ثنویت

From ویکی‌پدیا
Jump to navigation Jump to search
فارسیEnglish

دوگانه پرستی یا ثنویت مفهومی چند وجهی است و با مفاهیمی همچون اسطوره‌شناسی، بُن‌مایه شناسیِ آفرینش، مردم‌نگاری و انسان‌شناسی فرهنگی در پیوند است.

قومِ آریا[edit]

مفهومِ قبولِ دو مبدأ خیر و شر از معتقدات قدیم آریاییان محسوب می‌شود. اینان بدی و خوبی را هر یک به منشأئی جداگانه مربوط می‌دانستند. قوای خیر باعث سعادت و نیروهای شر، مسبب تیره بختی افراد انسان به‌شمار می‌رفت. در مقابل خدا و ملکوت، دنیای شر و تاریکی، که در آن دیوان فرمانروائی می‌کنند، قرار دارند. دنیای شر، تحت فرمان روح پلید یا اهریمن است که دایم با مظهر خیر، یعنی، اهورامزدا و به روایتی سپنت مینو در حال نبرد است.[۱][منبع نامعتبر؟] از ادیان آسیایی دوران کهن آگاهی چندانی در دست نداریم. در سنت‌های اساطیری باستانی ما روایت‌هایی وجود دارند که به اعتقاد بسیاری متعلق به زمان پیش از زرتشت است. داستان‌هایی مثل معراج ارداویراف و داستان گرشاسب که پیش زرتشتی است اما سندی از آن‌ها در دست نداریم تا آگاهی کافی در این مورد داشته باشیم. از سوی دیگر دقیقاً نمی‌دانیم که گاهان به معنای واقعی کلمه می‌خواهد چه چیزی را عنوان کند. غالباً دو دانشمند گاهان‌شناس در بسیاری از موارد هم نظر نیستند. ولی در گاهان هم یک نیروی بد وجود دارد که تاریکی را می آفریند و هم یک نیروی خوب که روشنایی را خلق می‌کند. این دو قدرت و اعتقاد به دوگانگی منجر به ثنویت می‌شود.

مزدیسنا[edit]

عناصرِ مزدَیَسنا یکتاپرستانه‌اند و از یکتاپرستی سرچشمه می‌گیرند. البته در برخی منابع از ایشان به نامِ دوگانه‌پرست هم یاد شده که بیشتر در اثر اشتباهی است که در شناختِ درستِ مزدیسنا و بر اساسِ برداشت‌هایی از دو کتابِ دینکرد و بندهشن انجام شده‌است[۲] و مزدیسنان با زروانیان به اشتباه یکی پنداشته شده‌اند، زیرا اعتقاد به دوگانگیِ آفرینشی در میان زروانیان نیرومند است[۳] نه مزدیسنان. کتابِ مقدسِ زرتشتیان اوستا است. از بخش‌های گوناگون اوستا بخشی به نام گاهان (سرودها) سخنانِ شخص زرتشت بوده‌است.

دین زرتشتی برپایه یگانه‌پرستی است، یعنی زرتشتیان به خدای بزرگی به نام اهورامزدا ایمان دارند و برخی نیروهای طبیعی مانند آب، آتش، باد، خاک و خورشید را داری ایزدی مأخوذ از صفاتِ خداوند می‌دانند و سرچشمهٔ پلیدی‌ها و تاریکی‌ها را در وجودِ خبیثی به نام اهریمن جستجو می‌کنند.[۴]

زُروانی‌ها[edit]

زُروانیان فرقه‌ای از مزدیسنان بودند که از مسیرِ اصلیِ سفارش شده در گاهان خارج شده و به تفسیرِ مزدیسنا و وارد کردنِ عناصرِ میترایی به آن پرداختند. زروان گرایی، گونه‌ای نوآوری و بدعت در مزدیسنا بود.

زُروان به گونهٔ یک خدا[edit]

زُروان نام یکی از ایزدان باستانی است. زُروان در نوشته‌های پهلوی خدای زمان است، اما بنا بر آیین زروانی، زُروان خدایی است که در زمانی که هیچ چیز وجود ندارد نیایشهایی به جای می‌آورد تا پسری با ویژگی‌های آرمانی اورمزد داشته باشد که جهان را بیافریند.

آئین زُروانی[edit]

آئین زُروانی مشتق از زُروان است که به دیدِ زروانیان، وجودِ غایی است. زروانیان، فرقه‌ای از مزدیسنان بودند که در باورهای خود دچار انحراف شده و از مزدیسنا خارج شدند. آئین زروانی صورتی از دین زرتشتی است ولی مسلماً زرتشتی نیست.[۵] در این باور، باورمندان به تجسمِ زروان، اهورامزدا و دیگر عناصرِ اصلیِ مزدیسنا روی آورند.

کیشِ مانوی[edit]

مانی پیام‌آور آیین مانوی که از نجبای اشکانی بود و در اوایل سدهٔ سوم میلادی آیین جدیدی را بنیان نهاد.

دین مانوی آیینی عرفانی و ترکیبی از ادیان مسیحی، زرتشتی، بودایی و گنوسی بود که مانی[۶] پسر فاتک همدانی آن را در سدهٔ سوم میلادی در ایران‌شهر بنیان‌گذارد.[۷] در این دین از مسیحیت ایده مسیح منجی وارد شده‌است و از دین زرتشتی یا زروانی اعتقاد دوگانه به نیکی و بدی.[۸] تأثیرپذیری دین مانی از مذهب بودایی نیز به صورت ورود اصل تناسخ به این مذهب مشهود و آشکار است. دین مانی برپایه ثنویت استوار است و همین مورد آن را مانند دین مندایی در رسته ادیان ایرانی قرار می‌دهد. در مانویت جنگ میان دو دنیای تاریکی و نور منجر به نابودی ماده و رهایی روح می‌شود. دنیای مادی در دین مانوی نماد تاریکی و پلیدی است و انسان که موجودی دوگانه‌است (روح از دنیای روشنایی و جسم از دنیای تاریکی) می‌تواند به نیروهای روشنایی برای پیروزی نهایی کمک کند.[۹] این آیین در مدت کوتاهی بر پهنهٔ وسیعی از جهان آن روزگار مانند خاورمیانه، اروپا، شمال آفریقا، هند، چین و آسیای میانه سایه گستراند؛ و تا سدهٔ دهم میلادی کماکان قدرت عالمگیری خود را حفظ نموده بود. پس از آن اندک اندک از همه‌گیری‌اش کاسته شد. عناد موبدان زرتشتی با شخص مانی و آموزه‌هایش و تکفیر پیروان این آیین عرفانی از سوی مسلمانان موجبات انحطاط مانوی‌گری را در جهان فراهم ساخت. کلیسای کاتولیک نیز گرایش مانویت را الحاد اعلام کرده بود. با این‌حال مانویان همبستگی خود را تا مدت‌ها حفظ نموده و به دین خود معتقد ماندند.[۱۰]

آفرینشِ نخستین و نبردِ میانِ جهانِ بدی و روشنایی[edit]

در اسطوره‌های مانوی، روشنایی و تاریکی هر دو ازلی و قدیم بوده و پیش از آفرینش وجود داشته‌اند و از هم جدا بوده‌اند.[۱۱] اما نور از جایگاه اصلی خود به سرای جسمانی و تاریکی جهان مادی سقوط می‌کند. زمانی شهریار تاریکی به مرز دیار روشنی آمده و با دیدن فروزه‌های نور به وجد آمده دچار حسد و رشک شد و بنا را بر فتح دیار روشنایی گذارد.[۱۲] زمانی که شهریار تاریکی که به صورت بیکرانه در جنوب سرزمین روشنایی قرار داشت به جهان نورانی چشم طمع دوخت، شهریار روشنایی یا همان زروان، مادر زندگی را پدید آورد و از او انسان نخستین یعنی هرمزدبغ را آفرید تا رهبر سپاه روشنی برابر تاریکی باشد.[۱۳] هرمزدبغ نیز از وجود خود پنج فرزند ساطع کرد که همان امهرسپندان باشند. در نبردی که میان هرمزدبغ و خدای تاریکی صورت گرفت او شکست خورد و به اسارت تاریکی رفت و مدهوش بر روی خاک افتاد. اینگونه بود که ظلمت رگه‌های نور را یافت و جهان تاریک جسمانی دارای فروزه‌های نور که ناشی از وجود هرمزدبغ و امهرسپندان است، شد.[۱۴] امهرسپندان به کمک نریسه ایزد و ایزد بانو دوست روشنان او را از جهان تاریکی رها کردند و او به دیار پدر خود، زروان بازگشت. او نیای تمام انسان‌ها محسوب می‌شود.[۱۵] هرمزدبغ در دین مانی نماد ازلی روح در اسارت ماده می‌باشد و در ادبیات مانوی نماد انسان دربند جهان خاکی است.

چوکچی‌ها[edit]

یک افسانه از قوم چوکچی -که دارای تغییراتِ بسیاری نیز هست- در گزارشِ آفرینشِ جهان می‌گوید که جهان با همکاری چندین موجود ازجمله آفرینشگر و پرندگان، برساخته شده‌است.[۱۶][۱۷]

مردمِ اورال[edit]

جستارهای وابسته[edit]

پانویس[edit]

 1. فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی، ص ۱۹۷
 2. دیدی نو از دینی کهن (فلسفه زرتشت) فرهنگ مهر. -[ویرایش ۲]. - تهران: جامی، ۱۳۷۴. برگِ هفتاد و نهم را ببینید
 3. یادکرد خالی (کمک). - تهران: جامی، ۱۳۷۴. برگِ هشتاد و سوم، پاراگرافِ اول را ببینید
 4. علیرضا شاهپور شهبازی (۱۳۸۴راهنمای مستند تخت جمشید، به کوشش بنیاد پژوهشی پارسه-پاسارگاد.، تهران: انتشارات سفیران و انتشارات فرهنگسرای میردشتی، ص. ۱۸، شابک ۹۶۴-۹۱۹۶۰-۶-۴
 5. دین‌های ایران باستان، هنریک ساموئل نیبرگ، ص ۳۸۸
 6. راه توده ـ قیام‌های مردمی در ایران و نقش آفرینی مذهب در آن‌ها
 7. دانشنامهٔ کاتولیک
 8. Manicheanism بایگانی‌شده در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۰ توسط Wayback Machine. انگلیسی. بازدید در ۲۸ ژوئن ۲۰۱۱
 9. Judelson, Catherine. (۱۹۸۹A dictionary for believers and nonbelievers، Moscow: Progress Publishers، ص. ۳۳۰، شابک ۵۰۱۰۰۰۴۵۵۰
 10. دانشنامه کاتولیک Manichaeism بایگانی‌شده در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۲ توسط Wayback Machine. انگلیسی. بازدید در ۲۹ ژوئن ۲۰۱۱
 11. ایران از آغاز تا اسلام. صفحهٔ ۳۵۶
 12. «فلسفه مانوی». مردمسالاری. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۲ ژانویه ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۲۶ اوت ۲۰۱۱.
 13. اسطوره آفرینش در آیین مانی. ص. ۲۹۶
 14. «امشاسپندان». پژوهشکده باقرالعلوم. دریافت‌شده در ۲۶ اوت ۲۰۱۱.
 15. مهری باقری. دین‌های ایران باستان. نشر قطره. چاپ دوم. ۱۳۸۶. ص۹۸
 16. Zolotarjov 1980: 40–41
 17. Anyiszimov 1981: 92–98
 • Zolotarjov, A.M. (1980). "Társadalomszervezet és dualisztikus teremtésmítoszok Szibériában". In Hoppál, Mihály. A Tejút fiai. Tanulmányok a finnugor népek hitvilágáról (به Hungarian). Budapest: Európa Könyvkiadó. pp. 29–58. ISBN 963-07-2187-2. Chapter means: “Social structure and dualistic creation myths in Siberia”; title means: “The sons of Milky Way. Studies on the belief systems of Finno-Ugric peoples”.

منابع[edit]

 • یاحقی، محمد جعفر. فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی. تهران: نشر سروش، ۱۳۶۹

Dualism in cosmology is the moral, or spiritual belief that two fundamental concepts exist, which often oppose each other. It is an umbrella term that covers a diversity of views from various religions, including both traditional religions and scriptural religions.

Moral dualism is the belief of the great complement of, or conflict between, the benevolent and the malevolent. It simply implies that there are two moral opposites at work, independent of any interpretation of what might be "moral" and independent of how these may be represented. Moral opposites might, for example, exist in a worldview which has one god, more than one god, or none. By contrast, duotheism, bitheism or ditheism implies (at least) two gods. While bitheism implies harmony, ditheism implies rivalry and opposition, such as between good and evil, or light and dark, or summer and winter. For example, a ditheistic system could be one in which one god is a creator, and the other a destroyer. In theology, dualism can also refer to the relationship between the deity and creation or the deity and the universe (see theistic dualism). This form of dualism is a belief shared in certain traditions of Christianity and Hinduism.[1] Alternatively, in ontological dualism, the world is divided into two overarching categories. The opposition and combination of the universe's two basic principles of yin and yang is a large part of Chinese philosophy, and is an important feature of Taoism. It is also discussed in Confucianism.

Many myths and creation motifs with dualistic cosmologies have been described in ethnographic and anthropological literature. These motifs conceive the world as being created, organized, or influenced by two demiurges, culture heroes, or other mythological beings, who either compete with each other or have a complementary function in creating, arranging or influencing the world. There is a huge diversity of such cosmologies. In some cases, such as among the Chukchi, the beings collaborate rather than competing, and contribute to the creation in a coequal way. In many other instances the two beings are not of the same importance or power (sometimes, one of them is even characterized as gullible). Sometimes they can be contrasted as good versus evil.[2] They may be often believed to be twins or at least brothers.[3][4] Dualistic motifs in mythologies can be observed in all inhabited continents. Zolotaryov concludes that they cannot be explained by diffusion or borrowing, but are rather of convergent origin: they are related to a dualistic organization of society (moieties); in some cultures, this social organization may have ceased to exist, but mythology preserves the memory in more and more disguised ways.[5]

Moral dualism

Moral dualism is the belief of the great complement or conflict between the benevolent and the malevolent. Like ditheism/bitheism (see below), moral dualism does not imply the absence of monist or monotheistic principles. Moral dualism simply implies that there are two moral opposites at work, independent of any interpretation of what might be "moral" and—unlike ditheism/bitheism—independent of how these may be represented.

For example, Mazdaism (Mazdean Zoroastrianism) is both dualistic and monotheistic (but not monist by definition) since in that philosophy God—the Creator—is purely good, and the antithesis—which is also uncreated–is an absolute one. Zurvanism (Zurvanite Zoroastrianism), Manichaeism, and Mandaeism are representative of dualistic and monist philosophies since each has a supreme and transcendental First Principle from which the two equal-but-opposite entities then emanate. This is also true for the lesser-known Christian gnostic religions, such as Bogomils, Catharism, and so on. More complex forms of monist dualism also exist, for instance in Hermeticism, where Nous "thought"—that is described to have created man—brings forth both good and evil, dependent on interpretation, whether it receives prompting from the God or from the Demon. Duality with pluralism is considered a logical fallacy.

History

Moral dualism began as a theological belief. Dualism was first seen implicitly in Egyptian religious beliefs by the contrast of the gods Set (disorder, death) and Osiris (order, life).[6] The first explicit conception of dualism came from the Ancient Persian religion of Zoroastrianism around the mid-fifth century BC. Zoroastrianism is a monotheistic religion that believes that Ahura Mazda is the eternal creator of all good things. Any violations of Ahura Mazda's order arise from druj, which is everything uncreated. From this comes a significant choice for humans to make. Either they fully participate in human life for Ahura Mazda or they do not and give druj power. Personal dualism is even more distinct in the beliefs of later religions.

The religious dualism of Christianity between good and evil is not a perfect dualism as God (good) will inevitably destroy Satan (evil). Early Christian dualism is largely based on Platonic Dualism (See: Neoplatonism and Christianity). There is also a personal dualism in Christianity with a soul-body distinction based on the idea of an immaterial Christian soul.[7]

Duotheism, bitheism, ditheism

When used with regards to multiple gods, dualism may refer to duotheism, bitheism, or ditheism. Although ditheism/bitheism imply moral dualism, they are not equivalent: ditheism/bitheism implies (at least) two gods, while moral dualism does not necessarily imply theism (theos = god) at all.

Both bitheism and ditheism imply a belief in two equally powerful gods with complementary or antonymous properties; however, while bitheism implies harmony, ditheism implies rivalry and opposition, such as between good and evil, bright and dark, or summer and winter. For example, a ditheistic system would be one in which one god is creative, the other is destructive (cf. theodicy). In the original conception of Zoroastrianism, for example, Ahura Mazda was the spirit of ultimate good, while Ahriman (Angra Mainyu) was the spirit of ultimate evil.

In a bitheistic system, by contrast, where the two deities are not in conflict or opposition, one could be male and the other female (cf. duotheism[clarification needed]). One well-known example of a bitheistic or duotheistic theology based on gender polarity is found in the neopagan religion of Wicca. In Wicca, dualism is represented in the belief of a god and a goddess as a dual partnership in ruling the universe. This is centered on the worship of a divine couple, the Moon Goddess and the Horned God, who are regarded as lovers. However, there is also a ditheistic theme within traditional Wicca, as the Horned God has dual aspects of bright and dark - relating to day/night, summer/winter - expressed as the Oak King and the Holly King, who in Wiccan myth and ritual are said to engage in battle twice a year for the hand of the Goddess, resulting in the changing seasons. (Within Wicca, bright and dark do not correspond to notions of "good" and "evil" but are aspects of the natural world, much like yin and yang in Taoism.)

Radical and mitigated dualism

 • Radical Dualism – or absolute Dualism which posits two co-equal divine forces.[8] Manichaeism conceives of two previously coexistent realms of light and darkness which become embroiled in conflict, owing to the chaotic actions of the latter. Subsequently, certain elements of the light became entrapped within darkness; the purpose of material creation is to enact the slow process of extraction of these individual elements, at the end of which the kingdom of light will prevail over darkness. Manicheanism likely inherits this dualistic mythology from Zoroastrianism, in which the eternal spirit Ahura Mazda is opposed by his antithesis, Angra Mainyu; the two are engaged in a cosmic struggle, the conclusion of which will likewise see Ahura Mazda triumphant. 'The Hymn of the Pearl' included the belief that the material world corresponds to some sort of malevolent intoxication brought about by the powers of darkness to keep elements of the light trapped inside it in a state of drunken distraction.
 • Mitigated Dualism – is where one of the two principles is in some way inferior to the other. Such classical Gnostic movements as the Sethians conceived of the material world as being created by a lesser divinity than the true God that was the object of their devotion. The spiritual world is conceived of as being radically different from the material world, co-extensive with the true God, and the true home of certain enlightened members of humanity; thus, these systems were expressive of a feeling of acute alienation within the world, and their resultant aim was to allow the soul to escape the constraints presented by the physical realm.[8]

However, bitheistic and ditheistic principles are not always so easily contrastable, for instance in a system where one god is the representative of summer and drought and the other of winter and rain/fertility (cf. the mythology of Persephone). Marcionism, an early Christian sect, held that the Old and New Testaments were the work of two opposing gods: both were First Principles, but of different religions.[9]

Theistic dualism

In theology, dualism can refer to the relationship between God and creation or God and the universe. This form of dualism is a belief shared in certain traditions of Christianity and Hinduism.[1]

In Christianity

The Cathars being expelled from Carcassonne in 1209. The Cathars were denounced as heretics by the Roman Catholic Church for their dualist beliefs.

The dualism between God and Creation has existed as a central belief in multiple historical sects and traditions of Christianity, including Marcionism, Catharism, Paulicianism, and Gnostic Christianity. Christian dualism refers to the belief that God and creation are distinct, but interrelated through an indivisible bond.[1] In sects like the Cathars and the Paulicians, this is a dualism between the material world, created by an evil god, and a moral god. Historians divide Christian dualism into absolute dualism, which held that the good and evil gods were equally powerful, and mitigated dualism, which held that material evil was subordinate to the spiritual good.[10] The belief, by Christian theologians who adhere to a libertarian or compatibilist view of free will, that free will separates humankind from God has also been characterized as a form of dualism.[1] The theologian Leroy Stephens Rouner compares the dualism of Christianity with the dualism that exists in Zoroastrianism and the Samkhya tradition of Hinduism. The theological use of the word dualism dates back to 1700, in a book that describes the dualism between good and evil.[1]

The tolerance of dualism ranges widely among the different Christian traditions. As a monotheistic religion, the conflict between dualism and monism has existed in Christianity since its inception.[11] The 1912 Catholic Encyclopedia describes that, in the Catholic Church, "the dualistic hypothesis of an eternal world existing side by side with God was of course rejected" by the thirteenth century, but mind–body dualism was not.[12] The problem of evil is difficult to reconcile with absolute monism, and has prompted some Christian sects to veer towards dualism. Gnostic forms of Christianity were more dualistic, and some Gnostic traditions posited that the Devil was separate from God as an independent deity.[11] The Christian dualists of the Byzantine Empire, the Paulicians, were seen as Manichean heretics by Byzantine theologians. This tradition of Christian dualism, founded by Constantine-Silvanus, argued that the universe was created through evil and separate from a moral God.[13]

The Cathars, a Christian sect in southern France, believed that there was a dualism between two gods, one representing good and the other representing evil. The Roman Catholic Church denounced the Cathars as heretics, and sought to crush the movement in the 13th century. The Albigensian Crusade was initiated by Pope Innocent III in 1208 to remove the Cathars from Languedoc in France, where they were known as Albigesians. The Inquisition, which began in 1233 under Pope Gregory IX, also targeted the Cathars.[14]

Gnosticism

Gnosticism is a diverse, syncretistic religious movement consisting of various belief systems generally united in a belief in a distinction between a supreme, transcendent God and a blind, evil demiurge responsible for creating the material universe, thereby trapping the divine spark within matter.[15]

Bogomils, Paulicians and Cathars are typically seen as being imitative of Gnosticism. Whether or not the Cathari possessed direct historical influence from ancient Gnosticism is a matter of dispute. The basic conceptions of Gnostic cosmology are, however, to be found in Cathar beliefs (most distinctly in their notion of a lesser creator god). Unlike the second century Gnostics, they did not apparently place any special relevance upon knowledge (gnosis) as an effective salvific force.

In Hinduism

The Dvaita Vedanta school of Indian philosophy espouses a dualism between God and the universe by theorizing the existence of two separate realities. The first and the more important reality is that of Shiva or Shakti or Vishnu or Brahman. Shiva or Shakti or Vishnu is the supreme Self, God, the absolute truth of the universe, the independent reality. The second reality is that of dependent but equally real universe that exists with its own separate essence. Everything that is composed of the second reality, such as individual soul (Jiva), matter, etc. exist with their own separate reality. The distinguishing factor of this philosophy as opposed to Advaita Vedanta (monistic conclusion of Vedas) is that God takes on a personal role and is seen as a real eternal entity that governs and controls the universe.[16][better source needed] Because the existence of individuals is grounded in the divine, they are depicted as reflections, images or even shadows of the divine, but never in any way identical with the divine. Salvation therefore is described as the realization that all finite reality is essentially dependent on the Supreme.[17]

Ontological dualism

The yin and yang symbolizes the duality in nature and all things in the Taoist religion.

Alternatively, dualism can mean the tendency of humans to perceive and understand the world as being divided into two overarching categories. In this sense, it is dualistic when one perceives a tree as a thing separate from everything surrounding it. This form of ontological dualism exists in Taoism and Confucianism, beliefs that divide the universe into the complementary oppositions of yin and yang.[18] In traditions such as classical Hinduism (Samkhya, Yoga, Vaisheshika and the later Vedanta schools, which accepted the theory of Gunas), Zen Buddhism or Islamic Sufism, a key to enlightenment is "transcending" this sort of dualistic thinking, without merely substituting dualism with monism or pluralism.

In Chinese philosophy

The opposition and combination of the universe's two basic principles of yin and yang is a large part of Chinese philosophy, and is an important feature of Taoism, both as a philosophy and as a religion, although the concept developed much earlier. Some argue that yin and yang were originally an earth and sky god, respectively.[19] As one of the oldest principles in Chinese philosophy, yin and yang are also discussed in Confucianism, but to a lesser extent.

Some of the common associations with yang and yin, respectively, are: male and female, light and dark, active and passive, motion and stillness. Some scholars believe that the two ideas may have originally referred to two opposite sides of a mountain, facing towards and away from the sun.[19] The yin and yang symbol in actuality has very little to do with Western dualism; instead it represents the philosophy of balance, where two opposites co-exist in harmony and are able to transmute into each other. In the yin-yang symbol there is a dot of yin in yang and a dot of yang in yin. In Taoism, this symbolizes the inter-connectedness of the opposite forces as different aspects of Tao, the First Principle. Contrast is needed to create a distinguishable reality, without which we would experience nothingness. Therefore, the independent principles of yin and yang are actually dependent on one another for each other's distinguishable existence.

The complementary dualistic concept seen in yin and yang represent the reciprocal interaction throughout nature, related to a feedback loop, where opposing forces do not exchange in opposition but instead exchange reciprocally to promote stabilization similar to homeostasis. An underlying principle in Taoism states that within every independent entity lies a part of its opposite. Within sickness lies health and vice versa. This is because all opposites are manifestations of the single Tao, and are therefore not independent from one another, but rather a variation of the same unifying force throughout all of nature.

In traditional religions

Samoyed peoples

In a Nenets myth, Num and Nga collaborate and compete with each other, creating land,[20] there are also other myths about competing-collaborating demiurges.[21]

Comparative studies of Kets and neighboring peoples

Among others, also dualistic myths were investigated in researches which tried to compare the mythologies of Siberian peoples and settle the problem of their origins. Vyacheslav Ivanov and Vladimir Toporov compared the mythology of Ket people with those of speakers of Uralic languages, assuming in the studies, that there are modelling semiotic systems in the compared mythologies; and they have also made typological comparisons.[22][23] Among others, from possibly Uralic mythological analogies, those of Ob-Ugric peoples[24] and Samoyedic peoples[25] are mentioned. Some other discussed analogies (similar folklore motifs, and purely typological considerations, certain binary pairs in symbolics) may be related to dualistic organization of society—some of such dualistic features can be found at these compared peoples.[26] It must be admitted that, for Kets, neither dualistic organization of society[27] nor cosmological dualism[28] has been researched thoroughly: if such features existed at all, they have either weakened or remained largely undiscovered;[27] although there are some reports on division into two exogamous patrilinear moieties,[29] folklore on conflicts of mythological figures, and also on cooperation of two beings in creating the land:[28] the diving of the water fowl.[30] If we include dualistic cosmologies meant in broad sense, not restricted to certain concrete motifs, then we find that they are much more widespread, they exist not only among some Siberian peoples, but there are examples in each inhabited continent.[31]

Chukchi

A Chukchi myth and its variations report the creation of the world; in some variations, it is achieved by the collaboration of several beings (birds, collaborating in a coequal way; or the creator and the raven, collaborating in a coequal way; or the creator alone, using the birds only as assistants).[32][33]

Fuegians

All three Fuegian tribes had dualistic myths about culture heros.[34] The Yámana have dualistic myths about the two [joalox] brothers. They act as culture heroes, and sometimes stand in an antagonistic relation with each other, introducing opposite laws. Their figures can be compared to the Kwanyip-brothers of the Selk'nam.[35] In general, the presence of dualistic myths in two compared cultures does not imply relatedness or diffusion necessarily.[31]

See also

Notes

 1. ^ a b c d e Rouner, Leroy (1983). The Westminster Dictionary of Christian Theology. Westminster John Knox Press. p. 166. ISBN 978-0-664-22748-7.
 2. ^ Zolotarjov 1980: 42
 3. ^ Zolotarjov 1980: 43
 4. ^ Gusinde 1966: 71, 181
 5. ^ Zolotarjov 1980: 54
 6. ^ "Egypt and Mesopotamia"
 7. ^ Knight, Kevin. "Soul". Catholic Encyclopedia (Online ed.). Retrieved 13 December 2017.
 8. ^ a b Popov 2010.
 9. ^ Riparelli 2008.
 10. ^ Peters, Edward (2011). Heresy and Authority in Medieval Europe. University of Pennsylvania Press. p. 106. ISBN 978-0-8122-0680-7.
 11. ^ a b Russell, Jeffrey (1998). A History of Heaven: The Singing Silence. Princeton University Press. p. 53. ISBN 978-0-691-00684-0.
 12. ^ The Catholic Encyclopedia: An International Work of Reference on the Constitution, Doctrine, Discipline, and History of the Catholic Church. Robert Appleton Company. 1912. p. 170.
 13. ^ Hamilton, Janet; Hamilton, Bernard; Stoyanov, Yuri (1998). Christian Dualist Heresies in the Byzantine World, C. 650-c. 1450: Selected Sources. Manchester University Press. pp. 1–2. ISBN 978-0-7190-4765-7.
 14. ^ Chidester, David (2001). Christianity: A Global History. HarperCollins. pp. 266–268. ISBN 978-0-06-251770-8.
 15. ^ Pagels, Elaine (1989). The Gnostic Gospels. New York: Random House.
 16. ^ Etter, Christopher. A Study of Qualitative Non-Pluralism. iUniverse Inc. P. 59-60. ISBN 0-595-39312-8.
 17. ^ Fowler, Jeaneane D. Perspectives of Reality: An Introduction to the Philosophy of Hinduism. Sussex Academic Press. P. 340-344. ISBN 1-898723-93-1.
 18. ^ Girardot, N.J. (1988). Myth and Meaning in Early Taoism: The Theme of Chaos (hun-tun). University of California Press. p. 247. ISBN 978-0-520-06460-7.
 19. ^ a b Roberts, Jeremy. "Yin and Yang". Ancient and Medieval History. Facts on File. Retrieved 19 March 2017.
 20. ^ Vértes 1990: 104, 105
 21. ^ Zolotarjov 1980: 47–48
 22. ^ Ivanov & Toporov 1973
 23. ^ Ivanov 1984:390, in editorial afterword by Hoppál
 24. ^ Ivanov 1984: 225, 227, 229
 25. ^ Ivanov 1984: 229, 230
 26. ^ Ivanov 1984: 229–231
 27. ^ a b Zolotaryov 1980: 39
 28. ^ a b Zolotaryov 1980: 48
 29. ^ Zolotaryov 1980: 37
 30. ^ Ivanov 1984: 229
 31. ^ a b Zolotarjov 1980: 56
 32. ^ "Zolotarjov 1980: 40–41"
 33. ^ Anyiszimov 1981: 92 – 98
 34. ^ Gusinde 1966:71
 35. ^ Gusinde 1966:181

References

 • Anyiszimov, A. F. (1981). Az ősközösségi társadalom szellemi élete (in Hungarian). Budapest: Kossuth Könyvkiadó. ISBN 963-09-1843-9. Title means: “The spiritual life of the primitive commune”. The book is composed out of the translations of the following two originals: Анисимов, Ф. А. (1966). Духовная жизнь первобытново общества (in Russian). Москва • Ленинград: Наука. The other one: Анисимов, Ф. А. (1971). Исторические особенности первобытново мышления (in Russian). Москва • Ленинград: Наука.
 • Gusinde, Martin (1966). Nordwind—Südwind. Mythen und Märchen der Feuerlandindianer (in German). Kassel: E. Röth. Title means: “North wind—south wind. Myths and tales of Fuegians”.
 • Ivanov, Vyacheslav; Vladimir Toporov (1973). "Towards the Description of Ket Semiotic Systems". Semiotica. The Hague • Prague • New York: Mouton. IX (4): 318–346.
 • Ivanov, Vjacseszlav (=Vyacheslav) (1984). "Nyelvek és mitológiák". Nyelv, mítosz, kultúra (in Hungarian). Collected, appendix, editorial afterword by Hoppál, Mihály. Budapest: Gondolat. ISBN 963-281-186-0. The title means: “Language, myth, culture”, the editorial afterword means: “Languages and mythologies”.
 • Ivanov, Vjacseszlav (=Vyacheslav) (1984). "Obi-ugor és ket folklórkapcsolatok". Nyelv, mítosz, kultúra (in Hungarian). Collected, appendix, editorial afterword by Hoppál, Mihály. Budapest: Gondolat. pp. 215–233. ISBN 963-281-186-0. The title means: “Language, myth, culture”, the chapter means: “Obi-Ugric and Ket folklore contacts”.
 • Lavazza, Andrea; Robinson, Howard, eds. (2014). Contemporary Dualism: A Defense. Routledge Studies in Contemporary Philosophy. New York: Routledge. ISBN 978-0-415-81882-7.
 • Popov, Igor N. (2010). Метафизика абсолютного дуализма: оратория преодоления [Metaphysics of Absolute Dualism: an oratorio of the overcoming] (in Russian). Barnaul: Azbuka. ISBN 978-5-93957-396-2.
 • Riparelli, Enrico (2008). Il volto del Cristo dualista. Da Marcione ai catari (in Italian). Bern; Berlin; Bruxelles; Frankfurt am Main; New York; Oxford; Wien: Peter Lang. ISBN 978-3-03911-490-0.
 • Vértes, Edit (1990). Szibériai nyelvrokonaink hitvilága (in Hungarian). Budapest: Tankönyvkiadó. ISBN 963-18-2603-1. The title means: “Belief systems of our language relatives in Siberia”.
 • Zolotarjov, A. M. (1980). "Társadalomszervezet és dualisztikus teremtésmítoszok Szibériában". In Hoppál, Mihály (ed.). A Tejút fiai. Tanulmányok a finnugor népek hitvilágáról (in Hungarian). Budapest: Európa Könyvkiadó. pp. 29–58. ISBN 963-07-2187-2. Chapter means: “Social structure and dualistic creation myths in Siberia”; title means: “The sons of Milky Way. Studies on the belief systems of Finno-Ugric peoples”.

External links