جامعه توده‌ای

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
جامعه توده ای

جامعه توده ای مفهومی است که جامعه مدرن را به عنوان نیرویی یکپارچه و در عین حال مجموعه ای متفرقه از افراد توصیف می کند. اغلب به صورت تحقیرآمیز برای اشاره به جامعه ای استفاده می شود که در آن بوروکراسی و نهادهای غیرشخصی جایگزین برخی از تصورات جامعه سنتی شده و منجر به بیگانگی اجتماعی شده است.

به یک معنا، همه جوامع جوامع توده ای هستند اما این اصطلاح معمولاً به کشورهای توسعه یافته ای گفته می‌شود که دارای فرهنگ توده ای و نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در مقیاس بزرگ هستند که زندگی روزمره اکثریت مردم را تشکیل می دهند. در دوران مدرن این واژه با ظهور رسانه های جمعی و اینترنت اهمیت و دامنه وسیع تری پیدا کرده است.

منابع[ویرایش]

 • Arendt Hannah 1961 Between Past and Future : Six Exercises in Political Thought, The Viking Press, New York, 1961,
 • Biddiss, Michael D. 1977, The Age of the Masses, Penguin, Harmondsworth.
 • Ginner Salvador 1976, Mass Society, Academic Press
 • Hartley, John 1982, Understanding News, Methuen, London.
 • Kornhauser, Arthur William 1959, The Politics of mass society, The Free Press of Glencoe
 • Lederer Emil 1940, The state of the masses, W.W. Norton & Co, New York (H. Fertig, New York, 1967)
 • Macionis, John J. (2009). Culture, society: The basics. 10th edition (pp. 496–98). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall Publishers.
 • Marcel, Gabriel 2008 (written in the early 1950s), Man against Mass Society, St. Augustines Press
 • McQuail, Denis 2005, McQuail's Mass Communication Theory (fifth edition), Sage, London.
 • Mills, C. Wright 1956, The Power Elite, Oxford University Press, New York.
 • Swingewood, Alan 1977, The Myth of Mass Culture, Macmillan, London.
 • Wilmuth, Sidney 1976, Mass society, social organization, and democracy, Philosophical Library