خردگرایی انتقادی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish

خردگرایی یا عقلگرایی انتقادی فلسفه‌ای معرفت‌شناسانه است که کارل پوپر ان را به پیش برد. پوپر درباره خردگرایی انتقادی در آثارش جامعه باز و دشمنان آن جلد دوم و حدس‌ها و ابطال‌ها نوشت. کارل پوپر در دهه ۳۰ قرن بیستم این نظریه را مطرح کرد. با نظریه او عقلگرایی کلاسیک کنارگذاشته می‌شود زیرا این نظریه حقیقت و یقین را با هم می‌آمیزد، ولی به باور پوپر یقینی وجود ندارد.

آیا همهٔ قوها سفید هستند؟ دیدگاه کلاسیک فلسفه علم این است که هدف علم «اثبات کردن» چنین فرضیات یا استنتاج آن‌ها از داده مشاهده‌ای است. این ممکن به نظر نمی‌رسد، زیرا نیازمندمان می‌کند قانونی عمومی را از شماری مورد خاص استنباط کنیم که از نظر منطقی پذیرفتنی نیست. به هر حال، اگر یک قوی سیاه پیدا کنیم، منطق به ما اجازه می‌دهد نتیجه بگیریم که این گزاره که همهٔ قوها سفیدند غلط است. در نتیجه ابطال گرایی در جهت پرسشگری، ابطال کردن، فرضیه، به جای اثبات آن تلاش می‌کند.

خردگرایان انتقادی بر این باورند که نظریات علمی و هر ادعای دیگری در خصوص دانش را می‌توان و باید، عقلاً نقد کرد و (اگر محتوای تجربی دارند) می‌توان و باید آزمود که ممکن است ابطالشان کند. نتیحتاً آنان ادعاها در خصوص دانش را می‌شود به‌طور اصولی یا مقایسه‌ای ارزیابی کرد. یا ابطال پذیر و نتیجتاً تجربیند (در معنای خیلی وسیع)، یا غیر ابطال پذیر و نتیجتاً غیر تجربی هستند. آن ادعاها در خصوص دانش که احتمالاً ابطال پذیرند را می‌توان به بدنه علم تجربی واگذاشت و بعدتر بر این اساس متمایز کرد که نگه داشته شوند یا بعدتر واقعاً ابطال شوند. اگر نگه داشته شوند، تمایز بیشتری بر مبنای میزان مخالفت با نقادی که دریافت کرده‌اند، و شدت آن نقدها، و این که تئوری چقدر محتمل است متمایز کرد و کم احتمال‌ترین تئوری که هنوز در برابر تلاش در جهت ابطال کردن مقاومت می‌کند ترجیح داده خواهد شد.

منابع[ویرایش]

آلبرت، هانس؛ عقلگرایی انتقادی

Critical rationalism is an epistemological philosophy advanced by Karl Popper. Popper wrote about critical rationalism in his works: The Logic of Scientific Discovery,[1] The Open Society and its Enemies,[2] Conjectures and Refutations,[3] The Myth of the Framework,[4] and Unended Quest.[5] Ernest Gellner is another notable proponent of this approach.[6]

Criticism, not support

Critical rationalists hold that scientific theories and any other claims to knowledge can and should be rationally criticized, and (if they have empirical content) can and should be subjected to tests which may falsify them. Thus claims to knowledge may be contrastingly and normatively evaluated. They are either falsifiable and thus empirical (in a very broad sense), or not falsifiable and thus non-empirical. Those claims to knowledge that are potentially falsifiable can then be admitted to the body of empirical science, and then further differentiated according to whether they are retained or are later actually falsified. If retained, further differentiation may be made on the basis of how much subjection to criticism they have received, how severe such criticism has been, and how probable the theory is, with the least[7] probable theory that still withstands attempts to falsify it being the one to be preferred. That it is the least[7] probable theory that is to be preferred is one of the contrasting differences between critical rationalism and classical views on science, such as positivism, who hold that one should instead accept the most probable theory. (The least probable theory is the one with the highest information content and most open to future falsification.) Critical Rationalism as a discourse positioned itself against what its proponents took to be epistemologically relativist philosophies, particularly post-modernist or sociological approaches to knowledge. Critical rationalism has it that knowledge is objective (in the sense of being embodied in various substrates and in the sense of not being reducible to what humans individually "know"), and also that truth is objective (exists independently of social mediation or individual perception, but is "really real").

However, this contrastive, critical approach to objective knowledge is quite different from more traditional views that also hold knowledge to be objective. (These include the classical rationalism of the Enlightenment, the verificationism of the logical positivists, or approaches to science based on induction, a supposed form of logical inference which critical rationalists reject, in line with David Hume.) For criticism is all that can be done when attempting to differentiate claims to knowledge, according to the critical rationalist. Reason is the organon of criticism, not of support; of tentative refutation, not of proof.

Supposed positive evidence (such as the provision of "good reasons" for a claim, or its having been "corroborated" by making successful predictions) actually does nothing to bolster, support, or prove a claim, belief, or theory.

In this sense, critical rationalism turns the normal understanding of a traditional rationalist, and a realist, on its head. Especially the view that a theory is better if it is less likely to be true is in direct opposition to the traditional positivistic view, which holds that one should seek theories that have a high probability.[7] Popper notes that this "may illustrate Schopenhauer's remark that the solution of a problem often first looks like a paradox and later like a truism". Even a highly unlikely theory that conflicts with a current observation (and is thus false, like "all swans are white") must be considered to be better than one which fits observations perfectly, but is highly probable (like "all swans have a color"). This insight is the crucial difference between naive falsificationism and critical rationalism. The lower probability theory is favoured by critical rationalism because the greater the informative content of a theory the lower will be its probability, for the more information a statement contains, the greater will be the number of ways in which it may turn out to be false. The rationale behind this is simply to make it as easy as possible to find out whether the theory is false so that it can be replaced by one that is closer to the truth. It is not meant as a concession to justificatory epistemology, like assuming a theory to be "justifiable" by asserting that it is highly unlikely and yet fits observation.

Critical rationalism rejects the classical position that knowledge is justified true belief; it instead holds the exact opposite:[citation needed] That, in general, knowledge is unjustified untrue unbelief. It is unjustified because of the non-existence of good reasons. It is untrue, because it usually contains errors that sometimes remain unnoticed for hundreds of years. And it is not belief either, because scientific knowledge, or the knowledge needed to build a plane, is contained in no single person's mind. It is only available as the content of books.

Non-justificationism

William Warren Bartley compared critical rationalism to the very general philosophical approach to knowledge which he called justificationism, the view that scientific theories can be justified. Most justificationists do not know that they are justificationists. Justificationism is what Popper called a "subjectivist" view of truth, in which the question of whether some statement is true, is confused with the question of whether it can be justified (established, proven, verified, warranted, made well-founded, made reliable, grounded, supported, legitimated, based on evidence) in some way.

According to Bartley, some justificationists are positive about this mistake. They are naïve rationalists, and thinking that their knowledge can indeed be founded, in principle, it may be deemed certain to some degree, and rational.

Other justificationists are negative about these mistakes. They are epistemological relativists, and think (rightly, according to the critical rationalist) that you cannot find knowledge, that there is no source of epistemological absolutism. But they conclude (wrongly, according to the critical rationalist) that there is therefore no rationality, and no objective distinction to be made between the true and the false.

By dissolving justificationism itself, the critical rationalist (a proponent of non-justificationism)[8] regards knowledge and rationality, reason and science, as neither foundational nor infallible, but nevertheless does not think we must therefore all be relativists. Knowledge and truth still exist, just not in the way we thought.

The pitfalls of justificationism and positivism

Are all swans white? The classical view of the philosophy of science is that it is the goal of science to “prove” such hypotheses or induce them from observational data. This seems hardly possible, since it would require us to infer a general rule from a number of individual cases, which is logically inadmissible. However, if we find one single black swan, logic allows us to conclude that the statement that all swans are white is false. Falsificationism thus strives for questioning, for falsification, of hypotheses instead of proving them.

The rejection of "positivist" approaches to knowledge occurs due to various pitfalls that positivism falls into.

1. The naïve empiricism of induction was shown to be illogical by Hume. A thousand observations of some event A coinciding with some event B does not allow one to logically infer that all A events coincide with B events. According to the critical rationalist, if there is a sense in which humans accrue knowledge positively by experience, it is only by pivoting observations off existing conjectural theories pertinent to the observations, or off underlying cognitive schemas which unconsciously handle perceptions and use them to generate new theories. But these new theories advanced in response to perceived particulars are not logically "induced" from them. These new theories may be wrong. The myth that we induce theories from particulars is persistent because when we do this we are often successful, but this is due to the advanced state of our evolved tendencies. If we were really "inducting" theories from particulars, it would be inductively logical to claim that the sun sets because I get up in the morning, or that all buses must have drivers in them (if you've never seen an empty bus).

2. Popper and David Miller showed in 1983[9] that evidence supposed to partly support a hypothesis can, in fact, only be neutral to, or even be counter-supportive of the hypothesis.

3. Related to the point above, David Miller,[10] attacks the use of "good reasons" in general (including evidence supposed to support the excess content of a hypothesis). He argues that good reasons are neither attainable, nor even desirable. Basically, Miller asserts that all arguments purporting to give valid support for a claim are either circular or question-begging. That is, if one provides a valid deductive argument (an inference from premises to a conclusion) for a given claim, then the content of the claim must already be contained within the premises of the argument (if it is not, then the argument is ampliative and so is invalid). Therefore, the claim is already presupposed by the premises, and is no more "supported" than are the assumptions upon which the claim rests, i.e. begging the question.

See also

People

References

  1. ^ Popper, Karl (2002) [1959]. The Logic of Scientific Discovery (2nd English ed.). New York, NY: Routledge Classics. ISBN 0-415-27844-9. OCLC 59377149.
  2. ^ Popper, K., The Open Society and Its Enemies, Princeton University Press, 2013, p.435.
  3. ^ Popper, K., Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, Routledge, 2014, p. 34.
  4. ^ Popper, K., The Myth of the Framework: In Defence of Science and Rationality, Routledge, 2014, p. xii.
  5. ^ Popper, K., Unended Quest: An Intellectual Autobiography, Routledge, 2005, p. 132.
  6. ^ Stirling, Paul (9 November 1995). "Ernest Gellner Obituary". The Daily Telegraph.
  7. ^ a b c Popper, Karl (2002) [1959]. The Logic of Scientific Discovery (2nd English ed.). New York, NY: Routledge Classics. ISBN 0-415-27844-9. OCLC 59377149., section 43, especially footnote *1 and *2
  8. ^ "Karl Popper and Critical Rationalism". Internet Encyclopedia of Philosophy.
  9. ^ Nature 302, April 21, "A Proof of the Impossibility of Inductive Probability"
  10. ^ In his Critical Rationalism: A Restatement and Defence, Chapter 3 "A Critique of Good Reasons"

Further reading

External links