درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

نگارهٔ برگزیده ۱

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۱

Al-RaziInGerardusCremonensis1250.JPG


رازی درحال دیدن قاروره (نمونه ادرار بیمار)

نگارهٔ برگزیده ۲

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۲

Zakariya Razi 001.JPG


رازی

نگارهٔ برگزیده ۳

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۳

Al-RaziInGerardusCremonensis1250.JPG


رازی درحال دیدن قاروره (نمونه ادرار بیمار)

نگارهٔ برگزیده ۴

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۴

تحفه حكيم.JPG

عطف یکی از نسخه‌های چاپ سنگی کتاب تحفه حکیم مومن

نگارهٔ برگزیده ۵

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۵

Al Razi Receuil de traite de medecine translated by Gerard de Cremone Second half of 13th century.jpg


ترجمه بخش دوم الحاوی رازی بوسیله جرارد کرمونایی در قرن سیزدهم میلادی

نگارهٔ برگزیده ۶

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۶

زرنيخ.jpg

زرنیخ

نگارهٔ برگزیده ۷

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۷

Black Hellebore root 001.jpg
ریشه خربق سیاه که رویش‌گاه آن کوههای آلپ است و از طریق روسیه و جمهوری آذربایجان وارد ایران می‌شود.

نگارهٔ برگزیده ۸

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۸

Ibn al-nafis page.jpg

نخستین برگ از کتاب ابن نفیس در طب سنتی

نگارهٔ برگزیده ۹

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۹

Canons of medicine.JPG

برگی از کتاب قانون در طب، ترجمه لاتین ابن سینا

نگارهٔ برگزیده ۱۰

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۱۰

Colofón-Libro de Medicina de Razi.jpg

آخرین برگ از کتاب المنصوری زکریای رازی

نگارهٔ برگزیده ۱۱

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۱۱ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۱۱

نگارهٔ برگزیده ۱۲

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۱۲ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۱۲

نگارهٔ برگزیده ۱۳

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۱۳ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۱۳

نگارهٔ برگزیده ۱۴

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۱۴ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۱۴

نگارهٔ برگزیده ۱۵

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۱۵ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۱۵

نگارهٔ برگزیده ۱۶

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۱۶ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۱۶

نگارهٔ برگزیده ۱۷

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۱۷ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۱۷

نگارهٔ برگزیده ۱۸

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۱۸ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۱۸

نگارهٔ برگزیده ۱۹

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۱۹ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۱۹

نگارهٔ برگزیده ۲۰

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۲۰ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۲۰

نگارهٔ برگزیده ۲۱

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۲۱ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۲۱

نگارهٔ برگزیده ۲۲

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۲۲ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۲۲

نگارهٔ برگزیده ۲۳

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۲۳ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۲۳

نگارهٔ برگزیده ۲۴

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۲۴ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۲۴

نگارهٔ برگزیده ۲۵

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۲۵ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۲۵

نگارهٔ برگزیده ۲۶

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۲۶ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۲۶

نگارهٔ برگزیده ۲۷

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۲۷ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۲۷

نگارهٔ برگزیده ۲۸

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۲۸ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۲۸

نگارهٔ برگزیده ۲۹

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۲۹ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۲۹

نگارهٔ برگزیده ۳۰

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۳۰ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۳۰

نگارهٔ برگزیده ۳۱

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۳۱ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۳۱

نگارهٔ برگزیده ۳۲

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۳۲ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۳۲

نگارهٔ برگزیده ۳۳

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۳۳ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۳۳

نگارهٔ برگزیده ۳۴

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۳۴ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۳۴

نگارهٔ برگزیده ۳۵

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۳۵ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۳۵

نگارهٔ برگزیده ۳۶

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۳۶ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۳۶

نگارهٔ برگزیده ۳۷

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۳۷ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۳۷

نگارهٔ برگزیده ۳۸

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۳۸ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۳۸

نگارهٔ برگزیده ۳۹

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۳۹ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۳۹

نگارهٔ برگزیده ۴۰

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۴۰ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۴۰

نگارهٔ برگزیده ۴۱

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۴۱ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۴۱

نگارهٔ برگزیده ۴۲

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۴۲ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۴۲

نگارهٔ برگزیده ۴۳

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۴۳ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۴۳

نگارهٔ برگزیده ۴۴

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۴۴ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۴۴

نگارهٔ برگزیده ۴۵

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۴۵ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۴۵

نگارهٔ برگزیده ۴۶

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۴۶ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۴۶

نگارهٔ برگزیده ۴۷

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۴۷ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۴۷

نگارهٔ برگزیده ۴۸

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۴۸ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۴۸

نگارهٔ برگزیده ۴۹

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۴۹ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۴۹

نگارهٔ برگزیده ۵۰

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۵۰ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۵۰

نگارهٔ برگزیده ۵۱

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۵۱ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۵۱

نگارهٔ برگزیده ۵۲

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۵۲ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۵۲

نگارهٔ برگزیده ۵۳

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۵۳ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۵۳

نگارهٔ برگزیده ۵۴

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۵۴ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۵۴

نگارهٔ برگزیده ۵۵

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۵۵ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۵۵

نگارهٔ برگزیده ۵۶

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۵۶ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۵۶

نگارهٔ برگزیده ۵۷

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۵۷ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۵۷

نگارهٔ برگزیده ۵۸

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۵۸ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۵۸

نگارهٔ برگزیده ۵۹

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۵۹ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۵۹

نگارهٔ برگزیده ۶۰

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۶۰ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۶۰

نگارهٔ برگزیده ۶۱

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۶۱ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۶۱

نگارهٔ برگزیده ۶۲

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۶۲ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۶۲

نگارهٔ برگزیده ۶۳

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۶۳ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۶۳

نگارهٔ برگزیده ۶۴

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۶۴ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۶۴

نگارهٔ برگزیده ۶۵

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۶۵ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۶۵

نگارهٔ برگزیده ۶۶

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۶۶ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۶۶

نگارهٔ برگزیده ۶۷

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۶۷ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۶۷

نگارهٔ برگزیده ۶۸

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۶۸ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۶۸

نگارهٔ برگزیده ۶۹

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۶۹ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۶۹

نگارهٔ برگزیده ۷۰

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۷۰ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۷۰

نگارهٔ برگزیده ۷۱

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۷۱ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۷۱

نگارهٔ برگزیده ۷۲

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۷۲ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۷۲

نگارهٔ برگزیده ۷۳

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۷۳ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۷۳

نگارهٔ برگزیده ۷۴

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۷۴ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۷۴

نگارهٔ برگزیده ۷۵

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۷۵ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۷۵

نگارهٔ برگزیده ۷۶

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۷۶ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۷۶

نگارهٔ برگزیده ۷۷

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۷۷ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۷۷

نگارهٔ برگزیده ۷۸

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۷۸ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۷۸

نگارهٔ برگزیده ۷۹

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۷۹ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۷۹

نگارهٔ برگزیده ۸۰

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۸۰ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۸۰

نگارهٔ برگزیده ۸۱

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۸۱ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۸۱

نگارهٔ برگزیده ۸۲

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۸۲ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۸۲

نگارهٔ برگزیده ۸۳

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۸۳ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۸۳

نگارهٔ برگزیده ۸۴

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۸۴ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۸۴

نگارهٔ برگزیده ۸۵

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۸۵ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۸۵

نگارهٔ برگزیده ۸۶

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۸۶ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۸۶

نگارهٔ برگزیده ۸۷

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۸۷ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۸۷

نگارهٔ برگزیده ۸۸

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۸۸ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۸۸

نگارهٔ برگزیده ۸۹

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۸۹ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۸۹

نگارهٔ برگزیده ۹۰

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۹۰ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۹۰

نگارهٔ برگزیده ۹۱

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۹۱ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۹۱

نگارهٔ برگزیده ۹۲

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۹۲ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۹۲

نگارهٔ برگزیده ۹۳

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۹۳ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۹۳

نگارهٔ برگزیده ۹۴

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۹۴ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۹۴

نگارهٔ برگزیده ۹۵

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۹۵ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۹۵

نگارهٔ برگزیده ۹۶

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۹۶ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۹۶

نگارهٔ برگزیده ۹۷

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۹۷ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۹۷

نگارهٔ برگزیده ۹۸

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۹۸ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۹۸

نگارهٔ برگزیده ۹۹

درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۹۹ درگاه:پزشکی سنتی/نگارهٔ برگزیده/۹۹