خروج از مرکز مداری

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
فارسیEnglish
نمایش خروج از مرکزهای متفاوت

خروج از مرکز مداری پارامتری‌است که توسط آن مقدار تفاوت مدار یک جرم به دور جرمی دیگر از نظر انحراف از یک دایرهٔ کامل بودن را تعیین می‌کند. مقدار صفر این پارامتر دایرهٔ کامل بودن یک مدار را نشان می‌دهد، مقادیر بین صفر و ۱ یک مدار بیضی شکل، و مقدار ۱ نمایان‌گر یک مدار سهموی فرار است و همچنین مقادیر بیشتر از ۱ یک مدار هذلولی است.

در مکانیک سماوی و طبق قانون اول کپلر مدار سیارات دایره نیست و بیضی است که خورشید به عنوان عامل گرانشی در یکی از کانون‌های آن قرار گرفته؛ برای تمایز مقاطع مخروطی از یکدیگر از کمیتی استفاده می‌شود که به آن خروج از مرکز (انگلیسی: eccentricity) می‌گویند که با علامت () نشان داده می‌شود:

 • برای مدار دایره:
 • برای مدار بیضی: ،
 • برای مدار سهموی: ،
 • مدار هذلولوی: .

محاسبه خروج از مرکز مداری[ویرایش]

خروج از مرکز را می‌توان از رابطه زیر به دست آورد:

که:

برای مدارها می‌توان از فرمول زیر و با استفاده از فواصل اوج و حضیض مداری:

نمایش نقاط اوج (۱)و حضیض مداری (۲) که نسبت به نقطه جرم مرکزی که با تقریب خوبی در کانون بیضی(۳) قرار دارد سنجیده می‌شوند.

که:

 • فاصلهٔ اوج مداری،[۱]
 • فاصلهٔ حضیض[۲] مداریست.

البته دو کمیت اخیر را نباید با نیم محور کوچک[۳] و نیم‌محور بزرگ[۴] بیضی اشتباه گرفت که نسبت به مرکز بیضی تعریف می‌شوند، حال آنکه نقاط اوج و حضیض مداری نسبت به کانون بیضی یا محل قرارگیری تقریبی خورشید تعریف می‌شوند[۵] دراین خصوص لطفاً به شکل مقابل مراجعه کنید. البته می‌توان خروج از مرکز هر بیضی را هم با کمک این کمیتها و روابط زیر محاسبه کرد:

که در آن نیم‌محور بزرگ، نیم‌محور کوچک و فاصلهٔ هر کانون بیضی از مرکز بیضی است. روابط زیر ارتباط بین فواصل اوج و حضیض مداری و اندازهٔ نیم محور بزرگ را در بیضی نشان می‌دهند:

محاسبه مدار با کمک خروج از مرکز[ویرایش]

ناهنجار حقیقی:زاویهٔ بین نقاط حضیض و کانون F برروی محور افقی و نقطهٔ P از مسیر مداری، که در این شکل با f نشان داده شده

رابطه زیر نشان می‌دهد که چگونه با در دست داشتن خروج ار مرکز مداری می‌توان مسیر مدار هر سیاره را مشخص کرد:

این رابطه با توجه به توضیحی که در بخش قبل داده شد می‌تواند بسته به مقدار خروج از مرکز مدارهایی به شکل یک مقطع مخروطی را توصیف کند، در این رابطه پارامتر f زاویهٔ موسوم به ناهنجار حقیقی[۶] که رأس آن کانون یا محل قرارگیری جرم مرکزی است و دو انتهای آن بین نقطهٔ حضیض مداری[۷] و نقطه‌ای از مدار است که سیاره (ماهواره) در آنجا قرار می‌گیرد. (شکل مقابل)

کمیتهای فیزیکی و شکل مدار[ویرایش]

در مکانیک مبتنی بر قوانین پایه نیوتن موسوم به مکانیک کلاسیک برای برهم کنش اجسام از طریق میدان‌های پایستار نیرو مسیرهای مشخص و قابل پیش‌بینی محاسبه می‌شود. ازجمله مسائل مکانیک کلاسیک برهم کنش اجرام در میدان‌های گرانشی است که به ویژه برای یک جرم مرکزی و ماهواره در حال گردش بدور آن به مسئلهٔ برهمکنش دو جسم معروف است و بسته به مجموع انرژی‌های جنبشی و پتانسیل ذخیره شده در میدان گرانش برای سامانه دو جرم می‌توان با کمک ریاضیات پیشرفته و علم حسابان مسیر مداری را به صورت یک مقطع مخروطی محاسبه کرد.

با توضیح بالا ارتباط بین خروج از مرکز به عنوان کمیت تعیین‌کننده شکل مداری و کمیتهای فیزیکی در رابطهٔ زیر توصیف می‌شود:

که در آن کمیتهای فیزیکی زیر بکار رفته‌اند:

 • مقدار انرژی ویژه مداری،[۸] مجموع کل انرژی‌های جنبشی ویژه و پتانسیل ویژه برای هر واحد از جرم کاهش یافته[۹] است؛ جرم کاهش یافته برابر نصف میانگین همساز جرم‌های سامانه است که مثلاً برای دو جرم و با محاسبه می‌شود.
 • مقدار تکانه زاویه‌ای نسبی ویژه[۱۰] به ازا واحد جرم کاهش یافته‌است و مثلاً برای دو جرم در یک سامانه به معنی مقدار تکانه زاویه‌ای کل بر جرم کاهش یافته‌است؛ تکانه زاویه‌ای هر جسم بستگی به مکان، جرم و سرعت آن دارد.
 • برابر با پارامتر گرانشی استاندارد[۱۱] برای مجموع جرمهاست؛ مثلاً برای دو جرم و و ثابت گرانش معادل است، این کمیت در تعیین سرعت گریز برای یک سیاره هم بار دیگر ظاهر می‌شود و دارای معادله ابعادی است.

اکنون با توجه به اینکه برای هر سامانه دو جرمی مقدار تکانه زاویه‌ای بدون گشتاور خارجی بنا بر اصل پایستگی تکانهٔ زاویه‌ای ثابت می‌مامند، خروج از مرکز تنها پیرو انرژی ویژه مداریست و حالتهای زیر را می‌توان پیش‌بینی کرد:

 • انرژی ویژه مداری در اینصورت مدار دقیقاً یک دایره است؛ این حداقل انرژی لازم برای تشکیل یک مدار پایدار است.
 • انرژی ویژه مداری در اینصورت مدار یک بیضی است، مانند قریب به اتفاق اجرام سامانه خورشیدی.
 • انرژی ویژه مداری در اینصورت مدار یک سهمی است مشابه بعضی ستارگان دنباله دار.
 • انرژی ویژه مداری در اینصورت اجسام روی مدار هذلولی بدون بازگشت از یکدیگر تا بی‌نهایت دور می‌شوند؛ و در نهایت در حالتی که انرژی ویژه مداری کمتر از مربوط به انرژی ویژه مداری در وضعیت مدار دایره است اساساً هیچگونه مدار پایداری وجود نخواهد داشت؛ دو جرم قادر به گریز از یکدیگر نیستند و نیروی جاذبه موجب سقوط یکی روی دیگری را فراهم می‌آورد.

مثال‌ها[ویرایش]

خروج از مرکز زمین[ویرایش]

خروج از مرکز زمین در حال حاضر ۰٬۰۱۶۷است که به علت اثرات گرانشی دیگر سیارات به ویژه مشتری به‌طور گردشی تغییر می‌کند (به نموداری که بر اساس داده‌های سال ۱۹۹۱ میلادی رسم شده در پانویس این مطلب نگاه کنید[۱۲]). تحقیقات جامع جدیدتری از رصدخانه جنوبی اروپا که در سال ۲۰۱۱ میلادی منتشر گردید،[۱۳] نشان می‌دهد که خروج از مرکز مدار زمین با دورهٔ گردش تقریبی ۴۱۳۰۰۰ سال بین ۰٬۰۰۰۰۵۵ تا ۰٬۰۶۷۹ همزمان با شکل مداری بسیار نزدیک به دایره تا کمی بیضی تغییر می‌کند. این پدیده همراه با دیگر پدیده‌های مشابه آن تأثیراتی روی اقلیم زمین دارند که بنام چرخه‌های میلانکوویچ معروفند.

خروج از مرکز سیارات[ویرایش]

شبه سیارهٔ پلوتو که حد فاصل سیارات سامانه خورشیدی است خروج از مرکزی معادل ۰٫۲۴۹ دارد و سیارهٔ تیر که نزدیکترین سیاره به خورشید است، خروج از مرکزی معادل ۰٫۲۰۶ دارد. جدول زیر خروج از مرکز سیارات سامانه خورشیدی را نشان می‌دهد.

خروج از مرکز سیارات[۱۴]
تیر ناهید زمین بهرام هرمز کیوان اورانوس نپتون
۰٬۲۰۶ ۰٬۰۰۶۸ ۰٬۰۱۶۷ ۰٬۰۹۳ ۰٬۰۴۸ ۰٬۰۵۴ ۰٬۰۴۷ ۰٬۰۰۹

ماه هم خروج از مرکز ۰٫۰۵۵۴ دارد. کمترین خروج از مرکز در سامانه خورشیدی برای تریتون قمر نپتون معادل صفراست، یعنی مدار آن با تقریب بسیار خوبی[۱۵] یک دایرهٔ کامل را بدور نپتون می‌زند؛ البته چند قمر دیگر کیوان مانند پان هم دارای مداری تقریباً دایره‌ای هستند.[۱۶]

خروج از مرکز اجرام دیگر سامانه خورشیدی[ویرایش]

برای بیش از ۶۴۵۰۰۰ سیارک شناخته شده در کمربند سیارکی موسوم به کمربند اصلی که مدار گردش آن‌ها بین مریخ و مشتری است، مقدار خروج از مرکز به‌طور متوسط ۰٬۱۳۵ است.[۱۷] در میان بیش از ۴۶۰۰ ستارهٔ دنباله دار شناخته شده تا کنون لااقل حدود ۲۳۰ تا دارای خروج از مرکزی کمتر یا معادل با ۰٬۵ هستند و در بین آن‌ها ستاره دنباله‌دار معروف هالی که هر ۷۶ سال یکبار از نزدیک زمین عبور می‌کند، خروج از مرکزی معادل ۰٬۱۴۴ دارد.

پانویس[ویرایش]

 1. apoapsis
 2. periapsis
 3. semi-minor axis
 4. semi-major axis
 5. دقیقتر این نقطه گرانیگاه سامانه سیاره-خورشید است
 6. true anomaly
 7. perihelion
 8. specific orbital energy
 9. reduced mass
 10. specific relative angular momentum
 11. standard gravitational parameter
 12. نمودار تغییرات خروج از مرکز زمین داده‌ها از ۱۹۹۱ میلادی
 13. a new orbital solution for the long-term motion
 14. «داده‌ها از ولفرام آلفا». بایگانی‌شده از اصلی در ۳۱ ژانویه ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۸ ژانویه ۲۰۱۵.
 15. خروج از مرکز دقیقتر ۰٬۰۰۰۰۱۶
 16. اطلاعات جامع تر در این خصوص
 17. ماه نوامبر سال ۲۰۱۴ میلادی

منابع[ویرایش]

 • Prussing, John E.، and Bruce A. Conway. Orbital Mechanicsc. New York: Oxford University Press، ۱۹۹۳.

پیوند به بیرون[ویرایش]

An elliptic, parabolic, and hyperbolic Kepler orbit:
  elliptic (eccentricity = 0.7)
  parabolic (eccentricity = 1)
  hyperbolic orbit (eccentricity = 1.3)
Elliptic orbit by eccentricity
  0.0 ·   0.2 ·   0.4 ·   0.6 ·   0.8

The orbital eccentricity of an astronomical object is a dimensionless parameter that determines the amount by which its orbit around another body deviates from a perfect circle. A value of 0 is a circular orbit, values between 0 and 1 form an elliptic orbit, 1 is a parabolic escape orbit, and greater than 1 is a hyperbola. The term derives its name from the parameters of conic sections, as every Kepler orbit is a conic section. It is normally used for the isolated two-body problem, but extensions exist for objects following a Klemperer rosette orbit through the galaxy.

Definition

e=0
e=0
e=0.5
e=0.5
Orbits in a two-body system for two values of the eccentricity, e. (NB: + is barycentre)

In a two-body problem with inverse-square-law force, every orbit is a Kepler orbit. The eccentricity of this Kepler orbit is a non-negative number that defines its shape.

The eccentricity may take the following values:

The eccentricity e is given by

where E is the total orbital energy, L is the angular momentum, mred is the reduced mass, and α the coefficient of the inverse-square law central force such as gravity or electrostatics in classical physics:

(α is negative for an attractive force, positive for a repulsive one; see also Kepler problem)

or in the case of a gravitational force:

where ε is the specific orbital energy (total energy divided by the reduced mass), μ the standard gravitational parameter based on the total mass, and h the specific relative angular momentum (angular momentum divided by the reduced mass).

For values of e from 0 to 1 the orbit's shape is an increasingly elongated (or flatter) ellipse; for values of e from 1 to infinity the orbit is a hyperbola branch making a total turn of 2 arccsc e, decreasing from 180 to 0 degrees. The limit case between an ellipse and a hyperbola, when e equals 1, is parabola.

Radial trajectories are classified as elliptic, parabolic, or hyperbolic based on the energy of the orbit, not the eccentricity. Radial orbits have zero angular momentum and hence eccentricity equal to one. Keeping the energy constant and reducing the angular momentum, elliptic, parabolic, and hyperbolic orbits each tend to the corresponding type of radial trajectory while e tends to 1 (or in the parabolic case, remains 1).

For a repulsive force only the hyperbolic trajectory, including the radial version, is applicable.

For elliptical orbits, a simple proof shows that arcsin(⁠) yields the projection angle of a perfect circle to an ellipse of eccentricity e. For example, to view the eccentricity of the planet Mercury (e = 0.2056), one must simply calculate the inverse sine to find the projection angle of 11.86 degrees. Next, tilt any circular object (such as a coffee mug viewed from the top) by that angle and the apparent ellipse projected to your eye will be of that same eccentricity.

Etymology

The word "eccentricity" comes from Medieval Latin eccentricus, derived from Greek ἔκκεντρος ekkentros "out of the center", from ἐκ- ek-, "out of" + κέντρον kentron "center". "Eccentric" first appeared in English in 1551, with the definition "...a circle in which the earth, sun. etc. deviates from its center".[citation needed] By five years later, in 1556, an adjectival form of the word had developed.

Calculation

The eccentricity of an orbit can be calculated from the orbital state vectors as the magnitude of the eccentricity vector:

where:

For elliptical orbits it can also be calculated from the periapsis and apoapsis since rp = a(1 − e) and ra = a(1 + e), where a is the semimajor axis.

where:

 • ra is the radius at apoapsis (i.e., the farthest distance of the orbit to the center of mass of the system, which is a focus of the ellipse).
 • rp is the radius at periapsis (the closest distance).

The eccentricity of an elliptical orbit can also be used to obtain the ratio of the periapsis to the apoapsis:

For Earth, orbital eccentricity ≈ 0.0167, apoapsis is aphelion, and periapsis is perihelion relative to sun.

For Earth's annual orbit path, ra/rp ratio = longest_radius / shortest_radius ≈ 1.034 relative to center point of path.

Examples

Gravity Simulator plot of the changing orbital eccentricity of Mercury, Venus, Earth, and Mars over the next 50000 years. The arrows indicate the different scales used, as the eccentricities of Mercury and Mars are much greater than those of Venus and Earth. The 0 point on this plot is the year 2007.
Eccentricities of Solar System bodies
Object eccentricity
Triton 0.00002
Venus 0.0068
Neptune 0.0086
Earth 0.0167
Titan 0.0288
Uranus 0.0472
Jupiter 0.0484
Saturn 0.0541
Moon 0.0549
1 Ceres 0.0758
4 Vesta 0.0887
Mars 0.0934
10 Hygiea 0.1146
Makemake 0.1559
Haumea 0.1887
Mercury 0.2056
2 Pallas 0.2313
Pluto 0.2488
3 Juno 0.2555
324 Bamberga 0.3400
Eris 0.4407
Nereid 0.7507
Sedna 0.8549
Halley's Comet 0.9671
Comet Hale-Bopp 0.9951
Comet Ikeya-Seki 0.9999
C/1980 E1 1.057
ʻOumuamua 1.20[a]
C/2019 Q4 (Borisov) 3.5[b]

The eccentricity of the Earth's orbit is currently about 0.0167; the Earth's orbit is nearly circular. Venus and Neptune have even lower eccentricities. Over hundreds of thousands of years, the eccentricity of the Earth's orbit varies from nearly 0.0034 to almost 0.058 as a result of gravitational attractions among the planets (see graph).[1]

The table lists the values for all planets and dwarf planets, and selected asteroids, comets, and moons. Mercury has the greatest orbital eccentricity of any planet in the Solar System (e = 0.2056). Such eccentricity is sufficient for Mercury to receive twice as much solar irradiation at perihelion compared to aphelion. Before its demotion from planet status in 2006, Pluto was considered to be the planet with the most eccentric orbit (e = 0.248). Other Trans-Neptunian objects have significant eccentricity, notably the dwarf planet Eris (0.44). Even further out, Sedna, has an extremely high eccentricity of 0.855 due to its estimated aphelion of 937 AU and perihelion of about 76 AU.

Most of the Solar System's asteroids have orbital eccentricities between 0 and 0.35 with an average value of 0.17.[2] Their comparatively high eccentricities are probably due to the influence of Jupiter and to past collisions.

The Moon's value is 0.0549, the most eccentric of the large moons of the Solar System. The four Galilean moons have eccentricity < 0.01. Neptune's largest moon Triton has an eccentricity of 1.6×10−5 (0.000016),[3] the smallest eccentricity of any known moon in the Solar System;[citation needed] its orbit is as close to a perfect circle as can be currently[when?] measured. However, smaller moons, particularly irregular moons, can have significant eccentricity, such as Neptune's third largest moon Nereid (0.75).

Comets have very different values of eccentricity. Periodic comets have eccentricities mostly between 0.2 and 0.7,[4] but some of them have highly eccentric elliptical orbits with eccentricities just below 1, for example, Halley's Comet has a value of 0.967. Non-periodic comets follow near-parabolic orbits and thus have eccentricities even closer to 1. Examples include Comet Hale–Bopp with a value of 0.995[5] and comet C/2006 P1 (McNaught) with a value of 1.000019.[6] As Hale–Bopp's value is less than 1, its orbit is elliptical and it will return.[5] Comet McNaught has a hyperbolic orbit while within the influence of the planets,[6] but is still bound to the Sun with an orbital period of about 105 years.[7] As of a 2010 Epoch, Comet C/1980 E1 has the largest eccentricity of any known hyperbolic comet with an eccentricity of 1.057,[8] and will leave the Solar System eventually.

ʻOumuamua is the first interstellar object found passing through the Solar System. Its orbital eccentricity of 1.20 indicates that ʻOumuamua has never been gravitationally bound to our sun. It was discovered 0.2 AU (30,000,000 km; 19,000,000 mi) from Earth and is roughly 200 meters in diameter. It has an interstellar speed (velocity at infinity) of 26.33 km/s (58,900 mph).

Mean eccentricity

The mean eccentricity of an object is the average eccentricity as a result of perturbations over a given time period. Neptune currently has an instant (current epoch) eccentricity of 0.0113,[9] but from 1800 to 2050 has a mean eccentricity of 0.00859.[10]

Climatic effect

Orbital mechanics require that the duration of the seasons be proportional to the area of the Earth's orbit swept between the solstices and equinoxes, so when the orbital eccentricity is extreme, the seasons that occur on the far side of the orbit (aphelion) can be substantially longer in duration. Today, northern hemisphere fall and winter occur at closest approach (perihelion), when the earth is moving at its maximum velocity—while the opposite occurs in the southern hemisphere. As a result, in the northern hemisphere, fall and winter are slightly shorter than spring and summer—but in global terms this is balanced with them being longer below the equator. In 2006, the northern hemisphere summer was 4.66 days longer than winter, and spring was 2.9 days longer than fall due to the Milankovitch cycles.[11][12]

Apsidal precession also slowly changes the place in the Earth's orbit where the solstices and equinoxes occur. Note that this is a slow change in the orbit of the Earth, not the axis of rotation, which is referred to as axial precession (see Precession § Astronomy). Over the next 10,000 years, the northern hemisphere winters will become gradually longer and summers will become shorter. However, any cooling effect in one hemisphere is balanced by warming in the other, and any overall change will be counteracted by the fact that the eccentricity of Earth's orbit will be almost halved.[13] This will reduce the mean orbital radius and raise temperatures in both hemispheres closer to the mid-interglacial peak.

Exoplanets

Of the many exoplanets discovered, most have a higher orbital eccentricity than planets in our planetary system. Exoplanets found with low orbital eccentricity (near-circular orbits) are very close to their star and are tidally locked to the star. All eight planets in the Solar System have near-circular orbits. The exoplanets discovered show that the solar system, with its unusually low eccentricity, is rare and unique.[14] One theory attributes this low eccentricity to the high number of planets in the Solar System; another suggests it arose because of its unique asteroid belts. A few other multiplanetary systems have been found, but none resemble the Solar System. The Solar System has unique planetesimal systems, which led the planets to have near-circular orbits. Solar planetesimal systems include the asteroid belt, Hilda family, Kuiper belt, Hills cloud, and the Oort cloud. The exoplanet systems discovered have either no planetesimal systems or one very large one. Low eccentricity is needed for habitability, especially advanced life.[15] High multiplicity planet systems are much more likely to have habitable exoplanets.[16][17] The grand tack hypothesis of the Solar System also helps understand its near-circular orbits and other unique features.[18][19][20][21][22][23][24][25]

See also

Footnotes

 1. ^ ʻOumuamua was never bound to the Sun.
 2. ^ C/2019 Q4 (Borisov) was never bound to the Sun.

References

 1. ^ A. Berger & M.F. Loutre (1991). "Graph of the eccentricity of the Earth's orbit". Illinois State Museum (Insolation values for the climate of the last 10 million years). Archived from the original on 6 January 2018.
 2. ^ Asteroids Archived 4 March 2007 at the Wayback Machine
 3. ^ David R. Williams (22 January 2008). "Neptunian Satellite Fact Sheet". NASA.
 4. ^ Lewis, John (2 December 2012). Physics and Chemistry of the Solar System. Academic Press. ISBN 9780323145848.
 5. ^ a b "JPL Small-Body Database Browser: C/1995 O1 (Hale-Bopp)" (2007-10-22 last obs). Retrieved 5 December 2008.
 6. ^ a b "JPL Small-Body Database Browser: C/2006 P1 (McNaught)" (2007-07-11 last obs). Retrieved 17 December 2009.
 7. ^ "Comet C/2006 P1 (McNaught) – facts and figures". Perth Observatory in Australia. 22 January 2007. Archived from the original on 18 February 2011.
 8. ^ "JPL Small-Body Database Browser: C/1980 E1 (Bowell)" (1986-12-02 last obs). Retrieved 22 March 2010.
 9. ^ Williams, David R. (29 November 2007). "Neptune Fact Sheet". NASA.
 10. ^ "Keplerian elements for 1800 A.D. to 2050 A.D." JPL Solar System Dynamics. Retrieved 17 December 2009.
 11. ^ Data from United States Naval Observatory
 12. ^ Berger A.; Loutre M.F.; Mélice J.L. (2006). "Equatorial insolation: from precession harmonics to eccentricity frequencies" (PDF). Clim. Past Discuss. 2 (4): 519–533. doi:10.5194/cpd-2-519-2006.
 13. ^ Arizona U., Long Term Climate
 14. ^ exoplanets.org, ORBITAL ECCENTRICITES, by G.Marcy, P.Butler, D.Fischer, S.Vogt, 20 Sept 2003
 15. ^ Ward, Peter; Brownlee, Donald (2000). Rare Earth: Why Complex Life is Uncommon in the Universe. Springer. pp. 122–123. ISBN 0-387-98701-0.
 16. ^ Limbach, MA; Turner, EL (2015). "Exoplanet orbital eccentricity: multiplicity relation and the Solar System". Proc Natl Acad Sci U S A. 112 (1): 20–4. arXiv:1404.2552. Bibcode:2015PNAS..112...20L. doi:10.1073/pnas.1406545111. PMC 4291657. PMID 25512527.
 17. ^ Steward Observatory, University of Arizona, Tucson, Planetesimals in Debris Disks, by Andrew N. Youdin and George H. Rieke, 2015
 18. ^ Zubritsky, Elizabeth. "Jupiter's Youthful Travels Redefined Solar System". NASA. Retrieved 4 November 2015.
 19. ^ Sanders, Ray. "How Did Jupiter Shape Our Solar System?". Universe Today. Retrieved 4 November 2015.
 20. ^ Choi, Charles Q. "Jupiter's 'Smashing' Migration May Explain Our Oddball Solar System". Space.com. Retrieved 4 November 2015.
 21. ^ Davidsson, Dr. Björn J. R. "Mysteries of the asteroid belt". The History of the Solar System. Retrieved 7 November 2015.
 22. ^ Raymond, Sean. "The Grand Tack". PlanetPlanet. Retrieved 7 November 2015.
 23. ^ O'Brien, David P.; Walsh, Kevin J.; Morbidelli, Alessandro; Raymond, Sean N.; Mandell, Avi M. (2014). "Water delivery and giant impacts in the 'Grand Tack' scenario". Icarus. 239: 74–84. arXiv:1407.3290. Bibcode:2014Icar..239...74O. doi:10.1016/j.icarus.2014.05.009.
 24. ^ Loeb, Abraham; Batista, Rafael; Sloan, David (August 2016). "Relative Likelihood for Life as a Function of Cosmic Time". Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. 2016 (8): 040. arXiv:1606.08448. Bibcode:2016JCAP...08..040L. doi:10.1088/1475-7516/2016/08/040.
 25. ^ "Is Earthly Life Premature from a Cosmic Perspective?". Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. 1 August 2016.

Further reading

External links