جدول انحلال پذیری

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

جدول انحلال پذیری به میزان انحلال پذیری نمک‌های حاصل از کاتیون‌ها و آنیون‌های مختلف در محلول آبی اشاره دارد. این اطلاعات در فشار ۱ اتمسفر و دمای معمول اتاق (حدوداً ۲۹۳٫۱۵ کلوین) گزارش شده‌است.

  کلرید
Cl
برومید
Br
یدید
I
کربنات
CO32−
کلرات
ClO3
هیدروکسید
OH
نیترات
NO3
اکسید
O2−
فسفات
PO43−
سولفات
SO42−
دی‌کرومات
Cr2O72−
لیتیم
Li+
لیتیم کلرید برمید لیتیم لیتیم یدید لیتیوم کربنات کلرات لیتیم لیتیم هیدروکسید لیتیم نیترات لیتیم اکسید ? سولفات لیتیم S
سدیم
Na+
سدیم کلرید سدیم برمید سدیم یدید سدیم کربنات سدیم کلرات سدیم هیدروکسید سدیم نیترات سدیم اکسید سدیم فسفات سدیم سولفات سدیم دی‌کرومات
پتاسیم
K+
پتاسیم کلرید پتاسیم برمید پتاسیم یدید پتاسیم کربنات پتاسیم کلرات پتاسیم هیدروکسید پتاسیم نیترات پتاسیم اکسید پتاسیم فسفات سولفات پتاسیم پتاسیم دی‌کرومات
آمونیوم
NH4+
آمونیوم کلرید آمونیم برمید یدید آمونیوم آمونیوم کربنات آمونیوم کلرات هیدروکسید آمونیوم آمونیوم نیترات ? S آمونیوم سولفات آمونیوم دی‌کرومات
بریلیم
Be2+
برلیم کلرید بریلیم برمید بریلیم یدید ? ? ? بریلیم نیترات اکسید بریلیوم ? سولفات برلیوم ?
منیزیم
Mg2+
کلرید منیزیم برمید منیزیم منیزیم یدید منیزیم کربنات کلرات منیزیم هیدروکسید نیترات منیزیم اکسید منیزیم I منیزیم سولفات I
کلسیم
Ca2+
کلرید کلسیم برمید کلسیم یدید کلسیم کلسیم کربنات کلسیم کلرات کلسیم هیدروکسید کلسیم نیترات اکسید کلسیم کلسیم فسفات کلسیم سولفات I
استرانسیم
Sr2+
کلرید استرانسیم استرانسیم برمید استرانسیم یدید کربنات استرانسیم S هیدروکسید استرانسیم استرانسیم نیترات اکسید استرانسیم ? سولفات استرانسیم ?
باریم
Ba2+
کلرید باریم S باریم یدید کربنات باریم کلرات باریم هیدروکسید باریم باریم نیترات اکسید باریم S باریوم سولفات ?
روی
Zn2+
کلرید روی برمید روی یدید روی اسمیت زونیت روی کلرات هیدروکسید روی نیترات روی اکسید روی فسفات روی روی سولفات I
آهن(II)
Fe2+
کلرید آهن (II) برمید آهن (II) S I S هیدروکسید آهن (II) S اکسید آهن (II) I آهن(II) سولفات I
مس(II)
Cu2+
کلرید مس (II) برمید مس (II) ? کربنات مس (II) S مس (II) هیدروکسید نیترات مس (II) مس (II) اکسید فسفات مس مس(II) سولفات I
آلومینیم
Al3+
آلومینیم کلرید برمید آلومینیم یدید آلومینیوم ? S آلومینیم هیدروکسید آلومینیم نیترات آلومینیوم اکسید فسفات آلومینیوم آلومینیم سولفات I
آهن(III)
Fe3+
کلرید آهن (III) برمید آهن (III) ? X S آهن (III) اکسید-هیدروکسید آهن (III) نیترات اکسید آهن (III) I آهن(III) سولفات I
سرب(II)
Pb2+
کلرید سرب (II) برمید سرب (II) سرب (II) یدید کربنات سرب S هیدروکسید سرب (II) سرب (II) نیترات اکسید سرب (II) ? سولفات سرب (II) ?
نقره
Ag+
نقره کلرید نقره برمید یدید نقره کربنات نقره کلرات نقره نقره(I) اکسید نقره نیترات نقره(I) اکسید نقره فسفات نقره سولفات I
  کلرید
Cl
برومید
Br
یدید
I
کربنات
CO32−
کلرات
ClO3
هیدروکسید
OH
نیترات
NO3
اکسید
O2−
فسفات
PO43−
سولفات
SO42−
دی‌کرومات
Cr2O72−
کلید:
S محلول
I نامحلول
sS کم محلول
X دیگر
R با آب واکنش می دهد
? ناموجود

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «Solubility chart». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۱۴ نوامبر ۲۰۱۲.