درگاه:ایران/پرچم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

پرچم ۱

درگاه:ایران/پرچم/۱

Flag of Iran.svg

پرچم ایران از ۱۵ تیر ۱۳۵۹ تا کنون

پرچم ۲

درگاه:ایران/پرچم/۲

Flag of Iran (1964–1980).svg

نخستین پرچم جمهوری اسلامی ایران

پرچم ۳

درگاه:ایران/پرچم/۳

Flag of Iran with standardized lion and sun.svg

پرچم ایران از ۱۲۸۶ تا ۱۳۵۷ ه‍.خ.

پرچم ۴

درگاه:ایران/پرچم/۴

Flag of Iran (1964–1980).svg

گونه‌ای دیگر از پرچم ایران پس از انقلاب مشروطه تا ۱۵ تیر ۱۳۵۹

پرچم ۵

درگاه:ایران/پرچم/۵

Naval flag of Iran 1933-1980.svg

پرچم نظامی ایران پیش از انقلاب ۱۳۵۷

پرچم ۶

درگاه:ایران/پرچم/۶

Naval Ensign of Iran (1964-1979).svg

گونه‌ای دیگر از پرچم نظامی ایران پیش از انقلاب ۱۳۵۷

پرچم ۷

درگاه:ایران/پرچم/۷

Naval Ensign of Iran (1979-1980).svg

پرچم نظامی ایران در اوایل استقرار جمهوری اسلامی ایران

پرچم ۸

درگاه:ایران/پرچم/۸

State flag of Iran (1964–1980).svg

طراحی دیگری از پرچم ایران از ۱۲۸۶ تا ۱۳۵۷ ه‍.خ.

پرچم ۹

درگاه:ایران/پرچم/۹

Nadir Shah Flag.svg

پرچم ایران در دوران نادرشاه افشار بین سال‌های (۱۷۳۲-۱۷۴۷)

پرچم ۱۰

درگاه:ایران/پرچم/۱۰

Flag of Persia (1665).svg

پرچم ایران در دوران افشاریان بین سال‌های (۱۷۴۷-۱۷۶۰)

پرچم ۱۱

درگاه:ایران/پرچم/۱۱

Safavid Flag.svg

پرچم ایران در دوران صفویان بین سال‌های (۱۵۷۶-۱۷۳۲)

پرچم ۱۲

درگاه:ایران/پرچم/۱۲

Old Ghaznavid Flag.svg

پرچم ایران در دوران غزنویان بین سال‌های (۹۹۸–۱۰۳۰)

پرچم ۱۳

درگاه:ایران/پرچم/۱۳

Zand Dynasty flag.svg

پرچم ۱۴

درگاه:ایران/پرچم/۱۴

Flag of Agha Mohammad Khan.svg

پرچم ۱۵

درگاه:ایران/پرچم/۱۵

War Flag of Fath Ali Shah.svg

پرچم ایران در دوران فتحعلی شاه به هنگام جنگ

پرچم ۱۶

درگاه:ایران/پرچم/۱۶

Mohammad Shah Qajar Flag.svg

پرچم ۱۷

درگاه:ایران/پرچم/۱۷

Amir Kabir Flag.svg

پرچم ۱۸

درگاه:ایران/پرچم/۱۸

Early 20th Century Qajar Flag.svg

پرچم ایران تا ۱۹۰۶

پرچم ۱۹

درگاه:ایران/پرچم/۱۹

Qajar Naval Ensign.svg

پرچم نیروی دریایی در زمان قاجار تا ۱۹۰۶

پرچم ۲۰

درگاه:ایران/پرچم/۲۰

Tricolour Flag of Iran (1886).svg

یکی از پرچم‌های ایران در ۱۸۸۶ میلادی

پرچم ۲۱

درگاه:ایران/پرچم/۲۱

Standard of Cyrus the Great (White).svg

درفش کورش بزرگ

پرچم ۲۲

درگاه:ایران/پرچم/۲۲

Flag of Persia (1502-1524).svg

یکی از پرچم‌های شناختهٔ شاه اسماعیل یکم

پرچم ۲۳

درگاه:ایران/پرچم/۲۳

Flag of Shah Tahmasp I.svg

پرچم شاه تهماسب یکم

پرچم ۲۴

درگاه:ایران/پرچم/۲۴

Peace Flag of Fath Ali Shah (with sword).svg

پرچم صلح فتح‌علی شاه

پرچم ۲۵

درگاه:ایران/پرچم/۲۵

PersiaNavalFlagAfsharidPeriod.svg

پرچم نیروی دریایی دوران افشاریان

پرچم ۲۶

درگاه:ایران/پرچم/۲۶

Senmurv.svg

پرچم ۲۷

درگاه:ایران/پرچم/۲۷ درگاه:ایران/پرچم/۲۷

پرچم ۲۸

درگاه:ایران/پرچم/۲۸ درگاه:ایران/پرچم/۲۸

پرچم ۲۹

درگاه:ایران/پرچم/۲۹ درگاه:ایران/پرچم/۲۹

پرچم ۳۰

درگاه:ایران/پرچم/۳۰ درگاه:ایران/پرچم/۳۰

پرچم ۳۱

درگاه:ایران/پرچم/۳۱ درگاه:ایران/پرچم/۳۱

پرچم ۳۲

درگاه:ایران/پرچم/۳۲ درگاه:ایران/پرچم/۳۲

پرچم ۳۳

درگاه:ایران/پرچم/۳۳ درگاه:ایران/پرچم/۳۳

پرچم ۳۴

درگاه:ایران/پرچم/۳۴ درگاه:ایران/پرچم/۳۴

پرچم ۳۵

درگاه:ایران/پرچم/۳۵ درگاه:ایران/پرچم/۳۵

پرچم ۳۶

درگاه:ایران/پرچم/۳۶ درگاه:ایران/پرچم/۳۶

پرچم ۳۷

درگاه:ایران/پرچم/۳۷ درگاه:ایران/پرچم/۳۷

پرچم ۳۸

درگاه:ایران/پرچم/۳۸ درگاه:ایران/پرچم/۳۸

پرچم ۳۹

درگاه:ایران/پرچم/۳۹ درگاه:ایران/پرچم/۳۹

پرچم ۴۰

درگاه:ایران/پرچم/۴۰ درگاه:ایران/پرچم/۴۰

پرچم ۴۱

درگاه:ایران/پرچم/۴۱ درگاه:ایران/پرچم/۴۱

پرچم ۴۲

درگاه:ایران/پرچم/۴۲ درگاه:ایران/پرچم/۴۲

پرچم ۴۳

درگاه:ایران/پرچم/۴۳ درگاه:ایران/پرچم/۴۳

پرچم ۴۴

درگاه:ایران/پرچم/۴۴ درگاه:ایران/پرچم/۴۴

پرچم ۴۵

درگاه:ایران/پرچم/۴۵ درگاه:ایران/پرچم/۴۵

پرچم ۴۶

درگاه:ایران/پرچم/۴۶ درگاه:ایران/پرچم/۴۶

پرچم ۴۷

درگاه:ایران/پرچم/۴۷ درگاه:ایران/پرچم/۴۷

پرچم ۴۸

درگاه:ایران/پرچم/۴۸ درگاه:ایران/پرچم/۴۸

پرچم ۴۹

درگاه:ایران/پرچم/۴۹ درگاه:ایران/پرچم/۴۹

پرچم ۵۰

درگاه:ایران/پرچم/۵۰ درگاه:ایران/پرچم/۵۰

پرچم ۵۱

درگاه:ایران/پرچم/۵۱ درگاه:ایران/پرچم/۵۱

پرچم ۵۲

درگاه:ایران/پرچم/۵۲ درگاه:ایران/پرچم/۵۲

پرچم ۵۳

درگاه:ایران/پرچم/۵۳ درگاه:ایران/پرچم/۵۳

پرچم ۵۴

درگاه:ایران/پرچم/۵۴ درگاه:ایران/پرچم/۵۴

پرچم ۵۵

درگاه:ایران/پرچم/۵۵ درگاه:ایران/پرچم/۵۵

پرچم ۵۶

درگاه:ایران/پرچم/۵۶ درگاه:ایران/پرچم/۵۶

پرچم ۵۷

درگاه:ایران/پرچم/۵۷ درگاه:ایران/پرچم/۵۷

پرچم ۵۸

درگاه:ایران/پرچم/۵۸ درگاه:ایران/پرچم/۵۸

پرچم ۵۹

درگاه:ایران/پرچم/۵۹ درگاه:ایران/پرچم/۵۹

پرچم ۶۰

درگاه:ایران/پرچم/۶۰ درگاه:ایران/پرچم/۶۰

پرچم ۶۱

درگاه:ایران/پرچم/۶۱ درگاه:ایران/پرچم/۶۱

پرچم ۶۲

درگاه:ایران/پرچم/۶۲ درگاه:ایران/پرچم/۶۲

پرچم ۶۳

درگاه:ایران/پرچم/۶۳ درگاه:ایران/پرچم/۶۳

پرچم ۶۴

درگاه:ایران/پرچم/۶۴ درگاه:ایران/پرچم/۶۴

پرچم ۶۵

درگاه:ایران/پرچم/۶۵ درگاه:ایران/پرچم/۶۵

پرچم ۶۶

درگاه:ایران/پرچم/۶۶ درگاه:ایران/پرچم/۶۶

پرچم ۶۷

درگاه:ایران/پرچم/۶۷ درگاه:ایران/پرچم/۶۷

پرچم ۶۸

درگاه:ایران/پرچم/۶۸ درگاه:ایران/پرچم/۶۸

پرچم ۶۹

درگاه:ایران/پرچم/۶۹ درگاه:ایران/پرچم/۶۹

پرچم ۷۰

درگاه:ایران/پرچم/۷۰ درگاه:ایران/پرچم/۷۰

پرچم ۷۱

درگاه:ایران/پرچم/۷۱ درگاه:ایران/پرچم/۷۱

پرچم ۷۲

درگاه:ایران/پرچم/۷۲ درگاه:ایران/پرچم/۷۲

پرچم ۷۳

درگاه:ایران/پرچم/۷۳ درگاه:ایران/پرچم/۷۳

پرچم ۷۴

درگاه:ایران/پرچم/۷۴ درگاه:ایران/پرچم/۷۴

پرچم ۷۵

درگاه:ایران/پرچم/۷۵ درگاه:ایران/پرچم/۷۵

پرچم ۷۶

درگاه:ایران/پرچم/۷۶ درگاه:ایران/پرچم/۷۶

پرچم ۷۷

درگاه:ایران/پرچم/۷۷ درگاه:ایران/پرچم/۷۷

پرچم ۷۸

درگاه:ایران/پرچم/۷۸ درگاه:ایران/پرچم/۷۸

پرچم ۷۹

درگاه:ایران/پرچم/۷۹ درگاه:ایران/پرچم/۷۹

پرچم ۸۰

درگاه:ایران/پرچم/۸۰ درگاه:ایران/پرچم/۸۰

پرچم ۸۱

درگاه:ایران/پرچم/۸۱ درگاه:ایران/پرچم/۸۱

پرچم ۸۲

درگاه:ایران/پرچم/۸۲ درگاه:ایران/پرچم/۸۲

پرچم ۸۳

درگاه:ایران/پرچم/۸۳ درگاه:ایران/پرچم/۸۳

پرچم ۸۴

درگاه:ایران/پرچم/۸۴ درگاه:ایران/پرچم/۸۴

پرچم ۸۵

درگاه:ایران/پرچم/۸۵ درگاه:ایران/پرچم/۸۵

پرچم ۸۶

درگاه:ایران/پرچم/۸۶ درگاه:ایران/پرچم/۸۶

پرچم ۸۷

درگاه:ایران/پرچم/۸۷ درگاه:ایران/پرچم/۸۷

پرچم ۸۸

درگاه:ایران/پرچم/۸۸ درگاه:ایران/پرچم/۸۸

پرچم ۸۹

درگاه:ایران/پرچم/۸۹ درگاه:ایران/پرچم/۸۹

پرچم ۹۰

درگاه:ایران/پرچم/۹۰ درگاه:ایران/پرچم/۹۰

پرچم ۹۱

درگاه:ایران/پرچم/۹۱ درگاه:ایران/پرچم/۹۱

پرچم ۹۲

درگاه:ایران/پرچم/۹۲ درگاه:ایران/پرچم/۹۲

پرچم ۹۳

درگاه:ایران/پرچم/۹۳ درگاه:ایران/پرچم/۹۳

پرچم ۹۴

درگاه:ایران/پرچم/۹۴ درگاه:ایران/پرچم/۹۴

پرچم ۹۵

درگاه:ایران/پرچم/۹۵ درگاه:ایران/پرچم/۹۵

پرچم ۹۶

درگاه:ایران/پرچم/۹۶ درگاه:ایران/پرچم/۹۶

پرچم ۹۷

درگاه:ایران/پرچم/۹۷ درگاه:ایران/پرچم/۹۷

پرچم ۹۸

درگاه:ایران/پرچم/۹۸ درگاه:ایران/پرچم/۹۸

پرچم ۹۹

درگاه:ایران/پرچم/۹۹ درگاه:ایران/پرچم/۹۹