جورکامی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در زیست‌شناسی به تولید مثل جنسی از طریق ترکیب کامه‌هایی (گامت‌هایی) که ازنظر شکل و اندازه همانندند جورکامی[۱] یا ایزوگامی (Isogamy) می‌گویند.

جورامی اتحاد و ترکیب سلول‌های جنسی متحرک و متشابه است. گامت‌ها ممکن است از دو رشته متفاوت یا دو سلول مختلف یک رشته حاصل شوند.

هم‌یوغی

هم‌یوغی فرآیندی است که طی آن در برخی از باکتری‌ها و آغازیان، سلول با گرفتن مواد ژنتیکی از سلول‌های مشابه در خصوصیات ظاهری خود تغییراتی ایجاد می‌کند. مثل انتقال ژن مقاومت نسبت به آنتی‌بیوتیک‌ها. در واقع در روش هم‌یوغی دو جاندار با هم ترکیب می‌شوند و مواد ژنی خود را به اشتراک می‌گذارند.

هم‌یوغی در ابریشم آبی

جلبک سبزِ ابریشم آبی (اسپیروژیر) که به صورت رشته‌هایی باریک در آب زندگی می‌کند، با روش هم‌یوغی تولید مثل جنسی انجام می‌دهد. برای این کار نخست دو رشته اسپیروژیر در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و سپس از هر سلول مجاور زائده‌هایی به سمت یکدیگر می‌فرستند. این زائده‌ها به هم می‌رسند و دیواره سلولی در محلِ تماس از بین می‌رود. سپس محتویات یک سلول وارد سلول دیگر می‌شود و یاختهٔ تخم (زیگوت) را به وجود می‌آورد. یاخته‌های تخم در محیط مناسب می‌رویند و از آن‌ها رشته‌های تک‌دسته (هاپلوئید) خارج می‌شود.

پانویس

  1. واژه‌های مصوّب فرهنگستان

منابع

  • زیست‌شناسی سال سوم دوره متوسطه تحصیلی
  • گروه مؤلفان. «فصل ۱۰:آغازیان». در زیست‌شناسی دورهٔ پیش‌دانشگاهی. چاپ یازدهم. تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۱. صفحه ۲۲۸ و ۲۲۹.