «کماندار ماهر» است.

وسعت گوگوریو در اوج قدرت (آبی)

نام گوگوریو

نام امروزی کره از گوگوریو گرفته شده‌است.[۲]

فهرست پادشاهان گوگوریو

شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتورهای قبلی دوره حکومت (میلادی) پایتخت
۱ جومونگ ۵۸ ق م - ۱۹ ق م مؤسس سلسله گوگوریو ۳۷ ق م - ۱۹ ق م جولبون سئونگ
۲ یوری ۳۸ ق م - ۱۸ م پسر جومونگ ۱۹ ق م - ۱۸ م جولبون سئونگ
از سال ۳ م گونگناسئونگ
۳ موهیول ۴–۴۴ پسر یوری ۱۸–۴۴ گونگناسئونگ
۴ مینجانگ ۱۵–۴۸ پسر یوری ۴۴–۴۸ گونگناسئونگ
۵ موبون ۳۰–۵۳ پسر موهیول ۴۸–۵۳ گونگناسئونگ
۶ تائجو ۴۷–۱۶۵ نوه یوری ۵۳–۱۴۶ گونگناسئونگ
۷ چادائه ۷۱–۱۶۵ برادر تائجو ۱۴۶–۱۶۵ گونگناسئونگ
۸ سیندائه ۸۹–۱۷۹ برادر تائجو و چادائه ۱۶۵–۱۷۹ گونگناسئونگ
۹ گگوکچئون ؟ - ۱۹۷ پسر سیندائه ۱۷۹–۱۹۷ گونگناسئونگ
۱۰ سانسانگ ؟ - ۲۲۷ پسر سیندائه ۱۹۷–۲۲۷ گونگناسئونگ
۱۱ دانگچئون ۲۰۹–۲۴۸ پسر سانسانگ ۲۲۷–۲۴۸ گونگناسئونگ
۱۲ جونگچئون ۲۲۴–۲۷۰ پسر دانگچئون ۲۴۸–۲۷۰ گونگناسئونگ
۱۳ سوچئون ؟ - ۲۹۲ پسر جونگچئون ۲۷۰–۲۹۲ گونگناسئونگ
۱۴ بنگسانگ ؟ - ۳۰۰ پسر سوچئون ۲۹۲–۳۰۰ گونگناسئونگ
۱۵ میچئون ؟ - ۳۳۱ نوه سوچئون ۳۰۰–۳۳۱ گونگناسئونگ
۱۶ گگوگوون ؟ - ۳۷۱ پسر میچئون ۳۳۱–۳۷۱ گونگناسئونگ
۱۷ سوسوریم ؟ - ۳۸۴ پسر گگوگوون ۳۷۱–۳۸۴ گونگناسئونگ
۱۸ گگوگ یانگ ؟ - ۳۹۱ پسر گگوگوون ۳۸۴–۳۹۱ گونگناسئونگ
۱۹ گوآنگ گائتو ۳۷۴–۴۱۳ پسر گگوگ یانگ ۳۹۱–۴۱۳ گونگناسئونگ
۲۰ یانگسو ۳۹۴–۴۹۱ پسر گوآنگ گائتو ۴۱۳–۴۹۱ گونگناسئونگ
از سال ۴۲۷ م پیونگ‌یانگ
۲۱ مونجا میونگ ؟ - ۵۱۹ نوه یانگسو ۴۹۱–۵۱۹ پیونگ‌یانگ
۲۲ آنجانگ ؟ - ۵۳۱ پسر مونجا میونگ ۵۱۹–۵۳۱ پیونگ‌یانگ
۲۳ آن وون ؟ - ۵۴۵ پسر مونجا میونگ ۵۳۱–۵۴۵ پیونگ‌یانگ
۲۴ یانگ وون ؟ - ۵۵۹ پسر آن وون ۵۴۵–۵۵۹ پیونگ‌یانگ
۲۵ پیونگ وون ؟ - ۵۹۰ پسر یانگ وون ۵۵۹–۵۹۰ پیونگ‌یانگ
۲۶ یئونگ یانگ ؟ - ۶۱۸ پسر پیونگ وون ۵۹۰–۶۱۸ پیونگ‌یانگ
۲۷ یئونگ نیو ؟ - ۶۴۲ پسر پیونگ وون ۶۱۸–۶۴۲ پیونگ‌یانگ
۲۸ بوجانگ ؟ - ۶۸۲ برادرزاده یئونگ نیو ۶۴۲–۶۶۸ پیونگ‌یانگ

جستارهای وابسته

منابع

  1. 조상헌 (1997). 고구려 인구에 관한 시론.
  2. «نام‌های کره». ویکی‌پدیا.
  • ویکی‌پدیای انگلیسی