دستگاه بین‌المللی یکاها

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish
هفت یکای اصلی اس‌آی
نماد نام کمیت
s ثانیه زمان
m متر طول
kg کیلوگرم جرم
A آمپر جریان الکتریسیته
K کلوین دما
mol مول مقدار ماده
cd شمع شدت نور

دستگاه بین‌المللی یکاها[۱] (به انگلیسی: International System of Units)، که با SI شناخته می‌شود، دستگاه بین‌المللی استاندارد شده‌ای برای سنجش کمیت‌ها بر حسب یکاها (واحدها) است. این سامانه در سال ۱۹۶۰ پایه‌گذاری شد. «توجه به این موضوع ضروری است که گرچه در چند کمیت اصلی مانند طول، جرم و زمان یکاهای این دستگاه با دستگاه متریک مشترک و پذیرفته‌شده است با این‌حال در خیلی از کمیت‌های اصلی و فرعی دیگر با هم تفاوت دارند مانند کلوین و درجه سلسیوس یا ژول و کیلوکالری و… و نباید این دستگاه را با دستگاه متریک اشتباه گرفت» این دستگاه نوع پیشرفته و بین‌المللی دستگاه متریک است.

کمیت‌های اصلی و یکاهای آن‌ها در دستگاه بین‌المللی یکاها(SI)[ویرایش]

در هر دستگاه اندازه‌گیری کمیت‌هایی را به عنوان کمیت‌های اصلی مشخص می‌کنیم و سپس آنها را مستقلاً تعریف کرده و روش اندازه‌گیری مستقل آن‌ها را ارائه می‌کنیم. کمیت‌های فرعی با به‌کارگیری قوانین فیزیک و روابط ریاضی به دست می‌آیند.

کمیت‌های اصلی و یکاهای آن‌ها در دستگاه بین‌المللی یکاها عبارت‌اند از:

یکاهای فرعی[ویرایش]

یکاهای فرعی واحدهایی هستند که از ترکیب چند واحد تشکیل شده‌اند؛ مانند متر بر ثانیه برای سنجش سرعت. در اصل در اینجا سرعت به‌عنوان کمّیتی بر حسب طول و زمان (یعنی به شکل مقدار طول طی شدهٔ مشخص در مدت زمان مشخص) بیان می‌شود.

جدول یکاها[ویرایش]

فهرست واحدهای اندازه‌گیریی که با الگوی{{تبدیل}} قابل محاسبه می‌باشند
سیستم یکای اندازه‌گیری کلید واژه
اختصار توضیحات ضریب تبدیل بر اساس کلوین ترکیب
سیستم‌ها یا دسته بندی یکان‌ها یکان‌ها بر اساس نام واژه‌هایی که هنگام کار می‌توانید استفاده کنید نشانه‌ها یا حروف اختصاری که برای {{تبدیل}} تعریف شده‌است توضیحات در مورد یکان‌هایی که در {الگو|تبدیل}ممکن است وابسته یا کلی باشند ضریب تبدیل بر اساس واحد‌های اس‌آی کلید واژه برای تبدیل‌های چندگانه
طول
(فهرست کامل)
دستگاه یکا کد یکا کوته‌نوشت توضیحات ضریب تبدیل به متر یکاهای خروجی ترکیب
اس‌آی مگامتر Mm Mm US spelling: megameter
۱٬۰۰۰٬۰۰۰
کیلومتر km کیلومتر US spelling: kilometer
۱٬۰۰۰
 • km mi
متر m متر US spelling: meter
۱
 • m ft
 • m ftin
سانتی‌متر cm cm US spelling: centimeter
۰٫۰۱
 • cm in
میلی‌متر mm mm US spelling: millimeter
۰٫۰۰۱
 • mm in
میکرون μm (um) µm US spelling: micrometer
۰٫۰۰۰۰۰۱
نانومتر nm nm US spelling: nanometer
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۱

'متن مورب'

متریک غیر اس‌آی آنگستروم Å
(angstrom)
Å ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱
امپراطوری
و
مرسوم امریکا
مایل mi مایل ۱٬۶۰۹٫۳۴۴
 • mi km
فورلانگ furlong ۲۰۱٫۱۶۸
زنجیر (یکا) chain ۲۰٫۱۱۶۸
راد rd rd For other names of this unit see the full list. ۵٫۰۲۹۲
فاتوم fathom assumes 1 fathom ≡ 6 ft ۱٫۸۲۸۸
یارد yd yd assumes the international definition ۰٫۹۱۴۴
پا ft (foot) پا The foot code will produce foot as the plural form. ۰٫۳۰۴۸
 • ftin (feet and inches)
 • ft m (foot m)
اینچ in in ۰٫۰۲۵۴
 • in cm
 • in mm
دیگر موارد مایل دریایی nmi nmi the استاندارد بین‌المللی nautical mile
For other nautical miles see the full list.
۱٬۸۵۲
پارسک pc pc ۳٫۰۸۵۶۷۷۵۸۱۴۶۷۲×1016
سال نوری ly ly ۹٫۴۶۰۷۳۰۴۷۲۵۸۰۸×1015
یکای کیهانی AU AU ۱۴۹٬۵۹۷٬۸۷۰٬۷۰۰
مساحت
(فهرست کامل)
سیستم یکای اندازه‌گیری کلید واژه
اختصار توضیحات ضریب تبدیل بر اساس مترمربع ترکیب
SI کیلومتر مربع km2 کیلومترمربع US spelling: square kilometer
۱٬۰۰۰٬۰۰۰
 • km2 sqmi
متر مربع m2 m۲ US spelling: square meter
۱
 • m2 sqft
سانتی‌متر مربع cm2 cm۲ US spelling: square centimeter
۰٫۰۰۰۱
 • cm2 sqin
میلی‌متر مربع mm2 mm² US spelling: square millimeter
۰٫۰۰۰۰۰۱
 • mm2 sqin
non-SI metric هکتار ha هکتار ۱۰٬۰۰۰
Imperial
&
US customary
مایل‌مربع sqmi مایل‌مربع ۲٬۵۸۹٬۹۸۸٫۱۱۰۳۳۶
 • sqmi km2
جریب acre ۴٬۰۴۶٫۸۵۶۴۲۲
یارد مربع sqyd یارد مربع ۰٫۸۳۶۱۲۷۳۶
فوت مربع sqft
(sqfoot)
sq ft The sqfoot code will produce square foot as the plural form. ۰٫۰۹۲۹۰۳۰۴
 • sqft m2 (sqfoot m2)
اینچ مربع sqin sq in ۰٫۰۰۰۶۴۵۱۶
 • sqin cm2
Other square nautical mile sqnmi sq nmi ۳٬۴۲۹٬۹۰۴
dunam dunam For alternative spellings and definitions see the full list ۱٬۰۰۰
tsubo tsubo (۴۰۰/۱۲۱)
حجم
(فهرست کامل)
سیستم یکای اندازه‌گیری کلید واژه
اختصار توضیحات ضریب تبدیل بر اساس مترمکعب ترکیب
SI متر مکعب m3 متر مکعب US spelling: cubic meter
one kilolitre
۱
سانتی‌متر مکعب cm3 cm۳ US spelling: cubic centimeter
one millilitre
۰٫۰۰۰۰۰۱
cc cc
میلی‌متر مکعب mm3 mm³ US spelling: cubic millimeter
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۱
non-SI metric kilolitre kl kL US spelling: kiloliter
one cubic metre
۱
kL kl
لیتر l l US spelling: liter
one cubic decimetre
Triple combinations are also possible. See the full list.
۰٫۰۰۱
 • l impgal
 • l USgal
 • l U.S.gal
 • l USdrygal
 • l U.S.drygal
L L
 • L impgal
 • L USgal
 • L U.S.gal
 • L USdrygal
 • L U.S.drygal
centilitre cl cL US spelling: centiliter
۰٫۰۰۰۰۱
cL cL
millilitre ml ml US spelling: milliliter
one cubic centimetre
۰٫۰۰۰۰۰۱
 • ml impoz
 • ml USoz
 • ml U.S.oz
mL mL
 • mL impoz
 • mL USoz
 • mL U.S.oz
Imperial
&
US customary
cubic yard cuyd cu yd ۰٫۷۶۴۵۵۴۸۵۷۹۸۴
فوت مکعب cuft (cufoot) cu ft The cufoot code will produce cubic foot as the plural form. ۰٫۰۲۸۳۱۶۸۴۶۵۹۲
cubic inch cuin cu in ۰٫۰۰۰۰۱۶۳۸۷۰۶۴
Imperial barrel impbbl imp bbl 36 imp gal ۰٫۱۶۳۶۵۹۲۴
bushel impbsh imp bsh 8 imp gal ۰٫۰۳۶۳۶۸۷۲
impbu imp bu
gallon impgal imp gal 4.54609 litres by definition, also
4 imp qt or 8 imp pt or 160 imp fl oz
Triple combinations are also possible. See the full list.
۰٫۰۰۴۵۴۶۰۹
 • impgal l
 • impgal L
 • impgal USgal
 • impgal U.S.gal
 • impgal USdrygal
 • impgal U.S.drygal
quart impqt imp qt 1/4 imp gal or 40 imp fl oz ۰٫۰۰۱۱۳۶۵۲۲۵
pint imppt imp pt 1/8 imp gal or 20 imp fl oz ۰٫۰۰۰۵۶۸۲۶۱۲۵
fluid ounce impoz(impfloz) imp fl oz 1/160 imp gal ۰٫۰۰۰۰۲۸۴۱۳۰۶۲۵
 • impoz USoz
 • impoz U.S.oz
 • impoz ml
 • impoz mL
US customary
liquid measure
barrel USbbl US bbl 31½ US gal
used for liquids except for oil and beer (see the full list)
۰٫۱۱۹۲۴۰۴۷۱۱۹۶
U.S.bbl U.S. bbl
[[بشکه نفت|بشکه نفت]] oilbbl بشکه نفت 42 US gal ۰٫۱۵۸۹۸۷۲۹۴۹۲۸
beer barrel USbeerbbl
(usbeerbbl)
US bbl ۰٫۱۱۷۳۴۷۷۶۵۳۰۴
U.S.beerbbl
(usbeerbbl)
U.S. bbl
گالون USgal US گالون 231 cubic inches by definition, also
4 US qt or 8 US pt or 128 US fl oz
Triple combinations are also possible. See the full list.
۰٫۰۰۳۷۸۵۴۱۱۷۸۴
 • USgal l
 • USgal L
 • USgal impgal
U.S.gal U.S. gal
 • USgal l
 • USgal L
 • USgal impgal
quart USqt US qt 1/4 US gal or 32 US fl oz ۰٫۰۰۰۹۴۶۳۵۲۹۴۶
U.S.qt U.S. qt
pint USpt US pt 1/8 US gal or 16 US fl oz ۰٫۰۰۰۴۷۳۱۷۶۴۷۳
U.S.pt U.S. pt
fluid ounce USoz
(USfloz)
US fl oz 1/128 US gal ۰٫۰۰۰۰۲۹۵۷۳۵۲۹۵۶۲۵
 • USoz ml
 • USoz mL
 • USoz impoz
U.S.oz
(U.S.floz)
U.S. fl oz
 • U.S.oz ml
 • U.S.oz mL
 • U.S.oz impoz
US customary
dry measure
barrel USdrybbl US bbl 105/32 US bsh ۰٫۱۱۵۶۲۸۱۹۸۹۸۵۰۸
U.S.drybbl U.S. bbl
bushel USbsh US bsh 2150.42 cubic inches by definition ۰٫۰۳۵۲۳۹۰۷۰۱۶۶۸۸
USbu U.S. bu
U.S.bsh U.S. bsh
U.S.bu U.S. bu
dry gallon USdrygal US dry gal 1/8 US bsh
Triple combinations are also possible. See the full list.
۰٫۰۰۴۴۰۴۸۸۳۷۷۰۸۶
 • USdrygal l
 • USdrygal L
 • USdrygal impgal
U.S.drygal U.S. dry gal
 • U.S.drygal l
 • U.S.drygal L
 • U.S.drygal impgal
dry quart USdryqt US dry qt 1/32 US bsh ۰٫۰۰۱۱۰۱۲۲۰۹۴۲۷۱۵
U.S.dryqt U.S. dry qt
dry pint USdrypt US dry pt 1/32 US bsh ۰٫۰۰۰۵۵۰۶۱۰۴۷۱۳۵۷۵
U.S.drypt U.S. dry pt
سرعت
(فهرست کامل)
سیستم یکای اندازه‌گیری کلید واژه
اختصار توضیحات ضریب تبدیل بر اساس متر بر ثانیه ترکیب
SI metre per second m/s m/s US spelling: meter per second
۱
 • m/s ft/s (m/s foot/s)
non-SI metric کیلومتر در ساعت km/h km/h US spelling: kilometer per hour
(۵/۱۸)
 • km/h mph
Imperial
&
US customary
mile per hour mph mph ۰٫۴۴۷۰۴
 • mph km/h
 • mph kn
foot per second ft/s (foot/s) ft/s The foot/s code will produce foot per second as the plural form. ۰٫۳۰۴۸
 • ft/s m/s
Maritime units گره kn (knot) kn (۴٫۶۳/۹)
 • kn mph


نیرو
(فهرست کامل)
سیستم یکای اندازه‌گیری کلید واژه
اختصار توضیحات ضریب تبدیل بر اساس متر ترکیب
SI گیگانیوتن GN GN Triple combinations are also possible. See the full list. ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
 • GN LT-f
 • GN LTf
 • GN ST-f
 • GN STf
meganewton MN MN Triple combinations are also possible. See the full list. ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
 • MN LT-f
 • MN LTf
 • MN ST-f
 • MN STf
kilonewton kN kN Triple combinations are also possible. See the full list. ۱٬۰۰۰
 • kN LT-f
 • kN LTf
 • kN ST-f
 • kN STf
newton N N ۱
 • N lb-f
 • N lbf
 • N oz-f
 • N ozf
millinewton mN mN ۰٫۰۰۱
 • mN oz-f
 • mN ozf
 • mN gr-f
 • mN grf
micronewton μN (uN) µN ۰٫۰۰۰۰۰۱
 • μN gr-f
 • μN grf
nanonewton nN nN ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۱
 • nN gr-f
 • nN grf
cgs megadyne Mdyn Mdyn ۱۰
kilodyne kdyn kdyn ۰٫۰۱
dyne dyn
(dyne)
dyn ۰٫۰۰۰۰۱
millidyne mdyn mdyn ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۱
Metric gravitational units tonne-force t-f tf ۹٬۸۰۶٫۶۵
tf tf
kilogram-force kg-f kgf ۹٫۸۰۶۶۵
kgf kgf
gram-force g-f gf ۰٫۰۰۹۸۰۶۶۵
gf gf
milligram-force mg-f mgf ۰٫۰۰۰۰۰۹۸۰۶۶۵
mgf mgf
Avoirdupois-based units poundal pdl pdl ۰٫۱۳۸۲۵۴۹۵۴۳۷۶
long ton-force LT-f LTf ۹٬۹۶۴٫۰۱۶۴۱۸۱۸۳۵۲
 • LT-f ST-f
LTf LTf
 • LTf STf
short ton-force ST-f STf ۸٬۸۹۶٫۴۴۳۲۳۰۵۲۱
 • ST-f LT-f
STf STf
 • STf LTf
pound-force lb-f lbf ۴٫۴۴۸۲۲۱۶۱۵۲۶۰۵
lbf lbf
ounce-force oz-f ozf ۰٫۲۷۸۰۱۳۸۲۰۳۰۹۵۳۷۸۱۲۵
ozf ozf
grain-force gr-f grf ۰٫۰۰۰۶۳۵۴۶۰۲۳۰۷۵۱۵
grf grf
انرژی
(فهرست کامل)
سیستم یکای اندازه‌گیری کلید واژه
اختصار توضیحات ضریب تبدیل بر اساس ژول ترکیب
SI gigajoule GJ GJ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
[[ژول|مگاژول]] MJ MJ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
[[ژول|کیلوژول]] kJ kJ ۱٬۰۰۰
hectojoule hJ hJ ۱۰۰
decajoule daJ daJ ۱۰
[[ژول|ژول]] J J ۱
decijoule dJ dJ ۰٫۱
centijoule cJ cJ ۰٫۰۱
megajoule mJ MJ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
microjoule μJ (uJ) µJ ۰٫۰۰۰۰۰۱
nanojoule nJ nJ ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۱
cgs

{{convert/list of units/rowtop|Merg|{{{2

kiloerg kerg kerg ۰٫۰۰۰۱
erg erg erg ۰٫۰۰۰۰۰۰۱
کیلووات ساعت multiples terawatt-hour TWh TWh ۳٫۶×1015
TW.h TW·h
gigawatt-hour GWh GWh ۳٫۶×1012
GW.h GW·h
megawatt-hour MWh MWh ۳٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
MW.h MW·h
[[کیلووات ساعت|کیلووات ساعت]] kWh kW·h ۳٬۶۰۰٬۰۰۰
kW.h kW·h
[[وات‌ساعت|وات‌ساعت]] Wh Wh ۳٬۶۰۰
W.h W·h
الکترون‌ولت multiples
gigaelectronvolt GeV GeV ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۰۲۱۷۶۴۸۷
megaelectronvolt MeV MeV ۱٫۶۰۲۱۷۶۴۸۷×10−13
kiloelectronvolt keV keV ۱٫۶۰۲۱۷۶۴۸۷×10−16
electronvolt eV eV ۱٫۶۰۲۱۷۶۴۸۷×10−19
millielectronvolt meV meV ۱٫۶۰۲۱۷۶۴۸۷×10−22
کالری multiples [[کالری|کالری]] Cal کالری The thermochemical calorie is the default definition. For other definitions see the full list. ۴٬۱۸۴
megacalorie Mcal Mcal ۴٬۱۸۴٬۰۰۰
کیلوکالری kcal kcal ۴٬۱۸۴
Calorie cal Cal ۴٬۱۸۴
millicalorie mcal mcal ۰٫۰۰۴۱۸۴
پوند-نیرو-foot/
اینچ-ساعت (زمان)-دقیقه-ثانیه
foot-poundal ftpdl ft·pdl ۰٫۰۴۲۱۴۰۱۱۰۰۹۳۸۰۴۸
foot-pound (energy) ftlbf ft·lbf ۱٫۳۵۵۸۱۷۹۴۸۳۳۱۴۰۰۴
ftlb-f ft·lbf
inch-pound force inlbf in·lbf ۰٫۱۱۲۹۸۴۸۲۹۰۲۷۶۱۶۷
inlb-f in·lbf
inch-ounce force inozf in·ozf ۰٫۰۰۷۰۶۱۵۵۱۸۱۴۲۲۶۰۴۳۷۵
inoz-f in·ozf
horsepower-hour hph hp·h 2,684,519.537696172792
یکای بریتانیایی حرارت Btu Btu Btu The International Steam Table British thermal unit is the default definition. For other definitions see the full list. ۱٬۰۵۵٫۰۵۵۸۵۲۶۲
BTU BTU
TNT-based units gigatonne of TNT GtTNT ۴٫۱۸۴×1018
gigaton of TNT GtonTNT
megatonne of TNT MtTNT ۴٫۱۸۴×1015
megaton of TNT MtonTNT Mt
kilotonne of TNT ktTNT ۴٫۱۸۴×1012
kiloton of TNT ktonTNT kt
tonne of TNT tTNT ۴٬۱۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰
ton of TNT tonTNT
Other
Hartree Eh Eh ۴٫۳۵۹۷۴۴۱۷×10−18
rydberg Ry Ry ۲٫۱۷۹۸۷۴۱×10−18
tonne of oil equivalent toe toe ۴۱٬۸۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰
barrel of oil equivalent BOE BOE ۶٬۱۱۷٬۸۶۳٬۲۰۰
cubic foot of natural gas cuftnaturalgas
(cufootnaturalgas)
The cufootnaturalgas code will produce cubic foot of natural gas as the plural form. ۱٬۰۵۵٬۰۵۵٫۸۵۲۶۲
litre-atmosphere latm l·atm ۱۰۱٫۳۲۵
Latm L·atm
gallon-atmosphere impgalatm imp gal·atm ۴۶۰٫۶۳۲۵۶۹۲۵
gallon-atmosphere USgalatm
(usgalatm)
US gal·atm ۳۸۳٫۵۵۶۸۴۹۰۱۳۸
U.S.galatm
(usgalatm)
U.S. gal·atm
دما
(فهرست کامل)
سیستم یکای اندازه‌گیری کلید واژه
اختصار توضیحات ضریب تبدیل بر اساس کلوین ترکیب
SI کلوین K K Triple combinations are also possible. See the full list. [K]
 • K °C (K)C
 • K °R (K)R
 • K °F (K)F
[[سانتیگراد|degree سانتیگراد]] °C (C) سانتیگراد ([°C]+273.15)
 • °C K (C)K
 • °C °R (C)R
 • °C °F (C)F
Imperial
&
US customary
degree Rankine °R (R) °R ([°R]/1.8)
 • °R K (R) K
 • °R °C (R) C
 • °R °F (R) F
[[فارنهایت|degree فارنهایت]] °F (F) فارنهایت (([°F]+459.67)/1.8)
 • °F K (F) K
 • °F °C (F) C
 • °F °R (F) R
Celsius change C-change مثال:   {{تبدیل|5|C-change}}
Fahrenheit change F-change مثال:  {{تبدیل|10|F-change}}


جرم
(فهرست کامل)
سیستم یکای اندازه‌گیری کلید واژه
اختصار توضیحات ضریب تبدیل بر اساس متر ترکیب
SI کیلوگرم kg کیلوگرم Triple combinations are also possible. See the full list. ۱
 • kg lb
 • kg st
گرم g g ۰٫۰۰۱
 • g oz
milligram mg mg ۰٫۰۰۰۰۰۱
 • mg gr
microgram μg (ug) µg ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۱
non-SI metric تن t t Triple combinations are also possible. See the full list. ۱٬۰۰۰
 • t LT
 • t ST
تن متریک MT t
 • MT LT
 • MT ST
اویردوپیز تن بزرگ LT 2,240 lb
used mostly in the British Commonwealth
Triple combinations are also possible. See the full list.
۱٬۰۱۶٫۰۴۶۹۰۸۸
 • LT t
 • LT MT
 • LT ST
long ton
short ton ST 2,000 lb
used mostly in the US
Triple combinations are also possible. See the full list.
۹۰۷٫۱۸۴۷۴
 • ST t
 • ST MT
 • ST LT
short ton
short ton st 14 lb
used mostly in the British Commonwealth except Canada
Triple combinations are also possible. See the full list.
۹۰۷٫۱۸۴۷۴
 • st kg
 • st lb
پوند lb پوند Triple combinations are also possible. See the full list. ۰٫۴۵۳۵۹۲۳۷
 • lb kg
 • lb st
ounce oz oz ۰٫۰۲۸۳۴۹۵۲۳
 • oz g
drachm drachm ۰٫۰۰۱۷۷۱۸۴۵۱۹۵
drachm dram
grain gr gr equivalent to the troy grain ۰٫۰۰۰۰۶۴۷۹۸۹۱
Troy troy ounce ozt ozt ۰٫۰۳۱۱۰۳۴۷۶۸
other carat carat ۰٫۰۰۰۲
گشتاور
(فهرست کامل)
سیستم یکای اندازه‌گیری کلید واژه
اختصار توضیحات ضریب تبدیل بر اساس N·m ترکیب
صنعتی
SI نیوتون-متر Nm N·m سه ترکیب ممکن است. full list را بنگرید. 1
 • Nm kg-m
 • Nm ft-lb
غیر SI کیلوگرم-نیرو kg-m kg-m 9.80665
 • kg-m Nm
 • kg-m ft-lb
متعارف پادشاهی
و
ایالات متحده
پوند-فوت ft-lb ft-lb 1.3558
 • ft-lb Nm
 • ft-lb kg-m
علمی
SI نیوتون-متر N-m N·m سه ترکیب ممکن است. full list را بنگرید. 1
 • N-m kgf-m
 • N-m lbf-ft
غیر SI کیلوگرم-نیرو kgf-m kgf·m 9.80665
 • kgf-m N-m
 • kgf-m lbf-ft
پادشاهی
و
متعارف ایالات متحده
پوند-فوت lbf-ft lbf·ft 1.3558
 • lbf-ft N-m
 • lbf-ft kgf-m
فشار
یکان کد واژه اختصاری ضریب تبدیل بر اساس pa
gigapascal GPa GPa ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
megapascal MPa MPa ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
کیلوپاسکال kPa kPa ۱٬۰۰۰
hectopascal hPa hPa ۱۰۰
pascal Pa Pa ۱
millipascal ‎mPa‎ mPa ۰٫۰۰۱
millibar mbar mbar ۱۰۰
mb mb
decibar ‎dbar dbar ۱۰٬۰۰۰
بار bar bar ۱۰۰٬۰۰۰
kilobarye kBa kBa ۱۰۰
barye ‎Ba Ba ۰٫۱
standard atmosphere atm atm ۱۰۱٬۳۲۵
torr Torr Torr (۲۰٬۲۶۵/۱۵۲)
millimetre of mercury mmHg mmHg ۱۳۳٫۳۲۲۳۸۷۴۱۵
inch of mercury inHg inHg ۳٬۳۸۶٫۳۸۸۶۴۰۳۴۱
پاوند بر اینچ مربع psi psi (۴۴۴،۸۲۲،۱۶۱.۵۲۶۰۵
/ ۶۴،۵۱۶)
بازده سوخت
یکان
واژه اختصاری
توضیحات ترکیب
کیلومتر درهر لیتر km/l (km/L) استفاده از km/Lبرای "km/L"
 • km/l mpgimp
 • km/l mpgus
لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر l/۱۰۰ km (L/۱۰۰ km) استفاده از L/۱۰۰ km برای "L/۱۰۰ km"
 • l/۱۰۰ km mpgimp
 • l/۱۰۰ km mpgus
لیتر بر کیلومتر l/km (L/km) استفاده از L/km برای "L/km"
 • l/km impgal/mi
 • l/km usgal/mi
مایل برهر گالون پادشاهی mpgimp
 • mpgimp mpgus
مایل بر هر گالون ایالات متحده mpgus (mpgUS، mpgU.S.) استفاده از mpgUS برای "US"

استفاده از mpgU.S. برای "U.S."
mpgus خواهد داد "U.S." اگر املا
US را می‌نشاند و در غیر این صورت "US"

 • mpgus mpgimp
گالون پادشاهی در هر مایل impgal/mi
 • impgal/mi
گالون ایالات متحده در هر مایل usgal/mi (USgal/mi، U.S.gal/mi) مانند بالا با us دربرابر US دربرابر U.S.
 • usgal/mi
The mpgUS، mpgU.S.، USgal/mi دربرابر U.S.gal/mi، km/L، L/۱۰۰ km و L/km همچنین به صورت مرکب کار می‌کنند. (روی هم رفته ۳۶ ترکیب می‌سازند).
توان
وات، کیلووات، میلی‌وات و غیره پشتیبانی می‌شوند، همچنین اسب بخار (در سیستم انگلیسی و متریک). از کدهای اختصاری استاندارد به عنوان ورودی استفاده کنید (مانند hp کد معرف اسب بخار (به انگلیسی: horsepower) در جدول زیر)
تراکم جمعیت
یکان
(واژه اختصاری)
توضیحات ترکیب
سکنه در هر کیلومتر مربع PD/sqkm PD مخفف تراکم جمعیت (به انگلیسی: population density)می‌باشد.
 • PD/sqkm PD/sqmi
در هر کیلومتر مربع /sqkm زمانی که واژهٔ سکنه نامناسب باشد.
 • /sqkm /sqmi
سکنه در هر هکتار PD/ha
 • PD/ha PD/acre
در هر هکتار /ha
 • /ha /acre
سکنه در هر مایل مربع PD/sqmi PD مخفف تراکم جمعیت (به انگلیسی: population density)می‌باشد.
 • PD/sqmi PD/sqkm
در هر مایل مربع /sqmi زمانی که واژهٔ سکنه نامناسب باشد.
 • /sqmi /sqkm
سکنه در هر جریب فرنگی PD/acre
 • PD/acre PD/ha
هر جریب فرنگی /acre
 • /acre /ha

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

 1. دستگاه بین‌المللی یکاها برابر مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی به جای international system of units در انگلیسی است. «فرهنگ واژه‌های مصوّب فرهنگستان: 1376 تا 1385، بخش لاتین». فرهنگستان زبان و ادب فارسی. ص. ۱۱۷. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۲ مه ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۲۲ فوریه ۲۰۱۲.
 • مبانی فیزیک جلد اول
 • هالیدی - رابرت رزینگ
The seven SI base units
Symbol Name Quantity
s second time
m metre length
kg kilogram mass
A ampere electric current
K kelvin temperature
mol mole amount of substance
cd candela luminous intensity

The International System of Units (SI, abbreviated from the French Système international (d'unités)) is the modern form of the metric system and is the most widely used system of measurement, based on the International System of Quantities.[citation needed] It comprises a coherent system of units of measurement built on seven base units, which are the second, metre, kilogram, ampere, kelvin, mole, candela, and a set of twenty prefixes to the unit names and unit symbols that may be used when specifying multiples and fractions of the units. The system also specifies names for 22 derived units, such as lumen and watt, for other common physical quantities.

The units chosen for the base quantities have been defined in terms of invariant constants of nature, such as the speed of light in vacuum and the charge of the electron, which can be observed and measured with great accuracy. Seven constants are used in various combinations to define the seven base units. Prior to 2019, artefacts were used instead of some of these constants, the last being the International Prototype of the Kilogram, a cylinder of platinum-iridium. Concern regarding its stability led to a revision of the definition of the base units entirely in terms of constants of nature, which was put into effect on 20 May 2019.[1]

Derived units may be defined in terms of base units or other derived units. They are adopted to facilitate measurement of diverse quantities. The SI is intended to be an evolving system; units and prefixes are created and unit definitions are modified through international agreement as the technology of measurement progresses and the precision of measurements improves. The most recently named derived unit, the katal, was defined in 1999.

The reliability of the SI depends not only on the precise measurement of standards for the base units in terms of various physical constants of nature, but also on precise definition of those constants. The set of underlying constants is modified as more stable constants are found, or may be more precisely measured. For example, in 1983 the metre was redefined as the distance that light propagates in vacuum in a given fraction of a second, thus making the value of the speed of light in terms of the defined units exact.

The motivation for the development of the SI was the diversity of units that had sprung up within the centimetre–gram–second (CGS) systems (specifically the inconsistency between the systems of electrostatic units and electromagnetic units) and the lack of coordination between the various disciplines that used them. The General Conference on Weights and Measures (French: Conférence générale des poids et mesures – CGPM), which was established by the Metre Convention of 1875, brought together many international organisations to establish the definitions and standards of a new system and to standardise the rules for writing and presenting measurements. The system was published in 1960 as a result of an initiative that began in 1948. It is based on the metre–kilogram–second system of units (MKS) rather than any variant of the CGS.

Units and prefixes

The International System of Units consists of a set of base units, derived units, and a set of decimal-based multipliers that are used as prefixes.[2]:103–106 The units, excluding prefixed units,[Note 1] form a coherent system of units, which is based on a system of quantities in such a way that the equations between the numerical values expressed in coherent units have exactly the same form, including numerical factors, as the corresponding equations between the quantities. For example, 1 N = 1 kg × 1 m/s2 says that one newton is the force required to accelerate a mass of one kilogram at one metre per second squared, as related through the principle of coherence to the equation relating the corresponding quantities: F = m × a.

Derived units apply to derived quantities, which may by definition be expressed in terms of base quantities, and thus are not independent; for example, electrical conductance is the inverse of electrical resistance, with the consequence that the siemens is the inverse of the ohm, and similarly, the ohm and siemens can be replaced with a ratio of an ampere and a volt, because those quantities bear a defined relationship to each other.[Note 2] Other useful derived quantities can be specified in terms of the SI base and derived units that have no named units in the SI system, such as acceleration, which is defined in SI units as m/s2.

Base units

The SI base units are the building blocks of the system and all the other units are derived from them.

SI base units[3]:6[4][5]
Unit
name
Unit
symbol
Dimension
symbol
Quantity
name
Definition
second
[n 1]
s T time The duration of 9192631770 periods of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of the caesium-133 atom.
metre m L length The distance travelled by light in vacuum in 1/299792458 second.
kilogram
[n 2]
kg M mass The kilogram is defined by setting the Planck constant h exactly to 6.62607015×10−34 J⋅s (J = kg⋅m2⋅s−2), given the definitions of the metre and the second.[1]
ampere A I electric current The flow of 1/1.602176634×10−19 times the elementary charge e per second.
kelvin K Θ thermodynamic
temperature
The kelvin is defined by setting the fixed numerical value of the Boltzmann constant k to 1.380649×10−23 J⋅K−1, (J = kg⋅m2⋅s−2), given the definition of the kilogram, the metre, and the second.
mole mol N amount of
substance
The amount of substance of exactly 6.02214076×1023 elementary entities.[n 3] This number is the fixed numerical value of the Avogadro constant, NA, when expressed in the unit mol−1 and is called the Avogadro number.
candela cd J luminous
intensity
The luminous intensity, in a given direction, of a source that emits monochromatic radiation of frequency 5.4×1014 hertz and that has a radiant intensity in that direction of 1/683 watt per steradian.
Notes
 1. ^ Within the context of the SI, the second is the coherent base unit of time, and is used in the definitions of derived units. The name "second" historically arose as being the 2nd-level sexagesimal division (​1602) of some quantity, the hour in this case, which the SI classifies as an "accepted" unit along with its first-level sexagesimal division the minute.
 2. ^ Despite the prefix "kilo-", the kilogram is the coherent base unit of mass, and is used in the definitions of derived units. Nonetheless, prefixes for the unit of mass are determined as if the gram were the base unit.
 3. ^ When the mole is used, the elementary entities must be specified and may be atoms, molecules, ions, electrons, other particles, or specified groups of such particles.

Derived units

The derived units in the SI are formed by powers, products, or quotients of the base units and are potentially unlimited in number.[2]:103[3]:14,16 Derived units are associated with derived quantities; for example, velocity is a quantity that is derived from the base quantities of time and length, and thus the SI derived unit is metre per second (symbol m/s). The dimensions of derived units can be expressed in terms of the dimensions of the base units.

Combinations of base and derived units may be used to express other derived units. For example, the SI unit of force is the newton (N), the SI unit of pressure is the pascal (Pa)—and the pascal can be defined as one newton per square metre (N/m2).[6]

SI derived units with special names and symbols[3]:15
Name Symbol Quantity In SI base units In other SI units
radiannote 1 rad plane angle m/m 1
steradiannote 1 sr solid angle m2/m2 1
hertz Hz frequency s−1
newton N force, weight kg⋅m⋅s−2
pascal Pa pressure, stress kg⋅m−1⋅s−2 N/m2
joule J energy, work, heat kg⋅m2⋅s−2 N⋅m = Pa⋅m3
watt W power, radiant flux kg⋅m2⋅s−3 J/s
coulomb C electric charge or quantity of electricity s⋅A
volt V voltage (electrical potential), emf kg⋅m2⋅s−3⋅A−1 W/A = J/C
farad F capacitance kg−1⋅m−2⋅s4⋅A2 C/V
ohm Ω resistance, impedance, reactance kg⋅m2⋅s−3⋅A−2 V/A
siemens S electrical conductance kg−1⋅m−2⋅s3⋅A2 Ω−1
weber Wb magnetic flux kg⋅m2⋅s−2⋅A−1 V⋅s
tesla T magnetic flux density kg⋅s−2⋅A−1 Wb/m2
henry H inductance kg⋅m2⋅s−2⋅A−2 Wb/A
degree Celsius °C temperature relative to 273.15 K K
lumen lm luminous flux cd⋅sr cd⋅sr
lux lx illuminance m−2⋅cd lm/m2
becquerel Bq radioactivity (decays per unit time) s−1
gray Gy absorbed dose (of ionising radiation) m2⋅s−2 J/kg
sievert Sv equivalent dose (of ionising radiation) m2⋅s−2 J/kg
katal kat catalytic activity mol⋅s−1
Notes
1. The radian and steradian are defined as dimensionless derived units.
Examples of coherent derived units in terms of base units[3]:17
Name Symbol Derived quantity Typical symbol
square metre m2 area A
cubic metre m3 volume V
metre per second m/s speed, velocity v
metre per second squared m/s2 acceleration a
reciprocal metre m−1 wavenumber σ,
vergence (optics) V, 1/f
kilogram per cubic metre kg/m3 density ρ
kilogram per square metre kg/m2 surface density ρA
cubic metre per kilogram m3/kg specific volume v
ampere per square metre A/m2 current density j
ampere per metre A/m magnetic field strength H
mole per cubic metre mol/m3 concentration c
kilogram per cubic metre kg/m3 mass concentration ρ, γ
candela per square metre cd/m2 luminance Lv
Examples of derived units that include units with special names[3]:16
Name Symbol Quantity In SI base units
pascal second Pa⋅s dynamic viscosity m−1⋅kg⋅s−1
newton metre N⋅m moment of force m2⋅kg⋅s−2
newton per metre N/m surface tension kg⋅s−2
radian per second rad/s angular velocity s−1
radian per second squared rad/s2 angular acceleration s−2
watt per square metre W/m2 heat flux density kg⋅s−3
joule per kelvin J/K heat capacity, entropy m2⋅kg⋅s−2⋅K−1
joule per kilogram kelvin J/(kg⋅K) specific heat capacity, specific entropy m2⋅s−2⋅K−1
joule per kilogram J/kg specific energy m2⋅s−2
watt per metre kelvin W/(m⋅K) thermal conductivity m⋅kg⋅s−3⋅K−1
joule per cubic metre J/m3 energy density m−1⋅kg⋅s−2
volt per metre V/m electric field strength m⋅kg⋅s−3⋅A−1
coulomb per cubic metre C/m3 electric charge density m−3⋅s⋅A
coulomb per square metre C/m2 surface charge density, electric flux density m−2⋅s⋅A
farad per metre F/m permittivity m−3⋅kg−1⋅s4⋅A2
henry per metre H/m permeability m⋅kg⋅s−2⋅A−2
joule per mole J/mol molar energy m2⋅kg⋅s−2⋅mol−1
joule per mole kelvin J/(mol⋅K) molar heat capacity, molar entropy m2⋅kg⋅s−2⋅K−1⋅mol−1
coulomb per kilogram C/kg exposure kg−1⋅s⋅A
gray per second Gy/s absorbed dose rate m2⋅s−3
watt per steradian W/sr radiant intensity m2⋅kg⋅s−3
watt per square metre steradian W/(m2⋅sr) radiance kg⋅s−3
katal per cubic metre kat/m3 catalytic activity concentration m−3⋅s−1⋅mol

Prefixes

Prefixes are added to unit names to produce multiples and submultiples of the original unit. All of these are integer powers of ten, and above a hundred or below a hundredth all are integer powers of a thousand. For example, kilo- denotes a multiple of a thousand and milli- denotes a multiple of a thousandth, so there are one thousand millimetres to the metre and one thousand metres to the kilometre. The prefixes are never combined, so for example a millionth of a metre is a micrometre, not a millimillimetre. Multiples of the kilogram are named as if the gram were the base unit, so a millionth of a kilogram is a milligram, not a microkilogram.[2]:122[7]:14 When prefixes are used to form multiples and submultiples of SI base and derived units, the resulting units are no longer coherent.[2]:7

The BIPM specifies 20 prefixes for the International System of Units (SI):

Prefix Base 10 Decimal English word Adoption[nb 1]
Name Symbol Short scale Long scale
yotta Y  1024 1000000000000000000000000  septillion  quadrillion 1991
zetta Z  1021 1000000000000000000000  sextillion  trilliard 1991
exa E  1018 1000000000000000000  quintillion  trillion 1975
peta P  1015 1000000000000000  quadrillion  billiard 1975
tera T  1012 1000000000000  trillion  billion 1960
giga G  109 1000000000  billion  milliard 1960
mega M  106 1000000  million 1873
kilo k  103 1000  thousand 1795
hecto h  102 100  hundred 1795
deca da  101 10  ten 1795
 100 1  one
deci d  10−1 0.1  tenth 1795
centi c  10−2 0.01  hundredth 1795
milli m  10−3 0.001  thousandth 1795
micro μ  10−6 0.000001  millionth 1873
nano n  10−9 0.000000001  billionth  milliardth 1960
pico p  10−12 0.000000000001  trillionth  billionth 1960
femto f  10−15 0.000000000000001  quadrillionth  billiardth 1964
atto a  10−18 0.000000000000000001  quintillionth  trillionth 1964
zepto z  10−21 0.000000000000000000001  sextillionth  trilliardth 1991
yocto y  10−24  0.000000000000000000000001  septillionth  quadrillionth 1991
 1. ^ Prefixes adopted before 1960 already existed before SI. 1873 was the introduction of the CGS system.

Non-SI units accepted for use with SI

Many non-SI units continue to be used in the scientific, technical, and commercial literature. Some units are deeply embedded in history and culture, and their use has not been entirely replaced by their SI alternatives. The CIPM recognised and acknowledged such traditions by compiling a list of non-SI units accepted for use with SI:[2]

While not an SI-unit, the litre may be used with SI units. It is equivalent to (10 cm)3 = (1 dm)3 = 10−3 m3

Some units of time, angle, and legacy non-SI units have a long history of use. Most societies have used the solar day and its non-decimal subdivisions as a basis of time and, unlike the foot or the pound, these were the same regardless of where they were being measured. The radian, being 1/ of a revolution, has mathematical advantages but is rarely used for navigation. Further, the units used in navigation around the world are similar. The tonne, litre, and hectare were adopted by the CGPM in 1879 and have been retained as units that may be used alongside SI units, having been given unique symbols. The catalogued units are given below:

Non-SI units accepted for use with SI units
Quantity Name Symbol Value in SI units
time minute min 1 min = 60 s
hour h 1 h = 60 min = 3600 s
day d 1 d = 24 h = 86400 s
length astronomical unit au 1 au = 149597870700 m
plane and
phase angle
degree ° 1° = (π/180) rad
minute 1′ = (1/60)° = (π/10800) rad
second 1″ = (1/60)′ = (π/648000) rad
area hectare ha 1 ha = 1 hm2 = 104 m2
volume litre l, L 1 l = 1 L = 1 dm3 = 103 cm3 = 10−3 m3
mass tonne (metric ton) t 1 t = 1000 kg
dalton Da 1 Da = 1.660539040(20)×10−27 kg
energy electronvolt eV 1 eV = 1.602176634×10−19 J
logarithmic
ratio quantities
neper Np In using these units it is important that the
nature of the quantity be specified and that
any reference value used be specified.
bel B
decibel dB

These units are used in combination with SI units in common units such as the kilowatt-hour (1 kW⋅h = 3.6 MJ).

Common notions of the metric units

The basic units of the metric system, as originally defined, represented common quantities or relationships in nature. They still do – the modern precisely defined quantities are refinements of definition and methodology, but still with the same magnitudes. In cases where laboratory precision may not be required or available, or where approximations are good enough, the original definitions may suffice.[Note 3]

 • A second is 1/60 of a minute, which is 1/60 of an hour, which is 1/24 of a day, so a second is 1/86400 of a day (the use of base 60 dates back to Babylonian times); a second is the time it takes a dense object to freely fall 4.9 metres from rest.
 • The length of the equator is close to 40000000 m (more precisely 40075014.2 m).[8] In fact, the dimensions of our planet were used by the French Academy in the original definition of the metre.[9]
 • The metre is close to the length of a pendulum that has a period of 2 seconds;[Note 4] most dining tabletops are about 0.75 metres high;[10] a very tall human (basketball forward) is about 2 metres tall.[11]
 • The kilogram is the mass of a litre of cold water; a cubic centimetre or millilitre of water has a mass of one gram; a 1-euro coin weighs 7.5 g;[12] a Sacagawea US 1-dollar coin weighs 8.1 g;[13] a UK 50-pence coin weighs 8.0 g.[14]
 • A candela is about the luminous intensity of a moderately bright candle, or 1 candle power; a 60 W tungsten-filament incandescent light bulb has a luminous intensity of about 64 candela.
 • A mole of a substance has a mass that is its molecular mass expressed in units of grams; the mass of a mole of carbon is 12.0 g, and the mass of a mole of table salt is 58.4 g.
 • Since all gases have the same volume per mole at a given temperature and pressure far from their points of liquefaction and solidification (see Perfect gas), and air is about 1/5 oxygen (molecular mass 32) and 4/5 nitrogen (molecular mass 28), the density of any near-perfect gas relative to air can be obtained to a good approximation by dividing its molecular mass by 29 (because 4/5 × 28 + 1/5 × 32 = 28.8 ≈ 29). For example, carbon monoxide (molecular mass 28) has almost the same density as air.
 • A temperature difference of one kelvin is the same as one degree Celsius: 1/100 of the temperature differential between the freezing and boiling points of water at sea level; the absolute temperature in kelvins is the temperature in degrees Celsius plus about 273; human body temperature is about 37 °C or 310 K.
 • A 60 W incandescent light bulb rated at 120 V (US mains voltage) consumes 0.5 A at this voltage. A 60 W bulb rated at 240 V (European mains voltage) consumes 0.25 A at this voltage.

Lexicographic conventions

Unit names

The symbols for the SI units are intended to be identical, regardless of the language used,[2]:130–135 but names are ordinary nouns and use the character set and follow the grammatical rules of the language concerned. Names of units follow the grammatical rules associated with common nouns: in English and in French they start with a lowercase letter (e.g., newton, hertz, pascal), even when the unit is named after a person and its symbol begins with a capital letter.[2]:148 This also applies to "degrees Celsius", since "degree" is the beginning of the unit.[15][16] The only exceptions are in the beginning of sentences and in headings and publication titles.[2]:148 The English spelling for certain SI units differs: US English uses the spelling deka-, meter, and liter, whilst International English more commonly uses deca-, metre, and litre.

Unit symbols and the values of quantities

Although the writing of unit names is language-specific, the writing of unit symbols and the values of quantities is consistent across all languages and therefore the SI Brochure has specific rules in respect of writing them.[2]:130–135 The guideline produced by the National Institute of Standards and Technology (NIST)[17] clarifies language-specific areas in respect of American English that were left open by the SI Brochure, but is otherwise identical to the SI Brochure.[18]

General rules

General rules[Note 5] for writing SI units and quantities apply to text that is either handwritten or produced using an automated process:

 • The value of a quantity is written as a number followed by a space (representing a multiplication sign) and a unit symbol; e.g., 2.21 kg, 7.3×102 m2, 22 K. This rule explicitly includes the percent sign (%)[2]:134 and the symbol for degrees Celsius (°C).[2]:133 Exceptions are the symbols for plane angular degrees, minutes, and seconds (°, ′, and ″), which are placed immediately after the number with no intervening space.
 • Symbols are mathematical entities, not abbreviations, and as such do not have an appended period/full stop (.), unless the rules of grammar demand one for another reason, such as denoting the end of a sentence.
 • A prefix is part of the unit, and its symbol is prepended to a unit symbol without a separator (e.g., k in km, M in MPa, G in GHz, μ in μg). Compound prefixes are not allowed. A prefixed unit is atomic in expressions (e.g., km2 is equivalent to (km)2).
 • Unit symbols are written using roman (upright) type, regardless of the type used in the surrounding text.
 • Symbols for derived units formed by multiplication are joined with a centre dot (⋅) or a non-breaking space; e.g., N⋅m or N m.
 • Symbols for derived units formed by division are joined with a solidus (/), or given as a negative exponent. E.g., the "metre per second" can be written m/s, m s−1, m⋅s−1, or m/s. A solidus must not be used more than once in a given expression without parentheses to remove ambiguities; e.g., kg/(m⋅s2) and kg⋅m−1⋅s−2 are acceptable, but kg/m/s2 is ambiguous and unacceptable.
In the expression of acceleration due to gravity, a space separates the value and the units, both the 'm' and the 's' are lowercase because neither the metre nor the second are named after people, and exponentiation is represented with a superscript '2'.
 • The first letter of symbols for units derived from the name of a person is written in upper case; otherwise, they are written in lower case. E.g., the unit of pressure is named after Blaise Pascal, so its symbol is written "Pa", but the symbol for mole is written "mol". Thus, "T" is the symbol for tesla, a measure of magnetic field strength, and "t" the symbol for tonne, a measure of mass. Since 1979, the litre may exceptionally be written using either an uppercase "L" or a lowercase "l", a decision prompted by the similarity of the lowercase letter "l" to the numeral "1", especially with certain typefaces or English-style handwriting. The American NIST recommends that within the United States "L" be used rather than "l".
 • Symbols do not have a plural form, e.g., 25 kg, but not 25 kgs.
 • Uppercase and lowercase prefixes are not interchangeable. E.g., the quantities 1 mW and 1 MW represent two different quantities (milliwatt and megawatt).
 • The symbol for the decimal marker is either a point or comma on the line. In practice, the decimal point is used in most English-speaking countries and most of Asia, and the comma in most of Latin America and in continental European countries.[19]
 • Spaces should be used as a thousands separator (1000000) in contrast to commas or periods (1,000,000 or 1.000.000) to reduce confusion resulting from the variation between these forms in different countries.
 • Any line-break inside a number, inside a compound unit, or between number and unit should be avoided. Where this is not possible, line breaks should coincide with thousands separators.
 • Because the value of "billion" and "trillion" varies between languages, the dimensionless terms "ppb" (parts per billion) and "ppt" (parts per trillion) should be avoided. The SI Brochure does not suggest alternatives.

Printing SI symbols

The rules covering printing of quantities and units are part of ISO 80000-1:2009.[20]

Further rules[Note 5] are specified in respect of production of text using printing presses, word processors, typewriters, and the like.

International System of Quantities

SI Brochure

The CGPM publishes a brochure that defines and presents the SI.[2] Its official version is in French, in line with the Metre Convention.[2]:102 It leaves some scope for local interpretation, particularly regarding names and terms in different languages.[Note 6][3]

The writing and maintenance of the CGPM brochure is carried out by one of the committees of the International Committee for Weights and Measures (CIPM). The definitions of the terms "quantity", "unit", "dimension" etc. that are used in the SI Brochure are those given in the International vocabulary of metrology.[21]

The quantities and equations that provide the context in which the SI units are defined are now referred to as the International System of Quantities (ISQ). The system is based on the quantities underlying each of the seven base units of the SI. Other quantities, such as area, pressure, and electrical resistance, are derived from these base quantities by clear non-contradictory equations. The ISQ defines the quantities that are measured with the SI units.[22] The ISQ is defined in the international standard ISO/IEC 80000, and was finalised in 2009 with the publication of ISO 80000-1.[23]

Realisation of units

Silicon sphere for the Avogadro project used for measuring the Avogadro constant to a relative standard uncertainty of 2×10−8 or less, held by Achim Leistner[24]

Metrologists carefully distinguish between the definition of a unit and its realisation. The definition of each base unit of the SI is drawn up so that it is unique and provides a sound theoretical basis on which the most accurate and reproducible measurements can be made. The realisation of the definition of a unit is the procedure by which the definition may be used to establish the value and associated uncertainty of a quantity of the same kind as the unit. A description of the mise en pratique[Note 7] of the base units is given in an electronic appendix to the SI Brochure.[25][2]:168–169

The published mise en pratique is not the only way in which a base unit can be determined: the SI Brochure states that "any method consistent with the laws of physics could be used to realise any SI unit."[2]:111 In the current (2016) exercise to overhaul the definitions of the base units, various consultative committees of the CIPM have required that more than one mise en pratique shall be developed for determining the value of each unit.[citation needed] In particular:

 • At least three separate experiments be carried out yielding values having a relative standard uncertainty in the determination of the kilogram of no more than 5×10−8 and at least one of these values should be better than 2×10−8. Both the Kibble balance and the Avogadro project should be included in the experiments and any differences between these be reconciled.[26][27]
 • When the kelvin is being determined, the relative uncertainty of the Boltzmann constant derived from two fundamentally different methods such as acoustic gas thermometry and dielectric constant gas thermometry be better than one part in 10−6 and that these values be corroborated by other measurements.[28]

Evolution of the SI

Changes to the SI

The International Bureau of Weights and Measures (BIPM) has described SI as "the modern form of metric system".[2]:95 Changing technology has led to an evolution of the definitions and standards that has followed two principal strands – changes to SI itself, and clarification of how to use units of measure that are not part of SI but are still nevertheless used on a worldwide basis.

Since 1960 the CGPM has made a number of changes to the SI to meet the needs of specific fields, notably chemistry and radiometry. These are mostly additions to the list of named derived units, and include the mole (symbol mol) for an amount of substance, the pascal (symbol Pa) for pressure, the siemens (symbol S) for electrical conductance, the becquerel (symbol Bq) for "activity referred to a radionuclide", the gray (symbol Gy) for ionising radiation, the sievert (symbol Sv) as the unit of dose equivalent radiation, and the katal (symbol kat) for catalytic activity.[2]:156[29][2]:156[2]:158[2]:159[2]:165

Acknowledging the advancement of precision science at both large and small scales, the range of defined prefixes pico- (10−12) to tera- (1012) was extended to 10−24 to 1024.[2]:152[2]:158[2]:164

The 1960 definition of the standard metre in terms of wavelengths of a specific emission of the krypton 86 atom was replaced with the distance that light travels in a vacuum in exactly 1/299792458 second, so that the speed of light is now an exactly specified constant of nature.

A few changes to notation conventions have also been made to alleviate lexicographic ambiguities. An analysis under the aegis of CSIRO, published in 2009 by the Royal Society, has pointed out the opportunities to finish the realisation of that goal, to the point of universal zero-ambiguity machine readability.[30]

2019 redefinitions

Dependencies of the SI base units on seven physical constants, which are assigned exact numerical values in the 2019 redefinition. Unlike in the previous definitions, the base units are all derived exclusively from constants of nature.

After the metre was redefined in 1960, the kilogram remained the only SI base unit directly based on a specific physical artefact, the International Prototype of the Kilogram (IPK), for its definition and thus the only unit that was still subject to periodic comparisons of national standard kilograms with the IPK.[31] During the 2nd and 3rd Periodic Verification of National Prototypes of the Kilogram, a significant divergence had occurred between the mass of the IPK and all of its official copies stored around the world: the copies had all noticeably increased in mass with respect to the IPK. During extraordinary verifications carried out in 2014 preparatory to redefinition of metric standards, continuing divergence was not confirmed. Nonetheless, the residual and irreducible instability of a physical IPK undermined the reliability of the entire metric system to precision measurement from small (atomic) to large (astrophysical) scales.

A proposal was made that:

 • In addition to the speed of light, four constants of nature – the Planck constant, an elementary charge, the Boltzmann constant, and the Avogadro number – be defined to have exact values
 • The International Prototype Kilogram be retired
 • The current definitions of the kilogram, ampere, kelvin, and mole be revised
 • The wording of base unit definitions should change emphasis from explicit unit to explicit constant definitions.

In 2015, the CODATA task group on fundamental constants announced special submission deadlines for data to compute the final values for the new definitions.[32]

The new definitions were adopted at the 26th CGPM on 16 November 2018, and came into effect on 20 May 2019.[33] The change was adopted by the European Union through Directive (EU) 2019/1258.[34]

History

Stone marking the Austro-Hungarian/Italian border at Pontebba displaying myriametres, a unit of 10 km used in Central Europe in the 19th century (but since deprecated)[35]

The improvisation of units

The units and unit magnitudes of the metric system which became the SI were improvised piecemeal from everyday physical quantities starting in the mid-18th century. Only later were they moulded into an orthogonal coherent decimal system of measurement.

The degree centigrade as a unit of temperature resulted from the scale devised by Swedish astronomer Anders Celsius in 1742. His scale counter-intuitively designated 100 as the freezing point of water and 0 as the boiling point. Independently, in 1743, the French physicist Jean-Pierre Christin described a scale with 0 as the freezing point of water and 100 the boiling point. The scale became known as the centi-grade, or 100 gradations of temperature, scale.

The metric system was developed from 1791 onwards by a committee of the French Academy of Sciences, commissioned to create a unified and rational system of measures.[36] The group, which included preeminent French men of science,[37]:89 used the same principles for relating length, volume, and mass that had been proposed by the English clergyman John Wilkins in 1668[38][39] and the concept of using the Earth's meridian as the basis of the definition of length, originally proposed in 1670 by the French abbot Mouton.[40][41]

In March 1791, the Assembly adopted the committee's proposed principles for the new decimal system of measure including the metre defined to be 1/10,000,000 of the length of the quadrant of earth's meridian passing through Paris, and authorised a survey to precisely establish the length of the meridian. In July 1792, the committee proposed the names metre, are, litre and grave for the units of length, area, capacity, and mass, respectively. The committee also proposed that multiples and submultiples of these units were to be denoted by decimal-based prefixes such as centi for a hundredth and kilo for a thousand.[42]:82

William Thomson (Lord Kelvin) and James Clerk Maxwell played a prominent role in the development of the principle of coherence and in the naming of many units of measure.[43][44][45][46][47]

Later, during the process of adoption of the metric system, the Latin gramme and kilogramme, replaced the former provincial terms gravet (1/1000 grave) and grave. In June 1799, based on the results of the meridian survey, the standard mètre des Archives and kilogramme des Archives were deposited in the French National Archives. Subsequently, that year, the metric system was adopted by law in France.[48] [49] The French system was short-lived due to its unpopularity. Napoleon ridiculed it, and in 1812, introduced a replacement system, the mesures usuelles or "customary measures" which restored many of the old units, but redefined in terms of the metric system.

During the first half of the 19th century there was little consistency in the choice of preferred multiples of the base units: typically the myriametre (10000 metres) was in widespread use in both France and parts of Germany, while the kilogram (1000 grams) rather than the myriagram was used for mass.[35]

In 1832, the German mathematician Carl Friedrich Gauss, assisted by Wilhelm Weber, implicitly defined the second as a base unit when he quoted the Earth's magnetic field in terms of millimetres, grams, and seconds.[43] Prior to this, the strength of the Earth's magnetic field had only been described in relative terms. The technique used by Gauss was to equate the torque induced on a suspended magnet of known mass by the Earth's magnetic field with the torque induced on an equivalent system under gravity. The resultant calculations enabled him to assign dimensions based on mass, length and time to the magnetic field.[Note 8][50]

A candlepower as a unit of illuminance was originally defined by an 1860 English law as the light produced by a pure spermaceti candle weighing ​16 pound (76 grams) and burning at a specified rate. Spermaceti, a waxy substance found in the heads of sperm whales, was once used to make high-quality candles. At this time the French standard of light was based upon the illumination from a Carcel oil lamp. The unit was defined as that illumination emanating from a lamp burning pure rapeseed oil at a defined rate. It was accepted that ten standard candles were about equal to one Carcel lamp.

Metre Convention

A French-inspired initiative for international cooperation in metrology led to the signing in 1875 of the Metre Convention, also called Treaty of the Metre, by 17 nations.[Note 9][37]:353–354 Initially the convention only covered standards for the metre and the kilogram. In 1921, the Metre Convention was extended to include all physical units, including the ampere and others thereby enabling the CGPM to address inconsistencies in the way that the metric system had been used.[44][2]:96

A set of 30 prototypes of the metre and 40 prototypes of the kilogram,[Note 10] in each case made of a 90% platinum-10% iridium alloy, were manufactured by British metallurgy specialty firm and accepted by the CGPM in 1889. One of each was selected at random to become the International prototype metre and International prototype kilogram that replaced the mètre des Archives and kilogramme des Archives respectively. Each member state was entitled to one of each of the remaining prototypes to serve as the national prototype for that country.[51]

The treaty also established a number of international organisations to oversee the keeping of international standards of measurement:[52] [53]

The CGS and MKS systems

Closeup of the National Prototype Metre, serial number 27, allocated to the United States

In the 1860s, James Clerk Maxwell, William Thomson (later Lord Kelvin) and others working under the auspices of the British Association for the Advancement of Science, built on Gauss's work and formalised the concept of a coherent system of units with base units and derived units christened the centimetre–gram–second system of units in 1874. The principle of coherence was successfully used to define a number of units of measure based on the CGS, including the erg for energy, the dyne for force, the barye for pressure, the poise for dynamic viscosity and the stokes for kinematic viscosity.[46]

In 1879, the CIPM published recommendations for writing the symbols for length, area, volume and mass, but it was outside its domain to publish recommendations for other quantities. Beginning in about 1900, physicists who had been using the symbol "μ" (mu) for "micrometre" or "micron", "λ" (lambda) for "microlitre", and "γ" (gamma) for "microgram" started to use the symbols "μm", "μL" and "μg".[54]

At the close of the 19th century three different systems of units of measure existed for electrical measurements: a CGS-based system for electrostatic units, also known as the Gaussian or ESU system, a CGS-based system for electromechanical units (EMU) and an International system based on units defined by the Metre Convention.[55] for electrical distribution systems. Attempts to resolve the electrical units in terms of length, mass, and time using dimensional analysis was beset with difficulties—the dimensions depended on whether one used the ESU or EMU systems.[47] This anomaly was resolved in 1901 when Giovanni Giorgi published a paper in which he advocated using a fourth base unit alongside the existing three base units. The fourth unit could be chosen to be electric current, voltage, or electrical resistance.[56] Electric current with named unit 'ampere' was chosen as the base unit, and the other electrical quantities derived from it according to the laws of physics. This became the foundation of the MKS system of units.

In the late 19th and early 20th centuries, a number of non-coherent units of measure based on the gram/kilogram, centimetre/metre, and second, such as the Pferdestärke (metric horsepower) for power,[57][Note 11] the darcy for permeability[58] and "millimetres of mercury" for barometric and blood pressure were developed or propagated, some of which incorporated standard gravity in their definitions.[Note 12]

At the end of the Second World War, a number of different systems of measurement were in use throughout the world. Some of these systems were metric system variations; others were based on customary systems of measure, like the U.S customary system and Imperial system of the UK and British Empire.

The Practical system of units

In 1948, the 9th CGPM commissioned a study to assess the measurement needs of the scientific, technical, and educational communities and "to make recommendations for a single practical system of units of measurement, suitable for adoption by all countries adhering to the Metre Convention".[59] This working document was Practical system of units of measurement. Based on this study, the 10th CGPM in 1954 defined an international system derived from six base units including units of temperature and optical radiation in addition to those for the MKS system mass, length, and time units and Giorgi's current unit. Six base units were recommended: the metre, kilogram, second, ampere, degree Kelvin, and candela.

The 9th CGPM also approved the first formal recommendation for the writing of symbols in the metric system when the basis of the rules as they are now known was laid down.[60] These rules were subsequently extended and now cover unit symbols and names, prefix symbols and names, how quantity symbols should be written and used, and how the values of quantities should be expressed.[2]:104,130

Birth of the SI

In 1960, the 11th CGPM synthesised the results of the 12-year study into a set of 16 resolutions. The system was named the International System of Units, abbreviated SI from the French name, Le Système International d'Unités.[2]:110[61]

Historical definitions

When Maxwell first introduced the concept of a coherent system, he identified three quantities that could be used as base units: mass, length, and time. Giorgi later identified the need for an electrical base unit, for which the unit of electric current was chosen for SI. Another three base units (for temperature, amount of substance, and luminous intensity) were added later.

The early metric systems defined a unit of weight as a base unit, while the SI defines an analogous unit of mass. In everyday use, these are mostly interchangeable, but in scientific contexts the difference matters. Mass, strictly the inertial mass, represents a quantity of matter. It relates the acceleration of a body to the applied force via Newton's law, F = m × a: force equals mass times acceleration. A force of 1 N (newton) applied to a mass of 1 kg will accelerate it at 1 m/s2. This is true whether the object is floating in space or in a gravity field e.g. at the Earth's surface. Weight is the force exerted on a body by a gravitational field, and hence its weight depends on the strength of the gravitational field. Weight of a 1 kg mass at the Earth's surface is m × g; mass times the acceleration due to gravity, which is 9.81 newtons at the Earth's surface and is about 3.5 newtons at the surface of Mars. Since the acceleration due to gravity is local and varies by location and altitude on the Earth, weight is unsuitable for precision measurements of a property of a body, and this makes a unit of weight unsuitable as a base unit.

SI base units[3]:6[4][62]
Unit
name
Definition[n 1]
second
 • Prior: (1675) 1/86400 of a day of 24 hours of 60 minutes of 60 seconds.TLB
 • Interim (1956): 1/31556925.9747 of the tropical year for 1900 January 0 at 12 hours ephemeris time.
 • Current (1967): The duration of 9192631770 periods of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of the caesium-133 atom.
metre
 • Prior (1793): 1/10000000 of the meridian through Paris between the North Pole and the Equator.FG
 • Interim (1889): The Prototype of the metre chosen by the CIPM, at the temperature of melting ice, represents the metric unit of length.
 • Interim (1960): 1650763.73 wavelengths in a vacuum of the radiation corresponding to the transition between the 2p10 and 5d5 quantum levels of the krypton-86 atom.
 • Current (1983): The distance travelled by light in vacuum in 1/299792458 second.
kilogram
 • Prior (1793): The grave was defined as being the mass (then called weight) of one litre of pure water at its freezing point.FG
 • Interim (1889): The mass of a small squat cylinder of ≈47 cubic centimetres of platinum-iridium alloy kept in the Pavillon de Breteuil[citation needed], France. Also, in practice, any of numerous official replicas of it.[Note 13][63]
 • Current (2019): The kilogram is defined by setting the Planck constant h exactly to 6.62607015×10−34 J⋅s (J = kg⋅m2⋅s−2), given the definitions of the metre and the second.[1] Then the formula would be kg = h/6.62607015×10−34⋅m2⋅s−1
ampere
 • Prior (1881): A tenth of the electromagnetic CGS unit of current. The [CGS] electromagnetic unit of current is that current, flowing in an arc 1 cm long of a circle 1 cm in radius, that creates a field of one oersted at the centre.[64] IEC
 • Interim (1946): The constant current which, if maintained in two straight parallel conductors of infinite length, of negligible circular cross-section, and placed 1 m apart in vacuum, would produce between these conductors a force equal to 2×10−7 newtons per metre of length.
 • Current (2019): The flow of 1/1.602176634×10−19 times the elementary charge e per second.
kelvin
 • Prior (1743): The centigrade scale is obtained by assigning 0 °C to the freezing point of water and 100 °C to the boiling point of water.
 • Interim (1954): The triple point of water (0.01 °C) defined to be exactly 273.16 K.[n 2]
 • Previous (1967): 1/273.16 of the thermodynamic temperature of the triple point of water
 • Current (2019): The kelvin is defined by setting the fixed numerical value of the Boltzmann constant k to 1.380649×10−23 J⋅K−1, (J = kg⋅m2⋅s−2), given the definition of the kilogram, the metre, and the second.
mole
 • Prior (1900): A stoichiometric quantity which is the equivalent mass in grams of Avogadro's number of molecules of a substance.ICAW
 • Interim (1967): The amount of substance of a system which contains as many elementary entities as there are atoms in 0.012 kilogram of carbon-12.
 • Current (2019): The amount of substance of exactly 6.02214076×1023 elementary entities. This number is the fixed numerical value of the Avogadro constant, NA, when expressed in the unit mol−1 and is called the Avogadro number.
candela
 • Prior (1946): The value of the new candle (early name for the candela) is such that the brightness of the full radiator at the temperature of solidification of platinum is 60 new candles per square centimetre.
 • Current (1979): The luminous intensity, in a given direction, of a source that emits monochromatic radiation of frequency 5.4×1014 hertz and that has a radiant intensity in that direction of 1/683 watt per steradian.
Note: both old and new definitions are approximately the luminous intensity of a spermaceti candle burning modestly bright, in the late 19th century called a "candlepower" or a "candle".
Notes
 1. ^ Interim definitions are given here only when there has been a significant difference in the definition.
 2. ^ In 1954 the unit of thermodynamic temperature was known as the "degree Kelvin" (symbol °K; "Kelvin" spelt with an upper-case "K"). It was renamed the "kelvin" (symbol "K"; "kelvin" spelt with a lower case "k") in 1967.

The Prior definitions of the various base units in the above table were made by the following authors and authorities:

All other definitions result from resolutions by either CGPM or the CIPM and are catalogued in the SI Brochure.

See also

Organisations

Standards and conventions

Notes

 1. ^ For historical reasons, the kilogram rather than the gram is treated as the coherent unit, making an exception to this characterisation.
 2. ^ Ohm's law: 1 Ω = 1 V/A from the relationship E = I × R, where E is electromotive force or voltage (unit: volt), I is current (unit: ampere), and R is resistance (unit: ohm).
 3. ^ While the second is readily determined from the Earth's rotation period, the metre, originally defined in terms of the Earth's size and shape, is less amenable; however, the fact that the Earth's circumference is very close to 40000 km may be a useful mnemonic.
 4. ^ Is evident from the formula .
 5. ^ a b Except where specifically noted, these rules are common to both the SI Brochure and the NIST brochure.
 6. ^ For example, the United States' National Institute of Standards and Technology (NIST) has produced a version of the CGPM document (NIST SP 330) which clarifies local interpretation for English-language publications that use American English
 7. ^ This term is a translation of the official [French] text of the SI Brochure.
 8. ^ The strength of the earth's magnetic field was designated 1 G (gauss) at the surface (= 1 cm−1/2⋅g1/2⋅s−1).
 9. ^ Argentina, Austria-Hungary, Belgium, Brazil, Denmark, France, German Empire, Italy, Peru, Portugal, Russia, Spain, Sweden and Norway, Switzerland, Ottoman Empire, United States, and Venezuela.
 10. ^ The text "Des comparaisons périodiques des étalons nationaux avec les prototypes internationaux" (English: the periodic comparisons of national standards with the international prototypes) in article 6.3 of the Metre Convention distinguishes between the words "standard" (OED: "The legal magnitude of a unit of measure or weight") and "prototype" (OED: "an original on which something is modelled").
 11. ^ Pferd is German for "horse" and Stärke is German for "strength" or "power". The Pferdestärke is the power needed to raise 75 kg against gravity at the rate of one metre per second. (1 PS = 0.985 HP).
 12. ^ This constant is unreliable, because it varies over the surface of the earth.
 13. ^ This object is the International Prototype Kilogram or IPK called rather poetically Le Grand K.

References

 1. ^ a b c Materese, Robin (16 November 2018). "Historic Vote Ties Kilogram and Other Units to Natural Constants". NIST. Retrieved 16 November 2018.
 2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa International Bureau of Weights and Measures (2006), The International System of Units (SI) (PDF) (8th ed.), ISBN 92-822-2213-6, archived (PDF) from the original on 14 August 2017
 3. ^ a b c d e f g David B. Newell; Eite Tiesinga, eds. (2019). The International System of Units (SI) (NIST Special publication 330, 2019 edition) (PDF). Gaithersburg, MD: NIST. Retrieved 30 November 2019.
 4. ^ a b Quantities Units and Symbols in Physical Chemistry, IUPAC
 5. ^ Page, Chester H.; Vigoureux, Paul, eds. (20 May 1975). The International Bureau of Weights and Measures 1875–1975: NBS Special Publication 420. Washington, D.C.: National Bureau of Standards. pp. 238–244.
 6. ^ "Units & Symbols for Electrical & Electronic Engineers". Institution of Engineering and Technology. 1996. pp. 8–11. Archived from the original on 28 June 2013. Retrieved 19 August 2013.
 7. ^ Thompson, Ambler; Taylor, Barry N. (2008). Guide for the Use of the International System of Units (SI) (Special publication 811) (PDF). Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology.
 8. ^ Science, Tim Sharp 2017-09-15T15:47:00Z; Astronomy. "How Big Is Earth?". Space.com. Retrieved 22 October 2019.
 9. ^ "Metre | measurement". Encyclopedia Britannica. Retrieved 22 October 2019.
 10. ^ "Standard Table Sizes". Bassett Furniture. Retrieved 22 October 2019.
 11. ^ "The Average Height of NBA Players - From Point Guards to Centers". The Hoops Geek. 9 December 2018. Retrieved 22 October 2019.
 12. ^ "RUBINGHSCIENCE.ORG / Using Euro coins as weights". www.rubinghscience.org. Retrieved 22 October 2019.
 13. ^ "Coin Specifications | U.S. Mint". www.usmint.gov. Retrieved 22 October 2019.
 14. ^ "Fifty Pence Coin". www.royalmint.com. Retrieved 22 October 2019.
 15. ^ Rowlett, Russ (14 July 2004). "Using Abbreviations or Symbols". University of North Carolina. Retrieved 11 December 2013.
 16. ^ "SI Conventions". National Physical Laboratory. Retrieved 11 December 2013.
 17. ^ Thompson, A.; Taylor, B. N. (July 2008). "NIST Guide to SI Units – Rules and Style Conventions". National Institute of Standards and Technology. Retrieved 29 December 2009.
 18. ^ "Interpretation of the International System of Units (the Metric System of Measurement) for the United States" (PDF). Federal Register. 73 (96): 28432–28433. 9 May 2008. FR Doc number E8-11058. Retrieved 28 October 2009.
 19. ^ Williamson, Amelia A. (March–April 2008). "Period or Comma? Decimal Styles over Time and Place" (PDF). Science Editor. 31 (2): 42. Archived from the original (PDF) on 28 February 2013. Retrieved 19 May 2012.
 20. ^ "ISO 80000-1:2009(en) Quantities and Units—Past 1:General". International Organization for Standardization. 2009. Retrieved 22 August 2013.
 21. ^ "The International Vocabulary of Metrology (VIM)".
 22. ^ "1.16" (PDF). International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms (VIM) (3rd ed.). International Bureau of Weights and Measures (BIPM): Joint Committee for Guides in Metrology. 2012. Retrieved 28 March 2015.
 23. ^ S. V. Gupta, Units of Measurement: Past, Present and Future. International System of Units, p. 16, Springer, 2009. ISBN 3642007384.
 24. ^ "Avogadro Project". National Physical Laboratory. Retrieved 19 August 2010.
 25. ^ "What is a mise en pratique?". International Bureau of Weights and Measures. Retrieved 10 November 2012.
 26. ^ "Recommendations of the Consultative Committee for Mass and Related Quantities to the International Committee for Weights and Measures" (PDF). 12th Meeting of the CCM. Sèvres: Bureau International des Poids et Mesures. 26 March 2010. Archived from the original (PDF) on 14 May 2013. Retrieved 27 June 2012.
 27. ^ "Recommendations of the Consultative Committee for Amount of Substance – Metrology in Chemistry to the International Committee for Weights and Measures" (PDF). 16th Meeting of the CCQM. Sèvres: Bureau International des Poids et Mesures. 15–16 April 2010. Archived from the original (PDF) on 14 May 2013. Retrieved 27 June 2012.
 28. ^ "Recommendations of the Consultative Committee for Thermometry to the International Committee for Weights and Measures" (PDF). 25th Meeting of the CCT. Sèvres: Bureau International des Poids et Mesures. 6–7 May 2010. Archived from the original (PDF) on 14 May 2013. Retrieved 27 June 2012.
 29. ^ p. 221 – McGreevy
 30. ^ Foster, Marcus P. (2009), "Disambiguating the SI notation would guarantee its correct parsing", Proceedings of the Royal Society A, 465 (2104): 1227–1229, doi:10.1098/rspa.2008.0343.
 31. ^ "Redefining the kilogram". UK National Physical Laboratory. Retrieved 30 November 2014.
 32. ^ Mohr, Peter J.; Newell, David B.; Taylor, Barry N. (2015). "CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2014 – Summary". Zenodo. doi:10.5281/zenodo.22827. Because of the good progress made in both experiment and theory since the 31 December 2010 closing date of the 2010 CODATA adjustment, the uncertainties of the 2014 recommended values of h, e, k, and NA are already at the level required for the adoption of the revised SI by the 26th CGPM in the fall of 2018. The formal road map to redefinition includes a special CODATA adjustment of the fundamental constants with a closing date for new data of 1 July 2017 in order to determine the exact numerical values of h, e, k, and NA that will be used to define the New SI. A second CODATA adjustment with a closing date of 1 July 2018 will be carried out so that a complete set of recommended values consistent with the New SI will be available when it is formally adopted by the 26th CGPM.
 33. ^ Wood, B. (3–4 November 2014). "Report on the Meeting of the CODATA Task Group on Fundamental Constants" (PDF). BIPM. p. 7. [BIPM director Martin] Milton responded to a question about what would happen if ... the CIPM or the CGPM voted not to move forward with the redefinition of the SI. He responded that he felt that by that time the decision to move forward should be seen as a foregone conclusion.
 34. ^ "Commission Directive (EU) 2019/1258 of 23 July 2019 amending, for the purpose of its adaptation to technical progress, the Annex to Council Directive 80/181/EEC as regards the definitions of SI base units". Eur-Lex. 23 July 2019. Retrieved 28 August 2019.
 35. ^ a b "Amtliche Maßeinheiten in Europa 1842" [Official units of measure in Europe 1842] (in German). Retrieved 26 March 2011 Text version of Malaisé's book: Malaisé, Ferdinand von (1842). Theoretisch-practischer Unterricht im Rechnen [Theoretical and practical instruction in arithmetic] (in German). München. pp. 307–322. Retrieved 7 January 2013.
 36. ^ "The name 'kilogram'". International Bureau of Weights and Measures. Archived from the original on 14 May 2011. Retrieved 25 July 2006.
 37. ^ a b Alder, Ken (2002). The Measure of all Things—The Seven-Year-Odyssey that Transformed the World. London: Abacus. ISBN 978-0-349-11507-8.
 38. ^ Quinn, Terry (2012). From artefacts to atoms: the BIPM and the search for ultimate measurement standards. Oxford University Press. p. xxvii. ISBN 978-0-19-530786-3. OCLC 705716998. he [Wilkins] proposed essentially what became ... the French decimal metric system
 39. ^ Wilkins, John (1668). "VII". An Essay towards a Real Character and a Philosophical Language. The Royal Society. pp. 190–194.
  "Reproduction (33 MB)" (PDF). Retrieved 6 March 2011.; "Transcription" (PDF). Retrieved 6 March 2011.
 40. ^ "Mouton, Gabriel". Complete Dictionary of Scientific Biography. encyclopedia.com. 2008. Retrieved 30 December 2012.
 41. ^ O'Connor, John J.; Robertson, Edmund F. (January 2004), "Gabriel Mouton", MacTutor History of Mathematics archive, University of St Andrews.
 42. ^ Tavernor, Robert (2007). Smoot's Ear: The Measure of Humanity. Yale University Press. ISBN 978-0-300-12492-7.
 43. ^ a b "Brief history of the SI". International Bureau of Weights and Measures. Retrieved 12 November 2012.
 44. ^ a b Tunbridge, Paul (1992). Lord Kelvin, His Influence on Electrical Measurements and Units. Peter Pereginus Ltd. pp. 42–46. ISBN 978-0-86341-237-0.
 45. ^ Everett, ed. (1874). "First Report of the Committee for the Selection and Nomenclature of Dynamical and Electrical Units". Report on the Forty-third Meeting of the British Association for the Advancement of Science Held at Bradford in September 1873: 222–225. Retrieved 28 August 2013. Special names, if short and suitable, would ... be better than the provisional designation 'C.G.S. unit of ...'.
 46. ^ a b Page, Chester H.; Vigoureux, Paul, eds. (20 May 1975). The International Bureau of Weights and Measures 1875–1975: NBS Special Publication 420. Washington, D.C.: National Bureau of Standards. p. 12.
 47. ^ a b Maxwell, J. C. (1873). A treatise on electricity and magnetism. 2. Oxford: Clarendon Press. pp. 242–245. Retrieved 12 May 2011.
 48. ^ Bigourdan, Guillaume (2012) [1901]. Le Système Métrique Des Poids Et Mesures: Son Établissement Et Sa Propagation Graduelle, Avec L'histoire Des Opérations Qui Ont Servi À Déterminer Le Mètre Et Le Kilogramme (facsimile edition) [The Metric System of Weights and Measures: Its Establishment and its Successive Introduction, with the History of the Operations Used to Determine the Metre and the Kilogram] (in French). Ulan Press. p. 176. ASIN B009JT8UZU.
 49. ^ Smeaton, William A. (2000). "The Foundation of the Metric System in France in the 1790s: The importance of Etienne Lenoir's platinum measuring instruments". Platinum Metals Rev. 44 (3): 125–134. Retrieved 18 June 2013.
 50. ^ "The intensity of the Earth's magnetic force reduced to absolute measurement" (PDF). Cite journal requires |journal= (help)
 51. ^ Nelson, Robert A. (1981). "Foundations of the international system of units (SI)" (PDF). Physics Teacher: 597.
 52. ^ "The Metre Convention". Bureau International des Poids et Mesures. Retrieved 1 October 2012.
 53. ^
 54. ^ McGreevy, Thomas (1997). Cunningham, Peter (ed.). The Basis of Measurement: Volume 2 – Metrication and Current Practice. Pitcon Publishing (Chippenham) Ltd. pp. 222–224. ISBN 978-0-948251-84-9.
 55. ^ Fenna, Donald (2002). Weights, Measures and Units. Oxford University Press. International unit. ISBN 978-0-19-860522-5.
 56. ^ "Historical figures: Giovanni Giorgi". International Electrotechnical Commission. 2011. Retrieved 5 April 2011.
 57. ^ "Die gesetzlichen Einheiten in Deutschland" [List of units of measure in Germany] (PDF) (in German). Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). p. 6. Retrieved 13 November 2012.
 58. ^ "Porous materials: Permeability" (PDF). Module Descriptor, Material Science, Materials 3. Materials Science and Engineering, Division of Engineering, The University of Edinburgh. 2001. p. 3. Archived from the original (PDF) on 2 June 2013. Retrieved 13 November 2012.
 59. ^ "BIPM - Resolution 6 of the 9th CGPM". Bipm.org. 1948. Retrieved 22 August 2017.
 60. ^ "Resolution 7 of the 9th meeting of the CGPM (1948): Writing and printing of unit symbols and of numbers". International Bureau of Weights and Measures. Retrieved 6 November 2012.
 61. ^ "BIPM - Resolution 12 of the 11th CGPM". Bipm.org. Retrieved 22 August 2017.
 62. ^ Page, Chester H.; Vigoureux, Paul, eds. (20 May 1975). The International Bureau of Weights and Measures 1875–1975: NBS Special Publication 420. Washington, D.C.: National Bureau of Standards. pp. 238–244.
 63. ^ Secula, Erik M. (7 October 2014). "Redefining the Kilogram, The Past". Nist.gov. Archived from the original on 9 January 2017. Retrieved 22 August 2017.
 64. ^ McKenzie, A. E. E. (1961). Magnetism and Electricity. Cambridge University Press. p. 322.

Further reading

External links

Official
History
Research