دماراتوس

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

[[پرگامون| پرگامون

<div class="thumbinner" style="width:خطای عبارت: کلمه ناشناخته «px»px;">

محل پرگامون و نزدیكی تِئوثرانیا و هالیسارنا، جایی كه دماراتوس به عنوان ساتراپ هخامنشی حکومت میکرد.

]]

دماراتوس یا دماراتُس (به Greek: Δημάρατος)، نزدیک به 515 سال پیش از میلاد تا 491 پیش از میلاد، پانزدهم یوروپونتیدس، پادشاه اسپارتا، جانشین پدرش آریستون بود. وی به عنوان پادشاه، بیشنر به به خاطر ناسازگاری با پادشاه مشترک اسپارت، کلئومنس اول، شناخته می شود. وی سپس به شاهنشاهی هخامنشی گریخت و در آنجا به وی پناهندگی و زمین داده شد و در یورش دوم پارس به یونان در سوی پارسیان جنگید. کلئومنس به پیشگوی دلفی رشوه داد تا بگوید دماراتوس پسر مشروع پدرش، پادشاه آریستون نیست تا او را به تبعید بفرستند و از اینکه پادشاهی خود را از دست داده شرمنده شود.

زندگینامه[ویرایش]

هنگامی که کلئومینس تلاش کرد تا ایساگوراس را در آتن خودکامه کند، دماراتوس تلاش ناکامی کرد تا برنامه های او را ناکام بگذارد. در سال 491 پیش از میلاد، اژینا یکی از ایالت هایی بود که نمادهای تسلیم ( زمین و آب ) را به پارس داد. آتن بی درنگ برای به سزا رساندن این کنش مادگرایی به اسپارتا متوسل شد و کلئومنس یکم برای دستگیری عاملان به جزیره اژینا رفت. نخستین تلاش او به خاطر پادرمیانی دماراتوس که تمام تلاش خود را به کار برد تا کلئومنس را در میهنش بدبین کند، بی بهره ماند.

به کینه جویی آن، كلئومنس از لئوتیدیداس، دشمن کمابیش و فردی دماراتوس خواست كه تاج و تخت را به خاطر اینکه كه دماراتوس در حقیقت پسر آریستون نبود، بلكه از آگتوس، شوهر یکم مادرش بود، ادعا کند. کلئومنس به پیشگوی نیایشگاه دلفی باج داد تا برای سود لئوتیچیدس، به طور رسمی و هنجارین وی را فرمانروا ابراز دارد که در 491 سال پیش از میلاد پادشاه شد.

پس از برکناری دماراتوس، کلئومنس به همراه همکار جدیدش لئوتیچیدس برای بار دوم به جزیره اژینا رهسپار شد، ده نفر از شهروندان برجسته را بازداشت کرده و آنها را در آتن همچون گروگان گرفت.

فرمانروایی مشترک اوریستنس، از سلسله تِئوثرانیا و هالیسارنا نزدیک به 400-399 پیش از میلاد.پرتره پروکلس با کلاه ایرانی، تئوثرانیا، میسیا. سر برجسته آپولو سمت چپ / سر پروکلس سمت راست.

در زمان سلب مسئولیت از او، دماراتوس ناگزیر به فرار شد. او به دربار پادشاه ایرانی خشایارشا یکم رفت و خشایار شاه شهرهای تئوثرانیا و هالیسارنا را در نزدیکی پرگامون ، جایی که فرزندان او اوریستن و پروکلس هنوز در آغاز سده ی 4 پیش از میلاد فرمانرواییمی کردند ، به او داد.

وی در یورش خود به یونان در 480 پیش از میلاد، خشایارشا را همراهی کرد و ادعا می شود که خشایارشا را هشدار داده بود که پیش از نبرد ترموپیل، اسپارتی ها را دست کم نگیرید:


'در مورد اسپارتایی ها نیز همین طور است. یکی در برابر یکی، آنها به خوبی هر کس در دنیا هستند. اما زمانیکه آنها در تن خود مبارزه می کنند، از همه بهتر هستند. زیرا اگرچه آنها مرد آزاده ای هستند ، اما کاملاً آزاد نیستند. آنها قانون را به عنوان استاد خود می پذیرند. و آنها بیشتر از این که استاد شما شمارا بزرگدارد، این استاد را بزرگ میدارند. هرچه او فرمان دهد، آنها انجام می دهند. و فرمان او هرگز تغییر نمی کند: آنها را از فرار در جنگ باز میدارد. او از آنها می خواهد که استوار بایستند و پابرجا باشند - برای پیروز شدن یا مردن. ای پادشاه، اگر به نظر می رسد نابخردانه صحبت می کنم، هم اکنون راضی هستم که سکوت کنم. من هم اکنون سخن گفتم چون تو به من فرمان دادی. امیدوارم همه چیز همانند خواستۀ شما رقم بخورد.'

- تاریخ هردوت (ترجمه G. Rawlinson)

خشایارشا یکم همچنین از دماراتوس در مورد دانش وی از یونانیان و اینکه آیا آنها نبردی در برابر ارتش پارس می کنند، پرسیدند. در پاسخ، دماراتوس حتی پس از برکناری و تبعید از اسپارتا دربارۀ یونانیان پسندیده سخن میگوید:


'بنابراین دماراتوس گفت، "اعلیحضرت، شما از من خواسته اید که تمام حقیقت را بگویم - نوعی حقیقت که سپس نتوانید دروغ بودن آن را ثابت کنید. هرگز زمانی نبوده است که تهیدستی عاملی برای تربیت یونانی ها نباشد، بلکه دلاوری آنها در نتیجه خردمندی و نیروی قانون به دست آمده است. یونان برای جلوگیری از تهیدستی و خودکامگی به این دلاوری باور کرده است. من همۀ یونانیانی که در آن سرزمین های دوریان زندگی می کنند را نکو میدارم، اما آنچه را که باید بگویم تنها به لاسِدمونیان (اسپارت ها) محدود می کنم. یک، بنابراین، هیچ راهی نیست که آنها به پیشنهادهای شما گوش فرا دهند که برده داری را بر مردم یونان به ارمغان آورد. دوم ، آنها بی گمان در برابر شما ایستادگی خواهند کرد، حتی اگر همه یونانیان دیگر به سوی شما بیایند. در مورد تعداد ارتش آنها ، هیچ جایی برای پرسش شما اینکه چگونه، نیست، از نظر شمار (ارتش یونان)، آنها می توانند این کار را بکنند. به راستی اگر تنها هزار تن برای راهپیمایی در برابر شما باشند (اگرچه شاید تعداد آنها کمتر یا بیشتر باشد) ، هزار تن با شما مبارزه خواهد کرد. '

- تاریخ هرودوت (ترجمۀ رابین واتر فیلد)

تبعیدیان یونانی در امپراتوری هخامنشی

دماراتوس یکی از چندین بلندپایگان یونانی بود که پس از وارونه سازی ها در وطنش، به شاهنشانی هخامنشی پناه بردند، نامی ترین آنها تمیستوکلس و گونگیلوس بود . به طور کلی، آنها پاداش سخاوتمندانۀ پادشاهان هخامنشی دریافت کرده و برای پیشتیبانی از آنها، کمک های زمینی دریافت کردند و بر شهرهای گوناگون آسیای صغیر فرمانروایی کردند.

  • پادشاهان اسپارتا

منابع[ویرایش]

 

لینک های خارجی[ویرایش]


آریستون اسپارتا

پیشین:
آریستون
Eurypontid King of Sparta
C. 515 BC – c. 491 BC
پسین:
لئوتیچیدس