جام جهانی شمشیربازی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

جام جهانی شمشیربازی FIE یک رقابت بین‌المللی شمشیربازی است که توسط فدراسیون جهانی شمشیربازی برگزار می‌شود. در هر سلاح (اپه، سابر و فویل مردان و زنان)، هر فصل سه گرندپری، پنج رویداد جام جهانی و چندین رویداد دیگر برگزار می‌شود. پنج نتیجه برتر و همچنین بازی‌های المپیک یا مسابقات قهرمانی شمشیربازی جهان و مسابقات قهرمانی منطقه‌ای برای رتبه‌بندی هر شمشیرباز در نظر گرفته می‌شود. برای تیم‌ها، هر سال حداکثر ۵ رویداد جام جهانی برگزار می‌شود. چهار نتیجه برتر و همچنین بازی‌های المپیک یا مسابقات قهرمانی شمشیربازی جهان و مسابقات قهرمانی منطقه‌ای برای رده‌بندی هر کشور در نظر گرفته می‌شود.

جدول مدال‌ها

دوره مردان زنان
فویل سابر اپه فویل سابر اپه
1972 ویتولد وویدا
 لهستان
ویکتور سیدیاک
 اتحاد جماهیر شوروی
چابا فنیوشی
 مجارستان
آنتونلا رانیو-لونزی
 ایتالیا
1973 Jenö Kamuti
 مجارستان
ویکتور سیدیاک
 اتحاد جماهیر شوروی
Rolf Edling
 سوئد
Valentina Nikonova
 اتحاد جماهیر شوروی
1974 الکساندر رومانکف
 اتحاد جماهیر شوروی
ماریو آلدو مونتانو
 ایتالیا
Rolf Edling
 سوئد
Ildikó Farkasinszky-Bóbis
 مجارستان
1975 کریستیان نوئل
 فرانسه
ولادیمیر نازلیموف
 اتحاد جماهیر شوروی
Boris Lukomsky
 اتحاد جماهیر شوروی
اولگا کنیازوا
 اتحاد جماهیر شوروی
1976 الکساندر رومانکف
 اتحاد جماهیر شوروی
ویکتور کروپوسکوف
 اتحاد جماهیر شوروی
الکساندر پوش
 آلمان غربی
النا نویکوا-بلووا
 اتحاد جماهیر شوروی
1977 Carlo Montano
 ایتالیا
ولادیمیر نازلیموف
 اتحاد جماهیر شوروی
یوهان هارمنبرگ
 سوئد
Valentina Sidorova
 اتحاد جماهیر شوروی
1978 Matthias Behr
 آلمان غربی
Imre Gedővári
 مجارستان
Aleksandr Abushakhmetov
 اتحاد جماهیر شوروی
النا نویکوا-بلووا
 اتحاد جماهیر شوروی
1979 ولادیمیر اسمیرنوف (شمشیرباز)
 اتحاد جماهیر شوروی
ویکتور کروپوسکوف
 اتحاد جماهیر شوروی
Stefano Bellone
 ایتالیا
Valentina Sidorova
 اتحاد جماهیر شوروی
1980 ولادیمیر اسمیرنوف (شمشیرباز)
 اتحاد جماهیر شوروی
Imre Gedővári
 مجارستان
الکساندر پوش
 آلمان غربی
Valentina Sidorova
 اتحاد جماهیر شوروی
1981 آندره‌آ بورلا
 ایتالیا
جانفرانکو دالا باربا
 ایتالیا
الکساندر پوش
 آلمان غربی
دورینا واکارونی
 ایتالیا
1982 مائورو نوما
 ایتالیا
Imre Gedővári
 مجارستان
آنجلو ماتزونی
 ایتالیا
Cornelia Hanisch
 آلمان غربی
1983 مائورو نوما
 ایتالیا
Vasil Etropolski
 بلغارستان
Elmar Borrmann
 آلمان غربی
دورینا واکارونی
 ایتالیا
1984 آندره‌آ بورلا
 ایتالیا
Imre Gedővári
 مجارستان
الیویه لانگله
 فرانسه
دورینا واکارونی
 ایتالیا
1985 مائورو نوما
 ایتالیا
Vasil Etropolski
 بلغارستان
Robert Felisiak
 لهستان
Laurence Modaine
 فرانسه
1986 Federico Cervi
 ایتالیا
Vasil Etropolski
 بلغارستان
الکساندر پوش
 آلمان غربی
Christiane Weber
 آلمان غربی
1987 آندره‌آ بورلا
 ایتالیا
Janusz Olech
 لهستان
آرند اشمیت
 آلمان غربی
Zsuzsanna Jánosi
 مجارستان
1988 استفانو کاریونی
 ایتالیا
Imre Bujdosó
 مجارستان
ساندرو کومو
 ایتالیا
Zsuzsanna Jánosi
 مجارستان
1989 آندره‌آ بورلا
 ایتالیا
Vilmoș Szabo
 رومانی
اریک سرکی
 فرانسه
Zita-Eva Funkenhauser
 آلمان غربی
Eva-Maria Ittner
 آلمان غربی
1990 Dmitry Shevchenko
 اتحاد جماهیر شوروی
Grigory Kiriyenko
 اتحاد جماهیر شوروی
الیویه لانگله
 فرانسه
Anja Fichtel-Mauritz
 آلمان غربی
Elisa Uga
 ایتالیا
1991 Thorsten Weidner
 آلمان
Péter Abay
 مجارستان
آرند اشمیت
 آلمان
جووانا تریلینی
 ایتالیا
Mariann Horváth
 مجارستان
1992 Sergei Golubitsky
Olympic flag.svg تیم متحد
Vilmoș Szabo
 رومانی
اریک سرکی
 فرانسه
مارگریتا زالافی
 ایتالیا
Mariann Horváth
 مجارستان
1993 Sergei Golubitsky
 اوکراین
مارکو مارین (شمشرباز)
 ایتالیا
آنجلو ماتزونی
 ایتالیا
دیانا بیانکدی
 ایتالیا
Elisabeth Knechtl
 اتریش
1994 Sergei Golubitsky
 اوکراین
استانیسلاف پوزدنیاکوف
 روسیه
آنجلو ماتزونی
 ایتالیا
جووانا تریلینی
 ایتالیا
Katja Nass
 آلمان
1995 Sergei Golubitsky
 اوکراین
استانیسلاف پوزدنیاکوف
 روسیه
اریک سرکی
 فرانسه
جووانا تریلینی
 ایتالیا
Taymi Chappe
 اسپانیا
1996 Rolando Tucker
 کوبا
استانیسلاف پوزدنیاکوف
 روسیه
Jean-François Di Martino
 فرانسه
والنتینا وزالی
 ایتالیا
Tímea Nagy
 مجارستان
1997 Wolfgang Wienand
 آلمان
دامین تویا
 فرانسه
اریک سرکی
 فرانسه
والنتینا وزالی
 ایتالیا
والری بارلوآ
 فرانسه
1998 Elvis Gregory
 کوبا
Luigi Tarantino
 ایتالیا
ساندرو کومو
 ایتالیا
جووانا تریلینی
 ایتالیا
Claudia Bokel
 آلمان
1999 Sergei Golubitsky
 اوکراین
استانیسلاف پوزدنیاکوف
 روسیه
پاول کولوبکف
 روسیه
والنتینا وزالی
 ایتالیا
Yelena Jemayeva
 جمهوری آذربایجان
Ildikó Mincza
 مجارستان
2000 Ralf Bißdorf
 آلمان
استانیسلاف پوزدنیاکوف
 روسیه
آرند اشمیت
 آلمان
والنتینا وزالی
 ایتالیا
Anne-Lise Touya
 فرانسه
Ildikó Mincza
 مجارستان
2001 Ralf Bißdorf
 آلمان
میهای کووالیو
 رومانی
Jörg Fiedler
 آلمان
والنتینا وزالی
 ایتالیا
Anne-Lise Touya
 فرانسه
Imke Duplitzer
 آلمان
2002 Ralf Bißdorf
 آلمان
استانیسلاف پوزدنیاکوف
 روسیه
Christoph Marik
 اتریش
والنتینا وزالی
 ایتالیا
Yelena Jemayeva
 جمهوری آذربایجان
لورا فلسل-کولوویک
 فرانسه
2003 Andre Wessels
 آلمان
Domonkos Ferjancsik
 مجارستان
Christoph Marik
 اتریش
والنتینا وزالی
 ایتالیا
Sada Jacobson
 ایالات متحده آمریکا
لورا فلسل-کولوویک
 فرانسه
2004 سالواتوره سانزو
 ایتالیا
Vladimir Lukashenko
 اوکراین
آلفردو روتا
 ایتالیا
والنتینا وزالی
 ایتالیا
Sada Jacobson
 ایالات متحده آمریکا
لورا فلسل-کولوویک
 فرانسه
2005 Erwann Le Péchoux
 فرانسه
Aleksey Yakimenko
 روسیه
Stefano Carozzo
 ایتالیا
Margherita Granbassi
 ایتالیا
Sada Jacobson
 ایالات متحده آمریکا
Imke Duplitzer
 آلمان
2006 آندره‌آ کاسارا
 ایتالیا
Zsolt Nemcsik
 مجارستان
Gábor Boczkó
 مجارستان
Sylwia Gruchała
 لهستان
ماریل زاگونیس
 ایالات متحده آمریکا
Sherraine Schalm
 کانادا
2007 آندره‌آ بالدینی
 ایتالیا
Aleksey Yakimenko
 روسیه
اریک بواس
 فرانسه
والنتینا وزالی
 ایتالیا
Tan Xue
 چین
لی نا (شمشیرباز)
 چین
2008 آندره‌آ کاسارا
 ایتالیا
Luigi Tarantino
 ایتالیا
متئو تایاریول
 ایتالیا
والنتینا وزالی
 ایتالیا
Rebecca Ward
 ایالات متحده آمریکا
آنا ماریا برنزا
 رومانی
2009 آندره‌آ بالدینی
 ایتالیا
Nicolas Limbach
 آلمان
گوتیه گرومیه
 فرانسه
آریانا اریگو
 ایتالیا
ماریل زاگونیس
 ایالات متحده آمریکا
آنا ماریا برنزا
 رومانی
2010 لی شنگ
 چین
Nicolas Limbach
 آلمان
گوتیه گرومیه
 فرانسه
والنتینا وزالی
 ایتالیا
ماریل زاگونیس
 ایالات متحده آمریکا
امشه ساس
 مجارستان
2011 آندره‌آ کاسارا
 ایتالیا
Aleksey Yakimenko
 روسیه
Paolo Pizzo
 ایتالیا
الیزا دی فرانسیسکا
 ایتالیا
ماریل زاگونیس
 ایالات متحده آمریکا
سان یوجی
 چین
2012 آندره‌آ کاسارا
 ایتالیا
Nicolas Limbach
 آلمان
نیکولای نووسیولوف
 استونی
آریانا اریگو
 ایتالیا
ماریل زاگونیس
 ایالات متحده آمریکا
سان یوجی
 چین
2013 آندره‌آ کاسارا
 ایتالیا
Veniamin Reshetnikov
 روسیه
روبن لیماردو
 ونزوئلا
آریانا اریگو
 ایتالیا
اولگا خارلان
 اوکراین
آنا ماریا برنزا
 رومانی
2014 Ma Jianfei
 چین
گو بون-گیل
 کره جنوبی
اولریک روبیری
 فرانسه
آریانا اریگو
 ایتالیا
اولگا خارلان
 اوکراین
امشه ساس
 مجارستان
2015 Race Imboden
 ایالات متحده آمریکا
گو بون-گیل
 کره جنوبی
گوتیه گرومیه
 فرانسه
الیزا دی فرانسیسکا
 ایتالیا
سوفیا ولیکیا
 روسیه
روسلا فیامینگو
 ایتالیا
2016 الکساندر ماسیالاس
 ایالات متحده آمریکا
کیم جونگ-هوان (شمشیرباز)
 کره جنوبی
گوتیه گرومیه
 فرانسه
آریانا اریگو
 ایتالیا
سوفیا ولیکیا
 روسیه
امشه ساس
 مجارستان
2017 الکساندر ماسیالاس
 ایالات متحده آمریکا
گو بون-گیل
 کره جنوبی
یانیک بورل
 فرانسه
اینا دریگلازوا
 روسیه
Anna Márton
 مجارستان
Violetta Kolobova
 روسیه
2018 Alessio Foconi
 ایتالیا
Eli Dershwitz
 ایالات متحده آمریکا
یانیک بورل
 فرانسه
اینا دریگلازوا
 روسیه
اولگا خارلان
 اوکراین
Mara Navarria
 ایتالیا
2019

نتایج تیمی جام جهانی

Year فویل مردان فویل زنان اپه مردان اپه زنان سابر مردان سابر زنان
2000  کوبا  آلمان  ایتالیا  مجارستان  مجارستان  فرانسه
2001
2002  آلمان  رومانی  اتریش  آلمان  مجارستان  رومانی
2003  ایتالیا  ایتالیا  فرانسه  فرانسه  روسیه  ایالات متحده آمریکا
2004  آلمان  لهستان  فرانسه  فرانسه  فرانسه  رومانی
2005  فرانسه  روسیه  فرانسه  روسیه  ایتالیا  روسیه
2006  فرانسه  روسیه  فرانسه  فرانسه  فرانسه  روسیه
2007  آلمان  روسیه  فرانسه  فرانسه  مجارستان  فرانسه
2008  ایتالیا  روسیه  فرانسه  چین  فرانسه  ایالات متحده آمریکا
2009  ایتالیا  ایتالیا  مجارستان  ایتالیا  ایتالیا  اوکراین
2010  ایتالیا  ایتالیا  مجارستان  لهستان  ایتالیا  روسیه
2011  ایتالیا  ایتالیا  فرانسه  رومانی  روسیه  روسیه
2012  ایتالیا  ایتالیا  ایالات متحده آمریکا  روسیه  روسیه  روسیه
2013  ایالات متحده آمریکا  ایتالیا  مجارستان  چین  روسیه  اوکراین
2014  فرانسه  ایتالیا  فرانسه  روسیه  روسیه  ایالات متحده آمریکا
2015  روسیه  روسیه  فرانسه  چین  ایتالیا  روسیه
2016  ایالات متحده آمریکا  روسیه  فرانسه  رومانی  روسیه  روسیه
2017  فرانسه  ایتالیا  فرانسه  چین  کره جنوبی  ایتالیا
2018  ایالات متحده آمریکا  ایتالیا  کره جنوبی  ایالات متحده آمریکا  کره جنوبی  فرانسه

جستارهای وابسته

منابع

پیوند به بیرون