تنوع ژنتیکی گونه‌ها

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish
Wheat.gif
سهره‌های داروین یا سهره‌های گالاپاگوس.[۱]
والدین در این وضعیت خاص که در آن تکثیر می‌کنند، ژن‌های مشابهی دارند و تنوع در فرزندان دیده می‌شود. فرزندان متنوع نیز تکثیر می‌کنند و صفات را به فرزندانشان انتقال می‌دهند.

تنوع ژنتیکی به معنی تفاوت DNA در میان افراد است.[۲] دلایل متعددی را برای ایجاد تنوع ژنتیکی می‌توان نام برد، مثل جهش و نوترکیبی ژنی.

در میان افراد در یک جمعیت[ویرایش]

تنوع ژنتیکی را می‌توان در سطوح مختلف شناسایی کرد. ممکن است تنوع ژنتیکی را با مشاهده تنوع فنوتیپی در ویژگی‌های کمی (ویژگی‌هایی که به‌طور مداوم تغییر می‌کنند و توسط بسیاری از ژن‌ها کدگذاری شده‌اند (مثل، طول پا در سگ‌ها)) یا ویژگی‌های گسسته (ویژگی‌هایی که به دسته‌های گسسته طبقه‌بندی می‌شوند و توسط یک یا چند ژن کدگذاری می‌شوند (مثل، رنگ گلبرگ سفید، صورتی و قرمز در گل‌های خاص)) شناسایی کنیم.

تنوع ژنتیکی را می‌توان با بررسی تنوع در سطح آنزیم‌ها با استفاده از الکتروفورز پروتئین هم شناسایی کرد. ژن‌های چندریختی، بیش از یک آلل در هر جایگاه کروموزومی دارند. نیمی از ژن‌هایی که برای آنزیم‌ها در حشرات و گیاهان کدگذاری می‌شود ممکن است چندریختی باشند، در حالی که ژن‌های چندریختی در میان مهره‌داران کمتر رایج است.

در نهایت، تنوع ژنتیکی از تنوع در ترتیب بازهای نوکلئوتیدها در ژن‌ها به وجود می‌آید. تکنولوژی جدید اکنون دانشمندان را قادر ساخته تا به‌طور مستقیم توالی DNA را رسم کنند. با این کار تغییرات ژنتیکی بیشتری نسبت به الکتروفورز پروتئین شناسایی شده‌است. بررسی DNA نشان دهنده تنوع ژنتیکی در هر دو منطقه باکد و در منطقه بی‌کد اینترون ژن است.

تنوع ژنتیکی در صورتی منجر به تنوع فنوتیپی خواهد شد که تنوع در ترتیب نوکلئوتیدها در توالی DNA باعث تفاوت در ترتیب آمینواسیدهای پروتئین‌هایی شود که توسط آن توالی DNA کد شدند یا تفاوت‌های حاصل در توالی‌های آمینواسید بر شکل و در نتیجه عملکرد آنزیم تأثیر داشته باشد.[۳]

بین جمعیت‌ها[ویرایش]

تنوع جغرافیایی به معنی تفاوت‌های ژنتیکی در جمعیت‌های مناطق مختلف است. این ناشی از انتخاب طبیعی یا ریزش ژنتیکی است.

اندازه‌گیری[ویرایش]

تنوع ژنتیکی در یک جمعیت معمولاً با درصدی از جایگاه‌های ژنی که چندریخت هستند یا درصد جایگاه‌های ژنی که هتروزیگوت هستند، اندازه‌گیری می‌شود.

منابع[ویرایش]

طیف وسیعی از تنوع در Donax variabilis

جهش‌های تصادفی منشأ نهایی تنوع ژنتیکی هستند. جهش‌ها معمولاً نادر هستند و بیشتر جهش‌ها بی‌اثر یا زیان‌آور هستند، اما در برخی موارد آلل‌های جدید می‌توانند در انتخاب طبیعی مورد توجه قرار گیرند.

پلی‌پلوئیدی نمونه ای از جهش کروموزومی است. پلی‌پلوئیدی شرطی است که موجودات زنده سه یا چند مجموعه از تنوع ژنتیکی داشته باشند. (3n یا بیشتر)

تبادل ژنی (نوترکیبی ژنی) و جداسازی تصادفی که در میوز رخ می‌دهد، می‌تواند منجر به تولید آلل‌های جدید یا ترکیب جدیدی از آلل‌ها شود. علاوه بر این، لقاح تصادفی نیز به تغییر کمک می‌کند.

تغییر و نوترکیبی می‌تواند توسط عناصر ژنتیکی جداشدنی، رتروویروس درونی، LINEها، SINEs و غیره تسهیل شود.

برای یک ژنوم از ارگان‌های چندسلولی، ممکن است تغییرات ژنتیکی در سلول‌های سوماتیک به دست آید یا از طریق سلول‌های زاینده به ارث برده شوند.

شکل‌ها[ویرایش]

تنوع ژنتیکی را می‌توان با توجه به اندازه و نوع تغییرات ژنتیکی به شکل‌های مختلف تقسیم کرد. تنوع توالی در مقیاس کوچک (کمتر از ۱ کیلوبایس، کیلوبایت) شامل تغییر و تبدیل یک جفت باز و ایجاد فاصله است.[۴] تغییرات ساختاری در مقیاس بزرگ (> ۱ کیلوبایت) می‌تواند تنوع نسخه کپی (از دست دادن یا افزایش) یا بازآرایی کروموزوم باشد. تنوع عددی در تعداد کروموزوم‌ها یا ژنوم‌ها می‌تواند به صورت پلیپوئیدی یا آنیوپلوئیدی باشد.

ماندگاری در جمعیت[ویرایش]

عوامل مختلفی تنوع ژنتیکی را در جمعیت‌ها حفظ می‌کنند. آلل‌های مضر نهفته می‌توانند از انتخاب در افراد هتروزیگوت در جمعیت‌های موجود در موجودات دیپلوئید پنهان شوند (آلل‌های نهفته تنها در افراد هموزیگوت کمتر رایج هستند). انتخاب طبیعی همچنین می‌تواند تنوع ژنتیکی را در چندریختی‌های متعادل حفظ کند. چندریختی متعادل ممکن است زمانی اتفاق افتد که ناجورتخم‌ها مورد توجه قرار گیرند یا زمانی که انتخاب به فرکانس زمانی وابسته است.

همین‌طور ببینید[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. Darwin, 1845. Journal of researches into the natural history and geology of the countries visited during the voyage of H.M.S. Beagle round the world, under the Command of Capt. Fitz Roy, R.N. 2d edition.
  2. "What is genetic variation?". EMBL-EBI Train online. 2017-06-05. Retrieved 2019-04-03.
  3. Pavlopoulos, GA; Oulas, A; Iacucci, E; Sifrim, A; Moreau, Y; Schneider, R; Aerts, J; Iliopoulos, I (25 July 2013). "Unraveling genomic variation from next generation sequencing data". BioData Mining. 6 (1): 13. doi:10.1186/1756-0381-6-13. PMC 3726446. PMID 23885890.
  4. Lars Feuk, Andrew R. Carson & Stephen W. Scherer (February 2006). "Structural variation in the human genome". Nature Reviews Genetics. 7 (2): 85–97. doi:10.1038/nrg1767. PMID 16418744.

خواندن بیشتر[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]

Wheat.gif
Darwin's finches or Galapagos finches.[1]
Parents have similar gene coding in this specific situation where they reproduce and variation in the offspring is seen. Offspring containing the variation also reproduce and passes down traits to their offspring.

Genetic variation is the difference in DNA among individuals.[2] There are multiple sources of genetic variation, including mutation and genetic recombination.

Among individuals within a population

Genetic variation can be identified at a many levels. It is possible to identify genetic variation from observations of phenotypic variation in either quantitative traits (traits that vary continuously and are coded for by many genes (e.g., leg length in dogs)) or discrete traits (traits that fall into discrete categories and are coded for by one or a few genes (e.g., white, pink, red petal color in certain flowers)).

Genetic variation can also be identified by examining variation at the level of enzymes using the process of protein electrophoresis. Polymorphic genes have more than one allele at each locus. Half of the genes that code for enzymes in insects and plants may be polymorphic, whereas polymorphisms are less common among vertebrates.

Ultimately, genetic variation is caused by variation in the order of bases in the nucleotides in genes. New technology now allows scientists to directly sequence DNA which has identified even more genetic variation than was previously detected by protein electrophoresis. Examination of DNA has shown genetic variation in both coding regions and in the non-coding intron region of genes.

Genetic variation will result in phenotypic variation if variation in the order of nucleotides in the DNA sequence results in a difference in the order of amino acids in proteins coded by that DNA sequence, and if the resultant differences in amino acid sequence influence the shape, and thus the function of the enzyme.[3]

Between populations

Geographic variation means genetic differences in populations from different locations. This is caused by natural selection or genetic drift.

Measurement

Genetic variation within a population is commonly measured as the percentage of gene loci that are polymorphic or the percentage of gene loci in individuals that are heterozygous.

Sources

A range of variability in the mussel Donax variabilis

Random mutations are the ultimate source of genetic variation. Mutations are likely to be rare and most mutations are neutral or deleterious, but in some instances, the new alleles can be favored by natural selection.

Polyploidy is an example of chromosomal mutation. Polyploidy is a condition wherein organisms have three or more sets of genetic variation (3n or more).

Crossing over (genetic recombination) and random segregation during meiosis can result in the production of new alleles or new combinations of alleles. Furthermore, random fertilization also contributes to variation.

Variation and recombination can be facilitated by transposable genetic elements, endogenous retroviruses, LINEs, SINEs, etc.

For a given genome of a multicellular organism, genetic variation may be acquired in somatic cells or inherited through the germline.

Forms

Genetic variation can be divided into different forms according to the size and type of genomic variation underpinning genetic change. Small-scale sequence variation (<1 kilobase, kb) includes base-pair substitution and indels.[4] Large-scale structural variation (>1 kb) can be either copy number variation (loss or gain), or chromosomal rearrangement (translocation, inversion, or Segmental acquired uniparental disomy).[4] Genetic variation and recombination by transposable elements and endogenous retroviruses sometimes is supplemented by a variety of persistent viruses and their defectives which generate genetic novelty in host genomes. Numerical variation in whole chromosomes or genomes can be either polyploidy or aneuploidy.

Maintenance in populations

A variety of factors maintain genetic variation in populations. Potentially harmful recessive alleles can be hidden from selection in the heterozygous individuals in populations of diploid organisms (recessive alleles are only expressed in the less common homozygous individuals). Natural selection can also maintain genetic variation in balanced polymorphisms. Balanced polymorphisms may occur when heterozygotes are favored or when selection is frequency dependent.

See also

References

  1. ^ Darwin, 1845. Journal of researches into the natural history and geology of the countries visited during the voyage of H.M.S. Beagle round the world, under the Command of Capt. Fitz Roy, R.N. 2d edition.
  2. ^ "What is genetic variation?". EMBL-EBI Train online. 2017-06-05. Retrieved 2019-04-03.
  3. ^ Pavlopoulos, GA; Oulas, A; Iacucci, E; Sifrim, A; Moreau, Y; Schneider, R; Aerts, J; Iliopoulos, I (25 July 2013). "Unraveling genomic variation from next generation sequencing data". BioData Mining. 6 (1): 13. doi:10.1186/1756-0381-6-13. PMC 3726446. PMID 23885890.
  4. ^ a b Lars Feuk, Andrew R. Carson & Stephen W. Scherer (February 2006). "Structural variation in the human genome". Nature Reviews Genetics. 7 (2): 85–97. doi:10.1038/nrg1767. PMID 16418744.

Further reading

External links