حذف گاوسی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

حذف گاوسی (به انگلیسی: Gaussian elimination) روشی در جبر خطی برای حل دستگاه معادلات خطی است. این روش، به صورت انجام عملیات متوالی بر روی ماتریس ضرایب است. از این روش، همچنین برای یافتن مرتبۀ یک ماتریس، محاسبۀ دترمینان ماتریس و محاسبۀ معکوس یک ماتریس مربعی معکوس‌پذیر استفاده می‌شود. نام این روش از ریاضی‌دان آلمانی کارل فریدریش گاوس گرفته شده است. برای انجام عملیات کاهش سطح در یک ماتریس از یک سری عملیات پایه برروی سطر های ماتریس استفاده می شود. تاماکسیمم مقدار ممکن از درایه های زیر قطر اصلی ماتریس برابر صفر شوند. سه نوع از عملیات پایه برروی سطرهای ماتریس وجود دارد: 1- جابجایی دوردیف از سطرها 2-ضرب کردن یک سطر از ماتریس در یک عدد غیر صفر 3-جمع کردن یک سطر با سطر دیگر. با انجام این عملیات ماتریس به یک ماتریس بالا مثلثی تبدیل می شود(فرم پلکانی). هنگامی که همه ضرایب مؤثر (سمت چپ ترین داده ها در هر سطر) برابر با یک شوند وبقیه درایه های ستون ها صفر گردند. ماتریس، به یک ماتریس پله ای کاهش یافته تبدیل می شود.و این فرم نهایی، یکتا است. برخی اوقات به روش تبدیل گاوس- جردن می گویند. به دلایل محاسباتی ممکن است، گاهی ترجیح داده شود تا عملیات روی سطر ها قبل از تبدیل متوقف شوند.

پیاده سازی الگوریتم: برای انجام محاسبات می توان این الگوریتم را در کامپیوتر پیاده سازی نمود. شبه کد این الگوریتم به شرح زیر است:

''Find the k-th pivot:''
  i_max := [[argmax]] (i = k ... m, abs(A[i, k]))
  '''if''' A[i_max, k] = 0
   '''error''' "Matrix is singular!"
  '''swap rows'''(k, i_max)
  ''Do for all rows below pivot:''
  '''for''' i = k + 1 ... m:
   ''Do for all remaining elements in current row:''
   '''for''' j = k + 1 ... n:
    A[i, j] := A[i, j] - A[k, j] * (A[i, k] / A[k, k])
   ''Fill lower triangular matrix with zeros:''
   A[i, k] := 0

پیچیدگی محاسباتی[ویرایش]

پیچیدگی محاسباتی هر الگوریتم با تعداد اجرای هر سطر از آن در کامپیوتر مرتبط است و با نما بیگ O و به فرم نشان داده می شود. برای مثال برای محاسبه مسئله ای با n معادله و n مجهول به روش حذف گاوسی تعداد عمل تقسیم وتعداد عمل ضرب وتعداد عمل تفریق در مجموع به طور تقریبی می باشد. بنابراین پیچیدگی ریاضی الگورتیم از مرتبه است.

منابع[ویرایش]